«бекітемін» Қазақстан РеспубликасыДата24.04.2016
өлшемі190.89 Kb.


«БЕКІТЕМІН»

Қазақстан Республикасы

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрайымның міндетін атқарушы

____________________________

Қожахметов Қ.Б.

«14» шілде 2009 ж.

Қаржы ұйымдарының бас бухгалтері қызметіне үміткерлерге

арналған тест сұрақтары
1. МСФО (IAS) 39 сәйкес, әділетті құны бойынша «сатылу үшін қойылған» қаржы құралдарын қайта бағалау қандай сипатта болуға тиісті?
2. МСФО (IAS) 39 сәйкес, әділетті құны бойынша «сауда үшін арналған» қаржы құралдарын әділетті қайта бағалау қандай сипатта болуға тиісті?
3. МСФО (IAS) 39 сәйкес, әділетті құны бойынша «кірістер мен шығыстарда қайта бағаланған сипаттағы әділетті қайта бағалау бойынша бағаланған қаржы активтері мен міндеттемелері» категориясына мына қаржы құралдарының қайсысы жіктеле алмайды?
4. МСФО (IAS) 39 сәйкес, сатып алынған белсенді нарықта көшіп жүретін қарапайым акциялар қаржы құралдарының қай категориясы бойынша жіктеле алмайды?
5. МСФО (IAS) 39 сәйкес, сатып алынған белсенді нарықта көшіп жүрмейтін қарапайым акциялар қаржы құралдарының тек қана қай категориясы бойынша жіктеледі?
6. МСФО (IAS) 39 сәйкес, қаржы құралдарының қандай категориялары әділетті (нарықтық) құны бойынша қайта бағаланбайды?
7. А компаниясы екінші деңгейдегі нарықтан, номиналды бағасы= 1000,00 теңге тұратын, 1 ұзақ мерзімді пайызбен бағалы қағаз сатып алды. Бағалы қағазды сатып алу құны 960,000 теңгені құрады, ал алдыңғы ұстаушының жиналған сыйақысы = 0,00 теңге. Субъектінің (А компаниясының) сатып алу барысында жасаған бухгалтерлік жазбаларын көрсетіңіз.
8. Бағалы қағаздардың қарыз проценттерімен бірге сатып алу бойынша дисконт (аударымдар) амортизациясын жасаған инвестордың әрекеттерін көрсететін бухгалтерлік жазбаны көрсетіңіз?
9. Мынадай көрсеткіштер бойынша проценттік бағалы қағаздың (сатуға қойылған) баланстық құнын есептеңіз: Баланстық шот қалдығында қалған (Бағалы қағаздар (номинал) = 1.000,00 теңге, Сыйақы шоты (белсенді шот) = 30,00 теңге, Бағалы қағаздар (сыйақылар) = 20,00 теңге, Құнын кері түзету шоты = 7,00 теңге).
10. Мынадай көрсеткіштер бойынша проценттік бағалы қағаздың (сатуға қойылған) баланстық құнын есептеңіз: Баланстық шот қалдығында қалған (Бағалы қағаздар (номинал) = 1.000,00 теңге, Дисконт шоты (белсенді емес шот) = 70,00 теңге, Бағалы қағаздар (сыйақылар) = 20,00 теңге, Құнын дұрыс түзету шоты = 10,00 теңге).
11. МСФО (IAS) 39 сәйкес, «берешегі өтелгенге дейін ұсталатындар» санатында болатын қаржы активтерін қайта жіктеу қандай санаттарда рұқсат етіледі?
12. МСФО (IAS) 39 сәйкес, қаржы активтерінің қандай санаттары амортизацияланған құны бойынша есептеледі?
13. МСФО (IAS) 39 сәйкес, қаржы активтерінің қандай санаттары әділетті құны бойынша есептеледі?
14. МСФО (IAS) 39 сәйкес, «сатуға қойылған» санаты бойынша санатталған және шетел валютасында берілген үлестік құралы бойынша бағамдық айырмашылығы, МСФО (IAS) 21 сәйкес, әділетті құны бойынша оларды қайта бағалау қалай көрсетіледі?
15. «Қаржы құралдары: ақпараттарды беру» МСФО (IAS) 32 –де берілген деректерде жазылған қаржы құралының анықтамасын көрсетіңіз:
16. «Қаржы құралдары: ақпараттарды беру» МСФО (IAS) 32 сәйкес, белгіленген мерзімдері мен төлеу сомасы бар артықшылықты акцияларды шығару қандай құрамда эмитент деп танылады?
17. «Қаржы құралдары: ашу» МСФО (IFRS) 7 сәйкес, несиелік тәуекел түсінігін көрсетіңіз.
18. «Қаржы құралдары: ашу» МСФО (IFRS) 7 сәйкес, ликвидті тәуекел түсінігін көрсетіңіз.
19. «Қаржы құралдары: ашу» МСФО (IFRS) 7 қарастырылған валюталық тәуекел түсінігін көрсетіңіз.
20. Қарызды бағалы қағаздардың амортизацияланған құнын есептеу кезінде пайдаланылатын формуланы көрсетіңіз.
21. Қарызды бағалы қағаздардың әділетті (нарықтық) құнын есептеу кезінде пайдалануға болатын формуланы көрсетіңіз.
22. МСФО (IAS) 39 сәйкес, хеджирлеу құралы болып табылмайтын, туынды қаржы құралдары қандай санаттар бойынша жіктелуі мүмкін?
23. МСФО (IAS) 39 сәйкес, хеджирлеу құралы болып табылмайтын, туынды қаржы құралдарының әділетті құны бойынша қайта бағалау қандай құжатта көрсетілуге тиіс?
24. МСФО (IAS) 21 және 39 сәйкес, ақша (монетарлық) баптары болып табылмайтын қаржы активтерін көрсетіңіз
25. МСФО (IAS) 39 сәйкес, төменде көрсетілген қаржы активтерінің қандай санаттары тізбектелген туынды қаржы құралдарының қаржы есебінде жекелеп көрсетілуін және ерекшеленуін талап етпейді?
26. МСФО (IAS) 39 көрсетілген хеджирлеу құралына берілген анықтаманы көрсетіңіз.
27. МСФО (IAS) 39 көрсетілген хеджирлеу баптарына берілген анықтаманы көрсетіңіз.
28. МСФО (IAS) 39 сәйкес, тізбектелген туынды қаржы құралдары дегеніміз не?
29. МСФО (IAS) 39 қарастырылған хеджирлеу қатынастарының барлық түрлерін көрсетіңіз.
30. МСФО (IAS) 39 сәйкес, қаржы активтерін сатып алу және сатудың стандартты түрлерін қандай жағдайды есепке ала отырып анықтау керек?
31. Инвестициялық мүлікке нелер жатады?
32. Инвестициялық мүлік алғашқыда қандай өлшемдермен анықталады?
33. Инвестициялық мүлікті алғашқы анықтау кезінде орындалатын операциялар шығыны қандай?
34. Алғашқы анықтаудан кейін инвестициялық мүлікті есептеудің қандай моделін МСФО (IAS) 40 қарастырады?
35. Инвестициялық мүліктің әділетті құнын өзгерту арқылы табыс және шығын көлемін әділетті құн бойынша есептеу моделін өлшеу барысында қандай жағдайларды есепке алу керек?
36. Нақты шығындары бойынша есептеу моделін таңдап алған ұйымның инвестициялық мүлкін алғашқы анықтаудан кейін, не істеу керек?
37. Аралық қаржылық есептілікті жасаған кезде қолданылатын есеп жүргізу саясаты мынадай болуы тиіс:
38. Нақты бір бағдарламалық қамсыздандырусыз жұмыс істей алмайтын осындай бағдарламалық басқаруы бар станоктарға арналған және осы станоктың құрамдас бөлігі болып табылатын бағдарламалық қамсыздандыру қандай құрал ретінде танылуы керек?
39. Материалды емес актив дегеніміз не?
40. Материалды емес актив алғашқыда қалай бағаланады?
41. Ұқсас активтерге, дәл осындай қызмет түрлерінде қолданылатын және осындай әділетті құны бар материалды емес активтерді айырбастап сатып алу барысында, жаңа актив қандай теңдікте қолданылады?
42. Зерттеу жұмыстарына кететін шығындар (немесе ішкі жобаларды зерттеу кезеңінде) қандай шығындар деп танылуы қажет?
43. Егер қайта бағаланған материалды емес активтер класына жататын материалдық емес активтер, осы активтің белсенді нарығында болмауына байланысты қайта бағалана алмаса, онда бұл активтер қалай көрсетілуге тиісті?
44. Пайдалы қызметтік мерзімі шектелген материалдық емес активтердің ликвидті құны қандай жағдайдан басқа кездерде нөлге тең болады?
45. МСФО (IAS) 38 сәйкес, ішкі іскерлік абыройы қалыптасқан «Материалды емес активтер» қалай танылуы керек?
46. МСФО (IAS) 38 сәйкес, зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып табылатын «Материалды емес активтердің» материалды емес активтері нелер?
47. Бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асыру үшін қандай жағдай негіз болып табылады?
48. Қаржы есебінде қандай деректер көрсетіледі?
49. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы ұйымдарында және арнайы қаржы компанияларында бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастарын мемлекеттік реттеу қалай жүргізіледі?
50. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» ҚР Заңы қандай бухгалтерлік есеп принциптерін бекітеді?
51. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» ҚР Заңы қаржы қатынастарының қандай негізгі сапа сипаттамаларын бекітеді?
52. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» ҚР Заңы бухгалтерлік құжаттамаларда қандай деректер көрсетіледі?
53. Жарияланымдық мүддесі үшін ұйым басшысы бухгалтерлік есепті өзі жүргізуге құқылы ма?
54. Есепке алу саясаты дегеніміз не?
55. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» ҚР Заңы бойынша жылдық қаржы есептерін табыс ету үшін белгіленген мерзім қандай?
56. «Бухгалтерлік есеп және қаржы қатынастары туралы» ҚР Заңы бойынша жылдық қаржы есептерін табыс ету үшін есеп беру мерзімі қай мерзім болып талады?
57. Аудару әдісі бойынша кіріс және шығыс деп қандай кезде ғана танылады?
58. МСФО (IFRS) 2 «Акцияға негізделген төлем» қандай операцияларды есепке алу барысында қолданылады?
59. МСФО (IFRS) 2 «Акцияға негізделген төлем» жұмысшылар атқарған қызметіне алынған әділетті құнды ұйымдардан қандай негізге сүйеніп талап етеді?

операцияларды есепке алу барысында қолданылады?


60. Қаржылық жалға алу дегеніміз не?
61. Жалға алу мерзімінің басталуы дегеніміз не?
62. Жалға беруші ақысын төлеген және оған қайтарылған қызметтер ақысы мен салық төлемдерінен басқа, жалға беруші талап ететін немесе талап етуі мүмкін жалға беру мерзімі бойында төленетін төлемдер қандай?
63. Ликвидті құнның жалға беруші немесе онымен байланысты тараппен кепілдендірілген бөлімі (бұл жағдайда кепілдік сомасы максималды сомаға теңеседі, ол кез келген жағдайда төленуге тиісті болады) қандай?
64. Жалға алынған активтің ликвидті құнының бір бөлігі, яғни жалға берушімен қабылданбаған кезде кепілдік берілмеген немесе тек жалға берушімен байланысты тараппен кепілдендірілген бөлігі қандай?
65. Жалға беруші бухгалтерлік баланста дебиторлық қарыз ретінде қаржылық жалға алуда тұрған активтерді қандай сомада қабылдауы керек?
66. Жалға алушы бухгалтерлік баланста актив және міндеттілік ретінде қаржылық жалға алуды жалға алу мерзімінің басында тең болған сомасы бойынша қалай көрсетуі керек?
67. Операциялық жалға алу кезінде жалға алу төлемдері жалға алушының табыстары мен шығындары туралы есебінде қалай көрсетілуге тиісті?
68. Жалға алу келісімінде жалға алушы 3 жыл бойы 120 мың теңгеден жалға алу төлемін төлеп отыруы қарастырылған. Кепілдендірілмеген ликвидті құны 100 мың теңгені құрайды. Келісімде көрсетілген ставка 10%. Жалға алудың таза инвестициялық сомасын анықтаңыз.
69. Жеке капиталға қатысушылардың жарналарымен байланысты емес жеке капиталды арттыруға ықпал ететін ұйымның кәдімгі жұмысы барысында белгілі болған кезең ішінде жалпы экономикалық түсім дегеніміз – бұл?
70. Проценттер қандай негіздер бойынша табыс деп есептеледі?
71. МСФО (IFRS) 1 «Қаржы есебіндегі халықаралық стандарттарды алғашқы қолдану» сәйкес компания қандай міндеттерді орындауға міндетті?
72. Жылдың қаржы есебін жасау барысында МСФО (IFRS) 1 «Қаржы есебіндегі халықаралық стандарттарды алғашқы қолдану» қолданылады ма?
73. МСФО бойынша алғашқы қаржы есебі– бұл?
74. Сатып алушы кәсіпорындардың бірігуін бағалауға тиісті ме?
75. Кәсіпорындардың бірігуін есепке алу үшін қандай әдістер қарастырылған?
76. Резервтерді есепке алмағанда активтер есебінің сипаты:
77. Сипаттары және атқаратын қызметтері бойынша ерекшеліктері бар және біршама өзгеше болатын активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығындар:
78. Қаржы есебіне ескертулер беру:79. Ұйым қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді ұсыну кезінде, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелер баланста тікелей көрсетілген жеке бөлімдер ретінде кейінге қалдырылған салық активтерін (міндеттемелерді) жіктеуге міндетті ме?80. Кәсіпорынның операциялық циклі дегеніміз нені білдіреді?81. МСФО (IAS) 1 «Қаржы есебін беру» қандай жағдайда қолданылады?82. МСФО қандай жағдайда қолданылады?
83. Инвестициялық жұмыс дегеніміз не?
84. Егер бағалы қағаздар және қарыздар келісімдер жасау үшін сатып алынған болса немесе сауда жасау үшін сатып алынған болса, онда олар қайталап сату үшін арнайы сатып алынған қор ретінде қарастырылуы мүмкін. Дилингтік немесе сауда бағалы қағаздарды сатып алу және сатуға байланысты пайда болатын ақша қаражаттарының айналымдары қалай жіктеледі?
85. Ақша қаражаттарын немесе оның эквиваленттерін пайдалануды тапа етпейтін инвестициялық және қаржы операциялары:
86. Қаржы ұйымдары үшін төленетін проценттер және алынатын проценттер, дивиденттер, әдетте, ақша қаражаттарының қозғалысы ретінде жіктеледі:
87. Операциялық жұмыстан алынатын ақша қаражаттарының ағымы ретінде не қарастырылады?
88. Инвестициялық жұмыстан алынатын ақша қаражаттарының ағымы ретінде не қарастырылады?
89. Коммерциялық немесе сауда бағалы қағаздарын сату немесе сатып алудан туындайтын ақша қаражаттарының айналымы неден туындайтын қозғалыс ретінде жіктеледі?90. Қандай әрекеттер есепке алу саясатына енгізілген өзгерістер болып табылмайды?
91. Қаржы есебінің бірінші кешенінде ретроспективті кезеңде кездесетін маңызды қателіктер табылған соң, шығаруға бекітілген түзетулерді енгізуге міндетті ме?
92. МСФО (IAS) 10 сәйкес, баланс мерзімінен кейін жарияланған үлестік құралдардың иегерлеріне дивиденттер қалай төленеді?
93. Есеп беру мерзімі мен шығарудың қаржы есебін бекіту мерзімі аралығында компания тұтынушылары таратылады. Тұтынушы Сізге ірі сомада ақша қарыз. Сіз не істеу керексіз?
94. Есеп беру мерзімі мен шығарудың қаржы есебін бекіту мерзімі аралығында Сіздің ұйымыңыз дивиденттерді төлеу туралы хабарлады. Сіз не істеу керексіз?
95. Бағамның айырмашылық дегеніміз не?
96. «Валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруінің әсері» МСФО (IAS) 21 сәйкес, валюта бірліктерінің сомасымен төленетін немесе сатып алынатын активтер мен міндеттемелер қандай бағалы қағаздарға жатады?
97. Шетелдік валютамен жүргізілетін операциялар бойынша туындайтын бағамдық айырмашылықтар қандай құжатта көрсетілуге тиісті?
98. Шетелдік компанияның активтері мен міндеттемелерін есепке алу үшін есеп беруге дайындалу барысында пайдаланылады:
99. Инвестициялық мүлікке нені жатқызбайды?
100. «Валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруінің әсері» МСФО (IAS) 21 сәйкес, шетелдік валютадағы монетарлық баптар қалай аударылады?
101. «Валюталардың айырбастау бағамдарының өзгеруінің әсері» МСФО (IAS) 21 сәйкес, тарихи құндылығы бойынша шетелдік валютада бағаланатын монетарлық емес баптар қалай көрсетіледі?
102. Егер компанияның АҚШ долларында таза табыстары бар болса, АҚШ долларының теңгеге катысты бағамы төмендесе, онда ол қандай жағдайға соқтырады?
103. Егер компанияның АҚШ долларында таза активтері бар болса, АҚШ долларының теңгеге катысты бағамы төмендесе, онда ол қандай жағдайға соқтырады?
104. Егер компанияның АҚШ долларында таза міндеттемелері бар болса, АҚШ долларының теңгеге катысты бағамы көтерілсе, онда ол қандай жағдайға соқтырады?
105. Егер компанияның АҚШ долларында таза активтері бар болса, АҚШ долларының теңгеге катысты бағамы көтерілсе, онда ол қандай жағдайға соқтырады?
106. МСФО (IFRS) 4 қолдану саласында қандай жағдайларға қатысты бухгалтерлік есеп және есеп беру болып табылады?
107. Белгісіздік (немесе тәуекел) сақтандыру келісімінің мәні болып табылады. Сәйкесінше, сақтандыру келісімінің бастапқы кезінде белгісіз болып қандай жағдай табылады?
108. МСФО (IFRS) 4 сәйкес, тікелей сақтандыру келісімі – бұл?
109. «Сақтандыру келісімі» МСФО (IFRS) 4 сәйкес, сақтандырумен байланысты актив – бұл?
110. «Сақтандыру келісімі» МСФО (IFRS) 4 сәйкес, сақтандыру міндеттемелері – бұл?
111. Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған активтерді есепке алу тәртібін қандай МСФС анықтайды?
112. «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 қандай жағдайда қолданылады?
113. «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 сәйкес қайтарылатын сома болып не табылады?
114. Екі шаманың: «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 сәйкес пайдаланылған құны және сатуға арналған шығындарды қоспағанда әділетті құны бойынша үлкен шама қайсысы болып табылады?
115. «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 қабылдауға байланысты қандай стандарт жойылған?
116. Активтердің сатуға арналғаны туралы және қолданыстан шыққаны туралы ақпараттарды жіктеу, бағалау және ұсыну қандай қолдану аясына жатады?
117. «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 сәйкес активтерге қатысты сатылуға арналған амортизация қалай жіктеледі?
118. «Сатылуға арналған және әрекеті тоқтатылған ұзақ мерзімді активтер» МСФО (IFRS) 5 сәйкес активтер сатылуға арналғандар ретінде жіктеледі, ал қандай сипаты бойынша бағаланады?
119 Операциялық сегмент – бұл ... кәсіпорынның компоненті.
120. Егер ағымдағы кезеңдегі операциялық сегмент есепті сегменті ретінде белгіленсе, онда алдыңғы кезеңдегі сегменттік деректер мынадай болады:
121. Қанағаттанарлық болған кезде кәсіпорын операциялық сегмент туралы ақпаратты жеке бертін сандық шекті мәніне мыналар жатады:
122. Егер кәсіпорынның қаржылық есептілігіне шоғырландырылған қаржылық есептілігі де, жеке қаржылық есептілігі де кірсе, онда сегменттік ақпарат мыналар бойынша талап етіледі:
123. ХҚЕС (IFRS) сәйкес № 8 «Операциялық сегменттер» операциялық сегменттерге мыналар жатады:
124. Мүмкін болатын сауданың таза құны мен әділетті құн арасындағы айырмашылық неде?
125. Қорға нелер жатады?
126. Егер қордың сатылатын бағасы кешендеу шығындарын есепке алғанда ағымдағы нарықтағы бағадан төмен болатын болса, онда қордың бағасы қандай деңгейге дейін төмендетіледі?
127. Қорды сату барысында олардың баланстық құны қандай сипатта танылады?
128. Компания автомобильдер сатады. Есеп беру кезеңінің басында компанияның қоры болмады. Есеп беру кезеңінде компания 4 автомобиль сатып алды. Бағаның өсуіне қарай, автомобильден сатылып алынған реті бойынша 12000, 13000, 14000, 15000 болып, жалпы сомасы = 54000 болды. Компания 2 автомобиль сатады және өзінің қорларының құнын бағалау үшін орта есепті құн қою әдісін қолданады. Есеп беру кезеңінің соңында қордың құны қандай, ал сауданың өзіндік құны қандай болады?
129. «Х» компаниясы спекулятивтік операция аясында барреліне 60 доллардан 200 мұнай баррелін сатып алады. Есеп беру кезеңінің соңында мұнай баррелі 60 долларға түседі, мұнайды сатуға мүмкіндік болмайды. Компания қандай әрекеттер жасайды? Мүмкін болатын сауданың таза құны ретінде қандай шаманы есептейді?
130. «Қор» МСФО (IAS) № 2 қарастырылған «ФИФО» қорының өзіндік құнын есептеу әдісі нені білдіреді?
131. «Қор» МСФО (IAS) № 2 қарастырылған өзіндік құнын есептеу бойынша қордың өзіндік құнын есептеу әдісі нені білдіреді?
132. Қордың өзіндік құнын есептеу кезінде нақты шығындарды арнайы идентификациялау әдісі нені білдіреді?
133. Танылғаннан кейін негізгі құрал-жабдықтар былайша есепке алынады:
134. Негізгі құралдардың амортизациясына аудару әдістерін атаңыз:
135. Негізгі құралдардың баланстық құны 500.000 құрайды, пайдалы қызмет мерзімі 5 жыл. Алғашқы 2 жыл пайдалану уақытында негізгі құралдар 2-ші жылдамдық коэффициентін пайдалану арқылы қалдықтарды төмендету әдісі бойынша амортизацияланады. Нысанды пайдаланудың негізгі шарттарына байланысты амортизация аудару әдісін өзгерту туралы шешім қабылданып – сызықтық әдіске көшірілді. Келесі үшінші, төртінші және бесінші жылдарда нысан 12 проценттік жылдық нормада амортизацияланады. Төмендетілетін қалдық әдісі бойынша жиналған амортизация сомасы қандай болады?
136. Негізгі құралдарды қайта бағалауды жүргізу кезінде қайта бағалау сомасы қандай шоттарда көрсетіледі?
137. Негізгі құралдарды амортизациялаудың сызықтық әдісі дегеніміз не?
138. Негізгі құралдарды амортизациялаудың өндірістік әдісі дегеніміз не?
139. «Бағалау резервтері, шартты міндеттемелер және шартты активтер» МСФО (IAS) 37 сәйкес шартты міндеттемелер мен келісімдер ретінде қандай операциялар және жағдайлар ашылмайды?
140. «Бағалау резервтері, шартты міндеттемелер және шартты активтер» МСФО (IAS) 37 қарастырылғандай «бағаланатын резерв» түсінігіне анықтама беріңіз.
141. «Бағалау резервтері, шартты міндеттемелер және шартты активтер» МСФО (IAS) 37 қарастырылғандай «шартты актив» түсінігіне анықтама беріңіз.
142. «Бағалау резервтері, шартты міндеттемелер және шартты активтер» МСФО (IAS) 37 қарастырылғандай «шартты міндеттемелер» түсінігіне қандай анықтама беріледі?.
143. «Қарыздары бойынша шығындар» МСФО (IAS) 23 қарастырылғандай белгілі бір талаптарға жауап беретін активтер – бұл?
144. Қарыздары бойынша шығындар қандай болу керек?
145. «Қарыздары бойынша шығындар» МСФО (IAS) 23 сәйкес белгілі бір талаптарға жауап беретін активтер құнының бөлшегі ретінде қарыздар шығынын капитализациялау қандай жағдайда басталуы керек?
146. «Қарыздары бойынша шығындар» МСФО (IAS) 23 сәйкес шетелдік валютадағы қарыздар бойынша туындайтын бағамдық айырмашылықтар қарыздар шығынына жатады ма?
147. Бақылау – бұл:
148. Ұйымның қаржылық және өндірістік саясаты бойынша шешімдер қабылдауға қатысу – бұл:
149. «Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашу» МСФО (IAS) 24 берілген «байланысты тараптар арасындағы операциялар» түсінігіне анықтама беріңіз:
150. «Байланысты тараптар туралы ақпараттарды ашу» МСФО (IAS) 24 бойынша жоғары басқарушы мамандардың еңбек ақысын төлеу бойынша қандай ақпараттарды ашу талап етіледі?
151. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 нелерге қолданылады?
152. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес активтерді пайдалану құны дегеніміз не?
153. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес активтердің құнсыздануынан шығынға бату дегеніміз не?
154. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес активтердің құнсыздануының ішкі белгілерін атаңыз:
155. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес активтердің құнсыздануының сыртқы белгілерін атаңыз:
156. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 талаптарына сәйкес, активтің баланстық құны – 600, пайдалану құны -580, таза сауда құны – 550 болған кезде активтің құнсыздану сомасы мен активтің қайтарымды сомасын анықтаңыз:
157. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 талаптарына сәйкес, егер активтердің құнсыздануынан шығынға батып, қайта бағаланған шамасы бойынша есептелген сомасы осы актив бойынша қайта бағаланған сомасынан артық болмайтын болса, онда ол қандай шама ретінде қабылданады?
158. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес, егер активтердің құнсыздануынан шығыннан, қайта бағаланған шамасы бойынша есептелген сомасы осы актив бойынша қайта бағаланған сомасынан артық болмайтын болса, онда ол қандай шама ретінде қабылданады?
159. «Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес, құнсыздануынан шығынға батты деп танылған актив амортизациясы дегеніміз не?
160. Активтерді қамсыздандыру» МСФО (IAS) 36 сәйкес, құнсыздануынан пайда болған шығындар қалпына келтіру есебінен ұлғайтылған активтің баланстық құны дегеніміз не?
161. МСФО (IAS) 19 сәйкес жұмысшыларға сыйақы беру - бұл:
162. МСФО (IAS) 19 сәйкес жұмысшыларға қысқамерзімді сыйақы беру – бұл:
163. «Жұмысшыларға берілетін сыйақы» МСФО (IAS) 19 сәйкес демалыстық жәрдемақы – бұл:
164. «Жұмысшыларға берілетін сыйақы» МСФО (IAS) 19 сәйкес жұмыс берушінің бухгалтерлік есебінде жиналып қалған ақылы еңбек демалыстары бойынша міндеттемелер туындайды:
165. «Жұмысшыларға берілетін сыйақы» МСФО (IAS) 19 сәйкес жиналып қалмаған ақылы еңбек демалыстарын (мысалы, ауырып қалуына немесе балаға қарауға байланысты демалысы) ұйымдастыру
166. «Зейнетақы жоспары бойынша есепке және есеп беру» МСФО (IAS) 26 сәйкес зейнетақы жоспарларының түрі:
167. Төленген немесе төленуге тиіс зейнетақы туралы ақпараттар қандай есеп берулерде көрсетілуге тиіс?
168. «Зейнетақы жоспары бойынша есепке және есеп беру» МСФО (IAS) 26 сәйкес шартсыз төлемдер дегеніміз – бұл:
169. «Зейнетақы жоспары бойынша есепке және есеп беру» МСФО (IAS) 26 сәйкес зейнетақы жоспарларының инвестициясын қандай бағамен есептеу қажет?
170. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес зейнетақы қорлары зейнетақы активтері мен жеке қаражаттарының есебін жүргізеді:
171. «Зейнетақы жоспары бойынша есепке және есеп беру» МСФО (IAS) 26 сәйкес зейнетақы жоспарының қаржы есебінде қандай ақпараттар болуға тиісті?
172. Монетарлық емес мемлекеттік субсидия қалай есептеледі?
173. Келтірілген шығындар мен зияндар үшін төленетін компенсация ретінде алынуға тиісті мемлекеттік субсидия қалай танылуға тиісті?
174. «Үкіметтік субсидияны есепке алу және үкіметтік көмек туралы ақпараттарды ашу» МСФО (IAS) 20 сәйкес алынған мемлекеттік субсидия қандай болмауы керек?
175. «Үкіметтік субсидияны есепке алу және үкіметтік көмек туралы ақпараттарды ашу» МСФО (IAS) 20 сәйкес алынған мемлекеттік субсидия қандай шараларды қабылдауы қажет?
МСФО (IAS) 27 «Консолидирленген және жеке қаржылық есеп», МСФО (IAS) 28 Ассоциацияланған ұйымдардағы инвестициялар», МСФО (IAS) 31 «Біріккен жұмыстарға қатысу»
176. «А» ұйымының 85 % үлестік қатысуымен «Б» қазыналық ұйымы бар. «Б» ұйымының 47 % үлестік қатысуымен «В» ассоциацияланған ұйымы бар. «А» ұйымының «В» ұйымына жанама ықпал етуінің мәнін анықтаңыз.
177. МСФО (IAS) 28 «Ассоциацияланған ұйымдардағы инвестициялар» сәйкес, мәнді ықпалы дегеніміз – бұл:
178. МСФО (IAS) 28 «Ассоциацияланған ұйымдардағы инвестициялар» қарастырылған үлестік қатысу әдісі бойынша инвестиция құны дегеніміз – бұл:
179. МСФО (IAS) 27 «Консолидирленген және жеке қаржылық есеп» бойынша ең аз үлес дегеніміз – бұл:
180. Консолидирленген қаржылық есепті шығару барысында топтың ішіндегі есеп бойынша қалдық қандай болады?
181. Консолидирленген қаржылық есепті шығару барысында аналық ұйымдардың әрбір қазыналық ұйымдарға салған баланстық инвестиция құны және аналық ұйымға тиесілі әрбір қазыналық ұйым қаражатының бір бөлігін:
182. Консолидирленген қаржылық есеп дегеніміз – бұл:
183. Ассоциацияланған ұйымдардың тапқан табысы барысында жыл қорытындысы бойынша, осы инвестицияны үлестік қатысу әдісімен есептейтін инвестор қандай бухгалтерлік жазбаларды жүргізеді?
184. Ассоциацияланған ұйымдардың нақты дивиденттері төлеу барысында осы инвестицияны үлестік қатысу әдісімен есептейтін инвестор қандай бухгалтерлік жазбаларды жүргізеді?
185. Консолидирленген қаржылық есепті шығарушы аналық ұйым бұл есептен тыс қандай есептерді жүргізуге тиісті?
186. Консолидирленген қаржылық есептерге қандай қазыналық ұйымдар кірмейді?
187. МСФО (IAS) 27 «Консолидирленген және жеке қаржылық есеп» бойынша топ дегеніміз – бұл:
188. МСФО (IAS) 31 «Біріккен жұмыстарға қатысу туралы қаржы есептері» сәйкес біріккен жұмыстар нысанын болып нелер табылады?
189. МСФО (IAS) 31 «Біріккен жұмыстарға қатысу туралы қаржы есептері» сәйкес, біріккен жұмыстарға қатысушының бухгалтерлік есебінде бірігіп бақыланатын активтердегі оның үлесі қалай көрсетіледі?
190. МСФО (IAS) 31 «Біріккен жұмыстарға қатысу туралы қаржы есептері» сәйкес бірігіп бақыланатын операциялар мысалы ретінде қандай жағдайлар қарастырылуы мүмкін?
191. Қатысушының консолидирленген қаржылық есепті шығару кезінде бірігіп бақыланатын ұйымдарға қатысу үлесі қалай көрсетілуі мүмкін?
192. Пропорционалды деректер (консолидация) әдісі қандай шараларды есептеу үшін қолданылады?
193. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, уақытша айырмашылықтар – бұл:
194. «Ажар» компаниясының табысқа салынатын салыққа дейінгі табысы 2004 жылы 250,000 құрады, салық төленетін уақытша айырмашылықтар – 28,000, есептелетін уақытша айырмашылықтар – 8,000. Сонымен қатар, операциялық шығындар немесе салық несиелері жоқ. Салық ставкасы - 30%. Өткен кезеңдерде кейінге қалдырылған активтер немесе міндеттемелер де жоқ. Табысқа салынатын салық бойынша шығын көлемі 2008 жылы қанша болады?
195. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, салық салынатын айырмашылықтар – бұл:
196. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, есептелетін уақытша айырмашылықтар – бұл:
197. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, кейінге қалдырылған салық міндеттемелері – бұл:
198. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, кейінге қалдырылған салық активтері – бұл:
199. Активтер мен міндеттемелердің салық базасы – бұл.
200. МСФО (IAS) 12 «Табысқа салынатын салық» сәйкес, салық төлеуге қатысты шығындар түсінігіне анықтама беріңіз.


Каталог: attachments -> cont
cont -> Сұрақ: Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша стандартты және кешенді сақтандыру шарттарының негізгі айырмашылықтары неде? Жауап
cont -> Қазақстан Республикасының Заңы Лицензиялау туралы
cont -> Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті саќтандыру бойынша қызметтерді тұтынушыға қысқаша жадынама
cont -> Осы жағдайда егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы "Standard & Poors", "A. M
cont -> Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Төрайымы
cont -> Автоазаматша: cақтандыру шартын ұҚыптап оқЫҢыздар
cont -> Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шартқа қатысқан жағдайда үлескерге сақтандыру туралы нені білуі керек 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап, «Тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы»
cont -> Күші жойылды-ҚҚА №129 22. 08. 08ж.(т. 730) ҚРӘМ №4427 17. 10. 2006ж тіркелді
cont -> ҚРӘМ №5316 29. 09. 2008ж тіркелді Қазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
cont -> Қазақстан республикасының Қаржы рыногын және қаржылық Ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет