Бекітемін «Қазпочта» АҚ Қоф директоры Ж. К. БукеновДата03.05.2016
өлшемі65.66 Kb.
БЕКІТЕМІН

«Қазпочта» АҚ

ҚОФ Директоры

Ж.К. Букенов

____________________

____” ________2012 ж.
Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы

хабарландыру жариялау мәтіні

100000, Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайы бойынша орналасқан, «Қазпочта» АҚ Қарағанды ОФ директоры Ж.К. Букенов атынан төмендегі жұмыстар бағалық ұсыныстар арқылы сұрау әдісімен сатып алу өткізілетіндігі туралы хабарлайды:
Лот-тыңЖұмыстардың атауы

Орындау мерзімі

Өлшеу бірлігі

Саны

ҚҚС-сыз есептегендегі бағасы теңге

ҚҚС –сыз сомасы теңге

1.

Франкировалдық машиналарды жөндеу

10 күн

дана

1

25 000

25 000
Сонымен:

25 000Жұмыстарді орындау мерзімдері туралы талаптар: 10 (он) күнтізбелік күн.

Жұмыстарді орындау орны: 100000 Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39.

Шартты жасау мерзімі: Баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу туралы шарт сатып алу қорытындысы туралы хаттамада көрсетілген мерзімде, сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қол қойылған күннен 20 (жиырма) күнтізбелік күнен аспауы керек.

1. Баға ұсыныстарын әлеуетті өнім берушілердің беру мерзімінің басталуы: 2012 жылы «06» желтоқсан сағат 11:30-де 100000, Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39 мекен-жайы бойынша № 302 кабинетіне бере алады.

2. Баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2012 жыл «12» желтоқсан сағат 11:30-ге дейін.

Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің күні және мерзімі: 2012 жылы «12» желтоқсан сағат 12:00-де

3. Баға ұсыныстарымен хатқалталарды ашу рәсімінің орны: ҚР, 100000 Қарағанды қ., Бұқар-Жырау даң., 39, 302 кабинет.

4. Техникалық ерекшілік: қоса тіркелмейді.

5. Сатып алу туралы шарттың жобасы: қоса тіркеледі.

6. Әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарымен түсінік сатып алуды өткізу туралы ақпаратта көрсетілген, жағдайды сақтап оның келісімімен жұмыстарді орындау формасы болып табылады.

Баға ұсыныстарымен сұрау әдісімен сатып алу туралы хабарландыруда көрсетілген, хатқалталарды ашу рәсімінің басталу уақытына дейін баға ұсынысы жабық хатқалтада беріледі.7. Әр әлеуетті жеткізуші бір ғана баға ұсынысын береді, әлеуетті жеткізушінің қолы мен мөрі (өзінің қатысуымен) қойылған, онда келесі мәліметтер мен құжаттар болуы тиіс:

1) атауы мен әлеуетті жеткізуші тұрғылықты мекен-жайы;

2) орындаулатін жұмыстардің атауы, мінездемесі мен көлемі;

3) жұмыстарді орындаулатін мерзімі мен орны;

4) орындаулатін жұмыстардің бірлік және жалпы бағасы үшін, орындалған жұмыстарі оның шығындарымен байланысты ҚҚС қоспағанда;

5) лицензия көшірмесі (егер сатып алу жағдайы міндетті лицензиялау қажетті қызметтері бар жағдайда)

6) әлеуетті жеткізушінің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) туралы куәліктің көшірмесі.

8. Баға ұсынысымен хатқалта, мерзімі аяқталғаннан кейін берілген ұсыныс қайтарылады және тіркеуге жатпайды.

9. Баға ұсыныстары әлеуетті жеткізушілермен берілген уақытының аяқталу күнінен 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушімен баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысы жасалады.

10. Тапсырыс беруші 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей баға ұсыныстарын сұрау әдісімен сатып алу қорытындысын бекіткен күннен «Самұрық-Қазына» АҚ Қоры анықтаған, веб-сайтқа және Тапсырыс берушінің веб-сайтына қорытынды туралы ақпаратты орналастыруға міндетті.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды төмендегі телефондар арқылы ала аласыздар: 8 (7212) 411607.
ҚҚжСС сатып алу бойынша бас маманы А. Сыздыков

 

УТВЕРЖДАЮДиректор

КОФ АО «Казпочта»

Букенов Ж.К.

___________________

____” ________2012 г.

Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений

АО «Казпочта» Карагандинский филиал, в лице директора Букенова Ж.К., находящееся по адресу: 100000, г. Караганды, пр. Бухар-Жырау, 39 объявляет о проведении закупок способом запроса ценовых предложений следующих работ:
Лота

Наименование работ

Срок выполнения работ

Ед. измерения

Кол-во

Цена за

Единицу (тенге) без учета НДС

Общая сумма

(тенге) без учета НДС

1.

Ремонт франкировальных машин

10 дней

штука

1

25 000

25 000
Итого:

25 000Условия и сроки выполнения работ: 10 (десять) календарных дней.

Место выполнения работ: 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39.

Сроки заключения договора: договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания протокола об итогах.

  1. Срок начала представления потенциальными поставщиками ценовых предложений: с 11:30 часов «06» декабря 2012 года по адресу: 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39 кабинет 302.

  2. Окончательный срок представления ценовых предложений: до 11:30 ч. «12» декабря 2012 года.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: в 12:00 ч. «12» декабря 2012 года.

  1. Место начала процедуры вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: РК, 100000 г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 39, кабинет. 302.

  2. Техническая спецификация: не прилагается.

  3. Проект договора о закупках: прилагается.

  4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия на выполнения работ с соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок.

Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте до времени начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений.

7. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики и количество выполняемых работ;

3) место и сроки выполнения работ;

4) цену за единицу и общую цену выполнения работ, без учета НДС с включенными в нее расходами связанными с выполнением работ;

5) копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию).

6) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) потенциального поставщика.

8. Конверт с ценовым предложением, представленный после истечения окончательного срока представления, возвращается и не подлежит регистрации.

9. Итоги закупок способом запроса ценовых предложений должны быть подведены Заказчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока представления потенциальными поставщиками ценовых предложений.

10. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов закупок способом запроса ценовых предложений обязан разместить информацию об итогах на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом АО «Самрук-Казына».

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7212) 411607.Главный специалист по закупкам СПОиЗ А. Сыздыков
Каталог: files -> cenovye predlojeniya -> obiyavleniya
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
obiyavleniya -> Бекітемін «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. Кәрібаев
obiyavleniya -> Бекітемін «Қазпочта» АҚ жоф директоры М. Кәрібаев
obiyavleniya -> А. Заманхан «23» октября 2012 г. Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений ао
obiyavleniya -> А. Заманхан «05» декабря 2012 г. Текст объявления о закупках способом запроса ценовых предложений ао


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет