Биология кафедрасыбет12/14
Дата02.05.2016
өлшемі3.08 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тестілік сауалнама


Тест сұрақтары.

Жеңіл сұрақтарУрыктанган аналык клеткадан (зиготадан) бастап организмнін олгенге дейінгі кезен

Жеке даму

Эмбриогенез

Постэмбриогенез

Филогенез

Гаметогенез

Урыктанган аналык клеткадан (зиготадан) бастап организмнін тууына дейінгі кезен

Эмбриогенез

Жеке даму

Постэмбриогенез

Филогенез

Гаметогенез

Туылганнан олгенге дейінгі кезен

Постэмбриогенез

Эмбриогенез

Жеке даму

Филогенез

Гаметогенез

Организмнін эволюция процесінде дамуы

Филогенез

Эмбриогенез

Постэмбриогенез

Жеке даму

Гаметогенез

Жыныс клеткаларынын дамуы

Гаметогенез

Эмбриогенез

Постэмбриогенез

Филогенез

Жеке даму

Закымданганнан кейін пішінін кайта калпына келу процестері

Регенерациялык морфогенез

Тератология

Тератогендер

Зигота

Проэмбриогенез

Дамудын бузылуы жане ар турлі анамалияларджын пайда болуымен айналысады

Тератология

Регенерациялыќ морфогенез

Тератогендер

Зигота

Проэмбриогенез

Дамудын кемшілігіне себепті заттар

Тератогендер

Тератология

Регенерациялыќ морфогенез

Зигота

Проэмбриогенез

Урыктанган клетка

Зигота

Тератология

Тератогендер

Регенерациялык морфогенез

Проэмбриогенез

Урыктануга дейінгі жыныс клеткаларынын дамуы

Проэмбриогенез

Тератология

Тератогендер

Зигота

Регенерациялыќ морфогенез

Биологиялык ж‰йелердін туракты тенсіздігі, морфогенетикалык процестерге математикалык тусіндірме береді

митогенетикалык саулелену

ген

эмбриондыќ регуляция

дедифференцияция

трансдифференцияция

Тукым куалаудын олшемі ретінде тусінік береді

ген

митогенетикалык саулелену

эмбриондыќ регуляция

дедифференцияция

трансдифференцияция

Урык бµлігінін калыпты даму процесін кайтадан кура алу мен толык багалы организм беру кабілеті

эмбриондыќ регуляция

ген

митогенетикалык сәулелену

дедифференцияция

трансдифференцияция

Клетка белгілі жаѓдайда, дифференцияция нышандарын жогалтуы

дедифференцияция

ген

эмбриондыќ регуляция

митогенетикалык саулелену

трансдифференцияция

Клетка ботен дифференцияция калпына отуі

дедифференцияция

ген

эмбриондыќ регуляция

митогенетикалык саулелену

трансдифференцияция

Сирек жагдайларда осу клеткаларынын болінбей, колемінін улгаюы

Ауксетикалыќ осу

Изометриялы осу

Аллометриялы осу

Шектелген осу

Шектелмеген осу

Осу клеткаларынын ар турлі болігінін біркелкі осуі, дене пропорциялары жане м‰шелердін даму темпі айтарлыктай озгерусіз отеді

Изометриялы осу

Ауксетикалыќ осу

Аллометриялы осу

Шектелген осу

Шектелмеген осу

Осу клеткаларынын ар турлі болігінін біркелкі емес осуі, дене пропорциялары жане м‰шелердін даму темпінін озгеруіне акеледі

Аллометриялы осу

Изометриялы осу

Ауксетикалыќ осу

Шектелген осу

Шектелмеген осу

Онтогенездін белгілі сатысында гана колемі улгаятын т‰рлер

Шектелген осу

Изометриялы осу

Аллометриялы осу

Ауксетикалыќ осу

Шектелмеген осу

Онтогенездін барлык сатыларында колемі улгаятын турлер

Шектелмеген осу

Изометриялы осу

Аллометриялы осу

Шектелген осу

Ауксетикалыќ осу

Урыктанбаган аналык клеткадан даму

Партеногенез

Облигатты партеногенез

Факультативті партеногенез

Гиногенез

Андрогенез

Барлық жұмырткалар ұрықтанбай дамиды

Облигатты партеногенез

Партеногенез

Факультативті партеногенез

Гиногенез

Андрогенез

Урықтанбаған жұмыртқадан аталық, ұрықтанған жұмыртқадан аналық организмдер дамиды

Факультативті партеногенез

Облигатты партеногенез

Партеногенез

Гиногенез

Андрогенез

Урықтың дамуында тек аналық жұмыртканың ядросы ғана қатысады

Гиногенез

Облигатты партеногенез

Факультативті партеногенез

Партеногенез

Андрогенез

Аналық жұмыртка ұрықтанған соң дамуына сперматозоидтың ядросы ғана катысады

Андрогенез

Облигатты партеногенез

Факультативті партеногенез

Гиногенез

Партеногенез

Сыртқы көрінісінде бір-бірінен айырмашылығы жоқ бірақ биохимиялық және физиологиялық айырмашылығы бар гаметалардың қосылуы

Изогамия

Оогамия

Гетерогамия

Жыныссыз кобею

Жынысты көбею

Бір-бірінен айырмашылығы бар екі жыныс клеткаларының қосылуы

Оогамия

Изогамия

Гетерогамия

Жыныссыз кобею

Жынысты көбею

Пішіні бірдей тек көлемінде айырмашылығы бар клеткалардың қосылуы

Гетерогамия

Оогамия

Изогамия

Жыныссыз кобею

Жынысты көбею

Көбею кезінде жаңа особьтер соматикалық клеткалардан пайда болады

Жыныссыз кобею

Оогамия

Гетерогамия

Изогамия

Жынысты көбею

Көбею кезінде жаңа особьтер жынысты клеткалардан пайда болады

Жынысты көбею

Оогамия

Гетерогамия

Жыныссыз кобею

Изогамия

Дененің соматикалық бөлімі не кұрайды?

Соманы

Германы

Гаметтер тотипотентері

Урық плазмасы

Соматоплазма

Дененің герменативтік бөлімін не кұрайды ?

Германы

Соманы

Гаметтер тотипотентері

Урық плазмасы

Соматоплазма

Жалғыз жыныс клеткасынан (жұмырикадан) бүтін организм дамиды

Гаметтер тотипотентері

Германы

Соманы

Урық плазмасы

Соматоплазма

Жетілген және дифференциалданушы гаметтер дербес организмнің

Урық плазмасы

Германы

Гаметтер тотипотентері

Соманы

Соматоплазма

Жетілген және дифференциалданушы гаметтерден басқа клеткалар мен клеткалық емес заттардың барлығы

Соматоплазма

Германы

Гаметтер тотипотентері

Урық плазмасы

Соманы

Кобею және жыныс клеткаларының дифференцировкасы не деп аталады ?

Гаметогенез

Оогенез

Сперматогенез

Ұрықтану

Тозаңдану

Аналық жыныс клеткасының өсіп даму кезеңі, жұмыртқа клеткасының даму циклы не деп аталады ?

Оогенез

Гаметогенез

Сперматогенез

Урықтану

Тозаңдану

Аталық жыныс клеткасының өсіп даму кезеңі, сперматозоидтың даму циклы не деп аталады?

Сперматогенез

Оогенез

г аметогенез

Урықтану

Тозаңдану

Капулятивті органдардан шығып жыныс клеткаларының қосылып зигота пайда болуы не деп аталады ?

Урықтану

Оогенез

Сперматогенез

Гаметогенез

Тозаңдану

Осімдіктердің жыныс клеткаларының қосылуы не деп аталады ?

Тозандану

Оогенез

Сперматогенез

Урықтану

Гаметогенез

Хромоомдар спиралдануы басталады, жінішке жіп қалпында ядрода шумақталып жатады. Әрбір хромосомдық жіп ортақ центромермен қосылған екі барабар сіңлілі хроматидтерден құралады

Лептотена

Зиготена

Пахитена

Диплотена

Диакинез

Ерекше ультраструктура – синаптонемальдық комплекс көмегімен гомологиялық хромосомдардың (генетика және морфология жағынан ұқсас жақындасуы мен өте дәл локус спецификалық коньюгациясы өтеді

Зиготена

Лептотена

Пахитена

Диплотена

Диакинез

Хромосомдар коньюгациясы аяқталады, олар әрі қарай спиралданып қысқарады және жуандайды

Пахитена

Зиготена

Лептотена

Диплотена

Диакинез

Синаптонемалдық комплекс біртіндеп кері кетеді, гомологиялық хромосомдар спиралдарын жаза бастайды, бір-бірінен алшақтайды, біршама уақыт бірнеше қиылысқан нүктелерде ғана – хиазмаларда қосарласқан калпында қалады

Диплотена

Зиготена

Пахитена

Лептотена

Диакинез

Хромосомдар спиралдануы мен қысқаруының одан әрі жүруімен сипатталады, хиазмалар хромосом соңдарына жылжиды (ХИАЗМ ТЕРМИНАЛИЗАЦИЯСЫ). Сонымен қатар ядрошықтар жоғалады, ядро қабықшасы бұзылады және ұршық аппараттары көріне бастайды

Диакинез

Зиготена

Пахитена

Диплотена

Лептотена

Мейоз: Дамуда маңызды роль атқарады және генгетикалық материалдың күрделі қайтақұру жүйесі болып табылады

І-ші профаза

І-ші метафаза

І-ші анафаза

І-ші телофаза

І-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: басталуына қарай ядролық қабықша фрагментацияланады да жоғалып кетеді, бөліну үршығы қатысады, тетрадалар метафаздық пластинка бойында, гомологиялық хромосоманың біреуі экватордың бір жағында, екіншісі екінші жағында болып шеп құрады

І-ші метафаза

І-ші профаза

І-ші анафаза

І-ші телофаза

І-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: биваленттердің гомологиялық хромосомдары, қиылыс жерлерінде бір-бірінен ажырап бөліну ұршығының қарама – қарсы полюстеріне қарай жылжыуын бастайды

І-ші анафаза

І-ші метафаза

І-ші профаза

І-ші телофаза

І-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: жекелеген ядроның айналасында, ішінде хромосомдар гаплоидтық жиынтығы бар (1п, 2с , ядролық қабықша қалыптасады

І-ші телофаза

І-ші метафаза

І-ші анафаза

І-ші профаза

І-ші мейотикалық бөліну

Бөліну нәтижесінде ІІ-ші реттік екі сперматоциттер пайда болады

І-ші мейотикалық бөліну

І-ші метафаза

І-ші анафаза

І-ші телофаза

І-ші профаза

Мейоз: бөліну үршығы қалыптасады

ІІ-ші профаза

ІІ-ші метафаза

ІІ-ші анафаза

ІІ-ші телофаза

ІІ-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: хромосомдар эваторлық пластинка бойында шеппен тізіледі, одан кейін сіңлілі хроматидтерді қосақтап тұрған центромерлер бөлінеді

ІІ-ші метафаза

ІІ-ші профаза

ІІ-ші анафаза

ІІ-ші телофаза

ІІ-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: хроматидтер ұршық полюстеріне тарайды

ІІ-ші анафаза

ІІ-ші метафаза

ІІ-ші профаза

ІІ-ші телофаза

ІІ-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: қыздық ядролар қалыптасады және цитотомия өтуі мейоз процесі аяқталады

- ІІ ші телофаза

ІІ-ші метафаза

ІІ-ші анафаза

ІІ-ші профаза

ІІ-ші мейотикалық бөліну

Мейоз: бөліну нәтижесінде 4 (төрт) жыныс клеткасы пайда болады

ІІ-ші мейотикалық бөліну

ІІ-ші метафаза

ІІ-ші анафаза

ІІ-ші телофаза

ІІ-ші профаза

Жұмыртқа клеркасын бір сперматозоид ұрықтандырады

Моноплодия

Полиплодия

Капацитацитация

Спермиогенез

Акросомдық

Жұмыртқа клеркасын бірнеше сперматозоид ұрықтандырады

Полиплодия

Моноплодия

Капацитацитация

Спермиогенез

Акросомдық

Сүткоректілерде сперматозордтардың физиологиялық жетілуі әдетте кейінрек үрғашы жыныс жолдарындағы реакция нәтижесінде келеді

Капацитацитация

Полиплодия

Моноплодия

Спермиогенез

Акросомдық

Спермиялардың қалыптасуы

Спермиогенез

Полиплодия

Капацитацитация

Моноплодия

Акросомдық

Цитоплазма бөлігі Гольджи аппаратымен бірге сперматозоидтың басының алдыңғы бетіне жылжып аппарат болып қалыптасады

Акросомдық

Полиплодия

Капацитацитация

Спермиогенез

Моноплодия

Гаплоидты

Х немесе У

ХХ немесе ХУ

ХХХ немесе ХХУ

ХХХХ немесе ХХХУ

УУУУ немесе ХХУУУ

Диплоидты

ХХ немесе ХУ

Х немесе У

ХХХ немесе ХХУ

ХХХХ немесе ХХХУ

УУУУ немесе ХХУУУ

Триплоидты

ХХХ немесе ХХУ

ХХ немесе ХУ

Х немесе У

ХХХХ немесе ХХХУ

УУУУ немесе ХХУУУ

Тетраплоидты

ХХХХ немесе ХХХУ

ХХ немесе ХУ

ХХХ немесе ХХУ

Х немесе У

УУУУ немесе ХХУУУ

Пентоплоидты

ХХХУУ немесе ХХХХУ

ХХ немесе ХУ

ХХХ немесе ХХУ

ХХХХ немесе ХХХУ

Х немесе У

Алғашқы ішек қуысы

гастроцель
бластопар
бластопар еріндері

дорсальды еріндері

архентерон –біріншілік ішек.

Алғашқы ауыз.

бластопор
гастроцел ь
бластопар еріндері

дорсальды еріндері

архентерон –біріншілік ішек.

Бластопордың шеттері

бластопар еріндері
бластопар
гастроцель

дорсальды еріндері

архентерон –біріншілік ішек.

Бластопордың жоғарғы ерінері.

дорсальды еріндері

бластопор
бластопор еріндері

гастроцел ь

архентерон –біріншілік ішек.

Бластопормен байланысқан және осы клеткалармен төселген қуыс.

архентерон –біріншілік ішек
бластопар
бластопар еріндері

дорсальды еріндері

гастроцел ь

Бластопормен байланысқан және осы клеткалармен төселген қуыс.

гастроцел ь
бластопар
бластопар еріндері

дорсальды еріндері

архентерон –біріншілік ішек.

Сыртқы корінісі уқсас немесе тіпті айырмашылығы жоқ жыныс клеткаларының қосылу процесі

Кросинговер

Копуляция

Коньюгация

Партеногенез

Эндосперм

Коньюгат балдырларда сыртқы пішіні ұқсас екі негетативтік клетка заты қосылатын ерекше жыныстық процес, бұл кезде 2-ші клеткаға ДНК жіпшесінің 1 бөлігі ауысады

Копуляция

Кросинговер

Коньюгация

Партеногенез

Эндосперм

Урықтанусыз кобею

Коньюгация

Копуляция

Кросинговер

Партеногенез

Эндосперм

Осімдіктерде редукцияға үшырараған ұрықтың қоректік заты

Партеногенез

Копуляция

Коньюгация

Кросинговер

Эндосперм

Бір гулдің өзінде тозаңдану

Тозаңдану

Гейтеногамия

Клейстогамия

Ксеногамия

Автогамия

Бір өсімдіктің гүлі осы өсімдіктің екінші гүлін тозаңдандырады

Автогамия

Гейтеногамия

Клейстогамия

Ксеногамия

Тозаңдану

Гул ашылмай тозаңдануы

Гейтеногамия

Автогамия

Клейстогамия

Ксеногамия

Тозаңдану

Бір өсімдіктің гүлі екінші өсімдіктің гүлін тозаңдандырады

Клейстогамия

Гейтеногамия

Автогамия

Ксеногамия

Тозаңдану

Осімдіктердің кобеюі

Ксеногамия

Гейтеногамия

Клейстогамия

Автогамия

Тозаңдану

Насекомдардың комегімен тозаңдану

Этнофилия

Анамофилия

Гидрофилия

Орметофилия

Хриптерофилия

Желдің комегімен тозаңдану

Анамофилия

Этнофилия

Гидрофилия

Орметофилия

Хриптерофилия

Судың комегімен тозаңдану

Гидрофилия

Анамофилия

Этнофилия

Орметофилия

Хриптерофилия

Кустардың комегімен тозаңдану

Орметофилия

Анамофилия

Гидрофилия

Этнофилия

Хриптерофилия

Көр жапалақтың комегімен тозаңдану

Хриптерофилия

Анамофилия

Гидрофилия

Орметофилия

Этнофилия

Сыртқы ортада ұрықтану

Сырттай ұрықтану

Іштей ұрықтану

Оздігінен тозаңдану

Сырттан тозаңдану

Сыртқы және ішкі

Аналықтың жыныс жолдарында ұрықтану

Іштей ұрықтану

Сырттай ұрықтану

Оздігінен тозаңдану

Сырттан тозаңдану

Сыртқы және ішкі

Бір өсімдікте гүлдерінің тозаңдануы

Оздігінен тозаңдану

Іштей ұрықтану

Сырттай ұрықтану

Сырттан тозаңдану

Сыртқы және ішкі

Екі өсімдік гүлдерінің тозаңдануы

Сырттан тозаңдану

Іштей ұрықтану

Оздігінен тозаңдану

Сырттай ұрықтану

Сыртқы және ішкі

Урықтың еңу фазалары

Сыртқы және ішкі

Іштей ұрықтану

Оздігінен тозаңдану

Сырттан тозаңдану

Сырттай ұрықтану

Жыныстық ынтамен бірге жүретін көбеюге толық дайындықтың қысқа кезеңі.

эструс

метаэструс

диэструс

проэструс

тестоэстрон

Урықтану болған жағдайда келетін регрессия кезеңі.

метаэструс

эструс

диэструс

проэструс

тестоэстрон

Тыныштьқ кезеңі.

) диэструс

метаэструс

эструс

проэструс

тестоэстрон

Көбеюге дайындық кезеңі.

проэструс

метаэструс

диэструс

эструс

тестоэстрон

Жыныс безінің инстерстициялық клеткалармен стероид гормонының секрециясын күшейтеді.

тестоэстрон

метаэструс

диэструс

проэструс

эструс

Озіне ұқсасты пайда ету.

орбіту

овуляция

зукуляция

менструс

эструс

Жұмыртқа клеткасы ұрықтанатын уақыт .

овуляция

өрбігу

зукуляция

менструс

эструс

Капульсятивті клеткадан сперматозоидтың шығуы .

менструс

овуляция

зукуляция

орбігу

эструс

Примнттардың және адамдардың көбею жолы.

эструс

овуляция

зукуляция

менструс

орбіту

Сүтқоректі жануарлардың көбею жолы.

орбігу

овуляция

зукуляция

менструс

эструс

Сыртқы ортада ұрықтану .

Сыртта ұрықтану

аналық жыныс органдарында

суперовулияция

монциклды көбею

полициклды көбею

Ішкі ортаде ұрықтану.

аналық жыныс органдарында

Сыртта ұрықтану

суперовулияция

монциклды көбею

полициклды көбею

Менструс циклының бұзылуы.

суперовулияциямоноциклды

аналық жыныс органдарында

Сыртта ұрықтану

монциклды көбею

полициклды көбею

Жыл кезеңінің белгілі мерзімінде көбею.

монциклды көбею

аналық жыныс органдарында

Сыртта ұрықтану

суперовулияциямоноциклды

полициклды көбею

Жыл кезеңінің кез-келген мезгіліне көбею.

полициклды көбею

аналық жыныс органдарында

суперовулияциямоноциклды

монциклды көбею

Сыртта ұрықтану

Жыныстық циклдың жоғарылауы.

амероя

климакс

Эструс, метағструс, дидетрус, продструс

амнион.

анамний

Жыныстық циклдың төмендеуі.

климакс

амероя

Эструс, метағструс, дидетрус, продструс

амнион.

анамний

Жыныстық циклдың сатылары.

) Эструс, метағструс, дидетрус, продструс

климакс

амероя

амнион.

анамний

Амнион және аллантоис тұқым қабықшасынан пайда болатын жануарлар.

амнион.

климакс

Эструс, метаэструс, дидетрус, продструс

амероя

анамний

Амнион және аллантоис тұқым қабықшасынан пайда болмайтын жануар.

анамний

климакс

Эструс, метаэструс, дидетрус, продструс

амнион.

амероя

Зиготаның меридиан бойында өтетін бөліну ұршығы.

меридиандық

ендік

экваторлық

лангентудиалды

тангенциалды

Зиготаның енінде бойында өтетін бөліну ұршығы.

ендік

меридиандық

экваторлық

лангентудиалды

тангенциалды

Зиготаның экватор бойында өтетін бөліну ұршығы.

экваторлық

ендік

меридиандық

лангентудиалды

тангенциалды

Зиготаның экватор жылғасында өтетін бөліну ұршығы.

лангинтудиалдық

ендік

экваторлық

меридианды

тангенциалды

Зиготаның тангенциал өтетін бөліну ұршығы.

тангенциалды

ендік

экваторлық

лангентудиалды

меридиандық

Жұмыртқа клеткасының бөліну процесі.

бөлшектену

голобласталық

меробласталық

нейрорегуляция

гаструляция
Жұмыртқа клеткасының толық бөлшектену процесі.

голобласталық

бөлшектену

меробласталық

нейрорегуляция

гаструляция

Жұмыртқа клеткасының толық емес бөлшектену процесі.

меробласталық

голобласталық

бөлшектену

нейрорегуляция

гаструляция

Адам мен жануарлардың ұрықтарында нерв түтігінің түзілуі.

нейрорегуляция

голобласталық

меробласталық

бөлшектену

гаструляция

Урық жапрақшаларының түзілуі.

гаструляция

голобласталық

меробласталық

нейрорегуляция

бөлшектену

Спермиямен жұмыртқаның косылуынан түзіледі.

зигота

Жұмыртқа активациясы

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

гиалин қабаты

Гаметтердің плазматикалық мембраналарының қосылуы.

) Жұмыртқа активациясы

зигота

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

гиалин қабаты

Сa концентрациясы бұрынғы қалпына дейін төмендеп

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

Жұмыртқа активациясы

зигота

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

гиалин қабаты

Сперматазойд енген жерде жылдамдығы шамамен 5–25 мкм/сек сыртқа теуіп таралады.

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

Жұмыртқа активациясы

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

зигота

гиалин қабаты

Кортикалды түйіршектер мембраналары жұмыртқаның плазматикалық мембранасымен жабысады, осы жерде түйіршіктер жарылып оның ішіндегі Жұмыртқа қабықшасы астына құйылады.

зигота

Жұмыртқа активациясы

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

гиалин қабаты

Кортикальдық түйіршіктер субстанциясы қатысуымен Жұмыртқа бетінде біркелкі тығыз құрылым қалыптасады.

гиалин қабаты

Жұмыртқа активациясы

кортикальды түйіршіктер экзоцитозы

зигота

жұмыртқаның кортикальды реакциясы

Прототеолитикалық фермент–жұмыртқаның сарыуыз қабықшасы мен плазматикалық мембранасын бөліп тұрады.

вителлиндік деламиназа

спермарецепторлық гидролаза

превителлиндік кеңістік

ұрықтану қабықшасы

белок.

Прототеолитикалық фермент – Жұмыртқа бетін жабысқан спермиядан тазартады.

спермарецепторлық гидролаза

вителлиндік деламиназа

превителлиндік кеңістік

урықтану қабықшасы

белок.

Вителлиндік деламиназа белсенділігі арқасында сарыуыз қабықшасы мен плазматикалық мембрана арсында пайда болған қуысқа су “ соратын ” осмотикалық белсенді глико-протеидтің көмегімен пайда болады.

превителлиндік кеңістік

спермарецепторлық гидролаза

вителлиндік деламиназа

урықтану қабықшасы

белок.

Спермиялар өта алмайтын қатайған сарыуыз қабықшасы пайда болуына себепті фактор.

урықтану қабықшасы

спермарецепторлық гидролаза

превителлиндік кеңістік

вителлиндік деламиназа

белок.

Жұмыртқа плазмалеммасы үстіндегі гиалин қабатының қалыптасуына қатысатын курылым.

белок.

спермарецепторлық гидролаза

превителлиндік кеңістік

урықтану қабықшасы

вителлиндік деламиназа

Урықтану процесінде жұмыртқамен бір спермотозоид қосылады.

моноспермия

поли спермия
урықтану төмпешігі
сперматазойд
жұмыртқа.

Урықтану процесінде жұмыртқамен бір спермотозоид қосылады.

поли спермия

моноспермия
урықтану төмпешігі
сперматазойд
жұмыртқа.

Жұмыртқамен спермия түскен жердегі ооплазма жиырылып қабылдаушы төмпешік қалыптасады.

ұрықтану төмпешігі

полиспермия
моноспермия
сперматазойд
жұмыртқа.

Аталық жыныс клеткасы.

сперматазойд
поли спермия
ұрықтану төмпешігі
моноспермия

жұмыртқа.

Аналық жыныс клеткасы.

жұмыртқа.

поли спермия
ұрықтану төмпешігі
сперматазойд
моноспермия

Клеткатең тең бластомерлерге бөлінуі.

бір қалыпты
бір қалыпты емес
беткі
дискі
дексиотроптық

Клеткатең тең бластомерилерге бөлінуі.

бір қалыпты емес
бір қалыпты
беткі
дискі
дексиотроптық

Цитоплазманың үстінгі қабаттарының бөлінуі.

беткі
бір қалыпты емес
бір қалыпты
дискі
дексиотроптық

Цитоплазманың дискі ғана бөлінуі.

дискі
бір қалыпты емес
беткі
бір қалыпты

дексиотроптық

Пайда болған бластомерлер көлемі шамамен бірдей.

леотроидтық
бір келкі емес
синхромды
асинхромды

бір келкі

Пайда болған бластомерлер көлемі әр–түрлі.

бір келкі
бір келкі емес
синхромды
асинхромды

леотроидтық

Барлық бластомерлер бір уақытта бөлінеді.

бір келкі емес
бір келкі
синхромды
асинхромды

леотроидтық

Бөліну уақыты әр бластомерде әртүрлі.

синхромды
бір келкі емес
бір келкі
асинхромды

леотроидтық

Устіңгі қатардағы бластомерлер сағат тіліне қарама – қарсы ауыстырылған спираль.

асинхромды
бір келкі емес
синхромды
бір келкі

леотроидтық

Митоз процесінде ядро бөлінуі.

каритомия
цитотомия
митоз
амитоз
мейоз.

Митоз процесінде цитоплазманың бөлінуі.

цитотомия
каритомия
митоз
амитоз
мейоз.

Клетканың тең екі бөлікке бөлінуі.

митоз
цитотомия
каритомия
амитоз
мейоз.

Клетканың қарапайым бөлінуі.( әртүрлі органдар әртүрлі бөліктерг бөлініп кетеді

амитоз
цитотомия
митоз
каритомия
мейоз.

Клетканың жынысты жолмен бөлініу.

мейоз
цитотомия
митоз
амитоз
каритомия

Бөлшектенудің нәтижесінде ортасы қуыс көп клеткалы бір қабатты ұрық.

бластула
бластодерма
бластоцел
морулла
гаструла.

Бластуланың қабырғасын құраушы клеткалардың қабаты.

бластодерма
бластула
бластоцел
морулла
гаструла.

Бластуланың қуысы.

бластоцел
бластодерма
бластула
морулла
гаструла.

Ішінде қуысы жоқ шар тәрізді ұрық.

морулла
бластодерма
бластоцел
бластула
гаструла.

Урық жапырақшалары.

гаструла.
бластодерма
бластоцел
морулла
бластула

Улкен бластоцелі бар бір қабатты бластула.

целобластула

амфибластула
стерробластула
дискбластула
перибластула

Улкен бластоцелі бар бірнеше қабатты бластула

амфибластула

целобластула
стерробластула
дискбластула
перибластула

Кабырғасы үлкен бластомерлер

стерробластула

амфибластула
целобластула
дискбластула
перибластула

Бөлшектену қуысы жоқ ұрық дискісімен сарыуыздың арасынде саңылау тәрізді бластула.

дискбластула

амфибластула
стерробластула
целобластула
перибластула

Куысы жоқ блатула, оны сарыуыз алып тұрады.

перибластула

амфибластула
стерробластула
дискбластула
целобластула

Урықтың сыртқы қабаты

эктодерма
эндодерма
мезодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Урықтың ішкі қабаты

эндодерма
эктодерма
мезодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Урықтың аралық қабаты

мезодерма
эндодерма
эктодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Урықтың жапырақшаларына бөліну процесі

гаструлияция
эндодерма
мезодерма
эктодерма

морогенетикелық қозғалыс.

Урықта жүретін қозғалыс.

эктодерма
эндодерма
мезодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Көбею элементтері .

эндодерма
эктодерма
мезодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Урық клеткаларының ұрықтан басқа бөліктеріндегі әсерге тиісті құрылымдар жасау.

мезодерма
эндодерма
эктодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс.

Клетканың белгілі дифференцировка жолына түскен күй, бірақ морфологиялық озгерістер әлі көзге түспейтін кезең .

гаструлияция
эндодерма
мезодерма
эктодерма
морогенетикелық қозғалыс.

Гаструляцияның бөлшектенуінің әр келкі жүруі.

морогенетикелық қозғалыс
эндодерма
мезодерма
гаструлияция
эктодерма

Мезодерманың өз бетінше құралатын клеткасы.

эктодерма
эндодерма
мезодерма
гаструлияция
морогенетикелық қозғалыс

Жұмыртқа полярлық білігі рдиалдық симметрия белгі блады және әр ендіктік қатардағы бластомерлер бірі – бірінің үстінде дұрыс қаланып жатады.

радиалдық бөлшектену.

спиралдық бөлшектену.

билатералдық бөлшектену.

анархиялық бөлшектену.

кариотомия.

цитотомия.

Бластомерлердің әр ендік қатры көршісіне қарағанда, бір бластомер енінің жартысына тең орын ауыстырады, спираль сияқты оралып тұрады.

спиралдық бөлшектену.

радиалдық бөлшектену

билатералдық бөлшектену.

анархиялық бөлшектену.

кариотомия.

цитотомия.

Бластомерлер жорамалды симметрия белгінің екі жағынде айналық симметриямен орналасды.

билатералдық бөлшектену.

спиралдық бөлшектену.

. радиалдық бөлшектену

анархиялық бөлшектену.

кариотомия.

цитотомия.

Митоз процесіне ядро бөлуі

кариотомия..

спиралдық бөлшектену.

билатералдық бөлшектену.

радиалдық бөлшектену

анархиялық бөлшектену

цитотомия.

Цитоплазма бөліну

цитотомия..

спиралдық бөлшектену.

билатералдық бөлшектену.

анархиялық бөлшектену.

кариотомия.

радиалдық бөлшектену

Сыртқы клеткалар жылжып бластопор ауызы арқылы ұрық ішіне кіреді, сосын бұрылып басқа деңгейде жылжиды.

Инволюция

Конвергенция.

Инвагинация.

Полиинвагинация.

Деляминация.

Клеткалардың блатопор аузына қарай жылжуы.

Конвергенция.

Инволюция

Инвагинация.

Полиинвагинация.

Деляминация.

Бластодерма вегетативтік бөлігінің ішне қарай тртылып осыы бөліктің клеткаларымен коршалған жаңа қуыс жасауы.

Инвагинация.

Конвергенция.

Инволюция

Полиинвагинация.

Деляминация.

Бластодерманың көптеген аймақтарынан клеткалардың бластоцель ішіне жылжыуы.

Полиинвагинация.

Конвергенция.

Инвагинация.

Инволюция

Деляминация.

Клеткалық массалардың жеке қабаттарға ыдырауы.

Деляминация.

Конвергенция.

Инвагинация.

Полиинвагинация.

ИнволюцияКаталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет