Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы «Мемлекеттік сатып алу туралы»жүктеу 111.55 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі111.55 Kb.
: upload -> files
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Ұлттар жіктеуіші
files -> Деректі фильмнің беташары
files -> Мазмұны бағдарламаның ТӨЛҚҰжаты
files -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама «Сұйық отын және аи-92 жанар жағар майын сатып алу»
files -> Жоба сайлау учаскелерін құру туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік

сатып алуды жүргізу туралы

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4 тармақшасына 32 бабының және мемлекеттік сатып алу қорытыдылырын бекіту туралы 2015 жылғы 31 наурыздағы № 4597952, 4598063 және 2015 жылғы 09 сәуірдегі № 4610651 шешімдеріне сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Бір көзден алу тәсілімен Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы аумақтық департаменті үшін кеңсе орнын жалдау қызметтерін сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу жүргізілсін.

2. Осы бұйрыққа 1, 2 – қосымшаларға сәйкес, қызметтерді ұсыну жағдайларын, орнын және мерзімдерін, оларды төлеу жағдайларын және мерзімдерін анықтау арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алынатын қызметтердің қоса беріліп отырған техникалық ерекшелігі бекітілсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Комитет төрағасының орынбасары Е. А. Кәрентаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.Төраға С. Есімханов

Қазақстан Республикасы

Энергетика министірлігі Атомдық және энергетикалық кадағалау мен бақылау комитеті төрағасының

2015 жылғы «__» ________ №___

бұйрығына 1-қосымша бекітілді

«Үй-жайды жалға алу төлемдерi» 154 ерекшелігі жөніндегі,

«Энергетика, атом энергиясы, мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 100 кіші бағдарламасы, «Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» 001 бағдарламасы бойынша Комитетінің Ақтөбе, Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумақтық департаментіне үшін

кеңсе орнын жалдау бойынша қызметтер бойыншаТехникалық ерекшелік
1. Қызмет көрсету шарттары: уақтылы және сапалы қызмет көрсету.

2. Қызмет көрсету орыны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ә. Молдағүлова көшесі, 46 үй, Шымкент қаласы, Тәуке хан көшесі, 82 үй.

3. Қызмет көрсету мерзімі: 2015 жыл ішінде.

4. Төлем шарттары: жеткізуші ұсынған көрсетілген қызметтер актісі және шот-фактурасы негізінде.

5. Төлем мерзімі: нақты көрсетілген қызметтерді аударумен төлеу.
п/п

Орынжайдың орналасқан жер

Орынжайдың сипаттамасы

Аудан, ш.м.

1.


Ақтөбе қаласы, Ә. Молдагүлова көшесі, 46 үй

Орынжайдың санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы қауіпсіздік ережерлеріне сәйкестігі

1. Қызметкерлер кабинеті - 53,5 ш.м.

2. Басшы кабинеті – 44,5 ш.м.

Жалпы пайдалы ауданы – 98,0 ш.м.


2.

Шымкент қаласы, Тәуке хан көшесі, 82 үй

Орынжайдың санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы қауіпсіздік ережерлеріне сәйкестігі

1.Басшы кабинеті – 51,4 ш.м.

2. Қызметкерлер кабинеті– 17,7 ш. м.

3. Қызметкерлер кабинеті– 19,2 ш. м.

4. Қызметкерлер кабинеті– 35,7 ш. м.

Жалпы пайдалы ауданы – 124 ш.м

Қазақстан Республикасы

Энергетика министірлігі Атомдық және

энергетикалық кадағалау мен бақылау

комитеті төрағасы орынбасарының

2015 жылғы «__» ________ №___

бұйрығына 2-қосымша

Жұмыстар мен қызметтер жоспары
Бағдарлама: 001 «Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»

Кіші бағдарлама: 100 «Энергетика, атом энергиясы, мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
Ерекшелік: «Үй-жайды жалға алу төлемдерi» 154.

Тапсырысты жеткізуші: АО «Национальная компания «Социально-едпринимательская »

Төлу мерзімі: Жеткізуші ұсынған көрсетілген қызметтер актісі және шот-фактурасы негізінде.


р/сҚызмет атауы


Жұмыстар (қызметтер) жоспары

Сомасы (теңге)


1.Жиыны:
О проведении государственных закупок

способом из одного источника

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и решениями об утверждении итогов государственных закупок от 31 марта 2015 года № 4598063, 4597952 и от 09 апреля 2015 года № 4610651, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственные закупки услуг по аренде офисного помещения для территориальных департаментов Актюбинской и Южно-Казахстанской областей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля способом из одного источника.

2. Утвердить прилагаемые технические спецификации приобретаемых услуг, с определением условий, места и сроков предоставления услуг, условий и сроков их оплаты способом из одного источника согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета Карентаева Е.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.Председатель С. Есимханов

Приложение 1

к приказу председателя Комитета атомного и энергетического

надзора и контроля Министерства

энергетики Республики Казахстан

«___» _________ 2015 года № ___


Техническая спецификация

на оказание услуг по аренде офисного помещения для территориальных департаментов Комитета Актюбинской и Южно-Казахстанской областей по бюджетной программе 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей», подпрограмме 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды», специфике 154 «Оплата аренды за помещение»


1. Условия оказания услуг: своевременное, качественное оказание услуг.

2. Место оказания услуг: Республика Казахстан, город Актобе, пр. А. Молдагуловой, д.46, город Шымкент, пр. Тауке хана, д.82.

3. Срок оказания услуг: в течение 2015 года.

4. Условия оплаты: на основании предоставленного Поставщиком акта оказанных услуг и счет-фактуры.

5. Срок оплаты: оплата перечислением за фактически оказанные услуги.
п/п

Место

нахождение помещений

Характеристика помещений

Площадь, кв.м.

1.

г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, д.46


Соответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным правилам.

1.Кабинет сотрудников - 53,5 кв.м.

2.Кабинет руководителя – 44,5 кв.м.

Общая полезная площадь – 98,0 кв.м.


2.

г. Шымкент, пр. Тауке хана, д.82

Соответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным правилам

1. Кабинет руководителя - 51,4 кв.м.

2. Кабинет сотрудников – 17,7 кв. м.

3. Кабинет сотрудников – 19,2 кв. м.

4. Кабинет сотрудников – 35,7 кв. м.

Общая площадь - 124 кв.м


Приложение 2

к приказу председателя

Комитета атомного и энергетического

надзора и контроля Министерства

энергетики Республики Казахстан

от «___» __________2015 года № __План работ и услуг

Программа: 001 «Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды».

Подпрограмма: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности и охраны окружающей среды».

Специфика: 154 «Оплата аренды за помещение»,

Поставщик заказа: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская Условия оплаты: на основании предоставленных поставщиком счет-фактур и актов оказанных услуг
п/п


Наименование

услуг


План работ (услуг)

Сумма (тенге)


1.Итого:


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к приказу Комитета атомного и энергетического надзора и контроля

Министерства энергетики Республики Казахстан

от «___»_______________ 20__ года №_____
Наименование

структурного подразделения - разработчика приказа, должность исполнителяФ.И.О., дата подготовки приказа и роспись исполнителя

И.о. главного эксперта управления финансов и государственных закупок

Шамгунова М. К.


Заместители председателя, согласующие руководители структурных подразделений


Должность

Ф.И.О.

Роспись, дата

Замечание согласующих

( при отсутствии замечаний следует написать «б/з»)Заместитель председателя

Карентаев Е.А.


б/з

И.о. руководителя управления финансов и государственных закупок

Алина Х.Н.
б/з

Руководитель юридического управления

Сергазин Г.Е.

б/з

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің20__ жылғы «____»____________ №____бұйрығына
Бұйрықты әзірлеуші құрылымдық бөлімшенің атауы, орындаушының лауазымыТ.А.Ә., бұйрықтың дайындалған күні, орындаушының қолы

Қаржы және мемлекеттік сатып алу басқарма бас сарапшысының м.а.

М. К. Шамгунова


Төрайға орынбасарлары, келісуші құрылымдық бөлімшелердің басшылары, (бұйрық жауапты хатшымен дайындалған жағдайда оның бұйрықтың жобасына бұрыштама қоюы талап етілмейді)


Лауазымы

Т.А.Ә.

Қолы, күні

Келісушілердің ескертпелері

( ескертулер болмаған жағдайда «е/ж»деп жазу қажет)

Төраға орынбасары


Е. А. Кәрентаев


е/ж

Қаржы және мемлекеттік сатып алу басқарма басшысының м.а.

Х. Н. Алина
е/ж

Заң басқармасының басшы

Г. Е. Сергазин


е/ж
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет