Бизнес-жоба Логистикалық орталық салуPdf көрінісі
бет1/5
Дата27.04.2020
өлшемі1.47 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

Бизнес-жоба

 

Логистикалық орталық салу 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2012 

жыл 

 

 

Логистикалық орталық салу

  

Мазмұны

 

Contents Кестелер тізімі ..................................................................................................................... 4 

Суреттер тізімі..................................................................................................................... 5 

Түйіндеме ............................................................................................................................. 6 

Кіріспе .................................................................................................................................. 8 

1.

 

Жобаның Концепциясы ........................................................................................... 9 2.

 

Өнімнің (Қызметтің) Сипаты.................................................................................. 12 3. Өндіріс бағдарламасы ................................................................................................. 14 

4. Маркетингтік Жоспар.................................................................................................... 15 

4.1.


Нарықты талдау ........................................................................................................ 15 

4.2. 


Маркетинг стратегиясы ............................................................................................ 16 

4.3 Тарату әдістері және арналары. Таратуды ынталандыру ...................................... 18 

4.4 Жобаның бәсекелестік артықшылықтары ................................................................ 18 

4.5 SWOT-

талдау ............................................................................................................ 19 

5. 

ӨНДІРІСТІК ЖОСПАРЛАР ............................................................................................. 21 

5.1.


өндірістік жоспар ....................................................................................................... 21 

5.2 Территоррияның орналасқан жері және қысқаша сипаты. ..................................... 22 

5.3 Инженерлік инфрақұрылым ...................................................................................... 22 

5.4 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер ...................................................... 22 

5.5 Құрғақ қойма аумақтары: .......................................................................................... 24 

5.6 Салқын қойма аумақтары: ........................................................................................ 26 

5.7 Қойма технологиясының негізгі қағидаттары ........................................................... 28 

5.4. 


Бас жоспар және көлік ............................................................................................. 32 

5.5. 


Қызмет  жеткізушісін  таңдауды  түсіндіру:  жобалау,  құрылыс,  жабдықты  жеткізу 

және орнату ......................................................................................................................... 37 6.

Ұйымдастырушылық жоспар ...................................................................................... 40 

6.1.Жобаны басқару және кадрлардың орналастыру ................................................... 40 

6.2.  Кәсіпорынның штаттық кестесі ............................................................................... 40 


 

 

Логистикалық орталық салу

  

Жобаны жүзеге асыру жоспары .................................................................................. 42 9.

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР ................................................................................................... 44 

9.1. 


Жобаның жалпы қаржылық сипаты ......................................................................... 44 

10.

ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ............................................................................ 51 

11. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР ............................. 54 

 

  

 

 

Логистикалық орталық салу

  

 

 

Кестелер тізімі  

1-

кесте – Қойма аумағы жайларының экспликациясы  ....................................................... 9 2-

кесте – Логистикалық орталық көрсететін қызметтер ................................................... 11 

3-

кесте – Тауарлық топтар. ................................................................................................ 11 4-

кесте – Сату жоспары........................................................................................................13 

5-

кесте – Сату көлемі............................................................................................................13 6-

кесте – Сатудан табыс..................................................................................................... 13 

7-

кесте – Негізгі қызметтер........................................................……………… ....................16 8-

кесте – SWOT-талдау ...................................................................................................... 18 

9-

кесте – Инженерлік коммуникациялар.............................................................................20 10-

кесте – Тауарларды температуралық тәртіп бойынша бөлу.......................................23 

11-

кесте – Кәсіпорынның штаттық кестесі ..................................................................... 12-

кесте – Күнтізбелік жоспар ............................................................................................ 

13-

кесте – Жалпы, пайдаланушылық және әкімшілік шығындар ..................................... 14-

кесте - Жобаның капиталдық салымдар мөлшері........................................................35 

15-

кесте – Несие шарттары және өтеу кестесі...................................................................35 16-

кесте – Жобаның қаржылық-экономикалық үлгісі........................................................35 

17-

кесте – Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп .............................................36 18-

кесте – Баланс ................................................................................................................37 

19-

кесте – Қаржылық қуаттылық көрсеткіштері .................................................................37 20-

кесте – Инвестицияның тиімділігі...................................................................................38 

21-

кесте – Экономикалық және қаржылық көрсеткіштері................................................40 22-

кесте – Салықтар және қорға төлемдер.........................................................................43 

 

 

  

 

  

 

 

Логистикалық орталық салу

  

 

Суреттер тізімі  

1-

сурет – Логистикалық орталық жоспары .......................................................................... 8 2-

сурет – Жобаның бас жоспары ....................................................................................... 27 

3-

сурет – Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрамы ..................................................... 32  

 

 

Логистикалық орталық салу

  

Түйіндеме 

Бұл  бизнес-жоба  Ақмола  облысында  "Логистикалық  орталық  салу"  жобасын 

инвестициялаудың негізділігін экономикалық тұрғыда түсіндіруге арналған. 

Жобаны  жүзеге  асырудың  басталуы:  2013  жылдың  1-тоқсаны.  Жобалық  қуаттылыққа 

жету:  2014  жылдың  1-тоқсаны.  Жобаны  жүзеге  асыру  үшін  қажетті  қаржы  ресурстары: 

Жоба бойынша бірлестірілген инвестициялық жұмсалымдар 1 500,000 мың USD құрайтын 

болады. 

Жобаның экономикалық мақсаттары

 

•  қойма қызметтерінің кең түрі бойынша жұмыс істейтін бәсекеге қабілетті кәсіпорын құру; 

•  жобаны  жүзеге  асыруға  жұмсалатын  қаражаттың  кепілді  түрде  қайтарылуын 

қамтамасыз ететін экономикалық негіз қалыптастыру;  

•  табыстан алынған қаражат есебінен Логистикалық орталықты дамыту; 

•  табыс алу; 

Жобаның стратегиялық мақсаттары

 

•  ірі заманауи Логистикалық орталық қалыптастыру (әрі қарай - ЛО); •  өзінің 

жағрапиялық 

ауданында 

тұтынушылардың 

қажеттіліктерін 

толық 


қанағаттандыратын, кең таңдаулы қызметті, неғұрлым беделді компания болу.  

Бірінші кезектегі міндеттері

 

•  ЛО  қоймасының  жұмысқа  қабілеттілігін  қамтамасыз  ете  алатын    заманауи кәсіпорын құру; 

•  Қызметкерлер қабылдау және үйрету, ЛО жұмысын ұйымдастыру; 

•  ЛО  қуаттылықтарының  толық  көлемде  жүктелуін  нарық  сыйымдылығының  артуын 

ынталандыру  және  ұзақ  мерзімді  келісім-шарттық  тұрғыда  қалыптастырылған 

қарым-қатынастағы бәсекелес алармандарды тарту есебінен толықтай қамтамасыз 

ету; 


•  ЛО жағымды имиджін қалыптастыру;  

•  Нарықта орын тебу және ЛО қызметтері көлемін арттыру. Инвестициялар (жобаның құны) және қаржыландыру

 

Жоба бойынша бірлестірілген инвестициялық жұмсалымдар  1 500,0 мың USD құрайды 

деп  жоспарлануда,  ал  жобаны  қаржыландыру  қарыздық  (несиелік)  ақша  қаражаттарын 

тарту арқылы жүзеге асырылатын болады. 

Инвестициялық  жобаның  қаржыландыру  көзі  тартылатын  қаражаттар  болады  деп 

болжануда және несиелік қаражат алудың төмендегі шарттары қарастырылған: 

•   несие мөлшері 2013 жылы 1 500,0 мың АҚШ долларын құрайтын болады;  


 

 

Логистикалық орталық салу

  

 

алынған ақша қаражаттары негізгі капиталға салынатын инвестиция болып табылады. Несие 4 жылдық мерзімге беріледі; 

•   несие бойынша пайыздық мөлшерлеме 14% көлемінде қабылданды; 

•  негізгі қарыз бен пайыздарды өтеу бойынша ұзартылған мерзім берілетін болады. 

Негізгі  қарыз  бен  пайыздарды өтеу  2014  жылдың  қаңтарынан  басталады және ай 

сайын жүзеге асырылатын болады. 

Несиелік  қаражаттарды  алу  шарттары,  қарыздық  міндеттемелерді  өтеу  есептері 

«Қаржылық жоспардың» кестесінде берілген. 

Жобаны жүзеге асыру мерзімдері және кезеңдері

 

Инвестициялық жобаны инвестиция алдылық кезеңі  – 2013 жылдың 1-тоқсаны. 

Жобаны жүзеге асыруды бастау уақыты – 2013 жылдың 1-тоқсаны. 

Құрылыс-жабдықтау  жұмыстарын  2013  жылдың  сәуірінен  бастап  2013  жылдың 

желтоксанына дейін орындау жоспарлануда.  

ЛО жұмыс істеуді бастау уақыты 2014 жылдың қантар деп алынып отыр. 

Инвестициялық жобаның осы бизнес-жобасы бойынша есептеулер 2012 жылдың ақпан 

айында  қалыптасқан  ақпараттар  негізінде  орындалды.  Есептеулер  барысында    ақша 

бірлігі ретінде АҚШ доллары алынды. Қаржылық-шаруашылық қызметтерін болжау кезеңі 

4 жылды құрайды. Өзін-өзі ақтаудың қарапайым кезеңі 2,71 жыл, ал дисконтталған кезеңі– 

2,81 жыл. Жобаның таза дисконтталған табысы 1 587,364 мың АҚШ доллары. Кірістіліктің 

ішкі нормасы 42,4% тең. 

Инвестициялық жоба өзін-өзі ақтай алады және  жобаның бастамашыларына  қосымша 

табыс  әкелуге  қабілетті,  жоспарлаудың  барлық  көлбеуі  барысындағы  ақша 

қаражаттарының қалдығы оң болып қалады («Ақша қаражаттарының қозғалысы» кестесі, 

жобаның Инвестициялық талдауы).  

Инвестицияның тиімділігі, өзін-өзі ақтауы 

 

Атауы  


Мәні 

Өзін-өзі ақтаудың қарапайым мерзімі 

2,71 

жыл 


Таза келтірілген құны (NPV) 

$ 1 587 364 

Өзін-өзі ақтаудың дисконтталған мерзімі (PBP) 

2,81 


жыл 

Рентабельділіктің ішкі нормасы (IRR) 

121,4% 

Түрлендірілген IRR (MIRR) 42,4% 

Инвестициялық 

шығындарды 

дисконттау 

мөлшерлемесі 

14% 


 

 

 

Логистикалық орталық салу

  

Кіріспе

 

Бұл бизнес-жоба "Логистикалық орталық салу" жобасын инвестициялаудың негізділігін экономикалық тұрғыда түсіндіруге арналған. 

Бизнес-жобада  инвестициялық  есептеулер  жасау  үшін  қажетті  барлық  ақпараттар 

берілген,  соның  ішінде  кірістердің,  жобаны  жүзеге  асыру  барысында  талап  етілетін 

шығыстардың  және  негізгі  салымдардың  негізгі  түрлері  берілген.  Сонымен  қатар 

логистика  нарығының  саипаттамасы  оған  қатысты  сұраныс  пен  тұтыным  динамикасы 

көрсеткіштерімен  бірге,  сонымен  қатар  бағалық  көрсеткіштерімен  бірге  ұсынылған. 

Аталған  көрсеткіштер  негізінде  жобаны  жүзеге  асыру  барысында  нарықтың  даму 

көрсеткіштеріне  болжам  жасалған.  Инвестициялық  жобаның  тиімділігі  мен  тәуекелдеріне 

баға  берілген  және  жобаның  негізгі  интегралдық  көрсеткіштері  –  таза  дисконттық  табыс 

(NPV), кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), кірістілік индексі (PI), өзін-өзі ақтаудың дисконттық 

кезеңі (DPP) нарықтың нақты даму қалпының негізіне бағыттала отырып есеплтеген.  

         

Ұсынылған  бизнес-жобаның  көмегімен  әлеуетті  инвесторлар  аталмыш  жобаға 

қаражат  енгізудің  тиімділігін  бағалай  алады,  жобаны  қаржыландырудың  неғұрлым 

тиімдірек  үлгісін  таңдау,  несиелік,  болмаса  өзіндік  қаражаттың  ұтымды  қатынасын 

анықтау,  сонымен  қатар  құрылысқа  үлескер  ретінде  қатысу  арқылы  тартылатын 

қаражатты бағалау мүмкіндігіне ие болады.  

Жобаның  тиімділігін  экономикалық  тұрғыда  түсіндіру  үшін  есептеулер  жасауға 

пайдаланылған деректердің негізгі көздері мыналар болды: 

•    «Инвестицилық  жобаларды  бағалау  және  оларды  қаржыландыру  үшін  іріктеу 

бойынша  әдістемелік  нұсқаулар»,  ЮНИДО  әдістемесі  (БҰҰ  жанындағы  өндірістік 

даму Комитеті), ол жобаның ерекшеліктеріне байланысты түрлендірілген. 

•  БАҚ пен Ғаламтордың ашық көздерінен алынған ақпараттар; 

•  ҚР  статистика  Агенттігінің  статистикалық  деректері,  Астана  қаласы  Әкімдігінің 

бизнесті  Дамыту  Департаментінің  статистикалық  мәліметтері,  талдаулық  шолулар 

және ,баспасөз хабарламалары  

Инвестицияның  тиімділігін  бағалау  мақсатында  есептеулер  жүргізу  барысында 

дисконтталған ақша ағымы әдісі қолданылды (FCF). 

Зерттеулер 2012 жылдың қазан-қарашасында жүзеге асырылды.

 

 

 

 

  


 

 

Логистикалық орталық салу

  

 

1. 


Жобаның Концепциясы

 

Жобаның  концепциясы  4,0  га  жерде  Логитикалық  орталық  салу  болып  табылады, қоймалық  ғимарат,  әкімшілік-тұрмыстық  ғимарат,  техникалық  мақсатта  қолданылатын 

ғимараттар  мен  үймараттар  салынады  және  автокөліктер,  ауылшаруашылығы 

техникалары мен арнайы техникалар тұрақтайтын жабдықталған алаң жасау. Қолданыстағы  ғимараттар  мен  үймараттарды  жалға  алып,  қайта  жабдықтап  пайдалану 

да мүмкін. 

1-

сурет–Логитикалық

 

орталық

 

 

 

Заманауи кәсіпорын қалыптастыру ЛО қызметін келесі құрамда қамтамасыз ете алады: 

Қойма  алаңына  салқындату  камералары  жатады:  жеміс-жидек  қоймасы,  ет,  сүт 

өнімдерінің қоймасы, бакалея және басқа да өнімдер қоймасы, зертхана, өнімді алғашқы 

рет қайта өңдеу цехтары, өнімді қабылдау, іріктеу және түсіру экспедициялары.  

 

1-

кесте. Қойма аймағындағы жайлардың экспликациясы. 

Жайдың арналымы

 

Жайдың ауданы

 


 

 

Логистикалық орталық салу

 

10  

Көкөністер 

36×48=1728м

2

 Жеміс-жидектер 

36×36=1296м

2

 

Ет өнімдері 36×24=864м

2

 Сүт өнімдері 

36×12=432м

2

 

Бакалея 36×6=216м

2

 Барлығы қойма бөлігі 

36×120=4320м

2

 

Қабылдау және іріктеу экспедициясы  18×132=2376м

2

 Түсіру экспедициясы 

12×132=1584м

2

 

Қойма аумағының сипаты Камераның жұмыстық биіктігі – 12 м. 

Көкөністерге  арналған  тоңазытқыш  камера  –  2000  т.,  (салқындатылатын  камера  – 

F=2000:0,8:2:0,8=1584м

2қайтарымдылығы 60 күн, тәуліктік жүк айналымы – (35 тонна а + 

35 


тонна а) (қала қажеттілігінің 10%). 

Астананың көкөністерге (700000 ад.) тәуліктік қажеттілігі  – 366 тонна а/тәул. 

Жеміс-жидектерге арналған тоңазытқыш камера – 1500 т., (салқындатылатын камера– 

F=1000:0,8:2:0,8=1188м

2

) қайтарымдылығы – 30 күн, тәуліктік жүк айналымы – (50 тонна а + 50 тонна а) (қала қажеттілігінің 24%). 

Астананың жемістерге тәуліктік қажеттілігі (700000 ад.) – 210 тонна а/тәул. 

Ет  өнімдеріне  арналған  тоңазытқыш  камера    -1000  т.,  (салқындатылатын  камера– 

F=1000:0,8:2:0,8=792м

2

) қайтарымдылығы – 30 күн, тәуліктік жүк айналымы – (35 тонна а+ 35 тонна а) (қала қажеттілігінің 28%). 

Астананың ет өнімдеріне тәуліктік қажеттілігі (700000 ад.) – 125 тонна а/тәул. 

Сүт  өнімдеріне  арналған  тоңазытқыш  камера  –  300  т.,  (салқындатылатын  камера  – 

F=300:0,8:2:0,8=240м

2

) қайтарымдылығы– 7 күн, тәуліктік жүк айналымы– (45 тонна а + 50 тонна а) (қала қажеттілігінің 20%). 

Астананың сүт өнімдеріне тәуліктік қажеттілігі (700000 ад.) – 233 тонна а/тәул. 

Қойма-бакалея  –  200  т.,  (құрғақ  қойма–  F=200:0,8:2:0,8=162м

2

)  қайтарымдылығы–  30 күн, тәуліктік жүк айналымы– (7 тонна+7 тонна) (қала қажеттілігінің 3% ). 

Астананың бакалеяға тәуліктік қажеттілігі (700000 ад.) – 210 тонна/тәул. 

Арнайы ЛО үшін жүзеге асырылуы төмендегі жағдайларға мүмкіндік беретін техникалық 

шешімдер әзірленген: 

•  Минималды жоғалта отырып өнімдерді ұзақ уақыт бойы сақтау (3-5%)  

•  өнімдерді +20С бастап -20С дейін салқындату  

•  өнімді 0С бастап – 25C дейінгі температурада сақтау  

•  ылғалдылық 96% болғанда өнімді сақтау 

тоңазытықыш  қоймалар  орташа,  О°С  бастап  +10°С  дейінгі  және  төмен 

температураларда  -  -25°С  дейін,  қоршаған  орта  ауасының  температурасы  +  40  °С 

болғанда  сақтауға  мүмкіндік  береді.  Бұл  тоңазытқыш  қоймалар  жеңіл  металл 


 

 

Логистикалық орталық салу

 

11  

конструкциялар  пайдалану  арқылы  салынатын  болады.  Жылу  оқшаулауыш  ретінде 

көбікполиуретанды  сэндвич-тақталар  пайдаланылады,  тақталардың  бүйір  беттерінде 

арнайы қарастырылған, бір біріне киліктіретін кетіктер болады - «шип-кетік», ол кез-келген 

көлемді  камералар  құрастыруға  және  ауа  «жылымдамасына»  жол  бермеуге  мүмкіндік 

жасайды. 

ЛО  құрамында  қарастырылған:  көтерме  саудасының  қоймалық  алаңы;  тарату  және 

қайта өңдеу аумақтары, зертхана.  

Соған қоса, логистика орталығы, ұсақ көтерме сауда аумақтары, автокөліктерден сату 

аумақатары, жергілікті өндірушілерудің тауарларын саудалау аумақтары қарастырылған.                                                                                     

Бұл  жобаның  ерекшелеуші  қасиеті  негізінен  оператор  болып  қызмет  атқаратын 

Логистикалық орталық жұмысы болып табылады, нарық конъюнктурасын бақылайды, жүк 

ағымы мен бағаның ауысуын диспетчерлік бақылауды жүзеге асырады.  

Сондай-ақ,  жоба  жер  және  еңбек  ресурстарын  тиімді  пайдалануға,  үздік 

технологияларды қолданысқа енгізуге және астананың өндірістік қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге  бағытталған,  бұл  біздің  елдің  ДСҰ  енуге  дайындығы  барысында  айтарлықтай 

маңызға ие бола алады.  


 

 

Логистикалық орталық салу

 

12  

2. 


Өнімнің (Қызметтің) Сипаты 

Қазақстандық  нарықытағы  ұқсас  қызметтердің  бағаларына  жасалған  мониторинг  пен 

маркетингтік  зерттеулер  бәсекеге  қабілетті  тарифтер  есептуге  мүмкіндік  берді,  олардың 

есептелу  негіздерінде  біз  ұсынып  отырған  қызметтің  бәсекеге  қабілеттілігі,  болжамдық 

сараптамалық бағалар мен жалдау мөлшерлемелері бар. 

ЛО көрсететін негізгі қызметтердің түрі және болжамдық тарифтер кестеде берілген. 

2-Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет