Большинство казахских Чингизидов происходят от хана Джанибекажүктеу 0.95 Mb.
бет3/6
Дата01.04.2016
өлшемі0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6
: docs
docs -> Стандартные требования на бесшовные трубы из среднеуглеродистой стали для котлов и пароперегревателей 1
docs -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады

1.322. Алтын Уруг: потомки Джабагира Таукина.

1.0. Джабагир-султан

1.1. Пиром-султан

1.1.1. Кусак-султан

1.1.1.1. Мамбет-султан

1.1.1.2. Аймухаммед-султан

1.1.1.3. Баймухаммед-султан

1.1.1.4. Кусмамбет-султан

1.1.2. Арслан-султан

1.1.2.1. Юнус-султан

1.1.2.2. Темир-султан

1.1.2.3. Гадиль-султан

1.1.2.4. Башан-султан

1.1.2.5. Кучак-султан

1.1.2.6. Джумали-султан

1.1.2.7. Джангир-султан

1.2. Ирмухаммед-султан

1.2.1. Каплан-султан

1.2.1.1. Нура-султан

1.2.2. Каип-султан

1.3. Туркаш-султан

1.3.1. Джавир-султан

1.3.1.1. Джангирей-султан

1.3.1.2. Хангирей-султан

1.3.1.3. Ходжагирей-султан

1.3.2. Туркеш-султан

1.3.2.1. Байсеит-султан

1.3.3. Албарыс-султан

1.3.3.1. Нурсеит-султан

1.3.3.2. Джансеит-султан

1.3.3.3. Джумран-султан

1.3.3.4. Кинджасеит-султан

1.3.4. Кадшрали-султан

1.3.5. Амаит-султан

1.3.6. Кадыргали-султан

1.3.6.1. Ильджан-султан1.33. Алтын Уруг: потомки Абульмамбет-хана.

1.0. Абульмамбет

а. дочь Султанбет-султана

б. дочь Баба-кожи, из Туркестана

1.1. Абульфеиз

а. дочь Нуралы

б. калмычка (унаследовал от Барака)

1.1.1. Джочи

1.1.1.1. Вали

1.1.1.1.1. Жангир (жена - Еркажан Делебаева)

1.1.1.1.1.1. Акул

1.1.1.1.1.2. Божека (ж)

1.1.1.1.2. Жаншуак

1.1.1.1.3. Алихан

1.1.1.1.4. Косылган

1.1.1.2. Саты

1.1.1.3. Есим

1.1.1.3.1. Самеке

1.1.1.4. Калихан (Калифан) (жена – Дора Кошумбаева)

1.1.1.4.1. Измаил

1.1.1.4.2. Ибрагим

1.1.1.4.3. Мусахан

1.1.1.4.4. Азимхан

1.1.1.4.5. Солтакан

1.1.1.4.6. Асилькана (ж)

1.1.1.4.7. Жусуп

1.1.1.4.8. Татыжан (ж)

1.1.1.4.9. Саможан (ж)

1.1.1.5. Аликен

1.1.1.5.1. Исмаил

1.1.1.5.2. Шигай

1.1.1.5.3. Ибрагим

1.1.1.5.4. Мусахан

1.1.1.5.5. Азимхан

1.1.1.5.6. Султанхан

1.1.1.5.7. Жусуп

1.1.1.6. Турсун

1.1.1.6.1. Чингиз

1.1.1.6.2. Батырхан

1.1.1.7. Самурат

1.1.1.8. Сарт

1.1.1.8.1. Абулхаир

1.1.1.8.2. Абдилла (жена – Бийтем Бобина)

1.1.1.8.2.1. Ажар (ж)

1.1.1.9. Айкожа

1.1.2. Бопы

1.1.2.1. Солтобай

1.1.2.1.1. Барак

1.1.2.1.1.1. Мамбет

1.1.2.1.2. Сеилхан

1.1.2.1.3. Аблай

1.1.2.2. Аблай

1.1.2.3. Жанай

1.1.2.3.1. Осман

1.1.2.4. Жамантай (жена – Тогал Ибакова)

1.1.2.4.1. Адильхан

1.1.2.4.2. Нуралы

1.1.2.4.3. Акбозай

1.1.2.4.4. Урожан (ж)

1.1.2.5. Акимбек

1.1.2.6. Омар

1.1.2.7. Аджи

1.1.2.8. Джанкаба

1.1.2.9. Жанкушик

1.1.2.10. Жанкораз

1.1.2.11. Асанбек

1.1.2.12. Майлы

1.1.2.13. Оспан

1.1.2.14. Данияр

1.1.2.15. Мурат

1.1.2.16. Мусахан

1.1.2.17. Рустем

1.1.3. Чингис

1.1.4. Ханходжа-султан (биологический отец – Барак, юридический отец - Абульфеиз)

1.1.5. Агадай

1.1.6. Когедай

1.1.6.1. Жабагы

1.1.6.2. Саман

1.1.6.3. Султангазы

1.1.6.4. Татен

1.1.6.5. Аджи (кочевал на Алтае во время путешествий Потанина)

1.1.6.5.1. Касымхан

1.1.6.5.2. Женисхан

1.1.6.5.2.1. Саду

1.1.6.5.2.1.1. Саркут

1.1.6.5.2.2. Шарипхан

1.1.6.5.2.3. Шаймерден

1.1.6.5.2.4. Шайсултан

1.1.6.5.2.4.1. Суайсхан

1.1.6.5.2.4.2. Курайшкан

1.1.6.5.2.5. Ален

1.1.6.5.2.5.1. Далелхан

1.1.6.5.2.5.2. Закихан

1.1.6.5.2.5.3. Миллатхан

1.1.6.5.2.5.4. Батухан

1.1.6.6. Адеке

1.1.6.6.1. Ибак

1.1.6.6.2. Саик

1.1.6.6.3. Калдыхан

1.1.6.6.4. Тынымхан

1.1.6.6.5. Есимхан

1.1.6.6.6. Жанымхан

1.1.6.6.6.1. Мукай

1.1.6.6.6.1.1. Толеу

1.1.6.6.6.1.1.1. Мурат

1.1.6.6.6.2. Такай

1.1.6.6.6.2.1. Маматай

1.1.6.6.6.2.2. Нагай

1.1.6.6.6.3. Ракыш

1.1.6.6.6.3.1. Ильяс

1.1.6.6.6.3.1.1. Нурсаги

1.1.6.6.6.3.1.2. Кулсаги

1.1.6.6.6.3.1.3. Мырзахмет

1.1.6.6.6.3.2. Омар

1.1.6.6.6.3.2.1. Укирдай

1.1.6.6.6.3.2.1.1. Газизхан

1.1.6.6.6.3.2.1.1.1. Еркин

1.1.6.6.6.3.3. Ками

1.1.6.6.6.3.4. Жумаш

1.1.6.6.6.3.4.1. Турахан

1.1.6.6.6.3.4.2. Максут

1.1.6.6.6.3.5. Амен

1.1.6.6.6.3.5.1. Султаншарип

1.1.6.6.6.3.6. Султансеит

1.1.6.6.6.3.6.1. Нагызхан

1.1.6.6.6.3.6.2. Набатхан

1.1.6.6.6.3.6.3. Мелатхан

1.1.6.6.6.3.6.4. Еркин

1.1.6.6.6.4. Мамырбек

1.1.6.6.6.4.1. Бокей

1.1.6.6.6.4.2. Турысбек

1.1.6.6.6.4.3. Кызырбек

1.1.6.6.6.4.4. Укирдай

1.1.6.6.6.4.4.1. Тилеуберды

1.1.6.6.6.4.4.1.1. Тилеухан

1.1.6.6.6.4.4.2. Алихан

1.1.6.6.6.4.4.2.1. Кизат

1.1.6.6.6.4.4.3. Максутхан

1.1.6.6.6.4.4.4. Огузхан

1.1.6.6.6.4.4.4.1. Нагызхан

1.1.6.6.6.4.4.4.2. Наубат

1.1.6.6.6.4.4.4.3. Гадалат

1.1.6.6.6.4.5. Укирдая

1.1.6.6.6.4.5.1. Гинаят

1.1.6.6.6.4.5.2. Сайфолла

1.1.6.6.6.4.5.3. Байжигит

1.1.6.6.6.4.5.4. Назарбек

1.1.6.6.6.4.5.4.1. Мухтархан

1.1.6.6.6.4.5.4.1.1. Баян

1.1.6.6.6.4.5.4.2. Жаудат

1.1.6.6.6.4.5.4.2.1. Алгадай

1.1.6.6.6.4.5.4.3. Нажат

1.1.6.6.6.4.5.4.3.1. Меирбан

1.1.6.6.6.4.6. Жакыпбек

1.1.6.6.6.4.6.1. Мухитбек

1.1.6.6.6.4.6.2. Ныгымбетбек

1.1.6.6.6.4.6.3. Агадай

1.1.6.6.6.4.6.4. Махмут

1.1.6.6.6.4.6.5. Султан

1.1.6.6.6.4.6.6. Мустафа

1.1.6.6.6.4.7. Ботеке

1.1.6.6.6.4.7.1. Кабдолла

1.1.6.6.6.4.7.1.1. Мухаметбек

1.1.6.6.6.4.7.1.2. Талгатбек

1.1.6.6.6.4.7.2. Акатай

1.1.6.6.6.4.7.2.1. Даулетхан

1.1.6.6.6.4.7.2.2. Кайдар

1.1.6.6.6.4.7.2.2.1. Дынкау

1.1.6.6.6.4.7.3. Сагиби

1.1.6.6.6.4.7.3.1. Халелбек

1.1.6.6.6.4.7.3.2. Адиль

1.1.6.6.6.4.7.3.3. Фазыл

1.1.6.6.6.4.7.3.4. Данеш

1.1.6.6.6.4.7.3.5. Курмаш

1.1.6.6.6.4.7.3.6. Окас

1.1.6.6.6.4.7.3.7. Касен

1.1.6.6.6.4.7.3.8. Багай

1.1.6.7. Жангази

1.1.6.8. Омаргази

1.1.6.9. Адильгази

1.1.7. Самеш (Шахмухаммед)

1.1.8. Жабагы

1.1.9. Гадай

1.2. Тауке

1.2.1. Нуралы

1.3. Болат

1.3.1. Булан-султан

1.3.1.1. Жабагы

1.3.1.2. Арыслан (Асланбек Булнев?)

1.3.1.3. Рустем

1.3.1.4. Тамаш (Тамен)

1.3.1.5. Нарбакы

1.3.1.6. Абулхаир

1.3.2. Сатемир (Шахтемир)

1.3.2.1. Кудайменды (жена - Алтун)

1.3.2.1.1. Акимторе

1.3.2.1.1.1. Азхан

1.3.2.1.2. Бий

1.3.2.2. Абдильда

1.3.2.3. Есим

1.3.2.3.1. сын

1.3.2.3.2. сын

1.3.2.4. Джангир

1.3.3. Мурат

1.3.3.1. Аббе

1.3.3.1.1. сын

1.3.3.2. Джулпухар

1.3.4. Тогум-султан

1.3.4.1. Жанак (Жанен)

1.3.4.2. Алтынакы (Алтынсары)

1.3.4.3. Кожа

1.3.4.4. Батырбай

1.3.4.5. Ырымет

1.4. Абултек (Болтирик)

1.4.1. Тубек-султан (Тобет)
1.341. Алтын Уруг: потомки Каип-хана, ургенчского.

1.0. Каип-хан

1.1. Арслан-Газы

1.2. Баба

1.2.1. Ирмухаммед-султан

1.2.1.1. Достмухаммед-султан

1.2.1.1.1. Сеидмухаммед-султан

1.2.1.1.2. Денмухаммед-султан

1.2.1.1.3. Нурмухаммед-султан

1.2.1.1.4. Мухаммед-султан

1.2.1.2. Ишмухаммед-султан

1.2.1.2.1. Аскармухаммед-султан

1.2.1.2.2. Аскаралий-султан

1.2.1.3. Кунмухаммед-султан

1.2.1.3.1. Бермухаммед-султан

1.2.1.4. Габдий-султан

1.2.2. Кулмухаммед-султан

1.2.2.1. Аймухаммед-султан

1.2.2.2. Бельмухаммед-султан

1.2.2.3. Абежан-султан

1.2.3. Каратай-султан

1.2.4. Букей-султан

1.2.4.1. Исенгазий-султан

1.2.5. Есенгазы

1.2.5.1. Садык

1.2.6. Султангазы

1.2.6.1. Кабыш

1.2.7. Аубакир

1.2.7.1. Канаш

1.2.8. Смагул

1.2.8.1. Ахмадия

1.2.8.2. Хамит

1.2.9. Сыздык

1.2.9.1. Абдыкарим

1.2.10. Абугали

1.2.10.1. Мухтар

1.2.11. Койшибай

1.2.11.1. Мухтан

1.2.12. Халел

1.2.12.1. Оразгали

1.3. Буракан

1.3.1. Сыгай

1.4. Абулгазы

1.4.1. Нурум-батыр

1.4.1.1. Мамет-газы

1.4.1.2. Алтын

1.4.2 Шир-Мухаммед

1.4.3. Макебай

1.4.4. Арда

1.4.4.1. Нибат

1.4.4.2. Тыным-султан

1.4.5. Арынгазы-хан

а. Ултува, дочь Бизлямаша.

б. Тупика, дочь Айбубек-кожи.

в. Кенже, дочь Пирали-хана.

г. Медина Хасанова, татарка (после смерти Арынгазы перешла по левирату к Сюунучгали Джаналиеву)

1.4.5.а1. Ай-мухаммед-газы

1.4.5.а1.1. 4 сына и 1 дочь

1.4.5.б2. Тур-мухаммед-газы (Мухаммедказы)

1.4.5.б2.1. Усенмухаммед-султан

1.4.5.б2.2. Сын и 3 дочери

1.4.5.г3. Фатима

1.4.6. Самет

1.4.7. Нарынгазы

1.4.8. Сураган

1.4.9. Толеген

1.4.10. Ир-Мамет

1.5. Юлбарс

1.5.1. Апи (Абульфеиз)

1.5.2. Исан

1.5.2.1. Куш-Мухаммед (Кушай Юлбарсов?)

1.5.2.1.1. Вали Кошаев

1.5.3. Утяб

1.5.4. Мухаммедгали-султан

1.5.4.1. Алгазый-султан

1.5.4.1.1. Биктюря-султан

1.5.4.1.1.1. Кантюра-султан

1.5.4.1.1.2. Кунтюра-султан

1.5.4.1.2. Шигай-султан

1.5.4.1.2.1. Каипгалий-султан

1.5.4.1.3. Джантюра-султан

1.5.4.1.3.1. Асан-султан (Хасан Джантурин)

1.5.4.1.3.2. Биксултан-султан

1.5.4.1.3.3. Дусангалий-султан

1.5.4.1.3.4. Кинджегазый-султан

1.5.4.2. Кангазый-султан

1.5.4.2.1. Сердалий-султан

1.5.4.2.1.1. Мендалий-султан

1.5.4.2.2. Сугур-султан

1.5.4.2.2.1. Акыл-султан

1.5.4.2.2.2. Джияналий-султан

1.5.4.2.2.3. Кинджегалий-султан

1.5.4.2.3. Бердалий-султан

1.5.4.2.3.1. Дербас-султан

1.5.4.2.4. Кыдыр-султан

1.5.4.2.4.1. Кадралий-султан

1.5.4.2.4.2. Батаралий-султан

1.5.4.2.4.3. Чукбут-султан

1.5.5. Караджан

1.6. Тауке

1.6.1. Бори

1.6.2. Муса

1.6.3. Палуан-кул

1.6.3.1. Ис-Мамет

1.6.4. Иса

1.6.5. Курджа

1.7. Ширгазы (жена – дочь бия Карабобека из рода торткара(алимулы))

1.7.1. Умиргази

1.7.2. Иш-газы

1.7.3. Якаш

1.7.4. Жан-гази-торе (Маненбай)

1.7.4.1. Алланазар

1.7.4.2. Батырхан

1.7.5. Бори

1.7.6. Карабаш

1.7.6.1. Жадгарбаша (муж – Мухаммед Рахим, хивинский хан)

1.8. Джин-газы

1.8.1. Исали

1.9. Джихангир

1.9.1. Жанторе

1.9.1.1. Ахмед Жанторин

1.9.1.1.1. Сеидхан-султан (жена – Хадича, дочь Джангир-хана)

1.9.1.1.1.1. Салимгирей Жантюрин

1.9.1.1.1.2. Зугра (ж)

1.9.1.1.1.3. Биби-Рабига (ж)

1.9.1.1.2. Сахимгирей-султан

1.9.1.1.3. Давлетгирей-султан

1.9.1.1.3.1. Газиза

1.9.1.1.4. Азизхан

1.9.1.1.5. Дауым

1.9.1.1.5.1. Харон

1.9.1.1.5.1.1. Абылай

1.9.1.1.5.1.2. Каблан

1.9.1.1.5.1.3. Караман

1.9.1.1.5.1.4. Сара (муж – Сапыржан Сейдалин)

1.9.1.2. Мухаммед-султан (Мукан Джантюрин?)

1.9.1.2.1. Гумар-султан (Омар)

1.9.1.2.1.1. Бакытгирей

1.9.1.2.1.1.1. Расул

1.9.1.2.2. Баймухаммед-султан

1.9.1.2.3. Губайдулла-султан

1.9.1.2.4. 2 дочери

1.9.1.3. Махмуд-султан

1.9.1.3.1. Батыргирей

1.9.1.3.1.1. Муратша Батыргереевич (жена – Амина Чутаева) (1880-1988)

1.9.1.3.1.1.1. Фазыл

1.9.1.3.1.1.1.1. Аскар

1.9.1.3.1.1.2. Каумен (?-1987)

1.9.1.3.1.1.3. Маймуна

1.9.1.3.1.1.4. Гыйлым (1912-06.10.2007) (муж – Жусупбек Ибрагимов)

1.9.1.3.2. Зауреш (муж – Жансултан Сейдалин)

1.9.1.3.2. Темиргали

1.9.1.3.2.1. Гульсайран

1.9.1.3.2.1.1. Сапаргали

1.9.1.4. Зулкарнаин-султан

1.9.1.5. Сермен

1.9.2. Сермухаммед

1.9.2.1. Султангали

1.9.3. Сулейман (жена – Шаки, дочь Кучука Сравова)

1.9.3.1. Хусаин

1.9.3.1.1. Жусип

1.9.3.1.2. Идрис

1.9.3.1.3. Жагыпар

1.9.3.1.3.1. Болат

1.9.3.1.3.1.1. Ердан

1.9.3.1.3.1.2. Даурен

1.9.3.1.3.1.3. Сапаржан

1.9.3.1.3.1.3.1. Шокан

1.9.3.1.3.1.4. Малик

1.9.3.1.3.1.4.1. Бауржан

1.9.3.1.3.1.4.1.1. Нурсултан

1.9.3.2. Жунус

1.9.3.3. Габбас

1.9.3.4. Сахан (ж)

1.9.3.5. Хадиша (ж)

1.9.3.6. Кулмай (ж)

1.9.3.7. Ганбар (ж)

1.9.3.8. Ризык

1.9.3.8.1. Рустем

1.9.3.8.2. Карим

1.9.4. Адмат

1.9.5. Мукан

1.10. Усен-Газы

1.10.1. Мусиркеп

1.10.1.1. Рустем

1.10.1.1.1. Жусипбек (Кокшал)

1.10.1.1.2. Байсары

1.10.1.1.2.1. Отеген

1.10.1.1.2.1.1. Куаныш

1.10.1.1.2.1.2. Бауржан

1.10.1.1.2.1.3. Сары

1.10.1.1.3. Байзак

1.10.1.1.3.1. Жилкайдар

1.10.1.1.3.1.1. Толеген

1.10.1.1.4. Ашимхан

1.10.1.1.4.1. Кайпан

1.10.1.1.4.2. Кара

1.10.1.1.4.3. Маут

1.10.1.1.4.4. Назар

1.10.1.1.4.4.1. Сайле (ж)

1.10.1.1.5. Аширхан

1.10.1.1.6. Шайхистам

1.10.1.1.6.1. Омирзак

1.10.1.1.6.1.1. Орынбасар

1.10.1.1.6.2. Аскарбек

1.10.1.1.6.2.1. Камалбек

1.10.1.1.6.2.2. Тастанбек

1.10.1.1.6.3. Амалбек

1.10.1.1.6.4. Нургали

1.10.1.1.7. Ибраим

1.10.1.1.7.1. Масаты

1.10.1.1.8. Елеусиз

1.10.1.1.9. Биржан

1.10.1.1.10. Смаил

1.10.1.1.10.1. Жамбыл

1.10.1.1.10.2. Сарсен

1.10.1.1.10.3. Жанар (ж)

1.10.1.1.10.4. Сия

1.10.1.1.10.5. Зиякул

1.10.1.1.11. Баубек

1.10.1.1.12. Тостик

1.10.1.1.12.1. Жанузак

1.10.1.1.12.2. Шамши

1.10.1.1.12.2.1. Билис

1.10.1.1.13. Турсынхан

1.10.1.1.14. Кенжегара

1.10.1.1.15. Аштеу

1.10.1.1.15.1. Улбала

1.10.1.1.15.2. Мактагуль (ж)

1.10.1.1.15.3. Бибигуль (ж)

1.10.1.1.15.4. Маржанкуль (ж)

1.10.1.1.15.5. Абай

1.10.1.1.15.6. Колбай

1.10.1.1.15.6.1. Жабай

1.10.1.1.15.6.2. Адай

1.10.1.2. Есиркеп

1.10.1.2.1. Амир

1.10.1.2.1.1. Болатхан

1.10.1.2.1.1.1. Кенжебек

1.10.1.2.1.1.2. Ертай

1.10.1.2.1.1.3. Сеит

1.10.1.2.1.1.4. Омирзак

1.10.1.2.1.1.4.1. Асель (ж)

1.10.1.2.1.1.4.2. Макулбек

1.10.1.2.1.1.4.3. Асылбек

1.10.1.2.1.1.4.4. Нуркиз

1.10.1.2.1.1.4.5. Урниса

1.10.1.2.1.2. Даржап

1.10.1.2.1.2.1. Бокен

1.10.1.2.1.2.2. Картабай

1.10.1.2.1.3. Айкыз

1.10.1.2.1.3.1. Искендер

1.10.1.2.1.3.2. Кашкинбек

1.10.1.2.1.3.2.1. Каппар

1.10.1.2.1.3.2.2. Кемел

1.10.1.2.1.3.2.2.1. Сейдахмет

1.10.1.2.1.3.2.2.2. Калбек

1.10.1.2.1.3.2.2.3. Салбек

1.10.1.2.1.3.2.2.4. Канабек

1.10.1.2.1.4. Темир

1.10.1.2.1.4.1. Орынтай

1.10.1.2.1.4.1.1. Аяш

1.10.1.2.1.4.2. Шонык

1.10.1.2.1.4.2.1. Сыпатай

1.10.1.2.1.4.2.2. Абдали

1.10.1.2.1.4.3. Жамал

1.10.1.2.1.4.3.1. Тажибай

1.10.1.2.1.4.3.2. Бихан

1.10.1.2.1.4.3.2.1. Шахман

1.10.1.2.1.4.3.2.2. Шабен

1.10.1.2.1.4.3.2.3. Сарсенбек

1.10.1.2.1.4.3.2.4. Марат

1.10.1.2.1.4.4. Оразбек

1.10.1.2.1.4.4.1. Жулдыз (ж)

1.10.1.2.1.4.4.2. Замзе

1.10.1.2.1.4.4.2.1. Апиза (ж)

1.10.1.2.1.4.4.2.2. Бейбит

1.10.1.2.1.4.4.2.3. Бертай

1.10.1.2.1.4.4.2.4. Капиза (ж)

1.10.1.2.1.4.4.2.5. Озипа (ж)

1.10.1.2.1.4.4.2.6. Назипа (ж)

1.10.1.2.1.4.4.2.7. Калипа (ж)

1.10.1.2.1.4.4.3. Раба

1.10.1.2.1.4.4.3.1. Еркин

1.10.1.2.1.4.4.3.2. Кульзина (ж)

1.10.1.2.1.4.4.3.3. Рустем

1.10.1.2.1.4.4.3.4. Сабден

1.10.1.2.1.4.4.3.5. Бердибек

1.10.1.2.1.4.4.3.6. Багдат

1.10.1.2.1.4.4.3.7. Мейрамбек

1.10.1.2.1.4.5. Сарман

1.10.1.2.1.4.5.1. Койшибай

1.10.1.2.1.4.5.2. Елшибай

1.10.1.2.1.4.5.2.1. Арман

1.10.1.2.1.4.5.2.1.1. Зарина (ж)

1.10.1.2.1.4.5.2.2. Анель (ж)

1.10.1.2.1.4.5.2.2.1. Жибек

1.10.1.2.1.4.5.2.2.2. Елжан

1.10.1.2.1.4.5.2.3. Асель Темирова (ж)

1.10.1.2.1.4.5.3. Шарбан

1.10.1.2.1.4.5.3.1. Азамат

1.10.1.2.1.4.5.3.2. Нурзат

1.10.1.2.1.4.5.3.3. Ляззат (ж)

1.10.1.2.1.4.5.3.4. Еркебулан

1.10.1.2.1.4.5.3.5. Толеп

1.10.1.2.1.4.5.4. Аят

1.10.1.2.1.4.5.4.1. Сейдахмет

1.10.1.2.1.4.5.4.2. Калбек

1.10.1.2.1.4.5.4.3. Нурзила (ж)

1.10.1.2.1.4.5.4.4. Салбек

1.10.1.2.1.4.5.4.5. Маржан (ж)

1.10.1.2.1.4.5.4.6. Нурболат

1.10.1.2.1.4.5.4.7. Гульзира (ж)

1.10.1.2.1.4.5.4.8. Жазира (ж)

1.10.1.2.1.4.5.4.9. Зика (ж)

1.10.1.3. Беристем

1.10.1.3.1. Абден

1.10.1.3.2. Искендир

1.10.1.3.3. Тампыш

1.10.1.3.3.1. Шакибай

1.10.1.3.3.1.1. Кобеген

1.10.1.3.3.1.2. Толеген

1.10.1.3.3.1.2.1. Мурат

1.10.1.3.3.1.2.2. Аман

1.10.1.4. Ибрай

1.10.1.4.1. Кулмаганбет

1.10.1.4.2. Аубакир

1.10.1.4.2.1. Смагул

1.10.1.4.2.2. Жумагул

1.10.1.5. Иманали

1.10.1.5.1. Мастек

1.10.1.5.2. Оспан

1.10.1.5.3. Конкабай

1.10.1.5.3.1. Жолдыбай

1.10.1.5.4. Абен

1.10.1.5.4.1. Казыбек

1.10.1.5.4.1.1. Сапар

1.10.1.5.4.1.2. Бараш

1.10.1.5.4.1.3. Рамазан

1.10.1.6. Чингиз

1.10.1.6.1. Смаил

1.10.1.6.2. Сыздык

1.10.1.6.3. Бименде

1.10.1.6.4. Алжан

1.10.1.6.4.1. Арыстан

1.10.1.6.5. Омирхан

1.10.1.6.5.1. Омирбек

1.10.1.6.5.1.1. Адильхан

1.10.1.6.5.2. Батырбек

1.10.1.6.5.2.1. Ажибек

1.10.1.6.5.2.1.1. Калдыбай

1.10.1.6.5.2.1.2. Серик

1.10.1.6.5.2.1.3. Берик

1.10.2. Пенде

1.10.3. Есеркеп

1.10.3.1. Кенжекара

1.10.3.2. Баубек (известный Баксы, кобызист)

1.10.3.3. Смаил

1.10.3.4. Ибрай

1.10.3.4.1. Аштау

1.10.3.5. Коккушик

1.10.3.5.1. Есимхан

1.10.3.5.2. Амирхан

1.10.4. Тауке

1.10.4.1. Айторе

1.10.4.1.1. Аллами

1.10.4.1.1.1. Алмукан

1.10.4.1.1.2. Смагул

1.10.4.1.1.3. Саржан

1.10.4.1.1.4. Кенжебай

1.10.4.2. Динторе

1.10.4.2.1. Кореген

1.10.4.2.1.1. Жусипбек

1.10.4.2.1.2. Шолду

1.10.4.2.1.3. Накипбек

1.10.4.2.1.3.1. Талгат

1.10.4.3. Ханторе

1.10.4.3.1. Ещан

1.10.4.3.1.1. Байдильда

1.10.4.3.1.2. Жумадильда

1.10.4.3.1.3. Абайдильда

1.10.4.3.1.3.1. Асан

1.10.4.3.1.3.2. Усен

1.10.4.4. Бекболат

1.10.4.4.1. Кади

1.10.4.4.2. Касым

1.10.4.4.2.1. Молдабек

1.10.4.5. Найман

1.10.4.5.1. Муаметкали

1.10.4.5.2. Тайшик

1.10.4.5.2.1. Нургали

1.10.4.5.2.2. Алмагамбет

1.11. Рустем-Газы

1.11.1. Истяк

1.11.2. Исан

1.12. Акак-Газы

1.12.1. Джантай

1.13. Асан-Газы

1.14. Аккан

1.14.1. Тогум-султан

1.14.1.1. Бури-султан

1.14.1.2. Тляугабыл-султан

1.14.2. Сарбай-султан

1.14.3. Мустафа-султан

1.14.4. Утеген-султан

1.15. Асфандеяр-султан

1.15.1. Алий-султан

1.15.1.1. Айтюря-султан

1.15.1.2. Айтенбай-султан

1.15.1.3. Матий-султан

1.15.2. Малий-султан

1.15.2.1. Кунторе-султан

1.15.2.2. Долан-султан

1.15.2.3. Качкын-султан

1.16. сын

1.17. сын

1.18. сын

1.19. Батырхан

1.19.1. Кысырауын

1.19.1.1. Дуйсек

1.19.1.2. Тикир

1.19.1.3. Муса

1.19.1.3.1. Сеиль

1.19.1.3.2. Жамбет

1.19.1.3.3. Мустафа

1.19.1.3.3.1. Сулеймен

1.19.1.3.3.2. Шайзада

1.19.1.3.3.3. Абдасадык

1.19.1.3.3.4. Султан

1.19.1.3.4. Есенгельды

1.19.1.3.4.1. Идрис

1.19.1.3.4.2. Саржан

1.19.1.3.4.2.1. Темиргазы

1.19.1.3.4.2.1.1. Темиргали

1.19.1.3.4.2.1.1.1. Арман

1.19.1.3.4.3. Абдильда

1.19.1.3.4.3.1. Абылахат

1.19.1.3.4.3.1.1. Берик

1.19.1.3.4.3.1.1.1. Аскар

1.19.1.3.4.3.1.2. Серик

1.19.1.3.4.3.1.3. Аблай

1.19.1.3.4.4. Жакуп

1.19.1.3.4.4.1. Адильбек

1.19.1.3.4.4.1.1. Сакен

1.19.1.3.4.4.2. Жумагазы

1.19.1.3.4.4.2.1. Рустем

1.19.1.3.4.4.2.2. Дастан

1.19.1.3.4.4.2.3. Торехан

1.19.1.3.4.4.3. Куанышбек

1.19.1.3.4.4.3.1. Аблай

1.19.1.3.4.4.3.2. Алтай

1.19.1.3.4.4.3.3. Асылхан

1.19.1.3.4.4.4. Амиргазы

1.19.1.3.4.4.4.1. Динмухаммед

1.19.1.3.4.4.4.2. Ерлан

1.19.1.3.4.4.4.2.1. Данияр

1.19.1.3.4.4.4.3. Ержан (Ерасан)

1.19.1.3.4.4.4.3.1. Батухан (Батырхан)

1.19.1.3.4.4.4.3.2. Нурислам

1.19.1.3.4.4.4.4. Нурлан

1.19.1.3.4.4.4.4.1. Нурым

1.19.1.3.4.4.4.4.1.1. Чингиз

1.19.1.4. Кошек

1.19.1.4.1. Досан

1.19.1.4.2. Абиш

1.19.1.4.2.1. Баймагамбет

1.19.1.4.2.2. Кожахмет

1.19.1.4.2.2.1. Есмагамбет

1.19.1.4.2.2.2. Бекмагамбет

1.19.1.4.2.2.3. Даут

1.19.1.4.2.2.3.1. Башир

1.19.1.4.2.2.3.2. Малик

1.19.1.4.2.2.3.3. Алик

1.19.1.5. Космамбет

1.19.1.5.1. Тугыр

1.19.1.5.1.1. Байбосын

1.19.1.5.1.1.1. Ергазы

1.19.1.5.1.1.1.1. Танырберген

1.19.1.6. Жамангара

1.19.1.6.1. Букарбай

1.19.1.6.1.1. Омирзак

1.19.1.6.1.2. Омиртай

1.19.1.6.1.2.1. Берден

1.19.1.6.2. Кошекбай

1.19.1.6.2.1. Нурмагамбет

1.19.1.6.2.2. Садык

1.19.1.6.2.3. Жуман

1.19.1.6.2.4. Халет

1.19.1.6.2.5. Абикен

1.19.1.6.2.5.1. Шалдыбай

1.19.1.6.2.5.1.1. Атыбай

1.19.1.6.2.5.1.1.1. Темирлан

1.19.1.6.2.5.1.1.2. Женис

1.19.1.6.2.5.1.2. Акан

1.19.1.6.2.5.1.2.1. Шингисхан

1.19.1.6.2.5.1.3. Шокан

1.19.1.6.2.5.1.3.1. Нурбол

1.19.1.7. Акмолда

1.19.1.7.1. Тотай

1.19.1.7.1.1. Камбар

1.19.1.7.2. Ахмет

1.19.1.7.2.1. Саин

1.19.1.7.2.2. Бекарыстан

1.19.1.7.2.3. Мухамеджан

1.19.1.7.2.3.1. Кенжебек

1.19.1.7.2.3.1.1. Калымбек

1.19.1.7.2.3.2. Сарсен

1.19.1.7.2.3.3. Арнеш

1.19.1.7.3. Султанбек

1.19.1.7.4. Бегалы

1.19.2. Токтамыс

1.19.2.1. Алмамбет

1.19.2.1.1. Тусип

1.19.2.1.1.1. Майлы

1.19.2.1.1.1.1. Тажибек

1.19.2.1.1.1.2. Абильда

1.19.2.1.1.1.3. Тажи

1.19.2.1.1.1.3.1. Жандильда

1.19.2.1.1.1.3.1.1. Шингис

1.19.2.1.1.1.3.1.2. Джанибек

1.19.2.1.1.1.3.2. Толтай

1.19.2.1.1.1.3.2.1. Темирхан

1.19.2.1.1.1.3.2.2. Жанузак

1.19.2.1.1.1.3.2.3. Байзак

1.19.2.1.1.1.3.2.4. Ерзак

1.19.2.1.1.1.3.2.5. Ербол

1.19.2.1.1.1.3.3. Торежан

1.19.2.1.1.1.3.3.1. Амирхан

1.19.2.1.1.1.3.3.2. Серик

1.19.2.1.1.2. Койшалак

1.19.2.1.1.2.1. Карибек

1.19.2.1.1.2.2. Кара

1.19.2.1.1.2.3. Кусбек

1.19.2.1.1.2.4. Жунисбек

1.19.2.2. Борамбай

1.19.2.3. Оралбай

1.19.2.3.1. Медыкарап

1.19.2.3.2. Абдикарим

1.19.2.3.2.1. Ислам

1.19.2.3.2.1.1. Осербай

1.19.2.3.2.1.1.1. Канат

1.19.2.3.2.1.1.2. Бекзат

1.19.2.3.2.1.2. Серик

1.19.2.3.2.1.2.1. Данияр

1.19.2.3.2.1.2.2. Самат

1.19.2.3.2.1.2.3. Саят

1.19.2.3.2.1.3. Балтабай

1.19.2.3.2.1.3.1. Олжас

1.19.2.4. Даулетали

1.19.2.4.1. Койшыгул

1.19.2.4.1.1. Омар

1.19.2.4.1.1.1. Ризык

1.19.2.4.1.1.2. Шау

1.19.2.4.1.1.3. Бегежан

1.19.2.4.1.1.4. Амирбек

1.19.2.4.1.2. Оспан

1.19.2.4.1.2.1. Жунис

1.19.2.4.1.2.2. Байзак

1.19.2.4.1.2.3. Идрис

1.19.2.4.1.2.3.1. Шокан

1.19.2.4.1.2.3.1.1. Хасен

1.19.2.4.1.2.3.1.2. Ержан

1.19.2.4.1.2.3.1.3. Чингиз

1.19.2.4.1.2.3.1.4. Ербол

1.19.2.4.1.2.4. Амиржан

1.19.2.4.1.2.4.1. Калдыбай

1.19.2.4.1.2.4.1.1. Нурлан

1.19.2.4.1.2.5. Салим

1.19.2.4.1.2.5.1. Амангельды

1.19.2.4.1.2.5.2. Бейсен

1.19.2.4.1.2.5.2.1. Ербол

1.19.2.4.1.2.5.2.2. Мади

1.19.2.4.1.2.5.2.3. Мадияр

1.19.2.4.1.2.5.3. Айтжан

1.19.2.4.1.2.5.3.1. Нурсултан

1.19.2.4.1.2.5.3.2. Темирлан

1.19.2.4.1.2.5.4. Бакытжан

1.19.2.4.1.2.5.4.1. Елнур

1.19.2.4.1.2.5.4.2. Зангар

1.19.2.4.1.2.5.5. Минерал

1.19.2.4.1.2.5.5.1. Еламан

1.19.2.4.1.2.5.5.2. Нурлан

1.19.2.4.2. Уншибай

1.19.2.4.2.1. Жолкен

1.19.2.4.2.2. Нуртай

1.19.2.4.2.3. Балаш

1.19.2.5. Босалка

1.19.2.5.1. Кошкар

1.19.2.5.1.1. Абдыкаик

1.19.2.5.1.2. Койлыбай

1.19.2.5.1.2.1. Абдыхамит

1.19.2.5.1.2.2. Абдырашид

1.19.2.5.1.3. Сатыбалды

1.19.2.5.1.3.1. Аким

1.19.2.5.1.3.2. Ислам (Борибай)

1.19.2.5.1.3.2.1. Жусип

1.19.2.5.1.3.2.1.1. Рауани

1.19.2.5.1.3.2.2. Марат

1.19.2.5.1.3.2.2.1. Асмас

1.19.2.5.1.3.2.3. Дуйсен

1.19.2.5.1.3.2.3.1. Шади

1.19.2.5.1.3.2.3.2. Шалил

1.19.2.5.1.3.2.3.2.1. Арон

1.19.2.5.1.4. Койшигул

1.19.2.6. Баглан

1.19.2.6.1. Жамбыл

1.19.2.6.1.1. Сеиткасым

1.19.2.6.1.1.1. Биримжан

1.19.2.6.1.1.1.1. Мейрам

1.19.2.6.1.1.1.2. Нурымжан

1.19.2.6.1.1.1.2.1. Алдияр

1.19.2.7. Маман

1.19.2.7.1. Байкара

1.19.2.7.1.1. Омар

1.19.2.7.1.1.1. Жаузак

1.19.2.7.1.1.1.1. Бейбит

1.19.2.7.1.1.2. Байдильда

1.19.2.7.1.1.2.1. Байзак

1.19.2.7.1.1.2.1.1. Орак

1.19.2.7.1.1.2.1.1.1. Мейрам

1.19.2.7.1.1.2.1.2. Талгат

1.19.2.7.1.1.2.1.2.1. Бейсенбай

1.19.2.7.1.1.2.1.3. Салимжан

1.19.2.7.1.1.2.1.4. Алимжан

1.19.2.7.1.1.2.1.5. Бауржан

1.19.2.7.1.1.2.1.6. Жасулан

1.19.2.7.1.1.2.1.7. Асулан

1.19.2.7.1.1.2.2. Шоптибай

1.19.2.7.1.1.2.2.1. Балтабай

1.19.2.7.1.1.2.2.1.1. Ерасыл

1.19.2.7.1.1.2.2.2. Шокан

1.19.2.7.1.1.2.2.2.1. Асылхан

1.19.2.7.1.1.2.2.3. Ерхан

1.19.2.7.1.1.2.2.3.1. Торехан

1.19.2.7.1.1.2.2.3.2. Темирлан

1.19.2.7.1.1.2.2.4. Нурхан

1.19.2.7.1.1.2.2.4.1. Алихан

1.19.2.7.1.1.2.2.5. Ержан

1.19.2.7.1.1.2.2.6. Кайрат

1.19.2.7.1.2. Анапия

1.19.2.7.1.3. Жаникеш (Жандильда)

1.19.2.7.1.3.1. Орынбасар

1.19.2.7.1.4. Абдильда

1.19.2.7.2. Жанкара

1.19.2.7.2.1. Мукан

1.19.2.7.2.1.1. Саржан

1.19.2.7.2.1.1.1. Сабит

1.19.2.7.2.1.1.1.1. Айткул

1.19.2.7.2.1.1.1.2. Мейрам

1.19.2.7.2.1.1.1.3. Бейсенбай

1.19.2.7.2.1.1.1.3.1. Али

1.19.2.7.2.1.1.1.4. Жумабай

1.19.2.7.2.1.1.1.4.1. Дулат

1.19.2.7.2.1.1.1.5. Алпыс

1.19.2.7.2.1.1.1.5.1. Талгат

1.19.2.7.2.1.1.1.5.2. Канат

1.19.2.7.2.1.1.2. Алшын

1.19.2.7.2.1.1.2.1. Сарсенбай

1.19.2.7.2.1.1.2.2. Ерик

1.19.2.7.2.1.1.2.3. Серик

1.19.2.7.2.1.1.2.3.1. Султан

1.19.2.7.2.1.1.2.4. Берик

1.19.2.7.2.1.1.2.4.1. Чингизхан

1.19.2.7.2.1.1.2.4.2. Темирхан

1.19.2.7.2.1.2. Абылкасым1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет