Бюллетень №1 Жаңа кітаптар тізімі 2015-2016 оқу жылыДата18.04.2016
өлшемі275.18 Kb.
түріОқулық
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы

Ақпараттық бюллетень

1Жаңа кітаптар тізімі

2015-2016 оқу жылы

Ақтөбе 2015Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.
Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Қазақ тілі мен әдебиеті

1

811

А90


Атығаева К.М. Кәсіби –бағдарлы қазақ тілі: Оқу-әдістемелік құрал. –Алматы: Отан ЖҚ, 2014.-268 б.
Оқу орындарында жаратылыстану және заң, география, педагогика факультеттерінде кредиттік технология бойынша оқитын студенттерге арналған.

5

5

2

80

Қ40


Қапасова Б.Қ. Тіл мәдениеті: Шешендік өнер: Оқулық. –Алматы, 2014.-224 б.
Оқулық гуманитарлық бағыттағы мамандықтарға арналған.

5

95

3

81.2

Ш55


Ширажиева А.Б. Кәсіби қазақ тілі экология мамандығына арналған. –Алматы: ЖҚ Отан, 2014.-110 б.
Кредиттік технология бойынша «Экология» бөлімінде жұмыс сітейтін оқытушылар мен студенттерге арналған.

5

5

Ағылшын тілі

4

811

Қ53


Қисметова Ғ.Н., Өтеғалиева Б.Б. Ағылшын тілі: «Құрылыс» мамандығы студенттеріне арналған. –Алматы: Бастау, 2015.-392 б.

Оқу құралы теориялық анықтамасы бар жүйелік практикалық ағылшын тілі және сөйлеу дағдысы мен шеберлігін дамытуға бағытталған кең көлемді практикалық бөлімнен тұрады.-

10

Шетел әдебиеті

5

821

Қ54


Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 1-кітап.-Алматы: Бастау, 2015.-296 б.
Оқулық ЖОО студенттеріне, магистранттарға және гумани -тарлық колледж оқушыларына арналған.

-

10

6

821

Қ54


Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 2-кітап.-Алматы: Бастау, 2015.-196 б.
Оқулық ЖОО студенттеріне, магистранттарға және гумани -тарлық колледж оқушыларына арналған.

-

10

7

821

Қ54


Қобланов Ж.Т. Шетел әдебиетінің тарихы: 3-кітап.-Алматы: Бастау, 2015.-424 б.
Оқулық ЖОО студенттеріне, магистранттарға және гумани -тарлық колледж оқушыларына арналған.

-

10

Педагогика

8

37

О57


Омарова В.К. Проблемы перехода общеобразовательной школы на 12-летнее обучение: Учебно-методическое пособие. –Алматы: ИП Отан, 2015.-130 с.
Пособие адресовано студентам и преподавателям педвузов, магистрантам, докторантам, учителям и руководителям школ.

5

5

9

37

О57


Омарова В.К., Нұрғалиева А.Қ. Жалпы білім беретін мектептің 12-жылдық оқытуға ауысуының мәселелері: Оқу құралы.Алматы: ЖҚ Отан. -2015.-136 б.
Құрал педагогикалық жоғары оқу орын студенттері мен оқытушыларына, магистранттар және мектеп мұғалімдері мен басшыларына арналған.

5

5

10

37

Т86


Тұрдалиева А.Ш. Әлеуметтік педагогика: глоссарий. –Алматы: Отан, 2015.-94 б.
Сөздік барлық білім беру педагогтарына, студенттерге, психо- логтарға және тәрбилеу мен оқыту мәселелеріне қызығушы- лығы барларға арналған.

5

5

11

37

Ж88


Жүндібаева Т.Н. Отбасы педагогикасы: Оқулық. –Алматы: Экономика ЖШС, 2014.-312 б.
Оқулық ЖОО барлық педагогикалық мамандықтарына, сондай-ақ педагогикалық колледждерге, педагог ғалымдар мен зерттеушілерге арналған.

2

3

12

37

Қ76


Құндақова А. Педагогикалық шеберлік негіздері. –Алматы: Бастау, 2014.-216 б.
Оқу құралы педагогикалық шеберлікті, педагогикалық мәде- ниет деңгейін, кәсіби біліктілік пен дағдыны қалыптастырудың теориялық негіздеріне арналған.

-

10

13

37

К57


Коровайко И.В. Прикладная педагогика: учебное пособие.-Алматы: ИП Отан, 2014.-148 с.
«Прикладная педагогика» работает на расширение профессио- нальных педагогических навыков с акцентом на педагогику в сфере ее практического применения.

5

5

14

37

Д30


Омарова В.К., Нұрғалиева А.Қ. Профориентационные упражнения, игры, тренинги, занятия со школьниками: учебно-методическое пособие. -Алматы: ИП Отан, 2014.-228 с.
Учебно-методическое пособие предлагает профориентацион- ные упражнения, игры, тренинги, занятия со школьниками.

5

5

15

37

О-57


Омарова В.К. и др. Примерные программы формирования социальной компетентности школьников (учеб.-мет. пос.).-Алматы: ИП Отан, 2014.-188 с.

Пособие рассчитано на студентов и магистрантов, обучаю- щихся по направлению «Образование», учителей, классных рукодителей.5

5

16

37

Д30


Омарова В.К., Демиденко Р.Н. Психодиагностика профес -сиональных намерений и возможностей школьников (пособие). –Алматы: ИП Отан, 2014.-280 с.


5

5

17

37

Б52


Бидайбеков Е.Ы. және т.б. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: Оқулық. – Алматы, 2014.-352 б.
Информатика саласындағы зерттеушілерге, мектепте білім беруді ұйымдастырушыларға, педагог-практиктерге арналған.

5

5

Психология

18

159

Т86


Тұрдалиева А.Ш. Әлеуметтік психология: Оқу-әдістемелік құрал. –Алматы: Отан, 2015.-106 б.

Оқу-әдістемелік құралында әлеуметтік психология пәні міндеттері, қалыптасу тарихы қарастырылған.5

5

19

159

А24


Әбеуова И.А. Тұлға психологиясы: Оқулық. –Алматы: Отан ЖҚ, 2014.-192 б.
Оқулықта тұлға психологиясының негізгі мәселелері қарастырылған.

-

10

20

159

О78


Оспанова Б.А., Бейсембаева К.Д. Акмеология: Оқулық. –Алматы, 2014.-392 б.
Оқулық студенттерге, магистранттарға, PhD-докторанттарға, ЖОО оқытушыларына және ғылыми қызметкерлеріне арналған.

2

-

21

159.9

Қ41


Шерьязданова Х.Т. және т.б. Қарым-қатынас психологиясы: Оқулық. –Алматы: Отан ЖҚ, 2014.-341 б.
Кітап студенттермен магистранттар, оқытушылар және қарым-қатынас мәселелерімен айналысатын оқырмандарға арналған.

3

7

Философия

22

1

А13


Абдрахманова Р.К. Социальная философия. –Учебное пособие. –Алматы: ИП Отан 2015.-109 с.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специа- льностей по философии и социальной философии.5

5

Құқық

23

347

М35


Мауленов К.С., Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебник.Алматы, 2014.-499 с.
Учебник может быть полезен студентам неюридических факультетов вузов (готовящих специалистов по информацион- ным технологиям, экономистов, финансистов, политологов, журналистов-международников и т.п.), преподавателям, специалистам-практикам, государственным служащим, научным работникам, магистрантом.

5

5

Дін

24

28

Т59


Топалоғлу Б. Ислам теологиясы. Кіріспе: Оқулық. –Алматы, 2014.-276 б.
Бұл оқулықта ислам теологиясының (кәлам ғылымы) ислам дінінің тарихындағы қолданған әртүрлі әдістері мен қазіргі таңда қолданылу қажет әдістер қарастырылады.

2

-

25

28

Х42


Хизметли С. Ислам тарихы. Алғашқы кезең: Оқулық / Ауд. М.З. Якши. –Алматы, 2014.-588 б.
Еңбекте автор ислам тарихнамасының тарихына жалпы шолу жасап, ислам тарихының қайнар көздері мен көне тарихшылар жөнінде мағлұмат берген.

5

5

Саясаттану, әлеуметтану

26

323

N94


Nurtazina R.A. Domestic and Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan: Textbook. –Алматы: Бастау, 2015.-256 с.

3

7

27

316

Б80


Брайман Алан Әлеуметтік зерттеу әдістері. Оқулық. –Алматы, 2014.-584 б.
Әлеуметтік зерттеулер кейбір шешемін таба алмай жүрген дилеммалардың айқын шешеімдерін ұсынады.

4

-

Биология

28

57

Т65


Төлеубаев Ж.С. және т.б. Қолданбалы биология: Оқулық.-Алматы, 2014.-512 б.
Оқулық студенттерге, магистранттарға және агрономия мен өсімдік шаруашылығы мамандарына арналған.

3

-

Экология

29

502

Б83


Булекбаева К.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау:

ЖОО үшін арналағн оқулық. –Алматы: Отан, 2015.-128 б.


Оқулықты сонымен қатар, оқытушылар мен магистранттардың қолдануына болады.

5

5

30

502

Б80


Братков В.В., Овдиенко Н.И. Геоэкология: Оқулық. –Алматы, 2014.-264 б.
Оқулық университеттің экология және георграфия мамандық- тарының студенттеріне, биологтар мен қоршаған ортаны зерттеу және жақсарту мәселелерімен айналысатын мамандарына арналған.

2

5

Гидрометрия

31

627

Н23


Нарбаев Т.Ы. және т.б. Гидрометрия. Оқулық.-Алматы, 2014.-392 б.

Оқулықта судың деңгейін, тереңдігін, жылдамдығын, өтімін өлшеу құралдары және есептеу тәсілдері келтірілген.2

2

Адам және жануарлар физиологиясы

32

612

Т65


Торманов Н., Төлеуханов С. Адам физиологиясы: оқулық. 1-кітап. –Алматы: Бастау, 2015.-344 б.
Оқулық биология, биотехнология, экология мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге, магистранттарға, сонымен қатар докторанттарға арналған.

5

15

33

591

Н51


Несіпбаев Т., Несіпбаева А.Қ. Жануарлар физиологиясы- ның зертханалық және тәжірибелік сабақтары: Оқулық. –Алматы, 2014.-152 б.
Оқулық арнаулы орта және жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттарға, оқытушыларға арналған.

5

45

Жануарлар биотехнологиясы

34

636

А91


Аубакиров Х.Ә. және т.б. Жануарлар биотехнологиясы: Оқулық. –Алматы, 2014.-504 б.
Жоғары және орта оқу орындарының ауылшаруашылық биотехнологиясы, биотехнолог, биолог, микробиолог, тағам өнімдері технологиясы, зооинженерия, ветеринариялық медицина мамандықтары бойынша оқитын білімгерлерге арналады.

5

25

Ветеринария

35

619

Б34


Бегенова А.Б. және т.б. Шекара және көліктердегі ветери-нариялы-санитариялық бақылау: Оқулық. –Алматы, 2014.-408 б.

Оқулық «5В120200-Ветеринариялық-санитария», «5В120100-ветеринариялық медицина» мамандарында оқитын білім алушыларға, студенттерге, магистранттарға арналған.5

25

36

636

Қ56


Қожалы Б.Қ., Оңғарбаев Т.А. Мал азықтандыру мөлшері мен рациондары: Анықтамалық оқулық. –Алматы, 2014.-464 б.

Оқулық ЖОО ветмедицина, ветсанитария, зоотехника, агроно- мия, экономика және басқада ауылшаруашылық мамандықта- рының студенттеріне, магистранттарынажәне мал шаруашылы- ғы саласында жұмыс істейтін мамандарға арналған.5

45

37

633

І 3


Ізтаев Ә., Ермекбаев С.Б. Өсімдік шаруашылығы негізінде астықтану: Оқулық. – Алматы, 2014.-416 б.
Оқулық өңдеу өндірістері саласындағы бакалавр технолог -тарға, магистранттарға, докторанттраға, ғылыми қызметкер- лерге арналған.

5

45

Агрономия

38

634.8

С31


Сейітбаев Қ.Ж. Жүзім шаруашылығы: Оқулық. - Алматы, 2014.-556 б.
Оқулық агрономия мамандықтары бойынша жоғары және мамандандырылған орта білім беретін оқу орындарының студенттеріне арналған.

5

25

39

663

Е68


Еркебаев М.Ж. және т.б. Азық-түлік өнімдерінің реологиялық негіздері: Оқулық.Алматы, 2014.-256 б.
Оқу құралы жоғары оқу орындарындағы тамақ өндірісі саласындағы студенттер мен магистранттарға арналған.

5

25

География

40

59

Н86


Нұрғазы Қ.Ш., Өміржанова Н.М. Зоогеография: Оқулық.-Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2014.-364 б.

5

25

41

911

Б38


Бейсенова Ә.С. Қазақстанның физикалық географиясы: Оқулық. –Алматы, 2014.-540 б.
Оқулықта Қазақстан жерін зерттеудің көп ғасырлық тарихы мен ол туралы физикалық-географиялық ұғымдардың қалып -тасу, даму кезеңдері туралы баяндалады.

5

45

Геомеханика

42

531

Н86


Нұрпейісова М.Б. Геомеханика: Оқулық. –Алматы: РПБК «Дәуір», 2014..-240 б.
Оқулық 5В070700-Тау-кен ісі мамандығы бойынша жоғары оқу орындарында оқитын бакалаврларға, магистранттар мен PhD докторанттарға арналған және оқулықты ғылыми-зерттеу, жобалау институттары, өндіріс мекемелері қызметкерлері де пайдалана алады.

5

25

Химия

43

66

Қ23


Қайырбеков Ж.К. және т.б. Жалпы химиялық технология: Оқулық. –Алматы, 2014.-280 б.
Оқулық жоғары оқу орынының химия, химиялық-технология- лық мамандықтарда оқитын студенттерге және химиялық, мұнайхимиялық өнеркәсібінің қызметкерлеріне арналған.

5

25

44

547

Б82


Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері. 2-бөлім: Оқулық. Ауд. К.Б. Бажықова.-Алматы, 2014.-500 б.

Оқулықта органикалық қосылыстар, олардың құрылысы, реакциялық қабілеттіліктері мен қасиеттері кеңінен талқыланған.2

-

45

547

Я31


Ягудеев Т.А. Основной органический анализ: Учебник.Алматы, 2014.-508 с.
Книга является учебником для магистрантов по сециальности 6М072100 «Химическая технология органических веществ».

5

25

46

575

С22


Сартаев А.С., Жексембиев Р.Қ. Генетикадан зертханалық жұмыстар және дала практикумы: Оқулық. –Алматы, 2014.-264 б.
Оқулық университеттердің, педагогикалық институттардың биология мамандығы бойынша білім алатын студенттеріне арналған.

5

5

47

544

Э90


Эткинс П., де Паула Дж. Физикалық химия: Оқулық.-Алматы, 2014.-512 б.

ЖОО студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, оқытушыларға және ғылыми қызметкерлерге арналған.2

-

48

544

О78


Оспанов Х.Қ. Физикалық химия: Оқулық. –Алматы, 2014.-544 б.

Оқулық химия және химия-технология факультеттерінің студенттеріне арналған.5

15

Экономика

49

332

С13


Сагинова Б.К., Бименова А.Е. Жылжымайтын мүлік экономикасы: Оқулық. –Алматы, 2014.-220 б.
Ұсынылып отырған оқулық студенттерге, магистранттарға, оқытушыларға арналған.

3

-

50

005

Т21


Таршилова Л.С. Жергілікті мемлекеттік органдардың сапа жүйесі: оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-240 б.
Оқу құралы экономика мамандықтары бойынша білім алатын студенттреге арналған.

3

7

51

65

А50


Алинов М.Ш. Экологический менеджмент: учебное пособие. –Алматы: Бастау, 2014.-272 с.
Данная книга является первым учебным пособием в Казахс -тане по соответствующей образовательной программе.

-

10

Туризм

52

796.5

Е69


Ердавлетов С.Р. Туризм Казахстана: учебное пособие. –Алматы: Бастау, 2015.-520 с.
Учебное издание посвящено исследованию широкого комп- лекса проблем, связанных с развитием туризма Казахстана.

5

35

53

338

U96


Uvarova A.K. Food and Beverage Management in Tourism: Textbook. –Алматы: Бастау, 2015.-256 с.

-

10

Қаржы

54

336

С37


Серкебаева Р.К., Смагулова Р.У. Финансы: Учебник.-Алматы: ТОО «BOOKPINT», 2014.-320 с.
Учебник предназначен для бакалавров, магистрантов и науч-ных исследователей, преподавателей экономических вузов.

3

7

Техника

55

664

І 43


Ізтаев Ә. Және т.б. Жарма және жарма концептраттары технологиясы. –Оқулық. –Алматы, 2014.-408 б.

Оқулық ЖОО студенттері, магистранттары, жас ғалымдары, ғылыми қызметкерлермен қатар өңдеу өндірісі саласында жұмыс істейтін кәсіпкерлердің пайдалауына арналады.5

45

56

631

М85


Мұстафаев Ж.С., Қозыкеева Ә.Т. Ауылшаруашылық мелиорациясының негізі. –Алматы, 2014.-448 б.
Ауылшаруашылық дақылдардың суғару тәртібін ұйымдастыру және анықтау, суғару әдістері мен техникасын таңдау жолдары және т.б. қарастырылған.

4

-

Термодинамика

57

536

А87


Асамбаев А.Ж. Термодинамиканың тәжірибелік негіздері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2015.-304 б.
Оқу құралы ЖОО жылу техникалық және инженерлік-физикалық факультеттердің студенттеріне арналған.

5

15

Электр энергетикасы және электроникасы

58

621

Қ13


Ерқоңыр Ә.К., Қабасова Ж.Қ. Электр энергетикасындағы өтпелі үдерістер: оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-260 б.
Оқу құралында электр энергетикасындағы өтпелі үдеріс пәнінің толық дәрістер жинағы толығыме қамтылған.

3

7

59

621

Х67


Хожин Г. Электр станциялары мен қосалқы станциялар: Оқулық. –Алматы, 2014.-452 б.
Бұо оқулық жоғары оқу орындарының 5В071800- «Электро- энергетика» мамандығының барлық оқу түрінің студенттеріне (бакалаврларға, магистранттарға) арналған.

2

5

60

621

Б44


Джон Бёрд Электр және электроника негіздері мен технологиясы: Оқулық. –Алматы, 2014.-524 б.
Оқулықтың мәтінін меңгеру электроника мен электртехника саласында жұмыс істейтін техниктерге, механиктерге, студент- терге, электр техникасымен айналыса алатын оқырмандарға электроника мен электртехника саласы үшін кіріспе түрінде пайдалы.

2

3

61

621

Т86


Тұрысбеков Б.Т. Автомобильдердің электр жабдықтары және электроникасы: оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-424 б.
Оқулық техникалық мамандық бойынша білім алатын оқушы- лар мен студенттерге, оқытушыларға, автомобильдің электр жабдықтарымен айналысатын мамандарға арналған.

-

20

Математика

62

519

С89


Сұлтанов М.А. Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері. Оқулық.-Алматы, 2014.-299 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушы- ларына арналған.

5

-

63

51

К59


Козен Д.С. Есептеу теориясы. Оқулық. –Алматы, 2014.-2 бөлім. -320 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрант- тарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

2

-

64

510

К83


Крофт Э., Дэвисон Р. Математика негіздері. 2-бөлім: Оқулық. –Алматы, 2014.-324 б.
Оқулық маркетинг, бизнес, басқару, инженерлік, әлеуметтік ғылымдар, география, кешенді оқу орындарында және дизайн мамандықтары бойынша оқитын студенттерге, сонымен бірге оқытушыларға арналған.

2

3

65

517

И15


Ибрашев Х.И., Еркеғұлов Ш.Т. Математикалық анализ курсы. Оқулық. –Алматы: Экономика ЖШС, 2014.Т.1.-600 б.
Оқулықтың 1 томында дифференциалдық және интегралдық есептеулер баяндалады.

5

30

66

519

Б12


Бабалиев Ә.М. Сандық әдістер: Оқулық. –Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2014.-540 б.
Оқулық ЖОО «математика», «информатика», «математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандықтарының студенттері мен магистранттарына және оқытушыларына арналған.

4

-

67

510

Р24


Рассел С., Норвиг П. Жасанды интеллект. 2-бөлім: Оқулық. –Алматы, 2014.-426 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрант- тарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

5

5

Физика

68

53

К79


Крэйн К.С. Заманауи физика. 2-бөлім. Оқулық.-Алматы, 2014.-392 б.
Оқулықтың басты мақсаты-физиканың барлық негізгі идеялары мен әдістерін студенттерге таныстыру.

2

-

69

539

М21


Мартин Б. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы: Кіріспе. Оқулық. –Алматы, 2014.-376 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрант- тарына, докторанттарына және оқытушыларына арналған.

2

2

70

004

Н32


Нәби Ы.А. Компас -3D жүйесі негізіндегі компьютерлік графика: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-176 б.
Техникалық және технологиялық мамандық алушы студенттерге арналған.

-

10

71

004

Т18


Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерлік желілер. Оқулық. - Алматы, 2014.-532 б.
Оқулықта компьютерлік желілердің даму беталысы және қазіргі қалып-күйін анықтайтын негізгі тұжырымдамалар берілген.

4

20

72

004

Х34


Хейвуд Я. Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе. 2-бөлім. Оқулық. –Алматы, 2014.-269 б.
Оқулық ЖОО студенттеріне, магистранттарына, докторант- тары мен оқытушыларына және ГАЖ қосымшасын пайдаланатын бизнес құрылымға арналған.

2

8

Сызба геометрия және инжерелік графика

73

338

Н32


Нәби Ы.А. Сызба геометрия және инжерелік графика: оқулық. –Алматы: Бастау, 2015.-280 б.
Барлық техникалық мамандық студенттеріне арналған.

3

7

Құрылыс

74

628

О-58


Омарова Г.Ә. Ғимараттар мен имараттардың инжерелік-техникалық жабдықтары: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-296 б.

Оқулық ғимараттар мен үймереттер құрылыс, сәулет, сәулет- тік ортаның дизайні, бағалау және экономикалық мамандық- тары бойынша оқитын студенттерге арналған.3

17

75

624

Б20


Байнатов Ж.Б. Құрылыс механикасы. Оқулық. –Алматы: Экономика, 2014.-297 б.
Оқулық құрылыс саласының студенттеріне, магистрантта- рына, докторанттарына және жобалау мекемелерінің мамандарына арналған.

3

-

76

621

С90


Сурашов Н.Т., Гудович М.И. Машины и оборудование предприятий отрасли строительной индустрии: Учебник. –Алматы, 2014.-245 с.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 5В073000 «Производство сторительных материалов, изделий и конструкций».

5

25

Транспорт

77

625

Б42


Бекжанов З.С. Технология работы железнодорожных станций. Учебник. –Алматы, 2014.-400 с.
Предназначен для студентов вузов, а также колледжей желез-нодорожного транспорта Республики Казахстан по специаль- ности «Организация перевозок и управление на железнодорож- ном транспорте», преподавателей, магистрантов и специаль- ностов ҚТЖ.

-

10

78

656

М91


Мырзахметов М. Суды тасымалдау: Оқулық. –Алматы: Экономика, 2014.-384 б.
Оқулықта суды тасымалдауда қазіргі кезде қолданылатын қондырғылар мен ғимараттардың қағидасы, сонымен қатар суды тасымалдаудың теориялық негіздері және ауыз суды тасымалдау және т.б. негіздер қарастырылған.

5

25

Радоновый контроль и измерения

79

550

В92


Выжва С.А. и др. Радоновый контроль и измерения: Учебник. –Алматы, 2014.-277 с.
Учебник предназначен для студентов геологических и смеж-ных естественно-научных специальностей высших учебных заведений и специалистов в области геологии, экологии, строи- тельства, радиационной безопасности и других напралений в данной области.

5

10

Горное дело

80

622

С16


Салыков Г.С. Рудоподготовка и обогащенные полезных ископаемых: Учеб.- метод. пособие. –Актобе: АУ им. С.Баишева, 2015.-146 с.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов обучающихся по специальности 5В070700 –«Горное дело», 5В070900- «Металлургия» степени бакалавриата, а также может быть полезным пособием для магистрантов.

5

41

Мұнай-газ ісі

81

622

Қ45


Қапанова А.Т., Алматова Б.Ғ. Мұнай мен газды іздеу және барлау геологиясы: оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-368 б.
Оқу құралын ашық баспасөз бетінде жариялауға және инже -нерлер мен магистрлерге, бакалаврларға, т.б. мұнай-газ саласының қызметкерлерінің де пайдалануына болады.

3

7

82

622

Қ42


Қартбай А.Т. Қайраңда мұнай-газ кен орындарын меңгеру және пайдалану. Оқулық. –Алматы, 2014.-600 б.
Оқулық ЖОО -ның мұнай және газ саласы мамандығы докторанттары мен магистранттарына, студенттеріне және колледж оқушыларына арналған.

5

95

83

622

З-81


Золотухин А.Б. Шельфте мұнай-газ кен орындарын игеру негіздері және Арктикада теңіз қондырғыларын қондыру: Оқулық. –Алматы: Дәуір, 2014.-777 б.
Оқулықта мұнай геологиясы, ұңғыманы бұрғылау, теңіз кен орындарында мұнай мен газды өндіру жайында толық мағлұматтар берілген.

2

18

Каталог: bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Әдіснамалық түсініктемелер 3 Методологические пояснения 3
bulleten -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
bulleten -> Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения 2
bulleten -> Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения 2
bulleten -> Баға статистикасы бойынша негізгі түсініктер 4
bulleten -> Қазақстан республикасы статистика агенттігі батыс қазаќстан облысының статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет