²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi «Филология және психология»жүктеу 1.43 Mb.
бет1/10
Дата18.04.2016
өлшемі1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
: CDO -> OBSOJ -> Til
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Til -> Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілері
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû

Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi

Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi

«Филология және психология» факультеті
«Шет тілдері» кафедрасы

«Тіл біліміне кіріспе»

пәні бойынша “050119”- “Шет тілі: екі шет тілі” мамандықтарының 1-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған

ОБСӨЖ м ә т і н дері тапсырмалары
Лектор: оқыт. Байдулаева Б. Б.


Жетісай - 2009А Л Ғ Ы С Ө З
“0505119” “Шет тілі” мамандығының 1-курс студенттеріне 1-семестрде «Тіл біліміне кіріспе» пәніне оқу жоспарына сәйкес 2 кредит (90 сағат) берілген. Оның 30 сағаты лекция, 30 сағат ОБСӨЖ, 30 сағаты СӨЖ-ге бөлінген.
Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орны алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

  • студенттерге бағыт-бағдар беру;

  • студенттерге консультатциялық көмек, кеңес беру;

  • студенттердің білім бақылау,бағалау.

Студенттердің өзіндік жұмысты орындау барысындағы негізгі міндеттері:  • сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

  • оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

  • күрделі, ауқымды, проблемалқ ситуацияларды, мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.

Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс:  • СӨЖ нақты жоспарлау;

  • әдістемелік қамтамасыз ету;

  • СӨЖ тапсырмаларының күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.

СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауда оқу пәнінің мақсаты мен міндеті, бөлінген сағат көлемі, студенттің дайындық деңгейі ескерілген.Студенттің өзіндік жұмысы


Материал жинау, жаттығу жұмыстарын орындау, тест, конспектілеу, талдау жүргізу, реферат, бақылау жұмыстары.

Ой бөліс, коллоквиум, тест,дөңгелек стол, пікірталас, әңгімелесу, жаттығу орындау.

Үй тапсырмалары

Аудиториялық жұмыстар
Студент

Студент+

оқытушы

Оқытушы: бақылау, бағалау


Кіріспе

бақылау

Ағымдағы


(күнделікті

бақылау)


Аралық бақылау

(рейтинг)

7,14 - апта

Қорытынды

бақылау


(емтихан)

Студенттің білімін объективті бағалауды, бақылауды ұйымдасытру - студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белсенділігін арттырады.


Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға «Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум, глоссарий және пікірталас, ой – бөліс сұрақтары дайындалған.


Күнтізбелік –

тақырыптық жоспары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

“Филология және психология ” факультеті

“Шет тілдері” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі:

ф.ғ.қ.Н.Қ.Жарқымбекова

(қолы)

“___” __________2009__ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
“Тіл біліміне кіріспе” пәнінен

050117- Шет тілі мамандығына арналған ШТ-19 тобы үшін

оқытудың формасы: күндізгі

Курс: 1

Семестр: 1Кредит саны : 2

Барлық сағат саны: 90


Лекция: 30

СӨЖ: 30


ОБСӨЖ: 30

РБ:30 б.


РБ:30 б.

Емтихан: 40 б.

Жалпы: 100 б.

Құрастырған: оқыт. Байдулаева Б.Б.Жетісай - 2009«Тіл біліміне кіріспе»
Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
050119– “Шет тілдері”, 1 – курс, 1 – семестр. 30 сағат
Лекцияның тақырыбы

Сағат саны

Өткізілетін мерзім

Апта саны

1

2
3

4

1
Кіріспе. Тіл білімі және оның зерттеу нысанасы

11 апта

2

Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1
1 апта

3

Тілдің шығуы мен даму және олардың өзара әсерлері

1
2 апта

4

Қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі әдеби тілдердің жайы

1

2 апта

5


Фонетика. Фонетиканың мақсаты мен міндеті, қарастыратын мәселесі

1
3 апта

6

Тіл дыбыстарының акустикалық аспектісі

1
3 апта

7


Тіл дыбыстарының артикуляциялық аспектісі

1
4 апта


8

Тіл дыбыстарын жіктеу принципі


1
4 апта

9


Буын,оның түрлері

1
5 апта


10

Екпін және оның түрлері

1
5 апта

11


Тіл дыбыстарының өзара қарым-қатынасы

1
6

апта


12

Фонема ұғымы

1


6 апта

13


Жазудың шығуы мен даму

1
7 апта

14

Дыбыс және әріп

17 апта


15


Лексикология. Лексикологгияның міндеті мен зерттейтін объектісі

1
8

апта


16
Сөз. Сөзге тән басты белгілер8 апта

17

Сөздің көп мағыналылығы9 апта

18

Тілдің сөздік құрамы9

апта


19

Сөздік құрамның стильдік қабаттары10 апта

20

Фразеологизмдер туралы түсінік10 апта

21

Лексикография11 апта

22

Сөзжасам және граматика11

апта


23

Сөз құрылысы
12

апта


24

Сөз формасы12

апта


25

Грамматикалық тәсілдер мен формалар және олардың мағыналары13

апта


26

Сөз топтарының шығуы мен даму және олардың топтастырылуы13

апта


27

Сөйлем мен сөз тіркесі14

апта


28

Дүние жүзі тілдері және олардың жіктелуі14

апта


29

Тілдердің генеологиялық классификациясы15 апта

30

Тілдердің морфологиялық классификациясы15

апта

Барлығы: 30 сағат
Қолданатын әдебиеттер тізімі

Негізгі :

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1973, 1977, 1993.

2. Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. А., 1996.

3. Баранникова Л. И. Введение языкознание. Саратов, 1973.

4. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркських языков. М., 1969.

5. Хасенов Ә. Тіл білімі. А., 1996.

6. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999.
Қосымша:

1. Аманжолов А. С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдері. А., 1997.

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

3. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі съөздердің грамматикалық сипаты. А., 1998.

4. Қордабаев Т. Р. Тілдің структуралық элементтері. А., 1975.

5. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. 1948.

6. Тектіғұл Ж. Тіл біліміне кіріспе (жаттығулар жинағы) А. 2000.

7. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965.

8. Кодухов В. И. Введение языкознание. М., 1979, 1987.


ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі
050119– “Шет тілдері ”, 1 – курс, 1 – семестр. 30 сағат
Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Семестр

Сұрақ-жауап

Реферат арқылы бағалау

Үй жұмысы

Тест тапсырма

Колл.

Голас.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1 тарау. Қазақ тілінің граматикалық құрылысы және негізгі грамматикалық ұғымдар

1
Кіріспе. Тіл білімі және оның зерттеу нысанасы

1. Тіл білімі және оның салалары.

2. Тіл білімінің ғылымдар жүйесінде алатын орны.

3. Тіл білімінің басқа ғылымдармен байланысы.

4. Тіл білімнің теориялық және практикалық мәні.1
5

2

Тілдің табиғаты мен қоғамдық қызметі, тіл мен ойлау

1. Тілдің табиғаты.

2. Қоғамдық қызметі.

3. Тіл мен ойлау.

5


1 апта 4.б


3

Тілдің шығуы мен даму және олардың өзара әсерлері

1.Тілдің шығуы.

2.Тілдің даму.

3.Тілдердің өзара әсерлері2
5


4Қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі әдеби тілдердің жайы

1.Жазба тілдер.

2.Әдеби тіл және сөйлеу тілі.
5
2 апта

4 б.5

Фонетика. Фонетиканың мақсаты мен міндеті, қарастыратын мәселесі

1.Дыбыс және олардың түрлері.

2.Тіл дыбыстары.

3.Дыбыс және таңба.3
56

Тіл дыбыстарының акустикалық аспектісі

1.Дауыстыңжоғарылығы, ұзақтылығы, күштілігі, тембр.

2.Дыбыс жасауда шуыл мен салдырдың рөлі.
5

3 апта

4 б
7


Тіл дыбыстарының артикуляциялық аспекті сі

1.Сөйлеуаппараттарының қызметі.

2.Активті және пассивті сөйлеу мүшелері.


4
5


8

Тіл дыбыстарын жіктеу принципі


1.Дауысты дыбыстар.

2.Дауыссыз дыбыстар.

5


4 апта

4 б .
9

3.Буын,оның түрлері

4.Буын жасайтын дыбыстар және буын жасамайтын дабыстар.

5.Әртүрлі тілдердегі сөздердің буын құрылысы.


5

10

Екпін және оның түрлері

1.Екпін және оның элементтері.

2.Түрлі тілдердігі екпін мен интонацияның ерекшеліктері.

3.Орыс және қазақ тілдеріндегі дыбыс, буын, екпін, интонациялардың ерекшеліктері.

55 апта

4 б.11Тіл дыбыстарының өзара қарым-қатынасы

1.Дыбыстардыңкомбинаторлық өзгерістері.

2.Ассимиляция және диссимиляция.

3.Дыбыс үндестігі.6
512

Фонема ұғымы

1.Дыбыс және фонема.

2.Фонемалар жүйесі жайлы ұғым.

3.Орфоэпия жайлы ұғым.

5


6

апта


5 б .13

Жазудың шығуы мен даму

1.Пиктографиялық жазу.

2.Идеографиялық жазу.

3.Буын жазуы.

4.Әріп жазуы.


7
514

Дыбыс және әріп

1.Орфография.

2.Транслетерация және транскрипція


7 апта

5 б.


15

Лексикология. 1.Лексикологгияның міндеті мен зерттейтін объектісі

2.Лексикологияның салалары

3.Ономосиология.

4.Семасиология.

5.Фразеология.

6.Этимология.

7.Лексикография.


8
1-аралық: 30- балл
16
Сөз. Сөзге тән басты белгілер

1.Сөз және ұғым.

2.Сөздің лексикалық мәні.

58 апта 4 б.


17

Сөздің көп мағыналылығы

1.Моносемия және полисемия.

2.Сөздің тура және ауыспалы мағыналары.

3.Полисемия және омоним.9
518

Тілдің сөздік құрамы

1.Тілдің лексика-семантикалық жүйесі.

2.Синонимия.

3.Антонимдер.9 апта

4 б .


19

Сөздік құрамның стильдік қабаттары

1.Жалпыхалықтық лексика.

2.Диалектизмдер.

3.Кәсіби сөздер мен терминдер.10520

Фразеологизмдер туралы түсінік

1.Еркін тіркестер.

2.Тұрақты тіркестер.

3.Идиома.
5
10 апта

5 б.21


Лексикография

1.Сөздіктердің түрлері.

2.Лингвистикалық терминология және оның толығу көздері.


11
5
22

Сөзжасам және грамматика

1.Тілдіңграмматикалық құрылысы.

2.Сөзжасам және грамматика.
511 апта

4 б.
23Сөз құрылысы

1Морфема.


2.Түбір және аффикс морфемалар.

125
24

Сөз формасы

1.Сөз формалары туралы түсінік.

2.Синтетикалық және аналитикалық сөз формалары.5б


12 апта

4 б.

25

Грамматикалық тәсілдер мен формалар және олардың мағыналары

1.Грамматикалық тәсілдер.

2.Грамматикалық формалар мен грамматикалық мағыналар.

3.Грамматикалық категориялар.13
26

Сөз топтарының шығуы мен даму және олардың топтастырылуы

1.Сөз таптарының шығуы мен даму.

2.Сөз таптарының топтастырылуы.

13 апта 4.б .


27

Сөйлем мен сөз тіркесі

1.Сөз тіркесі жайлы ұғым.

2.Сөздердің синтаксистік байланысу түрлері.


14

28

Дүние жүзі тілдері және олардың жіктелуі

1.Тілдердің шығу тегі, туыстығы жағынан топтастырылуы.

2.Тілдердіңқұрылымдық ерекшеліктері жағынан топтастырылуы.
5

14

апта 5.б .29

Тілдердің генеологиялық классификациясы

1.Тілдік семьялар.

2.Олардың құрамындағы топтар.


155
30

Тілдердің морфологиялық классификациясы

1.Тілдердің типтерін айқындайтынбелгілер.

2.Синтетикалық құрылысты тілдер.5
І.І. Аралық бақылау 30 балл

Барлығы 60 баллҚолданатын әдебиеттер тізімі

Негізгі :

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1973, 1977, 1993.

2. Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. А., 1996.

3. Баранникова Л. И. Введение языкознание. Саратов, 1973.

4. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркських языков. М., 1969.

5. Хасенов Ә. Тіл білімі. А., 1996.

6. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999.
Қосымша:

1. Аманжолов А. С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдері. А., 1997.

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

3. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі съөздердің грамматикалық сипаты. А., 1998.

4. Қордабаев Т. Р. Тілдің структуралық элементтері. А., 1975.

5. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. 1948.

6. Тектіғұл Ж. Тіл біліміне кіріспе (жаттығулар жинағы) А. 2000.

7. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965.8. Кодухов В. И. Введение языкознание. М., 1979, 1987.
Студенттің өзіндік жұмысының жоспары және орындау кестесі

(30 сағат)

Р/с

Тақырыбы

Сағат

саны

Сабақтардың өтілген күндері

Аудитория


ШТ-19


1

2

3

4

5

1.

Мемлекеттік саясат және тіл

1
49

2.

Тілдің танымдық және коммуникативтік қызметі.

1
49

3.

Тіл және сөйлеу.

1
49

4.

Тіл тарихы мен қоғам тарихының байланыстылығы.

1
49

5.

Субстрат, суперстрат, интерстрат құбылыстары.

1
49

6

Қостілдік және көптілдік мәселесі

1
49

7

Халықаралық жасанды тілдер

1
49

8

Мемлекеттік тіл мәртебесі.

1
49

9

Дыбыстардың жасалуындағы сөйлеу аппараттарының қызметін анықтау.

1
49

10

Дыбыстардың васалу артикуляциясын сипаттау.

1
49

11

Ұяң және қатаң дауыссыздар, шуыл және ызың дауыссыздардың васалу ерекшеліктерін айқындау.

1
49

12

Мәтіннің ішінде дыбыс үндестігі мен буын үндестігін ажырату.

1
49

13

Мәтіндерден жекелеген фонемаларды анықтау.

1
49

14

М. Әуезовтың “Абай жолы” роман-эпопеясынан көп мағыналы сөздерді теріп жазу.

1
49

15

Сөздің атауыштық қызметі.

1
49

16

Неологизмдер олардың пайда болу жолдары.

1
49

17

Тілдің сөздік құрамының даму, баю жолдары.

1
49

18

Ғылыми этимологияның мақсаты мен принциптері. Халық этимологиясы, оның өзіндік ерекшелігі.

1
49

19

Морфема және сөз формасы, сөз тіркесі және сөйлем.

1
49

20

Сөз тудырушы , форма тудырушы аффикстер.

1
49

21

Фузия және агглютинация

1
49

22

Нөлдік морфемалық форма.

1
49

23

Грамматикалық мағыналарды беру тәсілдерінің түрлі тілдерде әр қилы таралуы және тарихи құбылмалылығы.

1
49

24

Сөз таптарының негізгі белгілері.

1
49

25

Сөйлем және байымдау, сөйлем және сөйлеу.

1
49

26

Сөйлем мүшелері және сөз таптары.

1
49

27

Сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымына қарай жіктеу.

1
49

28

Жай сөйлем және құрмалас сөйлем.

1
49

29

Дүние жүзі тілдерінің лингвистикалық картасы.

1
49

30

Тілдердің типтерін айқындайтын белгілер.

1
4930


Қолданатын әдебиеттер тізімі

Негізгі :

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. А., 1973, 1977, 1993.

2. Аханов К. Грамматика теориясының негіздері. А., 1996.

3. Баранникова Л. И. Введение языкознание. Саратов, 1973.

4. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркських языков. М., 1969.

5. Хасенов Ә. Тіл білімі. А., 1996.

6. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1999.
Қосымша:

1. Аманжолов А. С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдері. А., 1997.

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

3. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі съөздердің грамматикалық сипаты. А., 1998.

4. Қордабаев Т. Р. Тілдің структуралық элементтері. А., 1975.

5. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. 1948.

6. Тектіғұл Ж. Тіл біліміне кіріспе (жаттығулар жинағы) А. 2000.

7. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965.

8. Кодухов В. И. Введение языкознание. М., 1979, 1987.

²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi


“Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi

Áåêiòåìií __________________

Ôàêóëüòåò äåêàíû ___________

____________________2008 æ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет