Д. Серікбаев атындағы вкгту шқмту им. ДДата02.05.2016
өлшемі286.25 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс

факультет деканы
_______________Б.Нұхаева

___________________2015 ж.


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Силлабус
ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР

Силлабус


Мамандық: 5В080500 «Су ресурстары және суды қолдану»

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 4

Семестр: 7

Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер: 15

Тәжірибелік сабақтар: 15

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 30


КЖ: 7 семестр

Емтихан: 7 семестр


Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


Силлабус 5В080500 - «Су ресурстары және суды қолдану» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Су-ауа бассейнін тиімді пайдалану және жылугазбен қамту» кафедрасында дайындалды.
«САБТП ж ЖГҚ» кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі Н. Акименко
№____ хаттама ____________________ж.

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төрайымы С. Лутай
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


аға оқытушы Г. Мамырбекова

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова


ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«САБТПж ЖГЖ» кафедрасы, Сәулет-құрылыс факультеті (Г-2-102 дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Мамырбекова Гүлназ Қабиболлақызы, аға оқытушы

Жұмыс телефоны: 540-596

Дәрісханалық сағат және кеңес беруге арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
«Инженерлік жүйелер» 5В080500 «Су ресурстары және суды қолдану» мамандығы бойынша пәндер циклына енген. Бұл пән екі бөлімнен тұрады.

«Сумен жабдықтау және канализация» бөлімінде қалалар, тұрғын үйлердің сумен жабдықтау және канализация жүйелері туралы мәселелер қаралған, табиғи және сарқынды суларды тазалау, тасымалдау құбырларын және канализация тораптарын есептеу негіздері келтірілген.«Құрылыс жылу техникасы, жылу-газбен қамту және желдету, үйлерде энергия сақтау, жылу қамтудың құрылымы, үйлердегі ауаны жақсарту, негізгі есептеу әдістері мен жабдықтарды таңдау сұрақтарын қарастырған.


1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
«Инженерлік жүйелер» пәнін оқытудың мақсаты мамандардың сумен жабдықтау және канализация, газбен елді мекендерді қамту, ішкі су құбырының құрылысы, канализация, газ құбыры, желдету, тұрғын үйлерді жылумен қамту және бұл үйлердің инженерлік жабдықтары туралы теориялық білім негіздерімен практикада үйренуін сонымен қатар арнайы ғылыми техникалық әдебиеттерді қолданылуын қамтамасыз ету
1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Инженерлік тораптар, жүйелер мен жабдықтарды есептеу және жобалаудың теориялық негіздерін, үйлер жабдықтарының жұмыс принципін, мекендер мен үйлерді сумен жабдықтау, канализация, жылумен қамту ғимараттарының қоршаған ортаны қорғау шарттарына лайықты жұмысын; жұмыстық жобалардың құрамы мен мазмұнын;

Дағдылары:

Үймереттермен ғимараттардың ішкі сумен жабдықтау және канализация жүйелерінің гидравликалық есептеулерін. Негізгі құбырлардың жүргізілу орындарын анықтай білу. Орындалған жұмыстардың сапасына баға бере білу.

Құзыреттері:

- Үймереттер мен ғимараттарды жобалау барысында инженерлік жүйелердің негізгі орналасу ережелерін, заңдылықтарын қолдана білу.

- жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруды инженрлік жүйелердің конструктивтік бөлшектерін есептеуді, қажетті жабдықтарды таңдауды; инженерлік жүйелерді жобалаудағы жаңа технологиялармен үлгілі жетістіктерді; инженерлік жүйелердің тораптары мен ғимараттар құрылысын ұйымдастыруды.
1.4 Пререквизиттар
Математика, компьютерлік графика.
1.5 Постреквизиттар
Құрылыс өндірісінің технологиясы, дипломдық жобалау.
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар

Тақырып атауы, оның мазмұны

Сағат көлемі

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Су тұтынушылар категориялары және олардың су сапасына қоятын талаптары. Шаруашылық - ауыз су тұтыну мөлшерлері және тәртібі. Судың есепті шығындарын және еркін арындарды анықтау.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 2. Ауыз суды дайындау әдістері. Табиғи суды тазарту бекеттерінің схемалары. Реагенттік шаруашылықты ұйымдастыру. Суды коагуляциялау және тұндыру, сүзгілеу мен зарарсыздандыру.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 3. Сыртқы су тораптарының схемасы. Торапты бағыттау. Су құбыр торабын құрастыру: тораптағы жабдықтар мен ғимараттар, торап құбырлары мен материалдары.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 4. Үйдің суық су құбырларының жүйелері мен схемалары. Үй ішінде су құбырлар торабын бағыттау. Су енгізу құбырының құрылысы. Су өлшегіш түйіндер. Су тұтыну мөлшері мен тәртібі. Ішкі су құбырларын гидравликалық есептеу.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 5. Ішкі канализация жүйелері. Жүйелердің негізгі элементтерінің қызметі. Торапты бағыттау. Шығару құбырының құрылымы.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 6. Қала тұрғын аудандарының аулалық канализациясы, оның міндеті және құрылысы. Тораптың бойлық профилі. Сыртқы канализация тораптарының жүйелері мен схемалары және оларды таңдау. Торапты бағыттау.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 7. Ластану түрлері және сарқынды сулар құрамы. Сарқынды суларды суаттарға ағызу шарттары. Сарқынды суларды тазалаудың негізгі әдістері: механикалық, биологиялық, физика-химиялық және табиғи тазалануға жақын әдістер.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 8. Ғимаратты энергиямен қамтудың негізгі алатын орны. Жылу тұтынушылардың түрлері. Жылыту кезеңі жайында түсінік және біздің республикамыздағы жылыту ұзақтылығының негізгі мағлұматтар маусымдық және жыл бойындағы жылу жүктемесі.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 9. Ауа алабы мен қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып жылу көздері орналасатын жерді таңдау. Отын. Отындар жайлы жалпы мағлұматтар. Отындардың жекелеген түрлеріне қысқаша сипаттама. Жағу қондырғысы мен аз және орташа қуатты қазан қондырғылары. Жағу қондырғысының жалпы сипаттамасы.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 10. Орталықтандырылған жылумен қамту жайында жалпы мағлұматтар. Тұтынушылардың маусымдық және жылдық жылу жүктемесі. Жылумен қамту жүйелерінің классификациясы. Бу және су жылумен қамту жүйесінің жылутасымалдағыштары. Жылутасымалдағыш демеуіштеріне қойылатын талап, олардың артықшылығы мен кемшілігі.

1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 11. Газбен қамту. Газбен қамту көздері. Табиғи, жасанды және сұйытылған газдардың сипаттамасы, олардың физика-химиялық құрамы. Табиғи газдың қалдығы тұрған коммуналдық пен өндірістік орындарды отынмен қамтуды және қала экологиясы мен ауа алабын тазартудағы ролі.

1

Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с.

Тақырып 12. Жылыту туралы жалпы түсінік. Жылыту жүйесінің жіктелуі. Жылыту жүйесіндегі жылу тасымалдағыштар, олардың артықшылығы мен кемшілігі. Берілген жылу тасымалдағышқа қойылатын талаптар.

Жылыту жүйесіндегі негізгі құрылымдық элементтері. Жылыту аспаптары. Жылыту аспаптарына қойылатын талаптар. Жылыту аспаптарының түрлері және олардың сипаттамасы.1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 13. Бумен жылыту жүйесі. Принципиалды сүлбесі, әсер ету принципі. Бу қысымы бойынша бумен жылыту жүйесінің классификациясы, конденсат құбырлары сүлбесі бойынша, бу құбырлары мен конденсат құбырларының орналасуы бойынша.

Ауамен жылыту. Желдету жүйесімен біріктірілген ауамен жылыту. Жылыту аспаптары, агрегаттар, ауамен жылыту жүйесінің калорифері.1

Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 ж – 75 б.

Тақырып 14. Бөлмені желдету және ауамен баптаудың гигиеналық негізі. Ауа ортасының метеорологиялық жағдайы (температура, ылғалдылық, ауа араласуының жылдамдығы, қоршаулардың ішкі бетінің температурасы). Ылғалды ауа құрамы мен қасиеті. Ылғал ауаның I-d диаграммасы.

Бөлме ауасындағы зиянды заттар. Зиянды заттар бөлінетін көздер және олардың адамға әсері.

Бөлмедегі ауа алмасу. Бөлмеге бірлік уақытта берілетін таза ауа мөлшері бойынша немесе оның еселігі бойынша және де бөлінетін зиянды заттар түріне байланысты ауа алмасуды анықтайтын әдістер.


1

В.С.Самойлов, В.С.Левадный. Вентиляция и кондиционирование. Изд: Аделант, 2009 – 240 с.

Тақырып 15. Ауа алабының ластанудағы экологиялық аспектісі. Атмосфераны ластайтын заттардың таралу сипаттамасы. Желдету жүйесі арқылы және технологиялық қалдықтар шығаратын өндірістік мекемелерден отын жаққан кезде ауа алабын ластануын ескеретін жалпы тараулар қолдану.

1

В.С.Самойлов, В.С.Левадный. Вентиляция и кондиционирование. Изд: Аделант, 2009 – 240 с.

Тәжірибелік сабақтар

Тақырып 1. Үйлерді сумен жабдықтау жүйесін таңдау. Үйлердің ішкі су құбыр жүйесін жобалау.

1

Акименко Н.Ю., Мамырбекова Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

Тақырып 2. Үйлердің ішкі су құбыр торабының аксонометриялық схемасын құрастыру. Ішкі тораптардың гидравликалық есебі.

2

Акименко Н.Ю., Мамырбековам Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

Тақырып 3. Сорғыш қондырғыларының жұмыс тәртібін таңдау. Сорғыштарды таңдау.

1

Акименко Н.Ю., Мамырбекова Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

Тақырып 4. Үйлердің канализация жүйелері мен схемаларын таңдау.Үйлердің канализация торабын бағыттау, сарқынды суларды қабылдағыштар және шығарушы құбырлар.

2

Акименко Н.Ю., Мамырбекова Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

Тақырып 5. Аулалық канализацияны бағыттау.

Аулалық канализацияның есебі. Канализация торабының бойлық профилін құру.2

Акименко Н.Ю., Мамырбекова Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

Тақырып 6. Қоршау конструкцияларының жылу техникалық есебі.

Жылыту аспаптарының қажетті бет ауданын анықтау.2
Тақырып 7. Газ тәрізді жану өнімдерінің көлемін анықтау.

1

Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с

Тақырып 8. Ауа алмасу есебі. Табиғи қысым мен ауа өткізгіштер есебі.

2
Тақырып 9. Ауа алмасу еселігі.

Газ құбырлары есебі.2

Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Қала мен елді мекендерді сумен жабдықтау көздері схемаларын және жүйелерін таңдау. Негізгі элементтері. Аймақтық сумен жабдықтау.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


Тақырып 2. Су құбыры кешенінің ғимараттары: реагенттік шаруашылық, арластырғыштар, үлпек жаратушы камералар, тұндырғыштар және сүзгілердің конструктивті ерекшеліктері. Табиғи суды арнайы өңдеу: темірсіздендіру, тұрақтылау (стабилизация), тұщылау және суыту.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


Тақырып 3. Су құбыр торабының есептік схемалары. Тораптарды гидравликалық есептеу негіздері. Арынды су мұнаралары мен резервуарларын таңдау шарттары, сыйымдылығын анықтау.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


Тақырып 4. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі құрылымының ерекшеліктері. Үйлердегі сақтаушы-реттеуші сыйымдылықтар. Арын жоғарлатушы қондырғылар, олардың қызметі. Сорғыштарды үйлерде орналастыру. Сорғыштардың жұмыс принципі және оларды таңдау.

2

Орлов В.А., Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.:Издат: Инфра – М, 2007 - 249 с.


Тақырып 5. Торапты құрастыру: таратушы құбырлар мен коллекторлар. Ішкі канализация торабының құбырлары, материалдары мен жабдықтары. Су әкету мөлшерлері және тәртібі. Торапты гидравликалық есептеу. Торапты желдету.

2

Орлов В.А., Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.:Издат: Инфра – М, 2007 - 249 с.


Тақырып 6. Торап құбырлары мен материалдары. Құбырлардың жатқызылу тереңдігі. Су әкету мөлшерлері және тәртібі. Торапты гидравликалық есептеу. Жаңбыр-су канализациясы.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.

Тақырып 7. Тазалаудың технологиялық схемалары. Сарқынды суларды механикалық тазалау ғимараттары: керегелер, құм ұстағыштар, тұндырғыштар. Сарқынды суларды биологиялық тазалау ғимараттарының қызметі: биосүзгілер, аэротенк, екінші сатылы тұндырғыштар.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


1

2

3

Тақырып 8 Жыл ішінде маусымдық және жылдық жылу жүктемесі байланысының факторы. Ғимараттың жылуылғалды және ауалы режимі. Оларды қамтамасыз ету әдісі мен құрылғысы.

2

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.

Тақырып 9. Қазан қондырғылары және өндірістік объектілер мен ғимараттарды жылумен қамтуға арналған қазандардың құрылымы. Аудандық қазандықтар және жылуэлектроорталығы (ТЭЦ). Атомдық жылуэлектроорталығы (АТЭЦ). Қазандықтарды жобалаудағы негізгі принциптер. Жылу көздерін жобалағанда шешілетін техника-экономикалық есептер.

2

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.


Тақырып 10. Жылу торабы. Жылу торабын таңдау сүлбесі мен трассасы. Жылумен қамтудың ашық және жабық жүйесі. Жер үсті және жер асты жылу торабындағы орнықтарының түрлері. Жылу торабының құрылыстық және механикалық құрылымы. Жылу торабын жобалауда шешілетін техника-экономикалық есептер. Жылу тұтынушылардың суды жылыту торабына жалғау сүлбесі. Жылыту пунктері.

2

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.


Тақырып 11. Қаладағы газды тұтыну. Тұтынушылардың газ шығынының нормасы. Қалада таратылатын газ торабы, олардың классификациясы мен орналастыру сүлбесі. Газ тарату станциялары мен газ реттеу пунктері (ГРС, ГРП), олардың қалада орналасуы. Газды сақтау. Тұтынушыларды сұйытылған көмірсутек газымен қамту жүйесі (СУГ). Тұтынушылардағы газ баллоны және резервуарды СУГ қондырғысы.

2

Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с

Тақырып 12. Сумен жабдықтау жүйелері. Принципиалді сүлбесі, әсер ету принципі. Жүйедегі судың айналым сипаты бойынша сумен жылыту жүйесінің жіктелуі; Магистраль құбырлардың орналасуы бойынша жіктелуі; құбырдағы судың қозғалыс бағыты бойынша; жылыту аспаптарының жалғану әдісі бойынша жіктелуі.

2

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


Тақырып 13. Жылытудың әр түрлі түрі: ошақтық, газды, электрлі. Жылыту жүйесінің қондырғысы: ауа жинағыштар, кеңейткіші шанақтар, сорғыштар, элеваторлар, жылытқыштар, құбырлар мен бекітпелі аспаптар. Жылыту жүйесіндегі гидравликалық есептер.

2

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.


Тақырып 14. Желдету жүйесінің жалпы классификациясы және оларды қолдану. Ауа беретін және ауа шығаратын желдету жүйесі. Қайтарым желдету жүйелері. Жалпы алмасу, жергілікті, араласқан және апаттық желдету жүйелері. Табиғи және механикалық желдету. Жылу мен желдік арын әсерінен табиғи ұйымдастырылған және ұйымдастырылған желдету.

Ауа баптау жүйесі (АБЖ). АБЖ құрамы, АБЖ классификациясы (комфортты, технологиялық; жергілікті және орталықты кондиционерлер, бір аймақты және көп аймақты АБЖ). Орталық және жергілікті шешілетін техника – экономикалық есептер.2

В.С.Самойлов, В.С.Левадный. Вентиляция и кондиционирование. Изд: Аделант, 2009 – 240 с.


Тақырып 15. Желдетуден және технологиялық қалдықтарды санитарлы тазалау. Қоршаған ортаны қорғау шараларының тиімділігі мен экономикалық бағасы.

Альтернативті жылу көздерімен ғимаратты энергиямен қамту. Күн энергиясын, геотермальды су, биоконверсия және желдің энергиясын пайдалану.2

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Ауыз су» Мемлекеттік стандартына сәйкес судың негізгі физикалық және химиялық көрсеткіштері.

Судың негізгі физикалық және химиялық көрсеткіштерінбілуге үйрету.

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.

1 апта

қорғау

3апта

Су алатын ғимараттардың конструктивті схемалары.


Су алатын ғимараттардың конструктивті схемаларын білуге үйрету.


Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.

2 апта

қорғау

4 апта

Табиғи суды жұмсарту тәсілі.Суды жұмсартудың реагенттік және иондық тәсілдері.

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.

1 апта

қорғау

5 апта

Тұтынған ауыз су мөлшерін өлшегіш аспаптар.

Арынмен қамтамасыз етілуіне байланысты ішкі су құбырларының схемасын таңдау.
Суөлшегіш аспаптар түрімен таныстыру, арынға байланысты су құбырларына қажетті қондырғыларды таңдауға үйрету.

Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


1 апта

қорғау

6 апта

Сарқынды су қабылдағыштары.

Сыртқы канализация торабындағы құбырларды жалғау.

Сыртқы канализация торабындағы құдықтар: олардың түрлері мен құрылысы.


Сыртқы канализация торабындағы құбырларды жалғау тгрлерімен таныстыру.

Және тораптардағы құдықтар түрлері мен құрылысымен таныстыруКалицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.


1 апта

қорғау

7 апта
Жылумен жабдықтау жүйесіндегі жылуды тұтынушылар мен оларды жіктеу.

Жылутұтынушыларды жылу торабының жүйесіне қосу және жылу орындарының жабдықтары.Жылумен жабдықтау жүйесіндегі жылуды тұтынушылар мен олардың жіктелуін білу.

Жылутұтынушыларды жылу торабының жүйесіне қосу және жылу орындарының жабдықтарын білуге үйрету.В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.


1апта

қорғау

9 апта
Органикалық отындар. Негізгі анықтамалар, жіктелуі және органикалық отындардың шығу тегі.

Отындардың жылу бөлу қабілеттері және оны анықтау тәсілдері.Органикалық отындар туралы оқып, білу.

В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.

1 апта

қорғау

10 апта
Табиғи желдегі желдету жүйесінің принципиалды сүлбесі.

Жалпы алмастырғыш механикалық желдету жүйесінің құрылымдық элементтері.Табиғи желдету жүйесімен таныстыру, олардың құрылымдық элементерін білу.

В.С.Самойлов, В.С.Левадный. Вентиляция и кондиционирование. Изд: Аделант, 2009 – 240 с.

1 апта

қорғау

11

апта

«Газреттеуіш» орындар мен қондырғылар.

Газды құрылыста пайдалану.Қазандықтарды жинақтау.

Жалпы газ реттеуші орындар туралы жалпы түсінік, қазандықтарды жинақтауды білуге үйрету.

Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с.

1 апта

қорғау

12 апта

2.3 Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*


Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Жазбаша сұрақ**


**Тәжірибелік сабақ*


**

*

Рубеждік тестілеу**
Барлығы


3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


  1. Негізгі әдебиеттер

1 Мамырбекова Г.Қ., Анапьянова С.Б. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2013 – 75 б.

2 Акименко Н.Ю., Мамырбекова Г.Қ. Инженерлік жүйелер 1. ШҚМТУ, 2010

3 Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация. OZON.ru, 2003 – 400 с.

4 Жила В.А., Ушаков М.А., Брюханов О.Н. Газовые сети и установки. Издательский центр «Академия», 2003 – 272 с.

5 В.С.Самойлов, В.С.Левадный. Вентиляция и кондиционирование. Изд: Аделант, 2009 – 240 с.

6 В.В.Зеликов. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Изд: Инфра-Инженерия, 2011 – 624 с.

7 СНиП РК 4.01-41-2006. Внутренний водопровод и канализация зданий.

8 СНиП РК 4.02.05-2001. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

9 СНиП РК 4.01-02-2009. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
  1. Қосымша әдебиеттер

1 Прозоров И.В., Николадзе Г.И., Минаев А.В. Гидравлика, водоснабжение, канализация. – М.:Высшая школа, 1990 – 448 с.

2 Орлов В.А., Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.:Издат: Инфра – М, 2007 - 249 с.

3 Шевелёв Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. М: ООО «Ид «БАСТЕТ», 2009-352с.


4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

  • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

  • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

  • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

  • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

  • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

  • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

  • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

  • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысуы

Жазбаша сұрақ


Тәжірибелік сабақ

Рубеждік тестілеу


Барлығы


Рейтинг 1

5

30

20

20

100

Рейтинг 2

5

30

20

20

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
1. Су тұтынушылар категориялары және олардың су сапасына қоятын талаптары. Шаруашылық - ауыз су тұтыну мөлшерлері және тәртібі. Судың есепті шығындарын және еркін арындарды анықтау.

2. Ауыз суды дайындау әдістері. Табиғи суды тазарту бекеттерінің схемалары. Реагенттік шаруашылықты ұйымдастыру. Суды коагуляциялау және тұндыру, сүзгілеу мен зарарсыздандыру.

3. Сыртқы су тораптарының схемасы. Торапты бағыттау. Су құбыр торабын құрастыру: тораптағы жабдықтар мен ғимараттар, торап құбырлары мен материалдары. Су құбыр торабының есептік схемалары.

4. Тораптарды гидравликалық есептеу негіздері. Арынды су мұнаралары мен резервуарларын таңдау шарттары, сыйымдылығын анықтау.

5. Үйдің суық су құбырларының жүйелері мен схемалары. Үй ішінде су құбырлар торабын бағыттау. Су енгізу құбырының құрылысы. Су өлшегіш түйіндер. Су тұтыну мөлшері мен тәртібі. Ішкі су құбырларын гидравликалық есептеу.

6. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі құрылымының ерекшеліктері. Үйлердегі сақтаушы-реттеуші сыйымдылықтар. Арын жоғарлатушы қондырғылар, олардың қызметі. Сорғыштарды үйлерде орналастыру. Сорғыштардың жұмыс принципі және оларды таңдау.

7. Ішкі канализация жүйелері. Жүйелердің негізгі элементтерінің қызметі. Торапты бағыттау. Шығару құбырының құрылымы. Торапты құрастыру: таратушы құбырлар мен коллекторлар.

8. Ішкі канализация торабының құбырлары, материалдары мен жабдықтары. Су әкету мөлшерлері және тәртібі. Торапты гидравликалық есептеу. Торапты желдету.

9. Қала тұрғын аудандарының аулалық канализациясы, оның міндеті және құрылысы. Тораптың бойлық профилі. Сыртқы канализация тораптарының жүйелері мен схемалары және оларды таңдау. Торапты бағыттау.

10. Торап құбырлары мен материалдары. Құбырлардың жатқызылу тереңдігі. Су әкету мөлшерлері және тәртібі. Торапты гидравликалық есептеу. Жаңбыр-су канализациясы.

11. Ластану түрлері және сарқынды сулар құрамы. Сарқынды суларды суаттарға ағызу шарттары. Сарқынды суларды тазалаудың негізгі әдістері: механикалық, биологиялық, физика-химиялық және табиғи тазалануға жақын әдістер.

12. Тазалаудың технологиялық схемалары. Сарқынды суларды механикалық тазалау ғимараттары: керегелер, құм ұстағыштар, тұндырғыштар.

13. Сарқынды суларды биологиялық тазалау ғимараттарының қызметі: биосүзгілер, аэротенк, екінші сатылы тұндырғыштар.

14. Ғимаратты энергиямен қамтудың негізгі алатын орны. Жылу тұтынушылардың түрлері. Жылыту кезеңі жайында түсінік және біздің республикамыздағы жылыту ұзақтылығының негізгі мағлұматтар маусымдық және жыл бойындағы жылу жүктемесі.

15. Ғимараттың жылуылғалды және ауалы режимі. Оларды қамтамасыз ету әдісі мен құрылғысы.

16. Жылу көздері. Ауа алабы мен қоршаған ортаны қорғауды ескере отырып жылу көздері орналасатын жерді таңдау. Отын. Отындар жайлы жалпы мағлұматтар. Отындардың жекелеген түрлеріне қысқаша сипаттама.

17. Қазан қондырғылары және өндірістік объектілер мен ғимараттарды жылумен қамтуға арналған қазандардың құрылымы. Аудандық қазандықтар және жылуэлектроорталығы (ТЭЦ). Атомдық жылуэлектроорталығы (АТЭЦ). Қазандықтарды жобалаудағы негізгі принциптер.

18. Орталықтандырылған жылумен қамту жайында жалпы мағлұматтар. Тұтынушылардың маусымдық және жылдық жылу жүктемесі. Жылумен қамту жүйелерінің классификациясы. Бу және су жылумен қамту жүйесінің жылутасымалдағыштары.

19. Жылутасымалдағыш демеуіштеріне қойылатын талап, олардың артықшылығы мен кемшілігі. Жылу торабы. Жылу торабын таңдау сүлбесі мен трассасы. Жылумен қамтудың ашық және жабық жүйесі.

20. Жер үсті және жер асты жылу торабындағы орнықтарының түрлері. Жылу торабының құрылыстық және механикалық құрылымы. Жылу торабын жобалауда шешілетін техника-экономикалық есептер. Жылу тұтынушылардың суды жылыту торабына жалғау сүлбесі. Жылыту пунктері.21. Газбен қамту. Газбен қамту көздері. Табиғи, жасанды және сұйытылған газдардың сипаттамасы, олардың физика-химиялық құрамы. Табиғи газдың қалдығы тұрған коммуналдық пен өндірістік орындарды отынмен қамтуды және қала экологиясы мен ауа алабын тазартудағы ролі.

22. Қаладағы газды тұтыну. Тұтынушылардың газ шығынының нормасы. Қалада таратылатын газ торабы, олардың классификациясы мен орналастыру сүлбесі. Газ тарату станциялары мен газ реттеу пунктері (ГРС, ГРП), олардың қалада орналасуы. Газды сақтау. Тұтынушыларды сұйытылған көмірсутек газымен қамту жүйесі (СУГ). Тұтынушылардағы газ баллоны және резервуарды СУГ қондырғысы.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет