Дидактическа визиткаДата02.05.2016
өлшемі75.82 Kb.
"Дидактическа визитка" на проект:
Ръководител на проекта

Име, презиме, фамилия на ръководителя

Цвета Стефанова Паронова

Град

Хасково

Училище и клас

Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”

Вашият учебен проект апробиран ли е в учебния процес?

 Да

Не
Каква е темата на учебния проект?

Звездни градове”


Какви дидактически цели си поставяте с проекта?

1. Цели свързани с формиране на умения за:

 • събиране и творческо интерпретиране на големи обеми информация, както и нейната обработка;

 • критичност при избиране на източниците на информация – надеждност и достоверност;

 • самостоятелна дейност;

 • екипна работа.

2. Формиране и развитие на познавателна активност у учениците.

3. Разширяване и задълбочаване на знанията по темата, както и придобиване на нови такива.
Какви умения формирате с работата по проекта? • умения за издирване и събиране на информация, за нейното синтезиране и интерпретиране, както и творчески подход при използването и;

 • умения за екипна работа;

 • умения за самостоятелна работа;

 • умения за работа с различни софтуерни продукти;

 • умения за работа с наблюдателна и фотографска техника;

 • умения за дизайнерско оформяне на проекта.Какви методически задачи решавате в проекта?

 • Формиране и развитие на различни видове физични и астрономически понятия – звездни купове ( сферични и разсеяни), звездни асоциации, звездни комплекси, диаграма „Спектър – светимост” и др.

 • Усвояване или разширяване на обема на знания за законите на физиката в техните конкретни прояви в астрономически явления.

 • Усвояване и разширяване на обема от знания за историческите факти залегнали в темата, както и придобиване на умения за тяхното систематизиране и хронологично подреждане.

 • Развитие на умения за търсене на научна информация в Интернет, за оформяне и подготовка на резултати с помощта на компютърни програми и Интернет.Какви основни въпроси/проблеми поставяте пред учениците?
 1. Какво представляват звездните формации (купове, асоциации и комплекси) - детайлно запознаване с физическата им същност:

  • брой на звездите в тях;

  • размери;

  • структура;

  • места на локализиране в пространството;

  • стадий на развитие;

  • гравитационна обвързаност и др.

 2. Избор на подходящи примери за онагледяване на съответните звездни формации.

 3. Запознаване с основните положения в астрофотографията и прилагането им при фотографирането на избраните обекти.

 4. Проблемът за необходимостта от познаване на исторически факти залегнали в темата.

.

Допълнителни вьпроси/проблеми от учебната тема :

Запознаване с еволюционното развитие на звездните формации и какъв принос има изучаването им във изграждане на теорията за структурата на галактиките.

Какви самостоятелни изследвания са направили учениците по време на работа по проекта?

 1. Избор на обекти, които ще бъдат изследвани и проучвани.

 2. По време на лятната лагер-школа в НАО Рожен, прилагайки усвоеното по астрофотография, да заснемат тези обектите.

 3. Да изградят структурата на проекта.

 4. Самостоятелно да издирят информация за проекта, като творчески я интерпретират, а също така внимават за надеждността и достоверността на източниците.

 5. Да намерят различни източници, в които има подходящ илюстративен материал, за разглежданите обекти.

 6. Да изберат и обработят фотографии на избраните обектите.

 7. Да изготвят сами илюстративен материал.

 8. Да изготвят софтуер.

 9. Да оформят проекта във вид на уеб сайт.Към кои теми от учебния план има отношение проекта?

Проектът „Звездни градове” може да се използва за допълнителна информация в часовете по Физика и астрономия в XI клас, както и в профилирана подготовка по този предмет.

Темите от учебния план към които има отношения са: 1. Звезди и звездна еволюция:

 • спектри и светимост на звездите;

 • зависимост между характеристиките на звездите;

 • системи от звезди;

 • междузвездна среда;

 • звездообразуване;

 • еволюция на звездите и звезди в края на живота си.

 1. Структура и еволюция на Вселената:

– светът на галактиките.

Също така, този проект може да се окаже полезен за работата на учителите в извънкласни форми – кръжоци и клубове по астрономия.
Кратка анотация на проекта.
В този сайт сме се опитали до известна степен да разкажем за звездните групи състоящи се от повече звезди от кратните системи, но имащи много по малко от галактиките. Това са звездните купове, асоциации и комплекси, които представляват огромно по размер звездни формации.


Оформление на резултатите от проекта

Уеб-страница

 Презентация

 Видеоклип

 Друго

Какъв интервал от време е необходим за изпълнението на проекта (приблизително)?

 1. От 17 - 26 август 2009г. – заснемане на обектите.

 2. Една седмица обработка на снимковия материал.

 3. От декември 2009 г. до края на януари 2010 г. – събиране и обработване на информация.

 4. От 01 – 09 февруари 2009г. – оформяне на проекта в уеб-сайт.Какво програмно-техническо осигуряване е било, необходимо за учебния проект?

Техническо осигуряване (отбележете използваната техника)

 Уеб-камера

 CD

 Видеокамера

 Компютър(и)

 Принтер

 Видеомагнитофон

 Цифров фотоапарат

 Скенер

 Прожекционна система

 DVD

 Телевизор

 Друго:

 Достъп до Интернет

 Видео-, конферентно-оборудване

Програмно осигуряване (отбележете използваните...)

 Електронни таблици

 Програми за обработка на изображения

 Издателски програми

 Уеб-браузер

 Електронна поща

 Програми за работа с мултимедия

 Мултимедийни енциклопедии

 Програми за разработка на уеб-страници

 Текстови процесори

 Други:

Материали на хартиен носител:

Star Clusters and How to observe them” на Mark Allison

Астрономия - Н.Николов / М.Калинков

Астрономия за 11-ти клас - Н.Николов

Астрономия за 11-ти клас - В.Голев

Митове и Легенди за съзвездията - А. Бонев

Вестник "Телескоп"
Друга техника:

Телескоп: Celestron C8-S (Schmidt-Cassegrain) • диаметър на огледалото: 203mm (8")

 • фокус: 2032mm F/10

 • екваториална монтировка

Фотоапарат: Canon EOS 350 D


http://sites.google.com/site/barbdavid1/
http://www.mistisoftware.com/astronomy/
http://www.eso.org
http://seds.org/
http://en.wikipedia.org
http://www.astroexercisesbg.hit.bg/
http://www.daviddarling.info
http://homepage.mac.com/andjames/index.htm
http://articles.adsabs.harvard.edu/
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/archivepix.html
http://www.astro.ljmu.ac.uk/


Как ще оцените дейността на учениците, работещи по проекта?

Проектът е дело на екип от трима ученика. Процесът на работа провокира в тях желанието за усвояването на нови знания и умения по астрономия и физика. Оценката за работата на учениците, участвали в създаването на този проект, е отлична. Те изпълниха всички поставени задачи по най-добрия начин – от заснемане на обектите и обработване на получените фотографии, до събиране, систематизиране и интерпретиране на необходимата информация, както и оформяне на проекта в подходящия вид – уеб сайт. В процеса на работата се забеляза придобиването на увереност при работата с наблюдателна и фотографска техника, както и различните компютърни програми.Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет