Дипломдық жобаның тапсырмасы Кіріспе


Автоматикалық реттеу қосалқы жүйесінің құрамдық сызбасының өндеуібет3/3
Дата27.04.2016
өлшемі491.57 Kb.
түріДиплом
1   2   3

2.8. Автоматикалық реттеу қосалқы жүйесінің құрамдық сызбасының өндеуі.
Автоматикалық реттеу L11/1 сұйық деңгейін тұрақтандыру бойынша С-303/1 мұнай газайырғышында δ=0,2 жіберілген статикалық қажетілігімен. А2 клапанына әсер ету арқылы П – реттеу заңы бойынша ВТС-2 сыртқы ауытқу бойынша құрамдық сызбасын құрастырып, 28 суретте келтірілген.

Сурет 24 – АР қосалқы жүйесінің L11/1 сұйық деңгейін тұрақтандыру бойынша С-303/1 мұнай газайырғышындағы құрамдық сызбасы.

ВТС -12 ден су тасқыны бойынша реттеу жүргізіледі. П-заңы бойынша реттеу объектісі – астатикалық инерциондық, беріліс функциясымен астатикалық түйінен кеңдік кешігу түрімен /20/.Сыртқы ауытқу дәл осындай беріліс функциясымен астатикалық инерциондық түйіннің кеңдік кешігу түрімен сипатталады:

Қарастырылған С-303/1,2 мұнай газ айырғыштары автоматтандыру реттеуінің құрамдық сызбасы L11/2, L12/1,2 параметрлеріні үшін аналогты. Қысым үшін автоматтандыруды реттеу қарастырылмаған, себебі берілген парамет А механикалық қысым реттеуішімен реттеледі. П-реттеуішінің қолайлы параметрлерін АФС әдісі пайдалана есептейміз. Аламыз тұрақтылығын қордың шайқалу дәрежесі бойынша m=0,366 және оған сәйкес өшу дәрежесі ψ=0,9.

өтпелі процесс жүйесінде өшу дәрежесі берілгеннен аз көрсеткіштер болмайды, егер де келесі шарт орындалса /6/.Бұл жерде: Wо(m, iω), Wр(m, iω), - объектімен немесе реттеушінің кеңейтілген АФС-ы.

Объектінің кеңейтілген АФС-ы келесі.Бұл жерде: Т0- объектінің уақытының тұрақтысы – 865с; т – объектінің кеңдік кешігуі – 3с;

П – реттеушінің кеңейтілген АФС-ы келесі:(29) теңдік келесі түрде келтірсе болады:


Мұндағы Ар және А0 – объектінің және реттеуіштің амплитудасы; φр және φ0 – регулятор мен объектінің фазалары.

Объектінің берілген көрсеткіштерін теңдікке қойып, Қр реттеуішінің коэффициентін табамыз;


Реттеушінің коэффициенті Кр 243,7-ге тең.

АЖР өтпелі процестерінің сапасын бағалаймыз MatLAB моделдеу имитациялық ортаны қолданып отырып.

MatLAB модулдеу имутациялық ортасында Simulink тарауында бір контурлы АЖР П – заңы бойынша сызбасын құрастырамыз L11/1 мұнай деңгейі параметрі астатикалық инерциондық объектісін шыққанда кеңдік кешігумен 1 және деңгей берілуімен 2м. Сыртқы ауытқу беріліс функциясына сатылы әсер етіп 2 кешігуіне 5м3/сағатқа тең ( 29 сурет).


Сурет 25- бірконтурлы АЖР параметрлі П-заңы бойынша сызбасы мұнайдың астатикалық инрециондық объектіден сырқы ауытқумен шыққан.

Өтпелі процестің графигі 30 суретте көрсетілген. График бойынша келесі парамет көрсеткіштерін анықтаймыз өтпелі процестің сапасын суреттейміз.

1.Реттеу уақыты t=21с;

2.Жаңа реттеу σ =26%

3.Тербелу m=0,351, аз біз көрсеткеннен m=0,366;

4.Өшу дәрежесі - ψ=0,89
Келтірілген көрсеткіштерден П-реттеушінің есепте орнатылғандары нақты және сапасы өтпелі процестің қойылған реттеу есебін қанағаттандырады.
2.9. Басқару қосалқы жүйесінің алгоритімдік сызбасын өңдеу.

Алдын ала су тастау ТП әр сатысында басқару процедурасының пішінделмеген сипаттамасы орындаймыз (көрсетеміз).

Берілген қосымша тарату С-303/1 және С-303/2 мұнай газайырғыштар параллелді жұмыс істеуінде көрсетеміз, айырғыштар өздерімен өздері және паралелді жұмыс атқарады. Ол үшін 8 кестені толтырамыз.
Кесте – 8 С-303/1 және С-303/2 мұнай газайырғыштардың жіберілуіндегі тұрақты күйі. ТО-1 және То-2 параллелді жұмыстарын атқарады.

Тұрақты күйдің атауы

Реттеу мүшелердің орналасуы %

Дискеретті күйі (екі позициялы мүше)

Технологиялық параметрлердің тұрақтанған көрсеткіштері.

1

2

3

4

Жұмыссыз күйі (бастапқы) С-303/1

А2=0%

А3=0%


В21-«0»

В17-«0»


В18-«0»

В84-«0»


В20-«0»

В22-«0»


Q15/1=0м3/сағ Т10/1 =200С

L11/1 =0м

L12/1 =0м

р9/1=0МпаЖұмыссыз күйі (бастапқы) С-303/2

А2=0%

А3=0%


В26-«0»

В23-«0»


В28-«0»

В85-«0»


В25-«0»

В27-«0»


Q15/1=0м3/сағ Т10/1 =200С

L11/1 =0м

L12/1 =0м

р9/1=0МпаЖұмыссыз аралық күйі С-303/1 (жұмысқа дйындалуы дренажға түсуі)

А2=0%

А3=0%


В21-«0»

В17-«0»


В18-«0»

В84-«0»


В20-«0»

В22-«0»


Q15/1=0м3/сағ Т10/1 =200С

L11/1 =0м

L12/1 =0м

р9/1=0МпаЖұмыссыз аралық күйі С-303/2 (жұмысқа дйындалуы дренажға түсуі)

А2=0%

А3=0%


В26-«0»

В23-«0»


В28-«0»

В85-«0»


В25-«0»

В27-«0»


Q15/1=0м3/сағ Т10/1 =200С

L11/1 =0м

L12/1 =0м

р9/1=0Мпа


Осылайша, С-303/1,2 мұнай газайырғыштар жіберілгенде жұмыссыз жағдайын жұмысқа ауыстыру үшін алдын ала 2 уақыт аралық жағдайға ауыстырылады.

Граф теоремасының элементтерін пайдалана отырып жағдай графын С-303/1,2 құраастырамыз (27 сурет).

С-303/1,2 мұнай газайырғыштарын жұмыс күйін ауыстыру үшін технологиялық басқару алгоритім 3 бөлшектен тұрады.

-ТАБ 1-2- жұмысқа дайындық –дренажға тастау;

-ТАБ 2-3-айырғыштарды мұнаймен толтыру;

-ТАБ 3-4 жұмыс режиміне өту (автоматтандырылған реттеу режим қосылады).

8 кестемен сәйкес.

-ТАБ 1-2- бір қадамнан тұрады – қол операциялары «ашу» В26 және «ашу» В21, логикалық шарттары S1-2/2 (С303/1 үшін) бұл L11/1 немесе L12/1 мұнай деңгейі төменгі апаттық көрсеткіштеріне жеткенде дискретті белгілер пайда болады Т3 қосалқы жүйесі іске қосылады, сұйық деңгейдің АЖР өшіретін және А3 жабатын.

Кеслесі тұрақтандыру есептерін тұжырымдаймыз, олар үшін АЛС АЖР басқару бөлігін құрастырамыз.

L11/1,2 параметрлерін тұрақтандыру үшін сұйық деңгейін т статикалық қателігінде 0-ге тең емес астатикалық инерциондық объектіден шыққанда бірінші иерархиялық басқару деңгейі (ТО-1,2 мұнай газажырату С-303/1,2 процесін көрсетеді).

1.Тұрақтандыру мәселесі бар контурлы АЖР П-реттеуіш арқылы және А2 клапанға әсер етумен.

Кіріс сигналдары басқаратын бөлімінің:

-L11/1,2 деңгейлік бірінші саты өзгертетін аналогты сигалды РИМ алгоритмінің инверстік кірісіне берілетін;

-Аналогты белгі НА қондырғыдан сртқы қолмен тапсырманың енгізілуімен L11/1,2 сұйық деңгейінің параметрі бойынша РИМ алгоритмінің тікелей кірісіне беріледі.

-Клапанның күйі көрсеткіштен келіп түскен аналогты сигнал, кері байланысын жетілдіру үшін П-алгоритмді инверсиялық РИМ алгоритмнің кірісіне берілетін тұжырымдау үшін.

-Табалдырықты форманы дискреттік сигналды реттеу жүйенің жұмыс күйіне келтіру үшін НS1 қондырығымен іске асады, SВ сатикалық тепе-теңдік қамтамасыз функциясын атқаратын жүйемен басқару қол режимінде айырысқанда.

-Табалдырықты форманы дискреттік сигналды НS1 қондырығымен жетілдіретін басқару режимін «қолмен автоматтық» таңдап алу функциясын атқарады.

-Екі каналды команда (ШИМ сигналы) РИМ алгоритмнің шығуында А2 реттеуші мүшесі.

2.АЛС L11/1,2 мұнай деңгей параметрін тұрақтандыру мәселесін жетілдіру үшін σ статикалық қателігі «0»-ге тең емес астатикалық инерциондық объектісінен бірінші иерархиялық деңгейді басқаруын (ТО-1,2ю С-303/1,2 мұнай газайыру процесін көрсетеді). Тұрақтандыру мәселесі бірконтурлы АСР П-реттеуішпен А3 клапанына әсер етумен іске асырылады.


Басқару бөлігінің шығу сигналы:

-Бірканалды командасы РАН алгоритмнің В3 мүшесіне шығуымен.

3. АЛС жетілдіру үшін L1 конденсат деігей параметрлерін тұрақтандыру мәселесін σ статикалық есебі 0-ге тең емес астатикалық инерциондық объектісінен бірінші иерархиялық басқару деңгейінен шыққанда (ТО3 СС-303-та газайыру процесін көрсетеді). Тұрақтандыру мәселесі бірконтурлы АЖР НОР алгоритмі арқылы төменгі және жоғарғы шекті нұсқауларын көрсетіп іске асады.

Басқаратын бөлімнің кіру сигналдары:

-L1 деңгйін бірінші өзгерткіштің аналогты сигналы, СУМ алгоритмнің инверсиялық кірісіне берілетін;

-НА қондырғысына аналогты белгі сыртқы қолмен есепті енгізілетін функциясын атқаратын L1 конденсаттық деңгей параметрлері бойынша, СУМ алгоритмнің тікелей шығысына беріледі.

-Табалдырықты форманы дискреттік сигнал, НS2 қондырығымен істелген, басқару режимін «қолмен автоматтық» таңдап алу функциясын атқарады.

Басқару бөлігінің шығу сигналы:

-Импульсті командалар ОДВ алгоритмнің шығуында В2 реттеу мүшелері.

4. АЛС L17 мұнай деңгей параметрін тұрақтандыру мәселесін жетілдіру үшін σ статикалық қателігі 0-ге тең есмес астатикалық инерционды объектісінен бірінші иерархиялық басқару деңгейінен шыққанда (БЕ-304 мұнайажырату ТО-4-ке жүргізіуін көрсетеді). Тұрақтандыру мәселесі бірконтурлы әсер П-реттеуішпен А4 клапанға әсер етумен іске асырылады. Кіру және шығу сигналдары басқару бөлімінің АЛС-2-ге ұқсас:

5. АЛС L22 мұнай деңгейінің параметрін тұрақтандыру үшін σ≠0 статикалық қателікте астатикалық инерционды объектісінен бірінші иерархиялық басқару деңгеді (р-301-ге мұнай жинақтауын То-5-ке жүргізіуін сипаттайды). Тұрақтандыру мәселесі бірконтурлы АЖР П-реттеуішісімен А5 клапанына әсер етумен іске асырылады. Кіріс және шығыс сигналдары АЛС-2-ге ұқсас:

6. АЛС Р31 мұнай қысым параметрін тұрақтандыру үшін σ≠0 статикалық қателігінен статикалық инерционды объектісі бірінші иерархиялық басқару деңгейінен шыққанда (Н-305/1 мұнайды айдауды ТО-10 және ТО-9 жүргізіуін көрсетеді).

Кіріс синалдары басқару бөлімі:

-Қысымды бірінші сатылы өзгерткіштен аналогты сигналы РАН алгоритмінің инверсиялық кірісіне берілуі;

-Анаготы сигнал НА қондырғысынан сырқы қолмен көрсеткіштерді енгізу Р31 алгоритмнің тікелей кірісіне беріледі;

-Табалдырықты форманы дискреттік сигнал реттеу жүйесінің жұмыс клапына келуіне, НS1 қондырығымен істелетін, SВ статикалық тепе-теңдікті қамтамасыз ету функциясын атқаратын жұйемен басқару қол режимінде айырылысқанда.

-Табалдырықты форманы дискреттік сигнал, НS2 қондырығымен істелетін, басқару режимін таңдау функциясын «қолдық-автоматтық атқаратын».

Шығыс сигналы басқару бөлшегі:

-Екі бурканалды командалар РАН алгоритмнің шығуында С1, С2 өлшеу мүшелері;

7. АЛС L36/1 су деңгейінің параметрін тұрақтандыру мәселесі σ≠0 статикалық қателікте астатикалық инерционды объектісінен бірінші иерархиялық басқару деңгейінен шыққан (ОВ-302/1-де су тұндырулу ТО-6 жүргізілуін мінездейтін). Тұрақтандыру мәселесі бірконтурлы АСР, НОР алгоритм көмегімен жасалатын, төменгі және жоғарғы шекті көрсеткіштерін анықтайтын.8. АЛС L39 су деңгейінің параметрін тұрақтандыру мәселесі σ≠0 статикалық қателікпен астатикалық инерционды объектіден бірінші иерархиялық басқару деңгейімен шыққанда (Р-302-де су жиналу ТО-8 жүргізілуін сипаттайды). Тұрақтандыру мәселесі бір контурлы П-реттеушісімен АСР арқылы іске асады. Кіріс және шығыс сигналдары басқару бөлімі АЛС1 аналогты.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет