CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
cdo/Sillabus/Tar
  Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
CDO/Sillabus/Tar
  «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
  Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
  Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
  Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  «Жалпы гидрология» пәні бойынша
  Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
  Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
  Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2
  Лекция: 30 Лаборатория: 15 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Барлық сағат саны: 135 Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)
cdo/Sillabus/Tar
  Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
CDO/Sillabus/Tar
  Ф-об-007/017 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
  Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» пәні бойынша
  Лекция:: 30 сағат Практикалық: Семинар: 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат
  Сабақ барысында беріллген ақпатарттарды белсенді қабылдау
  Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 10 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 95
  Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 10 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 95
  «Тарихи саяси география» пәні бойынша
  Лекция: 30 Практикалық/семинар: 8 СӨЖ: 97 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
  Лекция: 52 сағат Семинар: 50 сағат СӨЖ: 16 сағ обсөЖ: 17 сағат Барлығы: 135 сағат
  Лекция : 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)
  Лекция: 30 Практикалық/семинар: 8 СӨЖ: 97 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
  Жұмыс бағдарламасы Күнтізбелік-тақырыптық жоспар Оқу- әдістемелік кешен (силлабус) Лекцияның қысқаша курсы
cdo/Sillabus/Tar
  Лектор: доцент Алтынбеков Б. М
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 52 сағ Семинар: 50 сағ СӨЖ: 17 сағ обсөЖ: 16 сағ Барлығы: 135 сағ
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 8 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 97
cdo/Sillabus/Tar
  Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 20 сағат Семинар: 8 сағат СӨЖ: 62 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  Оқу Әдістемелік кешені
  «Қазақстан Республикасының қоғам қайраткерлерінің бейнесі» пәні бойынша
  ОҚУ-Әдістемелік кешені
  ОҚУ-Әдістемелік кешені
  Лекция: 15 сағ. СӨЖ: 64 сағ. Семинар: 11сағ. Барлық сағат саны: 90 сағ Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  Лекция: 15 сағат Семинар: 11 сағат СӨЖ: 64 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
cdo/Sillabus/Tar
  Қазақстан тарихы
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
  Лекция: 30 сағат Семинар 10 сағат СӨЖ: 95 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
  «Тарихи география» пәні бойынша
cdo/Sillabus/Tar
  Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция: 15 сағат Семинар: 15 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
  Лекция: 15 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ
  «Рекреациялық география» пәні бойынша
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Н
  Лекция: 20 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ : 64 Барлық сағат саны : 90 Аралық бақылаулар саны:
  Лекция: 15 сағ Семинар: 15сағ СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағ Барлық сағат саны: 90 сағ
  Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (40 балл)
  «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» пәні бойынша
  Лекция: 30 сағат Семинар: 22 сағат СӨЖ: 128 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлығы: 135 сағат
cdo/Sillabus/Tar
  «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы «Археология» пәнінен
CDO/Sillabus/Tar
  Лекция : 15 сағат обсөЖ: 15 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Аралық бақылау саны: 2 (60 балл)
  Сабақ саны: лекция, семинар, лаборатор. СӨЗ, обсөЖ
  «Мұражайтану» пәні бойынша
  «Өлкетану және туризм» пәні бойынша
  Лекция: 10 сағ Семинар: 5 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлығы: 45 сағ
  Лекция: 10 сағат Семинар: 4 сағат СӨЖ: 31 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
cdo/Sillabus/Tar
  Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
CDO/Sillabus/Tar
  «Қазақстан тарихының кейбір ақтаңдақтары» пәні бойынша
  Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
  «Түркі өркениет тарихы» пәні бойынша
  Лекция: 30 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: обс¤Ж
  Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  Лекция: 3 Лабораториялық: 8 СӨЖ: 97 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
  Лекция: 30 Практикалық: Семинар: 8 Лабораториялық: обсөЖ: СӨЖ: 97
  Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 64
  Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлығы: 135 сағат Қорытынды бақылау: емтихан 4 семестр
  Лекция: 15 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)
  Лекция: 15 Лаборатория: 15 обсөЖ: 30 СӨЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл) Жетісай, 2010
  Лекция: 34 сдж: 22 Практикалық (семинар) сабақтар: 34 Құрастырған: ассистент Зоржанова А. А. Жетісай-2005 ж
  Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Н
  Ф-об-007/017 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  Лекция: 68 сағат Семинар 50 сағат СӨЖ: 62 сағ Барлығы: 180 сағат Қорытынды бақылау: емтихан V- семестр
  Лекция: 30 сағ Семинар: 15 саѓ СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағ
  Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
  «Тарихи география» пәні бойынша
  ОҚУ-Әдістемелік кешен
  «Антропогендік ландшафтану» пәні бойынша
  Лекция: 30 сағ Семинар: 8 сағ СӨЖ: 97 сағ Барлық сағат саны: 135
  Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағат Барлығы: 90 сағат
  Оқу әдістемелік кешен
  Лекция: 36 сдж: 28 Практикалық (семинар) сабақтар: 36 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: оқытушы А. К. Молдадосова
  Лекция: 15 сағ СӨЖ: 15 сағ обсөЖ: 15 сағ Барлық сағат саны: 45 сағ
  Лекция: 30 сағат Семинар: 15 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлығы: 135 сағат Қорытынды бақылау: емтихан 2 семестр
  «Экономикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
  Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Н
  Лекция:: 30 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135
  Лекция: 30 сағат Семинар: 24 сағат СӨЖ: 126 сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
directory CDO Sillabus  


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет