download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Оспанов К. Н. Последствия закрытия убыточных шахт Карагандинского угольного бассейна в целях экологической и техни­ческой безопасности / К. Н. Оспанов // Охрана труда Казахстана. – 2006. – №6(6). – С. 38-41
  Сүйімбаева, A. M
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Қирабаев, С. Қабыкенім менің [Текст] / С. Қирабаев // Орталық Қазақстан. 2009. 17 наурыз
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Сарыарқа өзендерінің орогидрографиялық жағдайы және табиғи-антропогендік үрдістері. (Сарысу өзені мысалында) [Текст] / К. М. Ақпамбетова, ж әбдірахманова // Экологическое образование в Казахстане. 2008.№1. С. 8-9
  Досмахов, С. М. Өнеркәсіпті өңірдегі экологиялық ахуал және оның географиялық аспектілері [Текст] / С. М. Досмахов // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы. Биология. Медицина. География сер.= Вестник КарГУ. Сер биология №3. С. 78-82 б
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Куандыкова Д.Қ. Е. А. Букетов прозасындағы бейне жасау шеберлігі/Д.Қ. Қуандықова //Қазақст. Респ. Ұлттық Ғылым акад хабарлары, Тіл, Әдебиет сер.=Известия нан рк сер филолог. – 2006. №5. – 16-19 б
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Айтымов, А. К. Теміртау қаласының экологиялық-гигиеналық жағдайына жаңадан қоныстанған оралман балалардың кардиореспираторлық жүйе қызметінің бейімделу үрдісі [Текст] / А. К. Айтымов, Д. М. Джанғозина // Қарағанды ун-тiнiң хабаршысы
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Әнуар тарақОВ, филология ғылымдарының докторы
  Зейтінова М
  Уәлихан Ш. А. Ы. Қайран, менің асыл ағаларым-ай!/Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихан//Егемен Қазақстан. 2004. 25 тамыз (№217-220)
  Сәулебектегі, А. Біз білетін Бөкетовтің біз білмейтін қырлары / А. Сәуле-бектегі // Жас Алаш. 2005. 19 наурыз (№32-33)
  Акылбаев Ж. С
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Балқаш аллбүғасы Табиғи түрде өсіп-өнуі мүлде азайып барады. Бұ л түрі «Қызыл кітапқа»
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Құлақ түрді тым ауыр сұрақ кірді
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  В статье излагаются материалы по определению месячных и годовых
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанұлы Қ. Е. А. Букетов публицистикасындағы ой мен тіл үйлесімі / Қ. Асанұлы // Ақиқат. – 2002.– №1. – 91-94 б
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Нұржанова, Г. К
  Өмірсерікқызы, Э. Іле-Балқаш алабындағы табиғи компоненттердің ластаушы көздері / Э. Өмірсерікқызы // География в школе. – 2007. №2. – 8-9 б. –
  Рымкүл Біләлқызы Мәшүрбековаға
  Балқаш бар байлықтың бастауы/Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. 2001. 16 мамыр
  Әбдірахманов, О. Тоқырауынның тоқырауы [Текст] / О. Әбдірахманов // Орталық Қазақстан. 2009. 15 тамыз (№122-123).
  Жанысбай С. Арқаның омырауында алқасындай / Сүйіндік Жанысбай // Орталық Қазақстан. – 2003. – 14 тамыз. –
  Жүнісұлы, О. Тағдыры бөлек Айнакөл [Текст] / О. Жүнісұлы // Орталық Қазақстан. 2010. 10 маусым
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Жойқынбектегі, Қ. Айнымас серік / Қ. Жойқынбектегі // Орталық Қазақстан. 2014. 5 шілде
  Абдыманапов С
  Академик Е. А. Букетов ученый, педагог, мыслитель
  Құлқыбаев Ғ. Тұғыры биік тұлға / Ғ. Құлқыбаев // Егемен Қазақстан. 2005. 20 наурыз
  Белгібаева, Г. Өмірі мен қызметі – патриотизмнің үлгісі / Г. Белгібаева // Орталық Қазақстан. 2005. 2 сәуір
  Сәрсеке, М. Елі сүйген Ебіней: Сұхбаттасқан: А. Кемелбаева / М. Сәр-секе, А. Кемелбаева // Қазақ әдебиеті. 2005. 8-14 сәуір
  Махан Г. Ақыл-ойдың ағасы/ Г. Махан // Жастар əлемі. 2005. 21 наурыз
  Асанов Қ. Букетовтің әдеби-сын пікірлері / Қойлыбай Асанов // Жұлдыз – 2002. – №3. – 148-149 б
  Степной край Евразии
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Еділқызы, Л. Әлемдік табиғат жауһары [Текст] / Л. Еділқызы, Ж. Жағыпарұлы, Н. Жәрімбетова // Егемен Қазақстан. 2008. 19 шілде (№218-219)
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Жұмасұлтанов Ә. Ғибраты мол кездесулер / Ә. Жұмасұлтанов // Орталық Қазақстан. 2005. 15 қаңтар
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Үлкен үміт күтеміз/Қ. Ахметов // Орталық Қазақстан. 2001. 1 желтоқсан
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Евнейдің анасы / Жұмагүл Қуанышбекқызы // Егемен Қазақстан. 2004. 21 сәуір
  Қос академиктің қолтаңбасы [Текст] / Т. Ғалымов // Орталық Қазақстан. 2010. 14 қыркүйек (№149).
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Ақпамбетова, К. М
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Жақсыбаев А. Жарқын тағдыр тауқыметі/А. Жақсыбаев//Егемен Қазақстан. 2008-№168-169 (5)
  Ақсұңқарұлы С. Евней Бөкетов. Реквием / Серік Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2000. 29 наурыз
  Даниярова А. Е. Жизнь и деятельность Е. А. Букетова/А. Е. Даниярова. – Караганда, 2003
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Сембай, М. Дертті даланың дерегі: Картаға түсірілгенмен түйткілдері әлі де көп / Мағауия Сембай // Орталық Қазақстан. – 2006. – 2 наурыз (№41-42)
  Орманды күте білейік: Табиғат байлық көзі/Т. Тоқметов // Орталық Қазақстан. 2001. 27 қазан
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Қадірәліұлы Ғ. Таудай тұлға: Естелік / Ғалым Қадірәліұлы // Орталық Қазақстан. 2000. 15 наурыз.
  Открыт памятник моему брату Евнею Арстановичу Букетову -академику ан казахской сср, доктору технических наук, профессору, лауреату Государственной премии ссср, члену Союза писателей СССР
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Орынғали, М. Нұра өзені мен Теміртау қаласын болашақта не күтіп тұр? / Мәншүк Орынғали // Атамекен. – 2006. – 14 қыркүйек (№17)
  Талжанов, С. А. Орталық Қазақстан жайылымды жер ресурстарының экологиялық мәселелері және оны шешу жолдары [Текст] / С. А. Талжанов // Әрқилы биологиялық деңгейдегі физиологиялық бейімделуі және санокреатиологияның өзекті мәселелері
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Оразалықызы, Г. Тұғырлы тұлға / Гүлсім Оразалықызы // Ақиқат. 2006.№11-12. 98-105 б
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Мустафин, Е. Тайна Шайтанколя/ Е. Мустафин// Индустриальная Караганда. 2008. 18 марта (№32)
  Бүрын хабарлағанымыздай, Балқаш қаласында Қр парламенті Мәжілісінің жүмыс тобы бас қосып, әңгіме өткізді. Ондағы басты мақсат — Арқа өңіріндегі алтын алқадай болған, қазір басынан бағы тайып, суы тартыла бастаған Балқаш көлінің келешегі
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанов, Қ. Әдебиетші. Ғалым. Публицист [Текст] / Қ. Асанов // Мәдени мұра. 2009. №6(27). С. 30-36 б
  Махан, Г. Қазақ театрында «Юлий Цезарь» / Г. Махан // Жастар әлемі. 2005. 22 сәуір
  Бөкетов, Қ. Ризашылық: [Е. А. Бөкетовке ескерткіш ашылды] / Камзабай Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2006. 14 желтоқсан
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Акпамбетова, К. М. Экологические проблемы аридных территорий Казахстана/ К. М. Акпамбетова; А. А. Мусина, Д. М. Джангозина, Т. Н. Калиева //Қарағанды ун-тiнің хабаршысы. Биология. Медицина. География сер
  Облыстық қоршаған ортаны қорғау аумақтық басқармасының экологиялық мониторинг бөлімінің бас маманы Мәруа Базылкәрімқызы ыбыраева осы мәселе туралы былай әңгімеледі
  Жуковский П. А надо бы — природы / Петр Жуковский // Индустриаль­ная Караганда. – 2003. – 5 июня
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанұлы, Қ. Ұлылықтың отын жаққан шырақшы/Қ. Асанұлы//Орталық Қазақстан. – 2008. – 13 наурыз
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Заповедные территории Карагандинской области, их настоящее и будущее/Н. Т. Ержанов, В. И. Капитонов // Современные проблемы экологии Центрального Казахстана: Материалы респ научно-практ конф. Караганда, 1996. С
  А. П. Бербер // Современные проблемы экологии Центрального Казахстана: Материалы респ научно-практ конф. Караганда,1996. С. 73-77
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Төлеуов, Е. Бөкетовтен бата алып, Марғұланға шәкірт болған/ Е. Төлеуов //Орталық Қазақстан. 2007. 20 қазан (№169-170)
  Ұлы дəуір көшіне ілесіп, əлемдік өркениеттер даму жолында тұрған егемен еліміздің қалыптасып, ны-ғаюына Елбасымыз Н. Назарбаев-тың ісіңірген еңбегі зор
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Қарқаралы орманының қорғалуына 125 жыл [Текст] / С. Т. Тохметов // Гүлстан. 2009. №4. С. 40-45 б.
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Қабыханов А. Академик мерейтойына әзірлік басталды / А. Қабыханов // Жастар әлемі. 2005. 27 қаңтар
  Құдабаев А. Ебекең туралы үзік сырлар / А. Құдабаев // Орталық Қазақстан. 2005. 24 наурыз
  Бөкетов Қ. Бір әңгіме хақында / Қ. Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Ахметов Қ. «Толқынды толқын қуады» / Қ. Ахметов // Орталық Қазақстан. 2005. 3 наурыз
  Көбеев Е. Қазақтың біртуар азаматы / Е. Көбеев // Орталық Қазақстан. 2005. 19 наурыз
  Көбеев, Е. Шоқтығы биік тұлға: Академик Е. А. Бөкетов хақында/ Е. Көбеев //Жалын. 2005. №3. 24-27 б
  Жұмағали С. Дайындыққа кірісті / С. Жұмағали // Орталық Қазақстан. 2005. 5 ақпан
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Чеканова, С. Су "чернобылі" [Текст] / С. Чеканова // Индустрия Казахстана. 2009. №2. С. 40-42 б
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанұлы Қ. Евней Букетов публицистикасы / Қойлыбай Асанұлы // Жұлдыз. – 2003. – №6. – 157-162 б
  Бөкетов Қ. Ұлағатты ұстаз/ Қамзабай Бөкетов// Орталық Қазақстан. 2004. 18 қараша; 20 қараша; Жалын. 2005.№3
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  В. Г. Михайлов // Вестник Карагандинского университета
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Салықов, К. Бөкетовтың бөлекше қыры / К. Салықов // Жалын. 2005. №3. 28-30 б
  Халиолла, М. Өмipi өнеге : Е. А. Бөкетовтің рухына бағыштадым / Масғұт Халиолла // Орталық Қазақстан. 2006. 23 қараша
  Мұқанова, Г. Бөкетовтың өміршең мұрасы халқының игілігіне айналды / Г. Мұқанова // Орталық Қазақстан. 2005. 2 сәуір
  Ебекең мен «Сатаевич» // Қазақ әдебиеті. 2005. 2-8 қыркүйек. Баяғы байланыс құралымыз телефоным бебеулеп жөнелді. Егер жаңылыспасам, 1978-жылдың шілдесі болар. Сенбі еді. Таңертең. «Ішегі түйіліп қалмағай»
  Қабышұлы Ғ. Бір күні / Ғ.Қабышұлы // Орталық Қазақстан. 2005. 27 қаңтар. Баяғы байланыс құралымыз телефоным бебеулеп жөнелді. 1978 жылдың шілдесі болар. Сенбі еді. Таңертең. «Ішегі түйіліп қалмағай»
  Әуезов, м қалаулылар көп, таңдаулылар аз [Текст] / М. Әуезов // Қазақ әдебиеті. 2009. 28 тамыз 3 қыркүйек (№37).
  Байсанов, С. Академик Арыстанұлының аспирантымын / С. Байсанов // Орталық Қазақстан. 2013. 12 желтоқсан (№216-217).
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Әбдіраш, Ә. Қоршаған ортаға қамқорлық / Ә.Әбдріраш // Орталық Қазақстан. – 2007. – 5 маусым (№86)
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Букетов К. Воспоминания о Евнее Букетове: к 80-летию со дня рождения Е. Букетова/ Камзабай Букетов// Индустриальная Караганда. 2004.
  Сейдімбеков А. Жүрек жылуы / А. Сейдімбеков // Орталық 2005. 19 наурыз
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Бейсенова, Р. Р. Изменения сократительной активности изолированной подвздошной кишки крыс при отравлении нитрозодиметиламином / Р. Р. Бейсенова, М. Р. Хантурин, Р. З. Касенов
  Сынақтардың әсерінен пайда бола бастады. Одан кейінгі тың игеру науқаны
  Жанғожина, Г. М
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Ысқақова А. Ағасын ардақтаған азамат / Айнагүл Ысқақова // Орталық Қазақстан. – 2003. – 15 наурыз. –
  Мырзаханұлы Н. Алты хат – зерделі парасат/ Н. Мырзаханұлы// Орталық Қазақстан. 2005. 25 тамыз
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Байлықсың. Антуан де Сент-Экзюпери
  Сәмиев, Б. Балқаш бағымыз емес пе? / Балтабай Сәмиев // Дала мен қала. – 2007. – 22 маусым (№25)
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Оразалиева Г. Асқар тауымыз еді Естелік / Г. Оразалиева // Орталық Қазақстан. 2005. 17 наурыз; 19 наурыз. Осыдан тура жиырма екі жыл бұрын, анықтай айтсақ, 1983 жыл 13-ші желтоқсан таңында:« академик Бөкетов қайтыс болыпты»
  Жексенбі, Ж. Есте қалар кездесу [Текст] / Ж. Жексенбі // Жастар әлемі. 2008. 16 сәуір (№4)
  Бөкетов, Қ. Ана мерейі / Қамзабай Бөкетов // Орталық Қазақстан. 2006. 7 наурыз (№45). Тағзым «Ана» деген сөз адам баласына өте қымбат əрі қадірлі сөз. «Алып анадан туады»
  Ақсұңқарұлы, С. Евней Бөкетов / С. Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2005. 24 наурыз. Менің ғұмырымның жартысы Қарқаралы мен Алматының арасында өтті. Еңбек демалысым наурызбен тұспа-тұс келеді. Француздардың «Ақындар провинцияда туып
  Ақсұңқарұлы, С. Ғасыр ғұламасы / С. Ақсұңқарұлы // Орталық Қазақстан. 2013. 30 наурыз
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Ақпамбетова К. М
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанұлы Қ. Е. А. Бөкетов және көркем аударма мәселелері / Қойлыбай Асанұлы // Ақиқат. – 2002. – №2. – 93-95. –


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет