Документознавствожүктеу 153.24 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі153.24 Kb.
: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

АРХІВОЗНАВСТВО

ІНФОРМОЛОГІЯ
Бібліографічний список
Укладачі :

Єфіменко Г. В., завідувач відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи НІБ України,

Вовк Л. П., канд. іст. наук, голов. бібліограф,

Кареліна С. Ю., бібліограф

Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України» : [прийнятий 11 січ. 2005 р. № 2310-ІV] // Держ. вісн. України. – 2005. – №3 (167), лютий. – С. 27 – 28.


Україна. Закони. Про внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України» : [прийнятий 11 січ. 2005 року №2310-ІV] // Голос України . – 2005. – 15 лют.(28). – С. 8 – 9.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Класифікатора звернень громадян : постанова від 24 верес. 2008 р. №858 // Офіц. вісн. України. – 2008. – №73. – Ст. 2461.
Україна . Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади : постанова від 25 лип. 2005 р. №642 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 30. – С. 146.
Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2004р. № 1454 // Офіц. вісн. України. – 2004. – №44. – Ст. 2896.
Айтман Т. О. Делопроизводство : образцы док. / Т. О. Айтман. – М. : Изд-во РИОР, 2004. – 251 с.
Архівістика : термінолог. слов. / авт.- упоряд. : К. Е. Новохатський та ін. – К., 1998. – 106 с.
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 10. – 380 с.
Барабаш В. А. Трактування термінології документознавства у фаховій літературі / В. А. Барабаш, Л. В. Бондаренко // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики : зб. наук. пр. – К., 2011. – №18. – С. 13-16. – Бібліогр. : с. 16 (16 назв).
Басаков М. И. Как правильно подготовить и оформить деловое письмо : учеб.-практич. пособие / М. И. Басаков. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 112 с.
Бездрабко В. Документознавство в Україні : інституціоналізація та сучасний розвиток / Бездрабко В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 716 с.
Бездрабко В. Діловодство у контексті державного управління Російської імперії ХІХ ст. як чинник народження документознавства / В. Бездрабко // Іст. журн. – 2008. – №5. – С. 62 – 72.
Бездрабко В. Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти / В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2010. – 206 с.
Бездрабко В. Історія науки про документ, або відкриття відомого : моногр. / В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Четверта хвиля, 2011. – 295 с.
Бездрабко В. Розвиток діловодства в Російській імперії ХІХ ст. : здобутки практики й народження теорії / В. Бездрабко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Історія. – Тернопіль, 2010. –Вип. 2. – С. 284 - 290.
Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні : концепція, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 165-182. – Бібліогр. : 93 назви.
Бойко В. Сутність та способи уніфікації текстів управлінських документів / Віта Бойко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. кн. 2. – С. 47-65.
Бурнашева Г. А. Делопроизводство : учеб. для проф.-техн. заведений. – М. : Высш. шк., 1981. – 144 с. : ил.
Вербіцька О. Документи про політику нацистської влади щодо академічної науки в окупованій Україні / О. Вербіцька // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2009. – 263-271.
Веселов П. В. Как составить служебный документ / П. В. Веселов. – М. : Экономика, 1982. – 64 с.
Войченко Е. Г. Планирование и организация работы отдела кадров / Е. Г. Войченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Высш. шк., 1986. – 343 с.
Воскобойнікова- Гузєва О. Сучасні засоби професійних інформаційних комунікацій / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2004. – № 2. – С. 22 – 26. – Бібліогр. : с. 26.
Гаращук Т. Діловодні документи Волинського дворянського Депутатського зібрання : видовий зміст, склад, оформлення (перша пол. ХІХ ст.) / Т. Гаращук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип. 10. – С.116-129.
Гельман-Виноградова К. Б. Трудности научной трактовки понятия «документ» и пути их преодоления // Отеч. архивы. – 2005. – №6. – С. 39 – 50.
Глухов Н. И. Документоведение : курс лекций / Н. И. Глухов, Е. Ю. Крячко ; Сиб. ин-т права, экономики и упр. – Иркутск, 2005. – 155 с. – Библиогр. : с. 154-155.
Головач А. С. Оформление документов / А. С. Головач. – Донецк : Вища шк., 1979. – 152 с.
Горєва В. Еволюція поняття «інформологія» в документознавчому контексті / В. Горєва // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн. 2. – С. 94-100.
Горєва В. В. Розвідки Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних та інформологічних документознавчих досліджень у 1960-1980-х рр. / В. В. Горєва // Архіви України. – 2012. – № 2. – С. 92-101.
Деловая переписка на английском и русском языках / отв. за изд. И. Агоштон ; рус пер. : Ш. Сабо ; ред. В. И. Купцов. – Берлин ; Брюссель ; Будапешт ; Вена ; Гаага ; Лондон ; Мадрид ; М. ; Париж ; Сидней ; Сингапур ; Токио ; Цюрих : ПАННОНАРТ, 1992. – 389 с.
Делопроизводство : образцы, документы, организация и технология работы. – 2-е изд., пераб. и доп. – М. : «Проспект», 2004. – 455 с.
Делопроизводство : (орг. и технологии документац. обеспечения упр.) / Т. В. Кузнецова и др. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2002. – 359 с.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – К. : Либідь, 1998. – 256 с.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – 3-є вид. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.
Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – К. : Укр. центр духов. культури, 1996. – 144 с. – Бібліогр. : с.150.
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 17-18 трав. 2005 р.). – К., 2005. – Ч. 1. – 243 с.
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки , освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20-22 трав. 2008 р.). – К., 2008. – 254 с.
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнар. Наук.-практ. конф., (Київ, 25-27 трав. 2010 р.). – К., 2010. – 300 с.
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-19 трав. 2011 р.). – К., 2011. – 243 с.
Документооборот предприятия. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : «Приор-издат», 2002. – 384 с.
Дубровіна Л. А. Корисний посібник з документознавства / Л. А. Дубровіна // Архіви України. – 2013 . – № 1. – С. 247-249.
Забенько Ю. І. Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Забенько Ю. І., Ковтанюк Ю.С. // Архіви України. – 2013 . – № 5. – С. 63-98.
Зайцева Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : учеб-метод. пособие. – М. : Либерия, 2004. – 126 с. – (Сер. «Библиотекарь и время»).
Запровадження інформаційних технологій у бібліотеках / Британ. Рада в Україні ; Коміс. Європей. співтовариства. – [К.], 1996. – [189 ] с.
Зупарова Л. Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова ; под ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Либерея, 2003. – 208 с.
Ефимова Л. Г. Сборник образцов банковских документов : типовые банков. договоры и др. док. – М. : КОДЕКС; ИНФА, 1995. – 208 с.
Кавторева Я. Документооборот : организация и ведение / Я. Кавторева. – 2-е изд., доп. – Х. : «Фактор», 2000. – 158 с.
Климчук Л. В. Класифікація документів : досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – №3. – С. 44-47. – Бібліогр. : с. 47 (17 назв).
Ковтанюк Ю. Теоретичні засади електронного документознавства як спеціального наукового напряму в документознавстві / Ю. Ковтанюк // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн. 1. – 78-89.
Козоріз В. П. Загальне і кадрове діловодство : навч. посіб / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. – К. : МАУП, 2002. – 168 с. : іл.
Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посіб. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.
Коровина Н. Н. Стандарт как вид документа / Н. Н. Коровина // Библиотековедение. – 2012. – №6. – С. 26-31.
Кузнецова Т. В. Делопроизводство : (документац. обеспечение упр.) / Т. В. Кузнецова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : ООО Журн. « Управление персоналом», 2003. – 408 с.
Кузнецова А. Н. Обучение секретарскому делу : (практ. пособие) / Кузнецова А. Н., Вагенгейм Р. Н. – М. : Высш. шк., 1989. – 238 с.
Кузнецова Т. В. Управленческая документация : учеб. пособие / Кузнецова Т. В., Лосев В. И. – М. : Энергетика, 1985. – 192 с. : табл.
  Кулешов С. Г. Загальна теорія документа : реалії та перспективи / С. Г. Кулешов // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 5-10.
Кулешов С. Г. З історії документознавства в Україні / С. Кулешов, О. Загорецька // Студії з арх. справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 73-84. – Біблогр. : 88 назв.
Кулешов С. З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні в 1920-1930-х роках / С. Кулешов // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2004. – С. 164-167. – Бібліор. в кінці ст.
Кулешов С. Г. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації : вимоги до оформлення документів / С. Г. Кулешов. – К., 2004. – 62 с.
Кулешов С. Міжнародна наукова конференція « Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства» / С. Кулешов // Архівознавство. Археографія. Документознавство : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 7. – С.225-242.
Кулешов С. Г. Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні / С. Г. Кулешов, В. Ф.Бойко // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 71-85.
Кулешов С. Про поняття «типовий документ» у традиційному документознавстві / С. Кулешов // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. / редкол. : Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, В. Ф. Колесник та ін. – К., 2009. – Вип. 10. – 108-116.
Кулешов С. Г. Развитие документальных источников научной информации : историко-типолог. анализ / С. Г. Кулешов.– К., 1990. – 28 с.
Кулешов С. Г. Развитие документальных источников научной информации : (историко-типолог. анализ). – Препринт 2 : Досистемный этап развития документ. источников науч. информации / С. Г. Кулешов ; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 42 с. – Библиогр. : с. 41-42.
Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів / Н. М. Кушнаренко, В. Н. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 398 с.
Леміш Н. Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині ХІХ ст. : (на прикладі адміністрат. установ Черніг. губернії / Н. Леміш // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – Вип. 10. – С. 130-139.
Леонова Л. А. Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХVIII-70-х років ХІХ ст. / Л. А. Леонова // Архіви України. – 2013 . – №6. – С. 153-174.
Лисейцев Д. В. Приемы делопроизводственной работы служащих посольского приказа начала ХVII века / Д. Лисейцев // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). – М., 2003. – С. 24 – 51.
*Мамрак А. В. Українське документування : мова та стиль : навч. посіб. / А. Мамрак. – 3-тє вид. – К. : ЦНЛ, 2004. – 364 с.
Матвієнко О. Інформаційний менеджмент : аналіз предметного поля / О. Матвієнко // Вісн. Кн. палати. – 2004. – №8. – С. 13-17. – Бібліогр. : с.16-17.
Медведєва Е. А. Теория документа для студентов, исследователей и специалистов / Е. А. Медведєва // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2009. – №1. – С. 52-54.
Молдованов М. І. Сучасний діловий документ : зразки найважлив. док. укр. мовою / Молдованов М. І., Сидорова Г. М. – К. : Техніка, 1992. – 400 с.
Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ і організацій : практ.питання реалізації положень законодав. та норматив. актів, що повязані з трудовим законодавством. – 5-е вид., перероб. та допов. / М. І Мурашко. – К. : Компас, 2000 – 204 с. – Л-ра : с. 199.
* Нестеров А. В. Философия информационных услуг / А. В. Нестеров // Научно-техническая информация. Сер. 1: Организация и методика информац. работы. – 2005. – № 12. – С. 1-7. – Библиогр. : с. 7.
Нестерович Ю. К вопросу о дефиниции понятия документа в рамках документоведения / Ю. Нестерович // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст.
Организация делопроизводства в централизованной библиотечной системе : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отд. теории и методики орг. библ. сети ; [ сост. А. П. Родионова]. – М. : ГБЛ, 1988. – 36 с. – Библиогр. : с. 36 (11 назв.).
Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами : [учеб. для сред. спец. учеб. заведений / Кашенов В. П., Тиновицкая И. Д., Шелютто Н. В., Филатова Л. В.] ; отв. ред. В. П. Кашенов.– М. : Юрид. л-ра, 1989. – 270 с.
Организация работы с документами : учеб. для студ. вузов / под ред. В. А. Кудряева ; Гос. ун-т управления. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 592 с. – (Сер. «Высшее образование»).
Организация работы с документами : учеб. / Кудряев В. А. и др. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 575 с.
Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі : наук.-практ. посіб. / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Х. : ТОВ «Прометей-Прес», 2003. – 292 с.
Осипова Г. Ф. Работа руководителя с документами / Г. Ф. Осипова. – М. : Экономика, 1978. – 56 с.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 180 с. : іл.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України, Європ. ун-т. – 5-е вид., доп. і випр. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 308 с.
Палеха Ю. І. Документальне забезпечення управління : підруч. / Палеха Ю. І. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 1997. – 344 с. – Л-ра : с. 340.
Палеха Ю. І. Етика ділових стосунків / Палеха Ю. І., Водерацький Ю. В. ; Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – К., 1999. – 139 с. : іл. – Л-ра : с. 134-138.
Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура : навч. посіб. / Ю. І. Палеха ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 336 с.
Палеха Ю. І. Культура діловодства в сучасних установах України : становлення, технологія, орг., керування : автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. іст. наук / Ю. І. Палеха ; Держ. ком. арх. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. – К., 2005. – 18 с.
Палеха Ю. І. Культура управління та підприємництва : навч.-метод. посіб. / Палеха Ю. І. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 1998. – 93 с. – Бібліогр. : с. 89-92.
Палеха Ю. І. Менеджмент для початківців : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. І. Палеха ; Європ. ун-т. – 3-є вид. – К., 2003. – 217 с. – Бібліогр. : с. 215-216.
Палеха Ю. И. Организация современной деловой коммуникации : учеб.-метод. пособие / Ю. И. Палеха ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 1995. – 152 с.
Палеха Ю. И. Организация современной деловой коммуникации : учеб.-метод. пособие / Палеха Ю. И. ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – К. : МАУП, 1996. – 164 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посіб. : у 2 ч. / Ю. І. Палеха. – К. : Вид. Європ. ун-ту, 2001-2002.

Ч. 1 : Ведення загальної документації : (зі зразками сучас. ділових паперів). – 2001. – 327 с. : іл.

Ч. 2 : Кадрове діловодство : (зі зразками сучас. ділових паперів). – 2002. – 220 с. : іл.
Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні : сучас. стан та перспективи розв. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук[спец.] 07. 00. 10 «Документознав., архівознав.» / Петрова Ірина Олександрівна ; Держ ком. архівів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв М-ва культури і туризму України. – К., 2005. – 19 с. – Бібліогр. : с. 16-17 с.

Печникова А. В. Документация отдела кадров предприятия / А. В. Печникова. – М. : «ЭКМОС», 2001. – 256 с.


Плешкевич Е. А. Теория документальной информации : библиотечно-книговедческий аспект (постановка проблемы) / Е. А. Плешкевич // Библиотековедение. – 2011. – №3. – С. 22-27.
Плешкова Е. А. Понятие подлинности и оригинальности документов / Е. А. Плешкова // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 2005. – № 12. – С. 22-26. – Библиогр. : с.26
Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення : навч. посіб. / Н. Я. Потелло. – К. : МАУП, 2002. – 256 с. – Бібліогр. : с. 250.
++ Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – М. : «Рефя-бук» ; К. : «Ваклер», 1999. – 352 с. – Л-ра : с. 345-348.
Практическое пособие по предпринимательской деятельности : норматив. акты, образцы учредит. док., договоров : справ. предпринимателя Украины / ред. С. А. Зубов. – Запорожье : Укрполиграфиндустрия, 1995. – 400 с.
Пустозерова В. М. Все приказы по кадрам и сопровождающие документы / В. М. Пустозерова. – М., 2004. – 141 с.
Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України / С. В. Радченко // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 39-53. – Бібліогр. : с. 50-53.
Сальнікова Н. В. Науково-методичне забезпечення діловодства : перші спроби раціоналізації упр. / Н. В. Сальникова // Іст. та політолог. дослідж. : наук. журн. – 2013. – № 2 (52). – С. 112-119. – Бібліогр. : с. 119 (18 назв).
Серга Ж. Свідчення документів про українізацію 20-30 років ХХ ст. у Києві / Ж. Серга // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 241-246.
Синяк І. Документообіг між останнім Кошем Запорозьким та Гетьманщиною / І. Синяк // Укр. іст. наука на сучас. етапі розвитку : доп. та повідомл. ІІ Міжнар. наук. конгресу укр. істориків. Камянець Подільський, 17-18 верес. 2003 р. / І. Синяк ; ред. : Л. Винар, О. Завальнюк. – Камянець –Подільський ; К. ; Нью–Йорк ; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 143–151. – Л-ра : с. 150–151.
Слизький А. Архівні документи як джерела соціально значущої інформації / Слизький Антон // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т.19. Кн. 2. – С. 23-29.
*Слизький А. Проблема надання юридичної сили службовим електронним документам / Слизький Антон // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. – К., 2009. – С. 140-150.
Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / Соколов А. В. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2002. – 461 с.
* Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство : практ. пособие по документац. обеспечению деятельности / М. В. Стенюков. – М. : Прибор, 1995.
Стенюков М. В. Составление документов на компьютере : практ. пособие / М. В. Стенюков, О. А. Кузнецова . – М., 1996. – 143с.
Столяров Ю. Н. «Документальная информация» в государственной Номенклатуре специальностей научных работников. Ст. 1 : Введение в проблему / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – №11. – С. 5-13.
Татарников М. А. Делопроизволство в учреждениях, организациях и на предприятиях / М. А. Татарников. – М. : ИНФРА. – М., 2004. – 208 с.
Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр., Каф. держ. упр. – К. ; Четверта хвиля, 2010. – Вип. 4. – 142 с.
*Толчеев В. О. Комплексный подход к классификации текстовых документов / В. О. Толчеев // Автоматизация и современные технологии. – 2005. – № 8. – С. 39 - 45. – Библиогр. : с.45.
Українське документознавство (1991-2011) : наук.–допоміж. бібліограф. покажч. / М-во культури України, Нац. парламент. б-ка України.– К., 2012. – 175 с.
Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К. : Вид-во «Довіра», 2003. – 623 с. – (Б-ка держ. службовця).
Фельзер А. Б. Делопроизводство : справоч. пособие / А. Б. Фельзер, М. А. Миссерман. – 3-е изд., стер. – К. : Вища шк., 1988. – 320 с.
Філіпова Л. Про наукові дослідження з сучасного документознавства та бібліотечно-бібліографічних наук / Л. Філіпова // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – С. 22–23.
Швецова Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук (07.00. 08) / Г. М. Швецова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2002. – 32 с.
Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие. – М. ; К. : Рибари ; Знання, 2009. – 487 с. – Библиогр. : с. 447-456.
Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ун-тов культури. – К., 1998. – 78 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення : для держ. службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2004. – 400 с.
Шевчук С. В. Службове листування : довід. / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 1999. – 108 с.
Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам / В. И. Шкатулла. – М. : Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 527 с.
Чепуренко Я. О. Система електронних інформаційних ресурсів органів державної влади : становлення та розвиток / Я. О. Чепуренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 58 – 65. – Бібліогр. : с. 64-65.
Энциклопедия секретаря / В. И. Андреева, Т. А. Быкова, Л. М. Вялова и др. – М. : МУФЭР, 2004. – 688 с. – (Прил. к журн. «Справочник секретаря и офис-менеджера», 1-2004).

***
Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. / ред. кол. : Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, І. Н. Войцехівська та ін. – К., 2009. – 384 с.


«Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (1999-2009. Вип. 1-10 : Систематичний покажчик змісту / упоряд. Р. Романовський) // Студії з арх. справи та документознавства. – 2011. – Т.19. Кн. 1. – С. 113-132.
Видання державних архівних установ України 1991-2006 : бібліограф. покажч. – К., 2007. – Вип. 13. – 157 с. – (Архів. та бібліограф. джерела укр. іст. думки).
Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства : [каталог]. – К., [2009]. – 21 с.
Володіна О. З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами / О. Володіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн. 1. – С. 50-78.
Гаранін О. Я. Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел / О. Я. Гаранін // Архіви України. – 2013. – №6. – С. 86-94.
Гаранін О. Я. Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з організації використання документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми «Архівні зібрання України» / О. Я. Гаранін // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн 2. – С. 5-9.
Гаранін О. Я. Міжнародна науково-практична конференція «Документація в інформаційному суспільстві» : ефективне упр. електрон. док. / О. Я. Гаранін // Архіви України. – 2013. – №6. – С. 230 – 238.
Гаранін О. Я. Проект концепції розвитку українського науково- дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014-2018 рр. / О. Я. Гаранін // Архіви України. – 2013. – № 3. – С. 28-38.
Ковтун М. В. «Студії з архівної справи та документознавства» - фахове  вітчизняне видання з архівознавства / М. В. Ковтун // Архіви України . – 2013. – № 4. – С. 54-69.
Лаба О. Електронне діловодство : проблеми та перспективи розвитку / О. Лаба // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т.19. Кн. 2. – С.53 -56.
Ляшенко В. Поняттєвий аппарат з організації використання архівної інформації / В. Ляшенко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн. 2. – С. 32-52.
Организация использования документов ГАФ СССР : пособие для архивистов / ВНИИДАД ; ред. С. А. Аникина. – М. : Главархив СССР, 1991. – 144 с.
Приходько Л. Історіографія проблемних питань поняття « архівний фонд» у зарубіжному архівознавстві другї половини ХХ ст. / Л. Приходько // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. Кн. 1. – С. 26-42.  
Сафонова О. В. Ім’я в архівних документах : (до 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна) / О. В. Сафонова // Архіви України. – 2013. – № 4. – С.126-135.
Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам роботы на компьютере / сост. Павлюк Л. В., Т. Т. Киселева, М. Ф. Воронина, Н. И. Воробьев. – СПб : « Изд. дом Герда», 2003.– 341 с.
Студії з архівної справи та документознавства / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід ін-т арх. справи та документознавства. – К., 2011.

Т. 19. Кн.1. -132 с.Т. 19. Кн. 2.- -123 с.
Шмин Д. В. Использование архивных документов в научно-исторических и практических целях : порядок упорядочения, учета и хранения архивных материалов в учреждениях : (метод. пособие) / Шмин Д. В., Шехтман Е. З. – Житомир , 1955. – 51 с.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет