Е. А. Твердохлебова Аударған: Ж. Т. Суюбаеважүктеу 167.75 Kb.
Дата30.04.2016
өлшемі167.75 Kb.
: Zadanie -> 2011-2012 %F3%F7 %E3%EE%E4 -> 2 %CA%D3%D0%D1 -10 -> %CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> %C3%C4-2%F1%EE%CA%CE -> 3 %F1%E5%EC
3 %F1%E5%EC -> 1. тақырып. ҚАзақстан тарихына кіріспе адамзат өткен тарихты заттай тексерген ғалым
2011-2012 %F3%F7 %E3%EE%E4 -> В. А. Ломакович Аударған: Ж. Т. Суюбаева
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> -
2011-2012 %F3%F7 %E3%EE%E4 -> Министерство науки и образования республики казахстан
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Рудный 2008 ббк 65. 012. 1
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Құрастарған: Эжажф деканы, э. ғ. к., доцент Молдашов Н. О., Құлманова Ә. Б
%CA%CE 2 %F1%EE 10%F1%EE -> Факультет: э иис 1 курс, эк, мк мамндықтары бойынша
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
Рудный индустриалдық институты
Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер кафедрасы

Сырттай оқу бөліміндегі «Мәдениеттану » пәні бойынша барлық техникалық және экономика мамандықтары үшің бақылау жұмыстарына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Рудный 2008

ББК 63.3 (2к)

Автор: Твердохлебова Е.А.. Сырттай оқу бөліміндегі «Мәдениеттану» пәні бойынша барлық техникалық және экономика мамандықтары үшің бақылау

жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқау: - Рудный, РИИ, 2008- 19 бет.

Рецензенттер : Ломакович В.А. ф.ғ.к., ӘГП кафедрасының менгерушісі

Құлманова Ә.Б. ,ЭТ және Қ кафедрасының оқытушысы

Аударған : Суюбаева Ж.Т. , ӘГП кафедрасының аға оқытушысы


Әдістемелік нұсқау оқу жоспарының ұсынысымен сәйкес келеді : бақылау жұмысында тақырыптарының кестесі мен бақылау жұмысына пайдаланатын әдебиеттер ұсынылады.

Әдістемелік нұсқау студенттерге экономикалық және техникалық мамандығы бойынша сырттай оқу бөліміне арналған.

Кесте.1, әдеб.тізімі: 6
ЖОО ішкі пайдалымына арналған

©Рудный индустриалдық институты 2008ж


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ

ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

Рудный индустриалдық институты


ҚАРАЛДЫ

ӘГП кафедрасының отырысында

Хат.№ ____ ____________

Кафедра меңгерушісі В.А. Ломакович
МАҚҰЛДАЛДЫ


ФАӘК отырысында

Хат.№ ____ ____________

ФАӘК төрайымы З.С. Ерсұлтанова

БЕКІТІЛДІ

ОӘ кеңесінде

Хат.№ ___ _____________

ОӘК төрағасы Е.С. Зұлқарнаев

«Әлеуметтік гуманитарлық пәндерінің» кафедрасы

Е.А.Твердохлебова

Аударған: Ж.Т. Суюбаева

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


«Мәдениеттану » пәні бойынша сырттай оқу бөліміндегі

барлық мамандықтарға арналаған

Рудный 2008 жыл

МАЗМҰНЫ
Кіріспе 4

1.Жұмыс көлемі мен құрылысы 5

2.Бақылау жұмысының тақырыптарына нұсқаны тандау көрсеткіші 6

3.Бақылау жұмыстарының тақырыптары 7

4.Бақылау жұмысының орындалуына нұсқау 12

5. Бақылау жұмысының көркемдеуіне талап қою 13

Қолданылған әдебиет тізімі 14

А Жағдайы Титул парағын толтыру үлгісі 15

Кіріспе
Қазақстан Республикасының жоғары білім жүесіндегі мәдениеттану пәні адамзат іс сферасының негізгі компоненті болып саналады. Бүл пән арқылы адам мен дүниенің арасындағы қарым- қатынасты мәдени жақтан көруге болады.

Мына пән адам мен дүниеің арасындағы қарым-қатынасты көрсетеді.

Кәзіргі уақыттағы оқиғаларға қарағанда студенттердің мідени түрғыдан тәрбиеленгендері пән мақсаты болып табылады.

Сырттай оқу бөліміндегі мына жұмыс түріне берілген мақсат:

а) лекцияларды тыңдау және конспектілеу

б) әдебиетпен жұмыс істеу, практикалық және семинарлық сабақтарға дайындалу.

в) бақылау жұмыстарын жүргізу

Сессия кезінде және аптасына бір рет сенбі сабақтарында бақылау жұмыстарын тапсыруға болады .

Бақылау жұмысының тақырыбы бойынша студенттер кафедра оқытушыларынан консультация алуларуна болады

1.ЖҰМЫСТЫН КӨЛЕМІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
Жұмыс үш бөлімнен түрады: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Бақылау жұмысының жалпы көлемі дәптердін 12-парағын құрайды, немесе компьютермен алынған 12 парақ.

Бірінші бөлімінде- кіріспеде таңдалған тақырыпты ң маңыздылығын көрсету қажет.Кіріспенін көлемі 1/8 бөлімі барлық жұмыстан (1-2 парақ)

Екінші –негізгі болімде, берілген жоспарға сәйкес тақырыптің мазмұны қарастырылады. Жоспардын сұрақтары тақырыбтын маңызды аспектілерін көрсетеді, олардың ішкі жүйесінін жоғарлауы керек. Жоспардын мазмұны іқшам, дәл-анық және ізбасар болу керек. Жоспардын әр сұрағын мазмұндап- оған қысқаша қорытынды беру қажет.

Үшінші бөлім – қорытынды - кіріспедегі қойылған міндеттерге жауап беру. Кіріспе сияқты қортынды үлкен болмау керек.

2. ТАҚЫРЫП ВАРИАНТІҢ ТАНДАУ НҰСҚАСЫ.

Бақылау жұмысының тақырыбын таңдаған кезде, өз сынақ кітапшанын соңғы екі саның қараңыз және мынау кестеге назар аударыңыз:
Тақырып №

Сынық кітапшаның №

1

00

21

42

63

84

2

01

22

43

64

85

3

02

23

44

65

86

4

03

24

45

66

87

5

04

25

46

67

88

6

05

26

47

68

89

7

06

27

48

69

90

8

07

28

49

70

91

9

08

29

50

71

92

10

09

30

51

72

93

11

10

31

52

73

94

12

11

32

53

74

95

13

12

33

54

75

96

14

13

34

55

76

97

15

14

35

56

77

98

16

15

36

57

78

99

17

16

37

58

79
18

17

38

59

80
19

18

39

60

81
20

19

40

61

82
21

20

41

62

833.БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


1.ТАҚЫРЫП: Мәдениеттану ғылым ретінде
1. Мәдениеттанудың объектісі мен пәні . Мәдениеттандың міндеті мен әдісі.

2. Мәдениеттану білімінің дамуы мен құрылу кезендері.

3. Мәдениеттану кешенді, шоғырлану пән ретінде.

4. Мәдениеттанудың әлеуметтік шектестік және гуманитарлық пәндер мен байланысы.


2. ТАҚЫРЫБ: Мәдениеттің мазмүны мен үғымы
1. Мәдениеттін қалыптасуы мен ұғымы

2. Статикадағы мәдениет: құрылымы мен функциясы

3. Механизімнің өзгерісі және мәдениеттін сабақтастығы
3. ТАҚЫРЫП: МӘДЕНИЕТ АДАМНЫҢ ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІГІ РЕТІНДЕ. МӘДЕНИЕТ ТІЛІ.
1. Адам мәдениеттің субъектісі ретінде.

2. Мәдениет-адамзат қоғамындағы мәдениет жүесі .Білім, қатынас, этикет.

3. Мәдениет мәтін ретінде . Мәдениетте түсініг мәселесі .
4. ТАҚЫРЫП : МӘДЕНИЕТ ТҮРЛЕРІ : ӨНЕР, ДІН, МОРАЛЬ, ҒЫЛЫМ, ҚҰҚЫҚ, САЯСАТ
1. Өнер спецификасы мәдениеттің феномені ретінде .Өнер генезисы және эстетикалық мұраты .

2. Дің- мәдениеттін сакралды түрі. Дің генезисі және онын қоғам мәдени өмірінің қалыптасуына әсер тигізуі.

3. Адамгершілік, мораль, этика. Мәдениет дамуындағы адамгершіліктің рөлі.

4. Мәдениет жүйесіндегі құқық : құқықтық мәдениетін пайда болуы және басқа мәдениет түрлері мен байланста болу.

5. Саясаттық мәдениет: дамуы және жетуі. Мәдениетік саясат

6. Әлеуметтік мәдени институт ретіндегі ғылым . Ғылымның этикалық императиві.


5. ТАҚЫРЫП : МӘДЕНИ ДҮНИЕЛЕРДІҢ КӨПТІГІ
1. «Мәдениет» пен «Өркениет» ұғымдарының ұқсастығы мен айырмашылығы .О.Шпенглер, А.Тойнби, және Н.Бердяев жұмыстарындағы мәдениет пен өркениет ұғымдарің ашып көрсету .

2. «Шығыс- Батыс» мәдени- өркениеттің дихотомиясы.

3. С. Хайтингтоннің «Өркениеттердің қақтығысы» деген енбегі туралы концепция
6. ТАҚЫРЫП : МӘДЕНИЕТТАНУДІҢ ДАМУЫ
1. Н. Данилевский, П. Сорокина, М.Вебер және К. Ясперс концепцияларындағы мәдениеті түрлерінің тарихи процессі.

2. Мәдени-тарихи даму процессіне формациондық және өркениетті құрылыстің мәдени жақындауы .

3. Мәдениет синергетикалық жүйе және процесс ретінде . динамиканын әлеуметтік - мәдени динамиканың түрлері.
7.ТАҚЫРЫП : АРХАИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ
1. Алғашқы қоғам мәдениетінің синкретикалық маңызы.Антропогенез, Социогенез, Мәденигенез. Өнердің пайда болуы.

2. Кәзіргі мәдениеттегі сенімнің ежелгі түрлері.

3. Кәзіргі Қазақстан жеріндегі алғашқы қоғам мәдениетінің ескерткіштері.
8.ТАҚЫРЫП : ЖАҚЫН ШЫҒЫС КӨНЕ ӨРКЕНИЕТІНІҢ МӘДЕНИЕТІ
1. Көне Мысыр мәдениетінің ескерткіштері және олардың мифологиялық көрінісінін жүйесі

2. Месопотамия мәдениеті (шумер-аккад,вавилондық, ассириялық мәдениет) абыздық пен жазудің рөлі .

3. Көне Иран мәдениеті

4. Қазіргі Қазақстан жеріндегі Жақын Шығыс пен өркениеттің байланысы


9. ТАҚЫРЫП : ЕЖЕЛГІ ӨРКЕНИЕТТЕРДІҢ МӘДЕНИЕТІ
1. Ежелгі түріктердің көшіп қону мәдениеті: дін, жазба, материалдық мәдениет

2. Үнді-буддалық мәдениет түрі: Ежелгі Үндістанның материалдық және рухани мәдениеті

3. Даосистік-конфуциялық мәдениет түрі

4. Ежелгі өркениеттердің бір біріне әсер тигізуі


10.ТАҚЫРЫП: АНТИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ. ЕЖЕЛГІ ГРЕЦИЯ
1.Ежелгі грек мәдениетінің негізгі кезендерінің сипаттамасы (космоцентризм, өнер мәдениеті, полисті құрылым)

2.Ежелгі Грецияның мифологиясы Гомердің енбектері «Илиада», «Одиссея».

3.Ежелгі Грециядағы тәрбиемен оқу жүйесі

4. Грек театры

5. Кәзіргі Батыс өркениетіндегі ежелгі грек мәдениетінің мағынасы
11.ТАҚЫРЫП: АНТИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ. ЕЖЕЛГІ РИМ
1.Ежелгі Рим мәдениетінің дамуы және кезеңдерінің құрылуы

2.Ежелгі Римның құқығы, риторикасы, тарихиграфиясы

3.Ежелгі Римдықтардың салт-дәстүрі

4.Ежелгі Римдықтардың мүсіні және архитектурасы

5.Казіргі Батыс өркениетіндегі Рим мәдениетінің маңызы
12.ТАҚЫРЫП: ОРТА ҒАСЫР МӘДЕНИЕТІ. ИСЛАМ ТҮРІ.
1.Исламның пайда болуы, негізгі бағыттары мен ойлары

2.Мәдениеті феномен ретіндегі Шығыс Ренессанс: араб тілді философия, ғылым, әдебиет, өнер,архитектура мәдениеті

3.Орта ғасырдағы Қазақстандағы исламның таратылуы
13.ТАҚЫРЫП: ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ
1.Қазақстан Шығыс пен Батыстын байланыс жүйесі. Жібек жолындағы мәдениеттердің бір біріне әсер тигізуі.

2.Орта ғасыр кезеңіндегі Қазақстанда дала және қала мәдениеті

3. Эпикалық поэзия және әдебиет

4. Қазақ мәдениетіндегі қазақ билер ораторлық өнерінің дамуы және қазақ мәдениетінің ролі


14.ТАҚЫРЫП: ХРИСТИАН МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТҮРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ДАМУ КЕЗЕНДЕРІ МЕН ҚҰРЫЛУЫ. ОРТА ҒАСЫР ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨРЛЕУ

1.Орта ғасырлар

1.1 Дәуір мәселесі, дінің ғылымға әсер тигізуі, әдебиет, архитектура

1.2 Рыцарлық және монаштық ордендар

2. Қайта өрлеу дәуірі

2.1 Итальянді Қайта өрлеудің кезендерге бөлінуі және гуманистердің рухани мәдениет пен өнерге қосқан үлесі

2.2 Солтүстік Қайта өрлеу: мәдени парадигмалардің реформациясы
15.ТАҚЫРЫП: ХРИСТИАН МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТҮРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ ДАМУ КЕЗЕНДЕРІ МЕН ҚҰРЫЛУЫ. ЖАҢА УАҚЫТ,ИНДУСТРИАЛДЫҚ МӘДЕНИЕТ
1. Протестандық этика буржуазиялық моралдің негізі.

2. Дүние жүзілік суреттін өзгерісі және ғылым рөлі

3.Әлеуметтік-мәдени қозғалыс ағарту ретінде. Мәдениеттік ағартушылардың концепциясы

4.19ғ.Европа мәдениеті: ғылымдағы, әдебиеттегі, өнердегі, музыкадағы жетістіктер


16.ТАҚЫРЫП: МӘДЕНИЕТТЕГІ ПРАВОСЛАВТІК ТҮРІ (ОРЫС МӘДЕНИЕТІ)
1.Шығыс Славяндардың тілдік мәдениеті: салт-дәстүрі, материалдық мәдениет

2. Киев Русь мәдениеті Византийдың ықпалы. Русь және дала.

3. Саясат мәдениеті, мораль, Москва өнер патшалығы

4.Орыс мәдениетіндегі Петербург кезенің дамуы «алтын ғасыр», «күміс ғасыр»

5.Кеңес мәдениетінін ерекшелігі. Мың жылдықтағы Орыс мәдениет.
17.ТАҚЫРЫП : 18ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ
1. Қазақстаннің Ресей империясына еңгізілуі, негізгі себептер мен мәдени көрсеткіштер

2. Қазақ ағартушылары : Ш.Уәлиханов, Абай, Шәкәрім, Ы.Алтынсарин

3. «Жеруық» ойы: Қорқыт-ата, Асан-Қайғы, Зар Заман
18.ТАҚЫРЫП: 19-20 ғ. ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ
1.Қазақтардың музыкалық мәдениеті (Құрманғазы, Тәтімбет, Жаяу Мұса ж/е т.б)

2.19-20ғ. қазақ қоғамдық ойы және мәдениеті.(А.Бүкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дұлатов, Т.Рысқұлов ж/е т.б.)

3.Кенес кезіндегі Қазақ мәдениеті
19.ТАҚЫРЫП: КӘЗІРГІ МӘДЕНИЕТІҢ МӘСЕЛЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛАРДІҢ ДАМУЫ.
1.Қазіргі мәдениетінін негізгі қағидалары

2.Элитарлық, халықаралық және мәдениет көлемінің қазіргі шарттары

3.Жетілдіру және постжетілдіру
20.ТАҚЫРЫП: ҚӘЗІРГІ ДҮНИЕ ПРОЦЕССТЕРДІҢ КОНТЕКСТЕГІ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ.
1. Евразиялық және ОртаАзиялық региондарында қазақ мәдениетінің рөлі

2. Қазіргі Қазақстаннын қазақ мәдени орындары.

3. Қазіргі қазақ мәдениетінің салт-дәстүрінін инновациясы
21ТАҚЫРЫП : ЕНЕМЕНДІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МӘДЕНИ САЯСАТЫҚ
1. Қоғамның мәдени саясатының моделі бағалық және базалық бағалы заттар

2. Қазақстандағы мәдени саясаттің моделі , онын принциптері мен және құрылыс жабдықтары (Мемлекеттік бағдарлама Қазақстан халқынын ассамблеясы «Көне мұра»)

3. Қазақстандағы негізгі құрылыс пен мәдени қағидалар.

4.БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ОРЫНДАЛУЫНА НҰСҚАУ

Студенттін мақсаты: дайындалған кезде алған тақырыбтық мазмұнын толық ашып және онын аспектілерін көрсету керек.

- тақырыбтың көлемін анықтау, онын қалыптасуын және сұрақтық сөйлемдерін өзгерту. Мысылы: Қазақстаның Ресей империясына еңгізлуі. Осы оқиға қазақтарға қандай әсер әкелді.

- берілген сұрақтын, мазмұнын оқып, оқу әдебиет бойынша түсіну.

- сұрақ бойынша, қосымша әдебиетпен танысып, тақырыбпен жұмыс істеу, - оқу материалын нақты ойлап және толық берілген сұраққа жауап беру

- тақырыпқа жауап жоспарын жоспарлап олардің байланысын көрсету.

- тақырып мазмұның жазба түрде мазмүндау. Жұмысты кіріспе мен және қортындысымен қамтамасыз ету

- бақылау жұмысын қорғау

Әдебиет мазмұнын тақырып бойынша оңай түсінуге болады

5.БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНЫҢ КӨРКЕМДЕУІНЕ ТАЛАП ҚОЮ

Бақылау жұмыс А4 парағында компьютер арқылы басуға болады немесе қолмен жазып 12-дәптер парағында шығаруға болады.

Әр жағдайда титулдік парағы болуы керек (мысал келтірілген) жоспардан басталады, мазмұнан кейін, әдебиет тізімін еңгізу керек. Тақырыпта қолданған жұмыс орфографиялық және пунктуация қателері болмау керек.

ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ


Негізгі әдебиет:


1.Тимошинов В. «Мәдениеттану », А., 2001ж.

2.Габитов Т . «Мәдениеттану »,А., 2002ж.


Қосымша әдебиет:
1.Культурология под ред. В.А. Радугина М.1998г.

2. Гуревич П.С. Культурология М.,2003г.

3. Габитов Т . «Культурология »,А., 2002г.

4. Викторов В.В. Культурология М.,2002 г.

А. ҚОСЫМША

(міндетті)


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

Рудный индустриалдық институты

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ


Пән бойынша: ______________________________________________________

Тақырыбы : ______________________________________________________

Орындаған: студент ____________

«___» _____________2008ж.

Топ: __________________

Шифр: ___________________

Тексерген: ___________________

«____» _____________2008 ж.


Рудный 2008 жыл

«Мәдениеттану» пәні бойынша сырттай оқу бөлімінің экономикалық және техникалық мамандықтарына арналған студенттердің бақылау жұмысын орындаудағы әдістемелік нұсқау.


Рецензия


Автор: Е.А. Твердохлебова

Аударған :Ж.Т. Суюбаева

Әдістемелік нұсқаудың рецензиясын ұсыну, бақылау жұмысын студенттер сапалы жазуын, бақылау жұмысын орындалуына рұқсат ету, жұмыстағы нұсқау кезеңінің мағынасын ашуын талап ету, бақылау жұмысын ресми түрде орындау; титул парағын ресми түрде жазу.

«Мәдениеттану» пәні бойынша жазылған әдістемелік нұсқауы ОӘК маслихатында қаралған.


ӘГП кафедрасының менгерушісі Ломакович В.А.

«Мәдениеттану » пәні бойынша сырттай оқу бөлімінің экономикалық және техникалық мамандықтарына арналған студенттердің бақылау жұмысын орындаудағы әдістемелік нұсқау.

Рецензия

Автор: Е.А.Твердохлебова

Аударған : Ж.Т.Суюбаева


Жоғарғы бағдарлама негізінде кәсіби білім мазмұны әдістемелік нұсқаның құрылымы мен тақырыбы сәйкес келуі керек.

«Мәдениеттану» пәні бойынша бақылау жұмысының жазылу әдістемесінің құрамына келесі бөлімдер кіреді; бақылау жұмысын орындау тәртібі, негізгі талабы, жұмыс құрылымы, жалпы жағдайы, ғылыми-әдістмедегі әдебиеттердің тізімі.

Студенттердің бақылау жұмысын және өз беттерінше сапалы орындаулары үшін «Мәдениеттану » пәні бойынша әдістемелік нұсқау ұсынылып отыр.

«Мәдениеттану» пәні бойынша жазылған әдістемелік нұсқау ОӘК маслихатында қаралған.
ЭТ және Қ кафедрасының оқытушысы : Ә.Б. Құлманова©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет