Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения 3 Аңдатпабет1/3
Дата03.05.2016
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер
Методологические пояснения 3

Аңдатпа
Аннотация 4

1Барлық меншік нысанды кәсіпорындар мен ұйымдар бойынша негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру көздері
Источники финансирования инвестиций в основной капитал по предприятиям и организациям всех форм собственности 5

2Аудандар бойынша инвестияция индекстері
Индексы инвестиций по районам 6

3Ауылдық жерлердегі негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру көздері
Источники финансирования инвестиций в основной капитал в сельской местности 7

4Барлық меншік нысанды кәсіпорындар мен ұйымдар бойынша негізгі капиталға инвестициялар
Инвестиций в основной капитал по предприятиям и организациям всех форм собственности 8

5Ауылдық жерлердегі негізгі капиталға инвестициялар
Инвестиций в основной капитал в сельской местности 9

6Құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі
Объем строительно-монтажных работ 10

7Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі шығындардың жекелеген түрлері
Отдельные виды затрат в объеме инвестиций в основной 11

8Пайдалану мақсаты бойынша негізгі капиталдың инвестициялары
Инвестиций в основной капитал по направлениям использования 13

9Ауылдық жерлердегі пайдалану мақсаты бойынша негізгі капиталға инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по направлениям использования
в сельской местности 15

10Өнеркәсіп салалары бойынша негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по отраслям промышленности 17

11Орал қаласы бойынша пайдалану мақсаты бойынша негізгі капиталға инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по направлениям использования по г.Уральску 20

12Тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялардың қаржыландыру көздері
Источники финансирования инвестиций в жилищное строительство 22

13Кәсіпорындарды меншік нысандары бойынша тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар
Инвестиций в жилищное строительство по формам собственности предприятий 23

14Меншік нысандары кескінінде кәсіпорындарды мөлшерлігі бойынша негізгі капиталға инвестициялар
Инвестиции в основной капитал по размерности предприятий в разрезе форм собственности 24Әдіснамалық түсініктемелер
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар – үйлерге және ғимараттарға; машиналар мен жабдықтарға; биялогиялық активтерге; барлау және анықтау активтеріне; бағдарламалықты қамтамасыз ету; жана технологиялық ақпараттарға; арнаулы білімге жұмсалған және тағыда басқа шығындар

Тұрғын үй құрылысына жұмсалған инвестициялар- тұрғын үй құрылысына, тұрақты жатақханалар, пәтерлік және қонақ үй типтес тұрғын үйлер, тұрғын емес үйлердегі тұрғын пәтерлер, жатақханалар мен жалпы білім беретін мектептердегі интернаттарды қоса есептегендегі шығындар.

14.1Құрылыс-монтаж жұмыстары-үйлер мен ғимараттарды салуға, кенейтуге, қайта құруға, техниқалық қайта жарақтандыру бойынша; энергетиқалық және технологиялық жабдықтарды монтаждауға кеткен шығындар


Методологические пояснения
Инвестиции в основной капитал –вложения в здания и сооружения; машины и оборудование; биологические активы; разведочные и оценочные активы; компьютерное и программное обеспечение; новую информацию; специальные знания Инвестиции в жилищное строительство –затраты на строительство жилых домов, общежитий постоянного типа, жилых домов квартирного и гостиничного типа, нежилых зданий, в которых имеются жилые квартиры; общежитий, включая интернаты при общеобразовательных школах

Строительно-монтажные работы-затраты на строительные работы по возведению зданий и сооружений, расширению, реконструкции и техническому перевооружению; работы по монтажу энергетического, технологического и другого оборудования.

Аңдатпа
2009 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі бағалау есебімен 244,8млрд. теңгені құрады, бұл 2008 жылға қарағанда 4,9%-ға көп.

Инвестициялардың технологиялық құрылымында ғимараттар мен құрылыстарды салу және күрделі жөндеу бойынша жұмыстар 40,5%, машиналар, жабдықтар, құралдар, құрал-саймандар – 37,6%, өзге де күрделі жұмыстар мен шығындар – 21,9% құрады.

2009 жылында инвестициялық салымдар өнеркәсіпке 78,9%, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларға – 3,4%, көлік және қоймалау саласына – 8,9% бағытталған.

Аннотация

14.1.1


В 2009 году объем инвестиций в основной капитал составил 244,8 млрд. тенге, что на 4,9% больше, чем в 2008году

В технологической структуре инвестиций 40,5% составили работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 37,6% - машины, оборудование, инструмент, инвентарь, 21,9% - прочие капитальные работы и затраты.

В 2009 году 78,9% инвестиционных вложений направлено в промышленность, 3,4% - на операции с недвижимым имуществом, 8,9% - на транспорт и складирование1.Барлық меншік нысанды кәсіпорындар мен ұйымдар бойынша

негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру көздері

14.2Источники финансирования инвестиций в основной капитал


по предприятиям и организациям всех форм собственности

мың теңге тыс.тенге


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капиталсоның ішінде:

республикалық бюджеттен

республи-канский бюджетжергілікті

бюджеттен

местный бюджет


меншікті қаражат

собственные средствашетел

иностранныеБасқа да қарыз қаражаты есебінен

других заемных средств


14.2.1.1.1Облыс бойынша

244 841 966

10 308 890

9 535 091

48 845 084

154 087 927

22 064 974

Орал қаласы

24 223 977

4 639 504

4 057 415

13 016 382

737 057

1 773 619

Ақжайық

1 781 481

651 854

164 032

56 349

909 246

-

Бөрлі

144 948 015

482 076

1 174 518

3 553 634

139 670 060

67 727

Жаңақала

3 351 313

429 149

274 763

2 619 496

-

27 905

Жәнібек

876 710

35 503

314 359

442 800

-

84 048

Зеленов

48 418 514

1 281 663

136 414

24 561 868

2 886 414

19 552 155

Казталов

1 126 992

492 872

150 216

483 857

-

47

Қаратөбе

3 361 013

439 028

1 757 779

1 164 206

-

-

Бөкей ордасы

1 281 486

768 741

495 792

16 914

-

39

Сырым

331 709

47 119

194 711

51 524

-

38 355

Тасқала

1 438 400

179 750

108 415

326 979

634 520

188 736

Теректі

13 005 084

592 867

317 996

2 511 248

9 250 630

332 343

Шыңғырлау

697 272

268 764

388 681

39 827

-

-

14.2.1.2

14.2.1.3

2.Аудандар бойынша инвестияция индекстері

Индексы инвестиций по районам

мың теңге тыс.тенге


Негізгі капиталға инвестициялар

Инвестиции в основной капитал2009 жыл 2008жылға пайызбен

2009год в процентах к 2008году2008 жыл

2009 жыл
14.2.1.3.1Облыс бойынша

225963373

244 841 966

104,9

Орал қаласы

30818480

24 223 977

76,1

Ақжайық

1776803

1 781 481

97,1

Бөрлі

142741523

144 948 015

98,3

Жаңақала

1533117

3 351 313

211,6

Жәнібек

373420

876 710

227,3

Зеленов

38806622

48 418 514

120,8

Казталов

306627

1 126 992

355,8

Қаратөбе

1709998

3 361 013

190,3

Бөкей ордасы

3010193

1 281 486

41,2

Сырым

335388

331 709

95,7

Тасқала

1049844

1 438 400

132,6

Теректі

1359240

13 005 084

926,2

Шыңғырлау

2142118

697 272

31,5

3. Ауылдық жерлердегі негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландыру көздері

Каталог: publicacii -> publicacii%202010
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Западно-казахстанской области
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Батыс Ќазаќстан облысыныњ статистика департаменті Департамент статистики Западно-Казахстанской области Ауыл шаруашылыќ даќылдарыныњ жалпы µнімі Валовой сбор сельскохозяйственных культур Статистикалыќ бюллетень Статистический бюллетень Орал
publicacii%202010 -> Қазақстан республиқасы статистика агенттігі батыс қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсініктемелер 2 Методологические пояснения 3
publicacii%202010 -> Мазмұны Содержание Әдіснамалық түсініктемелер
publicacii%202010 -> Мазмұны Содержание Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет