Әдістемелік нұсқаулардыңжүктеу 73.98 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі73.98 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері 2» пәні бойынша
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттеріне арналған


Пәнді игеру бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ________Н.Э. Пфейфер 20___ж «___»________


Құрастырушы: аға оқытушы _________ Нуржауова Ж.А.
Радиоэлектроника және телекоммуникациялар кафедрасы
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері 2» пәні бойынша
5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығының студенттеріне арналған
Пәнді игеру бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ ж. «___»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «____» ________
Энергетика факультетінің факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы __________ М.М. Кабдуалиева 20__ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________А.А. Варакута "____" ____ 20___ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама
1 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері 2» пәнінің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуы

Негізгі әдебиет

1. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы: лабораторный компьютеризированный практикум. М.: Горячая линия-Телеком, 2004.

2. Ломовицкий В.В.,А.И. Михайлов и др. Основы построения систем и сетей передачи информации М.: Горячая линия-Телеком, 2005.,382с.

3. Васин В.А. Радиосистемы передачи информации. – М.: Издательство: Горячая линия-Телеком, 2005.


Қосымша әдебиет

4. Денисов Н.П., Шарапов А.В., Шибаев А.А. Электроника и схемотехника. Часть 2. Схемотехника аналоговых электронных устройств. – Томск, ТУСУР, 2001  1. Крук Б.И., Нопантонопуло В.Н., Шувалов В.Н. Телекоммуникационные системы и сети. Современные технологии. Том 1. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003.

  2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: - СПб.: Питер, 2000.


2 Пәнді игеру бойынша методикалық нұсқаулар
«Радиотехника, электроника және телекоммуникация негіздері 2» курсын оқып білу қорытындысында студент білуге міндетті:

- радиотехника және телекоммуникация технологиясының даму қарқыны жөнінде, заңдылық жөнінде сапа көрсеткіштерінің арасындағы байланысты анықтайтын, энергетикалық параметрлермен, жүйенің экономикалық көрсеткіштерін білу қажет;

- физикалық процестің мәнін және каскадтағы, күре жолдағы болатын түрлендірулерді және ақпараттық құрылғылардың сигналдарын өңдеу және радиобайланыс жүйесін толығымен білу; радиобайланыс жүйесін және құрылысын құру принциптері; сигналдар мен бөгеуілдердің телекоммуникациялық жүйелердің құрылымдық сұлбасын құру принциптері; функционалдау шарттары, тағайындалуы,көрсету амалдары және хаттамаларды түрлендіру; жиіліктік, уақыттық және кодалық мультипликасымен көпарналы телекоммуникациялық жүйенің ерекшеліктері және көрсету тәсілдері. Цифрлік желінің интеграциялық қызметімен және интеллектуалдық желінің негізгі түсінігі. Телекоммуникация және радио жүйелерінің дамуының қазіргі уақыттағы негізгі тенденциялары және бірдей цифрлік технология негізінде коммуникациялық қызметті интеграциялау. Жылжымалы, факсимильді және спутниктік байланыс интеграциясы;

- құрудың және құрылғының сипаттамасын (көрсеткіштерін) құрылымын таңдай білу және аналогты-цифрлі ақпаратты өңдеу; ақпаратты өңдеу және қабылдау кезінде телекоммуникциялық жүйесіндегі радиотехникалық құрылғыларда қолданатын талдау және синтездеу амалдарын, техникалық шешімдерді қолдану


2.1 Пәннің Тақырыптарының мазмұны
1 Тақырып - Кіріспе

Радиотехника ғылымының дамуында техниканың және технологиядағы келешектегі дамуы және жетілдіру жолдарындағы оның ролі.


2 Тақырып Радиобайланыс және телетарату жүйелерінде таратылатын жиіліктік және сигналдардың диапазондары

Сигналдар. Анықтамалары мен жіктемелері. Радиотолқын диапазондары. Радиобайланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы. Грамоникалық ауытқулар және олардың түсініктемелері. Периодты ауытқулардың спектрлері. Периодты емес ауытқулардың спектрлері. Кездейсоқ сигналдар.


3 Тақырып. Радиотехникалық жүйелердің құрылу жіктемелері мен құрылымы

Ақпаратты таратудың бірарналы радиотехникалық жүйелері. Өндірістік радиобайланыс жүйелері. Үялы радиобайланыс жүйелері. Радиожиіліктік спектрдің қолдану ерекшеліктері. Радиорелейлі радиобайланыс жүйелері. Пейджингтік радиобайланыс жүйелері. Спутниктік радиобайланыс жүйелері. Жер бетіндегі және космостық станциялардың құрамы.


4 Тақырып. Антенді-фидерлі құрылғылардың негіздері

Антенналардың параметрлері. Антеналардың синтезі. Таржолақты және кеңжолақты сигналдардың антенналары. Фазаландырылған антендік торлар. Белсенді антенналар.5 Тақырып. Теледидар негіздері

Бейнелерді қабылдау ерекшеліктері. Қара-ақ және түрлі түсті теледидар. Теледидарлық бейнелердің құрылуы. Телетарату және бейнежазылым стандарттары. Теледидарлық қабылдағыштар және бейнетехника.


6 Тақырып. Радиоқабылдағыш құрылғылардың негізі

Ауытқуларды детектрлеу. Тіке күшейту радиоқабылдағышы. АМ-сигналдарын супергетеродинді радиоқабылдағышы. ЖМ-сигналдардың супергетеродинді радиоқабылдағышы. Радиоқабылдағыш құрылғылардың негізгі сапалық көрсеткіштері. Радиоқабылдағыштың кіріс тізбегі. Радиоқабылдағыш гетеродин жиілігінің автоматты құрастырылуы.7 Тақырып. Радиотаратушы құрылдғылардың негіздері

Радиотарату құрылғылардың негізгі көрсеткіштері. Әртүрлі мақсаттағы радиотаратқышта радиосигналдарды құру тәсілдері. Радиотаратқыш құрылғылардың жүмыс істеу түрлері. Жиілік синтезаторлары.8 Тақырып. Телекоммуникациялық жүйелердің (электрбайланыс) жалпы сипаттамасы

Телекоммуникациялық жүйелердің жіктемелері, қолданылуы, жұмыс істеу шарты, құрылу принциптері, құрылымдық сұлбасы, сапа көрсеткіштері.9 Тақырып. Желінің архитектурасы мен құрылу принциптері

Ашық жүйелердің (OSI үлгісі) негізгі түсініктемелері мен анықтамалары. Өзара байланысының эталондық үлгісі, ақпаратты маршрутизациялау және селекциялауды қосқандағы коммуникациялық желілердің логикалық құрылымы және олардың компоненттері, ақпаратық желілердің негізгі сипаттамалары. Internet желісінің ерекшеліктері және оның қорларымен жұмыс істеу ерекшеліктері. Телекоммуникация ауқымындағы стандарттардың ролі, телекоммуникациялық жүйелер мен желілер үшін стандарттардың түрлері.


10 Тақырып. Хабарлар, сигналдар мен бөгеуілдердің түсініктемелері мен түрлендіру тәсілдері

Хаттамалар түрлері және олардың сипаттамалары. Аналогтік хаттамаларды цифрлік түрге (уақыт бойынша дискретизациялау, деңгей бойынша кванттау, кодалау) және керісінше (декодалау және интерполяция) түрлендіру принциптері. Ақпаратты қысу туралы түсініктеме. Аудио және визуалды ақпаратты аналогты-цифрлік түрлендіру және қысудың халықаралық стандарттары. Телекоммуникация жүйелердегі сигналдар мен бөгеуілдердің түрлері және олардың математикалық үлгілері


11 Тақырып. Байланыс арналары және олардың математикалық үлгілері

Байланыс теориясында «нүкте-нүкте» байланысы кезінде қарастырылып отырған қиылыстарға байланысты «арна» түсініктемесінің анықтамасы, OSI үлгісінің түсініктемелерімен байланысы, арналардың концептуалды үлгілері (не үшін арналғаны ескеріледі), физикалық және ақпараттық арналардың (бірінші кезекте, екілік) негізгі математикалық үлгілері. Ақпаратты тарату арналарының сапалық көрсеткіштері.12 Тақырып. Көпарналы телекоммуникациялық жүйелер

Көпарналы жүйелердің құрылу принциптері және құрылымдық сүлбасы. Жиіліктік, уақыттық және кодалық жіктелуге негізделген сигналдарды мультиплексрлеу және демультиплексрлеу әдістері13 Тақырып. Цифрлік телекоммуникациялық жүйелер

Цифрлік жүйеге көшу – қазіргі кездегі телекоммуникациялық технологиялардың негізгі бағыты. ИКМ-30 біріншілік цифрлік жүйе мысалында телекоммуникациялық жүйелердің түрлері және олардың ерекшеліктері. Плезиохрондық цифрлық иерархия (PDH), PDH негізіндегі цифрлік желілердің ерекшеліктері мен кемшіліктері. Синхрондық цифрлық иерархия (SDH). SDH негізіндегі цифрлық желілердің артықшылықтары, SDH және PDH желілерін салыстыру.


14 Тақырып. Телекоммуникация желілерде ақпаратты тарату әдістері

Ақпаратты бағыттайтын телекоммуникациялық желілер (түйіндік желілер). Арналарды коммутациялау. Мәліметтерді коммутациялау. Дестелерді коммутациялау тәсілдері. Дестілерді коммутациялау желілеріндегі ағындарды басқару туралы түсінік. Телкоммуникациялық желілердегі дестелік коммутациялаудың ерекшеліктері.


15 Тақырып. Цифрлік телекоммуникациялық желілерде интеграциялау және конвергенциялау

Кез-келген түрдегі мәліметтерді беретін әмбебаб цифрлік технологияларға көшудің технико-экономикалық және тұтынушылық тапсырыстары. Негізгі және қосымша байланыс қызметтері. Бір цифрлік технологиялық негізінде ақпаратты беру қызметін интеграциялау қажеттілігі. Қызметтерді интеграцияланатын цифрлік желілер (ISDN). Цифрлық желілерде берудің синхронды (STM) және асинхронды (ATM) режимдері. Интелектуалды желілер туралы түсінік. Қозғалмалы және орнықтырылған, жер бетіндегі және спутниктік байланыстағы телекоммуникациялық желілерді интеграциялау.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет