Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағыжүктеу 63.05 Kb.
Дата24.04.2016
өлшемі63.05 Kb.
: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

5В073200 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттеріне


Металл кескіш станоктар пәнін оқу үшін арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар
Әдістемелік ұсыныстарды және нұсқауларды, әдістемелік ұсыныстарды, әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

2012 ж. «___»________Құрастырушылар: __________ профессор Р.О.Олжабаев


Машина жасау және стандарттау кафедрасы
5В073200 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттеріне

Металл кескіш станоктар пәнін оқу үшін арналғанӘдістемелік ұсыныстар

2012 ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Ықсан Ж.М.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған __________________ 2012 ж. «__» __________ № ____ хаттама

ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________2012ж.

(қолы) (күні)ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 2012ж.

(қолы) (күні)

Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 2012ж. № _____ хаттама.
Пәннің тақырыптары мазмұны

1 бөлім Металл кескіш білдектер мен олардың кұрылымы туралы жалпы мағлұматтар

1.1 такырып Білдекті жүйенің кұрылымдык сызба-нұскалары

Білдек жүйе астылар катарынан тұратын жүйе ретінде. Металл кескіш білдектің негізгі компоненттері.

1.2 такырып Металл кескіш білдектердің жіктелуі

Әмбебаптылык деңгейі, технологиялык тағайындалуы мен өндеу түрлері, дэлдік, салмағы (массасы) бойынша жіктелуі.

1.3 тақырып Білдектің техникалык деңгейінің көрсеткіштері, тағайындалу көрсеткіштері

Техникалык деңгейдің көрсеткіштері: сенімділіктің, үнемшілдіктің, эргономикалык көрсеткіштер, технологиялыктың, стандарттау мен бірыңгайлау, патентті-кұкыктық, кауіпсіздік. Тағайындалу көрсеткіштері: дайындамалардың, кесу аспабының, жұмыс козғалыстарының, түр калыптастырушы козғалыстардың, күштік сипаттамалары, габаритті өлшемдер мен масса, дәлдік, енімділік, техникалык жетілдірудің сипаттамалары.

1.4 такырып Металл кескіш білдектердің кинематикалык кұрылымының негіздері

Беттерді алу принципі. Туынды сызыктарды алу әдістері. Орындау жэне элементарлы козғалыстар. Білдектердегі козғалыстар. Қозғалыс параметрлері. Кинематикалык топ туралы түсінік. Білдектің түр калыптастырушы бөліктің типтік кұрылымдары. Білдектердегі топ аралык кинематикалык байланыстар. Реттелетін параметрлер мен реттеу органдары. Түр калыптастырушы козғалыс параметрлерін есептеу мен білдектерді реттеу. Өңдеу кателігінің калыптасуы. [1-4]

2 бөлім Жонғышты топтың білдектері

2.1 такырып Жонғышты-бұрама кескішті білдектер жэне СББ бар білдектер

Цилиндрлік бетті жону кезіндегі білдектің жеке күрылымы. Құрылымды талдау, параметрлерді есептеу. Өндеу кателігінің калыптасуы. Білдектің бұранданы кесуде пайдаланылатын жеке кұрылымы. Параметрлерді есептеу мен реттеу. СББ жону білдектің ерешеліктері.

2.2 такырып Жонгышты-револьверлі жэне жонғышты-айналмалы үстелді білдектер

Жонғышты-револьверлі білдектің тағайындалуы, ерешеліктері, кинематикалык кұрылымы мен параметрлерін реттеу. Жонғышты-айналмалы үстелді білдектің тағайындалуы, технологиялык мүмкіндіктері, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі.

2.3 такырып Жонғышты коп кескішті жэне гидрокөшірмелі жартылай автоматтар

Жонғышты көп кескішті автоматтың тағайындалуы, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі. Гидрокөшірмелі жартылай автоматтың тағайындалуы, кинематикалык кұрылымы. Өңдеу кателігінің калыптасу ерекшеліктері.

2.4 такырып Жонғышты автоматтар мен жартылай автоматтар

Жону автоматтары мен жартылай автоматтардың түрлері. Бір айналдырықты жону автоматтары мен көп айналдырыкты жону автоматтар мен жартылай автоматтардың тагайындалуы, технологиялык мүмкіндіктері, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі. [1-4]

3 бөлім Бұрғылау-кеулейжону топтың білдектері

3.1 такырып Бүрғылау білдектері

Бұрғылау білдектердің тагайындалуы, технологиялык мүмкіндіктері, кинематикалык құрылымы мен реттелуі.

3.2 такырып Жалпы тағайындалудагы кеулейжону білдектері

Координатты-кеулейжону білдектер. Тагайындалуы, өндеу дәлдігін аныктайтын факторлар. Келденең-кеулейжону білдектердің тагайындалуы мен технологиялык мүмкіндіктері. Сәйкес орналастыру, өңдеу дәлдігі. [1-4]

4 бөлім Жонгышты топтың білдектері

4.1 такырып Тік-жонгышты консольды жэне консольды емес білдектер

Тік-жонғышты білдектің тагайындалуы, технологиялык мүмкіндіктері, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі. Өңдеу кателігінің калыптасу ерекшеліктері. Консольды емес жонгышты білдектердің ерекшеліктері.

4.2 такырып Көлденең және кең эмбебап жонгыш білдектері. Көлденең-жонгышты білдектін тагайындалуы, технологиялык мүмкіндіктері, сэйкес орналасуы, кинематикалык құрылымы мен реттелуі. Кең эмбебап білдектердің ерекшеліктері. Өндеу кателігінің калыптасуы.

4.3 такырып Бойлай-жонғышты білдектер

Бойлай-жонғышты білдектертің түрлері, технологиялык мүмкіндіктері, сэйкес орналасуы, кинематикалык кұрылымы. Өндеу дэлдігін аныктайтын факторлар. [1-4]5 бөлім Сүргілеу, кашау жэне тартажону топтың білдектері

5.1 такырып Сүргілеу білдектері

Қиылысу-сүргілеу білдегінің тагайындалуы, кинематикалык құрылымы. Өндеу кателігі. Бойлай-сүргілеу білдектердің ерекшеліктері.

5.2 такырып Қашау білдектері

Білдектің тагайындалуы, кинематикалык кұрылымы. Өңдеу қателігінің калыптасуы.

5.3 такырып Тартажону білдектері

Көлденең-тартажону білдектің тағайындалу, сэйкес орналастыру сызба-нұскасы, жүмыс айналымы. Тік-тартажону білдектердің ерекшеліктері. [1-4]

6 бөлім Ажарлау топтың білдектері

6.1 такырып Сырткы ажарлау үшін дөңгелек ажарлау білдектері

Ажарлау өңделетін тетіктер дэлгінің жоғары дәрежесі мен кедірбұдырлык классын камтамасыз ететін өндеу эдісі ретінде. Бойлай ажарлау эдісін пайдалану кезінде дөңгелек ажарлау білдектің кинематикалык кұрылымы мен реттелуі.

6.2 такырып Ішкі ажарлау үшін дөңгелек ажарлау білдектері

Ішкі ажарлау үшін білдектердің тағайындалуы, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі.

6.3 такырып Жазык ажарлау білдектері

Жазык ажарлау білдектердің тағайындалуы, кинематикалык кұрылымы мен реттелуі.

6.4 тақырып Бабына жеткізу білдектері

Тетіктерді мэрелі өндеу үшін білдек үлгілерінің тагайындалуы, түрлері, өндеу сызба-нұскалары мен мысалдары. [1-4]

7 бөлім Тісті өндеу білдектері

7.1 такырып Тісті өндеу принциптері

Тісті тәж тісті төрткілдеш көмегімен алынатын эвольвенталардың жиынтығы ретінде. Тіскашауыш, бұрамдык модульді жонғы және тіс сүргілеу кескіштері - неігізнде тісті төрткілдештің бастапкы карамы пайдаланылған кесу аспаптары.

7.2 такырып Тістіжонғышты білдектің кинематикалык кұрылымы мен реттеуі. Тағайындалуы. Түзу тісті доңғалакты кесуде пайдаланылатын білдектің жеке кұрылымы. Қиғаш тісті доңгалакты кесуде пайдаланылатын білдектің жеке кұрылымы.


Әдебиеттердің тізімі

Негізгі әдебиет

  1. Р.О.Олжабаев. Технологиялық қондырғылар. Оқулық. Астана, «Арман-ПВ», 2009 – 232 б

  2. Станок үлгісінің шартбелгісін құру мен оның технологиялық мүмкіндіктерін анықтау / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 17 б.

  3. Станоктың кинематикалық құрылымын анықтау / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 23 б.

Қосымша әдебиет

  1. Станоктың кинематикалық құрылымын құру мен сәйкес орналастыру / құраст. : Р.О. Олжабаев, М.М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 19 б.

  2. Станоктың кинематикалық құрылымын талдау / құраст. : Р. О. Олжабаев, М. М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 21 б.

  3. Жонғыш бұрама кескішті станокты жонғышты өңдеу операцияларын орындау үшін реттеу мен баптау/ құраст. : Р. О. Олжабаев, М. М. Кертаева. – Павлодар : Кереку, 2009. – 23 б.
©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет