Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілеріжүктеу 0.78 Mb.
бет1/5
Дата01.05.2016
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5
: CDO -> OBSOJ -> Til
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Til -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi «Филология және психология»
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті«Гуманитарлық білім» факулътеті

«Шет тілдері» кафедрасы

«Екінші шет тілі оқыту әдістемесі» пәні бойынша


050119 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандықтарының студенттері үшін

ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС МӘТІНДЕРІ
(ОБСӨЖ) МӘТІНДЕРІ


Жетісай – 2008 ж
12. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі
Тапсырманың мазмұны мен мақсаты

Сағат

саны

Бақылау түрі


Беті көрсетілген әдебиеттер тізімі

Орындалу мерзімі

Ұпай


1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе
Сауалнама
1 апта

4 ұ


1

Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары: прагматикалық және педагокикалық аспектілері.

 1. Шетел тілін оқытудың практикалық мақсаты

 2. Жалпы білім беру мақсаты.

 3. Тәрбиелік және жетіктіру мақсаттары.

Шетел тілін оқыту мазмұны.1

Глоссарий

4 (3-14);

5 (412);


1 (7-12)

2 апта

4 ұ


2

Екінші шетел тілін оқытудың мақсаттары мен міндеттерін анықтауда нормативтік құжаттармен танысу. .

 1. Шетел тілін оқыту методикасының төл принциптері.

 2. Шетел тілін оқытудың жекелеген принциптері.

 3. Шетел тілдерінің оқыту әдістері.

1

Реферат

2 (2-8);

5 (5-11);

1 (17-19)


3 апта

4 ұ


3

Екінші шетел тілін оқытудың негізгі әдістемелік принциптері.

1, Дидактика мен методика объекті. 1. Шетел тілі - оқыту пәні.

 2. Жалпы дидактикалық принциптер

1

Тестілік саулна-малар

2 (2-8);

5 (5-11);

6 (17-19)


4 апта

4 ұ


4.

Бірінші және екінші шетел тілдерін оқыту принциптерін салыстыру

 1. Шетел тілін оқытудың негізгі құралдары.

 2. Шетел тілін оқытудың көмекші құралдары.

 3. Шетел тілін оқытудың техникалық құралдары.

1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

2 (31-33)


5 апта

4 ұ


5.

Оқушыларға билингвальдық (мультилингвальдық) білім берудің оқыту мазмұны мен әдістерінің ерекшеліктері.

1. Шетел тілін оқытудың техникалық құралдары. 1. Еліктеуіш жаттығулар.

 2. Трансормациялық жаттығулар.

1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

2 (31-33)


6 апта

5 ұ


6

Екінші шетел тілін оқытуға арналған оқулықтарға және оқу-әдістемелік құралдарға талдау жасау..

  1. Шетел тілін оқытуддағы фонетикалық дағдылардың маңызы.

  2. Фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға қоятын бағдарлама талаптары.

1

Тренинг, айызша сауалнама

3 (42-53);

4 (55-59);

2 (51-61);


7 апта

5 ұ

1 Аралық бақылау


30 ұпай

7

Екінші шетел тілін оқытуда тілдік материалмен жұмыс істеу әдістемесі: дыбыстап айтуға,лексикаға және грамматикаға үйрету.

 1. Француз тіліндегі дыбыстарды дұрыс меңгеруіне тиімсіз ықпалдары.

 2. Дауыс ырғағын интонацияны үйрету.

1

Пікір сайыс

4 (45-61);

1 (30-41);

6 (49-53);


8 апта

4 ұ

8


Екінші шетел тілі сабағында тілдік материалды үйретуге арналған әдістемелік нұсқаулар.

 1. Дыбыстарды қайталап айтуға арналған жаттығулар.

1

Глоссарий

3 (15-20);

2 (40-42);

6 (35-40);


9 апта

4 ұ


9

Екінші шетел тілінде ауызша қарым-қатынас жасауға үйрету 1. 1. 1. 1. Грамматикалық материалды бекітуге арналған жаттығулар.

 1. Репродуктивтік сөзге арналған жаттығулар.

 2. Рецептивтік сөзге арналған жаттығулар.
1

Реферат

7 (13-15)

6 (30-35)

2 (40-45)


10 апта

4 ұ


10

Екінші шетел тілінде тыңдап түсінуге ,сөйлеуге үйрету ерекшеліктері

 1. Грамматиканы оқытудың мазмұны.

 2. Грамматикалық минимумды іріктеудың бір інші критерийі.

 3. Грамматикалық минимумды іріктеудың екінші критерийі.

1

Тестілік саулна-малар

2 (2-8);

5 (5-11);

6 (17-19)


11 апта

4 ұ


11

Оқушылардың коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға арналған жаңа технологиялар.

 1. Грамматикалық материалды функционалдық жолмен үімдастыру.

 1. Грамматикалық материалды концентрлерге бөлу.

 2. Грамматикалық материалды ереже түрінде қорытындылау.

 3. Грамматикалық материалды түсіндіру жолдары.

1

Коллоквиум

3 (16-22);

6 (22-28);

2 (31-33)


12 апта

4 ұ12

Екінші шетел тілінде жазбаша қарым-қатынас жасауға үйрету.

1. Шетел тілін оқытуда лексиканың маңызы. 1. Француз және қазақ тілдері лексикалық жүйелерінің салыстырмалы сипатамасы.

3. Француз тілі лексикасының методикалық типологиясы.1

Дөңгелек стол

3 (16-22);

6 (22-28);

2 (31-33)


13 апта

5 ұ


13

Екінші шетел тілінде оқуға ,жазуға үйрету ерекшеліктері.

 1. Орта мектепте меңгеруге тиісті лексиканың талаптары.

 2. Лексиканы іріктеу критерилері.

Сөздерді іріктеу принциптері.


1

Тренинг, айызша сауалнама

3 (42-53);

4 (55-59);

2 (51-61);


13 апта


14

Оқушылардың коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға арналған жаңа технологиялар.

 1. Орта мектепте меңгеруге тиісті лексиканың талаптары.

 2. Лексиканы іріктеу критерилері.

 3. Сөздерді іріктеу принциптері.

1

Пікір сайыс

4 (45-61);

1 (30-41);

6 (49-53);


14 апта

5 ұ

2 Аралық бақылау


30 ұпай

15

Оқушылардың екінші шетел тіліндегі білімін, іскерлік пен дағдыларын тексеру және бағалау. Өзін-өзі тексеру және бағалау..

 1. Жаңа сөзбен таныстыру және оның формасын түсіндіру.

 2. Жаңа сөздердің мағынасын түсіндіру.

 3. Жаңа сөзді алғаш бекіту және оның қолданылуын автоматтандыру.

1

Глоссарий

3 (15-20);

2 (40-42);

6 (35-40);


15 аптаӘдебиеттер тізімі:
а) негізгі:

 1. Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Министерство образования и науки Республики Казахстан. Официальное издание. Астана, 2004

 2. Лапидус Б.А. Обучение второму иносранному языку как специальности. М.: Высшая школа, 1980

 3. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: Теория и практика. М.: Русский язык, 1992

 4. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам. Вестник МГУ/ Лингвистика, сер.19- М 1998

 5. Гальскова Н Д Современная методика обученич иностранным языкам, Москва 2000

 6. Зимняя И А Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке, Москва 1985

7. Иванова А М Обучение письменной речи на французском языке, Москва 1981

б) қосымша

1 Абдигалиев С Неміс тілін оқытудың негіздері, Алматы 1992

2. Колкер Я М, Устинова Е С, Еналиева Г М Практическая методика обучения иностранному языку, Москва 2000

3.Monneri A. Bienvenu en France. Méthode de français, Paris 1991  1   2   3   4   5


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет