«экономикадағы аж»бет5/5
Дата03.05.2016
өлшемі1.19 Mb.
1   2   3   4   5

Әдебиеттер


1. Радостовец В.В.,Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета. Алматы .Центраудит-Казахстан 2000. 10-24 бет

2.Укашев Б.,Әжібаева З. Бухгалтерлік есеп теориясы Алматы 1999. 16-17 бет.

3.Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 6-7 бет.

4.Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 13-21


Тақырып 3. Жүйені алғашқы баптауы

Тәжірибелік сабақ жоспары :

1. Бухгалтерлік баланс, оның мәні мен құрылысы.

2. Бухгалтерлік баланстағы өзгерістердің төрт типі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Есептер

№1.Келесі шоттардың соңғы қалдықтары бойынша мамыр айына баланс құрыңыздар:1.Негізгі құралдар (ғимараттар)-1400000 тенге; 2.Жарғылық капитал-1829000 теңге; З.Бөлінбеген табыс-250000 теңге; 4.Шикізат пен материалдар-62000 теңге; 5.Кассадағы акшалай қаржылар-400 теңге; б.Персоналдармен еңбек ақы бойынша есеп айырысулар-90000 теңге; 7. Есеп айырысу шотындағы акшалар-840000 теңге; 8.Банк несиелері-60000 теңге; 9.Жабдықтаушылармен есеп айырысулар-73400 теңге.

№2.Кәсіпорынның активтері жыл басында 300000 теңге, меншікті капиталы 80000 теңге болды. Жыл ішінде активтері 25000 теңгеге көбейді, ал міндеттемелері 10000 теңгеге азайды. Жыл соңындағы меншікті капитал сомасын анықтаныздар.

№З.Келесі шаруашылық операциялар баланстағы өзгерістердің қай типіне жататынын анықтаңыздар:

а)банк несиесі есебінен мердігерлер шоты төленді;

б)алынған материалдар үшін жабдықтаушы шоты төлемге қабылданды;

в)кассадан еңбек ақы берілді;

г)көмекші өндірістен өнім қабылданды.


Әдебиеттер

1. Радостовец В.В.,Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета. Алматы .Центраудит-Казахстан 2000. 34-44 бет

2.Укашев Б.,Єжібаева З. Бухгалтерлік есеп теориясы Алматы 1999. 22-25 бет.

3.Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 16-22 бет

4.Єбдіќалыќов Т.Є. Аудит жєне бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 54-57 бет

5. Стандарты бухгалтерского учета и методические рекомендации 1998 год, с.40-47

Тақырып 4. Жүйені баптау, мәліметтерді алғашқы еңгізу

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1. Бухгалтерлік шоттар түсінігі, олардың құрылысы.

2. Екі жақты жазу жүйесі.

3. Ұйымдардың бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер

4. «Шыңғыстау» қоғамының 1.09.06 жылға бухгалтерлік балансы жэне ай ішінде болған шаруашылық операциялары берілген.

Берілген операцияларды тіркеу журналына жазып, шоттар коррес-понденцияларын беріңіздер. Шоттарға сәйкес сомаларды таратып жазып, ай-налымдарын және соңғы қалдықты есептеңіздер.

Айналым ведомосын құрып, 1.10.06 жылға бухгалтерлік баланс жасаңыздар.Баланс 1.09.06 жылына

Баптар

Сомасы, теңге

Сомасы, теңге

1. Негізгі құралдар (ғимараттар)

2. Шикізат пен материалдар

3. Кассадағы ақшалай қаржылар

4. Есеп айырысу шотындағы ақшалар

5. Жарғылық капитал6. Табыс

7. Персоналдармен еңбек ақы бойынша есеп айырысулар8. Банк несиелері

9. Жабдықтаушылармен есеп айырысулар

1520000

62000


400

840000


1929000

250000


100000
60000

83000


Баланс

2422400

2422400Қыркүйек айындағы шаруашылық операциялар
Күні

Шаруашылық операциялар мазмұны

Сомасы, теңге

1.09.06
4.09.06
9.09.06

15.09.06


19.09.06
20.09.06
25.09.06
29.09.06

Есеп айырысу шотынан банк несиесі қайтарылды.

Есеп айырысу шотынан еңбек ақы төлеу үшін кассаға ақша алынды

Кассадан персоналдарға еңбек ақы берілді

Табыстан резервтік капиталға аударылды

Есеп айырысу шотынан жабдықтаушыларға қарыз қайтарылды

Кассадан командировкалық шығындар үшін аванс берілді

Жабдықтаушылардан материалдар түсті (есеп айырысу жүргізілген жоқ)

Материалдар үшін жабдықтаушыларға төленді


60000
100000

98000

50000


53200
120
46800
46800

Әдебиеттер


1. Радостовец В.В.,Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета. Алматы .Центраудит-Казахстан 2000. 24-34 бет

2.Укашев Б.,Әжібаева З. Бухгалтерлік есеп теориясы Алматы 1999. 27-42 бет.

3.Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 29-48 бет

4.Әбдіќалыќов Т.Є. Аудит және бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 59-74 бет

5.Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 22-29
Тақырып 5. Кассалық операцияларды есепке алу
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Есептік кезең.

2.Қаржылық есеп беру.

1.Тасмагамбетов Т.А. және басқалар Қаржы есебі Алматы 1998.158-230 бет

2. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.227-316.


Тақырып 6. Есеп беретін тұлғалармен есептесуді есепке алу
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Есеп регистрлері

2. Есеп құжаттарындағы қателерді түзету әдістері

Әдебиеттер

1.Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 20-38 бет

2.Әбдіќалыќов Т.Є. Аудит және бухгалтерлік есеп Алматы 2000. 59-74 бет
Тақырып 7 Есептік шот бойынша операцияларды есепке алу
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Ақшалай қаржылардың және олардың эквиваленттерінің түсінігі. 1. 2.Кассалық операциялар және олардың есепте бейнеленуі.

 2. 3.Есеп айырысу шотындағы ақшалай қаражаттардың есебі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер.

5. Келесі шаруашылық операцияларына шоттар байланысын беріңіздер:

а)есеп айырысу шотына түсімдер алынды;

б) есеп айырысу шотына сатып алушылардан алынды;

в)есеп айырысу шотынан арнайы шоттарға алынды;

г) банк несиесі қайтарылды;

д)кассаға есеп айырысу шотынан ақша түсті;

е)кассада ақшалардың артықшылығы анықталды жэне кіріске алынды.Әдебиеттер

1. Бухгалтерлік есеп стандарттары

2.Тасмагамбетов Т.А. жєне басқалар Қаржы есебі Алматы 1998.162-237 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.227-316.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000,156-166 бет

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 262-276


Тақырып 8. 1С:Предприятие-да Зарплата және Кадрлар
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Дебиторлық борыштар, олардың жіктелуі. 1. 2.Жұмысшылар және өзге де тұлғалардың дебиторлық борыштарының есебі.

 2. 3. Алдағы кезең шығындарының және берілген аванстар есебі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.Әдебиеттер

1. Бухгалтерлік есеп стандарттары

2.Тасмагамбетов Т.А. жєне басқалар Қаржы есебі Алматы 1998.162-237 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.227-316.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000,156-166 бет

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 262-276


Тақырып 9. Негізгі құралдарды есепке алу

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1.Тауарлық-материалдық қорлар түсінігі, жіктелуі және бағалау әдістері. 1. 2.Материалдық қорлардың қозғалысын құжаттау.

3.Тауарлық-материалдық қорлардың қоймадағы есебі.

4. Тауарлық-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Есептер.

№6.Кәсіпорын 2005 жылы келесідей негізде материалдар сатып алды:Күні Сатылып алынған

материалдар құны

1 данасының

бағасы

Жалпы құны

1-қаңтар

800

7-00

5600

7-наурыз

2200

7-50

16500

23-маусым

4000

7-25

29000

15-қыркүйек

3000

7-40

22200

Барлығы

10000
73300

Егер жыл соңында материалдар қалдығы 1000 дананы құрағанда, ФИФО, орташа құн әдістерін пайдаланып бухгалтерлік баланстағы бейнеленуін анықтаңыздар.Әдебиеттер

1. ҚЕХС №2 «Қорлар»

2.Тасмагамбетов Т.А. жєне басқалар Қаржы есебі Алматы 1998.123-162 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.181-225.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000. 137-153 бет

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 191-231, 246-249


Тақырып 10. Материалды емес активтерді есепке алу

Тәжірибелік сабақ жоспары :

1. Материалдық емес активтердің есебі.

2. Негізгі құралдар, олардың жіктелуі, бағалануы және қозғалысының есебі.

3. Негізгі құралдардың тозуының есебі.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер

№7.Жабдықтардың алғашқы құны 256300 теңге, жож қүны 26000 теңге, қызмет мерзімі 30 жыл. Құнды біркелкі (түзу сызықты) есептен шығару әдісі бойынша амортизацияны есептеу керек. Ай сайынғы амортизациялық бөлулер сомасын анықтау керек.

№8.Кәсіпорын 1998 жылы 1-шілдеде 32000 теңгеге машина сатып алды. Машинаны жою құны 2000 теңге, пайдалы қызмет мерзімі 4 жыл. Кәсіпорынның есепті кезеңі календарлық жыл. Түзу сызықты, сандар сомасы бойынша (куммулятивтік),қалдықты азайту (200%) әдістері бойынша 1998 жэне 1999 жылдарғатозу шығындарын, 1999 жыл 31-желтоқсанға баланстық құнды есептеңіздер.

№9.Жабдық техникалық паспортына сәйкес 10500 бөлшек шығаруға қабілетті. Жабдық 186200 теңгеге сатып алынды. Жабдықты жеткізу және монтаждау шығындары 54305 теңгені қүрайды. Жабдықты жою құны 7000 теңге. Өндірістік әдіс бойынша амортизацияны есептеңіздер.

№10.Кәсіпорынды құруда келесідей шығындар болды: кеңес берушілік қызметі үшін-250000 теңге кәсіпорынды тіркеу бойынша шығындар-86900 теңге кәсіпорынды құрудағы басқа да шығындар-6500 теңге.

Материалдық емес актив түрін анықтаңыздвр, оның құнын жэне амортизациясын есептеңіздер. Шоттар байланысын беріңіздер.


Әдебиеттер


1. Бухгалтерлік есеп стандарттары №6

2.Тасмагамбетов Т.А. жєне басқалар Қаржы есебі Алматы 1998. 28-84 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.45-112, с.123-146.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000. 79-129 бет

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 62-93, с.94-117

Тақырып 11. Материалды-өндірістік қорларды есепке алу
Тәжірибелік сабақ жоспары:

1. Ағымдағы міндеттемелердің есебі.

2. Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Есептер

№11.Кесімді жүмысшыға еңбек ақы есептеу керек. Өнім бірлігіне кесімді расценка 80 теңге, өндіру нормасы 470 бірлік, іс жүзінде нарядқа сәйкес 520 өнім бірлігі өндірілді. Нормадан тыс өндіруге кесімді расценка 5%-ке жоғарлайды. Шоттар корресподенциясын көрсетіңіздер.

№12.Жұмысшы кәсіпорында 6 жыл жұмыс істейді, 8-разряды бар. Бүдан басқа өндірістің зияндылығына байланысты қосымша 6% төленеді. Жүмысшы желтоқсан айында 22-сінен 29-ына дейін ауырды, жұмысқа уақытша жарамдығы туралы қағазы бар.

Жұмысшының желтоқсан айындағы еңбек ақысын жэне уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты қағаз бойынша жэрдем ақысын есептеңіздер.


Әдебиеттер


1. Бухгалтерлік есеп стандарттары

2.Тасмагамбетов Т.А. жєне басқалар Қаржы есебі Алматы 1998.237-305 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.317-456.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000. 191-211 бет

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 320-367

Тақырып 12. Дайын өнімді өндіру, шығару, сатуды есепке алу
Тәжірибелік сабақ жоспары :

1.Меншікті капитал құрылымы.

2.Жарғылық, резевтік, қосымша төленген және төленбеген капиталдар есебі.

3.Бөлінбеген табыс (зиян) есебі.Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.

Әдебиеттер

1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары

2.Тасмагамбетов Т.А. және басқалар Қаржы есебі Алматы 1998. 15-28 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000,с.25-44.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000.

5. Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 282-319


Тақырып 13. ҚБС және кәсіпорын пайдасына салықты есепке алу ерекшеліктеріТәжірибелік сабақ жоспары :

1.Есеп берушілік – кәсіпорынның шаруашылық, қаржылық және мүліктік жағдайының нәтижелерін бейнелейтін көрсеткіштер жүйесі.

2.Қаржылық есеп берудің нысандары.

Әдістемелік нусқаулар- алғашқы қайнар көздермен жұмыс жасау, қойылған сұрақтар негізінде өзіндік талдау , қорытынды жасау.
Әдебиеттер

1. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 1 «Қаржы есептілігін ұсыну»

2.Тасмагамбетов Т.А. және басқалар Қаржы есебі Алматы 1998. 454-476 бет

3. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы. 2000.

4. Баймуханова С.Б.,Балапанова Є.Ж. Бухгалтерлік есеп. Алматы. 2000. 62-70 бет 1. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии - Алматы, 1998, с. 610-647

5.Финансовый учет на предприятии. Учебник /Под ред. Р.М. Рахимбековой – Алматы, 2003г., с. 392-4324.СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ

4.1 Өздік жұмыстарды орындауға жалпы нұсқаулар

«Экономикадағы АЖ» пәнінен тәжірибелік сабақтарды өткізудің әдістемелік нұсқауы студенттердің ілгерілемелі қаржылық есеп пәнінен оқу барысындағы алған білімдерін дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге көмектеседі.

Бухгалтерлік есеп принциптері - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қаржылық есепті дамытуға арналған бірқатар құрылымнан тұрады. Курстың басты мақсаты – халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары бойынша дамыған есепті студенттерге меңгерту. Оларға ілгерілемелі қаржылық есеп ақпараттарын қалай қолдану қажеттілігін жэне осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен таныстыруды көздейді. Сонымен қатар мұнда есеп стандарттарындағы өзгерістер де қарастырылады.

Студенттерге Бухгалтерлік есепті оқытуда бағдарлама, яғни осы пәнді оқытуда силлабус жасалған. «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен тәжірибелік сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар осы пәннің силлабусы негізінде жасалды. Ол студенттерге басқару есебі курсының тәжірибелік сабақтарын жүргізуді ұйымдастыруға көмектеседі. «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен жүргізілетін тәжірибелік сабақтар бекітілген жоспарға сәйкес, есептер шығару, студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.

«Экономикадағы АЖ» пәнінен жүргізілетін өздік жұмыстар бекітілген жоспарға сәйкес, есептер шығару, студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.

«Экономикадағы АЖ» пәнінен өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіреді.


4.2 Реферат тақырыптарының тізімі


 1. Бухгалтерлік есептің пайда болуы мен дамуы

 2. Бухгалтерлік есептің заңдылық базасы

 3. Бухгалтерлік есептің әдістері

 4. Түгендеу - бухгалтерлік есептің әдісі ретінде

 5. Бағалау және калькуляциялау - бухгалтерлік есептің әдісі ретінде

 6. Бухгалтерлік баланс құрылымы

 7. Баланс активі: анықтамасы, құрамы

 8. Баланс пассиві: : анықтамасы, құрамы

 9. Бухгалтерлік шоттардың жіктелуі, түрлері

 10. Есеп регистрлері

 11. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

 12. Ағымдағы активтер есебі: ақша қаражаттары

 13. Кассадағы ақшалардың есебі

 14. Негізгі құралдардың есебі

 15. Материалдық емес активтердің есебі

 16. Инвестициялардың есебі

 17. Тауарлы – материалдық қорлар есебі

 18. Дебиторлық қарыздар есебі

 19. Тауарлардың есебі

 20. Дайын өнімнің есебі

 21. Жарғылық капиталдың есебі

 22. Резервтік капиталдың есебі

 23. Ағымдағы міндеттемелердің есебі

 24. Ұзақ мерзімді міндеттемелердің есебі

 25. Банк несиелерінің есебі

 26. Тауарлы – материалдық қорларды бағалаудың әдістері

 27. Ақшалардың қозғалысы туралы есеп

 28. Табыстар мен шығындар туралы есеп

 29. Меншікті капиталдың есебі

 30. Ұзақ мерзімді активтердің есебі

 31. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің әдістері

 32. Өндірістік шығындарды жіктеу

 33. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың әдістері

 34. Ағымдағы, корреспонденттік шоттардағы ақшалардың есебі

 35. Күдікті қарыздардың есебі

 36. Қаржылық инвестициялардың есебі

 37. Бухгалтерлік есептің формалары

 38. Есептік кезең және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

 39. Есеп саясаты

 40. Алынған аванстардың есебі .

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет