Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2014-2015жжбет1/6
Дата17.04.2016
өлшемі1 Mb.
  1   2   3   4   5   6
: attachments -> article -> 2100
article -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
article -> Регламентін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
article -> Аты-жөні (жұбайы, зайыбы)
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> 1 тақырып. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен ролі
article -> Комбинаторика и текст Целые числа
2100 -> ҚазтұтынуодағЫ Қарағанды
2100 -> Элективті пәндердің каталогы 5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды – 2014-2015жж
ҚАЗАҚТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫ

5В030100 «Юриспруденция» мамандығы

ҚАРАҒАНДЫ – 2014-2015жж.

Қарағанды экономикалық университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылған элективті пәндер каталогы (хаттама №___ «___»_______20__ж.).

Қарағанды, ҚҚЭУ 2014__бет.

Экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу кафедрасының оқу-әдістемелік семинарының мәжілісінде қаралды

26 желтоқсан 2013ж. Хаттама №5

Каталог өзіне элективтік пәндер тізімін (таңдау бойынша компонентті), сондай-ақ мамандық бойынша олардың бағдарламаларының қысқаша курсын қосады. ҚҚЭУ оқытушылары мен студенттеріне арналған.СТУДЕНТКЕ ЕСКЕРТПЕ

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің құрметті студенті!
Сіздердің алдарыңызға Элективтік оқу пәндерінің каталогы ұсынылуда. Бұл жүйеленген аннтотацияланған элективті оқу пәндерінің тізбесі. Ол сіздерге оқудың жеке кеңістігін өзіндік, жылдам, иілгіш және жанжақты қалыптастыру мүмкіндігін жасау мақсатымен құралған. Бұл сіздердің жеке оқу жоспарларыңызды жасау үшін көмекші болып табылады.

Оқытудың кредитті техгологиясы кезінде барлық оқу пәндері 3 циклға бөлінеді – Жалпы білім беру (ЖББ), Базалық (БП) және Профильденген (ПП). Бұл циклдардың әрқайсысының ішіндегі оқу пәндері 2 түрге бөлінеді – Міндетті компонент және Таңдау бойынша компонент (элективтік, яғни таңдамалы оқу пәндері).

Міндетті компонент пәндері мамандық бойынша білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен бекітілген және берілген мамандықтың барлық студенттерімен оқытылады.

Элективтік оқу пәндері Сіздерге оқу үшін кафедралармен ұсынылады. Элективтік оқу пәндерінің тізбесінен сіздер өздеріңізге қызықтыларын таңдап алуларыңызға болады. Сонымен, Сіздің жеке оқу жоспарыңыз оқу пәндерінің әр циклы бойынша өзіне 2 бөлімді қосады: Міндетті компонент және Таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері).Өздеріңіздің жеке оқу жоспарларыңызға қосу үшін элекивті оқу пәндерінің Каталогы көмегімен қалай таңдау қажет?

  1. Тізімнен өзіңіздің курсыңыз бен оқу семестріңізді тауып алыңыз.

  2. Типтік оқу жоспарымен элективті оқу пәндеріне барлығы қанша кредит бөлінетінін біліңіз.

  3. Элективті оқу пәнінің тізімімен танысыңыз. Оқу пәндері сәйкес нөмірімен таңдау бойынша курстарға біріктірілгендігіне көңіліңізді аударыңыз. Элективті пәндердің әр тобынан тек қана бір элективті оқу пәндерін таңдауға болады.

  4. Сіздерді қызықтырған элективті оқу пәндерінің түсініктемелерін оқыңыз және өзіңіздің таңдауыңызды жасаңыз.

  5. Сідердің таңдаған кредит саны Типтік оқу бағдарламасы бойынша талап етілген санға сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

  6. Сіздерге элективті оқу пәндерін таңдауға көмекті сіздің эдвайзеріңіз жүзеге асырады.БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
5В030100 «Юриспруденция»

МІНДЕТТІ ПӘНДЕР

(ҚР МБС бойынша)

Академиялық дәрежесі – юриспруденция бакалавры


Пәндер циклы


Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны

Семестр

Оқытушының Т.Ә.А.
1 курс


ООД 1

IK 1101

Қазақстан тарихы


3/2

1

Ф.ғ.к.Егизбаев.С.К.,

Т.ғ.к, проф.Серикбаева М.Р.,аға оқытушы Мустафин С.Ш.Inf 1102

Информатика

3
К.э.н. Омарова Ш.Е., к.э.н. Аяжанов С.С.OBJ 1103

Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері


2

1

Э.ғ.к. Чергизова Б.Т., Досмагамбетова Б.Б., Э.ғ.к. Бокенчина Л.К., Э.ғ.к. Усенбеков У.Е.Soc 1104

Әлеуметтану

2/1

1

Магистр Бейсенова А.А., п.ғ.к ,доцент Абдакимова М.К п.ғ.к ,доцент Кенжебаева С.К.EUR 1105

Экология және тұрақты даму

2/1

1

Э.ғ.к. Чергизова Б.Т., Досмагамбетова Б.Б., Э.ғ.к. Бокенчина Л.К., Э.ғ.к. Усенбеков У.Е.K (R)Ya 1106

Қазақ (орыс) тілі


6
К.ф.н..доцент Кабатаева К.Т., к.ф.н.,доцентЖукеева Т.Б., доцент Тойжигитова М.Ш., магистр Билял Б.К.,преп.Келмагамбетова Ш.С.,преп.Баербекова А.Е., преп.Жолаева Г.Б.OET 2107

Экономикалық теория негіздері


2

1

Э.ғ.к.,доцент Байгуренова М.А., э.ғ.к.,проф.Бугубаева Р.О., э.ғ.д., проф.Айнабек К.С.IYа 1108

Шет тілі

6/2

2

к.ф.н., проф. Аубакирова Г.Т., к.п.н., доцент Ертысбаева Г.Н., ст. преп. Сясина О.А., ст. преп. Дюсембаева Д.К., ст. преп. Ныгатаева Н.А. 11. преп. Шерипова Г.А., преп. Аманжол Н.И.,преп. Керимова Р.А.Fil 2111

Философия (Логика)

3/2

1

Ф.ғ.к., проф, Клишина М.В. аға оқытушы Манасова М.М.Pol

2110

Саясаттану


2/1

1

Ф.ғ.к..Егизбаев.С.К., Ф.ғ.к..Сейфуллина Г.Р., аға оқытушы Мустафин С.Ш.

БД 2
TGP 1203
Мемлекет пен құқық теориясы

2

1- к/ж

З.ғ.к.,доцент Момышева Ф.С.,магистр Ахметова К.С.,з.ғ.к. доцент Косжанов А.С.,магистр Адильбекова К.К.


KPRK 1204
ҚР Конституциялық құқығы

2\1

1

Аға оқытушы Төлеубеков А.Т.,з.ғ.д.Ханов Т.А., з.ғ.м., аға оқытушы Ау Т.И.,

з.ғ.к. проф.Балгимбеков Д.У.
GPRK 2203
ҚР Азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)

3

2

З.ғ.к.,проф. Весельская Н.Р., З.ғ.к.,доц. Горячева Е.В. аға оқытушы

Ахтышхан Е.А., магистр, аға оқытушыҚаржасова Г.Б.


UPRK 2204
ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)

3/2

2

Доцент, з.ғ.к. Нурпеисова А.К., з.ғ.к. доцент Байкенжина К.А.


ОК
Дене шыныктыру

16

1,2,32 курсБД 2

GPRK 2206
ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлімі))

3

3

Аға оқытушы Ахтышхан Е.А., магистр, аға оқытушы Каржасова Г.Б., доцент Пономарева В.П., з.ғ.к. доц. Горячева Е.В.


UPRK 2208
ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)

3/2

3

Доцент, з.ғ.к..Байкенжина К.А., доцент з.ғ.к. Нурпеисова А.К., аға оқытушы


PK(R)Y

3201
Кәсіби қазақ тілі (оры тілі)

2/1

3

Ф.ғ.к. доцент Кабатаева К.Т., к.ф.н.,доцентЖукеева Т.Б., доцент Тойжигитова М.Ш., магистр Билял Б.К.,оқытушы Келмагамбетова Ш.С., оқытушы Баербекова А.Е., оқытушы Жолаева Г.Б.POIY

3202
Кәсіби бейімделген шет тілі

2

4

Ф.ғ.к. доцент Аубакирова Г.Т, ф.ғ.к. Корабаева А.А.
ПД3
GPPRK 3301
ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы

2

4

Аға оқытушы Толеубеков А.Т.,магистр, аға оқытушы Шошаева Л.С., аға оқытушы Еремин Ю.Н.,


UPPRK 3302
ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы

3

4

З.ғ.д.,проф.Ханов Т.А., з.ғ.к. доцент.Байкенжина К.А.,магистр Джаксыбаева Г.М.,

з.ғ.к. ,проф.Балгимбеков Д.У


3 курс


ПД 3  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет