Электрлік өлшеу қолданыладыДата28.04.2016
өлшемі69.07 Kb.
@@@ Электр өлшеу құралдары

$$$ 1


Электрлік өлшеу қолданылады:

А. Тек электрлік шаманы өлшеу үшін;

В. Тек электрлік емес шаманы өлшеу үшін;

С. Электрлік және электрлік емес шаманы өлшеу үшін;

D. Диэлектриктегі токты өлшеу үшін;

Е. Диэлектриктегі қуатты өлшеу үшін.


$$$ 2

Амперметрдiң қосылуы:

А. Тiзбектеп;

В. Параллель;

С. Айырмашылығы жоқ.

D. Қандай нәтиже алу керектiгiне байланысты;

Е. Тізбектеп немесе паралель;
$$$ 3

Вольтметрдiң қосылуы:

А. Тiзбектеп;

В. Параллель;

С. Айырмашылығы жоқ;

D. Қандай нәтиже алу керектiгiне байланысты;

Е. Тізбектеп немесе паралель.
$$$ 4

Қандай жүйенің өлшеу құралдары сыртқы магнит өрістерінің әсеріне аз түседі? Дұрыс жауапты таңдап алыңыз.
А.

В.

С.

D.
А. А

В. В

С. С

D. С,D

Е. D

$$$ 5 Ваттметрдiң қосылуы:

А. Тiзбектеп;

В. Параллель;

С. Айырмашылығы жоқ;

D. Қандай нәтиже алу керектiгiне байланысты;

Е. Тізбектеп немесе паралель.
$$$ 6

Тұрақты ток мына құрал көмегімен өлшенеді:


А. Амперметр;


В. Вольтметр;

С. Ваттметр;

D. Ток трансформаторы;

Е. Кернеу трансформаторы.


$$$ 7

Абсолюттік қателік қалай анықталады?

А. мұнда Y - өлшенген шаманың қорытындысы, X - өлшенген шаманын нақты мәні;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 8

Тұрақты ток тізбегінде қуатты өлшейтін құрал


А. Амперметр;


В. Вольтметр;

С. Ваттметр;

D. Ток трансформаторы;

Е. Кернеу трансформаторы.


$$$ 9

Электромагниттiк жүйеде құралдар қалай белгiленедi? Дұрыс жауапты таңдап алыныз.
А.

В.

С.

D.
А. А

В. В

С. С

D. В,С

Е. Е

$$$ 10


Өлшеу жабдықтарының қолдану принциптерінің жиынтығына байланысты әдістері бөлінеді:

А. Тура және жанама;

В. Аддиттивті;

С. Нәтижелердің тікелей бағалау әдістері;

D. Теңестіру әдістері;

Е. Мультипликативті.


$$$ 11

Электр өлшеулерді қолданады?

А. Тек электрлік шаманы өлшеу үшін;

В. Тек электрлік емес шаманы өлшеу үшін;

С. Электрлік және электрлік емес шаманы өлшеу үшін;

D. Арнайы шамалар үшін;

Е. Диэлектриктегі қуатты өлшеу үшін.
$$$ 12

Техникалық өндірістің электрлік өлшеулеріне не жатады?


А. Өлшем;


В. Электр өлшегіш құралдар;

С. Өлшегіш түрлендіргіштер;


D. Электр өлшегіш қондырғылар;

Е. Электр шамы.


$$$ 13 Нәтиженi алудың әдiсiне байланысты, өлшеу қалай бөлiнедi?

А. Тура және салыстырмалы;

В. Жанама және тура;

С. Нәтиженi дұрыс бағалау әдiсi;

D. Салыстырмалы;

Е. Абсолюттік.


$$$ 14

Вольтметрдiң қосылуы:

А. Тiзбектеп;

В Айырмашылығы жоқ;.

С. Тек қана параллель;

D. Қандай нәтиже алу керектiгiне байланысты;

Е. Тізбектеп немесе паралель.
$$$ 15

Техникалық өндірістің электрлік өлшеулеріне не жатады?


А. Электр өлшегіш құралдар;


В. Электр шамы;

С. Өлшегіш түрлендіргіштер;


D. Электр өлшегіш қондырғылар;

Е. Өлшем.


$$$ 16

Амперметр мен вольтметрдiң жүктемелi тiзбеке жалғанған дұрыстығын көрсет.А.АмперметрВольтметр;В.АмперметрВольтметр.

C.
АмперметрАмперметр

D.Вольтметр.Вольтметр.

E.Тек вольтметр


$$$ 17


Электромагниттiк жүйеде құралдар ереже бойынша тепе-теңдiксiз шкала болады. Шкаланың қай бөлiгiнде есеп қолданбàйды? Дұрыс жауапты көрсет.

А. шкаланың ортасында;

В. шкаланың басында;

С. шкаланың соңында;

D. шкаланың төрттен бір бөлігінде;

E. шкаланың төрттен үш бөлігінде.


$$$ 18

Үш фазалы тiзбекте қай құралдың көмегiмен активтi қуат өлшенедi?

А. Амперметрмен;

В. Вольтметрмен;

С. Ваттметрмен;

D. Варметрмен;

Е. Миллиампертметрмен.
$$$ 19 Өлшеу жабдықтарының қолдану принциптерінің жиынтығына байланысты әдістері бөлінеді:

А. Теңестіру әдісі;

В. Аддиттивті;

С. Нәтижелердің тікелей бағалау әдістері;

D. Тура және жанама;

Е. Мультипликативті.


$$$ 20

Келтірілген қателік қалай анықталады?

А. мұнда Y - өлшенген шаманың қорытындысы, X - өлшенген шаманын нақты мәні;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E. .

@@@ Трансформаторлар

$$$ 1

Трансформатор- бұл:А. Жылжымалы екiншi орамды электромеханикалық құрылғы;

В. Кернеу мен қуаттың күшейтушiсi;

С. Кернеудiң статикалық түрлендірушісі;

D. Айнымалы ток көзi;


Е. Айнымалы кернеу көзi.
$$$ 2

Қазіргі кездегі трансформатордың ең үлкен қуаты қандай:

А. 500 МВт;

В. 800 МВт;

С. 1000 МВт;

D. 1200 МВт;

Е. 1500 МВт.
$$$ 3

Трансформатордың қандай режимi болмайды?

А.Апаттық;
В. Салт жүрiс режим;

С. Қысқа тұйықталу режимi;

D. Жүктемелі;

Е. Жұмысшы.


$$$ 4 Трансформатордың жұмысшы мерзiмi:

А. Ажыратылған екiншi орам;

В. Бiрiншi орам токқа қосылған, екiншi орам тұтынушыға қосылған;

С. Ажыратылған бiрiншi орам;

D. Ажыратылған бiрiншi және екiншi орам;

Е. Бiрiншi орам токқа қосылған, екiншi орам ажыратылған.


$$$ 5

Жоғарлатушы трансформатор режимi:

А.

В.

С.

D.

Е.
$$$ 6

Төмендетуші трансформатор режимi:

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 7
Трансформатордың қандай режимi болмайды?

А.Жұмысшы;


В. Салт жүрiс режим;

С. Қысқа тұйықталу режимi;

D. Жүктемелі;

Е. Апаттық.


$$$ 8
Салт жүрiстегi трансформатордың жоғалу қуаты мыналармен өрнектеледi:

А. Бiрiншi орамды сымдардың жоғалу қуаты және магниттi өткiзгiштiң қуатынан;

В. Екiншi орамды сымдардың жоғалу қуаты және магниттi өткiзгiштiң қуатынан;

С. Жоғалу қуаты сымдардың 1-шi және 2-шi орамдарында;

D. Магниттi өткiзгiштегi жоғалу қуаты;

Е. Магниттi өткiзгiштiң қуатымен.


$$$ 9

Трансформатордың салт жүру тәжірибесінде не анықталады?

А. Трансформация коэффициенті;

В. Трансформатордағы магниттік сымдардың жоғалу қуаты;

С. Трансформатордағы магниттік сымдардың жоғалу қуаты және трансформация коэффициенті;

D. Болат шығыны;

Е. Мыс шығыны.

$$$ 10


Трансформатордың орам сымдарындағы жоғалу қалай аталады?

А Тұрақты, айнымалы;

В. Айнымалы, жалған;

С. Нақты;

D. Жалған;

Е. Нақты және жалған.


$$$ 11

Қазіргі кездегі трансформатордың ең үлкен қуаты қандай:

А. 5000 МВт;

В. 80 МВт;

С. 1000 МВт;

D. 200 МВт;

Е. 500 МВт;
$$$ 12

Трансформатордың магнитті сымдарындағы жоғалу қалай аталады?

А. Тұрақты, айнымалы;

В. Айнымалы, жалған;

С. Нақты;

D. Жалған;

Е. Нақты және жалған.
$$$ 13

Трансформатордағы қуаттың жоғалуы неге тең?

А. Магнитті сымдағы қуаттың жоғалуына;

В. Орам сымдағы қуаттың жоғалуына;

С. Магнитті сымдағы және орам сымдағы қуаттың қосындысына;

D. Трансформатордағы барлық жоғалған қуаттың қосындысына;

Е. Магнитті сымдағы кернеудің жоғалуына.
$$$ 14

Трансформатордың салт жұрiс режимiнде шамалардың қайсысы анықталды? Дұрыс жауапты көрсетiңiз.

А. Pм және Рб;

В. к.т.% және Рб;

С. к.т.%; Ктр және Рм;

D. Ктржәне Рм;  1. Ктржәне Рб.

Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет