«Электротехника негіздері»Дата01.05.2016
өлшемі106.88 Kb.
«Электротехника негіздері»

@@@ Тұрақты токтың электр тізбектері

$$$ 1

Тұрақты токтың электрлік тізбегі тұрады:А. Резистордан тұратын тізбек;

В. Тұрақты токтың тұтынушыларынан тұратын тізбек;

С. Тұтынышылардан және тұрақты ток көздерінен тұратын тізбек;

D. Тұтынушылардан және синхронды генераторлардан тұратын тізбек;

Е. Тұтынушылардан және синхронды қозғалтқыштардан тұратын тізбек;
$$$ 2

Тұтынушыда электр энергиясы айналады:

А. Механикалық энергияға;

В. Жылулық энергияға;

С. Жарық энергиясына;

D. Химиялық энергияға;

Е. Барлық жауап дұрыс.
$$$ 3

Электр тогының анықтамасы:

А. Электрондардың тұйық тізбек арқылы қалыптасқан қозғалысы;

В. Атомдар мен молекулалардың қозғалысы;

С. Тізбектегі үздіксіз зарядтар қозғалысы;

D. Қысқыштардағы потенциялдар айырымы;

Е. Электр өрісін айтамыз.
$$$ 4

теңдігі ......электр тізбегі үшін жазылған.

А. Параллель қосылған электр тізбегі үшін;

В. Аралас қосылған электр тізбегі үшін;

С. Үшбұрыш қосылған электр тізбегі үшін;

D. Жұлдызша қосылған электр тізбегі үшін;

Е. Тізбектей қосылған электр тізбегі үшін.


$$$ 5

теңдігі.... электр тізбегі үшін жазылған.

А. Параллель қосылған электр тізбегі үшін;

В. Аралас қосылған электр тізбегі үшін;

С. Үшбұрыш қосылған электр тізбегі үшін;

D. Жұлдызша қосылған электр тізбегі үшін;

Е. Тізбектей қосылған электр тізбегі үшін.


$$$ 6

Кернеудің анықтамасы:

А. Электрондардың тұйық тізбек арқылы қалыптасқан қозғалысы;

В. Атомдар мен молекулалардың қозғалысы;

С. Тізбектегі үздіксіз зарядтар қозғалысы;

D. Қысқыштардағы потенциялдар айырымы;

Е. Электр өрісін айтамыз.
$$$ 7

Тұрақты токтың электрлік тізбегінің активті элементтері сипатталады:

А. Механикалық сипатпен

В. Вольтамперлік сипатпен

С. Сыртқы сипатпен

D. Салт жүріс сипатымен

Е. Ішкі сипатпен
$$$ 8

Тармақ дегеніміз:

А. Үш немесе одан да көп сымдардың қосылысқан орыны;

В. Өзгеріссіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.
$$$ 9

Торап (түйін) дегеніміз

А. Үш немесе одан да көпсымдардың қосылған орыны;

В. Өзгерісіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.
$$$ 10

Контур дегеніміз:

А. Үш немесе одан да көпсымдардың қосылған орыны;

В. Өзгерісіз токтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Тұйық ток жолы, тұтынушылармен, сым және көректендіру көзінен тұрады;

D. Қысқартылған торап аралық;

Е. Қысқартылған контур аралық.
$$$ 11

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Ом заңы

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е.
$$$ 12

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Кирхгофтың 1-ші заңы:

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е.
$$$ 13

Тұрақты токтың электр тізбегі үшін Кирхгофтың 2-ші заңы:

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E..
$$$ 14

Қуат баланысының көмегімен есептеудің дұрыстығы қалай жүзеге асады?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 15

Контурлық ток тізбегіне арналған Кирхгофтың 1-ші және 2-ші заңдары бойынша құрастырылған теңдеудің қайсысында қателік жіберілген?

А. E1+E2=R1I1+R5I5+R2I2

В. О= R6I6+R4I4+R2I2+ R5I5

С. E3-E1=R3I3+R4I4-R1I1

D. I3+I6-I4=0, I1+I4-I5=0

Е. I2-I1-I3=0, I5-I6-I2=0$$$ 16

Берілген электр тізбегіндегі 1 контурға байланысты Кирхгофтың 2-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?Е. I2-I1-I3=0, I5-I6-I2=0
$$$ 17

Берілген электр тізбегіндегі А түйініне байланысты Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?

$$$ 18


Үшбұрыштың жұлдызшаға және керісінше түрлендіру не үшін қажет?

А. Нәтиженің дәлдігін үлкейту үшін;

В. Тізбектеп және параллель қосу үшін;

С. Есепті жеңілдету үшін;

D. Есептің дәлдігін тексеру үшін;

Е. Көпірлі қосу.


$$$ 19

Үшбұрыштың жұлдызшаға және керісінше түрлендіруде ұстанатын шарттылықтар қандай?

А. Тармақтар өзгермеуі қажет;

В. Контурдағы түйіндер өзгермеуі керек;

С. Ешқандай шарттылықтың қажетті жоқ;

D. Керенеулердің түсуі мен токтардың таралу бағыттары өзгермеуі қажет;

Е. А, В және С жауаптары дұрыс.
$$$ 20

Электр тізбегінің тораптық потенциал әдісі көмегімен есептеу қашан қолданылады?

А. Күрделі тізбектің 1-ші тармақтағы токты анықтау үшін;

В. Тізбекте екі торап бар немесе тізбекті екі торапқа келтіру үшін;

С. Тізбекті электр энергиясы көздері көп болғанда;

D. Кирхгоф заңдары көмегімен электр тізбегін есептеу қиындатылған;

Е. Қабаттасу әдісімен есептеу қиындатылған.
$$$ 21 В

Тұрақты ток электр тізбегінің пассивті элементтерін қалай сипаттайды?

А. Механикалық сипатымен;

В. Вольтамперлік сипатымен;

С. Сыртқы сипатымен;

D. Динамикалық сипатымен;

Е. Амплитуда жиілік сипатымен.
$$$ 22

Берілген электр тізбегіндегі D түйініне байланысты Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылған қай теңдеу дұрыс?
$$$ 23


Күрделі электр тізбектерін Кирхгоф заңдарын қолдану тәсілін қолдану арқылы шешуде ұстанатын басты қағидалар.

А. Барлық ЭҚК мәндері мен бағыттарын білу керек;

В. Құрылатын теңдеулер саны белгісіз токтардың сандарына тең болуы керек;

С. Кирхгофтың 1-ші заңы бойынша құрылатын теңдеулер саны тізбек түйіндері санынан бірге кем болуы керек;

D. Барлық жауап дұрыс.
$$$ 24

Сызықты емес кедергі деп қандай кедергіні айтамыз?

А. Электр кедергісі өтетін токқа тәуелді;

В. Электр кедергісі өтетін токқа тәуелсіз болса;

С. Тұйық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

D. Жабық ток жолы, тұтынушылармен, сыммен көректендіру көзінен өтетін;

Е. Қысқартылған контур аралық кедергі.
$$$ 25

Аралас электр тізбегінде , ; ; тең кездегі тізбектегі жалпы ток нешеге тең?

А. I=3 А;

В. I=4 А;

С. I=6 А;

D. I=3,5 А;

Е. I=5 А.


$$$ 26


Тізбектің учаскесі үшін Ом заңы теңдеуі?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. С және D жауаптары дұрыс.


$$$ 27

Бір түйін теңдеуі үшін Кирхгоф І заңы теңдеуі?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. С және D жауаптары дұрыс.

$$$ 28 D


Токтың оң бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтарға сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тесіктердің бағытталған қозғалысы.


$$$ 29


Қандай жұмыс тәртібін қысқа тұйықталу деп атаймыз?

А. Ішкі тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

В. Барлық тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

С. Сыртқы тізбек кедергісінің нольге тең болғандағы;

D. Барлық жауап дұрыс;

Е. А және В жауаптары дұрыс.


$$$ 30

R0=0 тең болғандағы энергия көзінің қысқыштарындағы кернеу неге тең?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

Е. .
$$$ 31

ЭҚК он бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтағы сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тізбектердің бағыттталған қозғалысы.
$$$ 32

Паралель жалғанған қабылдағыштарда токтар қалай таралады?

А. Кедергіге кері пропорционал;

В. Кедергіге тең;

С. Кедергіге тәуелді емес;

D. Кедергіге тәуелді;

E. Кедергіге тура пропорционал.
$$$ 33

Кернеудің он бағытына не қабылданады?

А. Оң қол ережесі;

В. Сол қол ережесі;

С. Оң зарядтағы сыртқы күштердің әсерінің бағыты;

D. Электронның бағытталған қозғалысы;

Е. Тесіктердің бағыттталған қозғалысы.
$$$ 34

Бір ЭҚК бар тізбектей қосылған тізбек үшін қандай формула қолданамыз?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E..
$$$ 35

Тұрақты ток электр тiзбегiнiң негiзгi заңдарының қайсысында қателiк жiберiлген?

А. ;

В.

С. .

D. ;

E. .

$$$ 36


Ток көзiнiң шартты белгiлерi:

А. В СDE

$$$ 37

Электр тізбектерінің теориясының топологиялық түсініктеме. Контур дегеніміз:А. Қысқартылған торап аралық;

В. Өзгеріссіз тоқтан тұратын тізбектің бөлігі;

С. Үш немесе одан да көп сымдардың қосылған орны;

D. Жабық тоқ жолы, тұтынушылармен, сыммен, қоректену көзімен өтетін;

Е. Қысқартылған контур аралық.
$$$ 38

ЭҚК көзiнiң шартты белгiлерi:

А В. СDE
$$$ 39

Өлшем бiрлiгiнiң қайñысы дұрыс емес?

А. В - Тл (тесла);

В. Ф - генри;

С. W - джоуль;

D. Н - ампер/метр;

E.С - фарада.

$$$ 40


Амперметрдiң шартты белгiлерi:

А В СD.E


$$$ 41

Вольтметрдiң шартты белгiлерi:

А В С.DE

$$$ 42


Сызықсыз электр тiзбектердiң талдауын қандай әдіс қолданылады дұрыс жауапты көрсетіңіз:

А. Графикалық әдiс.

В. Түрлендiру әдiсi;

С. Тораптық кернеу әдiсi;

D. Қабаттасу әдіс;

E. Генератор әдісі.

$$$ 43

Ваттметрдiң шартты белгiлерi:А В СDE.
$$$ 44

Электр тiзбектiң қандай элементтері сызықты емес деп аталады? Дұрыс жауапты табыңыз.

А. Тізбек кедергісі одан өтетін токқа тәуелді болса;

В. Тізбек кедергісі одан өтетін токқа тәуелсіз болса;

С. Кедергiлерi ток пен кернеудiң бағытымен мағынасынан тәуелсіз;

D. Кедергiлерi ток бағытынан тәуелсіз;

E. Кедергiлерi кернеу бағытынан тәуелсiз.
$$$ 45

Қысқа тұйықталу тоғы формуласын немес энергия көзі тізбегіндегі ең үлкен ток мөлшері?

А. ;

В. ;

С. ;

D. ;

E. .
$$$ 46

Өлшем бірлігінің қайсысы дұрыс емес?

А В - Тл (тесла);

В Н - ампер/метр;

С W - джоуль;

D. Ф - генри;

E. С-фарада.
$$$ 47

Суретте сызықсыз элеметтердiң ВАС (вольтамперлiк сипатамасы) көрсетiлген. Ұсынылған сұлбалардың қайсысы графикке сәйкес келедi?

АСВD

Дұрыс жауап жоқE

A, B
$$$ 48

Си жүйесіндегі магниттік индукцияның өлшем бірлігі?


А. Вебер;

В. Тесла;

С. Вольт

D. Ампер;

Е. Генри.
$$$ 49

Тiзбектiң эквивалентi кедергiсi неге тең, егер 3 кедергi R1, R2, R3 параллель жалғанса

А. ;

В. ;

С.;

D. ;

E. .
$$$ 50

Тiзбектiң эквивалентi кедергiсi неге тең, егер кедергiлер R2, R3 паралель жалғанса, R1 оларға тізбектеп жалғанса?

А. ;

В. ;

С.;

D. ;E. .
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет