Әлеуметтік ғылымдар факультеті модульдер (ПӘндер) каталог Іжүктеу 4.21 Mb.
бет1/34
Дата01.05.2016
өлшемі4.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
: files -> moduldercatalog -> 2014 1kurs
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
moduldercatalog -> ЗАҢ факультеті
moduldercatalog -> Филология факультеті
moduldercatalog -> Экономика факультеті
2014 1kurs -> Жаратылыстану факультеті
2014 1kurs -> ПӘндер каталог І түркістан 2014 жҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ

МОДУЛЬДЕР

(ПӘНДЕР)

К А Т А Л О Г І

Түркістан 2014

Модульдер (пәндер) каталогі Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Сенат Мәжілісі (хаттама № 6, «27» 06 2014 жыл) мен оқу әдістемелік Кеңесі шешімімен мақұлданған (хаттама № 7, «3» 06 2014 жыл).


Каталогке Әлеуметтік ғылымдар факультетінде 8 мамандық бойынша негізгі оқу жоспарлары негізінде пәндердің қысқаша сипаттамасы еңгізілді.

Баспадан шығаруға жауапты:

Оқу-әдістеме ісі жөніндегі вице-президент, техн.ғ.к., Б.Б.Ахметов


Құрастырушылар: А.М.Бостанова, Н.К.Орманов

(Академиялық маселелер жөніндегі департамент директоры, әдістемелік бөлім бастығы, факультет деканы, мамандыққа жауапты кафедралар)
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2014

МАЗМҰНЫ


1.

5В020200 – Халықаралық қатынастар

4

2.

5В030100 – Құқықтану

23

3.

5В050600 – Экономика

57

4.

5В050700 – Менеджмент

76

5.

5В050800 – Есеп және аудит

95

6.

5В050900 – Қаржы

112

7.

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

131

8.

5В090200 - Туризм

150


2014-2015 оқу жылына арналған 5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша модульдер (пәндер) тізімі

(2014 жылы қабылданған білімгерлерге)


Р/с

Пән коды

Пәннің (модульдің) атауы

Кредиті

ҚР/ECTS

1

2

3

4

5


1-курсқа
1

1.Мемлекеттік міндетті модуль
1

В.001

Қазақстан тарихы

3/5
2

B.003

Шет тілі

3/5
2.1 Түркі дүниесі мәдениеті модулі
3

В.005

Түрік (қазақ) тілі

2/3
Кәсіби модульдер блогы
Базалық кәсіптендіру модулі
Модуль – Экономика
4

В.37.063

Экономика тарихы

2/3
5

В.37.064

Әлемдік экономика және әлемдік экономикалық қарым-қатынастар

3/5
Модуль – Халықаралық қатынастарға кіріспе
6

В.20.001

Халықаралық қатынастарға кіріспе

2/3
7

В.20.002

Халықаралық қатынастарда зерттеу әдістері

2/3
8

В.20.003

Халықаралық қатынастар теориясы

2/3


Барлығы

19/30

2

1.Мемлекеттік міндетті модуль ( 9 кредит)
1

B.002

Қазақ (орыс) тілі

3/5
2

B.003

Шет тілі

3/5
2.1 Түркі дүниесі мәдениеті модулі
3

В.005

Түрік (қазақ) тілі

2/3

2

Кәсіби модульдер блогы

2.1
Жаратылыстану-ғылыми (STEM) модулі
1

В.020

Кәсіби мақсаттарға араналған ақпараттық-технологиялар

3/5
Модуль - Тарих
2

В.20.004

Шет мемлекеттердің жаңа және қазіргі заман тарихы

4/7
3

В.20.005

Халықаралық қатынастар жаңа және қазіргі заман тарихы

4/7


Барлығы

19/32

4

Тәжірибе (2 кредит)В.20.039

Оқу тәжірибесі (3 апта)

6/3

5

Оқытудың қосымша түрі (4 кредит)В.029

Дене шынықтыру

4/6


Барлығы

10/9

2014-2015 оқу жылына арналған 5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы бойыншаМОДУЛЬДЕР (ПӘНДЕР) СИПАТТАМАСЫ


Модульдің шифр және атауы

В.001 - Қазақстан тарихы

Модульге жауапты

т.ғ.д., профессор Х.Тұрсұн, т.ғ.к., доцент Е. Абдраманов, М. Жолсейтова, Г.Нұрбетова, Э.Альжанова, А. Сандыбаева, Г.Примкулова, З. Әділбекова, Г.Жораева, Ш. Нұрманова

Модуль түрі

Мемлекеттік міндетті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

2+1+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

күндізгі

Семестр

1

Білім алушылардың саны

43

Модульдің пререквизиттері

-

Модульдің постреквизиттері

-

Модуль мазмұны

«Қазақстан тарихы» пәні Мемлекеттік міндетті модульге қатысты болып табылады. Қазіргі таңдағы қазақ халқының ұлттық жаңғыру, дербес мемлекет ретінде қалыптасуын және Қазақстан Республикасының дүниежүзілік даму процесінде алатын орнын айқындауы, сондай-ақ оның өткен тарихын жан-жақты оқып үйрену мен зерттеудің қажеттілігі арта түсуде. Қазақстан тарихының курсы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер үрдісінің аясында жеке пән ретінде барлық оқу бағдарламасына енгізіліп жүйелі түрде оқытылады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

ЖҚ-1 - Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті

ЖҚ-13 - Тарихи процестердің заңдылықтары мен қозғаушы күштерін, тарихи процестегі және қоғамның саяси ұйымдарындағы адамның орнын түсінуге қабілетті

КҚ–31 - Кәсіби сала бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыруға қабілетті

КҚ-32 - Оқу орындарында оқу-тәрбие процесін жүргізуде жаңа ақпараттық және жаңа технологиялық тәсілдер мен әдістемесін қолдануға қабілетті


Білімі:

-Отандық тарихтағы негізгі оқиғалар мен фактілерді, тарихи үдерістердің заңдылықтары мен кезеңдерін білуі тиіс Б1 (ЖҚ-1);

-фактілерді теориялық талдап қорытуды, мәселелерді, себеп-салдарлық байланыстарды, заңдылықтарды және тарихи үдерістің дамуының басты тенденцияларын айқындауы тиіс Б2 (ЖҚ-13);

Білігі:

-өзінің азаматтық көзқарасын анықтауы, патриотизмді көрсетуі тиісД1 (ЖҚ-13);

-заманауи әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдаяттарды болжау үшін тарихи білімдерді пайдалану дағдыларын меңгеруі тиіс Д2(КҚ-31)

-тарихи ақпарат көздерімен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін, компьютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеруі тиіс Д3(КҚ-32)Қорытынды бақылау

Мемлекеттік емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: Жоғары оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына (бакалавриат) арналған оқулық / Б.Ғ. Аяғанның жалпы редакциясымен. - Алматы: «Раритет», 2010. - 448 бет.

К Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. - Алматы: «Кітап», 2012. - 312 б.

Аманжолов Қ. Қазақстан тарихы дәрістер курсы. І, ІІ т. А., 2004.  1. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. А., 2003

  2. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының XX ғасырдағы өзекті мәселелері: Көмекші окукұралы. - Алматы: «Өнер», 2003. - 551 б.

Жаңартылған мерзіміМодульдің шифр және атауы

Модуль – Мемлекеттік міндетті модуль

B.002 Қазақ (орыс) тіліМодульге жауапты

Ф.ғ.к., доцент Оспанова Б.О., ф.ғ.к., доц.м.а., Қарсыбекова Ш.П., ф.ғ.к., доц.м.а. Исаева Ж., аға оқытушы Абдукеримова Т.А.

Модуль түрі

Мемлекеттік міндетті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

0+3+0

Кредит/ECTS саны

3/5

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

ІІ

Білім алушылардың саны

43

Модульдің пререквизиттері

-

Модульдің постреквизиттері

-

Модуль мазмұны

Тәуелсіз Қазақ елінің қарқынды даму үрдісі мен әлеуметтік жағдайы, шетелдермен халықаралық байланысының нығаюы, әлемдік қауымдастықтағы беделінің артуы, біліктілік деңгейі әлемдік стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге қабілетті жоғары білімді сапалы мамандарды даярлаудың қажеттігін туғызып отыр. Мамандардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі - олардың мемлекеттік тілді толық меңгеруі мен оны тәжірибе жүзінде қолдана алуы.

Студенттердің сөйлеу әрекетінің қағидатына (тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым) негізделген тілді қолдану саласы коммуникативтік жағдаяттар компоненттері, контекспен байланыстылығы тіл бірліктерінің қолданыстағы қызметіне сай анықталады. Қазіргі таңда тілдік құзыреттілікті қалыптастыру коммуникативтік-функционалдық грамматика тұрғысынан қарастырылады.Құзыреттер және оқыту нәтижелері

ЖҚ-6 – Мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша түрде сөздерді айқын, нақты логикалық дұрыс жеткізе алатын;

ЖҚ-18 – Кәсіби қызметте мақсаттар мен міндеттерді анықтай білу және өзгермелі жағдайларда алға қойған міндеттерді шеше білу;

КҚ-8 - Ана тілінде ауызша және жазбаша түрде қатынас жасауға қабілеттілігі;

КҚ-10 - Жаңашылдыққа қабілетті болу, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылу, ынталылығы мен еңбекқорлығын көрсете білу;

Білімі:

- оқу, тұрмыстық, саяси-әлеуметтік тақырыптарға арналған мәтіндерді түсіндіру

- Пікір алысу, сұрақ-жауап, әңгімелесу арқылы күнделікті қарым-қатынаста бір-бірінің ойын еркін түсінуді меңгерту (ЖҚ-6)

Білігі:

- қазақ тілі ғылымынан алған білімдерін іс жүзінде тереңдетіп, тілдік дағдыларды (тілдік талдауларды) меңгеру (ЖҚ-6)- сөз мағынасын терең түсіне білуге үйрету, сөз тіркестері мен сөз қолданыстарын меңгертумен қатар сауатты жазу, әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге жаттықтыру (ЖҚ-13).

Құндылық құраушылары:

Қазақ тілі сөйлеу дағдыларын шетел тілімен салыстырып мәдениаралық қарым-қатынас жасауда ұлттық мәдени құндылықты қалыптастыру.Қорытынды бақылау

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1.Т.Аяпова, З.Күзекова «Қазақ тілі». Алматы, 2002

2. З.Күзекова, Ғ.Қарағұсова «Қазақ тілі». Алматы, 1997

3. Ш.Қарсыбекова «Қазақ тілі». Түркістан, 2014

4. Н.Оралбаева «Қазақ тілі». Алматы, 2002Ж.Доскеева «Қазақ тілі». Алматы, 2003

Жаңартылған мерзімі

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет