Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиетіДата25.04.2016
өлшемі107.12 Kb.

1. Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті

A) Дифракция

B) Акустикалық резонанс

C) Интерференция

D) Жұтылу

E) Шағылу


2. Идеал газ күйінің теңдеуі

A)

B)

C)

D)

E)


3. Қыздыру шамы баллонындағы 220 В; 100 Вт деп жазылған. Жұмыс режиміне сәйкес кедергісі

A) 484 Ом

B) 584 Ом

C) 884 Ом

D) 684 Ом

E) 784 Ом


4. Қалыпты атмосфералық қысым дегеніміз

A) Бөлме температурасындағы 750 мм сынап бағанының қысымы

B) 20С температурадағы биіктігі 730 мм сынап бағанының қысымы

C) 0С температурадағы биіктігі 760 мм сынап бағанының қысымы

D) 10С температурадағы биіктігі 720 мм сынап бағанының қысымы

E) 30С температурадағы биіктігі 740 мм сынап бағанының қысымы


5. Өткізгіштің бойымен өтетін ток күші 20 А, ұштарындағы кернеуі 4 В болса, оның кедергісі

A) 0,6 Ом.

B) 0,8 Ом.

C) 1,0 Ом.

D) 0,2 Ом.

E) 0,4 Ом.


6. Магнит өрісі энергиясының формуласы:

A) .

B) W=mgh.

C) .

D) .

E) .


7. Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100 В, ток күші 2 А болса, оның актив кедергісі

A) 6,28 Ом.

B) 50 Ом.

C) 314 Ом.

D) 200 Ом.

E) 0,02 Ом.


8. Серпімділік күшінің әсерінен тербелетін дене үшін период формуласы.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .


9. Тербелмелі контурдағы кернеудің гармониялық тербелістерінің теңдеуі:

A) U = em×sin(w0t + j0).

B) U = -w0qm×sin(w0t + j0).

C) U =

D) U = xm×cos(w0t + j0).

E) U = qm×cos(w0t + j0).


10. Биік құздан 12 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 5 с-та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g = 10 м/с2)

A) 450 м.

B) 250 м.

C) 400 м.

D) 350 м.

E) 185 м.


11. Жерден Айға дейінгі 400000 км қашықтықта жарықтың таралу уақыты. (Жарық жылдамдығы )

A)  1,310-3 с.

B)  1,3 с.

C)  0,5 с.

D)  1200 с.

E) 0 с.


12. Суреттегі график бойынша материалдық нүктенің 5 с-те жүрген жолын анықтаңыз.

A) 150 м.

B) 190 м.

C) 110 м.

D) 130 м.

E) 170 м.


13. Түзу өткізгіштен өтіп жатқан электр тогы сурет жазықтығына перпендикуляр бізден ары қарай бағытталған. Магнит индукциясы сызықтарының бағыты дұрыс көрсетілген сурет

A) 5.


B) 3.

C) 2.


D) 4.

E) 1.

14. Сүңгуір қайық судың қалың қабатында тыныштық қалпында тұр. Қайыққа әсерлері теңгерілген күштер

A) Жердің тартылыс күші мен қайықтың двигателінің тарту күші.

B) Жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші Архимед күші.

C) Жердің тарту күші мен судың кедергі күші.

D) Жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші күші және қатты жердің серпінділігі.

E) Жердің қайықты тарту күші мен судың молекуларының әсерлесу күші.


15. Темір шатырдың астына антенна орнатқан жағдайда

A) радиотолқындардың өтімділігі жоғары.

B) радиотолқындар дифракцияланады.

C) сигнал қосарланып кетеді.

D) темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді.

E) темір шатыр сигналды күшейтеді.


16. Шыныдан (флинт) глециринге өткен жарық сәулелерінің сыну бұрышы 30. Екі орта шекарасындағы сәуленің түсу бұрышын анықтаңыз. (nшыны=1,80, nгл.=1,47).

A) arcsin 0,408.

B) arcsin 0,423.

C) arcsin 0,342.

D) arcsin 0,358.

E) arcsin 0,259.


17. Термодинамиканың бірінші заңының негізі -

A) Ньютонның бірінші заңы.

B) Масса мен энергияның өзара байланыс заңы.

C) Энергияның сақталу заңы.

D) Ньютонның екінші заңы.

E) Импульстің сақталу заңы.


18. Лифт 1 м/с2 үдеумен жоғары көтерілуде. Лифт ішіндегі массасы 1 кг дененің салмағы (g=10 м/с2)

A) 1Н.


B) 11Н.

C) 10Н.


D) 0.

E) 9Н.

19. Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы

A) 10 см.

B) 2,5 см.

C) 25 см.

D) 0,1 см.

E) 2,5 мм.


20. Заряды 1,810-8 Кл өткізгіш шарикті дәл сондай екі шарикпен түйістіреді. Соңғы шариктердің біреуінің заряды - 0,310-8 Кл ал екіншісі зарядталмаған болатын. Үш шариктің әрқайсысына зарядтың бөлінуі

A) 0,710-8 Кл.

B) 0,910-8 Кл.

C) 0,810-8 Кл.

D) 0,510-8 Кл.

E) 0,610-8 Кл.


21. Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты:

A) 2 c.


B) 1 c.

C) 4 c.


D) 2 c.

E) с.


22. Катушкадағы токтың 0,1 с ішінде бірқалыпты 0,6 А-ге өзгеруі 2,1 В өздік индукция ЭҚК-ін туғызады. Осы катушканың индуктивтілігі

A) 3105 Гн.

B) 3,5 Гн.

C) 3 Гн.


D) 0,35 Гн.

E) 35 Гн.


23. Массасы 10 кг дене түзу бойымен қозғалғанда оның жылдамдығы теңдеуге сәйкес өзгереді. t = 5 с мезгіліндегі оның кинетикалық энергиясы

A) 500 Дж.

B) 1000 Дж.

C) 100 Дж.

D) 50 Дж.

E) 10 Дж.


24. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000 С, ал машинадан шығарылғанда 1000 С болса, онда машинаның

ПӘК-і:


A) 42%.

B) 17%.


C) 85%.

D) 57%.


E) 27%.
25. 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту күшін анықтаңыз

A) F = 1910-5 Н.

B) F = 3103 Н.

C) F = 30 кН.

D) F = 19105 Н.

E) F = 3102 Н.


26. Мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергия қанша: , егер азот ядросы үшін байланыс энергиясы 115,6 МэВ, көміртек ядросы үшін 92,2 МэВ, гелий ядросы үшін 28,3 МэВ.

A) 23,4 МэВ.

B) 236,1 МэВ.

C) 51,7 МэВ.

D) 4,9 МэВ.

E) 179,5 МэВ.


27. Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік.

Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте ыдырайтын бөлігі

A) 1,3 г.

B) 12 г.


C) 0,75 г.

D) 0,33 г.

E) 3,5 г.

28. Соқа тракторға болат арқанмен тіркелген. Арқан материалының рұқсат етілген шектік кернеуі =20 ГПа. Егер соқа қозғалысына жер қыртысының кедергісі 1,6105Н болса, арқанның көлденең қимасының ауданы:

A) 12 мм2.

B) 10 мм2.

C) 8 мм2.

D) 9 мм2.

E) 11 мм2.


29. Бөлшектің релятивистік массасы тыныштық массасынан 2 есе көп болғанда, оның жылдамдығы:

A) 2,6105 м/с.

B) 2,6109 м/с.

C) 2,6108 м/с.

D) 2,6106 м/с.

E) 2,6107 м/с.


30. Протонның нейтронға өздігінен айналу нәтижесінде, атом ядросында жүретін реакция:

A) ядролық ыдырау.

B) α- ыдырау.

C) ядролық синтез.

D) электронды β- ыдырау.

E) позитронды β- ыдырау.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
ФИЗИКА (каз)

E

E

A

C

D

A

B

E

C

E

B

A

B

B

D

A

C

B

B

D

A

D

A

D

C

D

E

C

C

E

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
u50210 -> Исмурзин жәнібек аллаярұлы батырұлы Қайып хан және оның әулетінің тарихы
u50210 -> Бейімбет Майлин Майлин Бейімбет (1894-1938)
fiz -> 1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш
u50210 -> Дәуірдің көркем шежіресі (Бейімбет Майлиннің прозасы)
fiz -> 1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс дегеніміз
u50210 -> Өзгергіштік заңдылықтары
u50210 -> Батыс Қазақстан
fiz -> 1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет