Ескертулер / ПримечаниеДата28.04.2016
өлшемі70.88 Kb.
10.12.2012 ж.

Жаңа кітаптардың ақпараттық бюллетеңі
Бөлім / Отдел

Автор және тақырып / Автор и название

Ескертулер / Примечание

63.3 (5 Қаз)

А 31


Аймахан Қ. Тәуелсіздік желтоқсаннан басталады. – Алматы, 2012. – 303 б. – (Тәуелсіздік толғауы)

ХЦ, АБ, Б: 1, 3, 7, 9, АК, КА, СА

63.3 (5 Қаз)

А 95


Ахетов А. Святое притяжение отчизны: романтичес-кий сказ о Казахстане. – Алматы, 2012. – 270 б.

ХЦ, АБ, ДЦ, Б: 6, 7, 8, БО, ТО, КО

63.3 (5 Қаз)

Ә 55


Әлімгереев Ө. Еділ жайлаған қазақтар: деректі зертеу. – Алматы, 2012. – 245 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

63.3 (5 Каз)

И 86


Искакова М.К. Тамга казахов. – Астана, 2012. – 387 с.

ХЦ, ЧЗ, Б3

63.3 (5 Каз)

С 28


Сейдимбек А. Мир казахов: этнокультурологическое переосмысление. – Астана, 2011. – 557 с.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Б: 2, 7, 9, БО, МА, КА

66.3 (5 Қаз) 6

А 52


Аманжол Қ. Ақиреттік аманат. – Алматы, 2012. – 382 б. – (Замандастан. Мирас)

ХЦ, АБ, Б: 1, 2, 9, БА, ОЛ, ЭК

66.3 (5 Қаз) 6

Ә 83


Әуелбек Ә. Болашағына қол созған Қазақстан. – Алматы, 2012. – 303 б. – (Тәуелсіздік толғауы)

ХЦ, АБ, Б: 1, 8, 9, МА, ОЛ, КУ, СА

66.3 (5 Қаз)

Қ 18


Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігінің жиырма жылдығы декларациясы = Декларация двадцатилетия государственной независимости Республики Казахстан. – Алматы, 2012. – 176 б.: 8 б. түрлі тұсті суретті жапсырма.

ХЦ, ЧЗ, Б: 3, 9,

МГ, БА


66.3 (5 Қаз)

Н 17


Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Алматы, 2012. – 472 б.

ХЦ, ЧЗ, Б: 3, 6, 7,

КО, БА, ОЛ66.3 (5 Қаз)

Н 17


Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2012. – 343 б.

ХЦ, ЧЗ, Б: 3, 6, 7,

КО, БА, ОЛ66.3 (5 Қаз)

Н 17


Назарбаев Н.Ә. Ғаламдық қоғамдастықты түбегейлі жаңарту стратегиясы және өркениеттер серіктестігі. – Алматы, 2012. – 186 б.

ХЦ, ЧЗ, Б: 3, 6, 7,

КО, БА, ОЛ66.3 (5 Каз)

Н 19


Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2012. – 323 с.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Б: 2, 4, 8, БО, ТО, МГ

66.3 (5 Каз)

Н 19


Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. – Алматы, 2012. – 323 с.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Б: 2, 4, 8, БО, ТО, МГ

66.3 (5 Қаз)

Н 19


Назарбаев Н.А. Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций. – Алматы, 2012. – 182 с.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Б: 2, 4, 8, БО, ТО, МГ

66.3 (5 Қаз) 6

С 28


Сәрсенбай Қ. Тұлға- тағдыр. – Алматы, 2012. – 303 б. – (Тәуелсіздік толғауы)

ХЦ, АБ, Д4, Б: 1, 8, 9, КА, АК, ЭК

66.3 (5 Қаз) 6

Ш 16


Шагатай Ж. Ащы мен тәтті. – Алматы, 2012. – 302 б. – (Тәуелсіздік толғауы)

ХЦ, АБ, Б: 4, 6, 7, 8, КР, МА, ОЛ

66.74(5Қаз)

А 40


Алдабергенқызы Т. Әйел – Әлем. – Алматы, 2012. – 302 б. – (Тәуелсіздік толғау)

ХЦ, ЧЗ, Б: 4, 6, 7, 8, АК, КА, КО

76.01 (5 Каз)

Б 95


Был случай: воспоминания / Сост. А.Тараков. – Алматы, 2012. – 287 с.

ХЦ, Б: 1, 8, 9,

БО, КР


76.01 (5 Қаз)

С 64


Солай болған. – Алматы, 2012. – 287 б.

ХЦ, АБ, Б: 2, 3,

КР, ЭК


83.3 (5 Қаз) Қаз 6

Ә 55


Әлім Қ. Махаббат жыршысы: Әзілхан Нұршайықов-пен хаттасулар. – Алматы, 2012. – 382 б.

ХЦ, АБ, Б: 1, 6, 7, БА, ЭК, АК

83.3 (5 Қаз) Қаз 6

Е 49


Елшібек Ж. Сырлы әлем: әдеби портреттер, эсселер, және мөлтек әңгімелер. – Алматы, 2012. – 320 б.

ХЦ, АБ, Б: 3, 7, 8, 9, БА, ОЛ, ЭК

83.3 (5 Қаз) Қаз 6

Ы 88


Ысмағулов Ж. Ілияс Омаров: ғұмырнамалық деректі хикаят / Ж.Ысмағулов; С.Ақтаев. – Алматы, 2012. – 254 б. – (Ғибратты ғұмыр = Личность и время)

ХЦ, ЧЗ, Б: 2, 3, 4, АК, КА, ЭК

84 (5 Қаз) Қаз 6

А 37


Ақсұңқарұлы С. Қараорман: өлендер. – Алматы, 2012. – 383 б. – (Поэзия)

ХЦ, АБ, Б: 1, 2, 3, КР, БО, ТО, МГ

84 (5 Қаз) Қаз 6

Ә 54


Әлмашұлы Ж. Жеті жебе: драмалық хикаяттар, әңгімелер, новеллар. – Астана, 2012. – 489 б. – (Жаңа заман әдебиеті: проза)

ХЦ, АБ, Б: 3, 4, 9, КУ, СА, КА

84 (5 Қаз) Қаз 6

Б 39


Бекбосын А. Фәнилік драма: 2 500 рубаят. – Алматы, 2012. – 351 б.

ХЦ, АБ, Б: 2, 3, 4, БО, ТО, МГ, КО

84 (5 Қаз) Қаз 6

Б 44


Бельгер Г.К. Сочинения. В 10 т. Избранные сочине-ния. Т.9. Воздух времени: критика. – Алматы, 2012. – 431 с. – (Тамыр)

ХЦ, АБ, Б: 2, 4, 6, 7, БО, ТО, МГ, КО

84 (5 Қаз) Қаз 6

Б 44


Бельгер Г.К. Сочинения. В 10 т. Избранные сочине-ния. Т.9. Воздух времени: критика. – Алматы, 2012. – 431 с. – (Тамыр)

ХЦ, АБ, Б: 2, 4, 6, 7, БО, ТО, МГ, КО

84 (5 Қаз) Қаз 6

В 57


Владимиров В.В.Собрание сочинений. В 5 т. Т. 4 Лицом к лицу: из прошлого – близкого и далекого: неизвестное об известном. – Алматы, 2012. – 486 с. – (Тамыр)

ХЦ, АБ, Б: 3, 4, 8, ТО, МА, КУ, СА

84 (5 Қаз) Қаз 6

Д 64


Доспанбетов Ұ. Шың мен шыңырау. 2-ші кітап: роман. – Алматы, 2012. – 416 б.

ХЦ, АБ, Б: 1, 6;

АК, КА, КУ, ТО, МА84 (5 Қаз) Қаз 6

Е 85


Естенов А. Біздің батыр бабалар: балаларға арналған өлеңдер мен жұмбақтар. – Алматы, 2012. – 212 б.: сур. – (Көркем әдеби басылым)

Есть во всех д/б;

КР, КО, КА84 (5 Қаз) Қаз 6

Ж 28


Жанаңжұңұлы К. Жауқазын: өлендер жинағы. – Алматы, 2012. – 214 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

84 (5 Қаз) Қаз 6

Ж 87


Жұмабайұлы Б. Куй-шежіре: деректі зерттеу. – Алматы, 2012. – 104 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

84 (5 Қаз) Қаз 6

Ж 91


Жүністегі К. Едіге. – Астана, 2012. – 408 б. – (Проза. Жаңа әдебиеті)

ХЦ, АБ, Б: 1, 2, 9;

АК, БА, ЭК84 (5 Каз) Каз 6

К 19


Кангожин М. Белый дом Абылая: стихотворения и поэмы. – Астана, 2012. – 223 с.

ХЦ, ДЦ, Б: 2, 8, 9;

БО, ТО, МА84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 23


Қайысқанұлы Т. Сексеуілдің шоғы: өлеңдер мен поэмалар. – Алматы, 2012. – 287 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 25


Қалдыбаев Ә. Таңдамалы шығармалар. 3 том. Роман, әңгімелер. – Алматы, 2012. – 367 б.

ХЦ, ДЦ, Д4, Б: 4, 6, 8, ТО, МГ, ЭК

84 (5 Қаз) Қаз 6

Қ 77


Құрманғали Қ. Әулиекөл әуендері: өлеңдер мен поэма, әдеби портрет. – Алматы, 2012. – 472 б. – (Мерейтойлык әдебиеттер)

ХЦ, АБ, Д3, Б: 1, 2, 7, КО, КА, АК

84 (5 Қаз) Қаз 6

М 36


Мәмет С. Көңіл көзі. – Алматы, 2012. – 311 б. – (Тәуелсіздік толғауы)

ХЦ, АБ, Д2, Б: 1, 3, 4, КО, КУ, СА

84 (5 Қаз) Қаз 6

М 85


Мұстақиұлы С. Арманның алыс аралы: өлендер жинағы. – Алматы, 2012. – 143 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

84 (5 Қаз) Қаз 6

М 87


Мүбарак Қ. Жат құшақ: мистикалық хикаяттар мен әңгімелер. – Алматы, 2012. – 270 б. – (Шетелдегі қазақтар. Қауымдастық кітапханасы)

ХЦ, АБ

84 (5 Қаз) Қаз 6

О – 58


Омаров І. Өмір мен өнер: очерктер, мақалар, өлендер, хаттар, естеліктер. – Алматы, 2012. – 519 б. – (Мерейтойлык әдебиеттер)

ХЦ, АБ, Б: 1, 6, 9, АК, КА, ЭК

84 (5 Қаз) Қаз 6

Ө – 66


Өрілген өмір өрнегі: «Тәуелсіздік толғауы» байқауында жүлде алған пьесалар. – Астана, 2012. – 566 б. – (Жаңа заман әдебиеті. Драматургия)

ХЦ, АБ, Д3, Б: 3, 9, МА, БА, АК

84 (5 Қаз) Қаз 6

С 28


Сәрсенбай О. Адамның құны қанша?: риссалалар. – Алматы, 2012. – 343 б.

ХЦ, АБ, Б: 1, 4, 6, 7, КР, КУ, СА

84 (5 Қаз) Қаз 6

С 37


Серікқалиұлы З. Таңдамалы шығармалары. 2 том. – Алматы, 2012. – 319 б.

ХЦ, АБ, Б: 1, 8, 9, МГ, КУ, СА

84 (5 Қаз) Қаз 6

С 37


Серікқалиұлы З. Таңдамалы шығармалары. 3 том. – Алматы, 2012. – 319 б.

ХЦ, АБ, Б: 1, 8, 9, МГ, КУ, СА

85.14 (5 Каз)

А 89


Арыскин В.И. Взгляд художника: каталог: произведения. – Алматы, 2012. – 61 с.: ил.

ХЦ, ЧЗ, Б: 2, 3, 4, 6, МГ, КР, МА

85.14 (5 Қаз)я 6

Ю 91


Юсупов Р. Жер тынысы = Живая земля: альбом. – Алматы, 2012. – 191 б.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Б: 2, 8, 6, ОЛ, КУ, МА

92 (5 Қаз)

Қ 17


Қазақ күнтізбесі 2013. Жылан жылы. – Алматы, 2012. – 384 б.

ХЦ, ЧЗ, ДЦ, Д2, Б: 7, 6, ОЛ, КР, СА


Құрастырған БҚҰП бөлімінің кітапханашысы Шамшиярова О.В.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет