Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІбет2/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5


3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ
Курстың мақсаты:

“Жастардың музыкалық тынығуы” пәнінің мақсаты – мектепте тәрбие жұмысының әдіс-тәсілдерін жетілдіру – оқушылардың мәдени-тынығу жұмыстарының теориясы мен практикасын оқу үрдісінде дұрыс пайдаланып, он ұйымдастыра білуге байланысты. Ол үшін болашақ музика мұғалімдерін дайындайтын оқу орындарында “Жастардың музыкалық тынығу жұмыстары” пәнінің жоғарғы деңгейде өтілуі, уақыт талабына сай оқу жоспарлары, оқулықтар, бағдарламалар жасалу қажет.Курстың міндеттері:

  • музыка өнерінің мазмұны мен мәнін айқындау;

  • жастардың ұйымдастырушылық, тәрбие және насихат жұмыстарының қажетті білім мен дағды алуына жәрдемдесу, олардың белсенділігін арттыру;

  • дискотека жұмысының мазмұнымен таныстыру;

  • вокалды–аспапты ансамбльдерді басқарудың әдіс-тәсілдерімен таныстыру; эстрадалық музыкамен байланысты қазіргі заман талабына сай жастардың эстетикалық талғамын қалыптастыру; музыкалық спектакльдердің теориясымен практикасымен таныстыру, режисура негіздерін игеруге, мектепте музыкалық театр ұйымдастыруға дайындау.


4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ


Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы №___ күні


1

Өнер тарихыМузыкалық білім берудің әдістемесі


Музыкалық білім
2

Музыкалық педагогика
Музыкалық білім

5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕКурс

Жалпы сағ.

саны


Аудиториялық сабақтар

Аудиториядан тыс сабақтар

Қорытынды бақылау

лек

практика

Лаб.

СӨЖ1

3

4

5

6

7

10
5

45

-

14

-

31

емтихан


6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: практика, СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы).

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Практика сабақтарында–студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР:
Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.
8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ
Тараулар атауы, реті
Аудиториялық сабақтар


Аудиториядан тыс сабақтар

Практика

СӨЖ

1

1. Қазіргі кездегі өнер мен мәдениеттің даму ерекшеліктері

Қазіргі кездегі өнер мен мәдениет1

2

2

2. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру және дискотеканың дамуы

Тынығу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі міндеті–жастардың көпшілік мәдени қарым-қатынасын қалыптастыру.1

2

3

3. Дискотеканы басқарудың негізгі принциптері

Жастар демалысының жаңа түрі1

2

4

4. Дискобағдарламалар құрудың әдістемесі

Тақырыптық бағдарламаның, би репертуарының көркемдік–идеялық мазмұнының сапалы деңгейіне қойылатын талаптар.1

2

5

5. Дискотеканы техникамен жабдықтау.

Дискотекадағы музыка, икемділік және хореография1

2

6

6. Мектептегі вокальды–аспапты ансамбль

Эстрадалық вокалды-аспапты музыканың дамуының негізгі кезеңдері.1

2

7

7. Кеңестік вокалды-аспапты ансамбльдердің шығармашылығы

60-жылдардағы екінші жартысындағы кеңестік эстраданың орындаушылығы.1

2

8

8. Қазіргі зонг-опера вокалды-аспапты ансамбльдердің көңіл көтеруші шоу бағдарламалары

Шет елдегі саяси тақырыпқа бірінші болып құрылған эстрада әндерінің рок операсы.

Кеңестік зонг-опералық шығармашылық.


1

2

9

9. Мектептегі вокалды-аспаптық ансамбльдерді ұйымдастыру және оқу тәрбиелеу жұмыстары

Мектептегі вокалды-аспапты ансамбльдерді ұйымдастыру және оқу тәрбиелеу жұмыстарында оқу және аспаптармен қамтамасыз ету жағдайлары.1

2

10

10. Вокал және музыкалық аспап қызметі

Вокалды аспапты орындаушылықтың түрлері1

2

11

11. Қазіргі танымал музыка негіздері

Қазіргі эстрадалық музыка негіздері.

Қазіргі танымал эстрадалық музыканың негізгі бағыттары.

ХХІ-ғасырға көзқарас.1

2

12

12. Мектептегі музыкалық театр

Музыкалық театрдың дәстүрі мен жаңашылдығы1

3

13

Алғашқы балалар музыкалық театры.

Театр-өнер түрі.1

3

14

Театрдың түрлері.

Қазақстандағы балалар театр өнерінің қалыптасуы және дамуы.1

3
Барлығы

14

31


9. Практикалық сабақтардың мазмұны

№ 1 сабақ1. Сабақтың тақырыбы: Қазіргі кездегі өнер мен мәдениеттің даму ерекшеліктері

Қазіргі кездегі өнер мен мәдениет2. Сабақтың жоспары:

1. Мәдениеттің философиялық ғылымындағы айқындалуы.

2.Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны.

3. Өнер- өмір шындығын көркем образдар арқылы бейнелейтін форма.

4. Өнердің адам өмірінде алатын орны.

5. Өнер мен мәдениеттің даму ерекшелігі

6. Дискотека- тынығу жұмыстарының бір түрі.

3. Сабақтың мақсаты:

Өнер мен мәдениеттің даму ерекшеліктеріне тоқталу.4. Теориялық мәліметтер:

Өнер-өмір шындығын көркем образдар жүйесі арқылы бейнелейтін қоғамдық сана мен адам іс-әрекетінің өзіне тән ерекшеліктерімен дараланатын формасы. Көркемдік образдар құрылымының ерекшеліктеріне қарай өнер туындылары бірнеше түрге бөлінеді. Көркем сурет, скульптура, графика, көркем әдебиет, театр, кино өнері-өмір құбылыстарын тікелей бейнелесе, музыка, би, сәулет өнері (архитектура) оларды суреткердің ішкі идеялық–сезімдік толғаныстар арқылы береді. Сөздің кең мағынасындағы өнер ұғымына технологиялық және эстетикалық жақтарынан аса шеберлікпен орындалатын адамның практикалық қызметінің барлық түрлері жатады. Өнердің өзіне тәні пәні-өмір шындығына адамның эстетикалық қатынасы, ал басты мақсаты- дүниені көркемдік түрғыдан бейнелеу. Сондықтан да, өнер туындыларының төрінде қоғамдық байланыс, басқа адамдармен қарым-қатынасы, өмірі мен қызметі тұрады. Осы тұста өнер туындыларының бір саласы музыкаға тоқталайық.

Қоғамнан тыс өнер, мәдениет жоқ болғандықтан, әдебиет сияқты музыка да таптық, практикалық роль атқаратын қоғамдық құбылыстардың үні. Қоғамнан тыс музыка жоқ. Музыканы тыңдай білу, оны түсініп, ұғыну жеке адамның біліміне, көңіл күйіне, оның өмірден алған тәжірибесіне байланысты. Әдебиет сияқты, музыка да барлық кәсіп иелерінің сусындай ләззат алатын өмір талшығы. Ләззатты тек таңдаумен ғана емес, таңдалған музыкалық үнді сезімге түйсіну арқылы ала алады. Бірақ, музыкалық әуенді ұқпайтын, оны сезбейтін оған елеңдемейтін есту мүшелері жоқ. Есту мүшесінің бір құлақ болса музыканы тек құлақ арқылы тыңдаймыз. Оны біз барлық ішкі сезімімізбен тыңдап ұғылады. Психологиялық жүйелерінің өзара қатынасымен бірде қабылдап, бірде еске түсіріп, бірде көз алдына елестетіп, қайтадан жаңғыртып, түйсік сезіміне жеткізу арқылы музыканы түсіне аламыз. Музыка құр шуын, жай ызың емес болғандықтан, оның ішкі бейнелі үшін сезіммен тыңдауға дағдыланған жөн.

Қазақ халқының өнері – оның тарихи болмысының құрамдас бөлігі. Рухани өнердің өмірге келуі, біртіндеп дамуы, халықтың сипат алуы, оның біртұтас бөлінбейтін құбылыс екенін аңғартады. Қазақ қоғамының мәдениеті мен өнерінің іргетасы тым ерте кезеңдерден бастап қаланған.

«Өнер–оның өзіне тән сезімталдылығымен, шабытымен және көпшілік шеберлерінің сезімтал қасиеттері мен дағдыларының арқасында әрқашан алда жүреді. Сондықтан да халық атты композитор көп бейнелі барлық өнер әлеміне бүкіл жан–жақтылығымен әсер етеді»-деп, музыкатанушы Б.Асафьев қазақ өнерінің өміршеңдігін атап көрсетті. Қазақ халық музыкалық шығармашылығының тағы бір үлкен саласы–би өнері. Би - өнер атаулары ең ежелгісі. Оған негіз алғашқы қауымдық құрылыстың өзінде би элементтерін қолдану арқылы адамдар өздерінің тіршілігіне қажетті мәселелерді шешіп отырған. Жалпы би арқылы жеке бір халықтың ғасырлар бойы тұрмыс–тіршілігінен, кәсібінен, салт–дәстүрінен мағлұмат алуға болады, ал қазіргі кезде жастар (қазіргі заман талабына сай құрылған дискотекаға) көбірек көңіл бөледі. Мектептегі дискотеканы белгілі бір мерекелік іс-шара өткізу барысында, концерт соңында құруға болады. Дискотека жастарға тынығу жұмыстарының бір түрі-демалыс ретінде өткізіледі.

Музыка–эстетика саласынан оқушыларға тұрақты білім беру дегеніміз-өнер жөнінен, оның ішінде музыка саласының білім беріп, ән айту, музыкадан күйлер тыңдау дағдыларынан үйретіп, музыканың өзі практикалық іспен, еңбекпен пайда болатын сезіндіру, дүние әлемінің тынысын байқау, аңғару, оқушының сана сезіміне әсер етіп, оларды білгірлікке, тапқырлыққа өнерге деген сүйіспеншілігін одан ары тереңдетіп, адамгершілік бағытында тәрбие беру.5. Бақылау сұрақтары:

1. Мәдениеттің философиялық ғылымындағы айқындалуы дегеніміз не?

2.Өнердің адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуындағы орны қандай?

3. Өнер- өмір шындығын көркем образдар арқылы қалай бейнелеуге болады?

4. Өнердің адам өмірінде алатын орны қандай?

5. Өнер мен мәдениеттің даму ерекшелігі, айырмашылығы, бір-бірімен байланысы қандай?

6. Дискотека- тынығу жұмыстарының бір түріне тоқталыңыз.

№ 2 сабақ1. Сабақтың тақырыбы: Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру және дискотеканың дамуы

Тынығу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі міндеті–жастардың көпшілік мәдени қарым-қатынасын қалыптастыру.


2. Сабақтың жоспары:

1. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру

2. Тынығу жұмыстарының негізгі міндеті

3. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру арқылы дискотеканы дамыту.3. Сабақтың мақсаты:

Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру4. Теориялық мәліметтер:

Жастардың ұйымдастырушылық, тәрбие және насихат жұмыстарының қажетті білім мен дағды алуына жәрдемдесу, олардың белсенділігін арттыру, тынығу жұмыстарын ұйымдастыру-негізгі міндетіміз болып саналады.

Кез–келген халықтың өзіне тән ұлттық мәдениеті ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи ерекшеліктері болады.

Біздің жаңарған дәуірімізде, жаңарған қоғамға қарай, алға басып келе жатқан мезгілде, мектеп жастарын адамгершілік рухта тәрбиелеу жолында мектеп өмірінің, мектептегі әрбір сабақтың, соның ішінде, музыка сабағын өткізудің ерекше маңызы болып отыр. Музыка сабағына да оқушыларға адамгершілік тәрбие берудің негізгі мақсаттарын жан-жақты қамтып, оларды білімді, жоғары идеялы, табанды қажырлы етіп, алдарында қандай қиындықтар болмасын, оны жеңіп шығатын жігерлі етіп тәрбиелеу мақсаты қойылып отыр.

Әлеуметтік-эстетикалық талаптарға қол жеткізу және осы бағыттағы жұмыстарды кеңінен енгізу керек екендігін көрсетеді. Мектепте тәрбие жұмысының әдіс-тәсілдерін жетілдіру-оқушылардың мәдени (музыкалық) тынығу жұмыстарының теориясы мен практикасын дұрыс пайдаланып, оны ұйымдастыра білу мына жұмыстар арқылы жүзеге асырылады:

- мектептегі музыкалық іс-шараларды ұйымдастырудағы музыка мұғалімінің дайындығы;

- музыка сабағында оқытудың жаңа технологияларын қолдану.

Музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыруды зерттеуде қойылатын міндеттер:  • оқушылардың музыка сабақтарына деген ынтасын арттыру, музыканы өнер ретінде танып, оны өмір қажетіне айналдыру, құштарлық сезімін тәрбиелеу.

  • оқушылардың жоғары көркемдік талғамын, өнер шығармаларын тек шынайы сезіммен қабылдап, бағалай білу қабілетін қалыптастыру, оларды бейнеленген түрлі құбылыстарды салыстыра білу;

  • музыкалық шығармалардың сипатына,стилі мен жанрына және дәуіріне қарай түсінуге тәрбиелеу;

  • музыкалық шығармалардың сипатын танытатын жанрлар, саздар, ырғақтық,тембрлік ерекшеліктер туралы және оларды музы­ка пәнінің бағдарламасында белгілі бір логикалық құрылымы арқылы жүзеге асыру.

Оқушылардың музыкалық тынығу жұмыстары, музыкалық педагогикада Б.В.Асафьев, В.Н.Шацкая, Н.Л.Грозденская, О.А.Апраксина, Ө.Нұғманова, П.Момынұлы, С.Ұзақбаева, Р.Жардемалиева зерттеулерінен көрініс тапты.

Музыкалық тынығу жұмыстары - оқушылардың музыкалық мәдениетін, музыкалық ынта қабілетін нысаналы және жүйелі дамыту, оның бойына музыкаға тебіреніп, толғана білуді, оны түсінуді сіңіру.

Осыны негізге ала отырып, жұмысымызда төмендегі мәселелерге тоқталдық:

-мектептегі музыкалық тынығу жұмыстарының кең тараған формалары: ертеңгіліктер, мерекелік кештер, әдеби-музыкалық қойылымдарды ұйымдастыру;

- музыканың қоғам және жеке адам өміріндегі маңызы;

-оқушылардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру және оны өткізудің жолдары;

- музыкадағы өмір көріністерінің дыбыстық көркем образдар арқылы бейнеленуі;

- музыкалық жанрлар жүйесі арқылы оқушылардың музыкалық тынығу жұмыстарын

ұйымдастыру;

- оқушыларды музыкалық-эстетикалық тәрбиелеуде театр өнері, кино өнері, концерттік қойылымның әсері.

Қазіргі ырғақтар, жалпы би әуені, барлық воальды аспаптық ансамбльдердің стильдік қолтаңбаларына тән. Алайда түрлі ән және фольклор дәстүрлеріне байланысты түрлі елдер мен аймақтардың вокальдық ансамбльдері, рок және поп топтары орындаған музыканыңекпін-әуен негізі бір-біріне ұқсамайтын кейде тіпті күрт ерекшеленетін болып шықты.

Алғаш би элементтері адамдардың қажеттілігіне жараса, біртіндеп тарихи даму нәтижесінде өнердің бір саласына айналды. Әр халықтың би мәдениеті уақыл өте келе күрделеніп, байытылып отырылған. Музыкасыз би өмір сүрмейді.


5. Бақылау сұрақтары:

1. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру арқылы қандай жақсы бағыт беруге болады?

2. Тынығу жұмыстарының негізгі міндеті қандай?

3. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыру арқылы дискотеканы дамытуға бола ма?

4. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарының адам өмірінде алатын орны қандай?

№ 3 сабақ1. Сабақтың тақырыбы: Дискотеканы басқарудың негізгі принциптері

Жастар демалысының жаңа түрі2. Сабақтың жоспары:

1. Дискотеканы басқарудың негізгі принциптеріне тоқталу

2. Музыкалық тынығу жұмыстары

3. Сабақтың мақсаты:

Жастар демалысының жаңа түріне тоқталып, оны талдау.4. Теориялық мәліметтер:

Дискотеканы басқарудың негізгі принциптері музыкалық тынығу жұмыстарымен тығыз байланысты болып келеді. Негізгі принциптерге сүйене отырып, біз жастар демалысының жаңа түрін басқара аламыз. Музыкалық тынығу жұмыстары-музыкалық тәрбие берудің толық құндылығы-оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына тікелей байланысты екені белгілі. Олар бірқатар жолын педагогикалық және дидактикалық талаптарға сай келуі тиіс. Атап айтқанда, бүкіл оқу процесінің нысаналы жүргізілуі, оның жүйелілігі, түсініктілігі, көрнекілігі, өмірмен байланыстылығы, оқыту мен тәрбиедегі сабақтастығы, әрбір адамды терең құрметтей отырып, ұжымның барлық мүшелеріне қойылатын талаптардың бірлігі, творчестволық ізденіс, өзін-өзі көрсету үшін оңтайлы жағдайлар жасау және ұжымның, оның жетекшісінің талаптарына міндетті түрде бағыну, жоғары тәртіптілікке баули отырып, саналы музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыра аламыз. Жастардың музыкалық тынығу жұмыстарын ұйымдастыра отырып, патриоттық сезімдерін оята аламыз.

Оқушылармен өткізілетін музыкалық іс-шараларды ұйымдастыру жұмыстары балалардың білімділігіне байланысты. Арнайы дағдыны талап етпесе де, олардың музыканы білуге деген ықыласы болу керек. Бұл салаға жастардың музыкалық тынығуы-дискотека, көпшілік би кештері, жастар дискотекасы, лекция-концерт, көпшілікпен бірге театрға, музыкалық киноларға бару, музыкалық кештерді ұйымдастыру, жүргізу, карнавалдар, конкурстар, байқауларды өткізу жатады.

Музыка өмірдегі динамикалық құбылыстардың ойлаудан көрінетін үнсіз келбет- кескініне ғана емес, оны сырттай суреттеп қана қоймайды, ол таңғажайып сырлары бар мелодиялық үндесумен ішкі сезімі күйлеріне әсер беріп, тыңдаушысын белгілі нысанаға биімдеп баурап алады. Былайша айтқанда, адам жай-күйін тәрбиелейтін эстетикалық қабілетін дамытатын сенсорлық мәдениетке баулитын, іске батыл жетелейтін эмоциялық құралдардың бірі- музыка. Ол адам қоғамымен бірге дамып, қоғамдық формацияларды басынан кеміріп келе жатқан тарихи құбылыстың бірі. Сондықтан да, оның тууы, шарықтау, даму, өркендеу, биіктеу шеңберіне жету кезеңдері бар. Әр ұлттың музыкалық таланты мен арнасы әр түрлі уақытта өсіп, дамып жетіледі. Бұлардың даму кезеңі де өмірдің өзі туған сезімдерге байланысты. Музыкада әр қоғам өз көрінісімен ұлттық бояу, бейне арқылы көзге елестеп, сезімге әсер етіп жатады.

Қазақ халқының музыкасына қатысты мәліметтер XIX ғасырдың аяғымен XX ғасырдың бас кезінде шетел, орыс ориенталистері мен қазақ ағартушыларының еңбектерінде азды-көпті қамтылған. Олардың қатарында А.Е. Алекторов, А.Е. Бимбоэс, Г.И. Гизлер, С.А. Диваев, И.Д. Добровольский, А.И. Левшин, П.С. Палас, Р.А. Пфенниг, В.В. Радлов, С.Б. Рыбаков, Н.Ф. Савичев. Ш. Уалиханов, А.Ф. Эйхгорн т.б. атауға болады.

Өзінің “Қырғыздар мен сарттардың халық әндері” атты мақаласында: Р.А. Пфенниг: “Бұл халықтардың бірде-бірі жиын тойды әнсіз өткізбейді”, -деп жазды. Р.А. Пфеннигтің “Музыкальные инструменты народов Средней Азии и Казахстана”- атты кітапшасында Орта Азия мен Қазақстанның Оңтүстігінде тараған музыкалық аспаптар туралы көптеген мәліметтер кездеседі. Автор мұнда әр бір аспапқа, оның құрылысы, орындалу ерекшеліктеріне арнайы тоқталған. «Табиғат дүниедегі сұлулықтың ғажабы аспан ширақтарында, ал жердегі дыбыс сұлулығы- ән, күй сазында»-дейді шығыс философы, музыка зерттеушісі, ғұлама ғалым Әбу нәсір Әл- Фараби. Музыка да ғылымның бір саласы екені баршаға аян. Музыканың тілі арқылы біз табиғаттың әр түрлі көрінісін, жыл мезгілдерін, адамның мінез-құлқын, қайғы-қуанышын жеткізіп білдіре алады. Музыка дегеніміз- өмірдің бөлігі. Күнделікті өмірдің өзі әр адамға музыка тілімен жетеді. “Музыка туа біткен дарындылық пен инстинкт түйсіктердің нәтижесінде дами келе ғылым дәрежесіне жетті. Адамның музыкалық өнері оның туа біткен жеке-дара қабілет нышандарына байланысты бірақ ол даму нәтижесі, тәрбиелеу мен үйрету нәтижесі” (Фараби). Яғни, музыкалық қабілет адам бойында үйрену, тәрбиелеу барысында дамиды. Жалпы музыка жастарға музыкалық эстетикалық тәрбие беруде, ішкі дүниесінің әсем де сұлу болып өсуіне ықпал жасайды. Жас сәби дүниеге шыр етіп келген күннен бастап, оны ұнамдылыққа, әдемілікті сезінуге тәрбиелеу керек. Егер жас бүлдіршін кішкентайынан музыканы шын ықыласымен тыңдап түсіне білсе, ән салып, би билесе, халқымыздың ұлттық аспаптарының бірінде ойнауды үйренсе, онда олар үшін рухани ләззат алып, өмірге деген көзқарасы қалыптасып, шынайы биік армандар мен мақсаттарға ұмтылып, өнерлі де тәрбиелі адамзат болып өсуі хақ. Ал бұл міндеттерді жүзеге асыруда мектептің, оның ішінде музыка мұғалімінің атқаратын міндеті зор.Каталог: CDO -> Sillabus -> BOS
BOS -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
BOS -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
BOS -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
BOS -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
BOS -> Лекция: 30 сағат. Семинар: 30 сағат. СӨЖ: 30 сағат. Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция:: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат. СӨЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
BOS -> 2. Практикалық сабақты өткізу уақыты және орны
BOS -> Лекция 30. СӨЖ. 30. ОбсөЖ. 30 Барлық сағат саны. 90 с. Емтихан. 6-семестр. Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынш


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет