Ф со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіДата18.04.2016
өлшемі192.76 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Ф СО ПГУ 7.18.1/02

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Жалпы биология кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Мамандыққа кіріспеПавлодар

Ф СО ПГУ 7.18.1/09«БЕКІТЕМІН»

ОЖ жөніндегі проректоры

___________ Н.Э.Пфейфер

“____”_____________200__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Нұрғожин Р.Ж. __________Жалпы биология кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандыққа кіріспе
050607 «Биология» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған

оқу түрі күндізгі, жалпы орта білім база негізінде


Жұмыс бағдарламасы мамандықтың оқу жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленді

және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді

«23» 09. 2006ж., № 1 хаттамасы
Кафедра мәжілісінде ұсынылды 2006 ж. «21» 08. № 1 хаттамасы
Кафедра меңгерушісі _________ б.ғ.д. Ж.М. Исимбеков
Биология-химия_факультетінің әдістемелік кеңесінің келісімімен өтті

“28” 08. 2006ж. № 1 хаттамасы

ӘК Төрайымы ____________ Жапаргазинова К.Х.
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _______________ Базарбеков Қ.О. “___” _____ 2006
ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ________________ Головерина Л.Т. «___» ____ 2006

Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты: биологияның негізгібиологияның бөлімдерің қарастыру.Қурстың міндеттері:

  • Биологиялық организмдердің құрылысын танып білу.

  • Алған бімімдерің практикалық әрекетте пайдалана білу.

  • Табиғатқа деген кезде эстетикалық және мәдениетті тәрбие беру.

Студент білу керек: Тірі ағзалардың негізгі құрылыс ерекшеліктерің, олардың функцияларымен айырмашылықтарын.

Студент істей білуге тиісті: оқыған материалға анализ және синтез. Алған білімдерін прктикалық әрекетте және басқа биологиялық пәндерді өткен қезде пайдалану.Пререквизиттері: мектеп жалпы биология курсы, химия, физика, омыртқасыздар және омыртқалалар зоологиясы, экология.
Ф СО ПГУ 7.18.1/13

Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспары


ПӘннің тақырыптық жоспары

Оқу формасы – күндізгі ЖОБ негізіндеп/п


Пәннің тақырыптары

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі. Про және эукариоттар.

2

2

2

6

2

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі

Саңырауқұлақтар,өсімдіктер,жануарлар3

2

3

6

3

Тірі ағзалардың химиялық компоненнтері

2

2

2

7

4

Ферменттер

2

2

2

6

5

Клеткалар

2

2

2

7

6

Гистология

2

2

2

6

7

Қоректену

2

3

2

7

БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

45


Аудиторлық сабақтардың мазмұны
Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі. Про және эукариоттар.

Тірі материя ұйымдасуының деңгейі. Тірі жүйелердің критерилері. Про- және эукариотты жасушалар туралы түсінік. Айырмашылықтары. Биосфера, құрылымы және функциясы.


Тақырып 2. Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі.

Саңырауқұлақтар,өсімдіктер,жануарлар

Саңырауқұлақтардың жалпы сипаттамасы. Шығу тегі. Сыртқы және дене құрылысы. Олардың көбеюі. Таралуы мен маңызы. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер. Адам мен жануарлар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтары. Омыртқасыз және омыртқалы жануарлар.

Тақырып 3. Тірі ағзалардың химиялық компоненнтері

Ағзаны құрайтын органикалық және бейорганикалық заттар. Ақуыздар, майлар және көмірсулар. Минералды тұздар мен су. Дәрумендер. Метаболизм. Катаболизм және анаболизм.Тақырып 4. Ферменттер

Фермент туралы түсінік. Даму және зерттеу тарихы. Ас қорытуда олардың маңызы. Түрлері, құрылысы.Тақырып 5. Клеткалар

Өмірлік және митотикалық циклі. Жасушалардың бөлінуі. Митоздың биологиялық маңызы. Жасушалық теория.Тақырып 6. Гистология.

Гистология – ұлпалар туралы ғылым. өсімдік және жануар ағзаларында кездесетін ұлпалар түрлері. Шығу тегі мен қызметтері.Тақырып 7. Қоректену.

Қоректенудің маңызы. Гетеротрофты және автотрофты қоректену. Фототрофтар мен хемотрофтар. Сапрофиттер. Паразиттер. Фотосинтездің маңызы.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


ТӘжірибелік сабақтардың мазмұны мен орындау мерзімі

№ п/п

Тақырыптар


Мазмұны


Бақылау түрі

Орындау мерзімі (жұма бойынша )

Аббр.

1

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі. Про және эукариоттар.

Бактериялар, вирустар және балдырлар. Бактериофагтар.

Сабақ барысында сұрау

1,2

Т 1,2


2

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі

Саңырауқұлақтар, өсімдіктер,жануарларМед-да саңырауқұлақтардың маңызы. Жердің геохронологиялық шкаласы. өсімдіктер мен жануарлардың филогенезі.


Сабақ барысында сұрау

3

Т 3

3

Тірі ағзалардың химиялық компоненнтері

Органикалық заттардың тотығуы. Қуат.

Сабақ барысында сұрау

4

Т 4

4

Ферменттер

Ферменттердің активтілігіне әсер ететін химиялық орта. Ферменттердің синтезі.

Сабақ барысында сұрау

5

Т 5

5

Клеткалар

Митоз және мейоз. өсімдік жәнежануар жасушаларының құрылысы.

Сабақ барысында сұрау

6

Т 6

6

Гистология

Ұлпалар түрі. Олардың шығу тегі мен ұрық жапырақшалары.

Сабақ барысында сұрау

7

Т 7

7

Қоректену

Фотосинтез механизмі. Симбиоз. Микориза.

Сабақ барысында сұрау

8

Т 8


Студенттің өздік жұмысының мазмұны


СӨЖ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ

№ п/п

СӨЖ түрі

Тақырыптар

Мазмұны.

Тапсыру мерзімі (апта бойынша)


Сағат көлемі

Бақылау формасы мен түрі

1

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Коллок.

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі . Прокариоттар және эукариоттар

Прокариот және эукариоттарды салыстыру.Бактерииялар Систематикасы. Құрылысы мен формасы. Өсуі, көректенуі, көбеюі. Пайдасы және зияны.

2 апта

5,7


Жазбаша жұмыс. Конспект2

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Бақ. жұмыс. Коллок.

Саңырауқұлақтар, Осімдіктер, жануарлар

Санырауқұлақтардың практикалық маңызы. Өсімдіктер мен жаңуарлардың систематикасы.

4 апта


6,7

Жазбаша жұмыс. Конспект


3

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Бақ. жұмыс. Коллок.Тірі ағзалардың химиялық компонентері

Тірі ағзаларда болатың элементтер. Көмірсулар. Липидтер. Аминқышқылдар. Ақуыздар. Нуклеин кышқылдар.

6 апта

6,7


Жазбаша жұмыс. Конспект4

Аралық бақылау
Өтілген материалдар бойынша студенттердің білімін тексеру

8 апта


1


Тест

5

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Бақ. жұмыс. Коллок.

Ферменттер

Катализ және энергия активациясы. Ферменттердің кофакторлері. Ферментативті реакциялардың жылдамдылығы.

9 апта

6,7


Жазбаша жұмыс. Конспект6

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Коллок.

Жасушалар

Айырмашылық және ұқсастық өсімдік тен жануарлар клеткаларында.

11 апта


5,7

Жазбаша жұмыс. Конспект


7

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Коллок.

Гистология

Айырмашылық және ұқсастық өсімдік пен жануарлар ұлпаларында.

13 апта


5,7

Жазбаша жұмыс. Конспект


8

Дәрістік және сараман. сабақ. дайындық. Глоссарий. Реферат. Бақ. жұмыс. Коллок.

Көректену.

Автотрофты және гетеротрофты қоректену.

15 апта


5,7

Жазбаша жұмыс. Конспект


9

Аралық бақылау
Өтілген материалдар бойынша студенттердің білімін тексеру

17 апта

1

ТестСтуденттің оқытушымен өздік жұмысының мазмұны


СӨЖ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ

№ п/п

СӨЖ түрі

Тақырыптар

Мазмұны.

Сағат көлемі


Бақылау формасы мен түрі

1

Қосымша материалдарды дайындау

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі. Про және эукариоттар.

Вернадскийдің биосфера туралы ілімі. Прокариот және эукариот жасушалар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

2

Қосымша материалдарды дайындау

Жердегі тірі ағзалардың әртүрлілігі

Саңырауқұлақтар,өсімдіктер, жануарлар


Биоценоз және биогеоценоз туралы түсініктер.

3


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

3

Қосымша материалдарды дайындау


Тірі ағзалардың химиялық компоненнтері

Тірішілік негізі – су. Жасуша құрамындағы химиялық элементті.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

4

Қосымша материалдарды дайындау

Ферменттер

Ферменттердің ашылу тарихы. Ферменттердің химиялық құрамы.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

5

Қосымша материалдарды дайындау

Клеткалар

Шлейден мен Шванның жасушалық теориясы, оның негізгі қағидалары.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

6

Қосымша материалдарды дайындау

Гистология

Ұлпаның түзілуі, қызметтері және микроскопиялық құрылысы.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

7

Қосымша материалдарды дайындау

Қоректену

Тірі жүйедегі қоректенудің маңызы. Қоректену түрлері.

2


Ауызша сұрау, конспекті тексеру

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

050607 Биология

Оқу түрі

Бақылау түрлеріСтуденттің оқу жұмысының көлемі

Курс және семестр бойынша сағаттардың бөлінуі
Барлығы

1 курс
Семестр

семестр
емт

сын

кж

бж

бәрі

ауд

өзд

дәр

пр

лаб

өзд

дәр

пр

лаб

өзд

1.

Күндізгі орта білім негізінде


1


90


45


45
15

15

15

45


Оқулық - әдістемелік қамтамасыз етілу

Мамандыққа кіріспе пәні бойынша студенттерді оқулық және оқу құралдарымен қамтамасыз етілу картасы

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі (оқулықтар, оқу құралдары, автор, басылым, басылым жылы)

Семестр

Оқулықтар саны

С. Бейсембаев атындағы ҒК

Қажеттілік

Негізгі әдебиет


Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х т. / Под ред. Р. Сопера. Изд. 2-е. - М.: Мир, 1996.

1

2

5

Биология / Гл. ред. М.С. Гиляров. – 3-е изд. – М.: Большая Российская Энциклопедия. Большой энциклопедический словарь. – 1998. – 864с.

1

5

10

Марина А.В. и др. Биология. Раздел «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» Метод. Пособие для учителя / Марина А.В., Суматохин С.В., Сивоглазов В.И. – М.: Генжер, 2001. – 192с.

1

2

5

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: в 3-х т. – М.: Оникс 21 век.

1

2

5

Қосымша әдебиет


Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. Брема З., Мейнке И.; Пер. с нем. – М.: Дрофа, 1999. – 400с.

1

2

5

Биология. Справочные материалы: Учебное пособие для уч-ся / Под ред. Трайтака Д.И. – 2-е изд., перераб. – М., 1998. – 207с.

1

2

5

Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии: Уч. пособие / К.П. Рябов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Минск: ВШ, 1981. – 256с.

1

2

5

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет