Ф-ук-047/2013 Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту Жеңіл сұрақтарДата17.04.2016
өлшемі86.52 Kb.

Ф-УК-047/2013Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту

Жеңіл сұрақтар

«Қамқорлық стилі»- осылардың қайсысы:

өзара сенімділік көрсету, істі бірлесе жүргізу, өзара тіл табысу

оқушыға қанағаттанбаушылық білдіру, өктемдікпен сөйлесу

танымдық әсер ету, еркін қатынас жасау

тым өбектеу, назидылық жалықтыру, мәпелеу

ресми қатынас негізінде оқу- тәрбие процесін ұйымдастыру

Педагогикалық қарым- қатынастың практикада қолданып жүрген стильдерін атаңыз

Авторитарлық, демократиялық, либералдық

Ынтымақтастық, жариялылық, үстемдік

Гуманизм, өзара түсіністік, жыриялылық

Демократиялық, гуманистік, жариялылық

Авторитарлық, үстемдік, сыйластық

Педагогтың тұлғаны, оның шығармашылық даралығын дамытуға бағытталған қызметі?

шығармашылық

әлеуметтік

бейімдеушілік

ұжымдық

гуманистік

Озық іс-тәжірибе

Мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелілік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалымдердің іс- тәжірибесі

Мұғалім мен оқушылардың барынша жеңілдетілген іс- тәжірибе

Жекелеген мұғалімдердің іс- тәжірибесі

Ерекше табыстарға жеткізетін іс- тәжірибе

Оқыту мен тәрбиелеуде тиімді нәтиже беретін іс- тәжірибе

педагогикалық процесті тексеріп отыру, оған бақылау жасау, бағалау мұғалімнің қай қызметіне жатады:

бақылаушылық- бағалаушылық

диагностикалық

қарым- қатынастық

ұйымдастырушылық

реттеушілік- ынталандырушылық

Педагогикалық процесс адамдардың қарым- қатынас жүйесінің қайсысына жатады

адам- адам

адам- табиғат

адам- техника

адам- өнер

адам- белгі

Кәсіби- педагогикалық мәдениеттің негізгі компоненттерінің бірі

педагогикалық такт

педагогикалық көзқарас

педагогикалық ситуацияны шеше білуі

педагогикалық технологияны жан- жақты игеруі

педагогикалық борштылық пен жауапкершілікті сезінуі

Ұстаздық шеберлік компоненттерін атап көрсет:

педагогикалық іскерліктерді кешенді игеруі

сөйлеу шеберлігі

оқушылар ұжымын ұйымдастыруы

әдіс- тәсілдерді тиімді таңдай білуі

педагогикалық талап қоя білуі

Мұғалімнің кәсіптік қабілетіне жатпайтын қабілетті белгілеңіз:

мұғалімнің көңіл- күйі

балаға жылылықпен қарауы

мәнерлі сөйлей білуі

мұғалімнің өзін- өзі ұстауы

жаңаны сезінуі

Мұғалімнің конструктивтік қызметін анықтайтын ұғымды көрсет:

педагогикалық қызметті жоспарлау

оқыту мен тәрбиенің тиімді әдіс тәсілдерін іздестіру

оқу- тәрбие процесіндегі әртүрлі әрекетерді басқару

«Мұғалім-оқушы»жүйесінде қажетті қатынасты дамыту, қалыптастыру

педагогикалық процесте бақылау жасау, бағалау

Педагогикалық процесте қажет қарым- қатынасты қалыптастыру қызметі дегеніміз мұғалімнің негізгі қызметінің қайсысына жатады:

коммуни кативтік

танымдық

ұйымдастырушылық

кноструктивтік

диагности калық

Мұғалімнің ұйымдастырушылық қызметін анықтайтын ұғысды көрсет:

педагогикалық процестегі әртүрлі әрекеттерді басқару

педагогикалық қызметті жоспарлау

педагоги калық процесте қажетті қарым- қатынасты қалытастыру

тиімді әдіс- тәсілдер

педагогикалық процесті бақылау

Оқушылардың ерекшеліктерні зертеу, педагогикалық процестіәң тиімді әдіс- тәсілдерін анықтау мұғалімнің

диагностикалық қызметі

реттеушілік- ынтандырушылық қызметі

бақылаушылық- бағалаушылық қызметі

танымдық қызметі

құрастырушылық қызметі

Арнайы ұйымдастырылғын педагог пентәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары

тәрбие процесі

оқу- тәрбие процесі

мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары

оқыту процесі

педагогикалық процесс

Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:

Білікті маман

бейжайлылық

қызықты адам

тиянақты адам

жақсы адам

педагогикалық мамандықтың ұжымдық сипатының мәні неде?

тәрбиеленушігі педагогтың, жанұяның, басқа ықпал ету көздерінің бірлігі

тәрбиеленушіні әлеуметтік- мәдени жағдайларға бейімдеу

тәрбиеленушілердің шығармашылық даралығын дамыту

тұлғаны өзгерту

педагогикалық міндеттерді шешу

Белсенділік, дербестік, ойлаудың белсенділігін арттыру қабілеті, жаңаны сезіну және оны тануға ұмтылысы, мақсатқа бағытталуы, байқампаздылылық, кәсібиесте сақтау.Бұл қандай педагогқа тән қасиеттер?

шығыармашыл педагог

жас педагог

ұйымдастырушы педагог

психолог педагог

қарым- қатынас педагог

педагогикалық такт

педагогтың балалармен педагогикалық қарым- қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

қоршаған ортамен өзара әсердің белсенділік формасы

ересектер мен балалардың өзара әрекеті

тәрбиелік әрекеттердің шарасы

адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы

Педагогикалық шеберлік

Тұлғалық және іскерлік қасиеттер мен кәсіптік біліктілік жиынтығы

тұлғалық қабілеттер

біліктілік

тұлғалық қасиеттер

кәсіптік біілмдер мен біліктер жиынтығы

Мұғалімнің өзін- өзі ұстауын, қарым- қатынас жасай білуін қамтамасыз ететін педагогикалық шеберліктің элементі қалай аталады

гуманистік бағыт

кәсіптік бағыт

педтехника

педагогикалық қабілет

біліктілік
Орта сұрақтар
Сөйлеу техникасын, қимыл, бет құбылысын игере білуге негіз болатын қабілеттер

өзін- өзі билеу

өзін- өзі сендіру

өз әрекетін басқару

оптимистік тәрбие

өзін- өзі иландыру

Педагогикалық іс- әрекет мәні

Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру

оқушыларды басқару

оқушыларға тек білімдер беру

оқушыға әсер ету

әлеуметтік сұранысты орындау

Педагогикалық такт

Педагогтың балалармен педагогикалық қарым- қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар қағидасы

қоршаған ортамен өзара әсердің белсенділік формасы

тәжірибелік әрекеттердің шарасы

ерексектер мен балалардың өзара әрекеті

адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы

Педагогтың мәдениеттілігінің көрсеткіші

әдептілігі

жауапкершілігі

сенімсіздігі

ізеттілігі

қамқорлығы

Педагогтыңқызметі

жас ұрпақты жан- жақты дамыту

тәрбиешінің өнегелі істері

тілім-тәрбиесінің ықпалы

қоғамдық орындарда өзін ұстауы

тәжірибе жинақтауы

педагогтың тән сипат

Отан,халық, ата-ана алдында жауапкершілікті сезіну

Жүйелі ықпал ету

Білімін молайту

Идеялық көзқарасын білдіру

Бағыт беру

Шебер тәрбиеші болудың себебі

Өз ісін терең білуі

Ғылымның дамуы

Адамды өмірге дайындау қасиеттілігі

Тәрбие мақсатынң өзгеруі

Тәрбие маңызының артуы

Педагогтік әдеп категориялары

Сыпайлылық

Педагогтік бедел

Адалдық

Шыншылдық

Сүйіспеншілік

Педагогтік оптимизм

өзін- өзі сендіру тәсілі

әзілді түсінетін

шыншыл

төзімді

ұстамды

Тәрбиеші балалардың алдында қандай болмауы керек?

салдыр- салақ

сәнді

жасына лайықты

эстетикалық талғамы

жинақтылығы

Күрделі сұрақтар
Сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар

әдеби тілді игеру

білімін тереңдету

әдістемені тереңдету

үздіксіз іздену

кәпістік білім

Мұғалімнің кәсіби қарулануы

өзін- өзі жетілдіру

әдеби тілді игеру

тың шешім табу

анық сөйлеу

білімін тереңдету

Шәкірт пен ұстаздың өзара бірлесіп, ынтымақтасып, жасайтын ортақ іс- әрекетті қалай аталады?

қарым- қатынас

оқу

диалог

оқыту

ойын

оқытушы- компютер- оқушы жүйесі шеңберінде әртүрлі оқыту бағдарламасының жәрдемімен жүзеге асыратын

компютерлік

тренинг

оқыту

модельдеу

инновация

перцептивті қарым- қатынас дегеніміз не?

өзара түсініктік ақпарат алмасу

қарым- қатынасқа түсушілердің бірін- бірі қабылдау үрдісі

қарым- қатынасқа түсушілердің өзара әрекетін ұйымдастыру

жағымды қарым- қатынас тудару

әңгімелесу

этикаға, жарасымсыз тәсілдегі жатпайтыныны қайсысы?

дұрыс сөйлесе білу

өзін айрықша адам етіп көрсету

өз әріптестеріне кекете

басқалардың пәнін кемсіту

оқушылардың бағаларын көеру

Академиялық қабілет дегеніміз не?

мұғалім қабілетінің пән сапасына сәйкестігі

мұғалім атына лайық болуы

толық білім алу

мұғалім дүниетанымның кеңдігі

адамдарды қабілетіне сүйеніп танып білу

«Ұстаздық дастан» еңбегінің авторы кім?

А.С. Макаренко

В.Ф.Одоевский

В.Т. Белинский

А.М. Сорокина

А.П. Усова

«Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім- мектептің жүрегі»- деп өз ойын білдірген жазушы, ақын

Ы.Алтынсарин

А. Байтұрсынов

М. Жұмабаев

А. Құнанбаев

С. Көбеев

Баланың ішкі әлемін сезу қабілеті

перцептивтік қабілет

коммуникативті қабілет

сөйлеу қабілет

академиялық қабілет

қолданбалы қабілет

Каталог: CDO -> Test
Test -> Бастауыш мектепте ана тілі
Test -> Ғылым тарихы мен философиясы пәнінен тест сауалнамасы
Test -> Бірыңғай еріндік дауыстылардан тұратын сөзді табыңыз?
Test -> Маб-2008 сұрақтар Пән оқытушы: Құрбаналиев Б.Ө
Test -> 2101-нұсқа ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы
Test -> Нұсқа аіжқ Сот отырысына еріксіз келтіруге жатады а сарапшы, маман, аудармашы
Test -> Тестжина ғ ы Жетісай 2008 ж. Экология пәнінен тест
Test -> 1. Каспий теңізінің Қазақстандағы шекарасы қандай физикалық–географиялық нысандардан өтеді
Test -> Қазақстанның жаңа тарихы 1122-нұсқа Аңырақай шайқасының тарихи маңызы
Test -> Қосжақтаулы былқылдақ денелілердің өкілі: Мидия Жалаңаш шырыш Кальмар Тоспаұлуы Каракатица


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет