Ғалымжанова Маржан Анесқызының жариялаған ғылыми-әдістемелік еңбектері 1 11 сыныптың қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы «Информатика»Дата17.04.2016
өлшемі48.34 Kb.
Ғалымжанова Маржан Анесқызының жариялаған ғылыми-әдістемелік еңбектері
1 11 сыныптың қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы «Информатика» пәні оқулығы (авторлық бірлестікте)- Алматы: Жазушы, 2007.-176 б.

2 «WEB-беттерін құру негіздері». Әдістемелік құрал. – Алматы: Иманали,2006.- 84 б.

3 «Windows XP операциялық жүйесі». Әдістемелік құрал. – Алматы: Иманали,2006.- 46 б.

4 Ақпараттық технологияны оқыту үрдісінде пайдаланудың маңызы. //«Оқушыларды тәрбиелеудің этнопедагогикалық проблемалары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция.– Атырау, 2003.-Б. 25-26.

5 Орта мектепте информатика пәнін оқыту және ақпараттандыру проблемалары.//«Ауыл мектептерін ақпараттандыру процесін жетілдіру жолдары» республикалық ғылыми-тәжірибелік семинар.– Алматы,2004.-Б. 38-40.

6 Творческая работа с одаренными школьниками с использованием новых компьютерных технологий.//«Дарынды балалармен жұмыс жасау жолдары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция– Атырау,2005.-С. 52-54.

7 Мектеп информатикасындағы іс-тәжірибе, проблемалар және келешегі// «Қазіргі білім беру ауқымындағы физика-математика ғылымдарының ролі» халықаралық ғылыми-теориялық конференция– Атырау,2005.-Б. 216-219.

8 Орта мектеп информатикасындағы проблемалар және мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру жолдары//«Мектеп информатикасы: іс-тәжірибе, проблемалары және келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция– Алматы,2005.-Б. 105-110.

9 Использование информационно-коммуникационных технологий в организации обучения //«Біліктілікті арттыру жүйесі және ХХІ ғасыр білімі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция–Алматы,2005.-С. 226-230.

10 Қазақ мектебінде білім беру деңгейін көтеру - «ХХІ ғасырдағы қазақ мектебі: даму болашағы» республикалық ғылыми-практикалық конференция-Алматы,2006.-Б. 294-302.

11 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру//«Білім беру ұйымдарын синергетикалық тұрғы негізінде басқару» халықаралық ғылыми-практикалық конференция–Алматы,2006.-Б. 333-338.

12 Повышение квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий как развивающаяся система - «Қазақстан және ТМД елдеріндегі білім беруді ақпараттандырудың» ІV халықаралық форумы- Алматы,2006.-С. 288-292.

13 Готовность педагогов к применению информационно-компьютерных технологий //«Математика, физика және информатика ғылымдарының фундаментальды және қолданбалы проблемалары» халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция–Атырау,2007.-С. 213-214.

14 Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданылуы (авторлық бірлестікте) //«Мектеп информатикасы: іс-тәжірибе, проблемалары және келешегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция–Алматы,2007.- Б. 7-10.

15 Повышение квалификации педагогических кадров в условиях информатизации образования (в соавторстве) //«Образование для устойчивого развития: Инновационные подходы в системе повышения квалификации педагогических кадров» международная научно-практическая конференция стран Центральной Азии и Казахстана–Алматы,2007.-С. 264-266

16 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру // «Мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың философиялық және психологиялық-педагогикалық негіздері» аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция–Ақтөбе,2007.-Б. 32-33.

17 Мектеп информатикасының бүгіні мен келешегі (авторлық бірлестікте) //«Бәсекеге қабілетті маман даярлау сапасын арттырудағы жаратылыстану ғылымдарының ролі» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция–Атырау,2007.-Б. 172-175.

18 Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданылу келешегі (авторлық бірлестікте)// «Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы инновациялық технологиялардың ролі мен маңызы» республикалық ғылыми-практикалық конференция –Атырау,2008.-Б. 17-20.

19 Педагогтардың ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру бағыттары // «Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы инновациялық технологиялардың ролі мен маңызы» республикалық ғылыми-практикалық конференция –Атырау,2008.-Б. 48-51.

20 Ақпараттық сауаттылық мектептен басталуы тиіс //Қазақстан мектебі. -2006.-№10.-Б. 61-63.

21 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру //Менеджмент в образовании. -2006.-№3.-Б. 54-58.

22 Біліктілікті арттыру – басты міндет //Қазақстан мектебі. -2007. -№2. –Б. 11-13.

23 Әр түрлі санаттағы білім беру саласы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және олардың базалық педагогикалық ақпараттық-коммуникациялық технологиялық құзыреттілігін қалыптастыру // Ізденіс. -2008. -№1.-Б. 206-208.

24 Білім беру мекемелері басшыларының басқару қызметтеріне ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану // Ұлт тағылымы. -2008. -№1.-Б. 95-98.

25 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру //Информатика негіздері. -2006. -№3 (27).-Б. 2-4

26 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру //Открытая школа. -2006. -№7(56).-Б. 19-21.

27 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы педагогтардың біліктілігін арттырудың мәні //«Білім және ғылым: Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының тәжірибесі мен болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция –Семей,2008.-Том 2.-Б. 324-327.

28 «Интерактивті тақтаны оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану». Әдістемелік құрал(авторлық бірлестікте).- Атырау: ЖШС «Фирма Даир»,2009.- 64 б.

29 «Тұлғалық-бағдарлы білім беру негізінде информатиканы оқыту әдістемесі». Әдістемелік құрал. – Алматы: Дайыр Баспа, 2010.- 78 б.

30 «Программалау негіздерін оқыту әдістері». Әдістемелік құрал. – Алматы: Дайыр Баспа, 2010.- 83 б.

31 Повышение квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий // «Личностно-профессиональные развитие педагога в системе повышения квалификации» ІІ международная научно-практическая конференция – Астрахань, 2009.-С.8-12.

32 Информационно-коммуникационные технологии с системе повышения квалификации работников образования (в соавторстве) //Менеджмент в образовании. -2009.-№4.-С. 158-162.

33 Технология развития информационно-проективной культуры педагога //«Перспективы совершенствования повышения квалификации в условиях модернизации образования» международная научно-практическая конференция посвященная 45-летию РИПК СО.–Алматы, 2010.-С. 388-390.

34 Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру жолдары // «Ұлттық тәрбие, рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру және дамыту: іс-тәжірибелер, жаңа бағыттары» облыстық ғылыми-практикалық конференция-Атырау,2010.-Б.4-7.

35 Информационные технологии в управлении образовательным учреждением // Справочник руководителя образовательного учреждения.-2009.-№8(32).-С.7-10, 53-56.

36 Примерное положение о педагогическом совете средней школы // Справочник руководителя образовательного учреждения.-2010.-№4(41).-С.20-22, 65-67.37 Рухани-адамгершілік білім берудегі мультимедиалық технологиялардың ролі // «Жаратылыстану – математикалық пәндерін оқытудың сапасын арттырудың өзекті мәселелері» облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция. -Атырау,2011.-Б.9-11.

38 Использование инновационных технологии в учебном процессе //«Информационно-коммуникационные технологии в образовании взрослых» международная научно-практическая конференция –Алматы, 2011.-С. 58-61.
Каталог: old -> files
files -> Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін «электрондық үкіметтің» шлюзімен біріктіру мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі жұмыс жоспары
files -> 2012 жылдың Сәуір (апрель) айының Репертуары
files -> Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры
files -> Келешектің құны немесе рухани абақтың азабы Құлтас достанов кеңестің кезеңін сынап-мінеп, көкезуленуге құмармыз. Сөз жоқ, «Біреудің боданында болудың несі игі?»
files -> Положение1 об Общественном Совете по рассмотрению информационных споров на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 3 апреля 2011 года
files -> Занятие Органоиды клетки и их функции. Вирусы
files -> Ел бастаған көсем, сөз бастаған шешен, қол бастаған батыр Бұқарбай Естекбайұлының туғанына – 200 жыл
files -> Атанов С. К. Особенности проектирования самообучающихся нейронных сетей на базе нечетких предикатов Ахметова Б. З
files -> Азии и европы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет