Ғылым анықтаған басқарудың жалпы заңдылықтары? Кибернетикабет2/4
Дата01.12.2019
өлшемі82.06 Kb.
1   2   3   4
көп мағыналы мінез-құлық

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Мотивацияның процессуалдық теориясы мыналарды қамтиды

  әділеттілік теориясыбасқару теориясы

бөлшектер теориясы

уәждеу теориясы

жоғарыда айтылғандардың барлығы

жазбаша байланыс әдістеріне жатпайтындар

  телефон қоңырауларыәріптер

хабарлама тақтасы

жазбаша сауалнама

профиль

Бейресми ұйымдар

  арасындағы әлеуметтік қатынастар негізінде пайда болатын топтаркез-келген зерттеу жүргізу үшін уақытша құрылған топтар

адам өзін ерікті деп санайтын немесе өзі мүше болғысы келетін топтың түрі.

бір мақсаттағы адамдар тобы

жоғарыда айтылғандардың барлығы

К.Левин бастың келесі стильдерін бөліп көрсетті

  либералдытеорияның жетекшісі

кеңестік демократиялық

қызметкерлер

барлығы көрсетілген

Менеджменттің экономикалық тиімділігінің жеке көрсеткіштері

  басқарушылық деңгейіәділеттілік теориясы

басқару теориясы

активтердің қайтарымы

басқарушы кадрлардың қысқаруы

жүйе ішіндегі автономды аймақты білдіретін элементтер жиынтығы

кіші топ

ішкі жүйе

ішкі жиын

жүйелер

жоғарыда айтылғандардың барлығы

қандай жүйелер дерексіз (материалдық емес)

гипотезалар

химиялық

организмдер

популяциялар

әлеуметтік

Ұйымдастыру жүйелеріндегі процестер мыналарға сәйкес жүреді

жалпы ұйымдастыру заңдары бойынша

жеке ұйымдастырушылық принциптер мен заңдар

жалпы ұйымдастыру принциптері бойынша

нақты заңдар мен принциптер

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Ұйымның негізгі заңы

синергия заңы

даму заңы

қоғамдық келісім заңы

өзін-өзі сақтау

талдау мен синтез бірлігінің заңы

Ұйымның қандай заңы кез-келген материалдық жүйенің әлеуетін едәуір күшейту немесе әлсіреу процесін көрсетеді

синергиялар

әндер

тәртіптілік

үйлесімділік

итерациялар

«әрбір жүйе өмірлік циклдің барлық кезеңдерінен өткен кезде ең үлкен жиынтық әлеуетке жетуге ұмтылады» деген сөздер жатады

онтогенез

синергиялар

әндер

итерациялар

өзін-өзі сақтау

«синергия» ұғымына ең сәйкес келеді

ұйым мүшелерінің жеке күш-жігерінің жиынтығынан асатын қуаттың едәуір артуы

қоршаған орта факторларының әсерінен жабық материалдық жүйелердегі энергияны үнемдеу

ұйымның жұмыс істеуі үшін қажетті материалдық ресурстардың жалпы эквиваленті

энергия өсімін бақылау мүмкіндігі

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Синергетикалық әсер

оң және теріс

алға және кері

күшті және әлсіз

қарапайым және күрделі

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Синергия заңының ең маңызды ерекшелігі

ұйым ресурстарының әр түрінің әлеуетін арттыруды қамтамасыз ету мүмкіндігі

энергия өсімін бақылау мүмкіндігі

ұйым мүшелерінің жеке күш-жігерін арттыру мүмкіндігі

ішкі және сыртқы ресурстарды барынша пайдалану арқылы ұйымның өмір сүруін қамтамасыз ету

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Өзін-өзі сақтау заңы

ішкі және сыртқы ресурстарды барынша пайдалану арқылы ұйымның өмір сүруін қамтамасыз ету

ұйымның қолда бар ресурстарды пайдалана отырып кірісті ұлғайтуға деген ұмтылысы

берілген құрамды және құрылымдық компоненттердің пропорционалдылығын сақтау

ішкі және сыртқы деструктивті әсерлердің әсерінен ұйымның әлеуетін қамтамасыз ету

ұйымның өмірін негізінен сыртқы ресурстар арқылы жүргізу

«Ұйымдастыру жүйесі ішкі және сыртқы деструктивті әсерге қарсы тұрады, оның барлық мүмкіндіктерін қолданады» деген сөздер заңға сәйкес келеді

өзін-өзі сақтау

синергиялар

онтогенез

әндер

ең кіші

тектологиялық принциптерге сәйкес

тұтас оның бөліктерінің қосындысынан қаншалықты ерекшеленетін болса, соғұрлым ол ұйымдасқан болады

бүтін бөліктің қосындысынан қаншалықты кіші болса, соғұрлым ұйымдасқан болады

тұтас оның бөліктерінің қосындысына қаншалықты сәйкес келсе, соғұрлым ол ұйымдасқан болады

максималды ресурстарға ие ұйым бәсекені жеңеді

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Тәртіп туралы хабардар болу заңына сәйкес

ұйымның сыртқы орта туралы толық және сенімді мәліметтермен қамтамасыз етілген тұрақты үдемелі даму үшін үлкен мүмкіндіктері бар

ірі интеграцияланған ұйымдар ғаламдық ақпараттық кеңістікте жұмыс істеуге және дамуға максималды мүмкіндіктерге ие

басқару жүйесі үшін маңыздылығына сәйкес ақпаратты құрылымдауды және пропорционалды таратуды жүзеге асыруы керек

жоғарыда айтылғандардың барлығы

максималды ресурстарға ие ұйым бәсекені жеңеді

Ұйымның статикалық жағдайы мыналарды білдіреді

ұйымның негізгі көрсеткіштері уақытындағы инвариант

нарықтың жаңа секторын қалыптастыру процесі

бизнес стратегиясы

жоғарыда айтылғандардың барлығы

ұйымды қысқарту

Ұйымдастырушылық статистика принциптері мыналарды анықтайды

құрылымдарды салу ережелері

ұйымдастыру процестерін қалыптастырудың жалпы ережелері

ұйымдардың жұмыс істеуінің жалпы ережелері

жүйелік қатынастар және элементтер арасындағы қатынастар

ұйымның үдемелі дамуы ережелері

Ұйымның динамикалық өмір сүру формасы

процесс

ашулану

бірегуляция

жоғарыда айтылғандардың барлығы

эволюция

Процесс принциптеріне мыналар жатады

тұжырымдама

фокус

жүйелеу

қалыпқа келтіру

стандарттау

Ұйымның рационалды құрылымын қалыптастырудың келесі екі бағыты бөлінді

белгілі бір құрамдағы

бар компонент құрамынан тыс

құрылымдық байланыс функцияларын біріктіру арқылы

орталықсыздандыру және төмендету арқылы

құрылымдық бөлімшелерді шоғырландыру және функциялардың қайталануын жою

жабық орталықтандырылмаған конфигурация болып табылатын құрылымдардың конфигурация түрі

«айналма жол»

  «доңғалақ»«жұлдыз»

«тізбек»

«ұялы»

Матрица құрылымдарының жоғары күрделілігі мыналармен анықталады

облигациялардың көптігі және біртектілігі

жоғарыда айтылғандардың барлығы

полицентрлік

аралас ведомстволизация

жекелеген құрылымдық бірліктердің көп саны

Менеджменттің қандай ұйымдық құрылымы тәуелсіз шешім қабылдау және автономды жұмыс топтарының жұмысын үйлестірумен сипатталады

бөлу

жоба

матрица

қызметкерлер

бригада

Жабық конфигурациялар мыналарды қамтиды

«доңғалақ»

«көп арналы»

«жанкүйер»

«тізбек»

«ұялы»

Бөлімнің ұйымдастырушылық басқару құрылымының кемшіліктері

ұйымдастырушылық күрделілік

орталықтандыру үрдісі

құрылымдық бөлімшелердің қызметіне бақылауды күшейту

қабаттасу

орталықсыздандыру үрдісі

Басқарудың қандай ұйымдық құрылымы иерархиялық деңгейлермен өзара байланысты жұмыс топтарының болуын қарастырады

бригада

матрица

жоба

бөлу

қызметкерлер

Басқарудың матрицалық ұйымдық құрылымының кемшіліктері

командалық бірлік принципін бұзу

қабаттасу

тұтынушы сұранысы мен нарық қажеттілігіне нашар бағдарлану

құрылымдық бөлімшелердің қызметіне шамадан тыс бақылау

құрылымдық бөлімшелер функциясының қайталануы

Ұйымдастырушылық мәдениетке әсер ететін факторлар

көрнекті қайраткерлер мен рөлдік үлгілер

жұмыстың күрделілігі

ұйымдастыру мөлшері

өндіріс технологиясы

бас саны

Материалдық және рухани құндылықтар, мінез-құлық нормалары, оның даралығын көрсететін және ұйымда бірлескен қызмет процесінде қалыптасқан сыртқы ортаның әлеуметтік рөлі мен қабылдауында көрінетін көріністер жиынтығы

ұйымдастырушылық құндылықтар

ұйымдастыру мәдениеті

ұйымдастырушылық мінез-құлық

ұйымдастырушылық бақылау

ұйымдастырушылық қатынастар

Ұйым бейнесі дегеніміз

ұйымның мақсатты түрде қалыптасқан имиджі

жарнамалық ұйым

ұйымның сыртқы ортадағы беделі

ұйым мүшелері арасындағы қатынастар

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Ұйымның айналасындағы және оның ішіндегі ұйым мүшелері олардың қажеттіліктері мен мақсаттарына сәйкес бағалау ұстанымын алатын объектілерұйымдастыру мәдениеті

ұйымдастырушылық мәні

ұйымның имиджі

материалдық құндылықтар

ресурстар

Ұйымда қабылданған билік қатынастарының сипаты бойынша ұйымдық мәдениет деп жіктеледі

демократиялық

индивидуалистік

коллективист

күшті

әлсіз

Мүдделер басымдығына сәйкес ұйымдастырушылық мәдениет келесідей жіктеледі

индивидуалистік

күшті

әлсіз

субъективті

объективті

Корпоративтік климат

формальды және бейресми қатынастардың сипаты бойынша

персоналды ынталандыру жүйесі

басқару жүйесі

ұйымның өмірлік циклінің кезеңдері

ұйымның мақсаттары

Жобалау ұйымдары мыналарды қамтиды

болашақ ұйымның прототипін құру процесі

құрылатын ұйымға кадр таңдау

ұйымның кеңсе үй-жайларын жобалау

басқарудың ұйымдық құрылымының схемалық диаграммасы

Тұрақты жұмыс істейтін арнайы жобалық топтардың құрылуын қамтамасыз ететін ведомстволарлау келесі жағдайларда қолданылады

жобалау құрылымдары

сызықтық құрылымдар

штаб

желілік құрылымдар

матрицалық құрылымдар

Басқару процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын сипаттайтын көрсеткіштер тобына мыналар кіреді

басқару аппараттарының жұмысы

басқару жүйесінің сілтемесі

орталықтандыру дәрежесі

адаптивті басқару жүйесі

басқарудың стандарттары

Адами қатынастар мектебі келесі постулаттардан тұрады: «Ұйымның сәттілік кілті»

басшы мен жұмысшылар арасындағы қарым-қатынас

дұрыс жауап жоқ

менеджер жұмысы

жұмысшының еңбегін ұйымдастыру

жоғарыда айтылғандардың бәрі

Ұйымның мақсаттары

нақты, өлшенетін және айқаспалы

мүмкіндігінше жалпы, содан кейін олардың орындалуы туралы есеп беру оңайырақ болады

мүмкіндігінше жақын, содан кейін бақылау оңай

бастысы - олардың бір-біріне қайшы келмеуі

дұрыс жауап жоқ

Классикалық мектеп идеяларының дамуына үлкен үлес қосты

нұсқа> Л. Урвик және Д.МуниП. Дракер және Р. Суатман

Д. МакГрегор және М.Фоллетт

Ғ. Гант және Ф. Гилберт

М.Фоллетт және П.Урвик

Теория бақылаудың үш түрін ажыратады

алдын-ала, ағымдағы, қорытынды

әмбебап, таңдаулы, жеке

сызықтық, функционалды, персонал

нормаларға, стандарттарға, ережелерге негізделген

дұрыс жауап жоқ

Мотивацияның маңызды теорияларының бірінің авторы

Ф. Герцберг

Дж. Форд

Ә. Файол

Ф. Тейлор

C. Оуэн

Шынайы тұжырым

мотивация функциясы басқару циклінің басқа функцияларымен тығыз байланысты, өйткені басқару процесі адамдардың көмегімен жүзеге асырылады

ынталандыру функциясын орындау ерекше проблемалар туғызбайды, өйткені оны бонустық модельдік ережелер негізінде жүзеге асыруға болады.

мотивация функциясы басқару циклінің басқа функцияларымен әлсіз байланысты, өйткені ол жұмыскерге бағытталған, ал процесте емес

уәждеу функциясы басқарудың басқа функцияларымен тығыз байланысты, өйткені ол бірыңғай басқару циклінің бөлігі болып табылады

мотивация функциясын бөлектеу - бұл лидердің іс-әрекетін жақсы түсінуге мүмкіндік беретін арнайы ғылыми әдіс, сондықтан оның басқа функциялармен байланысы туралы айтудың мәні жоқ.

Дисфункционалды қақтығыс дегеніміз

ұйым қызметінің тиімділігінің төмендеуімен қатар жүретін жанжал

қақтығыс

ұйымдастырушылық тиімділіктің артуымен бірге болатын қақтығыс

оқиға


жоғарыда айтылғандардың барлығы

дұрыс жауап жоқ

Ұйымның күшті және әлсіз жақтарын анықтау үшін қажет

тиімді жоспарлау

не болып жатқанын жақсы түсіну үшін

жоспарлаудың дұрыс технологиясын ұстану

дұрыс жауап жоқ

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Процесс тәсілінде қарастыру нысанын ұсыну

ешқандай өзгеріс жоқ: басқару дегеніміз - кез-келген ұйымда жалпы схемаға сәйкес жүзеге асырылатын процесс

бәрі өзгереді: қоршаған орта, ұйымдастыру, басқару міндеттері

сыртқы орта өзгеруде, сондықтан ұйым өзгеруі керек

кез-келген басқару тапсырмасы формаланып, үлгі түрінде ұсынылуы мүмкін, ол дұрыс басқаруға көмектеседі

дұрыс жауап жоқ

Топ-менеджерлердің негізгі міндеті

болашақ ұйымды анықтау

өкілді функцияларды орындау

ұйым ішінде дұрыс әрекеттерді анықтайтын бұйрықтар құру

бағыныстылар жүзеге асыратын бақылау іс-әрекеттері

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Басқару функциясының нашар ұйымдастырылуы

қызметтің мақсаттарын бұрмалау

орындаушылардың ішкі наразылығын тудырадыадамдарды өздері қаламайтын нәрсені жасауға мәжбүрлеу

бағалаудың негізін құру

ұйымның алға қойған мақсаттарына жетуін қамтамасыз ету

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Басқарудағы бақылау

ұйым өз мақсаттарына жетуін қамтамасыз етеді

жұмысшыларды белгілі бір шектерде ұстайдыбағалау үшін негіз жасайды

мақсаттарды анықтайды

не болып жатқанын түсінуге ықпал етеді

жоспарлаудың дұрыс технологиясын насихаттайды

дұрыс жауап жоқ

Дұрыс тұжырым

жоспарлаудың ең маңызды шешімі - миссияны таңдау және оны жүзеге асыруды қамтамасыз ететін нақты мақсаттар

миссия ұйым үшін соншалықты маңызды, сондықтан оған қол тигізбеу немесе өзгертпеу керек

тар миссия балама нұсқаларды шектейді, сондықтан оны мүмкіндігінше кеңірек тұжырымдаған дұрыс

миссия тұжырымдалуы және сыртқы ортадағы барлық адамдарға жеткізілуі керек

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Кибернетика тұрғысынан даму келесілерге байланысты болады

басқа өмірлік циклге көшу

дұрыс жауап жоқ

өндіріс көлемінің өсуі

персонал санының ұлғаюы

жоғарыда айтылғандардың бәрі шындық

Басқару аппараттарында басқарушылық лауазымға ие адам

ресми

алушы

көшбасшы

менеджер

дұрыс жауап жоқ

Технологиялық тәсіл

басқару процестерінің бір бөлігін автоматтандыру

барлық аурулардың емі ретінде ең жақсы шешімдерді ғылыми іздеуді жоққа шығарады

қоршаған орта факторларын тану және оларды талдау әдістерін жасау

басқаруда математикалық әдістерді кеңінен қолданады

дұрыс жауап жоқ

Жанжал жағдайлары қақтығыс сатысына кірместен болуы мүмкін

иә

жоқ

мүмкін

дұрыс жауап жоқ

жоғарыда айтылғандардың барлығы

«Х» және «У» теориясының авторы

Дуглас МакГрегор

Анри Файолле

Пол Херси

Роберт үйі

Ранкис Ликерт

Рұқсаттар

белгілі бір міндеттерді шешу үшін ұйымның ресурстарын пайдалану құқығы

кез-келген басшының басқалар үшін шешім қабылдауға құқығы

көшбасшы функцияларына қолданылатын жалпы термин

басқа адамдарды басқара білу

дұрыс жауап жоқ

Оқиға қақтығыс жағдайынсыз туындауы мүмкін

жоқ

иә

мүмкін

дұрыс жауап жоқ

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Функционалды қайшылық дегеніміз

ұйымның тиімділігінің артуымен қатар жүретін жанжал

қақтығыс

жанжал

оқиға

ұйым қызметінің тиімділігінің төмендеуімен қатар жүретін жанжал

Миссия

ұйым қызметкерлері мен оның мердігерлерінің сыртқы ортада тұрған ұйымның ортақ мақсатын түсінуі

жарнама процесінде кеңінен қолдану

қазіргі қоғамдағы басқалардан кем болмау

осы ұйымның тауарлары мен қызметтерін пайдаланатын және оның ресурстарын ұсынатын адамдармен байланысын жеңілдету

дұрыс жауап жоқ

Ғылыми мектеп келесі постулаттардан шығады: «Ұйымның сәттілік кілті»

жұмысшылар ұйымы

менеджер жұмысы

басшы мен жұмысшылар арасындағы қарым-қатынас

жоғарыда айтылғандардың барлығы

дұрыс жауап жоқ

Қарастырылатын объектіні жүйелі түрде ұсыну

сыртқы орта өзгеруде, сондықтан ұйым өзгеруі керек

бәрі өзгереді: қоршаған орта, ұйымдастыру, басқару міндеттері

ешқандай өзгеріс жоқ: басқару дегеніміз - кез-келген ұйымда жалпы схемаға сәйкес жүзеге асырылатын процесс

кез-келген басқару тапсырмасы ресімделуі мүмкін және

  үлгі ретінде ұсынылған және ол дұрыс басқаруға көмектеседіҚазіргі рационалды басқарудың атасы болып саналады

Дж. Форд

Ф. Тейлор

А.Файол

П.Дракер

Э.Майо

Жанжал жағдай

қарсыластар мен қақтығыс объектісі

қақтығыс объектісі

оқиға

жоғарыда айтылғандардың барлығы

дұрыс жауап жоқ

Ұйымдастырушылық қайшылық дегеніміз

қақтығыс пен оқиға

оқиға

жанжал

дұрыс жауап жоқ

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Стратегиялық жоспарлардың басты ерекшелігі мынада

3-5 жылда бір рет құрастырылатын екі кезеңнен тұрады

болжам негізіндежоғарыда айтылғандардың барлығы

дұрыс жоспарлау технологиясына ықпал етеді

дұрыс жоспарлау технологиясын сақтау

орта деңгейдегі менеджерлер жасаған

Стратегиялық жоспарлау дегеніміз

ұйымға мақсатына жетуге көмектесетін шешімдер мен әрекеттер жиынтығы

ұйым болашақты білуге ​​мүмкіндік беретін ұзақ мерзімді жоспарлардың ерекше түрі

дамудың балама таңдауы

ұйымның болашаққа мақсаттарын анықтау

жоғарыда айтылғандардың барлығы

«өмірлік цикл» ұғымы ұйым неге түсіндіреді


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет