Ғылым анықтаған басқарудың жалпы заңдылықтары? Кибернетикабет3/4
Дата01.12.2019
өлшемі82.06 Kb.
1   2   3   4

уақыт өте келе қартайып, өлуі мүмкін

- бұл ашық жүйе

жабық жүйе

тұрақты жүйе

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Өкілдік дегеніміз

міндет пен өкілеттіліктің бір бөлігі оны орындау үшін өз еркімен жауапкершілікті өзіне бағынатын адамға беру

белгілі бір жұмыс көлемін орындауға бағынатын тапсырма

жетекші қол астындағыларға күнделікті беретін тапсырма

бағыныштының өзінің басшысына көрсететін көмегі

жоғарыда айтылғандардың барлығы

жол менеджері

тік еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болды

рұқсат етілмеген

әрдайым иерархия деңгейіндегі функционалды көшбасшыдан үлкен

бәріне жауап бере алмайды

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Жанжалдарды шешудің тұлғааралық стильдері

жалтару, тегістеу, мәжбүрлеу, ымыраға келу, мәселелерді шешу

мәселені шешу

мәжбүрлеу, ымыраға келу, тегістеу

ымыраға келу, бас тарту, тегістеу, мәжбүрлеу

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Жанжалдағы қарсыластар

жеке тұлғалардан, топтардан, бөлімдерден, ұйымдардан тұратын кез-келген субъект

жеке адамдар

топ өкілдері

ұйымдардың өкілдері

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Тұтас бір инновациялық жүйенің компоненттері

технология

инвестиция

басқару

инновациялар

жаңа өнім

Инновациялық жүйенің басты элементі

адам

инвестиция

ғылым

инновация

білім беру

Инновациялық процесс - бұл

ғылыми-техникалық жаңалығы бар және жаңа әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыратын өнімдер мен технологияларды құру, тарату

инновацияны құрудың ғылыми мәселесін тұжырымдау және шешу үшін фактілерді таңдау және талдау

зерттеу бағыттарындағы гипотезалар және оларды фактілер бойынша тексеру

қолда бар білім мен ашылуларды материалдандыру бойынша ғылыми-техникалық идеяларды іздеу және дамыту

экономика мен әлеуметтік өндірістің нақты қажеттілігін қанағаттандыру әдісінің сандық сипаттамаларын анықтау

Жаңашылдық дәрежесі бойынша инновациялық процестер бөлінеді

жеке

Радикалды

өзгертілген

біріктірілген

абсолютті

ғылыми-техникалық саладағы қауіп сәтінің негізгі компоненті

қажетті нәтиже ықтималдығы (сәттілік)

дағдарыстың ықтималдығы

сәтсіздік ықтималдығы

дефолт ықтималдығы

пайда алу ықтималдығы

Тиімді командалық жұмыстың негізгі шарттары

тірек ортасы

біліктілік

рөлдер туралы нақты хабардар болу

миссия

командалық сыйақы

Жобалық тәуекелді талдаудың сандық әдістері

барлық жауаптар дұрыс

дисконттау мөлшерлемесін түзету әдісі; сенімді балама әдіс

тиімділік критерийлеріне сезімталдықты талдау; сценарий әдісі; төлем ағындарының ықтималды бөлінуін талдау

шешім ағаштары; Монте-Карло әдісі

 

Жобаны статикалық бағалау критерийлеріпайда / шығын

орташа рентабельділік

өтеу мерзімі

таза ағымдағы құны

пайдалылық индексі

Шығармашылық процестің үш кезеңі

идеяның пайда болуы

идеяны жоспарға айналдыру

идеяларды материалдық формада жүзеге асыру

идеяның тууы

идеяны түсіну

Инновацияларға ішкі қарсылықтың негізгі факторлары

кадрларды даярлау

марапаттау жүйесі

технологиялық даму деңгейі

оқыту жүйесі

ұйымдастыру мәдениеті

Ұйымдағы өзгерістің революциялық моделі - бұл

экономикалық реинжиниринг

стратегиялық басқару

жобаны басқару

инновациялық менеджмент

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Инновацияны болжау әдістері

нормативті

жүйесі

аналитикалық

іздеу

трендтерді талдау негізінде

 

Инновацияларды жоспарлау және енгізу кезінде компания басшысына айтарлықтай әсер ететін факторлардиректорлар кеңесінің құрамы

аға лауазым

ақылдың түрі

инновацияның ауқымы

инновацияның экономикалық әсері

 

Өзгеріске әкелетін дағдарыс түрлеріөтімділік дағдарысы

сәттілік дағдарысы

стратегиялық дағдарыс

басқару дағдарысы

технологиялық дағдарыс

Экономикалық субъектінің инновациялық саясатын таңдау әдістері

сценарий

ойын әдісі

Дельфи әдісі

аккордеон әдісі

модельдеу әдісі

 

Өндірістің технологиялық дамуы және жаңа өнімдер мен қызметтердің кең таралуы себебінен инновацияны практикалық қолдануинновация

инновация

жаңарту

инновация

жоғарыда айтылғандардың барлығы

 

Инновациялық трансферт ескередіинновацияның жеке құндылығы және авторлардың зияткерлік үлесі

мемлекеттік рөлге қатысу

инновацияның материалдық (ақшалай) мәні

авторлардың айрықша құқықтары

жоғарыда айтылғандардың барлығы

 

Инновацияны басқарудың заманауи теориясы қандай инновация түрлерімен ерекшеленедітауарлық, басқарушылық, маркетингтік, нарықтық, технологиялық

тауарлық, ұйымдастырушылық, техникалық, нарық, маркетинг

басқарушылық, тауарлық, техникалық, маркетинг; технологиялық, ұйымдастырушылық

тауар, нарық, маркетинг

жоғарыда айтылғандардың барлығы

 

Бағдарламалар мен инновациялық жобаларды әзірлеу келесі бастапқы кезеңді қамтидыбастама

маркетинг

инновацияның экономикалық тиімділігін бағалау

шығарылым (өндіріс) инновациясы

бәрі бұрмаланған

 

Дамудың тенденциялары мен түрлері ғылыми-техникалық прогресті болжайды, бұған байланыстығылым мен техниканың, өндіріс пен тұтынудың дамуы

ұйымның дамуы

тоқырау

дағдарыс

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Инновациялық жобаларды қаржыландырудың жанама әдістері мыналарды қамтиды

амортизациялық саясат

тікелей мемлекет. фин. қолдау

ғылыми саланы қаржыландыру

мемлекетте әзірленген жаңа технологияларды пайдалану құқығын беру. сектор

жоғарыда айтылғандардың барлығы

Инновация инновацияны басқару объектісі ретінде

инновацияларды енгізу

ашу

инновация

инвестиция

бәрі бұрмаланған

осы дағдарыстардың қайсысы өзгеруге серпін береді

өтімділік дағдарысы

сәттілік дағдарысы

стратегиялық дағдарыс

басқару дағдарысы

технологиялық дағдарыс

төмендегі әдістердің қайсысы инновацияны болжау әдісі болып табылады

нормативті

жүйесі

іздеу

трендтерді талдау негізінде

өтімділік дағдарысы

  

келесілердің қайсысы тұтас бір инновация жүйесінің құрамдас бөлігі болып табыладытехнология

инновациялар

аналитикалық

жаңа өнім

инвестиция

инновациялық процесс дегеніміз

ғылыми-техникалық жаңалығы бар және жаңа әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыратын өнімдер мен технологияларды құру, тарату

инновацияны құрудың ғылыми мәселесін тұжырымдау және шешу үшін фактілерді таңдау және талдау

зерттеу бағыттарындағы гипотезалар және оларды фактілер бойынша тексеру

қолда бар білім мен ашылуларды материалдандыру бойынша ғылыми-техникалық идеяларды іздеу және дамыту

экономика мен әлеуметтік өндірістің нақты қажеттілігін қанағаттандыру әдісінің сандық сипаттамаларын анықтау

 

жобаларды бағалаудың статикалық өлшемдеріне не жатадыпайда / шығын

орташа рентабельділік

өтеу мерзімі

таза ағымдағы құны

пайдалылық индексі

инновациялық трансфертті ескеретін

инновацияның жеке құндылығы және авторлардың зияткерлік үлесі

мемлекеттік рөлге қатысу

инновацияның материалдық (ақшалай) мәні

авторлардың айрықша құқықтары

жоғарыда айтылғандардың барлығы

 

инновацияларды жоспарлау және енгізу кезінде компания басшысына қандай факторлар айтарлықтай әсер етедідиректорлар кеңесінің құрамы

аға лауазым

ақылдың түрі

инновацияның ауқымы

инновацияның экономикалық әсері

Инновациялық процестердің дәрежесі бойынша бөлінеді

жеке

өзгертілген

Радикалды

абсолютті

біріктірілген

Мемлекеттің құрылтай белгілері қандай

белгілі бір аумақтың бір юрисдикцияда болуы

халықтың біртектес ұлттық және тілдік құрамы

билік функцияларын орындайтын органдар мен мекемелердің арнайы құрылымы

аумақтық шекаралар

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Азаматтық қоғам институттарын атаңыз

медиа

оқу орындары

муниципалды өзін-өзі басқару органдары

партиялар мен қоғамдық ұйымдар

коммерциялық емес ұйымдар

Мемлекеттің негізгі мақсаты

  қоғамның өмірі мен дамуын ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз ету

  қоғамдық тәртіпті және қоршаған ортаны қорғау

үкіметтің азаматтармен қарым-қатынасы

   партиялық және билік мүдделерін қорғаужоғарыда айтылғандардың барлығы

 

Мемлекеттік мемлекеттік қызмет мыналарда жүзеге асырыладыЖоғарыда айтылғандардың барлығы

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

Атқарушы билік

Сот билігі

басқа мемлекеттік органдар (ҚР ОСК, Есеп палатасы және т.б.)

 

Басқару нысандарыреспубликалық

  Саксонавторитарлық

олигархиялық

Барлығы көрсетілген

«Институт», мемлекеттік басқару механизмінің элементі

органдардың (мекемелердің) бірлігі және осы саладағы арнайы заң

басқарудың тиімді тетіктерін жасайтын және анықтайтын ғылыми мекеме

  азаматтық құқық бөлімібасқару органы

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Унитарлық мемлекетті немен сипаттайды

  әкімшілік-аумақтық бөлінісавтономды аумақтық бірліктердің болуы

федерация субъектілері арасында биліктің бөлінуі

мемлекеттік меншіктің екі түрінің болуы

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

еңбек қатынастарын мемлекеттік қызметке байланысты қатынастар реттей ме, жоқ па

ішінара

Жоқ

  ИәТек Еңбек кодексімен

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Мемлекеттік қызмет лауазымдары қанша топқа бөлінеді

  59

  32

8

Мемлекеттік қызмет лауазымдарының қандай санаттары бөлінбейді

негізгі мамандар

  Көмекшілермамандар

Жабдықтаушы мамандар

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Мемлекеттік қызмет лауазымдарының санаттарына жатпайды

басшылардың орынбасарлары

басшылар

мамандар

кеңесшілер

Кеңесшілер мен Жетекшілер

басқару тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

қызметкерлердің әлеуеті, олардың белгілі бір жұмыстарды орындау қабілеті

өндіріс құралдары

ұйымдастыру мәдениеті

ұйымдастырушылық басқару құрылымы

Әлеуметтік өлшемдер

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

жан басына шаққандағы кіріс

отбасының табысы

ең төменгі күнкөріс деңгейі

тұтыну қоржыны және т.б

Экономикалық өлшемдер мен көрсеткіштерге мыналар кіреді

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

экономикалық өсу қарқыны

жалпы ұлттық табыс

еңбек өнімділігінің өсуі

өндірістің техникалық жабдықталуы және т.б

Зерттеушілер

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

нақты өндірістік объектілерді басқаруда тәжірибесі бар

басқарудың заманауи әдістері мен әдістері туралы білімі бар

операцияларды зерттеу әдістері мен жүйелерді талдау туралы білімі бар

әр түрлі деңгейдегі және профильдегі мамандармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар

мемлекеттің қандай белгілері құрылтай деп аталады

белгілі бір аумақтың бір юрисдикцияда болуы

билік функцияларын орындайтын органдар мен мекемелердің арнайы құрылымы

халықтың біртекті, ұлттық және тілдік құрамы

аумақтық шекаралар

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

азаматтық қоғам институттары

медиа

оқу орындары

муниципалды өзін-өзі басқару органдары

партиялар мен қоғамдық ұйымдар

коммерциялық емес ұйымдар

мемлекеттің негізгі мақсаттарының тізімін беріңіз

қоғамның өмірі мен дамуын ұтымды ұйымдастыруды қамтамасыз ету

қоғамдық тәртіпті және қоршаған ортаны қорғау

үкіметтің азаматтармен қарым-қатынасы

партиялық және билік мүдделерін қорғау

жоғарыда айтылғандардың барлығы

мемлекеттік азаматтық қызмет қандай мақсатта жүзеге асырылады

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Атқарушы билік

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

басқа мемлекеттік органдар (ҚР ОСК, Есеп палатасы және т.б.)

Сот билігі

басқару формаларына қатысты

республикалық

авторитарлық

Саксон

Барлығы көрсетілген

олигархиялық

«Институт» мемлекеттік басқарудың элементі ретінде

басқару саласындағы осы саладағы органдардың (мекемелердің) және арнайы заңдардың бірлігі

басқарудың тиімді тетіктерін жасайтын және анықтайтын ғылыми мекеме

азаматтық құқық бөлімі

басқару органы

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

унитарлы мемлекет немен сипатталады

әкімшілік-аумақтық бөлініс

федерация субъектілері арасында биліктің бөлінуі

автономды аумақтық бірліктердің болуы

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

мемлекеттік меншіктің екі түрінің болуы

мемлекеттік қызметке байланысты қатынастарды реттейтін заңнама жасай алады

ішінара

Жоқ

Иә

Тек Еңбек кодексімен

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

Мемлекеттік азаматтық қызмет лауазымдары неше топқа бөлінеді

5

4

6

7

3

Мемлекеттік қызметтегі лауазымдар қандай санаттарға бөлінбейді

негізгі мамандар

Көмекшілер

мамандар

Жабдықтаушы мамандар

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

ол мемлекеттік қызмет лауазымдарының санаттарына жатпайды

басшылардың орынбасарлары

басшылар

мамандар

кеңесшілер

Кеңесшілер мен Жетекшілер

төмендегі факторлардың қайсысы басқару тиімділігіне әсер етеді

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

қызметкерлердің әлеуеті, олардың белгілі бір жұмыстарды орындау қабілеті

өндіріс құралдары

ұйымдастыру мәдениеті

ұйымдастырушылық басқару құрылымы

әлеуметтік критерийлерге қатысты

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

жан басына шаққандағы кіріс

отбасының табысы

ең төменгі күнкөріс деңгейі

тұтыну қоржыны және т.б

экономикалық критерийлер мен көрсеткіштердің санын білдіреді

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

экономикалық өсу қарқыны

жалпы ұлттық табыс

еңбек өнімділігінің өсуі

өндірістің техникалық жабдықталуы және т.б

аталған зерттеушілердің қайсысы

Жоғарыда айтылғандардың барлығы

нақты өндірістік объектілерді басқаруда тәжірибесі бар

басқарудың заманауи әдістері мен әдістері туралы білімі бар

операцияларды зерттеу әдістері мен жүйелерді талдау туралы білімі бар

әр түрлі деңгейдегі және профильдегі мамандармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар.

 

Кәсіби қызметтің қай кезеңінде еңбек мотивациясы қалыптасадыкәсіби қызметті бастамас бұрын

10-15 жылдық жұмыс тәжірибесін алғаннан кейін

ұжымда бейімделу кезінде

еңбекке қажетті қайтарымды алғаннан кейін

еңбектің маңыздылығын мойындағаннан кейін

Мотивацияның классикалық теориясының негізгі идеясы қандай

ақша - жұмыста жалғыз ынталандырушы фактор

өзін-өзі растау - жұмыста жалғыз ынталандырушы фактор

билікке деген шөлдеу - жұмыстағы негізгі қозғаушы фактор

бақылау аясын кеңейтуге деген ынтаны оятады

адамдар жоғары деңгейдегі қажеттіліктерге негізделген

 

Мотивация теориясының негізгі идеясы қандайақша - жұмыста жалғыз ынталандырушы фактор

өзін-өзі растау - жұмыста жалғыз ынталандырушы фактор

билікке деген шөлдеу - жұмыстағы негізгі қозғаушы фактор

бақылау аясын кеңейтуге деген ынтаны оятады

адамдар жоғары деңгейдегі қажеттіліктерге негізделген

 

Кәсіби қызметтің қай кезеңінде еңбек уәждемесі қалыптаса бастайдыкәсіби қызметті бастамас бұрын

10-15 жылдық жұмыс тәжірибесін алғаннан кейін

ұжымда бейімделу кезінде

еңбекке қажетті қайтарымды алғаннан кейін

еңбектің маңыздылығын мойындағаннан кейін

Қызметкерлерді ынталандырудың мақсаты не

адамды еңбек қатынастарының салдарынан гөрі көбірек және жақсы істеуге итермелеу

адамды жанжалдан аулақ болуға шақыру

адамды өз өкілеттіктерінен асырмауға шақыру

адамның өзін-өзі бағалауына шабыт береді

адамға лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету

Төмендегілердің қайсысы персоналды ынталандырудың мақсаты болып табылады

адамды еңбек қатынастарының салдарынан гөрі көбірек және жақсы істеуге итермелеу

адамды жанжалдан аулақ болуға шақыру

адамды өз өкілеттіктерінен асырмауға шақыру

адамның өзін-өзі бағалауына шабыт береді

адамға лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету

компанияның көзқарасы бойынша, қызметкерге бонус төлеу жақсы

жоспарды асыра орындау үшін

мақсатқа жету үшін

көрнекті қызметі үшін

бір нәрсе үшін емес, бірдеңеге пропорционал, мысалы, жалақы

жоғарыда айтылғандардың барлығы

 

Ең жақсысы үшін қызметкерлерге сыйақы төлеңізДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет