Ғылыми-кітапханалық орталықжүктеу 0.55 Mb.
бет1/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5
: rus -> images -> resursy -> Biblukaz
Biblukaz -> Тараз 2015 Құрастырушыдан / От составителя
Biblukaz -> Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы Мұхаммед Хайдар Дулати – әйгілі тарихшы, қоғам қайраткері, ғалым және әдебиетші
Biblukaz -> Библиографический указатель «Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы»
Biblukaz -> Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы Ел жүрегі Астана
Biblukaz -> Құрастырушыдан От составителя
Biblukaz -> М. Х. Дулати атындағЫ
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

Ғылыми-кітапханалық орталық

Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы


Әлеуметтік жаңғырту -

озықтық ел
Социальная модернизация –

прогресс страныӘдебиеттің ақпараттық тізімі
Информационный список литературы
Тараз, 2014

Құрастырушыдан / От составителя
Әлеуметтік жаңғырту - озықтық ел = Социальная модернизация – прогресс страны: Әдебиеттің тізімі/ Құраст. Е.А.Помольцева, Д.Искакова. - Тараз: ТарМУ. - Кітапханалық-ақпараттық орталық, 2014.- 26 б. ( 409 аталым)
Әдебиеттің тізімі М.Х.Дулати атындағы Кітапханалық-ақпараттық орталықтың Электронды каталогынан жинақталған: http://ecat.tarsu.kz/

Список литературы составлен на основе Электронного каталога БИЦ ТарГУ им.М.Х.Дулати: http://ecat.tarsu.kz/


Әдебиеттің тізімі


 1. 65.011я7

А87 Асан Д.С. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері [Мәтін]: Оқу құралы / Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс.- Алматы: NURPRESS, 2011.- 160б.


 1. 60/65я7

Ә53 "Әлеуметтік ғылымдар, Экономика және бизнес-1" бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2014.- 116б.


 1. 60/65я7

Ә53 "Әлеуметтік ғылымдар, Экономика және бизнес-2" бағытындағы мамандықтарға арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2014.- 110б.


 1. 67.620(5Қаз)

Ә53 "Әлеуметтік модернизация жағдайында құқықтық саясат және әлеуметтік аясында азаматтардың конституциялық құқықтарын іс жүзіне асыруының өзекті мәселелері [Мәтін] = Актуальные проблемы правовой политики в условиях социальной модернизации и реализация конституционных прав граждан в социальной сфере. 17 қаңтар. 2013 жыл: Халықаралық дөңгелек үстел материалдарының жинағы / Редколл. С.В. Ударцев (председатель) А.А.Кереев, М.А. Шакенов и др.- Астана: "КазГУЮ Консалтинг" ЖШС, 2013.- 260б. 1. 74.00я7

Б79 Бөрібекова Ф.Б. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар [Мәтін]: Оқулық / Ф.Б. Бөрібекова, Н.Ж. Жанатбекова.- Алматы: Times, 2014.- 360б.


 1. 86.3

Б84 Бурова Е. Қазақстан Республикасындағы дни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері [Мәтін] / Е. Бурова, А. Косиченко; Ред.З.К. Шаукенова, С.Е. Нұрмұратов.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013.- 135б.


 1. 72(5Қаз)я3

Ғ96 Ғылым. Инновациялар. Ақпараттық қоғам [Мәтін] = Наука. Инновации. Информационное общество.- Астана: Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 2013.- 46б.


 1. 65.9(5Қаз)26

Ғ96 Ғылым мен білімдегі ғұмыр [Мәтін] / О.Е. Қарабаева, Ә.С. Әуелбаева, Д.Ғ. Әуелбаев, Ғ.С. Әуелбаев.- тараз: Тараз университеті, 2014.- 146б.


 1. 6(5Каз-4Жам)я3

Ж25 Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы [Мәтін] = Социально-экономическое развитие Жамбылской области. № 12 (желтоқсан) 2013: 2013 жылғы қаңтар-желтоқсан.- Тараз: Жамбыл облысының статистика департаменті, 2013.- 105б.: СD.


 1. 2я7

Ж31 "Жаратылыстану ғылымдары-3" бағытындағы мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2014.- 159б. 1. 2я7

Ж31 "Жаратылыстану ғылымдары-4" бағытындағы мамандықтарына арналған оқу-әдістемелік құрал [Мәтін]: Оқу-әдістемелік құрал.- Астана: ҰТО, 2014.- 153б. 1. 67.620(5Каз)

Ж79 Жоламан Қ.Д. Мемлекет және құқық теориясы [Мәтін]: оқулық / Қ.Д. Жоламан.- Алматы: "Нұр-пресс", 2007.- 296б.


 1. 336

И83 Исахова П.Б. Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз ету [Мәтін]: 08.00.10-Қаржы, ақша айналысы және несие / Парида Бакировна Исахова; Ғылыми жетекші: экон.ғ.д-ры С.Ж.Интыкбаева.- Алматы: ҚазЭУ, 2008.- 46б.- (Қолжазба құқығында). 1. 66.5 (5Қаз)

Қ17 Қазақ диаспорасының заманауи эстетикалық және этикалық құндылықтары [Мәтін]: Дөңгелек үстел материалдары (Алматы қ., 21 маусым 2013 ж.) / Ред. З.К. Шәукенова.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013.- 216б.


 1. 66.4(5Қаз)

Қ18 Қазақстан мен Ресейдің екіжақты саяси және экономикалық қарым-қатынастары [Мәтін] = Двусторонние политические и экономические отношения Казахстана и России: ҚСЗИ-ӘЭХҚИ VII ғылыми-тәжрибелік конференциясы.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013.- 164б.


 1. 66.4(5Каз)

Қ18 Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2014-2020 жылдарғав арналған тұжырымдамасы және оның жүзеге асуының міндеттері [Мәтін] = Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы и задачи по ее реализации: Монография / Отв.ред.Б.К.Султанов.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014.- 160б.


 1. 339.13

К35 Қанабекова М.Ә. Бәсекелестік ортадағы жоғары білім беру қызметін көрсету нарығы:даму және реттеу үрдістері (Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының қызметтерінің мысалында) [Мәтін]: 08.00.05-Экономика және халық шаруашылығын басқару (ауыл шаруашылығы) / Меруерт Әділхановна Қанабекова; Ғылыми жетекші: экон.ғ.д-ры А.Н.Саханова.- Алматы: ҚазҰПУ, 2007.- 36б.- (Қолжазба құқығында).


 1. 65.9(5Қаз)262.2я7

К69 Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы [Мәтін]: Оқу құралы / Б.А. Көшенова.- Алматы: Экономика, 1999.- 234б.


 1. 78+76.11

К97 "Кітап. Уақыт. Қоғам" [Мәтін] = "Книга. Время. Общество": III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Павлодар: МППИ, 2013.- 302б.


 1. 87

Қ65 Қоңырбаева К. Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы [Мәтін]: Монография / К. Қоңырбаева.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013.- 216б.


 1. 72.6(5Қаз)

Қ70 ҚР Президентінің Қазақстан халқына "Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған "Ғылым және жаңашылдық-2014" тақырыбында... [Мәтін]. 4-5 наурыз 2014ж. II том: Научное издание = Материалы республиканской научно-практической конференции магистрантов, докторантов и молодых преподавателей на тему "Наука и современность-2014", посвященной реализации Послания Президента РК народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": Единая цель....- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 423б.


 1. 72.6(5Қаз)

Қ70 ҚР Президентінің Қазақстан халқына "Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Жолдауын жүзеге асыруға арналған "Ғылым және жаңашылдық-2014" тақырыбында... [Мәтін]. 4-5 наурыз. I том: Научное издание = Материалы республиканской научно-практической конференции магистрантов, докторантов и молодых преподавателей на тему "Наука и современность-2014", посвященной реализации Послания Президента РК народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": Единая цель....- Тараз: Тараз университеті, 2014.- 407б.


 1. 67.0я7

М29 Матузов Н.И. Мемлекет және құқық теориясы [Текст]: Оқулық / Н.И. Матузов, А.В. Малько; Ауд.Б:Ө. Алтынбасов.- Алматы: ЖШС "АйСан-Пресс", 2011.- 583с.


 1. 66.2(5Қаз)

Н86 Нұр Отан. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!. № 9 (10) 2012: Қоғамдық-саяси журнал.- Талдықорған: ТОО "Медиа-центр", 2012.- 32б.


 1. 87.6(5Қаз)

С14 Сағиқызы А. Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік - мәдени негіздер [Мәтін]: Монография / А. Сағиқызы; Ред. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013.- 292б.


 1. 65.9(5Қаз)

С28 Сәбден О. Экономика: Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том I. Инновациялық экономика: Монография / О. Сәбден.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 328б.


 1. 65.9(5Қаз)я7

С28 Сәбден О. Экономика: Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том III. Бәсекелестік экономикасы: Оқу құралы / О. Сәбден.- Үшінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 468б.


 1. 65.9(5Қаз)

С28 Сәбден О. Экономика: Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том V. Интеллектуалды экономика - ХХI ғасырдың технологиялық жаңғыруы: Монография / О. Сәбден; С.Ю. Глазьев, А.Е. Арменский, Е.А. Наумов.- Екінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2010.- 340б.


 1. 65.9(5Қаз)

С28 Сәбден О. Экономика:Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том IХ. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі: бағалау критерилері мен арттыру жолдары: Монография / О. Сәбден; А.Қ. Қошанов, Б.Д. Құсайынов, Ф.М. Дінішев.- Үшінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 192б.


 1. 65.9(5Қаз)

С28 Сәбден О. Экономика:Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том ХII. Халық игілігі үшін: Монография / О. Сәбден; Л.Д. Жақыпбек.- Екінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 180б. 1. 65.9(5Қаз)я7

С28 Сәбден О. Экономика:Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том. ХIV. Шағын кәсіпкерлікті басқару: Оқу құралы / О. Сәбден.- Үшінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 348б.


 1. 65.9(5Қаз)

С28 Сәбден О. Экономика: Таңдамалы еңбектері [Мәтін]. Том ХVII. ХХI ғасырға қандай экономикамен кіреміз: Монография / О. Сәбден.- Үшінші басылуы.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Экономика институты, 2011.- 244б. 1. 32.973я7

С65 Соммервиль И. Бағдарламалық жасақтама [Мәтін]. 1-бөлім: Оқулық / И. Соммервиль; Ауд. С. Оразбекова.- Алматы: Полиграфкомбинат ЖШС, 2013.- 460б. 1. 65.9(2)Қаз)

Т38 Технопарктар [Мәтін] = Технопарки: Монография / И.И. Бекбасаров, Б.Т. Саиымбетова, Е:И. Атенов, Р.А. Ералиев.- Тараз: Тараз университеті, 2013.- 196б.


 1. 65.9(5Каз)212я7

У69 Уркунчиев Е.М. Өндірістік менеджмент [Мәтін]: Оқу құралы / Е.М. Уркунчиев, А.м. Жусанбаева.- Алматы: Эверо, 2013.- 160б.


 1. 87.3я7

Ф53 Философия: Жоғары оқу орындары және колледж студенттеріне арналған оқулық [Мәтін]: Оқулық / Құраст. Т.Х.Ғабитов. Ауд. Б.М.Сатершинов.- Толықт., 6-шы бас.- Алматы: Раритет, 2012.- 400б. 1. 66.3(5Қаз)

Ш29 Шаукенова З.К. Қазақстан Республикасындағы идеологиялық конструкциялау [Мәтін]: Монография / З.К. Шаукенова.- Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2013.- 218б.


Список литературы на русском языке


 1. 65.9(5Каз)

А93 Аубакирова Ж.Я. Основные задачи и направления развития региональной интеграции на постсоветском пространстве [Текст] / Ж.Я. Аубакирова, Л.А. Медуханова.- Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008.- 46с.

 1. 66.79(5Каз)

Б90 Булуктаев Ю.О. Партийно-политическая система России на новом этапе развития [Текст]: Монография / Ю.О. Булуктаев.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014.- 112с. 1. 66.3(5Каз)

Б91 Бурханов К. Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? [Текст] / К. Бурханов, С. Булекбаев.- Астана: Елорда, 2010.- 336с.


 1. 78.34

Г61 Головко С.И. Креатив - технологии в библиотечной сфере [Текст]: Монография / С.И. Головко.- М.: Пашков дом, 2012.- 168с.- (От традиции - к инновации). 1. 66.3(5Каз)

Д93 Дьяченко С. Казахстан политический: история, практика, личный опыт [Текст] / С. Дьяченко.- Алматы: Елорда, 2010.- 264с.


 1. 65.9(5Каз)

К14 Казахстанский путь-2050 [Текст]. Кн.1. Экономика Казахстана в ХХI веке: Монография / Под общ. ред. Б.К. Султанова.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014.- 244с.


 1. 331.101.52

М42 Медуханова Л.А. Повышение эффективности использования человеческого потенциала в условиях индустриально-инновационного развития [Текст]: 08.00.01- Экономическая теория / Лязипа Алекеновна Медуханова; Науч.рук.: д-р экон.н., проф. Аубакирова Ж.Я.- Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008.- 30с.- (На правах рукописи).


 1. 65.58я7

М43 Международные экономические отношения [Текст]: Учебник / Под ред. Б.М.Смитиенко.- 2-е изд.- Москва: ИНФРА-М, 2011.- 528 с.- (Высшее образование).


 1. 65.9(5Каз)

М74 Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана [Текст]: Посвящается 20-летию независимости РК / Под ред. О. Сабдена.- Алматы: "Қазақ энциклопедиясы", 2011.- 344 с.


 1. 65.9(5Каз)

М91 Мустпаев Р. Инновационный механизм повышения конкурентноспособности регионов [Текст] / Р. Мустпаев.- Астана: Елорда, 2007.- 208с.


 1. 66.4(5Каз)

М92 Мухамеджанова Д.Ш. Мировые интеграционные объединения и Казахстана: сотрудничество в условиях регионализации [Текст]: Монография / Д.Ш. Мухамеджанова.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013.- 348с.


 1. 66.4

Н90 Нурша А. Новые тенденции в идеологии России: вызовы для Казахстана? [Текст]: Монография / А. Нурша.- Астана-Алматы: Институт мировой экономики и политики при Фонде Првого Президента Республики Казахстан, 2014.- 70с.


 1. 74

О-75 Основные тенденции развития образования в мире и пути модернизации системы образования Казахстана [Текст].- Министерство образования и науки Республики Казахстан.- Астана, 2004.- 226 с.


 1. 65.5я7

Р15 Раджабова З.К. Мировая экономика [Текст]: Учебник / З.К. Раджабова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2010.- 304 с.- (Высшее образование).


 1. 65.9(5Каз)

С12 Сабден О. Экономика: Избранные труды [Текст]. Том IV. Актуальные проблемы социально-экономического развития Казахстана: Монография / О. Сабден.- Изд. 2-е.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 472с.

 1. 65.9(5Каз)

С12 Сабден О. Экономика: Избранные труды [Текст]. Том ХV. Наука, образование, экономика и производство / О. Сабден.- Изд. 3-е.- Алматы: ИЭ КН МОН РК, 2011.- 552с. 1. 65.9(2)212я7

С56 Современное экономическое развитие Казахстана: отраслевые, региональные, внешнеэкономические приоритеты [Текст].- под общ.ред. Б.К Султанова.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011.- 236с.


 1. 6(5Каз-4Жам)я3

С69 Социально-экономическое развитие Жамбылской области [Текст].- Тараз: Жамбыл облысының статистика департаменті, 2014.- 72с.


 1. 65.5я7

С72 Спиридонов И.А. Мировая экономика [Текст]: Учеб.пособие / И.А. Спиридонов.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: ИНФРА-М, 2010.- 272 с.- (Высшее образование).


 1. 28.081

Ш25 Шарафутдинов Д. Экологическая информация и современное общество [Текст]: Монография / Д. Шарафутдинов.- Алматы, 2005.- 196с.


 1. 65.9(5Каз)

Э40 Экономика Казахстана в условиях модернизации и интеграции [Текст] / Под общ.ред. Б.К. Султанова.- Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012.- 240 с.

Мақалалар тізімі


 1. Абдуәлі А. Білім беруді жетілдіру - дәуір талабы [Мәтін]: "Қазақстан -2050" - болашақ бағдаршамы / А. Абдуәлі // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013.- №54.-26қаңтар.- Б.2. 1. Абсеметова М. Университеттің ғылыми кітапханасы жұмыстарына жаңа ақпараттық технология үрдісін енгізу. [Мәтін] / М. Абсеметова // Кітапхана әлемі=Мир библиотеки.- Алматы, 2012.- №1.- С.13 -15.
 1. Аганина Қ.Ж. Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған тапсырмаларға қойылатын талаптар [Мәтін]: Кәсіби құзыреттілік / Қ.Ж. Аганина, А. Жунусбекова, Қ.Т. Қуанжанова // Білім әлемінде = В мире образования = In the world of education.- 2013.- №5.- Б.10-13.
 1. Адами капиталдың сапасы -айрықша бағыт [Мәтін] // Ақ жол.- 2012.- № 26.-3 наурыз.- Б. 1-2.
 1. Аймен А. Әлеуметтік жаңғыртудың кепілі [Мәтін]: 20 қадам / А. Аймен, А. Шолақтегі // Жамбыл-Тараз: Қоғамдық-саяси апталық газет.- 2012.- №43(1121).- 24 қазан.- Б.6.
 1. Айменов Ж. Жоғары мектеп үлкен бәсекелестікке қабілетті болуы тиіс [Мәтін] / Ж. Айменов // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013.- №43-47.- 23 қаңтар.- Б.2.
 1. Ақылбай С.Тәуелсіздік жетістіктерін еселеу жолында [Мәтін]: Қазақстан-2050 / С. Ақылбай // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013.- №34-38(27977).- 19 қаңтар.- Б.3.
 1. Ақылбай С. Ықпалды тетік [Мәтін]: "Қазақстан-2050" Стратегиясын іске асыру жағдайында құқық қорғау заңнамасын жаңғырту және реформалау туралы / С. Ақылбай // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013.- №226(28165).- 4 қазан.- Б.2.
 1. Алекешова Л.Б. Модернизация жағдайында жаңа формация мұғалімін дайындау мәселелері [Мәтін] / Л.Б. Алекешова, Э.А. Капина // Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының хабаршысы.- 2012.- Б.20-25.

 2. Аманжолова Д.Б. Тарих беттерін аударсақ... [Мәтін]: Кітапханалық кеңістікті модернизациялау / Д.Б. Аманжолова // Кітапхана әлемі=Мир библиотеки.- 2012.- №4.- Б.8-9.
 1. Ана сүті -әлемнің нұры [Мәтін]: Ана сүтіне жарымай өскен ұрпақ толық адам бола алмайды // Ақ жол.- 2012.- №38.-7 сәуір.- Б.3.
 1. Андашева Б.Н. Оқушылардың жобалау қызметі [Мәтін] / Б.Н. Андашева, Б.Н. Бегебаева // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы.- 2013.- №11.- Б.16-19.
 1. Арын Е.Жаңғырту - энергетика саласына инвестиция салудың сара жолы [Мәтін]: Дәуір дауысы / Е. Арын // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2012.- №842-846(27917).- 22 желтоқсан.- Б.10.

 2. Асанов Т. Адамды еңбекке баулу және оның еңбегін бағалау маңызды [Мәтін]: Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам / Т. Асанов // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2012.- №678-682(27754).- 17 қазан, сәрсенбі.- Б.2. 1. Ахметжанова Т. Кәсіподақ - еңбек дауларын шешудің тиімді құралына айнала алмай келеді [Мәтін]: Әріптестік / Т. Ахметжанова // Заң газеті: Қоғамдық - саяси, құқықтық газет.- 2012.- №178.-23 қараша.- Б.4.

 2. Аяшев О. Әрі сын, әрі сенім [Мәтін] / О. Аяшев // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2012.- №818-823(27894).- 12 желтоқсан.- Б.2.
 1. Әбдуәлі А. Білім беруді жетілдіру [Мәтін]: "Қазақстан - 2050" Стратегиясы - Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты / А. Әбдуәлі // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013ж 26 қаңтар.- № 54.- Б. 2. 1. Әбдіғапарова Ұ.Өзін-өзі танудың әлеуметтік жаңғыртудағы басымдықтары [Мәтін] / Ұ. Әбдіғапарова // Өзін-өзі тану = Самопознание: педагогикалық, танымдық журнал.- Алматы, 2012.- №3.- Б.3-5.
 1. Әбдіғаппарқызы Б. Онлайн-конференция орысша өтті... [Мәтін] / Б. Әбдіғаппарқызы // Ана тілі: Ұлт газеті.- 2012.- № 31-32(1132-1133).- 2-15тамыз.- Б. 2.
 1. Әбжәлелқызы Г. Еңбек дауы өрши түсуде [Мәтін]: Мінбер / Г. Әбжәлелқызы // Нұр Астана: Республикалық жастар апталығы.- 2012.- № 30(451).-26 шілде, бейсенбі.- Б. 4.
 1. Әбсаттаров Р. Саяси жаңғырту: өзекті мәселелердің мәні, маңызы [Мәтін]: Президент жолдауы / Р. Әбсаттаров // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2013.- №9-13(27952).- 9 қаңтар.- Б.9.
 1. Әбілсейіт М. Жасампаздықтың жаңа бастауы [Мәтін]: "Қазақстан -2050" стратегиясы / М. Әбілсейіт // Егемен Қазақстан.- 2014.- №3.- Б.2.
 1. Әлеуметтік жаңғыртудың алты қадамы [Мәтін]: Облыстық әкімдікте // Ақ жол: Қоғамдық-саяси газет.- 2013.- №18(17706).- 16 ақпан.- Б.1, 2.
 1. Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты [Мәтін]: Қазақстан Республикасының Президенті - Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан.- 2012.- №41-42.-28 қаңтар.- Б.1-2.
 1. Әліпбай С. Жаңғыру және жаңару [Мәтін]: ел алдында тұрған осындай міндеттерге шет ел инвесторлары дар атсалысуы тиіс / С. Әліпбай // Егемен Қазақстан.- 2011.- №206.-19 мамыр.- Б.1-2.
 1. Бекенов А. Мақсат - еңбек мектебін қалыптастыру [Мәтін]: Тәуелсіздік талаптары / А. Бекенов // Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық республикалық газет.- 2012.- №802-806(27877).- 6 желтоқсан.- Б.4.
 1. Байдәулетова Қ. Тамашаны жаңғыртуға күш салып жатырмыз/ Қ. Байдәулетова // Айқын.- 2008.- №222.-25қараша.- Б.5.
 1. Байжан К. Киелі іске - кең өріс [Мәтін] / К. Байжан // Егемен Қазақстан.- 2012.- №78.-1 наурыз.- Б.3.
 1. Бекназаров М.Сот жүйесін жаңғырту -заман талабы [Мәтін] / М. Бекназаров // Заң газеті: Республикалық күнделікті газет.- 2012.- № 38.-14 наурыз.- Б. 2.

  1   2   3   4   5


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет