Филология факультеті 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасыжүктеу 3.91 Mb.
бет7/25
Дата25.04.2016
өлшемі3.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25
: docs -> wepsait -> oku
docs -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады
oku -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
oku -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша

Курстың/ пәннің мазмұны: Қазақ тілін оқыту әістемесі пәні - қазақ тілінің ұлттық жоғары игілігі, рухы екендігін басты ұстаным ете отырып, қазақ тілінің жеке салаларын оқыту, болашақ мұғалімдерді қазақ тілін оқыту әдіснамасының теориялық негізімен таныстыра отырып, студенттердің әдістемелік іскерлігін шыңдау, оқушылар қазақ тілінен бағдарламалық материалы берік меңгеретіндей шеберлігін, сондай-ақ болашақ ұстаздардың іскерлігін, дағдыларын қалыптастыру міндеттері алға қойылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. ҚР «Тілдері туралы» Заңы. «Қазақ әдебиеті». 1997, 22 УП. №29.

 2. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы . Алматы , Ана тілі 1992ж

 3. Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі Алматы, Санат 1995

 4. Әлімжанов Д.Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы Алматы, Мектеп 1965

 5. Әбдікәрімова Т.,Әбдіғалиева Т., Шаймерденова К. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Практикалық және лабораториялық жұмыстар. Алматы, Ана тілі 1999

 6. Құрманов Н.Ж. Сын есімді оқыту барысында тілді дамыту әдістемесі Ақтөбе 1999

 7. Құрманова Н.Ж., Мухлис К. Текст теориясы және тексті талдау әдістемесі-Алматы, Абай атындағы АлМУ, 2000

 8. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатысым: теориясы және әдістемесі-Алматы, 2000

 9. Аханво К. Грамматика теориясының негіздері-Алматы: Саанат, 1986

 10. Әбілқасымова А.Е. Студенттердің танымдық белсенділігін дамыту-Алматы, 1994

 11. Краевский В.В. Проблемы научного обоснования обучения: Методологический анализ. –М: Педагогика, 1977

 12. Құрманова Н., Мухлис К. Текс теориясы және тексті талдау әдістемесі.-Алматы, Абай атындағы АлМУ, 2000

 13. Методологические проблемы педагогики. (Под. Ред. Е.Е:Гмурмона.-М.): НИИ ОП АПН СССР, 1977

 14. Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі-Алматы, 2000

 15. Сабыров Т. Жоғары мектеп педагогикасы-Алматы, 1994

 16. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя-Алматы, Ғылым,1998

 17. Оразбаева Ф.Ш. Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. (бақылау-пысықтау жаттығулар кешені) Алматы, 2000

 18. Жақсылықова К. Қазақ тілін орыс тілді бөлімдерде модель арқылы оқытудың ғылыми-теориялық негіздері Алматы,2000

 19. Бейсембайқызы З. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту Алматы, 2001

 20. Сүлейменова Ж. Қазақ тілін оқытудың кейбір мәселелері Алматы, 2001

 21. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқытудың жолдары Алматы, 2001

 22. Бейсембайқызы З. Қазақ тілін оқыту әдістемесі Алматы, 2002

 23. Құрманова Н.Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың теориялық ойлауын дамыту әдістемесінің негіздері Алматы, 2001

 24. кадашева Қ. Қазақ тілі: оқытудың тиімді әдістері Алматы, 2000

 25. Оразбаева Ф.Ш., Шадиева Н.Х. Лексиканы оқытуда қолданылатын деңгейлік тапсырмалар Алматы, 2002

 26. Оразахынова Н. Сатылай комплексті талдау/ Әдістемелік көмекші құрал Алматы, 2002

 27. Шадиева Н.Х. Лексиканы деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту әдістемесі Алматы, 2005

 28. Оралбаева Н. Жақсылықова К. Орыс тілді мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесі Алматы. Ана тілі 1996

 29. Құрманбаева Г., Дүйсенбаева С. Дарыту, дамыту, интеграция. А., 1998

 30. Қараев Ж., Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдаланумен байланысты. А., 1991

 31. Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі А., 2003

 32. Рахметова Р.С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі А.,2003

 33. Оразбаева Ф.Ш., Рахметова Р.С. қазақ тілін оқыту әдістемесі. Prints , 2005

Сабақ беру әдістері: : баяндау, эвристикалық әңгіме,салыстырмалы зерттеу, ғылыми-проблемалық әдіс.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Когнитивті лингвистика

Пәннің коды:КL 3304

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, міндетті компонент

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:5

Кредиттер саны:1 KZ кредиті

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Сарышева К-ф.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты:Когнитивтік лингвистика тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат қасиеттерін, қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып-білудің ғылыми-теориялық негіздерін қарастырады. Сондықтан когнитивті лингвистика тіл білімінің танымдық бағыттары мен аспектілерін әр түрлі қырынан ғылыми негіздейді және адамның таным процесіне қатысты білмін тереңдетіп, тәжірибесңн молайтады.Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты – тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін кеңейту.

Деректемелер/ Постреквизит: Студенттер осы уақытқа дейін тіл біліміне қатысты пәндерді оқу кезінде қазақ тіл білімінің құрылымдық салалары бойынша және олардың өзара қарым-қатынасы, өзіндік сипаттары, ерекшеліктері, зерттелу жағдайлары туралы т.б. мәліметтер алған болатын. Ал когнитивтік лингвистика адамзат тілін жалпы хабарды ұсынуға, оны бір күйден екінші күйге ауыстыруға мүмкіндік беретін таңбалар жүйесі, таным механизмі әрі құралы ретінде қарастыратын лингвистика саласы болып табылады.

Курстың/пәннің мазмұны: Когнитивтік лингвистика курсы 3 курста, 5 семестрде 10 сағат лекция, 5 сағат практикалық сабақ, 8 сағат оқытушының студенттермен өз бетінше жұмысы (ОСӨЖ) түрінде жүргізіледі. Студенттер кредитті технология бойынша пәнді 15 апта оқиды және осы мерзім ішінде 2 модуль және емтихан тапсырады. Дәрістердің тақырыбы, семинарлар, рефераттар, баяндамалар, СӨЖ-дің тапсырмалары, бақылау сұрақтары және әдебиеттер тізімі төменде көрсетіледі.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. - Алматы, 1993 ж.

2. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. - Алматы, 1999 ж.

3. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, «Санат», 1993 ж.

4. Беляев Б.В. О взаимоотношении мышления, языка и речи. «Вопросы

психологии», 1958 г.

5. Бенвенист Э.Общая лингвистика. - М., 1974 г.

6. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. - М.,

1963 г.

7. Қайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ казахскомязыке. – Алматы, «Наука», 1986 г.

8. Қордабаев Т.Р. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Қарағанды

университеті, 1992 ж.

9. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі. - Алматы,

2000 ж.

10. Э. Оразалиева. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы.А., «Ан Арыс», 2007 ж.

Сабақ беру әдістері: : баяндау, сұрақ-жауап, талдау-жаттығу, салыстырмалы, тақтамен жұмыс т.б.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ әдеби тілінің тарихы

Пәннің коды:КАТТ 3305

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, міндетті компонент

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:6

Кредиттер саны:2 KZ кредиті

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Баялиева Г-ф.ғ.к., акад. доцент

Курстың мақсаты:Пәнді оқытудағы негізгі мақсат – ауызекі сөйлеу тіліне қарама-қарсы бағыттағы жүйеленген, нормаға түскен, стильдік тармақтарға бөлінген, диалектілік ерекшеліктерден жоғары тұрған, тілдің өмір сүруінің ең жоғары формасы болып табылатын әдеби тілдің тарихын, оның әр кезеңдегі әдеби үлгілерін тану, меңгеру.

Деректемелер/ Пререквизит: «Қазақ әдеби тілінің тарихы» курсында әдеби тілдің жалпы сипаты (анықтамасы, қалыптасу, даму кезеңдері, қызметі, нормалық-стильдік жүйесі, тарихи негіздері мен арналары), әр кезеңдегі әдеби тіл үлгілері, оның лексика-грамматикалық, көркемдік-стильдік ерекшеліктері жайында теориялық мағұлмат беріледі, әр дәуірдегі жазба нұсқалардың тілін қазіргі әдеби тіл нормалары тұрғысынан салыстыра талдауға дағдыланады, ғылыми курсты игеруге бағыт-бағдар беріледі

Курстың/ пәннің мазмұны: Қазақ әдеби тілінің тарихы арнайы пән ретінде жоғары оқу орындарының филология факультетінің студенттеріне оқытылады.

Бұл күнде дамыған, нормалары тұрақтала түскен, әлеуметтік қызмет өрісі кеңейген, мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған қазақ әдеби тілінің қалыптасу, даму тарихынан әрбір студент хабардар болу керек. Қазақ әдеби тілінің тарихы курсын жүргізу барысында әдеби тіл анықтамасы, қызметі, оның жалпыхалықтық тілмен арақатынасы, әдеби тіл нормасы, әдеби тілдегі стильдер жүйесі саралана отырып, қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихында болған әр дәуірге тән тілдік үлгілер, оның ерекшеліктері, қазақ әдебиеті, тарих пәндерінен алған білімдерін ескере отырып меңгеріледі.Ұсынылатын әдебиет:

1..Балақаев М. Қазақ әдеби тілі. -А.,2007

2.Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. А.,1968

3.Сыздықова Р. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. Астана,2000

4.Сыздықова Р.Сөз құдіреті. А.Санат,1997

5.Сыздықова Р. XVIII-XIXғ. қазақ әдеби тілінің тарихы А.,1984

6.Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. А.,1995

7.Қалиев Ғ. Боранбаева Г. Қазақ әдеби тілінің тарихы А.,2001

8.XX ғасырдағы қазақ әдеби тілі. Астана 2000

9.Серғалиев М. Синтаксистік конструкциялардың синонимиясы А.,1987

10.Балақаев М., Қазақ тілінің стилиcтикасы А.,1974

11.Мұсабекова Ф. Қазақ тілінің практикалық стилистикасы. А.,1984

12.Өмірәлиев Қ. XV-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. А.,1976

13.Исаев С. Қазақ әдеби тілінің кеңес дәуірінде дамуы (мерзімді баспасөз материалдары бойынша) А.,1973Сабақ беру әдістері: : баяндау, сұрақ-жауап, талдау-жаттығу, салыстырмалы, тақтамен жұмыс т.б.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Пәннің коды:КАОА 3309

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, міндетті компонент

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:6

Кредиттер саны:3 KZ кредиті

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Тайманова С -ф.ғ.к., доцент

Курстың мақсаты: Әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты: әдебиетті адамзаттың ғасырлар бойы жасалған сөз өнері әрі ғылым ретіндегі ерекшеліктеріне сүйене отырып,оны халқымыздың «Көркем тарихы», «Өмір оқулығы» дәрежесінде оқып-үйрету.

Деректемелер /Пререквизит

-Әдебиеттанудың өзекті мәселелері

- Қазақ романы- Әдебиеттің ұлттық сипаты

Курстың/ пәннің мазмұны: Әдебиетті өмірмен байланыстыра, өзіндік табиғатын аша отырып, адамзат тарихымен тығыз сабақтастығын айқындау; әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесінің теориялық, методологиялық негіздері. Тарих, тіл білімі, музыка, философия, бейнелеу өнері, әдебиеттану, эстетика,педагогика, психология т.б. ғылым салаларымен байланыстылығы қарастырылады.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Мемлекеттік білім стандарты. А., 1998

 2. Қазақ әдебиетін оқыту тұжырымдамасы. А., 1997

 3. Н.Ә. Назарбаев. «Стратегия -2030» А., 1997

 4. С.Қирабаев. Мектеп және қазақ әдебиетін арналған көмекші құрал. А., 1971

 5. Ә. Қоңыратбаев. Әдебиетті оқыту әдістемесінің өзгешеліктері. А., 1993

 6. А.Көшімбаев. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. А., 1969

 7. Қ.Бітібаева. Әдебиетті оқыту әдістемесі. А., 1997

 8. Қ.Тасболатов. Әдеби білім берудің өзекті жайлары. Қазақстан мектебі. № 9, 1985

 9. С.Қазыбаева. Оқытудың кейбір проблемалық әдістері. Қазақстан мектебі. № 6. 1985

 10. Қ.Қалиев. Жарықбаев. Қазақстандағы педагогикалық ойдың антологиясы, А., 1995

Сабақ беру әдістері: : баяндау, сұрақ-жауап, талдау-жаттығу, салыстырмалы, тақтамен жұмыс т.б.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел әдебиетінің тарихы

Пәннің коды: ShAT 3310

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, міндетті компонент

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:5

Кредиттер саны:4 KZ кредиті

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Әжиев Қ - ф.ғ.к., аға оқытушы

Курстың мақсаты:Пәннің негізгі мақсаты – 16-19 ғасырлардағы Батыс, Орталық, Оңтүстік Еуропа елдерінің тарихи тағдыры мен әдебиеттегі үш әдеби бағыттармен таныстыру. Сонымен қатар Испания, Франция, Англия, АҚШ елдері әдебиетінің көрнекті өкілдерінің ең таңдаулы еңбектерімен таныстыру да ең негізгі мақсаттардың біріне саналады. Курстың мазмұны: ІІІ курстың 1-семестрінде 40 сағат – лекция, 20 сағат – семинар,30 сағат – СОӨЖ түрінде жүргізіледі.

Деректемелер/ Пререквизит Қазақ өркениеті- әлем халықтары мәдениетінің көрнекті саласы. Ұлттық мәдени мұраларды әлемдік рухани құндылықтармен қатарлас меңгеру арқылы бүкіл өркениет «Шет елдер әдебиетінің тарихы» -Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқытылып келе жатқан негізгі пәндердің бірі.

Курстың /пәннің мазмұны: Шет елдер әдебиетін оқып-үйрену – Қазақстан Республикасының «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының да басты мұрағаттарының бірі. Сондықтан бағдарламада адамзат тарихы дамуының біздің жыл санауымызға дейінгі антикалық мәдениетінен бастап, қазіргі заманға дейінгі әдеби-фольклорлық мазмұнын оқып- үйрену бағдарын желі ету көзделеді.Бағдарлама әлемдік сөз өнері дамуының тарихын әдеби шолу және монографиялық тақырыптар ауқымында оқытуды көздейді.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Античная литература. /под.ред.А.А.Тахо-Годи. М., Просвещение, 1986.

 2. Тронский И.М. История античной литературы. М., Высшая школа. 1988.

 3. Чистякова И.А., Вулих Н.В. История античной литературы. М., Высшая школа, 1977.

 4. История римской литературы. М., 1964.

 5. История римской литературы. В 9-томах. М., 1983.

 6. ХҮІІ в. В мировом литературном развитиии. М., 1969.

 7. История зарубежной литературы ХҮІІ в. 1974.

 8. Артомонов С.Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1978.

 9. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. Хрестоматия. М., 1982.

 10. Мелихов О.В. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. Хрестоматия. М., 1968.

 11. Артамонов С.Д., Гражданская З.Т., Самарин Р.М. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1973.

 12. История зарубежной литературы ХҮІІІ в. М., 1967.

Сабақ беру әдістері: салыстырмалы, ішінара зерттеу, талдау әдісі, обьективті-аналитикалық, жүйелі- кешенді, көрнекілік, проблемалық оқытудың әдіс-тәсілдері т.б.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Түркітануға кіріспе

Пәннің коды: ТК 3302

Пәннің типі: Кәсіптендіру, таңдау компоненті

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:5

Кредиттер саны:3 KZ кредиті

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Баялиева Г-ф.ғ.к, акад. доцент

Курстың мақсаты:Жұмыс бағдарламасы оқу жоспарына және ҚР білім ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік бірлестігі бекіткен Жоғарғы оқу орындарының фиология факультеттеріне арналған бағдарламалар жинағындағы «Түркологияға кіріспе» пәнінің типтік бағдарламасына сай жасалды. Мұнда студенттерге түркітануға кіріспе пәнінің ғылым ретендегі мәні, өзге ғылымдармен байланысы, негізгі мәселелері, жалпы тіл теориясының негізгі проблемеларынан терең фиологиялық білім беру мақсат етіп қойылған. Осы мақсатқа жетуде мынадай міндеттерді шешу көзделді:

Деректемелер /Постреквизит: «Түркітануға кіріспе» курсында түркі тілдерінің зерттелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан түсінік беріледі. Курсты таңдаушылар түркі тобына қандай халықтар мен тілдер жататыны, ондағы ірі тілдердің өзіндік ерекшеліктері мен қалыптасуы жөнінен мағлұмат алады. Түркітануға кіріспе курсын оқып-үйрену нәтижесінде түркі тілдерінің зертелуі мен дамуы, қалыптасуы жайынан мәлімет ала отыра, негізгі түркі тілдерінінің бірі-қазақ тілі жайында студенттердің бұдан бұрынғы курстарда алған білімін кеңейтіп, тереңдетуіне мүмкіндік алады.

Курстың/ пәннің мазмұны: Жұмыс бағдарламасы оқу жоспарына және ҚР білім ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік бірлестігі бекіткен Жоғарғы оқу орындарының фиология факультеттеріне арналған бағдарламалар жинағындағы «Түркологияға кіріспе» пәнінің типтік бағдарламасына сай жасалды. Мұнда студенттерге түркітануға кіріспе пәнінің ғылым ретендегі мәні, өзге ғылымдармен байланысы, негізгі мәселелері, жалпы тіл теориясының негізгі проблемеларынан терең фиологиялық білім беру мақсат етіп қойылған. Осы мақсатқа жетуде мынадай міндеттерді шешу көзделді:

- түркологияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуының себептері мен негіздерін айқындау;

-алғашқы түрколог-ғалымдардың еңбектерімен, олардың түркологияны дамытудағы орнымен таныстыру;

- түрк халықтарының қалыптасуына байланысты тілдік өзгерістердің себептерін түсіндіру;

- тілдердің дамуындағы ерекшеліктерді зерттеудің қалыптасқан әдіс-тәсілдері жөнінде түсініктер беру;

- жеке тілдердің туыстық қатынастарын айқындау жолдарынан хабардар ету;- тілдер тобы мен туыстас жеке тілдердің қазіргі даму жағдайы және зерттелуі туралы қысқаша мәліметтер беру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қайдаров Ә, Оразов М, Түркітануға кіріспе. А: Арыс, 2004 ж.

 2. Отар Әлі Бүркіт. Түркітану. А. Арыс, 2003ж.

 3. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М, 1993.

 4. Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1986.

 5. Аманжолов А.С. Тюркская руническая графика І, ІІ, ІІІ г. А., 1980, 1981, 1985.

 6. Баскаков Н.А. Тюркские языки. М., 1960.

 7. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М, 1969.

 8. Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979.

 9. Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение. М., 1981.

 10. Дмитриев А.К. Строй тюркских языков. М, 1962.

 11. Древнетюркский словарь. Л., 1969.

 12. Баласағұн Ж. Құтты білік. Алматы, 1986.

 13. Сағындықұлы Б. ХІІ ғасыр ескерткіші – «һибат ул хакайық».

 14. Өмірәлиев Қ. VIII-XII ғасырлардағы көне түркі әдеби ескерткіштері. А., 1985.

 15. Қашқари М. Түркі сөздігі. Үш томдық. Аударған. А.Егеубай. А. «Хант» баспасы, 19

Сабақ беру әдістері: салыстырмалы, ішінара зерттеу, талдау әдісі, обьективті-аналитикалық, жүйелі- кешенді, көрнекілік, проблемалық оқытудың әдіс-тәсілдері т.б.

Бағалау әдісі/нысаны: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, электронды білім ресурстары, (РЭМБ – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шоқайтану

Пәннің коды: SH 4306

Пәннің типі: оқытудың қосымша түрі

Оқу жылы:3

Оқу семестрі:5

Кредиттер саны:2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Тоқболат С-т.ғ.к., оқытушы

Курстың мақсаты:Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге пәннің негізгі арқауы қазіргі заман тарихының негізгі тарихи оқиғаларының даму барысы жөнінде және тарихи тұлғалардың әлемдік тарихқа қосқан үлесі туралы ғылыми тұрғыда негіз қалыптастыру. Пәнді оқу барысында студенттер ХХ ғасырдың басындағы дүниежүзілік қоғамның дамуы, социалистік қоғамның басталуы, кеңестік жүйенің тоталитарлық тәртібінің қалыптасуы, оған қарсы оппозициялық саяси тенденцияның қалыптасуы жөнінде тарихи мағлұмат қалыптастыра отырып, дербес тәуелсіз мемлекеттер құру жөнінде пайда болған идеологияның негіздерін талдап, қорыту.

Деректемелер/ Пререквизит:Пәнді оқу барысында студенттер ХХ ғасырдың басындағы дүниежүзілік қоғамның дамуы, социалистік қоғамның басталуы, кеңестік жүйенің тоталитарлық тәртібінің қалыптасуы, оған қарсы оппозициялық саяси тенденцияның қалыптасуы жөнінде тарихи мағлұмат қалыптастыра отырып, дербес тәуелсіз мемлекеттер құру жөнінде пайда болған идеологияның негіздерін талдап, қорыту.

Курстың/ пәннің мазмұны: Шоқайтану пәні 3 курста , 6 семестрде, 20 сағат лекция, 10 сағат семинар, 16 сағат оқытушының студенттермен өз бетінше жұмысы /ОСӨЖ/ түрінде жүргізіледі.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Шоќай М "Түркістанныњ ќилы таѓдыры", А 1992 ж.

2. Намык Кемал Зейбек. Ол т‰ріктік м‰ддені т‰гендеуші. // Түркістан, 2001 ж. 25 тамыз.

3. Мұстафа Шоќай жєне шетелдердегі ќазаќ зиялылары. Халыќаралыќ конференция материалдары. Алматы, 1996 ж. 20 желтоќсан.

4. Мария Шоќай . Я пишу вам из Ножана. Составитель Б.Садыкова, Алматы, 2001 ж.

5. Мұстафа Шоќай, Мария Шоќай естеліктері. Стамбул, 1997 ж

6. Мария Шоќай "Сен деп соќќан жүректен", //Сыр бойы, 1997 ж аќпан - мамыр.

7. Ќара А. Мұстафа Шоќай, өмірі, күресі, шығармашылыѓы, Алматы, 2004 ж.

8. Нүрпейісұлы К. Ќазаќ үшін ХХ ѓасыр текке өткен жоќ, //Заман Ќазаќстан. 1998 ж, 30 ќањтар.

9. М. Ќойгелдиев, Ќазаќ ұлт-азаттыќ ќозѓалысы және Мұстафа Шоќай // Аќиќат, 1993 ж

10. Омарбеков Т.Тарих таѓылымы не дейді?//Ана тілі,1993 ж.№2

11. Шілдебай С. ХХ ѓасырдың І жартысындаѓы Ќазаќстанныњң

ұлт-азаттыќ ќозѓалысындаѓы тірікшілдіктің орны. А, 2001 ж

12. М.Шоқай Таңдамалы. І-том. Алматы.,1998

13. М.Шоқай Таңдамалы. ІІ-том. Алматы.,1998

14.Қойгелдиев М. Тұтас Түркістан идеясы және М.Шоқай. //Егемен Қазақстан. 1997 1 ақпанСабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет