Ханафи ғалымдары қабірлерді зиярат ету үшін арнайы сапарға шығу туралыДата03.05.2016
өлшемі74.6 Kb.
Ханафи ғалымдары қабірлерді зиярат ету үшін арнайы сапарға шығу туралы

Шариғат өз елді мекеніңнің зиратын зиярат ету мен басқа бір елді мекенге ондағы қабірлерді зиярат ету үшін сапарға шығудың арасында айырмашылық орнатты. Абу Хурайра Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын баяндаған: «Тек үш мешітке бару үшін арнайы сапарға шықса болады – әл-Харам Мешітіне, менің мешітіме1 және Илия2 мешітіне» (хадис сенімді (сахих); Муслим 1397).

Сондай-ақ Абу Хурайра Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын жеткізген: «Жануарлар үш мешіттен: әл-Харам Мешітінен, Елшінің Мешітінен және әл-Ақса Мешітінен - басқа мешіттерге сапар үшін жегілмейді» (хадис сенімді (сахих); Бухари 1189; Муслим 1397; Абу Дауд 2033; Насаи 699; Ибн Мәжжаһ 1409; т.б.).

Абу Са’ид әл-Худри Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Жануарларды үш мешіттен: осы менің мешітімнен, әл-Харам Мешітінен және әл-Ақса мешітінен – басқа мешіттерге қарай жекпеңдер», - деп айтқанын баяндаған (хадис сенімді (сахих); Бухари 1197; Муслим 828; Тирмизи 326; Ахмад 45, 51).

Бұл хадистерде өз елді мекеніңнен басқа бір елді мекенге ғибадат жасау үшін, мейлі мешітке болсын, мейлі қандай да басқа бір жерге сапарға шығуға тыйым салынғандығына айқын нұсқау бар.

Түркістанға және басқа да қабірлерге сапар жасауды жақтайтындар былай деп жауап айтады: «Бұл хадисте қабірлер, кесенелер және қасиетті жерлер туралы емес, дәл мешіттер туралы сөз болуда».

Жауап:

1. Абу Басра әл-Ғифаридің3 ол бірде Абу Хурайраны кездестіргендігі және одан: «Сен қайдан келе жатырсың?» - деп сұрағандығы туралы хадисі жеткізіледі. Абу Хурайра: «Тур4 тауынан келе жатырмын. Мен ол жаққа сол жерде намаз орындау үшін бардым», - деп жауап берді. Сонда Абу Басра: «Егер мен сені сен сапарға шығудан бұрын көріп үлгергенімде, сені ол жерге жібермес едім, өйткені мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Жануарлар үш мешіттен: әл-Харам Мешітінен, Елшінің Мешітінен және әл-Ақса Мешітінен - басқа мешіттерге сапар үшін жегілмейді», - дегенін естігенмін», - деп айтты (хадис сенімді (сахих); Насаи 1429; Малик «Муатта» 1/108; Тайялиси 1348; Ахмад 23848; имам Тирмизи хадисті сенімді (сахих) деді № 491; сондай-ақ шейх әл-Әлбани де «Ахкам уль-Жанаизде» 287-бет оны сахих деді).2) Каз’а былай деп баяндайтын: «Бірде мен тур тауына баруға жиналдым да, бұл туралы Ибн ‘Умардан кеңес сұрадым, ол маған: «Сен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Жануарлар үш мешіттен: әл-Харам Мешітінен, Елшінің Мешітінен және әл-Ақса Мешітінен - басқа мешіттерге сапар үшін жегілмейді», - дегенін естімеп пе едің? Мұны таста да, ол жерге барма», - деп жауап берді» (хадис сенімді (сахих); әл-Азракий «Ахбар Макка» 304-бет; Хайсами «әл-Мужма’» 4/4 және әт-Табарани «әл-Кәбир» 13283).

Сахабалардан жеткен осы екі хабарды оқып шыққан кезде, ғибадат жасау үшін сапарға шығу тек мешіттермен шектелмейтіні түсінікті болады, өйткені Тур тауы мешіт болып табылмайды. Соған қарамастан, сахабалар осы тауға онда Аллаһқа ғибадат жасау үшін баруға тыйым салатын.

Егер олар: «Бұл хадистерде мешіттер және қасиетті таулар мен жерлер туралы айтылуда, алайда оларда қабірлер мен кесенелерді зиярат етуге тыйым жоқ», - деп айтса, бұған ханафи ғалымдары былай деп жауап берген:

Ханафи мазхабының имамдарының бірі болған имам әд-Дахляуи былай деген: «Жәхилиет кезінде адамдар өздері «қасиетті» деп санайтын орындарға баруға ұмтылған, оларды зиярат еткен, олардан игілік тілеген және осы жерлерде қаншама бидғаттар мен күнәлар жасаған, бұл мәлім болғанындай. Ал Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) заңдастырылған ғибадат заңдастырылмаған ғибадатпен араласып кетпеуі үшін, сондай-ақ осы Аллаһтан басқа өзгеге құлшылық етуге алып келетін себепке айналмауы үшін, осы күнәның есігін жапты. Әрі кімнің болсын қабірі немесе қандай болсын салиқалы адам құлшылық жасаған орын, сондай-ақ Тур тауы – осы жерлердің барлығы оларға ғибадат жасау үшін баруға тыйым салынғандығында бірдей екендігі ақиқат болып табылады». Қз.: «Хужжату Ллаһи әл-Балиға» 1/192.

Ханафи мазхабының имамдарының бірі болған имам әл-Баркауи (981 х/ж) былай деген: «Ал қабір орындарына сапарға шығып, осы орайда жол ауыртпалықтарын тарту және осымен ұлы күнә істеу туралы айтар болсақ, онда ғалымдардың басым бөлігі былай деген: «Пайғамбарлар мен салиқалы адамдардың (әулиелердің) қабірлерін зиярат жасау үшін сапарға шығу дінге енгізілген жаңалық (бидғат) болып табылады. Мұндайды сахабалар да, олардың ізбасарлары да істемеген. Сондай-ақ мұндайды әлемдердің Раббысының Елшісі де (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұйырмаған, әрі мұсылмандардың имамдарынан ешкім мұны абзал деп айтпаған. Сондықтан да кім осы сапарлар Аллаһқа мойынсұну және игі амал болып табылады деген сенімге ие болса, сол мұсылмандардың бірауызды пікіріне қайшы келеді. Ал кім осы сенімге ие бола тұра осы қабірлерге сапарға шықса, сол мұсылмандардың бірауызды пікірі бойынша тыйым салынған (харам) нәрсе істейді». Қз.: «Зиярат уль-қубур» 18-22 беттер.

Бұл ханафи имамының сөздері Түркістанға, Бекет Ата мазарына және сол сияқты «әулиелі» жерлерге арнайы сапар жасап бару күнә және тыйым салынған амал болады дегенді білдіреді.

3. Егер үш мешіттен басқа қандай да нақты бір мешітке ғибадат жасау үшін сапарға шығу тыйым салынған болса, онда қабірлерге сапарға шығу тіпті тыйым салынған. Бұл қабірлердің ғибадат жасауда мешіттерден еш артықшығы жоқ болғандығы себепті, бұдан қалса мешіттердің олардан артықшылықтары
бар.

Қолданылған дерек көз: Руслан Абу Ибраһим Татарстанидің «Оживление языческих обрядов в Булгаре» кітабы. www.toislam.ws сайтының кітапханасыИмамы ханафиты об отправлении в поездку с целью посещения могил
Шариат установил разницу между посещением кладбища своего населенного пункта и совершением поездки в другой населенный пункт для посещения могил.

Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха сказал: «Отправляться в путь можно только к трем мечетям – к Запретной мечети, к моей мечети2 5и мечети Илия6». (Хадис достоверный; Муслим 1397).

Также, Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха сказал: «Не запрягаются животные в путь, кроме как к трем мечетям – Запретная мечеть, мечеть посланника и мечеть аль-Акса». (Хадис достоверный; Бухари 1189; Муслим 1397; Абу Дауд 2033; Насаи 699; Ибн Маджа 1409; и др.).

Абу Са’ид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха сказал: «Не запрягайте животных, кроме как к трем мечетям – к этой моей мечети, к Запретной мечети и мечети аль-Акса». (Хадис достоверный; Бухари 1197; Муслим 828; Тирмизи 326; Ахмад 45, 51).

В этих хадисах содержится ясное указание на запрет отправляться в путь из своего населенного пункта в другой для совершения поклонения, будь-то отправляться в мечеть или в какое-либо иное место.

Сторонники поездок в Булгар отвечают на эти хадисы следующим:«В этих хадисах речь идет о мечетях, а не о могилах , гробницах и священных землях».

Ответ:

1. Хадис Абу Басры аль-Гифари о том, что, однажды, он встретил Абу Хурайру, возвращающимся с пути, и спросил его: «Откуда ты едешь?» Абу Хурайра ответил: «Еду с горы Тур7. Я ездил к ней, чтобы совершить в этом месте намаз». Тогда Абу Басра сказал: «Если бы я застал тебя до того, как ты выехал в путь, то не пустил бы тебя туда, потому что я слышал, как посланник Аллаха сказал: ««Не запрягаются животные в путь, кроме как к трем мечетям – Запретная мечеть, эта моя мечеть и мечеть аль-Акса». (Хадис достоверный; Насаи 1429; Малик в «Муатта» 1/108; Таялиси 1348; Ахмад 23848; имам Тирмизи назвал хадис достоверным № 491; а также шейх аль-Албани в «Ахкам уль-Джанаиз» с.287.).

2) Каз’а рассказывал: «Однажды, я собрался поехать на гору Тур, и попросил об этом совета у Ибн ‘Умара, на что он мне сказал: «Разве ты не знаешь, что пророк сказал: «Не запрягаются животные, кроме как к трем мечетям – Запретная мечеть, мечеть пророка и мечеть аль-Акса», - оставь это и не езжай туда».

(Хадис достоверный; аль-Азракий в «Ахбар Макка» с.304; Хайсами в «аль-Мужма’» 4/4 и Табарани в «аль-Кабир» 13283).

Прочитав эти два сообщения от сподвижников, становится понятным, что запрет на совершение поездок для поклонения не ограничивается лишь мечетями, потому что гора Тур не является мечетью. Несмотря на это, сподвижники запрещали ездить к этой горе для совершения на ней поклонения Аллаху.

Если же они скажут: «В этих хадисах речь идет о мечетях и священных горах и местах, но нет в них запрета на посещение могил и гробниц», то на это мы скажем:

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба – имам ад-Дахляуи: «Во времена джахилии люди стремились отправиться к «почетным», как они думали, местам, посещали их, искали от них благодати и совершали на этих местах столько ереси и греха, как это известно. А наш пророк закрыл двери этому греху, чтобы не смешалось узаконенное поклонение с неузаконенным, а также, чтобы это не стало той причиной, которая приведет к поклонению кому-либо, кроме Аллаха. И истиной является то, что чья-либо могила, или место где поклонялся какой-либо из праведников, а также гора Тур, все эти места одинаковы в том, что запрещено ехать туда для поклонения». «Худжату Ллахи аль-Балига» 1/192.

Именно поэтому это является мнением имама Малика и его последователей, а также некоторых ханафитов 8, шафиитов и ханбалитов.

Сказал один из имамов ханафитского мазхаба – имам аль-Баркауи (981 г/х): «А что касается отправления в путь к местам захоронений, испытывая при этом тяжести пути, и совершая при этом великий грех, то большинство ученых сказало: «Отправление в путь для посещения могил пророков и праведников является нововведением. Подобное не совершали ни сподвижники, ни их последователи. Также этого не приказывал посланник Господа миров , также как это не считал желательным никто из имамов мусульман. Поэтому тот, кто будет иметь убеждение, что данные поездки являются подчинением Аллаху и благим деянием, тот противоречит единогласному мнению мусульман. Тот же, кто имея это убеждение, еще и отправится в путь к этим могилам, то совершит запретное (харам) по единогласному мнению мусульман». «Зиярат уль-кубур» с. 18-22.

Слова этого ханафитского имама говорят о том, что поездки в места, подобные Булгару, являются грехом и запретным деянием.3. Если является запретным отправляться в путь с целью совершения поклонения в какую-либо конкретную мечеть, кроме трех мечетей, то отправляться в путь к могилам запрещено тем более. Это потому что могилы не имеют никакого преимущества в поклонении над мечетями, более того, мечети имеют в этом преимущество.
Источник: книга Руслана Абу Ибрахима Татарстани «Оживление языческих обрядов Булгара – начало конца татарского народа» , книжная полка сайта www.toislam.ws

1 Мәдинадағы Пайғамбар Мешіті.

2 Иерусалимдегі әл-Ақса мешіті.

3 «Фатх уль-Мәжидте» бұл хадис Басра ибн Аби Басра әл-Ғифаридің сөздерінен келтіріледі, ал бұл қателік болып табылады, бұл туралы имам Ибн Абдуль-Барр «әт-Тамхидте» 23/38 және «әл-Исти’абта» 2/39 айтқанындай.

4 Аллаһ Тағала Мусамен сөйлескен қасиетті тау.

5 Т.е. мечеть пророка в Медине.

6 Т.е. мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

7 Священная гора, на которой Всевышний Аллах разговаривал с пророком Мусой.

8 См. «Худжату Ллахи аль-Балига» 1/543.


Каталог: files -> book -> kaz -> aqida
aqida -> ЖАҢа жылдың келуін мейрамдауды харам ететін себептер
aqida -> Үш негіз және оның дәлелдері Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен! Кіріспе
aqida -> -
aqida -> [ТҮркістанда] пайғамбардың (ОҒан аллаһТЫҢ игілігі мен сәлемі болсын) сахабалары жерленген дегенді теріске шығару
aqida -> Ізгі ата-бабаларды шектен тыс қадірлеу – КӨПҚҰдайшылықҚа апарар бірінші қадам
aqida -> Көпқұдайшылық Дайындаған: Әбу Салих Қазақстани Аударған: Азамат Махыпбекұлы Екінші басылым Толықтырылып, түзелтілген нұсқасы сайтының басшылығы тексерген Каир, 2006 ж
aqida -> Қамқор, Мейірімді Аллаһтың атымен!
aqida -> -
aqida -> Ханафи ғалымдары қабірлерді зиярат ету үшін арнайы сапарға шығу туралы
aqida -> Ханафи ғалымдары ата-бабаларды шектен тыс құрметтеу туралы Ханафи имамы Шукри әл-Алюси (1342 х/ж)


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет