Хараламбус, А., Нов метод за подбор на иглите при чорапни автомати, сп.”Лека промишленост и услуги”, София, 1987, бр Хараламбус, АДата01.05.2016
өлшемі86.57 Kb.
СПИСЪК А

на трудовете на доц. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

  1. Хараламбус, А., Нов метод за подбор на иглите при чорапни автомати, сп.”Лека промишленост и услуги”, София, 1987, бр.7.

  2. Хараламбус, А., Влияние на някои технологични параметри върху свойствата на чорапните изделия, сп.”Лека промишленост и услуги”, София, 1987, бр.9.

  3. Стоян Славов, Андреас Хараламбус, Специални жакардови плетки, сп.”Стил”, София, 1988, бр.3.

  4. Стоян Славов, Андреас Хараламбус, Проектиране на жакардови чорапни изделия. сп.”Стил”, София, 1988 , бр.4-5.

  5. Хараламбус, А., Нова технология за плетене на пети и прьсти на чорапните изделия, сп.”Knitting International”, Лечестьр, Англия, юни, 1990.

  6. Хараламбус, А., Технология АХА, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1991, бр. 10.

  7. Хараламбус, А., Изследване на плюшени чорапи, сп.”Текстилна промишленост”, София,1992, бр.4.

  8. Хараламбус, А., Сливенски текстилни традиции. сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.1.

  9. Хараламбус, А., Влиянието на подаването на еластичната нишка, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.2-3.

  10. Хараламбус, А., Плетачна структура плетеница. сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.4.

  11. Хараламбус, А., Някои проблеми на чорапното производство, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.5.

  12. Хараламбус, А., Анализ на процеса плетене на плетеница, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.6.

  13. Хараламбус, А., Сложни плетеници, сп. ”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.6.

  14. Маргарита Дойчинова, Лиляна Тодорова, Донка Раданова, Андреас Хараламбус, Ново поколение текситилни специалисти, Национална конференция “Актуални проблеми на професионалната подготовка”, София, 10-12 юли, 1995.

  15. Хараламбус, А., Проблемът с кадрите при новото поколение електронно плетачни машини. сп.“Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.7-8.

  16. Хараламбус, А., Структура на плетивата и производителност, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.9.

  17. Хараламбус, А., Плетачна структура аран, сп.“Текстилна промишленост”, София, 1995, бр.11-12.

  18. Хараламбус, А., Пасмантерийни изделия на чорапни машини, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1996, бр.3.

  19. Хараламбус, А., Дантелата-връх на плетачното изкуство, сп.”Текстилна промишленост”, София, 1996, бр.9.

  20. Хараламбус, А., Особености при плетене на пространствени структури, сп.”Текстил и облекло”, София, 1997, бр.2.

  21. Хараламбус, А., Съпоставка на показателите на мъжки чорапи с ПАК и ПЕК, сп.” Текстил и облекло”, София, 1997, бр.3.

  22. Хараламбус, А., Инвестиране и смесени дружества на кипьрци в Бьлгария, Седмично икономическо издание “Икономики Харавги”, Никозия, юли, 1997.

  23. Хараламбус, А., Стимулиране на чуждестраните инвестиции в Бьлгария, Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, юли, 1997.

  24. Хараламбус, А., Проблеми на трикотажната и конфекционна промишленост в Република Кипьр, Седмично икономическо издание “Икономики Харавги”, Никозия, юли, 1997.

  25. Хараламбус, А., Проблеми на трикотажната и конфекционна промишленост в Република Кипьр, Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, юли, 1997.

  26. Хараламбус, А., Заслужава ли кипъреца да инвестира в Бьлгария Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, септември, 1997.

  27. Хараламбус, А., Трикотажна и конфекционна промишленост и производителност, Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, ноември, 1997.

  28. Хараламбус, А., Икономия на суровини в трикотажната и конфекционната промишленост, Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, Декември, 1997.

  29. Хараламбус, А., Рационално използване на труда в малки промишлени предприятия, Седмично икономическо издание “Икономия о филелефтерос”, декември 1997, януари 1998.

  30. Хараламбус, А., Влияние на условията на носене на плетените изделия вьрху някои от показателите им. сп.” Текстил и облекло”, София, 1998, бр.1.

  31. Хараламбус, А., Плетива-вътъчноподобна плетка с ефектни прежди за горно облекло, Сп.” Текстил и облекло”, София, 1998, бр.11-12.

  32. Хараламбус, А., Нови структурни плетачни елементи, сп.” Текстил и облекло”, София, 1999, бр.1.

  33. Хараламбус, А., Нов метод за окачествяване на чорапи, сп.” Текстил и облекло”, София, 1999, бр.2.

  34. Хараламбус, А., Г. Чавдарова, Съвременни плетачни структури и производителност, “Текстил и Облекло” 3-4/1999, стр. 14-15.

  35. Хараламбус, А., Неуравновесени жакардови ластични плетки, “Текстил и Облекло5/1999.

  36. Хараламбус, А., Проектиране на плетива с напречна релефност, Текстил и Облекло1/2000, стр. 14-16.

  37. Хараламбус, А., Петър Хаджидобрев, инж. Пенка Димитрова, Теоретични аспекти на механиката на структурата на релефни плетива, Текстил и Облекло2/2001, стр. 5-8.

  38. Хаджидобрев, П., Андреас Хараламбус, Лицев ефект при плетене на прежда с периодична линейна структура, Текстил и Облекло1/2002,стр. 10-13.

  39. Хараламбус, А., Правоъгълникът като основен геометричен мотив на плетивата, Текстил и Облеклo 3/2002, стр. 6-8.

  40. Хараламбус, А., Съвременно колежно образование по текстил, Текстил и Облекло 4/2002, стр. 11-13.

  41. Хаджидобрев, П, Андреас Хараламбус, Компютърно моделиране на лицевия ефект при плетене на прежда тип мулине, Текстил и Облекло5/2002, стр. 18-21.

  42. Charalambus, A., Theoretical analysis of the geometry of the inclined stitch as a structural element of interlacings, International Journal of clothing science and Technology, June 2002, p.328-33

Хараламбус, А., Теоретичен анализ на геометрията на наклонената бримка, като структурен елемент на мрежестите плетки, International Journal of clothing science and Technology, юни 2002, p.328-33

  1. Хараламбус, А., Сложни напречни структури, Текстил и Облекло, приложение от 16 страници, Текстил и Облекло, 9/2002, София.

  2. Χαραλάμπους, Α., Προβλήματα Βιομηχανίας ενδύσεως, Οικονομική Χαραυγή, 01.12.2002, Λευκωσία.

Хараламбус, А., Проблеми на конфекционната промишленост в Република Кипър, Икономики Харавги, 01.12.2002, Никозия

  1. Charalambus, A., Dependence between knitting and productivity, Pakistan Textile journal, January, 2003.

Хараламбус, А., Зависимост между структурата на плетивата и производителността, Pakistan Textile journal, януари, 2003.

  1. Χαραλάμπους, Α., Ευρωπαϊκή Ένωση και βιομηχανίες ενδύσεως, Financial Mirror (Χρήμα & αγορά) , 01.01.2003, Λευκωσία.

Хараламбус, А., Европейския Съюз и развитието на текстилната промишленост, Financial Mirror (Χρήμα & αγορά), 01.01.2003, Никозия.

  1. Χαραλάμπους, Α., Σύγχρονες οργανωτικές δομές στις βιομηχανίες ενδύσεως, Οικονομική Χαραυγή, 12.01.2003, Λευκωσία (Financial Mirror (Χρήμα & αγορά) , 8-14.01.2003, Λευκωσία).

Хараламбус, А., Съвременни организационни структури в конфекционната промишленост на Република Кипър, Икономики Харавги, 12.01.2003, Никозия (Financial Mirror (Χρήμα & αγορά), 8-14.01.2003, Никозия).

  1. Хараламбус, А., Аспекти на съвременното ръчно и машинно плетене, Текстил и Облекло, бр. 3/2003 , приложение I-част.

  2. Хараламбус, А., Аспекти на съвременното ръчно и машинно плетене, Текстил и Облекло, бр. 6/2003, приложение II -част.

  3. Приниотакис, Г., Т. Пеппас, А. Хараламбус, А. Репуляс, Уред за напречно измерване на водопропускливост на геотекстилите, Текстил и Облекло бр. 12, 2003, стр. 15-20.

  4. Charalambus, A., Indirect determination of the load intensity parameters acting on threads during knitting by means of testing structure changes in special prepared yarn, AUTEX research Journal, Vol. 4, №1, March 2004, p. 33-36 (общотекстилна конференция 2003, София).

Хараламбус, А., Индиректно определяне на силовите параметри в нишките при плетене, чрез използване на специални плетени нишки, AUTEX research Journal, бр. 4, ном.1, Март 2004, стр.33-36.

  1. Χαραλάμπους, Α., Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου και απόφοιτοι Τεχνικών σχολών, Χαραυγή, 24.02.2005, Λευκωσία.

Charalambus, A., Приемане на завършилите техникуми от Инженерния Факултет на Кипърския Университет, Харавги, 24.02.2005, Никозия.

  1. Hadzhidobrev P., Andreas Charalambus, Experimental determination of the tensile force in embroidery threads knitting, Autex Research Journal, vol. 5, No3, p. 149-153, September 2005.

Хаджидобрев, П., Андреас Хараламбус, Експериментална оценка на опъването на преждата при процеса на плетене, AUTEX research Journal, бр. 5, ном.3, Септември 2005, стр.149-153.

  1. Хараламбус, A., Петър Хаджидобрев, Анализ на процесите при кръстосване на примки на напречни плоскоплетачни машини, Текстил и Облекло бр. 7, 2006, стр. 11-14.

  2. Charalambus A., G. Priniotakis, M. Pavlova, Study of the phase changes the structure of single plated elastomeric fabric garments, Acta universitatis cibiniensis, Vol. LIII, technical series, Sibiu, 2006 (Текстил и Облекло, бр.1 и 2, 2004 г.).

Хараламбус А., Г. Приниотакис, М. Павлова, Изследване на фазовите изменения в структурата на еднолицеви покрити плетива с участие на еластомерна нишка, Acta universitatis cibiniensis, Vol. LIII, technical series, Sibiu, 2006 (Текстил и Облекло, бр.1 и 2, 2004 г.).

  1. Charalambus, A., New approach to a theoretical study of some of the parameters in the knitting process, and their influence on knit-fabric stitch density, Pakistan Textile journal, January 2007 (Текстил и Облекло бр. 05 , 2005, стр. 09-11).

Хараламбус, А., Нов подход за теоретично изследване на някои от параметрите в процеса на плетене и тяхното влияние върху гъстината на плетивото, Pakistan Textile journal, януари, 2007 ( Текстил и Облекло бр. 05 , 2005, стр. 09-11).

  1. Хараламбус, А., Калоян Димитров, Разработване на чорапи с двоен “ластик” на двуцилиндров чорапен автомат, Текстил и Облекло, бр. 2, 2007 г., стр. 21-23.

  2. Charalambus, A., New approach to a theoretical study of some of the parameters in the knitting process, and their influence on knit-fabric stitch density, AUTEX research Journal, Vol. 7, №2, June 2007, p. 95-99.

Хараламбус, А., Нов подход за теоретично изследване на някои от параметрите в процеса на плетене и тяхното влияние върху гъстината на плетивото, AUTEX research Journal, бр. 7, ном.2, юни 2007, стр.95-99.

  1. Хараламбус А., Г. Римини, И. Рахнев, Курс н обучение по “основи на текстилното производство”, Следдипломно обучение в текстилното производство, Текстил и Облекло бр. 1 , 2008, стр. 20-23.

  2. Хараламбус А., Влиянието на технологичните параметри върху ефективността на плетенето на плетива от кръстосани бримки, Текстил и Облекло бр. 2 , 2008, стр. 7-9.

  3. Хараламбус А., Ефективността на кръстосване на примки при плетенето на плетива от плетеници, Текстил и Облекло бр. 3 , 2008, стр. 19-21.

  4. Хаджидобрев, П., Андреас Хараламбус, Някои възможности за експериментална оценка на опъването на преждата при процеса на плетене, Текстил и Облекло бр. 12, 2008, стр. 08-13.

  5. Хараламбус, А., Проблемите на малкото предприятие от трикотажната и конфекционната промишленост в България, Текстил и Облекло 2/2009, стр. 21-22.

  6. Хараламбус, А., Текстилна и конфекционна промишленост и производителност, Текстил и Облекло 3/2009, стр. 22-23.

  7. Хаджидобрев, П, Станимир Карапетков, Андреас Хараламбус, Аналитично представяне на коефициента на триене прежда-метал в процеса на плетене, Текстил и Облекло бр. 04 , 2009, стр. 06-10.

  8. Хараламбус, А., Г. Чобанова, Производство на еко-текстил от растителен произход в България, Текстил и Облекло 6/2009, стр. 15-17.

  9. Хараламбус, А., Дигитално определяне на някои от геометричните параметри на плетачните структури, Текстил и Облекло 7/2009, стр. 11-13.

  10. Хараламбус, А., Нов подход за теоретично изследване на някои от параметрите в процеса на плетене и тяхното влияние върху гъстината на плетивото, Текстил и Облекло 8/2009, стр. 02-05.

  11. Хараламбус, А., Анализ на последствията върху текстилните площни изделия след пробождане с остър предмет, Текстил и Облекло 9/2009, стр. 02-05.

  12. Хараламбус, А., Съвременни организационни структури в конфекционната промишленост, Текстил и Облекло 10/2009, стр. 2-3.

  13. Хараламбус, А., Рационално използване на труда в малки и средни предприятия, Текстил и Облекло 12/2009, стр. 14-15.

  14. Charalambus A., G. Priniotakis, Achaknitcable a program for optimizing the process of stitches crossing, Acta universitatis cibiniensis, Vol. LIX, technical series, Sibiu, 2009(Текстил и Облекло бр. 5 , 2008, стр. 7-9).

Хараламбус А., Г. Приниотакис, Програма Achaknitcable за оптимизиране на процеса на кръстосване на примките, Acta universitatis cibiniensis, Vol. LIX, technical series, Sibiu, 2009 (Текстил и Облекло бр. 5 , 2008, стр. 7-9).

  1. Хараламбус А., Петър Хаджидобрев, Използване на плетени нишки-ленти за косвено определяне на силовите параметри в нишките при плетенето, Текстил и Облекло 2/2010, стр. 32-34.

  2. Хараламбус, А., Калоян Димитров, Технология на плетене на еластичната горна част на детски чорапогащи, Текстил и Облекло, бр. 3, 2010 г., стр. 67-70 ( ΧIV-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2009).

  3. Хараламбус, А., Икономия на суровини в трикотажната и конфекционната промишленост, Текстил и Облекло бр. 4, 2010.

  4. Хараламбус, А., Изобразяване на промените в бримковата структура на плетивата, Юбилейна научна сесия “40 години Колеж-Сливен”, Сливен- 5/2001.

  5. Хараламбус, А., Анализ на съвременното производство на чорапни изделия, Общотекстилна Конференция, София-9/ 2001.

  6. Хараламбус, А., Петър Хаджидобрев, Г. Приниотакис, The knitting thread’s stretch at the float stitch with elasticity of elongation only, II International Materials Symposium, April 14-16 2003, Caparica, Portugal (Текстил и Облекло3/2001, стр. 7-9).

Хараламбус, А., Петър Хаджидобрев, Определяне опъването на нишките при подложена плетка с отчитане само на еластичното удължаване, Втори международен симпозиум, Април 14-16, 2003, Капарика, Португалия (Текстил и Облекло3/2001, стр. 7-9).

  1. Хараламбус, A., Марин Колев, Евгения Колева, Експериментална постановка за изследване на напреженията в нишките в процеса на плетене на кръстосани бримки., Общотекстилна конференция, октомври 2004 г.

  2. Хараламбус А., Петър Хаджидобрев, Изследване на процесите при плетене на плетеници на напречно плоскоплетачни машини чрез видео-наблюдаване, Общотекстилна конференция, октомври 2005 г.

  3. Хараламбус А., Гани Стамов, Ставрос Андреу, Оптимизиране на технологичните параметри при плетене на плетеници на напречни плоскоплетачни машини, 43 Международен Конгрес на IFKT, Октомври 2006, Пловдив, България (Текстил и Облекло бр. 3, 2007, стр. 16-21).

  4. Хараламбус, А., Теоретичен анализ на геометрията на наклонената бримка, ΧIV-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2009.

  5. Рахнев, И, Магдалена Павлова, Андреас Хараламбус, Виолета Славова, Евгения Сотирова, Технологична последователност в тъкачната подготовка на двоен памучен плат, общотекстилна технология, 2009.

  6. Хараламбус, А., Проектиране на плетива, учебник за професионалните гимназии по текстил, издателство „Техника”, 2001, София.

  7. Хараламбус, А., Машини и процеси в трикотажното производство, учебник за ВУЗ, Технически Университет- Колеж Сливен, 2008, Сливен.

  8. Хараламбус, А., Ивелин Рахнев, Иван Статулов, Венета Петрова, Основи на текстилното производство, Лекционен курс за обучение на всички работници и служители на фирма “Миролио” ЕООД- Сливен, 2008.Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет