«icnd введение в ip сети»; 2015 жылдың 10-14 тамызы аралығында «icnd cisco жабдықтар базасына желілерді құру»жүктеу 74.06 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі74.06 Kb.
: media -> upload
upload -> І. Жаңаөзен қалалық білім бөлімінің 2013 жылғы жұмысының қортындысы
upload -> Күндізгі оқу түрі
upload -> Қазақстан археологиясы
upload -> Н.Ә. Атығаев «тарих-и рашиди»: жаңа басылым ескі кемшілік
upload -> Күндізгі оқу түрі
upload -> Қазақтар және османдық ТҮріктер: Өзара байланыстары тарихынан
«Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясы

2015 жылдың тамыз айында өткізілетін курстар туралы хабарлайды:
Дирекция «Академия инфокоммуникационных технологий» сообщает о курсах, проводимых в августе 2015 года:
1. Алматы қ. біліктілік көтеру факультетінде

1. На Факультете повышения квалификации в г. Алматы.
- 2015 жылдың 03-07 тамызы аралығында «ICND 1. IP желілеріне енгізу» тақырыбы бойынша;

- с 03 по 07 августа 2015 года по теме «ICND 1. Введение в IP сети»;
- 2015 жылдың 10-14 тамызы аралығында «ICND 2. Cisco жабдықтар базасына желілерді құру» тақырыбы бойынша;

- с 10 по 14 августа 2015 года по теме «ICND 2. Построение сетей на базе оборудования Cisco»;
- 2015 жылдың 10-14 тамызы аралығында «Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық жағдайына талдау» тақырыбы бойынша;

- с 10 по 14 августа 2015 года по теме «Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия»;
- 2015 жылдың 11-13 тамызы аралығында «ПББЖ пайдалану ережесі және FM (Fault Management) құру қағидалары» тақырыбы бойынша;

- с 11 по 13 августа 2015 года по теме «Принципы построения FM (Fault Management) и правила эксплуатации СУПБ»;

- 2015 жылдың 12-14 тамызы аралығында «Пассивті оптикалық желілердің желілік құрылғыларын жобалау, құру және пайдалану ережесін қолдану» тақырыбы бойынша;

- с 12 по 14 августа 2015 года по теме «Применение правил проектирования, строительства и эксплуатации линейных сооружений пассивных оптических сетей»;
- 2015 жылдың 18-21 тамызы аралығында «NRI "Cramer" ДБ пайдаланушылар курсы (SDH, PDH, PSTN желілік технологияларға арналған)» тақырыбы бойынша;

- с 18 по 21 августа 2015 года по теме «Курс пользователя БД NRI "Cramer” (для сетевых технологий SDH, PDH, PSTN)»;
- 2015 жылдың 24 тамызы мен 21 қазаны аралығында «Қазақ тілі. В1-орта деңгей» тақырыбы бойынша;

- с 24 августа по 21 октября 2015 года по теме «Қазақ тілі. В1-средний уровень»;
- 2015 жылдың 26 тамызы мен 26 қазаны аралығында «Қазақ тілі. В1-орта деңгей» тақырыбы бойынша;

- с 26 августа по 26 октября 2015 года по теме «Қазақ тілі. В1-средний уровень»;
- 2015 жылдың 28 тамызы мен 28 қазаны аралығында «Қазақ тілі. В1-орта деңгей» тақырыбы бойынша;

- с 28 августа по 28 октября 2015 года по теме «Қазақ тілі. В1-средний уровень»;

- 2015 жылдың 31 тамызы мен 30 қазаны аралығында «Қазақ тілі. А2-базалық деңгей» тақырыбы бойынша;

- с 31 августа по 30 октября 2015 года по теме «Қазақ тілі. А2-базовый уровень».


Барлық мәселелер бойынша

білім беру технологиялары бөліміне

мына телефондар арқылы хабарласуға болады:

По всем вопросам обращаться

в отдел образовательных технологий

по телефонам:
258-74-86, 238-17-74

2. Қызметкерлерді дамытудың аймақтық орталықтарында/

В Региональных центрах развития персонала
I. Шығыс АҚДО базасында (Павлодар қ., Павлов көш, 26 үй (Телецентр), тел. 8-701-886-49-68 Тұратын мекенжайы: Павлодар қ., Катаев көш, 95-1, 2 үй:
на базе Восточных РЦРП (Павлодар, ул. Павлова, дом 26 (Телецентр), тел. 8-701-886-49-68 Адрес проживания: г. Павлодар, ул. Катаева, дом 95-1, 2:

- 2015 жылдың 03-07 тамызы аралығында «NGN\IMS желілерінің протоколдарының жұмыс істеу қағидаларын терең зерттеукурсы» тақырыбы бойынша (БҚ ОТД-дағы көшпелі курсты ИКТАД оқытушысы өткізеді) өткізу орны – Өскемен қ.;

- с 03 по 07 августа 2015 года по теме Углубленный курс изучения протоколов сетей NGN/IMS (выездной в ВК ОДТ, преподаватель ДАИКТ) место проведения – г. Усть-Каменогорск;
- 2015 жылдың 10-14 тамызы аралығында «Деректерді тарату желілері. "Соңғы өлшем" мәселелері. Желі сапасына қойылатын талаптар» тақырыбы бойынша өткізу орны – Павлодар қ. ;

- с 10 по 14 августа 2015 года по теме Сети передачи данных. Проблемы "последней мили". Требования к качеству сети место проведения – г. Павлодар;
- 2015 жылдың 24 -26 тамызы аралығында «Абоненттік қатынау желісіндегі бұзылымдарды жою үдерісіндегі НТҚ бойынша семинар» тақырыбы бойынша семинар ОА ТЖТҚД қызметкері өткізеді (ОА ТЖТҚД анықтаған филиалдар квотасы - Павлодар ОТД - 5 адам, БҚ ОТД – 4 адам, Қарағанды ОТД - 2 адам.) өткізу орны – Павлодар қ.;

- с 24 по 26 августа 2015 года по теме Семинар по НРД в процессе устранения повреждений на сети абонентского доступа» семинар проводит сотрудник ДТПСТ ЦА (квота от филиалов, определенная ДТПСТ ЦА -Павлодарская ОДТ-5чел., Восточно-Казахстанская ОДТ-4чел., Карагандинская ОДТ-2чел.) место проведения – г. Павлодар;

II. Батыс АҚДО базасында (Атырау қ., Балықшы ауылы, Жунусов көш. 1, тел. 8 7122-244277, 8 7122-244267

(Теміржолдан баратын жол № 2 автобус, «Балықшы» ауылының соңғы аялдамасы):
На базе Западных РЦРП (г. Атырау, пос. Балыкшы, ул. Жунусова 1, тел.8 7122-244277, 8 7122-244267

Проезд с ж/д вокзала автобусом № 2, конечная остановка пос. «Балыкшы»):
- 2015 жылдың 19-21 тамызы аралығында «РОN технологиясын пайдалану арқылы пассивті оптикалық желілерді құрастыру» тақырыбы бойынша өткізу орны - Атырау қ.;

- с 19 по 21 августа 2015 года по теме «Построение пассивной оптической сети с использованием технологии PON» место проведения – г. Атырау;

III. Солт. АҚДО базасында (Қостанай қ., әл – Фараби көш, № 71 үй (кіру Алтынсарин көшесінен), тел. 8 7142-504933, ОТД диспетчері тел. 573140, 573141.

Тұратын жері «Целинная» қонақүйі Байтұрсынов көш, № 95, тел. 544366.

ТЖ вокзалынан жол № 2 автобусымен баруға болады:
На базе Северных РЦРП (г. Костанай ул. Аль - Фараби, дом № 71 (вход с ул. Алтынсарина), тел. 8 7142-504933, тел. диспетчера ОДТ 573140, 573141.

Место проживания гостиница «Целинная» ул. Байтурсынова № 95, тел. 544366.

Проезд от ЖД вокзала автобусом № 2:
- 2015 жылдың 17-20 тамызы аралығында «Қатардағы басшылар мектебі» тақырыбы бойынша (ИКТАД оқытушысы өткізеді) өткізу орны – Костанай қ.;

- с 17 по 20 августа 2015 года по теме «Школа линейного руководителя» (преподаватель ДАИКТ) место проведения – г. Қостанай;
- 2015 жылдың 17-21 тамызы аралығында «ICND 1. IP желілеріне енгізу» тақырыбы бойынша (ИКТАД оқытушысы өткізеді) өткізу орны – Қостанай қ.;

- с 17 по 21 августа 2015 года по теме «ICND 1. Введение в IP сети» (преподаватель ДАИКТ) место проведения – г. Кустанай;
- 2015 жылдың 19-20 тамызы аралығында «Ќоєам ќызметкерлеріне мемлекеттік тілді їйрету жјне ісќаєаздарын жїргізу барысында заманауи технологияларды тиімді пайдалану жолдары» тақырыбында вебинар форматында өткізіледі. ОА бөлген квота бойынша;

- с 19 по 20 августа 2015 года по теме «Пути эффективного использования современных технологии при ведении делопроизводства и обучении государственному языку работникам Общества» (ОКД ЦА) – проводится в формате вебинара
- 2015 жылдың 24-28 тамызы аралығында «ICND 2. Cisco жабдықтар базасына желілерді құру» тақырыбы бойынша өткізу орны –Қостанай қ.

- с 24 по 28 августа 2015 года по теме «ICND 2. Построение сетей на базе оборудования Cisco» » (преподаватель ДАИКТ) место проведения – г. Қостанай;

IV. Оңт АҚДО базасында (Шымкент қ.,, Тыныбаев көш 4, АТС-21 ғимараты 4-қабат, тел: .8 7252 58-97-17, 8 705 3701207.

Тұратын жері «Ордабасы» қонақүйі, Шымкент қ, Қазыбек би 1, тел. 8 7252-536421. ТЖ вокзалынан «Ордабасы» қонақүйіне қарай екі аялдама, барлық маршрут жүреді

ТЖ вокзалынан маршруттық такси №№ 12, 121, 38, аялдама ЦУМ, Мега
IV. На базе Южных РЦРП (г. Шымкент, ул.Тыныбаева, 4, здание АТС-21 4-й этаж, тел: .8 7252 58-97-17, 8 705 3701207.

Место проживания гостиница «Ордабасы»,, г. Шымкент, ул Казыбек би, 1, тел. 8 7252-536421. Проезд от ЖДВ любым маршрутом две остановки в сторону гостиницы «Ордабасы»

Проезд с ЖДВ маршрутное такси №№ 12, 121, 38, остановка ЦУМ, Мега
- 2015 жылдың 17-18 тамызы аралығында «М-200, МС-241 цифрлы АТС электржабдықтарын техникалық пайдалану және қызмет көрсету» тақырыбы бойынша өткізу орны –Шымкент қ.;

- с 17 по 18 августа 2015 года по теме «Техническая эксплуатация и обслуживание цифровых АТС: М-200; МС-241» место проведения – г. Шымкент;

- 2015 жылдың 24-26 тамызы аралығында «РОN технологиясын пайдалану арқылы пассивті оптикалық желілерді құрастыру» тақырыбы бойынша өткізу орны –Шымкент қ.;

- с 24 по 26 августа 2015 года по теме «Построение пассивной оптической сети с использованием технологии РОN » место проведения – г. Шымкент;

Барлық мәселелер бойынша

аймақтық қызметкерлерді дамыту орталықтарымен жұмыс және сертификатттау бөліміне

мына телефондар арқылы хабарласуға болады:

По всем вопросам обращаться

в отдел сертификации и работы с региональными ЦРП

по телефонам:
258-48-54, 238-17-75©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет