Илмий-амалий маркази гулистон давлат университети вояга етмаганлар назоратсизлигибет1/40
Дата02.05.2016
өлшемі5.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
РЕСПУБЛИКА МИЛЛИЙ ҒОЯ ВА МАФКУРА

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ МАРКАЗИ
ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИВОЯГА ЕТМАГАНЛАР НАЗОРАТСИЗЛИГИ

ҲАМДА ҚАРОВСИЗЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ОИЛА, УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ, МАҲАЛЛА ВА

ҲУҚУҚ- ТАРТИБОТ ОРГАНЛАРИНИНГ

ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ
Республика илмий-амалий

конференция материаллари

18-19 апрел


Гулистон—2014
“Вояга етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, маҳалла ва ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. - Гулистон: Университет, 2014. 300 б.

Ушбу тўпламга 2014 йил 18-19 апрель кунлари Гулистон давлат университетида “Соғлом бола йили” Давлат дастури, Президентимизнинг “Ўзбекистон Республикасида 2014 йилда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори ҳамда “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонун ижросига қаратилган Вояга етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, маҳалла ва ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги” мавзусидаги илмий-амалий анжуман иштирокчиларининг маъруза материаллари киритилган. Тўплам ОТМ профессор-ўқитувчилари, катта илмий-ходим изланувчилар, мустақил изланувчилар, магистрлар ва бакалаврлар учун мўлжалланган.Тўпламга киритилган материалларнинг мазмуни ва уларда келтирилган далилларга муаллифлар тўла масъулдирлар.

Тўплам Гулистон давлат университети Илмий-техник Кенгаши (2014 йил 28 мартдаги 3-сонли йиғилиши) томонидан нашрга тавсия этилган.Масъул муҳаррир: ГулДУ ректори, т.ф.д., проф. А.Эминов
ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Раис: А.Сулайманов, илмий ишлар проректори, т.ф.н., доц.

Раис муовини: Ҳ.Абдукаримов, “Педагогика ва психология” кафедраси доценти, п.ф.н.

Аъзолар:

Ж.Комилов, “Педагогика” факультети декани, п.ф.н., доц.

М.Мухлибоев, “Педагогика ва психология” кафедраси мудири, п.ф.н., доц.

С.Кулбоева, “Рус тили ва адабиёти” кафедраси мудири, ф.ф.н., доц.

Й.Каримов, “Нашриёт ва таҳририят” бўлими бошлиғи.

Х.Абдувохидов, “Университет овози” газетаси бош муҳаррири.

О.Сувонов, “Педагогика ва психология”кафедраси катта ўқитувчиси.

М.Холназарова, “Педагогика ва психология” кафедраси катта ўқитувчиси, п.ф.н.

Ф.Бобожонова, “Педагогика ва психология” кафедраси ўқитувчиси.
© Гулистон давлат университети, 2014

МУНДАРИЖА
Гулистон давлат университети ректори, техника фанлари доктори, профессор А.Эминовнинг кириш сўзи..........................................................................................................................................8
1-ШЎЪБА. СОҒЛОМ БОЛА ТАРБИЯСИНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ

Эминов А. Соғлом авлод истиқболига эътибор............................................................................9

Қозоқбой Йўлдош, Ҳусанбоева Қ.. Ёш авлод маънавиятини соғломлаштиришда адабиётнинг ўрни....................................................................................................................................................10


Баракаев Н.Р., Рахимов Н.Н. Таълим ва тарбиянинг бирлиги принципи...................................13

Абдукаримов Ҳ. Соғлом бола тарбиясининг педагогик-психологик омиллари........................15

Темиров Н.С., Жумаев А.Ш. Соғлом боланинг ижтимоий фаоллик омиллари.....................18

Холназарова М.Х., Қурбонова Г.Б., Уролова Д. Комил инсон миллат келажаги....................20

Қуронов М. Инсон капитали – иқтисодиётнинг маънавий сармояси.........................................22


Маҳмудов Р. Ёшлар – куч-қудратимиз кафолати.........................................................................27

Мухлибоев М., Тўраев Т. Соғлом бола шахсининг шаклланишида экологик тарбиянинг ўрни....................................................................................................................................................28

Ибодуллаева И. Соғлом бола – соғлом оила меваси, бугунимиз саодати, келажагимизнинг кафолати............................................................................................................................................30

Сулаймонов А.Н., Сулаймонова Г.М. Соғлом бола – халқимиз келажаги.................................32

Турсунов Л.С. Соғлом бола кoмолати генезисига когнитив ёндашув........................................35

Юсупов Ш., Нурумбекова Я. Соғлом бола тарбиявий муносабатларининг ўрни...................37

Абдураззоқов Ҳ., Дўсмухамедова М., Холмуродова Ж. Соғлом бола тарбиясининг руҳий-жисмоний омиллари.........................................................................................................................39

Саидқулов Ш. Тарбиянинг таъсирчанлиги....................................................................................41

Бабажанова Ф., Ботирбекова Ф. Соғлом бола маънавиятини шаклланишига таъсир этувчи омиллар..............................................................................................................................................43

Сатторкулов О.Т., Умаралиев О.Р., Турдикулова Ш.О. Ўзбекистонда ёшларга оид сиёсат истиқболлари....................................................................................................................................45

Усманов Н.У. Миллий ғоя асосида маънавий соғлом болани вояга етказиш тизимига доир мулоҳазалар.......................................................................................................................................47

Юсупова З. Психологияда шахс фаолиятини ўрганиш усуллари ҳақида...................................49

Shеranova M., Bayto’raeva N. N., Qodirova E. Yosh avlodni milliy-ma’naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning o`ziga xos xususiyatlari............................................................................................51

Бобожонов А., Тошбоев Х. Соғлом бола тарбиясининг руҳий-ахлоқий омиллари..................53

Тошмуродов О., Турақулов И., Баракаев Б. Боланинг соғлом бўлиб шаклланишида сузишнинг аҳамияти.........................................................................................................................55

Жалилова С., Маҳмудова Д. Проектив методикалар шахс ҳақида маълумот тўплаш воситаси сифатида............................................................................................................................................57

Кипчаков Б.Б., Абдулахадов З., Норбоев К.Ж. Бошланғич синф ўқувчиларининг соғлом ва баркамол бўлиб шаклланишида ҳаракатли ўйинларнинг ўрни...................................................59

Ҳайдарова С. Соғлом бола тарбиясининг педагогик ва психологик хусусиятлари..................61

Masharipov Y., Xo’jabekov M.A. Bolalar sporini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.........62

Тўрақулов Л., Зармасов Ш., Абдуқодирова Н. Педагогикада замонавий янги технологиянинг ўрни.......................................................................................................................64

Саттарова Р. Баркамол ёшлар соғлом оилада улғаяди................................................................66

Холиқов У.Қ., Эгамбердиев А. Соғлом бола тарбиялашда шахмат ўйинининг таълим ва тарбиявий моҳияти..........................................................................................................................68

Haydarov B.T., Umarov K.M. Sog’lom bolani tarbiyalashda sport va ma’naviyatning tutgan o’rni....................................................................................................................................................69

Sheranova M., Uralova O. Ibn sino do’slik va sadoqat haqida.........................................................71

Ashurov A., Tursunqulov E. Harakat va salomatlik..........................................................................74

Qurbonov A.A., Raupov O.K. Jismoniy mashqlarga yosh organizmning moslashish yo’llari.........75

Imomov M., Omonova I.X., Xalimov D.D. Yosh aylodni turli salbiy ta’sirlardan asrashda bolalar sportini rivojlantirishning ahamiyati..................................................................................................76

Umarov K.M. Ibn sinoning sog’lom bolani tarbiyalashdagi qarashlari...........................................77

Xoliqov U.Q., Qurbonboyeva S. Shaxmat o’yini orqali bolalarni tarbiyalashning psixologik xususiyatlari.......................................................................................................................................79

Bo’riboyev B.A., Bo’riboyev F.B. Bolalar sporti va badantarbiya mashqlarining nazariy va amaliy omillari...............................................................................................................................................80

Исраилов M., Самадов Ғ., Ниёзов Ш. Таълим самарадорлигининг педагогик ва психологик жиҳатлари.........................................................................................................................................82

Абдусаматова Ш., Қамбаров Д. Соғлом бола тарбиясида муомала ва унинг психологик тизими таъсири.................................................................................................................................84

Сарибоев Ш., Хужакулова З. Анализ возрастных особенностей отношение подростков к здоровью и здоровому образу жизни.............................................................................................85

Байэшанов М.М., Кулбаева С.С. Роль литературных произведений в нравственном воспитании школьников.................................................................................................................86

Мирхайдарова Н., Ходжимухамедова К. Роль интерактивных методов в развитие природных способностей развивающейся личности........................................................................................88

Шустова С., Джаббарова Д. Педагогические и психологические факторы, влияющие на творческие способности подрастающего поколения....................................................................90

Мунарова У.Р., Аннакулов О.А., Акбашева А. Самовоспитание детей дошкольного возраста..............................................................................................................................................92

Жўраев М.Қ., Холлиев Ф.Б., Қаршиев Ж.М. Современные информационные и педагогические технологии.............................................................................................................93

Турдиқулов Т., Дониёров С.А., Абдураимов А.С. Замонавий педагогик технология асосида баркамол авлод вакилларини касб танлашга тайёрлаш................................................................95

Alibekov I.M., Alibekov D.I. Toza havoning bolalar salomatligini mustahkamlashdagi ahamiyati............................................................................................................................................97

Isayeva, G.P., Abdurasulov B., Хudoynazarova K. O’quvchilarni qayta tarbiyalashning o’ziga xos xususiyatlari........................................................................................................................................98
2-ШЎЪБА. ТАРБИЯ, ЎЗ-ЎЗИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА ҚАЙТА ТАРБИЯ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ
Усманов Б., Усманов Ж. Ўзбекистон республикаси президенти асарларида “инсон ҳуқуқлари” га доир таълим ва тарбиянинг ғоявий-назарий асослари.......................................100

Суванов О. Тарбия, ўз-ўзини тарбиялаш ва қайта тарбиянинг узвий боғлиқлиги.................102

Холназарова М.Х., Юсупова Ш.А. Улуғ аждодларимиз таълимотида комил инсон масаласининг қўйилиши................................................................................................................105

Абдиаҳатов Х., Дониёров С. Ўзбекистон республикаси конституциясида инсон ҳуқуқлари муаммосини ўрганишнинг таълимий ва тарбиявий асослари....................................................107Абдукаримов Ҳ. “Бемаъни” болалар ёхуд эътибор талаб ўқувчилар.......................................109

Рашидов Х.Ф. Дарс интизомига салбий муносабатда бўлган ўқувчиларга нисбатан конструктив чоралар кўриш йўналишлари..................................................................................113

Каримов Й. Шахс дунёқарашини шакллантиришда тарихий тафаккурнинг ўрни.................116

Шодиев Н., Сулайманова Д. Педагогика фанини ўқитиш жараёнида коллеж талабаларини ватанпарварлик руҳида тарбиялаш...............................................................................................118

Комилов Ж., Ўқувчиларни соғломлаштиришда жисмоний машқларнинг тутган ўрни..........120

Мухлибоев М., Эралиев М., Ёшларга экологик билим беришнинг педагогик асослари...........................................................................................................................................121

Эргашев Р.Н., Исматова Т.К. Болаларни маънавий-эстетик руҳда тарбиялаш воситаси.......123

Абдушукуров Қ.А., Абдушукурова И.Қ. Ёшлар тарбиясида маънавиятнинг ўрни.................125

Мусурмонқулов М.У., Эшбоева Д.А. Миллий тарбия ахамиятини ёшлар дунёқарашида шакллантириш................................................................................................................................127

Болтаев А.А. Ёшларга миллий қадриятларимизни сингдиришнинг ижтимоий-педагогик асослари...........................................................................................................................................128

Соипназарова М. Миллий ўзликни англаш ва миллий ифтихор туйғуларини шакллантиришда радионинг ўрни...............................................................................................................................130

Шарипова М., Маматқулова М. Ўсмирлик ёши ва унинг ўзига хос хусусиятлари, тарбия жараёнида уларни ҳисобга олиш масалалари..............................................................................132

Астанова С., Чўлиев А. Баркамол шахс камолотида педагогик технологияларнинг ўрни....133

Абдукаримов А., Абдурахмонова Н. Тарбия ва ўз-ўзини тарбиялашнинг уйғунлиги............135

Ғофурова С., Раҳмонова Г. Ўсмирларда агрессив хулқ-атворга хос фаолият   мотивлари...137

Байэшанов А. Фазилатлар шахс ахлоқий онги ва тажрибаси маҳсули сифатида....................138

Сатторкулов О.Т., Рахматов К.У., Турдикулова Ш.О. Ёшлар тарбиясида деҳқон хўжаликларининг тутган ўрни......................................................................................................140

Юсупов Ш., Дониёров С., Омонов Ғ. Жамият ва шахс муносабатларида ижтимоий фаолият ҳамда ўз-ўзини англаш ҳолати.....................................................................................................141

Холназарова М.Х., Садиев Н.С. Нақшбандия таълимотида етук инсон талқини...................144

Исмоилов С., Каримова С.Ўз-ўзини англаш ва ўз-ўзини тарбиялаш......................................145

Қаршибаева Л.К., Мадрахимова З., Умматова М. Табиатшуносликни ўқитишда меҳнат тарбияси...........................................................................................................................................147

Ёдгоров Ҳ., Саидқулова М. Шахс тарбиясида миннатдорлик ҳиссининг ўрни......................150

Астанова С., Бузруков Б. Шахс ижтимоийлашуви педагогик жараён омили сифатида........152

Абсаламов Ғ., Бойирбеков Д. Вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш.......................................................................................................................................153

Оқжигитова Ё., Бабажанова Ф. абу наср фаробийнинг бола тарбияси, ўз-ўзини тарбиялаш ҳақидаги қарашлари.......................................................................................................................154

Аллаяров О. Глобал тармоқнинг ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясига таъсири....................156

Шодиева Р. Абдуллаев Х. Оилавий муҳитнинг бола тарбиясига таъсири..............................158

Бекматова У. Баркамол авлодни тарбиялашда мактаб ва оила ҳамкорлиги............................160

Қаршибоева Г.А., Тиркашева Н. Ўсмирларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг психологик талқини............................................................................................................................................161

Астанова С., Фахратов Ф. Шахс камолатида таълим технологияларининг ўрни....................164

Алибеков Д.А., Ўктамова У.С. Ўқувчиларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятини шакллантириш.........................................................................................165

Eryigitov D.X., Ziyotov M.X. Bolalar maxsus jismoniy tayyorgarligining o’ziga xos xususiyatlari......................................................................................................................................167

Jumanazarov U.A. Bolalarning sog’lom dunyoqarashini shakllantirishda xalq dostonlarining o’rni..................................................................................................................................................168

Mardonov N. Barkamol avlod tarbiyasida jismoniy madaniyat va sport muhim omillardan biri ekanligi.............................................................................................................................................170

Ergashev A., Jumanazarova D. Oila ma’naviyati va sog’lom turmush tarzi – yoshlar ma’naviyatini rivojlantiruvchi vosita.......................................................................................................................171

Xolbekova U., Davurboyeva R, Yaxshiyeva M.Sh. Qiz bolalar tarbiyasida jismoniy madaniyat bilan shug’ullanishning ahamiyati haqida........................................................................................173

Xidoyatov R. O’quvchilarni ekoturizm bo’yicha tog’ sayohatlariga o’rgatish................................175

Ahmedova N., Ismoilova D. Jismoniy tarbiya orqali ruhiy holatlarni tarbiyalash masalalari.........177

Eryigitov D.X., Bahromov O.T. Bolalar jismoniy tayyorgarligi harakat faolligining asoslari.......178

Ablyakimova R.I. Bolalar jismoniy madaniyati va sportida pedagogik texnologiya hamda mahorat masalalari..........................................................................................................................................181

Safin D.A. O’quvchi-yoshlarning sayohatlarini tashkil qilish tarixidan........................................182

Ниязов Ф.Б. Самовоспитание и перевоспитание в развитии личности у школьников.....................................................................................................................................184

Qo’shmurodov B.A. Bolalarga badantarbiya mashqlari va ularni bajarishni o’rgatish...................186

Axmedov F.Q, Abdulaxatov A.R., Shukurov R. Bolalar tarbiyasida jismoniy madaniyat va sportning ijtimoiy ahamiyati............................................................................................................188

Сарибаев Ш.Т., Носиров Э. Соғлом бола тарбиясида халқ миллий ўйинларининг тарбиявий аҳамияти..........................................................................................................................................191

Шукурова Ў., Турдиқулова С. Талабанинг ақлий фаолиятини ривожлантириш...................192

Акрамова Ф. Педагогическое общение как средство воспитания всесторонне здорового ребёнка.............................................................................................................................................193

Бабажанова Ф. Создание условий для благополучной социальной адаптации развивающейся здоровой личности..........................................................................................................................195

Зиядова Т.У., Ходжимухаммедов Н. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя русского языка................................................................................................199

Абдусаматова Ш., Дёмина М. Роль психологической помощи в воспитании гиперактивного ребёнка дошкольного возраста....................................................................................................201

Бабажанова Ф., Атақулова Н. Правила воспитания здорового ребёнка в семье......................204

Козлова С., Тагиев С. Воспитывающее влияние спорта............................................................208

Гизатулина О.И. Использование информационных технологий и сети интернет в образовательных дисциплинах.....................................................................................................209

Нурмуҳаммедова Д.Ф., Астанова С. Роль педагогических технологий в начальном образовании....................................................................................................................................212

Тўйчиева З.Ҳ. Ёшларни қадриятлар асосида тарбиялаш – давр талаби...................................214

Ташбаева Ш. Воспитание здоровой и гармонично развитой личности как многофакторный процесс............................................................................................................................................216

Собирова Б. Нравственные аспекты антонимов в сфере фразеологии.....................................218

Жаббарова Д. Воздействие художественной литературы на нравственное воспитание здорового ребёнка...........................................................................................................................220


3-ШЎЪБА. ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР НАЗОРАТСИЗЛИГИ ВА ҚАРОВСИЗЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЎРНИ
Абдукаримов Ҳ. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва қаровсизлигини олдини олишда узлуксиз таълим муассасалари, оила ҳамда маҳалланинг  ўрни................................................223

Болибеков А. А. Ёшлар тарбиясида оила, маҳалла ва таълим муассасалари ҳамкорлигини таъминлашнинг аҳамияти..............................................................................................................225

Эшназаров Ж., Ахмедов Ф. Уч босқичли спорт мусобақалари орқали ёшларга ватанпарварлик тарбиясини сингдириш йўллари.......................................................................228

Эргашев Р.Н., Умарова Г.А. Ўқувчиларни эстетик тарбиялашда ўқитувчига қўйиладиган талаблар...........................................................................................................................................230

Turamqulov S., Ashurov A., Tangirov D. Samarqand viloyatining turli ekologik xududlarida yashovchi bolalarning jismoniy rivojlanish ko’rsatkichlari.............................................................232

Эргашев Р.Н, Умаров Х.Э. Бола тарбиясида педагогик мулоқот этика ва эстетикаси...........235

Нурумбекова Я., Пирназарова М. Педагогик қоровсизликни бартараф этишда тарбиячининг касбий фаолияти.............................................................................................................................237

Усмонова Ш., Холиқулова М. Бола тарбиясида муҳитнинг ўрни............................................239

Болтаев З., Турсунқулов Э., Мурадов Ф., Намозов Б. Бўсмларда кўп йиллик тайёргарлик жараёни контингентини сақлаш муаммолари.............................................................................240

Зиядова Т., Шарипов Ф. Вояга етмаган ёшлар тарбиясида нутқий маданиятнинг ўрни........242

Шукурова Ў., Ҳужақулова Ў. Ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги низоли ҳолатларни бартараф этишнинг психологик омиллари...................................................................................................243

Файзиева С., Баванова М., Ширинбоева М.Т. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва қаровсизлигини олдини олишнинг айрим педагогик-психологик жиҳатлари........................244

Хатамов О.Қ., Бойқузиев И.М., Ғуломқодиров К.А. Олий таълим муассасаларида бўлғуси мутахассисларда электрон касб портфелини тузиш кўникмасини шакллантириш.................246

Isaеva G.P., Xudoynazarova K. O`quvchilarni tarbiyalash jarayonida oqituvcining tutgan o’rni..................................................................................................................................................247

Имомқулова Ф., Эрматова У., Алибоева Д. Муаммоли оила – муаммоли бола....................249

Қурбонова Г.Б., Байирбеков Д.М. Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш чора-тадбири...................................................................................................................................251

Туродбов Х. Вояга етмаган ёшларни касб-ҳунарга йўналтиришнинг самарали шакли.........252

Жўраев М.Қ., Хушбоқов У., Холлиев Ф.Б. “Электрон ҳукумат” тизимини таҳлил этиш назарияси ва усуллари....................................................................................................................253

Bayto’raeva N., Sanaqulova Z. Barkamol inson tarbiyasida xalq pedagogikasining tutgan o’rni..................................................................................................................................................254

Маматқулов А., Эшонқулов Ў. Ўқувчиларнинг жисмоний фаолият ва спорт соҳаларини яхши ўзлаштира олмаслик муаммолари...................................................................................255

Бойматов Н., Деҳқонбоева С. Вояга етмаганларни касбга қизиқишларини орттиришда узлуксиз таълим муассасаларининг ўрни....................................................................................257

Ҳайдарова С., Худойбердиев М. Вояга етмаган болаларда ўғирлик қилиш сабаблари ва уларни олдини олиш......................................................................................................................258


4-ШЎЪБА. ТАРБИЯСИ ОҒИР БОЛАЛАР ТАРБИЯСИ ОИЛА МАҲАЛЛА ВА ҲУҚУҚ ТАРТИБОТ МУАССАСАЛАРИНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

Акрамова Ш., Сарибоев Ғ. Бола ҳуқуқларини таъминлашда жамоат ташкилотларининг ҳуқуқ-тартибот органлари билан ижтимоий ҳамкорлиги масалалари......................................260

Суванов О., Камолова Д., Бўстанова Ш., Ҳайдарова З. Оилада фарзанд тарбиясига куйиладиган зарур педагогик талаблар........................................................................................263

Махмудов К.С. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш муаммоси.....................265

Турақулов И., Қосимов Б. Соғлом бола тарбиясида оиланинг ўрни........................................267

Дониёров Г. Олдини олган афзал..................................................................................................269

Содиқова Д., Содиқов Ҳ. Болалар тарбиясида оила, мактаб ва жамоатчилик ҳамкорлиги.....................................................................................................................................270

Шукурова Ў., Арзиев Ҳ. Бола тарбиясида ота-онанинг бурчлари...........................................271

Abduvahobova D.E., Safarova D. O’smirlar o’rtasidagi nizolar va ularni bartaraf etishda hamkorlikning o’rni.........................................................................................................................272

Shokirov M.U., Nosirov E. Bolalarda tibbiy nazorat va ko’riklarning ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyati va ularni tashkil qilish......................................................................................................................275

Qarshiboyeva G.A., Savurova M. Bola tarbiyasidagi salbiy o’zgarishlarning oldini olish muammolari.....................................................................................................................................277

Қодиров О., Суванов Р. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда “васийлик ва ҳомийлик тўғрисида” ги қонуннинг аҳамияти.......................................280

Xolnazarova M., Farmonov N., Yusupova Sh. Barkamol avlod tarbiyasida oilaning o’rni............283

Солиева Д. Ота-оналарнинг тарбиячилик маданияти – соғлом бола тарбиясининг асоси....286

Тошмуродов О. Маҳалла ҳамкорлигида миллий курашни оммавийлаштириш.....................287

Masharipov Y., Ochilov H. Mahallalarda sog’lom bolani jismoniy tarbiyаlashda sportning roli.....................................................................................................................................................290

Шодиева Р. Соғлом бола тарбиясида ота-оналар билан психопрофилактик ишларни ташкил этишнинг аҳамияти........................................................................................................................292

Masharipov Y., Rasulov Z. Barkamol avlodni jismoniy tarbiyalashda "mahalla" jamg’arma uyushmasining ahamiyati.................................................................................................................294

Xudoyqulova Z., Yusufaliyev O. Oilada bola tarbiyalashning psixologik xususiyatlari.................296

Боймуродов Б.Я. Соғлом ва баркамол авлодни тарбиялашда маҳалланинг ўрни...................298ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ РЕКТОРИ, ТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ, ПРОФЕССОР А. ЭМИНОВНИНГ КИРИШ СЎЗИ
Ассалому алайкум қадрли анжуман қатнашчилари!

Баркамол инсон тарбиясини ташкил этиш азал-азалдан халқимизнинг эзгу орзуси, ижтимоий жамиятнинг муҳим талаби ва асосий мақсади, миллат маънавиятининг узвий бир қисми бўлиб келган. Бу ғоя нафақат алоҳида шахсларни, балки бутун-бутун халқларни юксак тараққиёт сари бошлаган, уларни маънавият ва маърифат соҳасида улкан ютуқларга эришишга ундаган. Комилликни орзу қилмаган, баркамол авлодни тарбиялаб вояга етказиш ҳақида қайғурмаган халқнинг, миллатнинг келажаги йўқ. Шу боис, мамлакатимизда маънавий-ахлоқий қадриятларнинг аҳамияти тобора ўсиб бораётганлиги маънавий баркамол авлодни тарбиялашни муҳим масала сифатида кун тартибига қўймоқда. “Шуни унутмаслик керакки, - дейди Юртбошимиз И.Каримов, - келажагимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади, бошқача айтганда, халқимизнинг эртанги куни қандай бўлиши фарзандларимизнинг бугун қандай таълим ва тарбия олишига боғлиқ”1. Зеро таълим ва тарбиянинг уйғунлиги ёшларда билим эгаллаш билан бирга ватанпарварлик, инсонпарварлик, миллатпарварлик, демократик ва умуминсонийлик каби қадриятларни шаклланишига яқиндан ёрдам беради.

Мамлакатимизда “2014 йил – Соғлом бола йили” деб эълон қилинганлигида ҳам катта маъно-мазмун мужассам. Ушбу муносабат билан Давлат дастури қабул қилинди ва кенг кўламли ишларни амалга ошириш бошлаб юборилди. Бугун замон шиддат билан ривожланмоқда. Ахборот оқими кучайган, глобаллашиб бораётган дунёда вояга етмаган болаларни тарбиялаш, уларни болоғатга эришишида қулай муҳитни яратиш, тўғри йўлдан адашмай катта ҳаётнинг ойдин сўқмоғига олиб чиқишимиз долзарб масала ҳисобланади. Халқимизда “бир болага етти маҳалла ота-она” деган нақл бор. Шу маънода бола асосий вақтини оилада ва мактабда ўтказса-да, унинг тарбияси учун фақат ота-она ва ўқитувчи масъул дейишимиз нотўғри. Фарзандларимизни қадриятларимиз руҳида, аждодларимизнинг муносиб ворислари қилиб тарбиялаш, ёт ғоя ва мафкуралар, иллатлар исканжасига тушиб қолишдан асраш барчамизнинг эртага қолдириб бўлмайдиган, лоқайдлик қилинса келажак кечирмайдиган вазифамиздир.

Вояга етмаганларни назоратсиз ҳамда қаровсиз қолдирмаслик, бунинг олдини олишда узлуксиз таълим муассасалари, оила, маҳалла ва хуқуқ тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлигини йўлга қўйиш яхши самара беради. Боланинг бўш вақтини қандай ташкил қилиш керак, у дарсдан кейин қаерга бораяпти, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигида бу масалада қандай ишлар амалга оширилмоқда каби саволларга жавоб топиш ва илғор тажрибаларни ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Мазкур конференцияда вояга етмаганлар назоратсизлиги ҳамда қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, маҳалла ва ҳуқуқ тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги масаласини ўрганиш, мавжуд муаммолар ечимига қаратилган тадқиқотларни таҳлил қилиш ва тегишли илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқиш мақсад қилинган. Ушбу масала бўйича самарали ва илғор тажрибаларни ўрганиш, муаммолар ечимини топиш бўйича таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқиш, келажакда янада янги ёндашувлар пайдо бўлишига замин ҳозирлайди. Бундай анжуманлар ўзаро ҳамкорлик ва тажриба алмашиш жараёнининг кучайишига, таълим-тарбия самарадорлигининг ошириш йўлида янги ғояларнинг яратилишига туртки беради.

Илмий-амалий анжуманнинг самарали ва сермазмун ўтишини тилаган ҳолда уни очиқ деб эълон қилишга ижозат бергайсизлар!

Анжуман ишига муваффақият тилайман!
1-ШЎЪБА. СОҒЛОМ БОЛА ТАРБИЯСИНИНГ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ


Каталог: downloads
downloads -> Правила соревнований международная Ассоциация Бокса [Преамбула]
downloads -> Бехаалотха Когда будешь зажигать Числа 8,1 12,16
downloads -> Жастарды еңбекке тәрбиелеудегі қазақ халқының Ұлттық салт-дәСТҮрлері. Шалғынбаева Қадиша Қадырқызы
downloads -> График проведения аттестации педагогических работников №
downloads -> Ғылыми кеңесшісі: тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қр білім және ғылым министрлігінің Р
downloads -> Қазақстан Республикасының юнеско және исеско істері жөніндегі Ұлттық комиссиясы
downloads -> Жүйесінде пайдалану ТҰжырымдамасы алматы, 2004 ббк 74. 200. 52 Ш 21
downloads -> Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет