Қылмыстар туралы өтініштер мен хабарларды, қылмыстық істерді, олардың тергелуі және сотта қарастырылу нәтижелерін бірыңғай кәртішкелік есепке алу негізінде жүргізу туралы Нұсқаулықтың бекітілуі жөніндежүктеу 0.96 Mb.
бет7/7
Дата25.04.2016
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
: site -> supcourtkaz.nsf -> 36b782079737d452c6256d89002456d9 -> cd896222cb5c1d0f462570b70038adeb -> $FILE
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Германияға бару сапары туралы есеп 2007 жылғы 9-16 желтоқсан аралығында «Орта Азия елдерінде құқықтық және сот реформасын қолдау»
$FILE -> Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасаған, тәртiптiк жауаптылыққа тартылған тұлғалардың есебiн жүргiзу жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Кеден заңнамасы нормаларын бұзуға байланысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау практикасынашол у о
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қамауға алу, үйде қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шараларын қолдану мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің Қосымша қаулысы астана қаласы 25-тамыз, 2004-жыл Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының «Қазақстан Республикасы Конституциясы 52-бабының 3 және 5-тармақтарын ресми түсіндіру
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан Республикасының жергілікті соттарының төрағалары мен судьяларын қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қылмыстық іс алдын ала тергеу орындарына негізсіз қайтарылғандықтан сот қаулысы бұзылды
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Егемен Қазақстан №108 2008-04-12 Алимент әке болмайды, бірақ
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан Республикасының Заңы «Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы туралы»

 

Қылмыс
жасаған
тұлғалар
туралы
мәліметтер
Тегі, Аты,
Әкесінің аты,
туған күні,
айы, жылы.
Лауазымы,
жұмыс орны,
азаматтығы.

Бұлтар-
тпау шарасы. Қамау-
да ұстау-
дың мер-
зімін ұзарту
туралы
мәлі-
меттер

Сотқа
дейінгі
жұмыс-
тың
нәти-
жесіҚылмыс-
тық іс
жібе-
рілді:
тергеу-
лігі
бойынша
N ___
шығ.,
айыптау
қортын-
дысымен
проку-
рорға,
проку-
рор
сотқа,
тоқта-
тылды,
жандан-
дырылды, қысқар-
тылды,
қайыра
тергеу-
ге қайта-
рылды,
қылмыс-
тық
іспен
қосылды,
қылмыс-
тық
істен
бөлінді.(Қыл-
мыстық
іс
бойынша шешім
қабыл-
данған
күн,
процес-
суаль-
дық
негіз-
дері,
орын-
даушы-
ның
тегі,
аты,
әкесі-
нің
аты)

Тер-
геу
мен
анық-
тау-
дың
мер-
зі-
мін
ұзар-
ту
тура-
лы
мәлі-
мет-
тер

Істің
сотта
қаралу-
ының
нәтиже-
сі.
Көп
эпи-
зодты
қылмыс-
тық іс
бойынша
әр
қылмыс
жөнін-
дегі
жаза
туралы
шешімді
көрсету
керек.

Қо-
сымша
бел-
гілер

9

10

11

12

13

14

                                        Қылмыстар туралы өтініштер
                                        мен хабарларды, қылмыстық
                                        істерді, олардың тергелуі
                                          және сотта қарастырылу
                                           нәтижелерін бірыңғай
                                          кәртішкелік есепке алу
                                         негізінде жүргізу туралы
                                          (Бірыңғай бірегейлік
                                           статистикалық жүйе)
                                         Нұсқаулыққа N 12 Қосымша

                            


   _______________________________________________________________
                 (қылмыстық қудалау органының аты)
   _______________________________________________________________

      ҚОР N _________________


      ТІЗІМ N _______________

         Қысқартылған қылмыстық істерді сақтауға қабылдау


                        ЖУРНАЛЫ  N _____________ 

      Басталды " __ "________200 ж.


      Аяқталды "___"________200  ж.

      Түгендеу N __________рет-
тік
N

Істің
мұрағат-
тық
номері

Істің
тіркеу
/есепке
алу
номері

Томның
номері

Істегі
парақтар
саны

Айыпкер-
лердің
тегі, аты,
әкесінің
аты немесе
оқиғаның
қысқаша
сипаттамасы

1

2

3

4

5

6

      таблицаның жалғасы

ҚР
ҚК-нің
бап-
тары

Қылмыстық істің
қысқар-
тылуының
күні, айы,
жылы

ҚР ҚК-нің
қай бабы
бойынша
қылмыстық
іс қысқар-
тылды

Істің
сақталу
мерзімі

Тізімнің
бабы

Ескертпе

7

8

9

10

11

12

                                                        N 2 Нысан

               Қысқартылған қылмыстық іске


                          Кәртішке

1. Тегі__________________      5. Іс N ___________________


      (айыпкердің)                      (тіркеу номері)
____________________________   6. Іс қай жылы қозғалды:
2. Аты______________________      _________________________
3. Әкесінің аты_____________   7. Анықтау, тергеу жүргізген
4. Қылмыстың сипаттамасы:         орган ___________________
________________________          _________________________
(қозғалған істің фактісі)         Кәртішкені толтырды___
_____________________________      ____________________________
_____________________________   (лауазымы, қолы, тегі, аты, күні)
_____________________________      ________________________
_____________________________     Қор N ___________________
_____________________________                                Тізімдеме N _________________
_____________________________     Істің мұрағ.N  __________
_____________________________     Томдар саны _____________

      кәртішкенің сыртқы жағы


      Істің алынғандығы, қайтарылғандығы және жойылғандығы туралы белгілер:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ескертпе:
      1. Тегі, аты және әкесінің аты баспа әріптерімен және машинкамен жазылады.
      2. Егер қылмыстық іс бойынша бірнеше тұлға тартылса, әрқайсына жеке кәртішке толтырылады.
                                               Формат А6 (105*148)

                                        Қылмыстар туралы өтініштер


                                        мен хабарларды, қылмыстық
                                        істерді, олардың тергелуі
                                          және сотта қарастырылу
                                           нәтижелерін бірыңғай
                                          кәртішкелік есепке алу
                                         негізінде жүргізу туралы
                                          (Бірыңғай бірегейлік
                                           статистикалық жүйе)
                                         Нұсқаулыққа N 13 Қосымша

    ______________________________________________________________


                              (органның аты)
    ______________________________________________________________

      Есірткі құралдарын, психотроптық және улы заттарды,


  прекурсорларды алу мен жою және құрамында есірткілік заттар бар өсімдіктер өсетін алқаптарды жою фактілері туралы әкімшілік істер мен іс қозғаудан бас тартылған материалдар бойынша ақпараттық есептік құжаттарды есепке алу

                          ЖУРНАЛЫ


                  N _____________________ 

      Басталды " __ "________200 ж.


      Аяқталды "___"________200  ж.

      Түгендеу N __________            Алынған және жойылған ЕПП мен жойылған
               құрамында есірткілік заттар бар
           өсімдіктер өсетін алқаптарды есепке алу
                           Журналы

 Әкім-
шілік
өнді-
рістің немесе басқа
акті-
нің
нөмірі,
акті
жаса-
лынған
күні

Айғақ зат-
тарды
есепке
алу
кітабы
бойынша тіркеу
номірі
мен
тіркеу
күні

ЕПП-ның атауы
мен
салма-
ғы,
құра-
мында
есірт-
кілік
заттар
бар
өсім-
діктер
өсетін
алқап-
тар,
ЕПП-ның алын-
ған,
жойыл-
ған,
беріл-
ген
күні,
алқап-
тардың
анық-
талған
және
жойыл-
ған
күні

Құқық
бұзу-
шылық-
тың дәре-
желенуі (Әкім-
шілік құқық
бұзу-
шылық
туралы Кодекс-
тің
бабы)

Ұста-
лынған
тұлға-
лар
туралы ақпа-
рат:
тегі,
аты,
әкесі-
нің
аты,
туған
күні,
ұлты
және
аза-
мат-
тығы

N1-Н
нысанды
статис-
тикалық
кәртіш-
кені
жіберген
тұлға-
ның
тегі,
аты,
әкесінің
аты.
Жіберген
күні

Қосым-
ша
белгі-
лер

1

2

3

4

5

6

7

 

1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет