Ин М. В. 2014 ж. Металл кескіш білдектер ооөЖ және ОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау металлорежущие станкиДата24.04.2016
өлшемі102.43 Kb.
түріМетодические указания
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТИРЛІГІ

Д.Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

МКФ деканы.
______________Дудкин М.В.

___________________2014 ж.


МЕТАЛЛ КЕСКІШ БІЛДЕКТЕР

ООӨЖ және ОӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқау


МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ


Методические указания по выполнению СРО и СРОП

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Әдістемелік нұсқау Қазақстан Республикасының МЖМБС ҚР 5.04.019- 2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар» мен 5В071200– «Машина жасау» мамандығы бойынша «Машина жасау және құрылымдық материалдар» кафедрасында қарастырылған.
«Машина жасау және конструкторлық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды.

Кафедра меңгерушісі К.Комбаев


№____ хаттама ____________________2014 ж.
Құрастырды С. Капаева
Қызметі доцент

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 ОҚЫЛАТЫН ПӘНГЕ СИПАТТАМА

«Металл кескіш білдектер» пәні студентерді металл кескіш білдектерінің негізгі түрлерімен таныстырады және олардың машина жасау кәсіпорындарында қолдану аймағын қарастырады.

Студенттерді өз бетінше катологтармен, оқу құралымен, ғылыми техникалық, библиографикалық патентті әдебиеттермен жұмыс істеуді үйретеді. Бұл пән «Машинажасау» мамандығының негізгі пәні боп табылады.

1.2 Пәнді оқытудағы мақсат

Кұрылымдық материалдарды кесу арқылы өңдеу деп қажетті мөлшері мен беті тегіс, бөлшектің кескінін жасау үшін дайындамада кесу аспаптары көмегімен материал қабатын алу үдерісімен танысу. «Машинажасау» мамандығына сай машина жасау зауыттарындағы металл кескіш жабдықтар бiлiмi ауданында бакалаврларды даярлау.1.3. Пәнді оқытудың міндеттері

Пән мақсаты студенттерге жинақтау негiзi жөнiнде, металл кескiш жабдықтардың кұрылысы мен есептеуi жөнiнде, пайдалану және жөндеуi жөнiнде тәжірибелік тәсiлдердi үйрету.

.
1.4 Пререквизиттар

Пәнді меңгеру үшін студент мектеп бағдарламасы көлемінде техникалық білімдерді білуі тиіс, одан басқа жалпытехникалық пәндерді: «Физика», «Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы», «Инженерлік графика», «Жобалау негізі және машин тетіктері» және т.б.1.5 Постреквизиттар

Студент машинажасау өндірісінің технологиялық үдерістері курсы бойынша алған білімін «Машина өндірісінің технологиясы», «Технолгиялық жабдықты жобалау», «Механикалық құрастыру цехын жобалау негізі», және т.б. арнайы пәндерді оқып үйренуде қолдана алуы тиіс және ғылыми оқулық әдебиеттерімен жұмыс істеу керек.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар1

2

3

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Металл кескіш білдектер тұралы жалпы мағлұмат.

Металл кескіш білдектердің жіктелуі. Білдектердің кинематикалық сұлбасы және олардың элементтерінің шарты белгіленуі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің типтік бөлшектері және механизмдері.

Тұғырлар және бағыттауыштар. Білдек жетектері. Айналдырық және оның тіректері.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің электр жабдықтары.

Асинхронные электрқозғалтқыштар. Қадамдық және жоғары моментті электрқозғалтқыштар. Электр магнитті құрылғылар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің гидрожабдықтары.

Жалпы мағлұмат. Сорғылар. Үлестіргіш гидроаппаратурасы. Гидроцилиндрлер және гидроқозғалтқыштар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жону білдектері.

Бұрама кескіш, айналма үстелді, тапаншалы, жартылай және автоматты, маңдайлық білдектер.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жоңғылау білдектері.

Консольсіз вертикальді жонғылау, бойлық екі тіректі, консольді, үздіксіз әрекетті, бір тіректі бойлық білдектер.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Бұрғылау және кеңей жону білдектері.

Вертикальді бұрғылау, көп айналдырықты бұрғылау, радиалдық және координаттық бұрғылау, таза өңдейтін кеңей жону және координаттық кеңей жону білдектері.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Ажарлау білдектері.

Ажарлағышты шарықтасты және центрсіз ажарлау, іштей ажарлау, координатты ажарлау, сыдыра- ажарлайтын, бойлай ажарлау, арнаулы ажарлау білдектері.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Бұранда өңдегіш білдектері.

Бұранда жасау тәсілдері. Бұранда жоңғылау, бұранда ажарлау білдектері. Сомын кескіш білдектер.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Тіс өңдейтін білдектер.

Тісті дөңгелектерді қиюдың негізгі тәсілдері. Тіс қашау, тіс жоңғыш, тіс қашау және тіс қыру білдектері. Конустық және шеврондық тісті дөңгелектерді қию.
4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Арнайы білдектер.

Ультрадыбыспен өңдейтін, электро ұшқынды, электро импульсті, анодтық механикалық білдектер. Электронды сәулелі және лазерлі өңдеу.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Сандық бағдарламасымен басқарылатын білдектер.

Жалпы мағлұмат. Сандық бағдарламасының басқару жүйесі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Автоматтық тізбектер.

Автоматтық тізбектердің жіктелуі. Автоматтық тізбектерде қолданылатын жабдықтар. Автоматтық тізбектердің түрлері.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Өндірістік роботтар.

Жалпы мағлұмат. Қарпығыш құрылғылары. Гидраликалық, пневматикалық және электро механикалық өндірістік роботтар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Білдектерді пайдалану.

Жалпы мағлұмат. Білдекті іргетасқа орнату және бекіу тәсілдері. Білдектерді сынау және дәлдікке тексеру. Білдекте жұмыс барысында техника қауіпсіздігі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4


60
Студенттің өздік жұмысы

Металл кескіш білдектер тұралы жалпы мағлұмат.

Металл кескіш білдектердің жіктелуі. Білдектердің кинематикалық сұлбасы және олардың элементтерінің шарты белгіленуі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің типтік бөлшектері және механизмдері.

Тұғырлар және бағыттауыштар. Білдек жетектері. Айналдырық және оның тіректері.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің электр жабдықтары.

Асинхронные электрқозғалтқыштар. Қадамдық және жоғары моментті электрқозғалтқыштар. Электр магнитті құрылғылар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш білдектердің гидрожабдықтары.

Жалпы мағлұмат. Сорғылар. Үлестіргіш гидроаппаратурасы. Гидроцилиндрлер және гидроқозғалтқыштар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жону білдектері.

Бұрама кескіш, айналма үстелді, тапаншалы, жартылай және автоматты, маңдайлық білдектер.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жоңғылау білдектері.

Консольсіз вертикальді жонғылау, бойлық екі тіректі, консольді, үздіксіз әрекетті, бір тіректі бойлық білдектер.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4
Бұрғылау және кеңей жону білдектері.

Вертикальді бұрғылау, көп айналдырықты бұрғылау, радиалдық және координаттық бұрғылау, таза өңдейтін кеңей жону және координаттық кеңей жону білдектері.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Ажарлау білдектері.

Ажарлағышты шарықтасты және центрсіз ажарлау, іштей ажарлау, координатты ажарлау, сыдыра- ажарлайтын, бойлай ажарлау, арнаулы ажарлау білдектері.

4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Бұранда өңдегіш білдектері.

Бұранда жасау тәсілдері. Бұранда жоңғылау, бұранда ажарлау білдектері. Сомын кескіш білдектер.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Тіс өңдейтін білдектер.

Тісті дөңгелектерді қиюдың негізгі тәсілдері. Тіс қашау, тіс жоңғыш, тіс қашау және тіс қыру білдектері. Конустық және шеврондық тісті дөңгелектерді қию.
4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Арнайы білдектер.

Ультрадыбыспен өңдейтін, электро ұшқынды, электро импульсті, анодтық механикалық білдектер. Электронды сәулелі және лазерлі өңдеу.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Сандық бағдарламасымен басқарылатын білдектер.

Жалпы мағлұмат. Сандық бағдарламасының басқару жүйесі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Автоматтық тізбектер.

Автоматтық тізбектердің жіктелуі. Автоматтық тізбектерде қолданылатын жабдықтар. Автоматтық тізбектердің түрлері.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Өндірістік роботтар.

Жалпы мағлұмат. Қарпығыш құрылғылары. Гидраликалық, пневматикалық және электро механикалық өндірістік роботтар.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Білдектерді пайдалану.

Жалпы мағлұмат. Білдекті іргетасқа орнату және бекіу тәсілдері. Білдектерді сынау және дәлдікке тексеру. Білдекте жұмыс барысында техника қауіпсіздігі.4

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4


60


  1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
  1. Негізге әдебиеттер

3.1.1 Металлорежущие станки. Под редакцией проф. Тепинкичиева В.К., М.
«Машиностроение». 2003.

3.1.2 Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. М.«Машиностроение» 1998.

3.1.3 Бравичев В.А. Металлорежущие станки. М.«Машиностроение». 1995.


  1. Қосымша әдебиеттер

3.2.1 Справочник технолога-машиностроителя /Под ред А.Г. Косиловой и

Р.К. Мещерякова . В 2-х томах. - М.: Машиностроение, 1985.

3.2.2 Детали и механизмы металлорежущих станков/ Под ред. д.т.н, проф. Д.

Н. Решетова. М.: Машиностроение, 1982.

3.2.3 Проников А.С., Камышный Н.И. Металлорежущие станки и автоматы.

М. «Машиностроение», 1999.32.2.4Учебные слайды, плакаты, модели в соответствии с требованиями дисциплины.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет