Инвентарен опис №1жүктеу 351.65 Kb.
бет1/2
Дата01.05.2016
өлшемі351.65 Kb.
  1   2
: tda
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1

Включва документи от 1860 г. до 1976 г.


1. Писмо от Петър Стъповi до ОДА – Търговище за даряване материали за живота и делото на Никола Симов - Куруто.

София. 31 май 1976 г. Оригинал. Машинопис. 1 л.


2. Спомен на Георги Николов Симов за семейството на дядо му Никола Симов –Куруто, записан от Петър Стъпов. (Виж а. е. 84, 100!).

[Търговище]. 11 март 1938 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.Публикуван в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
3. Спомен на Ради Ловджиевii за интересни случки от детството и младежките години на Никола Симов - Куруто, записан от Петър Стъпов.

[Търговище]. 8 септ. 1938 г. Оригинал. Ръкопис. 2 л.


4. Писмо от Петър Къдрев до Петър Стъпов с данни за неуспешен опит за залавяне на Никола Симов - Куруто в Букурещ от турски шпионин. (Виж а. е. 84, 100!).

Търговище. 24 май 1940 г. Оригинал. Ръкопис. 2 л.Публикувано в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
5. Бележки от Петър Стъпов за живота на Никола Симов - Куруто, построяване сградата на класното училище в Ески Джумая и за учителите в града през периода 1859-1873 г.

[Търговище]. Преди 1942 г. Оригинал. Машинопис.1 л.


6. Стари народни песни от с. Герен, Търговищко, записани от Петър Стъпов.

Въбел, кв. на Търговище (с. Герен). Преди 1945 г. Оригинали. Ръкопис. 4 л.


7. Въпросник и бележки на Петър Стъпов за живота на Никола Симов - Куруто, използвани при написването на романа “Знаменосецът”.

[Търговище]. Преди 1942 г. Оригинали. Ръкопис. 6 л.


8. Списъци от Петър Стъпов на видни личности от Ески Джумая, на другари на Никола Симов - Куруто и на турски думи; бележки, използвани при написването на романа “Знаменосецът”.

[Търговище]. Преди 1942 г. Оригинали. Ръкопис. 5 л.


9. Спомен на Янко Свещаровiii за живота на Никола Симов - Куруто, записан от Петър Стъпов. (Виж а. е. 84, 100!).

[Търговище]. Преди 1942 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.Публикуван в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
10. Спомен на Никола (син на Никола Симов – Куруто) за рода и живота на баща му, записан от Петър Стъпов. (Виж а. е. 100!).

[Търговище]. Преди 1942 г. Оригинал. Ръкопис. 5 л.Публикуван в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
11. Протокол от събрание на жители на Ески Джумая с решение за построяване нова сграда за класно училище с име “Св. Св. Седмочисленици” и откриване подписка за събиране на средствата.

Ески Джумая. 1 юни 1860 г. Фотокопие. Ръкопис.1 л.

 Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.

Публикуван в №13 от Списъка на изданията, стр. 4.
12. Песен от Петко Р. Славейковiv по повод откриване сградата на класното училище “Св. Св. Седмочисленици” в Ески Джумая през 1863 г. - текст и ноти, записани от Петър Стъпов и Стефан Илиевv.

Търговище. Б. Д. Оригинал. Ръкопис и машинопис. 2 л.


13. Писмо от Сава Гереновvi до С. Робовvii относно преместването на семейството на Геренов във Варна.

Варна. 12 юни 1872 г. Фотокопие. Ръкопис. 4 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.
14. Писма от Тома Кърджиевviii до Георги Петковичix относно включването на Ески Джумая като нов въстанически пункт в Първи Търновски революционен окръг и преминаването на революционери (между тях и Никола Симов – Куруто) отсам Дунава.

Гюргево, Румъния. 11-16 апр. 1876 г. Фотокопия. Ръкопис. 3 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.

Публикувани в №4 от Списъка на изданията, док. №203, стр. 213-214; док. №219, стр. 230-231; док. №205, стр. 216-217; в №8, стр. 138-269; в №6, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
15. Решение №122 от 10 юни 1874 г. на Вилаетския углавен съд в Русчук (Русе) по углавното дело на руския поданик Михаил Грековx, жителя на Ески Джумая Сава Геренов и жителя на Ловеч Матю Радославовxi за осъждането им на “затвор в крепост” като “участници в комитета за разпространение на въстание в България”. (Виж а. е. 50!).

Русе. 3 юли 1874 г. Заверен превод. Фотокопие. Ръкопис. 6 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ – Ориенталски отдел.

Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр.5, под заглавие “Съдебното дело на Сава Геренов и Матьо Радославов”.
16. Писмо на Сава Геренов до Никола Обретеновxii относно престоя на Геренов в затвора в гр. Ерзерум.

Ерзерум, Турция. 23 ян. 1875 г. Фотокопие. Ръкопис. 2 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.
17. “Поп Сава Катрафилов” – възпоменателно слово по повод смъртта на поп Сава Катрафиловxiii, публикувано във в. “Стара планина”. Букурещ. бр. 22, 23 окт. 1876 г, стр. 4.

Букурещ. 23 окт. 1876 г. Фотокопие. Печатно. 1 л.


18. ”Поп Сава Катрафилов”. Стихотворение по повод неговата смърт, публикувано във в. “Стара планина”. Букурещ. бр. 22 от 23 окт. 1876 г, стр. 2.

Букурещ. 23 окт. 1876 г. Фотокопие. Печатно. 1 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр.5, като част от статията на Иван Алвановски “Даскал Сава”.
19. Писмо на Матю Радославов до Иван Драсовxiv относно престоя на Радославов в Русенския затвор.

Русе. 16 ноем. 1874 г. Фотокопие. Ръкопис. 3 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.
20. Писмо на Тома Кърджиев до Янко Ангеловxv относно изпращането на оръжия и хора (между тях и Никола Симов - Куруто) отсам Дунава.

Русе. 29 март 1876 г. Фотокопие. Ръкопис. 1 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.

Публикувано в №4 от Списъка на изданията, док. №177, стр. 189-190; в №8, стр. 138-269; в №6, стр.5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
21. “Даскал Матю в тъмницата”. Народна песен, записана от Петър Стъпов.

Търговище. [1936 г.]. Оригинал. Машинопис. 2 л.


22. Историко-географски бележки на Петър Стъпов за Ески Джумая с данни за Никола Симов – Куруто, за създаването на таен революционен комитет в града и др.

Б.м. След 1934 г. – преди 1945 г. Оригинал. Ръкопис.15 л.


23. Извлечение от протокола на пенсионното отделение при Министерството на финансите с решение за отпускане на поборническа пенсия на Митка Николова Симоваxvi - съпруга на Никола Симов – Куруто.

София. 5 февр. 1896 г. Фотокопие. Ръкопис. 1 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.
24. Свидетелство от Ескиджумайското градско общинско управление, издадено на Митка Николова Симова (съпруга на Никола Симов – Куруто), в уверение на това, че съпругът й е загинал като знаменосец на Ботевата чета.

Ески Джумая. 5 авг. 1896 г. Фотокопие. Ръкопис. 2 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.

Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 6, като факсимиле, за илюстрация на статията на Панайот Дражев “Буржоазната гавра с паметта на Знаменосеца”; в №9, стр. 6 като част от статията на същия автор със същото заглавие.
25. Рапорт на Ескиджумайския околийски управител до Министерството на финансите (Пенсионно отделение) за отпускане на поборническа пенсия на Митка Николова Симова (съпруга на Никола Симов – Куруто) с потвърждение за крайно тежкото й материално положение и писмо от началника на Пенсионното отделение при Министерството на финансите до Шуменския окръжен управител с молба за връщане пенсионната книжка на Митка Симова, поради смъртта й на 1 ян. 1899 г.

Ески Джумая, София. 3 септ. 1896 г. - 8 февр.1899 г. Фотокопия. Ръкописи. 2 л.

² Оригиналите се съхраняват в НБКМ - БИА.
26. Прошение от Никола Димитров Сърмаджи от Ески Джумая (написано от Спиридон Грамадовxvii) до председателя на Петото обикновено народно събрание за отпускане поборническа пенсия на дъщеря му Митка Николова Симова (съпруга на Никола Симов - Куруто).

Ески Джумая. 18 ноем. 1889 г. Фотокопие. Ръкопис. 2 л.

² Оригиналът се съхранява в НБКМ - БИА.

Публикувано частично в №9 от Списъка на изданията, стр.6, в статията на Панайот Дражев “Буржоазната гавра с паметта на Знаменосеца”.
27. Каниц, Феликсxviii. “Ханът на Червен Георги в Ески Джумая “.

[Ески Джумая]. 1874 г. Фотокопие. Позитив, р. - 16,5/11,5 см. 1 л.


28. Пощенски картички и снимки от Търговище и околностите му.

Търговище.[Началото на ХХ век. - 1958 г.]. Оригинали и фотокопия. Позитиви,

р. – 12/17; 13/16; 16/11; 17,5/13 см. 6 л.

Лист 3 публикуван в №14 от Списъка на изданията.
29. Вълчев, Николаxix. “Боят при Милин камък”. Картина; картини със сюжети от Априлското въстание 1876 г. и посрещане на руските войски 1878 г. (Б. а.); снимка на бившето училище “Св. Св. Седмочисленици” (днес Исторически музей).

Търговище, б. м. [1966 г.], б. д. Фотокопия. Негативи, р. - 11/7,5; 12/7,5; 9/13; 8/12 см. 4 л.Лист 2 е публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 6, а лист 4 – в №9, стр. 7
30. Снимки на Никола Симов – Куруто, Сава Геренов и Матю Радославов.

[Букурещ], б. м.[1876 г.], б. д. Фотокопия. Дубълнегативи, р. - 8/12,5; 7,5/12;

7,5 /10 см. 3 л.

Публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 1 и в №9, стр. 1, 4, 5.
31. Снимки на кораба “Радецки”, лобното място, личната кама и паметника на Никола Симов – Куруто в Търговище и ескиз на родната му къща, рисувана от Стефан Добревxx по спомени на съвременници.

Търговище, местността “Милин камък” във Врачанския балкан. [1963 г.-1967г.].

Оригинали и фотокопия. Позитиви, р. – 6,5/15; 12/18; 18/12,5; 11/5,8; 12/17; 17/9,5; 12/5; 12,5/9 см. 8 л.

Публикувани в №5 от Списъка на изданията, стр. 2 и 4; в №6, стр. 8 и в №9, стр. 4 и 5.
32. Портретни снимки на апостоли, революционери и другари на Никола Симов – Куруто: Давид Тодоровxxi, Сава Геренов, Тома Кърджиев, Янко Ангелов, Никола Странджатаxxii, Иваница Данчевxxiii, Спас Соколовxxiv, Панайот Хитовxxv, Петър Ванковxxvi, Матю Радославов, Ана Предичxxvii, Сава Катрафилов, Ангел Кънчевxxviii, Панайот Воловxxix.

[Букурещ] и б. м. [1876 г.], б. д. Фотокопия и изрезка от вестник. Позитиви, р. –

5,5/8,5; 9/13; 4,5/8; 5,5/7; 6/8,5; 7,5/12,5; 7,5/10; 5/7 см. и печатно.15 л.

Листове 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 и 15 са публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 2, 3, 4 и 5; листове 2 и 11 - в №9, стр. 4.
33. Б.а. “Кърджии”. Графика.

Б. м. Б. д. Фотокопия. Позитиви, р. – 12/8 и 18/13 см . 2 л.


34. Бр. 15 на в. “Ескиджумайски вести” от 29 май 1926 г. със статия на Жеко Христакиевxxx “Никола Симов – Куруто. Знаменосец на Хр.Ботевата чета. 1876 – 1926 г.” (първата биография на Куруто) и програма за честване в Ески Джумая на 50 години от гибелта на Ботевата чета.

Ески Джумая. 29 май 1926 г. Оригинал. Печатно. 1 л.Статията (без увода и заключението) е препечатана в №1 от Списъка на изданията, стр. 6 и 7.
35. Шопов, Лев. “От килията до владишкия трон“. Интервю с Варненско-Преславския митрополит Симеонxxxi за борбата за независима българска църква, за Иларион Макариополскиxxxii, Панайот Волов и др. Изрезка от в. “Пламък”, бр. 7 от 7 март 1935 г.

София. 7 март 1935 г. Оригинал. Печатно. 1 л.


36. Стъпов, Петър. “Знаменосецът на Ботевата чета – Никола Симов - Куруто”. Биографична статия.

[Търговище]. 1940 г. Оригинал. Машинопис. 1 л.Публикувана в №2 от Списъка на изданията.
37. В. “Никола Симов. Знаменосец на Ботевата чета. Юбилеен лист по случай 90 години от смъртта на Знаменосеца.” София – Търговище, 31 май 1966 година. Издание на комитетите в София и Търговище за честване на годишнината .

[София]. 31 май 1966 г. Оригинал. Печатно. 8 стр.


38. Стъпов, Петър. “90 години от смъртта на Знаменосеца”. Статия за живота и делото на Никола Симов – Куруто. С бележки на автора.

[София]. Май 1966 г. Оригинал. Машинопис. 8 стр.Публикувана в №7 от Списъка на изданията, стр. 3 под заглавие “ Обвеян със славата на безсмъртието”.
39. Бъчваров, Михаилxxxiii. “Идеологически основи на българската революционна демокрация”. Статия. Два варианта – авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов и Стефан Великов) и редакторски.

[София].1966 г. Оригинал, Машинопис. 9 л.


40. Унджиев, Иванxxxiv. “ Той не умира “. Статия за живота и делото на Христо Ботевxxxv. Два варианта – авторски (с редакционни бележки от Стефан Великовxxxvi) и редакторски.

[София]. 1966 г. Оригинал. Машинопис. 7 л.


41. Харизанов, Димитърxxxvii. “Стари джумалии разказват спомени за Никола Симов”. Спомени за случки от живота му, преразказани от Д. Харизанов. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов, Стоян Конаклиев и др.) и редакторски.

Търговище, [1966 г.]. Оригинали. Машинопис. 15 л.Публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 1 и в №9, стр. 7, а варианти на част от тях – в №12, стр. 42-46.
42. Великов, Стефан. “Просветното дело в Ески Джумая до Освобождението”. Научна статия за зараждането и развитието на образованието, за строежа и дарителите на училище “Св. св. Седмочисленици”, за учителите в Ески Джумая и др. (Виж а.е. 82!).

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 24 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 3-4; преработен вариант (с допълнения и поправки) под заглавие “Училищното дело в Ески Джумая” - в №9, стр. 7. Проучването е в основата и на статиите “Търговище през Възраждането” – в №10, стр. 93-106 и в №11, стр. 39-70.
43. Николов, Борисxxxviii. “Подвигът на Никола Симов – вдъхновение за нови победни дела”. Статия за развитието на Търговищки окръг през периода 1944-1965 г. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов и Стоян Конаклиевxxxix) и редакторски.

Търговище. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 7 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
44. Сербезов, Димитърxl. “Търговище – вчера, днес и утре”. Статия за историята на града и организацията на БКП (с икономо-географска характеристика на града към 1965 .) Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. 20 апр. 1966 г. Оригинал. Машинопис. 18 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 7.
45. Дражев, Панайотxli. “Буржоазната гавра с паметта на Знаменосеца”. Статия за тежката съдба на семейството на Никола Симов – Куруто след Освобождението (по съхраненото пенсионно дело на съпругата му Митка). Два варианта – авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски. (Виж а. е. 81!).

[София]. 1966 г. Оригинал. Машинопис. 6 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 6 и в №9, стр. 6.
46. Видински, Кирилxlii. “По неговия път”. Спомени за прехвърлянето на група комунисти, между които и авторът, от СССР в България през авг. 1941 г. и включването им в съпротивата. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки) и редакторски. (Виж а. е. 73, л. 18 - 21!).

[София]. [1966 г.] Оригинал. Машинопис. 14 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
47. Конаклиев, Стоян. “Една богата тема за широка рамка”. Статия за мястото на Никола Симов - Куруто в изобразителното изкуство. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки) и редакторски.

[София]. [1966 г.] Оригинал. Машинопис. 5 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 6.
48. Конаклиев, Стоян. “Един от забравените”. Статия за подвига на Никола Симов –Куруто. Препис (с незначителни стилови изменения) на публикация с подпис “Ст. К- въ” в юбилейния лист, посветен на 60 години от гибелта на Никола Симов – Куруто и издаден от фонд “Постройка паметник Н. Симов” като приложение на в.”Обществена трибуна”.Търговище, 1936 г., стр. 1 и 2. Два варианта – авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 5 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 6 - рубрика “Така писаха преди 30 години”.
49. Стойков, Русиxliii. “Град Търговище и селищата в Търговищко през турското робство”. Статия за селища в Търговищко, споменати в турски архивни документи от периода ХV-ХІХ век. Два варианта, авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов и Стефан Великов) и редакторски.

Б. м. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 15 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 5 - под заглавие “Селищата в Търговищко през Османското робство”.
50. “Съдебното дело на Сава Геренов и Матьо Радославов”. Публикация на документ - Решение на Вилаетски углавен съд в Русчук (Русе) от 3 юли 1874 г. за осъждане на Сава Геренов, Михаил Радославов и Михаил Греков за бунтовническа дейност. Б. а. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски. (Виж а. е. 15!).

[София]. Б. д. Оригинал. Машинопис. 10 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 5.
51. Халаджов, Иванxliv. “Как намерих портретите на Никола Симов – Куруто и на поп Сава Катрафилов”. Статия; Стъпов, Петър. “Още за фотографията на Никола Симов”. Статия за сравнителен анализ на портретните снимки на Никола Симов и Иваница Данчев; Добрева, Иванкаxlv. “Не са били...”. Дописка за създадената от жител на с. Алваново, Търговищко песен за Михаил Радославов след арестуването му през 1873 г. и текст на песен за него, записан от Димитър Харизанов. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки) и редакторски.

[Търговище]. [1966 г.]. Оригинали. Машинопис. 10 л.Публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 6 в обща рубрика “Съобщения”. Дописката и текстът на песента - погрешно озаглавени “Песен за Никола Симов”.
52. Стъпов, Петър. “Кой е Никола Симов – Куруто?”. Препис на интервю с баба Петра (сестра на съпругата на Никола Симов – Митка) от Търговище за смисъла на саможертвата, за съдбата на сестра й и др., публикувано във в. “Обществена трибуна”, Търговище, бр. 496 от 19 окт. и бр. 497 от 26 окт. 1935 г. Два варианта, първият - непълен ръкописен препис от Петър Стъпов.

[София]. 1966 г. Оригинали. Ръкопис и машинопис. 9 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 4-5.
53. Осинин, Димитърxlvi. “Към смърт и безсмъртие”. Исторически разказ за дните от качването на четата на Христо Ботев на кораба “Радецки” до последното сражение при Рашков дол. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски.

Б. м. Б. д. Оригинал. Машинопис. 8 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 3.
54. [Стъпов, Петър]. “По-важни дати от живота на Никола Симов”. Летопис за живота на Знаменосеца. Два варианта, първият - с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов.

Б. м. Б. д. Оригинал. Машинопис. 3 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
55. Донев, Симеонxlvii. “За икономиката на Ески Джумая”. Статия за развитието на търговията, Ескиджумайския пролетен панаир и занаятите в града до Освобождението и с демографски данни към 1684 и 1865 г. (по “История на Търговище” от Иван Халаджов). Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов и Стоян Конаклиев) и редакторски; Стъпов, Петър. “Героите не умират”. Препис на уводната статия “Един забравен герой”, публикувана в юбилейния лист, посветен на 60 години от гибелта на Никола Симов – Куруто и издаден от фонд “Постройка паметник Н. Симов” като приложение на в.”Обществена трибуна”.Търговище, 1936 г., стр. 1, 2.

Търговище. 14 апр. 1966 г. Оригинали. Машинопис. 9 л.Втората - публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 6 - рубрика “Така писаха преди 30 години”.
56. Незает номер на а. е.
57. Георгиев, Николай. “Единство под знамето на революционерите”. Статия за примера на Никола Симов - Куруто за бъдещите поколения. Два варианта – авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски.

[Търговище]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 5 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 1.
58. Бенински, Тодорxlviii. “Априлци и българските читалища”. Статия за връзката между културно-просветната дейност на читалището и революционния порив сред жителите на Ески Джумая. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов и Стоян Конаклиев) и редакторски.

Търговище. 1966 г. Оригинал. Машинопис. 7 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 4.
59. Василев, Иванxlix. “Тоягата има два края”. Разказ за Никола Симов - Куруто. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. 1966 г. Оригинал. Машинопис. 13 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
60. Габровска-Белчева, Маняl. “Куриерът на революционния комитет”. Родови спомени за Пеню Габровскиli от Ески Джумая, преразказани от внучката му. Два варианта - авторски (с редакционни бележки и поправки от Петър Стъпов и Стефан Черноколевlii) и редакторски.

Б. м. [1966 г.] . Оригинал. Машинопис. 4 л.Публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 3.
61. Черноколев, Стефан. “Делото им е безсмъртно, името им – легендарно!”. Обзор на публикации и архивни документи за Никола Симов – Куруто и Сава Катрафилов, съхранявани в НБКМ. С незначителни ръкописни поправки от автора.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 6 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 8.
62. Алвановски, Иван. “Даскал Сава”. Разказ за Сава Катрафилов по спомени на негови ученици от Търговище. Два варианта - авторски (с редакционни бележки, поправки и допълнения от Петър Стъпов) и редакторски.

Б. м. Б. д. Оригинал и препис. Ръкопис и машинопис. 8 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 5.
63. Марков, Стефанliii и Иван Господиновliv. “Вдъхновяващ пример във величавата борба за свобода”. Статия за въздействието на подвига на Никола Симов –Куруто и Сава Катрафилов върху участниците в съпротивата 1943 – 1944 г.

София. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 3 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 4, под заглавие “Вдъхновяващ пример …”.
64. Радев, Любенlv. ”Достойни за своя патрон”. Статия за дейността на туристическо дружество “Никола Симов” в Търговище. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 3 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 7, под заглавие “Нашият патрон”.
65. Петков, Кирилlvi. “Ние, потомците”. Статия за обновлението на архитектурния облик на Търговище. С редакционни бележки от Петър Стъпов.

Търговище. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 4 л.


66. Иларионов, Радиlvii. “Грешката на Куруто”. Фейлетон. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов и Стоян Конаклиев) и редакторски.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 8 л.Публикуван в №6 от Списъка на изданията, стр. 6.
67. Библиография за Никола Симов - Куруто, подготвена от Петър Стъпов за юбилейния лист по повод 90 години от смъртта на Знаменосеца.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 5 л.Публикувана в №6 от Списъка на изданията, стр. 8, под заглавие “Библиография за Никола Симов”.
68. Зидаров, Николайlviii. “Балада за Никола Симов”. Стихотворение.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 6 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
69. Цолова, Петяlix. “Разговор със Знаменосеца”. Стихотворение. Два варианта – авторски (с редакционни бележки от Стоян Конаклиев) и редакторски.

Б. м. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 4 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 6.
70. Марангозов, Николайlx. “Ботевият байрактар”. Стихотворение. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов, Стоян Конаклиев и Стефан Черноколев) и редакторски.

Б. м. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 2 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 1.
71. Белчев, Тотю. “Никола Знаменосеца” (“Байрактар Никола”). Стихотворение. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

Б. м. 15 апр. 1966 г. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 2 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 4, под заглавие “Никола Знаменосеца” .
72. Авгарски, Георгиlxi. “Млад Делия”. Стихотворение. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов, Стоян Конаклиев и Стефан Черноколев) и редакторски.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 4 л.Публикувано в №6 от Списъка на изданията, стр. 5.

73. Каралeева, Любомира. “Най-първи на родната земя”. Разказ; Владимиров Иванlxii. “Комсомолът издига знаменосеца за свое знаме”. Статия; Харизанов, Димитър. “Търговище – бивш център на оживена журналистическа дейност”. Статия; Маринов, Димчоlxiii. “17 май 1876 …”. Разказ; Станев, Христоlxiv. “Пробуждане”. Разказ; Дунавски, Василlxv. “Знаменосецът”. Стихотворение; Дражев, Панайот. “Участието на джумалии в националноосвободителните борби на нашия народ”. Статия; Халаджов, Иван. “Българската национална революция и дейци от Търговище”.Статия; Видински, Кирил. “По неговия път”. Спомени. С редакторски бележки от Петър Стъпов. (виж а. е. 46!).

[София, Търговище]. 1940 г.–13 апр. 1966 г. Оригинали и препис. Машинопис и

ръкопис. 33 л.Спомените са публикувани в №6 от Списъка на изданията, стр. 2.
74. [Стъпов, Петър]. Списък на материалите, кратка библиография за Никола Симов – Куруто и план (в три варианта) на юбилеен вестник с работно заглавие “Никола Симов. 100 години от смъртта му”.

[София]. Май 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 19 л.


75. Живков, Тодорlxvi. “Какво ни завещаха”. Статия. Препис на част от статия за подвига на българските националреволюционери със същото заглавие (от “Избрани съчинения”, І, София, 1975 г., стр. 7-8).

Б. м. [1976 г.]. Препис. Машинопис. 3 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 1.
76. Кубадински, Пенчоlxvii. “Знаменосецът на Ботевата чета”. Статия за делото на Никола Симов - Куруто.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис. 4 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 1.
77. Христов, Христоlxviii. “Великата народна освободителна борба”. Статия за Априлското въстание. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис. 9 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 1.
78. Бъчваров, Михаил. “Христо Ботев – идеолог на Априлската епопея”. Статия. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 8 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 2 и в №11, стр. 23–38.
79. Унджиев, Иван. “Христо Ботев – формиране и състав на четата му”. Статия. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 13 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 2, 3 и в №11, стр. 5–22.
80. Дражев, Панайот. “Революционното движение в Ески Джумая през 70-те години на ХІХ век”. Статия. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 14 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 3.

81. Дражев, Панайот. “Буржоазната гавра с паметта на Знаменосеца”. Статия за тежката съдба на семейството на Никола Симов – Куруто след Освобождението (по съхраненото пенсионно дело на съпругата му Митка). Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски. (Виж а. е. 45!)

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 8 л.

Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 6.
82. Великов, Стефан. “Училищното дело в Ески Джумая”. Статия. Два варианта, първият - с редакционни бележки от автора. (Виж а. е. 42!)

София. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 34 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 7.
83. Стъпов, Петър. “Принос към биографията на Знаменосеца”. Статия за живота и делото на Никола Симов - Куруто по спомени на негови съвременници. С авторски и редакторски бележки.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 8 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 5 - заедно с материалите, включени в а. е. 84.
84. Стъпов, Петър. “Източници за биографията на Никола Симов”. Статия за живота и делото на Никола Симов - Куруто по спомени на сина му Никола, внука му Георги Николов Симов и Янко Свещаров.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 6 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, под заглавие “Принос към биографията на Знаменосеца”, заедно с материалите, включени в а. е. 83.
85. Янков, Петърlxix. “Незабравимите”. Статия за Сава Геренов и Матю Радославов - учители, членове на революционния комитет в Ески Джумая. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[Търговище]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 10 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 4.
86. Панайотов, Панайотlxx. “За Ескиджумайския панаир”. Статия за създаването и развитието на панаира в Ески Джумая. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 10 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 3.
87. Томов, Томаlxxi. “Безсмъртен подвиг”. Статия за живота и делото на Никола Симов – Куруто и за участници в антифашистката борба от Търговищко. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[Търговище]. [1976 г]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 12 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 2.
88. Стъпов, Петър. “Връзките между Никола Симов и Христо Ботев”. Статия по спомени и документи на Захари Стояновlxxii, Иван Андоновlxxiii, Никола Кючуковlxxiv и Никола Обретенов. Два варианта, единият - с бележки на автора.

[София]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 8 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 6.
89. Герасимов, Любенlxxv. “Знамето на националноосвободителната революция се развяваше над нашата родна страна”. Статия за националноосвободителното движение в България. Два варианта - авторски (с редакционни бележки) и редакторски.

София. 26 апр. 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 7 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 4.
90. Конаклиев, Стоян. “Къщата на Никола Симов”. Статия за родната къща на Никола Симов - Куруто. Два варианта - авторски (с редакционни бележки) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 4 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 4.
91. Якимов, Иванlxxvi. “Ново огнище на родолюбие”. Статия за възстановената на ново място къща на Никола Симов - Куруто и уредената в нея експозиция за живота и делото на Знаменосеца. Два варианта - авторски (с редакционни бележки) и редакторски.

[Търговище]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 7 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 5.
92. Харизанов, Димитър. “Нашият дядо бил смел и решителен (интервю с потомците на Никола Симов)”. Преразказ на спомени на Христо Христов Симов (внук) и Георги Николов Симов (правнук). Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. 6 апр. 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 5 л.Публикуван в №9 от Списъка на изданията, стр. 41.
93. Цонев, Иванlxxvii. “100 години под знамето на Никола Симов”. Статия за политическите и обществени събития в Търговище, повлияни от подвига на Никола Симов - Куруто. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

Търговище. 12 апр. 1976 г. Оригинали. Машинопис. 5 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 3.
94. Мърмъръков, Илия. “Невинните Геренов и Радославов”. Статия за съдебния процес в Русе срещу учителите – революционери Сава Геренов от Ески Джумая и Михаил Радославов от Ловеч. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

София. 23 март 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 14 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 7, под заглавие “Революционерите Геренов и Радославов” с бащиното име на автора - Маринов.
95. Василев, Васил. “Съдебното дело в Русенския вилаетски углавен съд за учителя Матьо Радославов и Сава Геренов”. Статия за революционната им дейност.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис. 2 л.


96. Дражев, Панайот. “Джумайското читалище “Кирил и Методий”. Статия за основаването на читалището в Ески Джумая. С редакционни бележки от Петър Стъпов.

[София]. [1976 г.]. Оригинал. Машинопис. 3 л.


97. Дунавски, Васил. “Знаменосецът”. Стихотворение. Препис от стихотворението му “Знамето на Христо Ботев. Никола Симов Куруто”, публикувано във в. “Шуменска поща”, г. ІV, бр. 332, 1 юни 1940 г. С редакционни бележки; Станчев, Лъчезарlxxviii. “Загиналите в бой остават млади”. Стихотворение, посветено на Никола Симов - Куруто. Два варианта - авторски (с редакционни бележки от Петър Стъпов) и редакторски.

[София]. [1976 г.]. Препис и оригинал. Машинопис и ръкопис. 4 л.Публикувани в №9 от Списъка на изданията, стр. 2 и 8.
98. Стъпов, Петър. “Знаменосецът”. Препис от глава 39 от романа “Знаменосецът”. София. 1942 г.

[София]. [1976 г.]. Препис. Машинопис. 8 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 6.
99. Колев, Енчоlxxix. “52 години Ботев ни е знаме”. Статия за основаването на І Основно училище в Търговище, носещо името на Христо Ботев. Два варианта – авторски (с редакционни бележки) и редакторски.

Търговище. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 4 л.


100. Стъпов, Петър. “Принос към биографията на Знаменосеца”. Статия за новооткрити факти от живота на Никола Симов - Куруто по спомени на негови роднини, съграждани и други източници. Два варианта, единият – с бележки на автора.

[София]. [1976 г.]. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 26 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 5.
101. Харизанов, Димитър. “Епизоди от бурния живот на Никола Симов - Куруто”. Преразказ на спомени на негови роднини и съвременници; писмо от Харизанов до Панайот Дражев с молба за публикуването им.

Търговище. 2, 6 апр. 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 5 л.Публикувани частично в №12 от Списъка на изданията, стр. 42-46 под заглавие “Епизоди от живота на Знаменосеца, съхранени в паметта на старите джумалии”.
102. Маринов, Илияlxxx. “От втората оригинална снимка на Никола Симов - Куруто до пенсията на племенника на Ангел Кънчев – Ангел Кесяков”. Спомени за среща на автора с Ангел Ал. Кесяков, съхранил и предал в Института по история на БАН екземпляр от портрета на Никола Симов - Куруто; пощенска картичка от Александър Кесяков (участник в Ботевите тържества във Враца през 1912 г.) до съпругата му и портрет на Ангел Ал. Кесяков. С редакционни бележки на Петър Стъпов.

Русе, [София]. 20 май 1912 г., апр. 1976 г. Оригинал и фотокопия. Машинопис и

ръкопис. Позитиви, р. - 12,5/9,5 см. 7 л.
103. Стъпов, Петър. “Библиография за Никола Симов”, “Специални броеве, посветени на Никола Симов Куруто”, “Информации, дописки, съобщения за Никола Симов” и “Съвременници за Никола Симов Куруто”. Библиографии на материалите за Никола Симов - Куруто, публикувани през 1901 – 1976 г. Два варианта, единият – с бележки на автора.

[София]. 1976 г. Оригинал. Машинопис. 14 л.Публикувани в №9 от Списъка на изданията, стр. 8, под заглавие “Библиография за Никола Симов”.
104. Стъпов, Петър. “План за сказката за Никола Симов”. Първа част на беседа за живота и дейността на Никола Симов - Куруто.

[Търговище]. [1941 г.]. Оригинал. Машинопис. 3 л.


105. Стъпов, Петър. “Един легендарен герой. Животът, делата и смъртта на Ботевия знаменосец Никола Симов Куруто”. Сказка. С бележки на автора.

[Търговище]. 23 – 25 ноем. 1941 г. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 21 л.Публикувана в №3 от Списъка на изданията, стр. 4, под заглавие “Един забравен герой”.
106. Стъпов, Петър. “90 години от смъртта на Знаменосеца”. Доклад от тържествените събрания в София по повод отбелязването на 90 и 100 години от смъртта на Никола Симов - Куруто. Два варианта. С бележки и поправки на автора.

София. 1966, 1976 г. Оригинали. Машинопис и ръкопис. 17 л.


107. Стъпов, Петър. “Никола Симов – Куруто”. Сценарий за документален филм. С бележки и допълнения на автора.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 20 л.


108. Стъпов, Петър. “Знаменосецът Никола Симов Куруто”. Сценарий за документален филм.

[София]. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис. 23 л.


109. Стъпов, Петър. “Пак се вее байракът на Знаменосеца”. Сценарий за документален филм. Два варианта, единият – с бележки на автора.

София. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 25 л.


110. Стъпов, Петър. “Знаменосецът на Ботевата чета Никола Симов Куруто” и “Никола Симов Куруто – знаменосецът на Ботевата чета”. Сценарий за диафилм. Два варианта, с бележки на автора.

София. [1966 г.]. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 13 л.


111. Стъпов, Петър. “Знаменосецът Никола Симов (Куруто)”. Диафилм.

[София]. 1966 г. Фотокопия. Позитиви, р. - 13/18 см. 22 л.


112. Работна програма, изготвена от Петър Стъпов, за отбелязване през 1936 г. на Никулден като ден на Никола Симов – Куруто.

Търговище. [дек.] 1936 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.


113. Покана от кмета и секретаря на Търговищкото градско общинско управление до ръководствата на учреждения, служби, дружества и до отделни граждани за обсъждане организирането на тържество за Никола Симов – Куруто с цел набиране на средства за фонд “Постройка на паметник на Никола Симов”; списък на поканените с подписите им.

Търговище. 21 окт. 1936 г. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 2 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 5, като част от статията на Петър Стъпов “Принос към биографията на Знаменосеца”.
114. Протокол на комитета за отпразнуване деня на Никола Симов – Куруто за обсъждане начинания за популяризиране живота и делото му.

Търговище. 22 окт. 1936 г. Оригинал. Ръкопис. 1 л.


115. Уведомителни писма и покани от Търговищкото градско общинско управление и комитета за честване паметта на Никола Симов – Куруто до главните учители на училищата в Търговище за участие и до учителя Иван Халаджов за изнасяне сказка на тържествено събрание, посветено на Знаменосеца.

Търговище. 2 – 17 дек. 1936 г. Оригинали. Машинопис. 5 л.


116. Проекти на Петър Стъпов за писма от Търговищкото градско общинско управление и от комитета за честване паметта на Никола Симов – Куруто до главните учители на училищата в Търговище за съдействие при разпространение на юбилеен вестник и картички с образа на Знаменосеца; списък за разпределението на вестниците и картичките между училищата.

Търговище. [дек.] 1936 г. Оригинали. Ръкописни чернови. 4 л.


117. “Никола Обретенов за Никола Симов”. Публикация на писмо от Никола Обретенов до кмета на Търговище със спомени за Никола Симов – Куруто. Препис от юбилейния лист, посветен на 60 години от гибелта на Никола Симов – Куруто и издаден от фонд “Постройка паметник Н. Симов” като приложение на в.”Обществена трибуна”. Търговище, 1936 г., стр. 3, с редакционно пояснение.

София. 1976 г. Оригинал. Машинопис. 4 л.Публикувана в №9 от Списъка на изданията, стр. 8.
118. Мероприятия на Бюрото на ГК на БКП – Търговище за честване на 100 години от гибелта на Никола Симов – Куруто; кореспонденция между писателя Петър Стъпов и комитета по повод проявите и организацията на честването.

София, Търговище. 14 ноем. 1975 г. – 23 март 1976 г. Оригинали. Машинопис.

25 л.
119. Протоколи на комитета за честване на 100 години от гибелта на Никола Симов – Куруто и на редакционния комитет на юбилейния лист; бележки на Петър Стъпов по организирането на тържествени събрания в Търговище и София; проекти на програма за честване годишнината в София и за съдържанието на юбилейния лист; списъци на отговорниците за събранието и за юбилейния лист.

София. 27 февр. – 11 май 1976 г. Оригинали . Ръкопис и машинопис. 14 л.


120. Списъци на членовете на комитета за отбелязване в София 100 години от гибелта на Никола Симов - Куруто и на лицата от София, които следва да бъдат поканени за отбелязването на годишнината в Търговище.

София. Февр. 1976 г. Оригинали. Машинопис. 2 л.


121. Поздравителна телеграма до ЦК на БКП от участниците в събранието в София за отбелязване 100 години от гибелта на Никола Симов - Куруто. Два варианта.

София. 19 май 1976 г. Оригинали. Машинопис. 2 л.


122. Слово на писателя Петър Стъпов за откриването на 1 юни 1976 г. възстановената и уредена за музей родна къща на Никола Симов – Куруто в Търговище. Два варианта, с бележки на автора.

София, Търговище. 16 май 1976 г. Оригинал. Машинопис. 8 л.


123. Молба от Петър Стъпов (главен редактор на юбилейния лист за Никола Симов – Куруто) до отдел “Разпространение на печата” при Министерството на информацията и съобщенията за разпространяване на вестника чрез структурите на отдела. Два варианта, първият - с корекции на автора.

София. 1976 г. Оригинал. Машинопис. 2 л.i

БЕЛЕЖКИ:
 Петър Стъпов (1910-1992 г.), писател, журналист.ii Ради Ловджиев (1873-1945 г.), чиновник.

iii Янко Свещаров (1865-неизв.), военен деец.

iv Петко Славейков (1827-1895 г.), виден възрожденски просветител и книжовник.

v Стефан Илиев (1891-неизв.), учител по музика.

vi Сава Геренов (1852-1878 г.), националреволюционер, учител.

vii Стоян Робов (Робовски) (1834-1878 г.), националреволюционер, учител и книжовник.

viii Тома Кърджиев (1850-1887 г.), националреволюционер, учител.

ix Георги Петкович (неизв.), националреволюционер.

x Михаил Греков (1847-1922 г.), националреволюционер, учител, публицист.

xi Матю (Михаил) Радославов (1848-1895 г.), националреволюционер, учител.

xii Никола Обретенов (1849-1939 г.), националреволюционер.

xiii Сава Катрафилов (1836-1876 г.), националреволюционер, учител и свещеник.

xiv Иван Драсов (1848-1901 г.), националреволюционер.

xv Янко Ангелов (1852-1895 г.), националреволюционер, фармацевт.

xvi Митка Симова (неизв.-1896 г.).

xvii Спиридон Грамадов (неизв.), възрожденски просветен деец.

xviii Феликс Каниц (1821-1904 г.), унгарски географ, етнограф и археолог.

xix Никола Вълчев (1897-неизв.), художник.

xx Стефан Добрев (1894-1980 г.), адвокат, общественик.

xxi Давид Тодоров (1834-1876 г.), националреволюционер, търговец.

xxii Никола Странджата (Нено Тодоров) (1834-1876 г.), националреволюционер.

xxiii Иваница Данчев (1850-1912 г.), националреволюционер.

xxiv Спас Соколов (1854-1922 г.), националреволюционер.

xxv Панайот Хитов (1830-1912 г.), националреволюционер.

xxvi Петър Ванков (1848-1879 г.), националреволюционер, търговец.

xxvii Ана Предич (неизв.-1892 г.), учител.

xxviii Ангел Кънчев (1850-1872 г.), националреволюционер.

xxix Панайот Волов (1850-1876 г.), националреволюционер, ръководител на Априлското въстание.

xxx Жеко Христакиев (1884-неизв.), печатар, книговезец, общественик.

xxxi Варненско-Преславски Симеон (1840-1937 г.), митрополит, активен участник в църковно-националното движение.

xxxii Иларион Макариополски (1812-1875 г.), митрополит, водач на църковно-националното движение.

xxxiii Михаил Бъчваров (1929-неизв.), професор, доктор на философските науки.

xxxiv Иван Унджиев (1902-1979 г.), професор, литературен историк, ботевед.

xxxv Христо Ботев (1848-1876 г.), националреволюционер, поет

xxxvi Стефан Великов (1924-1998 г.), старши научен сътрудник, кандидат на историческите науки.

xxxvii Димитър Харизанов (1912 г.), краевед, общественик.

xxxviii Борис Николов (1912-неизв.), политически и държавен деец.

xxxix Стоян Конаклиев (1905-1987 г.), скулптор.

xl Димитър Сербезов (1922-1992 г.), политически, държавен и стопански деец.

xli Панайот Дражев (1934 г.), старши научен сътрудник, доцент, историк.

xlii Кирил Видински (1905-1994 г.), антифашист, военен и политически деец.

xliii Руси Стойков (неизв.), старши научен сътрудник, турколог.

xliv Иван Халаджов (1889-1970 г.), просветен деец, краевед, общественик.

xlv Иванка Добрева (1908-2003 г.), просветен и културен деец, краевед.

xlvi Димитър Осинин (1891-1981 г.), писател и поет.

xlvii Симеон Донев (1924-1987 г.), просветен деец, краевед.

xlviii Тодор Бенински (1904-неизв.), краевед, строителен техник.

xlix Иван Василев (1933 г.), библиотекар – краевед.

l Маня Габровска-Белчева (неизв.), публицист.

li Пеню Габровски (1841-1916 г.), куриер на тайния революционен комитет в Ески Джумая.

lii Стефан Черноколев (1906-1972 г.), просветен, културен и обществен деец.

liii Стефан Марков (1907-1978 г.), антифашист, политически и военен деец.

liv Иван Господинов (1910-2001 г.), антифашист, политически и обществен деец.

lv Любен Радев (неизв.), туристически и спортен деец.

lvi Кирил Петков (1928-2004 г.), журналист и държавен деец.

lvii Ради Иларионов (1920-1984 г.), фейлетонист.

lviii Николай Зидаров (1921 г.), поет и общественик.

lix Петя Цолова (1939 г.), журналист и писател.

lx Николай Марангозов (1900-1967 г.), поет, архитект.

lxi Георги Авгарски (1917-1991 г.), поет и писател.

lxii Иван Владимиров (1940-2000 г.), политически и стопански деец.

lxiii Димчо Маринов (1923-1976 г.), журналист.

lxiv Христо Станев (1934 г.), журналист, писател.

lxv Васил Дунавски (1910-1994 г.), поет и писател.

lxvi Тодор Живков (1911-1998 г.), политически, държавен и обществен деец.

lxvii Пенчо Кубадински (1918-1995 г.), политически, държавен и обществен деец.

lxviii Христо Христов (1915-1992 г.), академик, историк.

lxix Петър Янков (1944-1982 г.), историк.

lxx Панайот Панайотов (1926-2003 г.), старши научен сътрудник, кандидат на историческите науки.

lxxi Тома Томов (1926-1987 г.), политически и държавен деец.

lxxii Захари Стоянов (1850-1889 г.), националреволюционер, публицист, писател.

lxxiii Иван Андонов (1854-1937 г.), националреволюционер, просветен и обществен деец.

lxxiv Никола Кючуков (неизв.), националреволюционер.

lxxv Любен Герасимов (неизв.), лекар, държавен и обществен деец.

lxxvi Иван Якимов (1933-2004 г.), историк.

lxxvii Иван Цонев (1929 г.), политически и стопански деец.

lxxviii Лъчезар Станчев (1908-1992), поет, писател.

lxxix Енчо Колев (1929 г.), учител и общественик.

lxxx Илия Маринов (1926-1997 г.), адвокат, публицист и краевед.  1   2


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет