История и археологияжүктеу 1.08 Mb.
бет3/4
Дата28.04.2016
өлшемі1.08 Mb.
1   2   3   4


Древногръцката рисувана керамика от България ( „Теламон” 2007/8)

Варна, 2003

И 926

Лазова, ЦветеХипербореите. Изследване на палео-балканската традиция

С. 1996


Ф II 243

Лалков, Милчо

Балкански щрихи в европейското минало.

„Св. Климент Охридски”, 2001


Ф 972

Латински извори за българската история. Т I

БАН С. 1958

Ф 972


Латински извори за българската история. Т II

БАН С. 1960

Ф 972

Съст. Михаил ВойновЛатински извори за българската история. Т III

БАН С. 1965

Ф 972

Съст. Михаил ВойновЛатински извори за българската история. Т IV

БАН С. 1981

И 2133

Лафорг, ЖилберГийом, Жан

История на света. Древни цивилизации.

Icon, 2007

И 975


Лебедева, Г. Е.(ред.)

Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего нового времени.

Санкт –Петербург, 1996
И 999 (а)

Лозанава- Станчева, В и Янева, П.

Гърция.

С. Отворено общество, 1999И 720

Лордкипанидзе, Отар

Древна Колхида Мит и археология.

С.1985


И 198

Лосев, А Ф.

Античная мифология в ее историческом развитии.

М. Учпедгиз, 1957

И 1107(а)

Льомерл, Пол

История на Византия.

С., 2002


И 464

Любенова, И.

И гробовете умират.

С. 1996


И 270

Люблинская, А. Д.

Латинская палеография

М. 1969


И 594

Мавродиновъ, Никола

Археологични и художествено исторични изследвания изъ Македония

Ч. 1
И 595

Мавродиновъ, Н.

Археологични и исторични изследвания въ Македония.

Ч. 2

И 1118


Маджаров, Минчо

Римският път Ескус- Филипопол пътни станции и селища.

Пловдив 2004

И 2168


Маккорийн, Джералдин

Имало едно време

99 златни митове и легенди от цял свят

Пловдив, ,,Хермес“, 2000-2006

И 1031 а-в

Малицки, Петър

История на християнската църква.

т.I Първи период 34- 313 232 с.

т.II Втори период 313- 1054 308 с.

С. 2001


И 705

Манова, Милка

Искри от древността.

1973


И 212

Манова, Милка

Траките и античния свят.

1959


И 1145

Маразов, Иван

Древная Фракия.

Пловдив, 2005

И 2215

Маринов, ДимитърБългарското обичайно право

Академично издателсдтво “Проф. М. Дринов”, С., 1995

1164240

И 930


Маринович, Людмила П.

Греки и Александр Македонский К проблеме кризиса полиса

М.1993

И 2222 а


Марица изток. Археологически проучвания т. 1

София, 1991

1165613

И 958


Марков, К.

Духовен живот в българските земи през късната античност ( IV-VIв.)

С. 1995

И 490


Марков, Милан Г.

Историческите права на България върху Добруджа.

С. 1917

И 2167


Марков, Николай

По следите на античната магия

София, АЕ ,,Проф. Марин Дринов“, 2005

И 551


Марковски, Ив. С.

Библейска археология

1929

И 1073


Матанов, Хр.

Средновековните Балкани. Исторически очерци.

С. 2002

И 956


Матанов, Хр. и Р. Михнева

Ог Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и Османското нашествие 1354-1571г.

С. 1998

И 897


Матанов, Хр.

Текстове и документи по история на България.

Булвест 2000, Пловдив, 1993

И 2055


Матеева, М.

История на дипломатическите отношения на България

И 327

Матье, М.Древнеегипетские мифы.

М., Акад. Наук СССР 1956

И 50

Машкин, Н А.История древнего Рима

Ленинград, Госполитиздат 1948


И 50 (а)

Машкин, Н А.

История древнего Рима

Ленинград, Госполитиздат 1950

И 2141

Мечев, КонстантинПроизход на славяно-българската писменост.

С.1999


И 2119

Монаган, Джон, Джъст, Питър

Социална и културна антропология.

С. 2005


И 2142

Монтанели, Индро

История на Рим.

„ Кама”- 2007

И2187

Мутафчиев, ПетърЛекции по история на Византия, т. І

София, ,,Анубис“, 1995

351 стр.

И 586


Мутафчиевъ, Петъръ

Стари гробища и друмове изъ долините на Стряма и Тополница Кн. Втора

С. 1915

И 502


Мушмовъ, Никола А.

Монетите и монетарниците на Сердика

С. 1926

И 503


Мушмовъ, Никола А.

Монетите и печатите на българските царе.

С. 1924

И 505


Мушмовъ, Никола А.

Монетите на тракийските царе.

С. 1927

И 564


Мушмовъ, Никола А.

Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети.

1922

И 244 а


Мякотинъ, В. А.

История на Русия IX-XVIII в.

1936

И 856


Начев, Венцеслав

Български надписи изследване

С. 1994

И 246


Наша великая родина.

М. 1949


И 513

Неверов, Олег Я.

Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа.

Л., Аврора, 1971

И 472

Неверов, Олег Я.Культура и искусство Античного мира

Л., Искусство, 1981

И 471

Неверов, Олег Я.Эрмитаж. Античные инсталии в собрании Эрмитажа.

1976
И 613

Невская, В. П.

Византий в классическую и эллинистическую епохи.

М. 1953

И 929


Неделчев, Неделчо

Създаването на най-ранните държави в Африка, Азия и Европа.

УИ „ Климент Охридски” С. 1993

И 1014


Неделчев, Н.

История на стария свят Древноизточната цивилизация.

С., 2000

И 1179


Неделчев, Н.

Античното наследство на България.

Шумен, 2004

И 2092


Неделчев, Н.

Произходът на светската царска институция в Древния Преден изток през III-II хил.пр. Хр.

Шумен, 2004

И 2209


Недков, Симеон

История на музейното дело в България

София, Агенция Европрес, 2008

Инв. Н. 121774

И 371

Нейхардт, А А. и И.А.ШишоваСедемте чудеса на света.

С. 1961
И2165

Нейкова, Андриана

Архиви и общество

София, ,,Софи-Р“, 2007

И 1006


Нечай, Ф.М.

Образавание римского государства.

Минск, 1972

И 2195


Нефертити

Фанденберг, Филип

прев. от немски Бойко Атанасов

София, Наука и изкуство, 1986

дар от Н. Георгиева

И 1021


Нешева, В.

Богоспасният Цариград Търнов. Дворцовият площад на Царевец и църквата на Света Параскева (Петка) Търновска.

С. 2000

И 919


Николов, А. (съст.)

История на стария свят.

С. 1997

И 2038


Николов, Б.

Цариброд.

С. 2005

И 2218


Николов, Васил

Неолитни култови масички

Национален археологически музей, БАН, 2007

1164670


И 2117

Николов, В. Нехризов, Г.

Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив- Свиленград през 2004

Велико Търново, 2006

И 860 а

Николов, Йордан

История на средновековния свят т.2

Стара Загора, 1994

И2162

Николов, ЙорданЕресите в Западна Европа ХІІ-ХІІІ век

София, УИ ,,Св. Климент Охридски“, 1989


И 860

Николов, Йордан

История на средновековния свят т. 1

Стара Загора, 1994

И 860в

Николов, ЙорданИстория на средновековния свят. Късно Средновековие.

С. 1999


И 860 с

Николов, Йордан

История на средновековния свят.Възходящо Средновековие.

С. Проф. Марин Дринов, 2000

И 1001

Николов, ЙорданСредновековният свят. Исторически справочник.

С. 2000


И 944

Николова, Бистра

Устройство и управление на българската православна църква (IX-XIXв.)

С. 1997


И 904

Николова, Лидия

Сага за Рим.

София Хр. Ботев, 1995

И 571

Никольский, В.К.История первобытного общества.

М. 1951


И 2039

Николчев, Д.

Брак, развод и последващ брак в православната църква.

С 138


Ножарова, Гина Кръстева

Указател за предмети, изобразени върху антични паметници от България. 1958

И 936

Оболенски, ДмитрийБогомилите.Студия върху Балканското ново манихейство.

С. ИК Златорог 1998

И 1046

Оболенски, ДмитрийВизантийската общност. Източна европа 500-1453.

С. УИ 2001

Ф II 37

Овчаров, Д.

Древни култури.

Благоевград, 1997

И2178

Овчаров, ДимитърРанновизантийската култура по българските земи ІV-VІ в.

София, ,,Летера“, 2008

И 858

Овчаров, Николай ДимитровПроучвания върху Средновековието и по-новата история на Вардарска Македония.

С. УИ „Климент Охридски” 1994

И 2084

Овчаров, Николай ДимитровСветилището на Орфей при с.Татул, Момчилградско Славена

И 2216


Овчаров, Николай

Корабоплаването по българското черноморско крайбрежие XIV – XIX в.

УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1992

1164212


И 2088

Овчаров, Тодор

Старините във Великотърновска община.

Велико Търново, 2006

И 2015

Огнянова, НелиАудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз.

УИ „ Климент Охридски”

И 2191 (2 бр.)

Орачев, Атанас

Римските императори на дохристиянския римски свят. От патриция Гай Юлий Цезар до овчаря Максимин І Тракиец

DA Bulgaria

И 2221

Орстед, ПетерНерон

ИК “Персей”, 2007

1143343

И 334


Очерки изъ историята и народните сказания ( Древня история). Учебникъ за средните мъжки и девически у-ща.

С. 1885


И 319

Павелкин, П.

Религиозные суеверия и их вред.

М. Госполитиздат, 1951

И 1054

Павлович, ПавелИстория и култура на Древна Арабия.

С. 2001


И 9827

Паисиий Хилендарски

История Славянобългарска- Зографска чернова, 1762

С. 1998


И 959

Панайотов, Панайот

История на България. Българско средновековие( извори, факти, мнения)

Велико Търново, 1998

И 4917

Пандалеев, ИванАнтично робство.

Карнобат, 1923

И 2139

Пазарджик. Девет хилядолетия цивилизация.С., 2005

И 2154


Паисиий Хилендарски

История Славянобългарска, 1762 белова

С. УИ- 2003

И 261


Папазоглу, Фанула

Македонски градови у римского доба.

Скопие, 1957

И 575


Песвъ, д-р Ал.

Кондика на пловдивския абаджийски еснаф.

С. 1931

И 991


Пеев, Йордан

Съвременният ислям.

С. УИ-1999

И 136


Пендлбери, Дж.

Археология. Крита.

Москва, 1950

И 364


Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии.

М., 1961


И 574

Петева, Е.

Селски бит и изкуство въ Софийско.

С. 1935


И 617

Пигулевская, Н.

Византия на путях в индию. Из истории торговли Византии с востоком в IV-VI в.

М. 1951


И 504

Пик Берендт

Монетни изображения от римската епоха въ България

С. 1931


И 55

Пирогов, Владимир

Изследвания по римской истории преиммущественно в области третый декады Ливия.

С. Петербург, 1878

И 2024

Писаревский, Николай ПетровичПираты древних морей.

Истоки, 2002

И 2153

Питърс, Ф Е.МЕКА

„Рива”- 2005

И 845

Подбрани извори за историята на българските земи в древността уч. Помагало, състав. Александър ФолС. УИ-1993

И 1081


Полевой, В.М.

И зкусство Греции.

М. 1970

И 2123


Полк, Уилям

Съседи и чужденци. Основи на външната политика.

С. 2002

И 989


Попов, Владимир

История на Стария свят.Древна Гърция.

Велико Търново, 1999

И 1022


Попов, В.

История на Стария свят. Древен изток.

Велико Търново, 2004

Ф II 37


Попов, Д.

Древни култури.

Благоевград, 1997

И 919


Попов, Д.(съст.)

История на Стария свят.

С. 1997

И 1004


Попов, Д.

Древна Гърция. История и култура.

С. 2000

И 1056(а)Попов, Д.

Древен Рим. История и култура.

С. 2002
И 446

Попов, Д. П.

Тракийската богиня Бендида.

С. 1981


И 972

Попов, Д.

Тракология.

С., 1999


И 2226

Попов, Димитър

Тракийските царе поведение и превъплъщения

Издателска къща Лик, София, 2007

Инв. № 1158927 / Инв. № 1158928

И 696


Попов, Д.

Христоматия по тракология, т. 1

И 2059 а,в

Попов, Д.

Древни общества и култури.

С., 2004


И 2111

Попов, Райко

Светци и демони на Балканите

Пловдив 2008

И 587

Поповъ, РафаилъБеляновското плато- пещери и доисторически селища.

С.1925
И 656

Поповъ, Рафаилъ

Кратко ръководство по предистория; част първа- Палеолит (Стара каменна епоха)

С. 1943

И 563


Поповъ, Рафаилъ

Култура и животъ на предисторическия човекъ въ България.

Част първа- Каменна епоха. София 1928

Част втора- метална епоха. София 1930

И 556

Попов, Р., Кацаров, Г. И., Господинов Ю.Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността.

С. 1921


И 564

Попов, Р. и Н.А. Мушмов

Ръководство за разкопки , събиране и запазване на старини и монети.

С., 1922


И 859

Попов, Рачко Иванов

Кратък празничен народен календар.

С.1993


И 1023

Попов, Св.

Авитохол и Ирник. Начало на българската държавност.

Варна, 1999

И 1020

Попов, Хр.Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия през VI-I в. пр. Хр.

С., 2002
И 395

По следам древних культур.

Москва, Госкультпросветиздат, 1951

И 552

Посновъ, М. Е.История на християнската църква. Ч.1 и 2

1933


И 101

Праховъ, А.В.

Вж.Герцберг, д-р Г.Ф. История Греции

И 554


Протичъ, Андрей

Археологичната форма на софийската църква Св. София.

С.1912

И 2230


Пътят

Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов

Ред. Ал. Фол

Гео Прес, 2003

Инв. № 1171089

И 1017(а)

Рабаджиев, К.

Елински мистерии в Тракия (опит за археологически прочит)

С., УИ, 2002

И 569


Равдоникас, В.И.

История первобытного общества.

Ленинград, 1948
И 396

Радев, Ради Димитров

Аристотел Историческата съдба на неговата филисофия.

С. УИ, 1989

И 396 (а)

Радев, Р.

Велики философи.

С., 1990


И 749

Радовановић Војслав С.

Зборник по етногр. и фолклорни јужне србје и суседних области+

Скопје, 1931

И 103, 104

Раевъ, И.Г.

Вж. История на стария свят- Ростовцев.

И 2155


Райков, Божидар

Хилендарската кондика от XVIII век.

София- 1998

И 2156


Райчевски, Стоян

Крайбрежна Стара планина. Топоними и хидроними

София, ,,Български бестселър“, 2007

И 900


Рак, И.В.

Мифы древенего Египта.

Санкт-Петербург, 1993

И 1197


Ралиев, Р.

Прабългарите през V-VII в. Изд.”Орбел”, 2005

И 698

Раннохристиянски храм Св. София. Комитет за възстановяване на храм „ Св.София”С., 1996

И 97(а)


Ранович, а.

Восточные провинции. Римской империи.

Москва, 1949

И 97


Ранович, А.Б.

Эллинизм и его историческая роль.

М., 1950

И 2220


Рашев, Рашо

Българската езическа култура VII – IV век

София, 2008

И 602


Рашенов, д-р А.

Месамврийски църкви.

С. 1932

И 20717


Рашенов, д-р Ал.

Месамврийски църкви.

Несебър, 2006

И 2140


Рашев, Рашо

Прабългарите през V-VII в.

В.Търново- 2007
И 614

Раменников, А.М.

Борьба племен Северного Причерноморья с римом в III в. пр. Хр.

M., 1954


И 2208

Ренесансът

прев. от англ.- Владимир Ганев

София, „Захарий Стоянов“, 2007

Инв. Н. 132291

И 492


Ренан, Е.

Марк Аврелий и краят на древния мир.

Пловдив, 1898

И 971, 971(а)

Рехо, Мария

Вж. Георгиева, Румяна – етнология на траките.

С., 1999

И 474


Ривкин, Борис И.

Антично изкуство.

С., 1983

И 7077


Ривкин, Борис И.

В долине алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции.

М., 1969

И 48


Рим, Древний под ред. С.Л. Утченко

Москва, 1950


И 2250

Римски градове в България

Национален музей на българската книга и полиграфия, София, 2007

И 1080


Римски и ранновизантийски градове в България.

Съст. и ред. Р. Иванов

С., 2002

И 438


Римското владичество, късната античност и тракийското наследство.

С. 1980


И 1037

Ростовцевъ, М.

История на стария свят. Т. 1 Изток и Гърция

С., 1932


И 104

Ростовцевъ, М.

История на стария свят. Т. 2 Рим

С. 1937


И 2094

Рънсиман, Стивън

Византийската теокрация.

С. УИ, 2006

И 969

Савинова-Семова, А.Вж. М.Семов; А. Савинова-Семова

От Мусагеница до Кайро.

С., 1997

С 1707


Сборник, Византийский.

Под ред. М.В. Левченко. Москва, 1945

С 147

Сборник в честь семидесятилетия члена-корреспондента АНСССР Н.В. ПигулевскойЭллинистический ближний восток, Византия и Иран.

Москва, 1967

И 2204

Свидетели от вековетеМаринов, Емил

Видин, 2004

Инв. Н. 58115

И 969


Семов, М. и А. Савинова-Семова

От Мусагеница до Кайро. Пътеписи.

С., 1997

И 21517


Семов, М. Бакалов,Г.

Будители народни

С. УИ-2001

И 100


Сергеев, В.

История древней Греции.

М. 1939

И 100 (а)Сергеев, В. С.

История древней Греции.

М. 1948

И 348


Сергеев, В. С.

История древней Греции.

М. 1963

И 100 (в)Сергеев, В. С.

История на древна Гърция. Пред. Под ред. на проф. Хр. Данов

С., 1950

И 148


Сергеенко, М.Е.

Помпей.


1949

И 58


Серкина, Александрина Андреевна

Опыт дешифровки древнейщего китайского письма Надписи на гадательных костях.

М. 1973

И 373


Сидорова, Наталья А.

Афины.


М. 1967

И 2175


Скар, Крис

Хроника на римските императори

Рива, 2008

240 стр.
И 68

Скифские древности(отв. Ред. А.И.Тереножкин)

Киев, 1973

И 619

Славин, Л.М.Древний город Ольвия.

Киев, 1951

И 4857

Снегаров, ИванКратка история на съвременните православни църкви.Т 1

1944


И 485 (а)

Снегаров, Иван

Солун в българската духовна култура.

1937


И 750

Солобјев, д-р Алекс.В.

Заканодателство Стефана Душана цара Ерба и Грка.

Скопљељ 1928

И 2124

Соколов, Г.И.Олимпия.

Москва, 1980

И 971, 971(а)

Спиридонов, Т.

Вж. Георгиева, Р. и др. –Етнология на траките.

С., 1999


И 898

Средновековни лековници и амулети.

Съст. и ред. Анисава Милтенова, Анни Кирилова

С., 1994
И 2212

Станилов, Станислав

Славяните в Първото царство

Изд. Бифрон, С., 2002

128073
И 1036, И 1049, И 2118

Станчева, Магдалина

София от древността до нови времена.

С. 1999

И 1127


Старева, Лилия

Български светци и празници.

Труд, 2005

И 1127 (а)

Старева, Лилия

Български обичаи и ритуали.

Труд, 2005

И 1127 (в)

Старева, Лилия

Български имена и традиции.

Труд, 2006

И 2160


Степанов, Цветелин (съст.)

Българи и хазари през ранното Средновековие

София, 2003

И 438


Стоева, Валерия

Вж. Римското владичество, късната античност и тракийското наследство. 1980

И 20917

Стоун, ЪрвингГръцкото съкровище. Роман за живота на Х. Шлиман.

И 839


Стоянов, Валери

Дипломатика на средновековните извори (Владетелски документи)

С., БАН, 1991

И 1053


Стоянов, Ж.

Историята- идеи и функции.

С. УИ-2001

И 760


Сухачев, николай Леонидович

Историческая перспектива в индоевропеистике К проблеме” индоевропийских древностей”

Санкт-Петербург, 1994

И 1173


Табакова, к.;Т. мишев

Историческо образование. Т.1

И 10247

Табов, Й.Антична България (Нова хронология на Балканите).

С., 2000


И 9357

Таконе, Фернандо

Евгений Босилков. Български епископ мъченик; защитник на правата на бога и на човека.

Русе, 1998

И 31

Тарн, В.


Эллинистическая цивилизация.

М., 1949


И 1008

Тачева, М.

Власт и социум в Римска Тракия и Мизия.

С., 2000


И 1008 (в)

Тачева, М.

Власт и социум в Римска Тракия и Мизия. Кн.2

С., УИ


И 467

Тачева, М.

История на българските земи в древността през елинистическата и римската епоха.

С., УИ- 1997

И 852

Тачева, М. съавт.Вж. Барсело, педро История на древните общества.

1992


И 2149

Тачева, М.

Севт III , Севтополис и Кабиле(341-252г. пр. Хр.) според епиграфските и нумизматичните данни.

София, 2000

И 2063 (а)

Тачева, М.

Царете на древна Тракия. Кн.1

И 4487


Тачева-Хитова, М.

История на източните култове в Долна Мизия и Тракия V в. пр. Хр.- IVв.

С., 1982

И 847


Текстове и документи по история на България.

Вж. Матанов, Хр.


: documents
documents -> Аэробус а-320 Самолет а-320 — флагман семейства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов европейского концерна Airbus. Самолет полностью сертифицирован для полетов в России и за рубежом. Технические характеристики
documents -> Эффективность применения коллоидной фитоформулы ангиомега комплекс в кардиологии
documents -> 2015 жылдың қазан айының репертуары
documents -> I. 2013-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
documents -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
documents -> Қызылорда облысы әкімінің 2013 жылға арналған Іс-қимыл жоспары


1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет