“Жаратылыстану” факультеті


“Жаратылыстану” факультетібет7/8
Дата02.05.2016
өлшемі0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Жаратылыстануфакультеті

Жалпы математика жєне физика” кафедрасы

Физикалық приборлар” пєні бойынша
050110 – физика мамандыќтарыныњ студенттері ‰шін
Студенттердің өзіндік жұмысы

(СӨЖ)

Жетісай – 2006 жСӨЖ – ТАҚЫРЫПТАРЫ.
Тақырыптар, тапсырмалар

Әдебиеттер

Сағат саны

1

Өлшеудегі қателіктер және

олардың түрлері1

2

2

Интерполяция және экстраполияция , оған мысалдар.

4

2

3

Ғылым әдістері


4

2

4

Ғылымдағы өлшеулердің

ролі


4

2

5

Физикадағы формулалар, қатынастар, пропорциялар және графиктердің қолданылуы

4

2

6

Мектеп физикалық эксперименттерінің түрлері.Демонстрацияларды өткізу әдістемелері мен қою техникасы.

5

2

7

Демонстрацияның және лабораториялық жұмыстарды өткізудегі қауіпсіздік техникасы.

5

2

8

Лабораториялық жұмыстар мен физикалық практикумдағы білімдегі ролі.

5

2

9

Дененің массасын анықтықпен өлшеу

(тарту)


6

2


10

Вестфаль таразысы және ареометрмен сұйықтықтар тығыздығын анықтау.

5

2

11

Кинематика және динамика

приборлары.5

2

12

Динамика заңдарын зерттеуші

приборлар.5

2

13

Динамиканың 1-ші заңына

эксперименттері.5

2

14

Динамиканың 2-ші заңына

эксперименттері5

2

15

Динамиканның 3-ші заңына

эксперименттер.5

2
Барлығы

30


Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ғылым министрлігі
Сырдария” университетіЖаратылыстану” факультеті

Жалпы математика жєне физика” кафедрасы

Физикалық приборлар” пєні бойынша

050110 – физика мамандыќтарыныњ студенттері ‰шін
Оќытушыныњ басшылыѓымен студенттіњ µзіндік ж±мысы

(ОБС¤Ж)

Жетісай – 2006 жОБСӨЖ – ТАҚЫРЫПТАРЫ.
Сабақтың тақырыбы мен мазмұны

Бақылау түрі

Сағат

саны


1

Айналмалы қозғалысты үйрену:

Мазмұны: 1. Айналмалы қозғалыс параметрлері

2.Айналмалы қозғалыстағы күш

3. Айналмалы қозғалысты үйрену құрылғысы1

1

12

Сызықтық импульстің сақталу заңы

Мазмұны: 1. Теориялық мәлімет.

2. Жұмыстың мақсаты.

3. Эксперимент приборлары және жабдықтары.Жұмыстың сапалы орындалын тексеру 2

1
1


3

Тахометр:

Мазмұны: 1. Спидометрдің түзілісі және істеу принципі. 2. Тахометр және оның істеу принципіБақылау жұмысы 3

1
1


4

Сағаттар:

Мазмұны: 1. Сағаттың түзілісі және оның түрлері. 2. Механикалық, кварцтық және басқа да сағат түрлерінің блок схемасы.Формула және теңдік арқылы есеп жүргізе білу

1
1


5

Буссоль

Мазмұны: 1.Буссоль түзілісі және қолданылу саласы 2. Буссоль мен тәжірибе жүргізуТеорилық және прак-тикалық бі-лімдітексеру

1
1


6

Датчиктер

Мазмұны: 1. Термопара, фотодиод.

2. Заряд датчигі.

3. Жарықталыну датчигі және т.б.Бақылау жұмысы

1
1


7

Ақпараттарды шығарып алу тәсілдері

Мазмұны: 1. Аналогты

2. Цифрлы


1

1

18

Приборлардың параметрлері

Мазмұны: 1.Сезімталдығы және оның шегі

2.Анықтық класы.

3. Уақыт тұрақтылығы және жұмысқа жарамдылық

уақыты


2

1
1


9

Штангенциркуль мен микрометр:

Мазмұны: 1.Штангенциркуль және онымен өлшеулер жүргізу.

2. Микрометрде өлшеу


3

1
1


10

Микроскоп

Мазмұны: 1. Микроскопта өлшеулер жүргізу. 2. Микроскоп түзілісін үйрену4

1

111

Бұрышты өлшеу

Мазмұны: 1. Транспортир және онымен бұрышты өлшеу 2. Үш өлшемді прибор5

1

112

Дене массасы мен центрге тартқыш күштің бұрыштық жылдамдыққа тәуелділігі.

Мазмұны: 1.Айналмалы қозғалыстағы масса мен үдеудің және қашықтықтың өзара байланысы

2. Бұрыштың жылдамдық арқылы центрге тартқыш күштерді анықтау . (7-эксперимент)


2

1

113

Айналыстағы дененің инерциясы

(10-эксперимент)

Мазмұны: 1. Центрден тепкіш регулят-ор. 2. Центрден тепкіш құрытқыш


3

1
1


14

Статика элементтері

Мазмұны: 1. Күштерді қосу.

2. Ауырлық центрі


4

1

115

Орнықтылық және оның түрлері

Мазмұны: 1.Тепе-теңдік.

2.Орнықтылық және оның түрлері.


1

1

1


Барлығы
30


Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Э.В. Бурсиан . Физические приборы. М, “Просвещение ”,1984

 2. И.П. Шахмаев и др. Физический эксперимент в средней школе. М, “Просвещение”, 1991

 3. Е.С. Обедков. Ученический эксперимент.

 4. Л.Эллиот, У.Уилкокс Физика. М,”Наука”, 1967.

 5. А.А.Марголис и др. Практикум по школьному физическому эксперименту. Москва, “Просвещение”, 1968.

 6. М.А. Юрьев и др. Практикум по физике . М., “Высшая школа”, 1962.Қосымша:

1.В.И.Иверонова . Физикадан практикум Ташкент, 19602.Ташкентское землетрясение 26.04.1966г. Ташкент, “Фан”,1971.

Бақылау сұрақтары:

 1. Прибор дегеніміз не?

 2. Приборларларды классификациялау.

 3. Спидометрді вольтметрден қандай белгісімен ажырату мүмкін?

 4. Ақпараттық жүйеге мысал келтір.

 5. Приборлардың қайсы түрлеріне көшпелі (автономды ) делінеді?

 6. Өлшеу деп неге айтылады? Оған мысалдар келтір.

 7. Өлшеу бірліктерің келіп шығуы.

 8. Қандай өлшеуіш приборларды білесіз?

 9. Тікелей өлшейтін приборларды атаңыз?

 10. Термометр физика бөлімдерінің қайсы заңдарына негізделіп жасалған?

 11. Аналогты және цифрлы приборлардың сипаттамасы.

 12. Интегралдаушы приборда қандай кернеу пайда болады?

 13. Дифференциялдаушыда ше?

 14. Шкала түрлері.

 15. Өлшеуіш приборлардың структуралық схемасы неше блоктан тұрады?

 16. Прибор сезгірлігінің өлшем бірлігі қанша ?

 17. Прибордың сезгірлік шегі деп неге айтылады?

 18. Прибордың дәлдік шкаласы және оның формуласы .

 19. Абсолют қателікті прибордың дәлдік шкаласы арқылы қалай табамыз?

 20. Демпфер қызметі не ?

 21. Прибор паспорты не?

 22. Өлшеуіш микроскоппен проектордың ерекшелігі ?

 23. Компаратор ,катетомер нені өлшейді ?

 24. Нивелир қандай прибор ?

 25. Локатор қызметі және түзілісі ?

 26. Өте кіші қашықтықтарды қалай өлшейді ?

 27. Бұрышты өлшеуіш приборларға қандай приборлар кіреді ?

 28. Гониометр не?

 29. Буссоль мен компастың ерекшелігі неде?

 30. Гироскоп не үшін қолданылады?

 31. Мензурка мен бюреткалар нені өлшейді?

 32. Газды көлем өлшегіштер қай заңға сүйенген?

 33. Сағат деп неге айтылады?

 34. Атомдық сағаттың істеу принципі?

 35. Частотометр не?

 36. Газ-су сарыпталуын не өлшейді?

 37. Көшуді өлшейтін датчиктер түрі?

 38. Тензодатчик деп қандай приборларға айтылады?

 39. Пъезодатчиктер деп қандай приборларға айтылады?

 40. Дистанционды(қашықтықтан) басқару қалай жүргізіледі?

 41. Спидометр нені өлшейді ?

 42. Тахометр деп қандай приборға айтылады?

 43. Радарлы және лазерлі спидометрлердің істеу принциптері қандай эффектке негізделген ?

 44. Акселерометр қандай прибор?

 45. Интегралдау құрылмасы не үшін істетіледі ?

 46. Виброметрден сейсмографтың қандай ерекшелігі бар?

 47. Дыбыс не деп неге айтылады?

 48. Қандай дыбыс көздерін білесіз?

 49. Дыбыс күшейткішінің негізгі характеристикалары нелер?

 50. Рупор не?

 51. Микрофон деп қандай приборға айтылады?

 52. Гидрофон не?

 53. Микрофонның қандай параметрлері бар?

 54. Электрофон нелерден түзілген?

 55. Магнитафон қалай істейді?

 56. Дене салмағы деп неге айтылады?

 57. Динамометр мен рычагты таразылардың ерекшеліктері не де?

 58. Ричагты таразының сезгірлігі неге тәуелді?

 59. Безмен деген сөздің мағынасы не?

 60. Микротаразы қандай түзілген?

 61. Қатты дене тығыздығын қалай анықтау мүмкін?

 62. Сұйықтың тығыздығын қалай анықтау мүмкін?

 63. Ареометр қандай прибор?

 64. Салмақсыздық кеңістікте массаны қалай өлшейді ?

 65. Гидростатикалық таразы дегенде нені түсінеміз?

 66. Обербек маятнигі нені өлшейді?Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі.
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рол оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты – өз бетінші дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғаннан, оқытудың негізгі формасы – студентпен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студентпен салыстырса керісінше өзімен–өзі салыстырмалы. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау оның жжіберген катесіне жазалау емес, жетістігін мақтау көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттің білімін бағалау жүйесі Silabus оқыту бағдарламаларға міндеті элемент болып кіреді.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгерімі мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің балмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз.


Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағдарламаның проценттік мазмұны

Бағдарламаның дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100
А–

3.67

90-94

Өте жақсы

В+

3.33

85-89
В

3.0

80-84

Жақсы

В–

2.67

75-79
С+

2.33

70-74
С

2.0

65-69
С–

1.67

60-64

ҚанағаттанарлықР+

1.33

55-59

О

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарсыз

Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> Лекция : 15 сағат обсөЖ : 15 сағат Барлық сағат саны : 45 сағат Қорытынды бақылау : емтихан, 4 семестр
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Хор жүргізу” пәні бойынша 5В010600-“Музыкалық білім” мамандығының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен
Sillabus -> Арнайы семинар: “Абайдың ақын шәкірттері” пәні бойынша
Sillabus -> Лекция:: 18 сағат Семинар: 16 сағат СӨЖ: 11 сағат Барлық сағат саны: 45 сағат
Sillabus -> Лекция:: 34 сағат Семинар: 34 сағат СӨЖ: 22 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Sillabus -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Sillabus -> Лекция: 18 Семинар: 16 СӨЖ: 11 Барлық сағат саны: 45
Sillabus -> Лекция : 30 сағат обсөЖ : 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат Аралық бақылау саны 2 60 балл


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет