Жұмыс бағдарламасы Басылым №1 «Санитариялық микробиология» пәнінің 051202 -«Ветеринариялық санитария»Дата30.04.2016
өлшемі207.29 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК


042-14-4-03.01.20.48/01-2011


ПОӘК

«Санитариялық микробиология» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


Басылым № 1


« Санитариялық микробиология »

пәнінің


051202 -«Ветеринариялық санитария» мамандығына арналған

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2011


Алғы сөз1 ДАЙЫНДАЛДЫ


Құрастырушы- Есенгелді Омарбеков , ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, «Ветеринариялық санитария »кафедрасы «__»________20__жыл

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама «_____» __________20 _ жыл, №____

Кафедра меңгерушісі ____________E.Омарбеков
2.2 Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде

Хаттама «_____»__________ 20 __жыл, №_____

Төрайымы ___________________ Г.Нұржанова

3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «___» ____________20__ жыл, №_____

ОӘК төрағасы__________________Б.Рскелдиев

4 БІРІНШІ БАСЫЛЫМ «___»_______20 ж
Мазмұны


1 Пайдалану аймағы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс жоспарының мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

8 Әдебиеттер

1 ПАЙДАЛАНУ АЙМАҒЫ


«Санитариялық микробиология » пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен 051202 - «Ветеринарлық санитария» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, қажеттілігімен, актуальдығымен, саясатымен таныстырып, қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқудағы басшылыққа алатын негізгі құжат болып саналады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Санитариялық микробиология » пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады және ол мына құжаттардың талабына сай құрастырылған:

- университеттің СТУ 042-РГКП-СГУ-8 -2007 және ДП 042-08.10.10.12-2007 стандарттарына және элективті пәндер каталогіне (каталогке қосымша, хаттама №4,27.03.2009)сүйене отырып жасалынған
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама

Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған санитариялық микробиология пәні ветеринариялық микробиология және вирусология негіздерін ескере отырып, зерттеулер жүргізеді Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған санитариялық микробиология пәні заманымыздың талабына сай әртүрлі мәселелерді, әдістемелік мақсаттарды қарастырады. Микробтар мен вирустар экологиясына, сыртқы ортаны микробиологиялық және вирусологиялық бағалау әдістеріне, жалпы экология, биотоп, микробиоценоз түсініктеріне көп көңіл бөледі. Экожүйе жөнінде түсініктеме беріп шектейді.Геосфера, гидросфера, атмосфера, қойнауларының зардапты және санитарлық көрсеткіш микроорганизмдермен ластануын айқындайтын әдістер зерттелінеді.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты және міндеттері– студенттерді тамақ өнімдерінде әр түрлі өзгерістер туғызатын микроорганизмдерді терең қарастыру, оларды анықтау жолдарын меңгеру, олардың морфофизиологиялық ерекшеліктерін, олардың сыртқы ортада таралуын, жануарлардың инфекциялық ауруларындағы, жалпы биологиялық мақсаттарды шешудегі, ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласындағы және сыртқы ортаны қорғаудағы рөлін жете түсіндіру

Пәнді оқытудың міндеттері -студенттерді микробиологиялық зерттеу әдістеріне үйрету; алынған нәтижелерге ветеринариялық-санитариялық бағалауға бейімдеу;жануарлар өнімдері микрофлорасын, олардың зардапты микробтармен және вирустармен зақымдануын анықтауға және сонымен қатар жануарлар өнімдерін консервілеу және бағалау әдістеріне, залалсыздандыруға ( стерилизация) және дезинфекциялауға көп көңіл бөлу;зертханалық сабақтарда зардапты микробтар мен вирустардың және санитарлық көрсеткіш микробтар морфологиясы мен биологиясына, оларды анықтау әдістеріне көңіл бөлу.Студенттерді микробиологиялық және вирусологиялық зерттеу қызметтеріне дайындау.3.3 Санитариялық микробиология пәнін оқыған студент мына талаптарға сай болуы керек:

Санитариялық микробиология курсын оқып біткеннен кейін студент тамақ өнімдерінің ақаулықтарын тудыратын микробтардың биологиялық ерекшеліктерін; сүт және ет өнімдерінің микробтармен ластануының дәрежелік көрсеткіштерін білуі керек.

Сүт, сүттен алынатын өнімдердің, ет, еттен дайындалатын өнімдердің, жұмыртқа, арадан алынатын өнімдердің (бал, тозаң, прополис, шырыш, аналық сүт, ара уы), ет пен балықтан дайындалған консервілерді тексерудің санитариялық- микробиологиялық негізгі әдістерін жақсы білуі керек.

Сонымен қатар тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның вирустар- таныстырып тиімділігін анықтау жолын білуі керек.

Санитариялық-гигиеналық сұрақтарды шешуде, нақтылап айтқанда –судың, ауаның, топырақтың, тамақ өнімдерінің санитариялық деңгейін анықтай білуі керек.

Әртүрлі объектілерді залалсыздандырудың әдістеріннен мағұлматты болу және тамақ өндірісінде істейтін жұмыскерлердің жеке бас гигиенасы бақылауды білу керек3.4 Пәннің пререквизиттері :микробиология және вирусология

3.5 Пәннің постреквизиттері эпизоотология ветеринариялық санитариямен, ветеринариялық гигиена, ветеринариялық санитариялық сараптау

Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (кесте 1)
1- кесте - Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

курс

семестр

кредит

Дәріс (сағ)

Практик (сағ)

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

3

6

3

15

30

45

45

135

емтихан

4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
2 - кесте Пәннің мазмұны. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлуДәріс тақырыптары және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәрістер

1.Санитариялық микробиологияның мақсаты.Сыртқы орта объектілерін санитарлы-гигиеналық бағалаудың микробиологиялық көрсеткіштері

А).Объектінің жалпы миикробтық ластануы.

Б).Санитарлы-көрсеткіш микроорганизмдер


1

Толысбаев Б.Т., және т.б-Ветеринариялық санитарлық микробиология, Алматы-2008; Любашенко С.Я. Санитарная микробиология. –М.1980

Поляков А.А.Ветеринарная санитария, -М.19792.Зооантропонозды инфекциялардың қоздырғыштары.

Топалаң,лептоспироз, туляремия, эризипелоид,листериоз, бруцеллез, маңқа, туберкулез, аусыл, орнитоз. Қысқаша сипаттамасы, морфологиялық, культуральдік, биохимиялық қасиеттері. Диагностикасы, профилактикасы.1

___ // _____

3.Тағамдық токсикоинфекциялар

А)Тамақ токсикоинфекциясының қоздырғыштары.(сальмонеллалар,эшерихиялар, протейлар-Токсин түзуі, антигендік құрылысы, патогендігі.Диагностикасы. Профилактикасы.1

___ // _____

4.Тамақ тосикоздарының қоздырғыштары (патогенді стафилококкалар, стрептококкалар, ботулизм қоздырғышы- Токсин түзуі, антигендік құрылысы, патогендігі.Диагностикасы. Профилактикасы.


1
5.Ет микробиологиясы

Еттің микроорганизмдермен ластану көзі және жолдары.Тоңазытқышта сақтаған еттің микрофлорасы.Еттің ақаулықтары (кілегейленуі, шіруі, қышқылдық ашуы,пигменттенуі,көгеруі, жарқырауы).Мұздатылған ет микробиологиясы.Етті тұздағанда микрофлорасының өзгеруі1

___ // _____

6.Шұжық микробиологиясы

Тартылған еттің микроорганизмдермен ластану көзі және жолдары.Пісірілген,жартылай ысталған және ысталған шұжықтың микрофлорасы.Шұжықтардың ақаулықтары (шіру, қышқылдану көгеру)1

___ // _____

7.Ет консервілерінің микробиологиясы

Консервленетін өнімдердің микрофлоралар көзі.Өнімнің сапасына консервлегенде қалған микробтардың әсері.Консервілердің ақаулықтары (ісінуі, қышқылдануы,сульфиттік бүліну)1

___ // _____

8.Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерінің микробиологиясы

Жұмыртқаның микроорганизмдермен ластану көзі және жолдары.Жұмыртқаны сақтағанда ондағы микроорганизмдердің өсуі.Тоңазытылған жұмыртқа ұнтағындағы микроорганизмдер.1

___ // _____

9.Сүт микробиологиясы

Сүттің алғашқы микрофлорасының көзі. Сүтті сақтағандағы микроорганизмдердің өсу фазалары.Сүттегі микробтар санын азайту әдістері. Сүт ақаулықтары.
1

___ // _____

10.Сүт өнімдерінің микробиологиясы

Сүтқышқылды өнімдердің алғашқы микрофлоралар көзі. Сүтқышқылды өнімдердің ақаулары.Майдың, сырдың, сүт консервілерінің, балмұздақтың микролоралары. Ақаулары.1

___ // _____

11.Балық және балық өнімдерінің микробиологиясы.

Балық микрофлорасы. Балықты сатағанда және өңдегенде ондағы микроорганизмдердің өзгеруі. Балықты зерттеу әдістері. Балық ақаулықтары.1

___ // _____

12.Ет-сүт өнімдерін өдіруді санитарлық микробиологиялық бақылау

Өндірісті санитарлық-гигиеналық бақылау.Дайын өнім мен техникалық процесті бақылау.1

___ // _____

13.Тері-былғары шикізатының және жүннің микробиологиясы.

Жас терінің микроорганизмдермен ластану көзі.Теріні консервілеу тәсілдері.Ақаулықтары. Жүн микрофлорасы.Тері-былғары шикізаты- адам, жануарлар ауруларының көзі.1

___ // _____

14. Қи микробиологиясы

1

___ // _____

15.Тамақ өнімдерін бактериологиялық талдау әдістері(ет, сүт, балық, су, ауа, топырақ-МЕСТ). Шолу дәрісі.

1

___ // _____

Жиыны

15сағ
Практикалық сабақтар

1.Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдердің негізгі көрсеткіштері.

Санитарлы-көрсеткіш микроорганизмдердің морфологиялық, культуральдік және биохимиялық қасиеттерімен танысу.2

Нецепляев С.В. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения.-М.,1990

2.Зооантопоноздар қоздырғыштары

Зооантропоноз аурулар қозырғыштарының морфологиялық, культуральдік және биохимиялық қасиеттерімен танысу.2

-//-

3.Тамақ өнімдерінің ақаулықтарын тудыратын қоздырғыштардың қасиеттерін қарастыру

Тамақ өнімдерінің ақаулықтарын тудыратын қоздырғыштардың морфологиялық, культуральдік және биохимиялық қасиеттерімен танысу.2

-//-

4.Тағамдық токсикоздар мен токсикоинфекция қоздырғыштарының қасиеттерін қарастыру

Энтеротоксигенді стафилококктардың, стрептококктардың, ботулизмнің, токсикоинфекция қоздырғыштарының (сальмонелла, ІТТБ, протеус, перфрингенс, сереус) морфологиялық, культуральдік және биохимиялық қасиеттерімен танысу.2

-//-

5.Еттің балғындығын анықтау. Етті бактериологиялық зерттеу.

Ет, шұжық және консервлерді микробиологиялық бақылау әдістерімен танысу.2

-//-

6.Шұжық өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Шұжықты микроскопиялық және бактериологиялық бақылау әдістерімен танысу2

-//-

7.Ет консервілерін микробиологиялық зерттеу

Консервілерді микроскопиялық және бактериологиялық бақылау әдістерімен танысу2

-//-

8.Аралық бақылау

2

-//-

9.Сүтті микробиологиялық зерттеу.

Сүтті микроскопиялық және бактериологиялық зерттеу әдістерімен танысу2

-//-

10.Сүт өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Сүтқышқылды өнімдерді және ашытқыны микробиологиялық зерттеу әдістерімен танысу.2

-//-

11.Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерін микробиологиялық зерттеу .

Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерінен зерттеуге сынама алу және оларды микробиологиялық бақылау әдістерімен танысу2

-//-

12.Балық және балық өнімдерін микробиологиялық зерттеу.

Балық және балық өнімдерінен зерттеуге сынама алу және оларды микробиологиялық бақылау әдістерімен танысу2

-//-

13.Өндірісте қолданылатын құрал-жабдықтарды, ыдыстарды және жұмысшылардың қолын санитарлы-микробиологиялық бақылау.

Тамақ кәсіпорнында жұмыс істейтін жұмысшылардың қолын,техникалық ыдыстарды, жабдықтарды санитарлы-микробиологиялық бақылау әдістерімен танысу2

-//-

14.Дезинфекцияның сапасын бақылау.

Дезинфекцияда қолданылатын әртүрлі ерітінділердің әсерін анықтау.2

-//-

15.Қорытынды бақылау

2

-//-

жиыны

30 сағ
5 Студенттердің өздік жұмыстарының жоспары және мазмұны

Кесте 5
Тақырыптың аты

Тақырыптың мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

1

Тамақ өнімдерінің және мал азықтарының микробиологиясы.

1.Қолданылуына байланысты қоректік орталардың жіктелуі.

2.Қоректік орталардың сапасын бақылау әдістері.

3.Лабораторияда қоректік орталарды дайындау. Пайдалануға әзірлеу.


Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты МЕСТ ИСО 11133-1-2008

2

Ет.Етті бактериологиялық талдау

1.Сынама алу әдістері.

2.Аппараттар, материалдар, реактивтер және қоректік орталар.

3.Зерттеуге дайындау.

4.Зерттеуді жүргізу

4.1 Бактериоскопиялық зерттеу

4.2 Аэробты бактерияларды бөлу (топалаң, тілме, листериоз, пастереллез қоздырғыштары; коккалар тобы, сальмонелла және ішек таяқшасы-эшерихиялар)

4.3 Флуоресценттік реакция көмегімен тілме, листериоз, сальмонеллез қоздырғыштарын жедел табу.

4.4 Анаэроб бактерияларды табу әдісіМемлекетаралық стандарт. ГОСТ 21237-75.Москва. Стандартинформ,

2005


3

Ауыз су.Санитарлық-бактериологиялық талдау

1.Суды алу, сақтау және тасымалдау әдістері

2. Аппараттар, материалдар, реактивтер және қоректік орталар.

3.Зерттеуге дайындау.

4.Зерттеуді жүргізу
Мемлекетаралық стандарт. ГОСТ 18963-73.Москва. Стандартинформ,

20066 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
3-кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасыТақырып

Көрнекі құралдар,ТҚЖ,

плакаттарӨздік жұмыс сұрақтары

Бақылау түрі

ДәрістерЗертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

1.Санитарлық микробиологияның мақсаты

1.Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдердің негізгі көрсеткіштері

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


2.Зооантропонозды инфекциялардың қоздырғыштары

2.Зооантопоноздар қоздырғыштары

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


3.Тағамдық токсикоинфекциялар

3.Тамақ өнімдерінің ақаулықтарын тудыратын қоздырғыштардың қасиеттерін қарастыру


Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


4.Тағамдық токсикоздар

4.Тағамдық токсикоздар мен токсикоинфекция қоздырғыштарының қасиеттерін қарастыру

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


5.Ет микробиологиясы

5.Еттің балғындығын анықтау. Етті бактериологиялық зерттеу.

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


6.Шұжық микробиологиясы

6.Шұжық өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


7.Ет консервілерінің микробиологиясы

7.Ет консервілерін микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


8.Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерінің микробиологиясы

8 Аралық бақылау

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


9.Сүт микробиологиясы

9.Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


10.Сүт өнімдерінің микробиологиясы

10.Сүтті микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


11.Балық және балық өнімдерінің микробиологиясы

11.Сүт өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


12.Ет-сүт өнімдерін өдіруді санитарлық микробиологиялық бақылау

12.Балық және балық өнімдерін микробиологиялық зерттеу

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


13.Тері-былғары шикізатының және жүннің микробиологиясы

13.Өндірісте қолданылатын құрал-жабдықтарды, ыдыстарды және жұмысшылардың қолын санитарлы-микробиологиялық бақылау

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


14.Қи микробиологиясы

14.Дезинфекцияның сапасын анықтау

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест


15.Тамақ өнімдерін бактериологиялық талдау әдістері(ет, сүт, балық, су, ауа, топырақ-МЕСТ). Шолу дәрісі.

15.Қорытынды бақылау

Плакаттар,

Слайдылар,

препараттар,

микроскоп


Ауызшажазбаша

тест7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

4-кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі
Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар

Саны

Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

2

3

4

1.Толысбаев Б.Т.,Бияшев Қ.Б., Мықтыбаева Р.Ж...Ветеринариялық санитарлық микробиология Оқулық.-Алматы-2008


25

11

100

2.Любашенко С.Я.Санитарная микробиология.-Москва,1980.


7

11

63

3. Нецепляев С.В.,Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. Москва,1999


10

11

90

4.Поляков А.А. Ветеринарная санитария. –М.: Колос, 1979.25

11

1008 Әдебиеттер
Негізгі

1Толысбаев Б.Т.,Бияшев Қ.Б., Мықтыбаева Р.Ж...Ветеринариялық санитарлық микробиология Оқулық.-Алматы-2008

2.Костенко Ю.Г.., Нецепляев С.В., Гончарова Л.А.Основы микробиологии, гигиены и санитарии на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности. –М.:-легкая ипищевая промышленность.-1984

3. Нецепляев С.В.,Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. Москва,1999

4.Любашенко С.Я.Санитарная микробиология.-Москва,1980.

Қосымша

1.Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. Микробиология мяса и мясопродуктов. –Москва, 2000.2.Поляков А.А. Ветеринарная санитария. –М.: Колос, 1979.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет