Жұмыс бағдарламасы «Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу»Дата03.05.2016
өлшемі210.81 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 денгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-05.01.20.65

/02-2008


ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

«Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу»


_______ № _____ басылым
ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«ГИДРОГАЗ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ЖЫЛУ-МАССА АЛМАСУ»

050731 – «Тіршілік қауіпсіздігі» мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2008
Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН
ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «__» ________ 2008 ж.

Койбагаров С.Х., доцент міндетін атқарушы «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.

«____» __________ 2008 жылы, № __ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ М.К. Мукушева.
2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

«____» __________ 2008 жылы, № __ хаттама.


Төрағасы ______________
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға рұқсат берілді.

«____» __________ 2008 жылы, № __ мәжілісхат.
ОӘК төрағасы _____________ А.А. Молдажанова
Алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.
Мазмұны
1 Жалпы ережелер..............................................................................................4

2 Пәндерді окып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар..............................6

3 Курс форматы және саясаты...........................................................................8

4 Баға қою саясаты.............................................................................................8

5 Пәндердін мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.........9

6 ОСӨЖ жөне СӨЖ мазмұны..........................................................................10

7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі.........................................12

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы – Койбагаров Самат Хариевич, доцент міндетін атқарушы.

Кафедра – Техникалық физика жән жылуэнергетика.

Байланыс ақпараты – тел: 35-46-02, №9 ғимарат, №201 кабинет.

Сабақты өткізу орны – дәрісхана № 209

Пәннің аталуы - «Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу»Берілген пән бойынша кредиттер саны – 3;


    1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):

1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірмеКурс

Семестр

Кредиттер

ДР,

(сағ.)


ПС,

(сағ.)


ЗХ,

(сағ.)


ОСӨЖ,

(сағ.)


СӨЖ,

(сағ.)


Барлығы,

(сағ.)


Қорытынды бақылау

дың нысаны3

5

2

15

15

15

45

45

135

Емтихан

1.3 Пән мазмұнының қысқа сипатталуы


Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу пәні қазіргі инженерлерді дайындау үшін қажетті, техника ғылымдарының ажырамас бөлігі болады. Тәжірибе жүзінде халық шаруашылығының барлық салалары теориялық гидромеханиканың сұрақтарын, гидроқондырғыларды пайдалануды және сұйық пен газдар қатнасатын барлық технологиялық процестерді қосады. Сондықтан гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу атомдық энергетикада, кеме жасауда, өнеркәсіптік жылуэнергетикасында, гидроэнергетикада, гидроқұрлыс салуда және т.б. жұмыс істейтін инженерлерді дайындау кезінде ерекше орын алады.
1.4 Гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасу пәнін оқудың мақсаты сұйық қозғалысы мен тепе-теңдік заңдарын, гидравликалық процестердің маңызынан және жылу энергиясының берілуі мен өзгеру процестерінің физикалық маңызы қандай екендігінен түсініктер қалыптастыру. Гидравликаның негізгі жағдайлары, әртүрлі гидравликалық және жылулық машиналар мен аппараттардың жұмысын анализдеу және есептеу әдістерін оқып үйрену, студенттерде гидрогаз динамикасы және жылу-масса алмасудан ғылыми түсінік қалыптастыру.
1.5 Пәнді оқып үйренудің міндеті келесідей білімді меңгергенде ашылады. Олар: сұйық қозғалысы және тыныштық заңдары; жылу энергиясын механикалық энергияға түрлендіру теориясын білу қажеттілігі; жылу беру теориясы; құбылыстардың физикалық маңызын білу қажеттілігі.
1.6 Курсты оқып үйрену бойынша талаптар
білу қажет:

сұйық қозғалысы мен тепе-теңдік заңдарын;

құбырларда, каналдарда сұйықтар мен газдар қозғалысын есептеуді;

жылу энергиясының берілуі мен өзгеру процестерін;

жылу және масса алмасу есептерінің қойылымы және оларды шешуді.

пайдалана білу қажет:

температура мен қысым өлшеуіш құралдарын қолданып, жылутехникалық өлшеулерді жүргізуді;

сұйық пен газдардың жылдамдығы мен шығынын құралдарын пайдаланып, өлшеулер жүргізуді;

жылуфизикалық мінездемелерін анықтаудың тәжірибелік әдістерін.меңгеру қажет:

тәжірибелілік жұмыстарды жобалауды мен жүргізуді, және зерттеу әдістерін.қолдана білу қажет:

тәжірибемен алынған нәтижелерді бір күйге келтіру дағдыларын.түсіну қажет:

гидромеханика заңдарын, жылу-масса алмасу мен энергияның түрлену заңдарын.түсінігі болу қажет:

сұйық қозғалысы мен тепе-теңдік заңдарын практикалық есептерді шешуге қолданудан;

денелер арасында жылу берілуді және оның таралуын практикалық есептерді шешуге пайдаланудан.

ие болу қажет:

сұйық қозғалысы, жылу және масса алмасу заңдарынан түсінігі және білімі.

1.7 Курстың пререквизиты
- физика;

- математика;

- инженерлік графика және сызба геометрия;

- химия;


- бағдарламалау.
1.8 Курстың постреквизиты
- тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау;

- өндіріс және технологиялық процестер.2 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
Студенттің берілген пәнді оқып үйренуін қамтамасыз ететін кеңестер мен түсіндірмелер жиынтығы. Кеңесті жасаған кезде, курстың бір бөлігін студенттің өздік оқып үйренуімен жүретінін ескеру керек. Әдістемелік кеңестің мазмұны:

а) Пәнді оқып үйренуге қажетті уақытты жоспарлауға және оны ұйымдастыруға керекті ақыл-кеңестер.

Бұрын пәннің теориялық бөлігіне бөлінген жалпы сағат санының 60-70%-і бөлігі қарастырылса қазір оған небәрі 15-30 % қана, ал қалған 70-85 %-і студенттің оқытушының қадағалауымен жүретін өздік жұмысына (ОСӨЖ) және тек студент өзі ғана жасайтын СӨЖ (студенттің өздік жұмысы) жұмсалатының ескерту керек.

Дәріс – оқудың ең маңызды түрі. Ғылыми- техникалық ақпаратдың көлемі күннен күнге өскендіктен, дәрістің мазмұнын кеңейтіп және оған қойылатын талапты да жаңартып, жақсартып отыру керек. Дәрістің студенттің пәнді оқып үйренуін ұйымдастыруға тигізетін пайдасы көп. Бірақ діәріс алушы дәріске иек артып алмауы шарт. Дәріс өздік жұмысты алмастыра алмайды. Сондықтан студент дәріске өз бетімен дайындалуы керек. Ол оқулықтан немесе басып шығарылған дәрістер жинағынан дәрістің мазмұнымен танысып, оны ар қарай дамытып конспект жазуы керек. Барлық дәріске дайындалу уақыты кемінде 20-40 минуттан кем болмауы қажет. Бұл уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Практикалық сабаққа және зертханалық жұмысқа дайындық пәнді оқып үйренуде студенттің білімінің жетіле беруіне қол жеткізеді.

Екі сағаттық практикалық сабақтың кемінде бір сағат дайындалу керек. Практикалық сабаққа дайындықты тексеру әр сабақтың басында болатынын студент білуі керек. Практикалық сабақта көрсетілген өздік жұмыстың творчествалық элементі ескерусіз қалмайтының студент білуі керек. Практикалық сабақта есепті әр студент оқытушының қадағалауымен өзі жеке шығарады. Студенттің жұмысы аралық үлгерімді тексеру арқылы жүреді, сондықтан студент әрбір жіберілген (босатылған) сабақтың оған тигізер залалы үлкен екенін естен шығармауы керек.

в) Оқу әдістемелік кешеннің (ОӘК) материалдарын пайдалануға арналған кеңес.

Студент оқу материалдарымен бірінші рет таныса отырып, оның берген жаңалықтарын, ерекшелік нысандарын қабылдап, сол арқылы пәннің негізгі жағдайын түсінуі керек.

Оқу процесіндегі негізгі рольге оқытушының материалдарды түсіндіруі және пайдаланылатын көрнекті құралы жатады. Ары қарай жаңадан алынған ақпарат бұрынғы алынған білімдермен араласып, олардың арасында пайдалы байланыс құралына айналады. Сонда барып студентте оқытылатын пән бойынша белгілі бір түсінік (ұғым) пайда болады.

Студент оқу пәнінің негізгі ережелерін және заңдылықтарын иеленіп, оқу материалдарын жалпы түрде меңгеріп оны күнделікті жұмыста, өмірде пайдалануға дайын тұрады.

г) Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарымен жұмыс істеуге арналған кеңес.

Егер студент берілген материал көрсетілген оқулықта жеткіліксіз түрде берілген деп есептесе немесе онда берілген материалды оқып зерттеу қиын екенін білсе, онда ол берілген басқа оқулықтардағы немесе қосымша құралдардағы материалдарды пайдалану керек. Жақсы оқулықты дұрыс таңдаудың алатын орны зор. Сондықтанда оқулықтар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Егер негізгі оқулықтарда берілген материал жеткіліксіз болса, онда қосымша оқулықтарды пайдаланғаны жөн.

Оқулықтар тізімі стандарт бойынша жасалады.

Берілген тақырып бойынша оқулықтарды және басқа ғылыми көпшілікке арналған материалдарды оқыған соң, конспект құру керек. Онда пайдаланылған оқулықтардың реттік нөмірі, беті, кестелері және т.б. берілгендері көрсетілуі шарт.

Емтиханға (сынаққа) дайындыққа керекті кеңестер.

Әртүрлі факторларді еске сақтауды, процестердің принципін көрсететін заңдылықтарды жатқа айту, немесе берілген материалдарды өз сөзімен жеткізу сұрақтарына жауап бере алуды үйрену және жалпы принциптерді жаңа жағдайда қолдана алуды үйрену. Студент объектіні оның құрамдас бөліктеріне жіктей және керісінше құрамдас бөліктерін бүтіндей объектіге айналдыра білуі керек. Бұл процестер ерекше ойлау процестерін (жоспарлау, байланысты, заңдарды құру) талап етеді. Жұмыстардың құндылығын дайын немесе жаңадан жасалған критерилер мен стандарттар көмегімен қарастыра білу және басқалардың алдында өзінің көз қарасын қорғай білу студентка емтиханды, сынақты жақсы тапсыруға көп көмегін тигізеді.


3 КУРС ФОРМАТЫ ЖӘНЕ САЯСАТЫ

Аудиториялық сабақтар өзіне келесі түрлерді: дәрістер (ДР), зертханалық (ЗЖ) және ОСӨЖ.

Бір қатар тақырыптарды студенттер сабақ үстінде оқиды, ал бір бөлігін өзбетімен оқиды.

Сабаққа қатнасу студенттің міндеті. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатнаса алмаса, ол қарастарылмаған материал үшін жауапты болады.

Сабақ жүріп жатқан уақытта тәртіп бұзғаны үшін аудиториядан шығарылады немесе курс бойындағы бағасы «қанағаттанарлықсыз» деп жазаланады.

Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, уақытында тапсырылуы керек. Уақытында орындалмаған жұмыстар, автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық сынақтың қортындысында сабаққа қатнасуы, студенттің уақытында өздік жұмыстарды орындауы, ауызша немесе жазба түрде сабақтарда жауап беруі, аралық бақылаудың өзінің нәтижесі ескеріледі.

Көшіріп алу немесе плагиатқа (басқа студенттердің есептерін немесе дайын тапсырмаларды көшіру, пайдалану) жол берілмейді және сол үшін студент аудиториядан шығарылады немесе «қанағаттанарлықсыз» бағамен жазаланады.

Ұялы телефондар сабақ уақытында өшіру қажет.

4 БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ

Курстың жеке компоненттары бойынша келесідей бағалар (балдар) қарастырылады:

сабаққа қатнасу 1 сағ – 1 балл;

практикалық сабақтағы жұмыс (сұраққа жауап беру, есептерді шешу және қорғау) – 20 балл;

зертханалық жұмыс (зертханалық жұмысты орындау және қорғау) - 30 балл;

ОСӨЖ (тапсырманы орындау және қорғау) – 20 балл;

СӨЖ (орындау және қорғау) – 10 балл;

аралық бақлау – 50 балл.5 ПӘНДЕРДІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 3- Пән мазмұны. Сабақ түрі бойынша сағаттарды бөлу

тақырып


Тақырыптар атаулары

Сағат саны

Д

ПС

ЗС

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кіріспе. Сұйықтар қасиеті

1

1

-

3

3

2.

Гидростатика

1

1

4

3

3

3.

Сұйықтардың кинематикасы мен динамикасы

1

1

-

3

3

4.

Құбырда сұйық ағысының тәртібі. Ламинарлық ағыс.

1

1
3

3

5.

Турболенттік ағыс

1

1
3

3

6.

Саптама және тесік арқылы сұйықтың ағуы

1

1
3

3

7.

Құбырлардың гидравликалық есебі

1

1
3

3

8.

Құбырларда орнықпаған сұйық ағысы

1

1
3

3

9.

Жылуалмасу теориясының негізі

1

2

2

3

3

10.

Конвективтік жылуалмасу

1

-

3

6

6

11.

Еркін және еріксіз конвекция кезіндегі жылу беру

1

1
-

3

12.

Сұйықтың агрегаттық күйі өзгерген кезде жылу беру

1

1
3

-

13.

Сәулеленумен жылу алмасу

1

1

3

-

3

14.

Жылу жеткізу

1

2

3

6

6

15.

Стационар емес жылуөткізгіштік

1

-
3

-
Жиыны

15

15

15

45

456 ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ

Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары.№ п/п

ОСӨЖ

СӨЖ

аудиториялық

аудиториядан тыс

1

2

3

4

1

Сұйық күйінің параметрларын, оның физикалық қасиеттерін (сығылғыштық, тұтқырлықты) қолдана есептеу.

1,5 сағ.


Сұйық күйінің параметрларын, оның физикалық қасиеттерін (сығылғыштық, тұтқырлықты) қолдана есептеу.

1,5 сағ.


Тұтқырлықты анықтау әдістері (Реферат).

3 сағ.


2

Сұйық қысымы күшінің жазық және қисық қабырғаларға түсуін анықтау туралы есептер шешу.

1,5 сағ.


Сұйық қысымы күшінің жазық және қисық қабырғаларға түсуін анықтау туралы есептер шешу.

1,5 сағ.


Жазық және қисық қабырғаларға түсетін сұйық қысымы күші. Түзусызықты теңүдеулі және тепе-тең сұйығы бар ыдыс қозғалысы (конспект жазу).

3 сағ.


3

Бернулли теңдеуін салыстырмалы қозғалыс үшін және техникада пайдалану. Реферат

1,5 сағ.


Бернулли теңдеуін салыстырмалы қозғалыс үшін және техникада пайдалану Реферат

1,5 сағ.


Денелердің жүзуі.

Реферат.


3 сағ.


4

Ламинарлық ағыстың ерекше жағдайлары (конспект жазу).

1,5 сағ.


Ламинарлық ағыстың ерекше жағдайлары (конспект жазу).

1,5 сағ.


Гидродинамикалық ұқсастық. Кавитациялық ағыс.

Реферат.


3 сағ.

5

Жергілікті гидравликалық кедергілер.

Реферат


1,5 сағ.

Жергілікті гидравликалық кедергілер.

реферат


1,5 сағ.

Ламинарлық ағыс кезіндегі жергілікті кедергілер.

Конспект.

3 сағ.


6

Тұрақты ағын кезінде саптама арқылы ағу. Айнымалы ғын кезінде тесік және саптама арқылы ағу (конспект жазу).

1,5 сағ.


Тұрақты ағын кезінде саптама арқылы ағу. Айнымалы ағын кезінде тесік және саптама арқылы ағу (конспект жазу).

1,5 сағ.


Сұйық ағызғыштар арқылы сұйықтың ағуы (реферат).

3 сағ.


7

Сораппен суды беру құбырлары.

Конспект.

1,5 сағ.


Сораппен суды беру құбырлары.

Конспект.

1,5 сағ.


Жіңішке ағыс гидравликасы (реферат).

3 сағ.


8

Шектейтін қабырғалармен ағын әрекеті

Конспект.

1,5 сағ.


Шектейтін қабырғалармен ағын әрекеті

Конспект.

1,5 сағ.


Біркелкі емес сұйықтардың гидравликасы (реферат).

3 сағ.


4-ші кестенің жалғасы.1

2

2

3

9

Цилиндрлік бір қабатты қабырға арқылы жылу жеткізу.

Конспект.

1,5 сағ.


Цилиндрлік бір қабатты қабырға арқылы жылу жеткізу.

Конспект.

1,5 сағ.


Цилиндрлік көп қабатты қабырға арқылы жылу жеткізу.

Конспект.

3 сағ.


10

Ұқсастық теориясы.

3 сағ.


Реферат.

1,5 сағ.


Ұқсастық теориясы.

3 сағ.


Реферат.

1,5 сағ.


Ұқсастық теориясы (Реферат).

6 сағ.


11

-
Конвективтік жылуалмасужылу алмасу кезіндегі жылу ағынын анықтау туралы есептер шешу.

3 сағ.


12

Мааса тасмалы.

Реферат


1,5 сағ.

Мааса тасмалы.

Реферат


1,5 сағ.

-

13

-
Денелердің сәуле шығару жылуын анықтау туралы есептер шығару.

3 сағ.


14

Сфералық және қырлы қабырға арқылы жылу жеткізу.

Реферат.


3 сағ.

Сфералық және қырлы қабырға арқылы жылу жеткізу.

Реферат.


3 сағ.

Жылу алмасу аппараттарын есептеу тәсілдері.

Конспект.

6 сағ.


15

Жылу жеткізгіштік коэффициентін, жылу ағынын анықтау туралы есептер шығару.

1,5 сағ.


Жылу жеткізгіштік коэффициентін, жылу ағынын анықтау туралы есептер шығару.

1,5 сағ.


-


7 «ГИДРОГАЗ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ЖЫЛУ-МАССА АЛМАСУ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ
Кесте 4 - Оқу үрдісінің күнтізбелік графигі.

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сағаттар саны

Д

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

ПС

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

ОСӨЖ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

СӨЖ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

Сағаттар жиыны

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

90Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет