Жұмыс бағдарламасы Пәні: Философия Пән коды: FiI 2102 Мамандығы: 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»жүктеу 1.33 Mb.
бет6/8
Дата17.04.2016
өлшемі1.33 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев

| К.Циолковский

| Н.Бердяев

| Н.Данилевский

~ «Вена үйірмесі» негізінде неопозитивизмнің ... ағымы қалыптасты.

| логикалық позитивизм+

| модернизм

| персонализм

| структурализм

| экзистенциализм

~ХХ ғасырдағы жаңа контекстегі ғылыми танымның әдістері мәселесін ... өкілдері пайымдады. .

| неопозитивизм+

| экзистенциализм

| фрейдизм

| неотомизм

| ницшешілдік

~ХХ- ғасырдағы философиялық концепцияларда болмыс ұғымы ... ретінде түсініледі.

| адамның өмір сүруі+

| бос түсінік

| өсімдіктер өмірі

| техника әлемі

| жануарлар өмірі

~Жалпы білімнен жеке білімге өтуге негізделген әдіс:

| дедукция+

| индукция

| синтез

| анализ


| социометрия

~ Кант бойынша философия пәнін құрайтын төрт сұраққа қатысы жоқ мәселе:

| «Әлемнің бастамасы қайда?»+

| «Адам» дегеніміз не?

| «Мен не біле аламын?»

| «Мен неге үміттене аламын?»

| «Мен не істеуім керек?»

~ Аксиология – бұл ... туралы ілім.

| құндылықтар+

| жан


| таным

| құдай


| болмыстың мәні

~ Даосизмнің негізін салушы:

| Лао Цзы+

| Мэн Цзы

| Мо Цзы

| Сюн Цзы

| Конфуций

~Ренессанс дәуіріндегі философиялық ойға тән ерекшілік:

| пантеизм+

| материализм

| атеизм

| теоцентризм

| панлогизм

~ «Ақыл туралы» шығарманың авторы, философ-ағартушы:

| Гельвеций+

| Руссо


| Вольтер

| Ламетри

| Гольбах

~ Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысуы заңы даму үдерісінің ... ашады.

| механизмін+

| қайтымдылығын

| қайнар көзін

| айналымдылығын

| бағыттылығын

~Танымал «апорий»-дің авторы ежелгі грек ойшылы:

| Зенон +

| Пифагор

| Сократ

| Фалес


| Парменид

~Ежелгі Үндістандағы қасиетті білімдер тілі:

| санскрит+

| дравидтік

|тамильдік

| хинділік

| палгілік

~ Ортағасырлық арабтілдес ойда «фәлсафа» термині ... білдіреді.

| әлемді танудың рационалды тәсілін+

| құдайды тануды мистикалық тәсілін

| мұсылмандық құдайшылықты

| мұсылмандық құқықты

| сенім догматтарын

~ Музыкалық белгілерді қағазда баяндап және де нотаны матеметикалық әдістің көмегімен жасаған:

| Әл-Фараби+

| Омар Хайям

| Ибн Рушд

| Ибн Сина

|Әл-Бируни

~ «Құдіретті комедия» философиялық поэмасының авторы:

| Данте+

| Пико делла Мирандола

| Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ «Адам саяси жануар» афоризмінің авторы:

| Аристотель+

| Пико делла Мирандола

| Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ Жаңа заман философиясында «деизм» түсінігі ... білдіреді.

| тұлғасыз себеп сапасындағы құдайдың өмір сүруін тануды+

| ғылым және діни ақиқатты бөлуді

| құдайды білімдердің көзі ретінде көрсетуді

| екі теңгермелі бастама: рух және материяны мойындауды

| рух материяны жасайды және оған бастама береді деген түсінікті

~ Неміс классикалық философиясының өкілі:

| Кант+

| Энгельс|Конт

| Ницше


| Маркс

~ Абай өз заманындағы қазақ қоғамын ... деп сипаттайды.

| нақтылы мақсат жолындағы кезең+

| дінмен қамтылған үдеріс

| артта қалған

| мақсатсыз

| ғарыш әлемінің тәртібі

~ «Логикалық – философиялық трактат» шығармасының авторы:

| Витгенштейн+

| Г.Фреге

| Б.Рассел

| К.Поппер

| Р.Карнап

~ Ежелгі қытай философиясының негізгі белгілері:

| практикалығы мен консерватизмі+

| адам мен космостың бірлігі

| Құдайға сенім

| табиғатқа сенім

| адамға сенім

~ «Оба» шығармасының авторы, философ – экзистенциалист:

| А.Камю+

| Ж.П.Сартр

| К.Ясперс

| Г.Марсель

| М.Хайдеггер

~ Болмыс туралы философияның бөлімі:

| онтология+

|эпистемология

|деонтология

|гносеология

| аксиология

~ Жаңаның үнемі ескіні теріске шығарып ондағы дұрысын сақтап қалу заңы...деп аталады.

| терістеуді терістеу+

| сәйкестік

| қарама-қарсылықтардың бірлігімен күресі

| үшіншісін жоққа шығару

| сандық өзгерістердің сапалық өзгерістерге ауысуы

~Философияның негізгі әдісі:

| диалектика+

| абстракция

| синтез

| бақылау

| тәрбиелеу

~Конфуций философиясында қайырымдылықтың орталық қағидасы:

| «алтын орта» жолы+

| қажеттілікті қанағаттандыру

| әр адамға өзінікі

| құдайлық мәнге жақындау жолы

| қасіреттен құтылу

~Мен ойлаймын, сондықтан өмір сүремін... философиялық қағидасы.

| Декарттың+

| Сократтың

| Аристотельдің

| Спинозаның

| Лейбництің

~ Кант бойынша білімдер формасы ... тәуелді.

| сенсусқа+

| интуицияға

| тәжірибеге

| практикаға

| ақылға

~ «Таным – бұл жанның бір кездегі басынан өткен идеяларды еске түсіруі» анықтамасының авторы:

| Платон+

| Аристотель

| Конфуций

| Сократ


| Эпикур

~«Мемлекетті философтар басқаруы тиіс» - деген:

| Платон+

| Сократ


| Анаксагор

| Эпикур


| Аристотель

~ «Жалпы әрекет философиясы» еңбегінің авторы:

| В.Соловьев+

| Н.Федоров

| П.Флоренский

| П.Чаадаев

| А.Хамяков

~ Материя мен сананың қатынасы мәселесінде,сана алғашқы деп қарайтын философияның бағыты:

| идеализм+

| материализм

| догматизм

| дуализм

| плюрализм

~ Пифагоршыларда сан дегеніміз:

| болмыстың үлкен дәрежесіне ие бірінші бастама+

| абстракция

| көпшелік

| зат сияқты нақтылық

| ақыл-ойдың жасағаны

~Қоғамдық-экономикалық формация теориясының авторы:

| К. Маркс+

| О.Конт


| О.Шпенглер

| А.Тойнби

| Н.Данилевский

~ «Философия» термині ... білдіреді.

| даналыққа құштарлықты+

| ой қорытындысын

| пікірлесуді

| компоненттік пікірді

| кәсіби пікірді

~ Ортағасыр дәуіріндегі философиялық бағыттар:

| реализм мен номинализм+

| иррационализм мен солипсизм

| позитивизм мен неопозитивизм

| экзистенциализм мен рационализм

| прагматизм мен дзэн-буддизм

~ Ортағасыр ойшылы ..... «схоластиканың әкесі» деп атайды.

| Ф.Аквинскиийді +

| Боэцийді

| Тертулианды

| А.Августин

| Пьер Абелярды

~Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған маңызды дәстүрі:

| перипатетизм+

| мистицизм

| идеализм

| материализм

| гилозоизм

~ Ренессанс деп ... құндылықтар мен идеалдарының қайта өрлеу үдерісін айтады.

| Антикалық+

| Ежелгі Мысырлық

| Мұсылмандық Шығыстық

| Ертедегі Қытайлық

| Византиялық

~ Ф.Бэкон ұсынған таным методы:

| индуктивтік+

| дедуктивтік

| аналогиялық

| метафизикалық

| схоластикалық

~ Ағартушылық идеясы рухындағы жазылған «Мәңгілік өмірге» еңбегі ... тиесілі.

| Кантқа+

| Вольтерге

| Дидроға

| Руссоға

| Гегельге

~ «Үш анық» еңбегінің авторы:

| Ш.Құдайбердиев+

| А.Байтұрсынов

| М.Дулатов

| М.Жұмабаев

| С.Сейфуллин

~ Славянофильдердің Ресейдің қоғамдық өмірін жаңартуға және адам бүтіндігінің жетуге ұсынған идеясы:

| орыс православия шіркеуіне негізделген рухани қауымдылық+

| өркениеттер қақтығысы

| жанның ауысуы

| алтын орталық

| коммунизм

~ «Вена үйірмесі» қызметінің негізінде неопозитивизмнің ... ағымы қалыптасты:

| логикалық позитивизм

| экзистенциализм

| структурализм

| модернизм

| персонализм

~ Неопозитивизмнің басты мәселесі ... зерттеу.

| ғылыми таным тілін+

| жеке адам проблемасын

| қоғам мен табиғатты

| сана мәселесін

| құбылыстар мәнін

~ Экзистенциализм бұл ... философиясы

| өмір сүру+

| өлім


| тарих

| сүйіспеншілік

| таным

~Философиялық категория ретінде уақыт дегеніміз: | материалдық объектілердің өмір сүру формасы+| материалдық үдерістерден тәуелсіз ағымдалатын таза іс-әрекет

| құдайдың материямен бірге жаратқан денелерінің болмысының жалпылығы

| заттарда емес, ақыл-ой іске асыратын біздің ойымыз

| бәрі пайда болып, жоғалып жататын ағымдағы ұзақтық

~ Капитализмді протестанттық этикамен байланыстырушы философ- әлеуметтанушы:

| Э.Дюркгейм+

| П.Бурдье

| К.Маркс

| М.Вебер

| Н.Элиас

~ Кант бойынша философия пәнін құрайтын төрт сұраққа қатысы жоқ мәселе:

| «Әлемнің бастамасы қайда?»+

| «Адам» дегеніміз не?

| «Мен не біле аламын?»

| «Мен неге үміттене аламын?»

| «Мен не істеуім керек?»

~ Ежелгі Үндістан философиясында ортодоксальды емес мектепке ... жатады.

| джайнизм+

| вайшешика

| веданта

| санкхья

| миманса

~ Фихтенің философиялық жүйесі:

| ғылыми ілім+

| феноменология

| натурфилософия

| антропоцентризм

| пікірдің қабілетін сынау

~ Монада туралы ілімнің авторы неміс философы:

| Лейбниц+

| Руссо

| Дидро


| Гердер

| Вольтер

~ Гегель «Барлық нақтылық парасатты, барлық парасатты нәрсе - нақтылы»тезисінде ...қағидасын бекітеді.

| нақтылықтың жетілуі

| адами әрекет

| жоғарғы нәрсенің құндылығы

| ақыл-ой мен ақылдылық приоритеті

| қандай да болсын нақтылықты ақтау

~ Позитивизмді жақтаушылар танымның негізгі қағидасының бірі деп... қарастырады.

| верификацияны+

| детерминацияны

| интерпретацияны

| инструментализмді

| интенциональдылықты

~ ХІХ ғасырда өз моласына «Мен бірегеймін» деп жазуды өсиет еткен және жекелікті жалпылықтан сөзсіз басымдылығын мәлімдеген философ:

| С.Къеркегер+

| Г.Гегель

| А.Шопенгауер

| К.Маркс

| Ф.Ницше

~ Жаңа дәуірдегі адамның бейнесі:

| антропоцентрлік+

| мәденицентрлік

| әлеуметтік

| космоцентрлік

| теологиялық

~ Мақсат немесе мақсат лайықтылық туралы ілім:

| теология+

| биология

| астрология

| валеология

| мистика

~Эпикурдың атомизм теориясындағы басты мәселе:

| атомдардың қозғалысы+

|атомдардың ауытқуы

| атомдардың формасы

| өлшем

| кеңістік~ Дүниетанымның бір формасы:

| философия+

| тарих

| логика


| табиғат

| мәдениет

~Антикалық философиядағы классикалық кезең ... сияқты ойшылдармен байланысты.

| Сократ, Платон, Аристотель+

| Зенон, Сенека, Эпиктет

| Гераклит, Демокрит, Лепкипп

| Фалес, Александр, Анаксимен

| Ксенафон, Парменид, Зенон

~Ф.Аквинский ілімі бойынша мемлекеттің үлгілі формасы:

| монархия+

| аристократия

| олигархия

| республика

| тирания

~ «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы» трактатының авторы:

| әл-Фараби+

| әл-Газали

| ибн-Рушд

| ибн-Сина

| әл-Кинди

~ Инквизаторлар ... өртеген.

| Дж.Бруноны+

| Коперникті

| Т.Морды

| Галилейді

| Н.Кузанскиді

~ Сенсуализмнің негізін салған:

| Дж. Локк+

| Р.Декарт

| Б.Спиноза

| Ф.Гегель

| Г.Лейбниц

~Гегельдің философиялық жүйесі:

| диалектикалық+

| дуалистік

| прагматикалық

| метафизикалық

| монистік

~Исламның қасиетті кітабы:

| Құран+


| Библия

| Авеста


| Тора

| Трипитака

~ «Мәдениет» (культура) термині шыққан латын сөзі аударғанда..... деген мағынаны білдіреді.

| өңдеу, қайта өңдеу+

| күш-жігер, күрес

| күшейту, даму

| алу,терістеу

| сәндеу, көңіл көтеру

~ Неопозитивизмде орталық орынды ....мәселесі алады.

| логикалық-лингвистикалық талдау+

| ақыл-ой

| болмыс


| этика

| таным


~ ... құрылымның пайда болуымен байланысты, әлеуметтік-гуманитарлық танымның бірқатар бағыттарын біріктіреді.

| Структурализм

| Герменевтика

| Позитивизм

| Неопозитивизм

| Психоанализ

~ Экзистенциализм үшін басты мәселе:

| тұлғаның бостандығы мен жауапкершілігі+

| ғылыми таным әдістемесі мен логикасы

| таным


| ғылыми таным

| онтология (болмыс туралы ілім)

~Элей мектебінің негізгі мәселесі:

| болмыс+

| қоғам

| құндылықтар| таным

| адам


~ «Тұрпайы диалектика» өкілі философ ... болып табылады.

| Гераклит+

| Юм

| Фалес


| Бэкон

| Платон


~ Гераклиттің : «Бұл ғарышты барлық нәрсенің бірлігі ретінде адам да, құдай да жасамаған, ол барлық кезде болған, бар және болады» деген пікірі әлемге ... көзқарасты сипаттайды.

| монистік+

| математикалық

| идеалистік

| плюралистік

| дуалистік

~ Ежелгі Үндістандағы мифологиялық дүниетанымнан түсінікті-философиялық ойлауға өту б.з.д. ... ғасырда болды.

| ҮІІ+


| ІҮ

| Ү


| ІІ

| ҮІ


~ Ортағасырлық батысеуропалық философияның негізгі идеясы:

| теоцентризм+

| антропоцентризм

| рационализм

| эмпиризм

| космоцентризм

~ Орыс философиясындағы «Ғарыш әлеміндегі жетілудің таралуы» туралы ілім:

| космизм+

| халықшылдық

| историсофия

| құдайлық адам

| жалпы бірлік

~Позитивизмнің негізін салшы:

| Конт+


| Коген

| Гегель

| Наторп

| Кант


~Буддалық майя және нирвана туралы түсінік ықпал еткен неміс философы:

| Шопенгауер+

| Гегель

| Фихте


| Ницше

| Шеллинг

~ Өзінің «периферия» мағынасын жоғалтып, ол «орталық» сөзі ретінде... өзгереді.

| постпозитивизмде+

| неопозитивизмде

| неопрагматизмде

| герменевтикада

| постмодернизмде

~Философия –бұл:

| табиғаттың, адам қоғамы мен таным болмысының жалпы негіздерін анықтау+

| дінннің антитезасы

| дедуктивтік ойлау әдісі

| құдай болмысын негіздеу тәсілі

| пәндік негізі жоқ елестету ойыны

~Даосизмнің негізгі қағидасы:

| қиянат жасамау

| мәртебелілік балалары

| «Алтын орталық»

| бәріне күмандану

| шығармашылық белсенділік

~Табиғат пен оның мүмкіншіліктері, танымның алғышарттары жалпы түрде зерттелетін философия бөлімі::

| таным теориясы

| құндылық теориясы

| бейнелеу теориясы

| антропология

| онтология

~Әлемді игеру сенімге, жоғарғы жаратылысқа негізделген дүниетанымның түрі:

| дін+


| ғылым

| материализм

| экзистенциализм

| мифология

~Милет мектебінің өкілдері:

| Фалес, Алексемандр, Анаксимен+

| Лукреций, Протагор, Парменид

| Эпикур, Гераклит, Эмпедокл

| Аристотель,Сократ,Зенон

| Демокрит,Сократ,Зенон

~ Анаксагор бойынша барлық заттардың негізі:

| заттардың дәні-эйдостар+

| атомдар

| құдай


| ауа

| рухани монадалар

~Ортағасырлық уақыттың көлемі шамамен ... жылдықты қамтиды.

| мың+


| алты жүз

| бес жүз

| сегіз жүз

| тоғыз жүз

~ Қ.А.Ясауидің дүниеге көзқарасы:

| суфизм+

| шығыс перепатетизмі

| ортодоксальды ислам

| калам

| аверроизм~ Коперниктің гелиоцентрлік ілімінің дұрыстығын нақтылаған Ренессанс дәуірінің дарынды ғалымы:

| Галилей+

| Бруно

| Кузанский| Леонардо да Винчи

| Кеплер


~Ағартушылық заман философы «Адам-машина» еңбегінің авторы:

| Ж. де Ламетри+

| Ф.Вольтер.

| Д.Дидро.

| К.Гельвеций.

| Ш.Монтескье.

~ Еуропалық рационализм дәстүрінің бастамасы философ.... есімімен байланысты.

| Декарт+

| Бэкон

| Локк


| Спиноза

| Барух


~Кант ... таным мүмкіндігін жоққа шығарды.

| «өзіндік заттың»+

| табиғаттың

| қоғамның

| құбылыстар әлемінің

| адамның

~ Көрнекті қазақ ағартушылығының өкілі, жаңашыл педагог және жазушы:

| Ы.Алтынсарин+

| А.Құнанбаев

| Ш.Құдайбердиев

| Ш.Уәлиханов

| М.Әуезов

~ Гносеологияның іргелі категориясы:

| таным+


| сана

| болмыс


| билік

| уықыт


~Неопозитивизмнің бір түрі:

| постмодернизм+

| өмірлік философия

| өмір сүру философиясы

| модернизм

| лингвистикалық философия

~ Экзистенциализм бұл - ... философиясы.

| өмір сүру+

| анализ

| тіршілік

| мәнділік

| өлім


Құбылыстардың ұзақтығын және жалғасымдылығын анықтайтын философиялық категория:

| уақыт+


| кеңістік

| жағдай

| қозғалыс

| оқиға


~Мәдениет жүйесіндегі ғылым рөлін абсолюттеу ...тән.

| сциентизмге+

| санаға

| ғылымтануға

| скептицизмге

| схоластикаға

~ Аксиология – бұл .... туралы ілім.

| құндылықтар+

| таным

| жан


| болмыс мәні

| құдай


~ Рухани субстанцияны абсолюттейтін философияның түрі:

| идеализм+

| плюрализм

| агностицизм

| материализм

| дуализм

~ Жэнь (адамгершілік) Конфуций бойынша адамға ... көмектеседі.

| болмыс мәнін түсінуге+

| зиянды әдеттерден құтылуға

| эгоистік ойлардан арылуға

| ақиқат жолына шығуға

| басшымен дұрыс қатынас құруға

~ «Метафизика» философиялық трактатының авторы:

| Аристотель+

| Платон

| Сократ


| Диоген

| Эпикур


~ Ғылым - бұл ...

| табиғат пен қоғам заңдарын танудың теориясы мен методолгиясы+

| әр түрлі білімдердің жиынтығы

| индивидтердің өмірлік тәжірибесі

| ғылымның эксперименталдық қызметі

| ғылыми гипотезалар

~ «Мемлекет туралы» философиялық тракттатың авторы:

| Платон+

| Аристотель

| Сократ


| Диоген

| Эпикур


~ Адамның шығу тегінің еңбектік теориясы ... ғасырда тарады.

| ХІХ+


| ХҮІ

| ХҮІІ


| ХХ

| ХҮІІІ


~ Орыс космизмінің негізін салушы:

| Федоров+

| Вернадский

| Соловьев

| Бердяев

| Толстой

~ «Білім күш» афоризмінің авторы:

| Бэкон+


| Гоббс

| Локк


| Спиноза

| Декарт


~ Болмыс - бұл:

| болу+


| өмір

| эипиризм

| рационализм

| прагматизм

~ Философияның негізгі екі бағыты:

| материализм и идеализм+

| реализм и номинализм

| позитивизм и неокантианство

| скептицизм и стоицизм

| апологетика и патристика

~Объективтік идеализмнің өкілі:

| Платон+

| Фалес

| Гераклит| Эпикур

| Демокрит

~ «Бір өзенге екі рет түсе алмайсың» - деген ойдың авторы:

| Гераклит+

| Пифагор

| Зенон


| Платон

| Фалес


~ «Құдай қаласы туралы» кітаптың авторы, христиан ойшылы:

| Августин+

| Аверроэс

| Боэций


| Аквинский

| Абеляр

~ «Философтарды терістеу» кітабының авторы:

| Аль-Газали+

| Руми

| Яссауи| Ибн Араби

| Аль-Ансари

~ Философиялық пайымдаудың антропоцентристік сипаты .... дәуіріне тән.

| Қайта өрлеу+

| Ағартушылық

| Антикалық

| Ғылыми революция

| Орта ғасыр

~ «Ойлаймын, демек өмір сүремін» афоризмнің авторы:

| Р.Декарт+

| Лейбниц

| Ф.Бэкон

| Б.Спиноза

| Сократ


~ Канттың моральдық заңы:

| категориалдық императив+

| рационалды максимализм

| экономикалық заң

| әлеуметтік-құқықтық талап

| ізгіліктік насихат

~ Қазақ ағартушылары:

| А.Құнанбаев, Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин+

| Баласағұн, Низами, Сағди

| Ибн Сина, Аверроэс

| Қашқари, Яссауи

| Әл-Фараби, Яссауи, Қорқыт ата

~ Әмбебап ғылым ретінде философиялық герменевтиканы жасаған:

| Гадамер+

| Шлейермахер

| Поппер


| Кун

| Дильтей

~ ХХ ғасыр философиялық бағытында ғылымның тілін талдауды басты мәселе етіп қойған:

|неопозитивизм+

| герменевтика

| психоанализ

| экзистенциализм

| сциентизм

~ «Болмыс және уақыт» шығармасының авторы, философ экзистенциалист:

| М.Хайдеггер+

| Г.О.Марсель

| К.Ясперс

| А.Камю

| Ж.П.Сартр

~Өзара әрекеттенуші элементтер кешені:

| өзіндік ұйымдасу+

| бөлік

| құрылым| атрибут

| жүйе


~ «Қашқарияға саяхат» еңбегінің авторы:

| Ш.Уалиханов+

| А.Құнанбаев

| А.Байтұрсынов

| А.Букейханов

| Ы.Алтынсарин

~ Схоластика аудармасында … дегенді білдіреді.

| мектеп+

| әке

| университет| академия

| гимназия

~Философиялық шығармаларында «Жоғары адам» идеясын ұсынған:

| Ницше+


| Камю

| Маркс


| Шопенгауэр

| Фрейд


~ Индуизмдегі мокша мағынасы:

| рухани азат болу+

| айналымының мәңгілік заңы

| қоғамдық және жеке өмірдің ережелері

| адамның жасаған әрекеттеріне жауап беруі

| табиғи заңдарды басшылыққа алу

~ Патристика және схоластика … философиясының негізгі кезеңдері.

| ортағасырдың+

| қайта өрлеудің

| антикалық

| жаңа заманның

| қазіргі заманның

~ Қоғамдық болмыстың жалпы даму заңдылықтары туралы ілім:

| әлеуметтік философия+

| антропология

| антопософия

| онтология

| гносеология

~ Шопенгауэр философиясындағы барлық нәрсенің түбірін, абсолюттік бастамасын анықтайтын негізгі ұғым:

| елестету+

| әлемдік ерік

| интеллект

| қасірет

| ғарыш әлемі

~ «Орыс идеясы» шығармасының авторы:

| Н.Бердяев+

| В.Розанов

|В.Ульянов

| Л.Толстой

| Г.Шпетт

~А.Бутлеровтың : «Бақылау оңтайлы болуы үшін қай нәрседе болсын, оның өтуін мәжбүр етуге ниеттіміз» - деген ойы ... әдісін ашады.

| эксперимент+

| өлшем

| индукция| анализ

| суреттеу

~ Француз философы, «Фуко кітабының» авторы, постмодернист:

| Делез+


| Голбах

| Фрейд


| Юнг

| Гельвеций

«Антитека», «антимония» Канттың түсіндіруіндегі ... терминдері.

| диалектиканың+

| априоризмнің

| трансцендентальдық1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет