Жұмыс бағдарламасы Пәні: Философия Пән коды: FiI 2111 FiI 2102 FiI 1102 Мамандығы: 5В110100 «Мейіргер ісі»бет1/8
Дата30.04.2016
өлшемі1.32 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы044 -39/15-(6)

14 беттің

-беті


«Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА

АКАДЕМИЯСЫ

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы


БЕКІТЕМІН”

ОӘжТЖ бойынша проректоры

________м.ғ.д. М.Ұ.Анартаева

«______» __________2014ж

Жұмыс бағдарламасы

Пәні: Философия

Пән коды: FiI 2111

FiI 2102


FiI 1102

Мамандығы: 5В110100 «Мейіргер ісі»

5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»

051103 «Фармация»

5В074800 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»

Оқу сағатының (кредиттің) көлемі: 135 (3 кредит)

Курсы:1,2

Оқу семестрі: 1,3,4


2014жыл


Жұмыс бағдарламасы ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 11.05.2005 ж. №289, 12.07.2005 ж. №480 бекітілген типтік бағдарламасы бойынша жасалған

Қоғамдық пәндер кафедрасының мәжілісінде талқыланды


Хаттама №___ «_____»___________2014 ж.
Кафедра меңгерушісі, филос.ғ.к., доцент _________ К.Б. Кемелбеков

Жұмыс бағдарламасы пәндік әдістемелік комиссияда талқыланды


Хаттама №____»____»________2014 ж.

Төрайымы, филол.ғ.к., доцент ____________ С.Х.Амандыкова

Жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңесте бекітілді

Хаттама № ____ «____»________2014 ж.2. Бағдарлама:

2.1. Кіріспе.

Оқу пәнінің объектісі мәдени-тарихи дамуында және қазіргі жай-күйінде алынған рухани өндірістің ерекше формасы ретінде философия болып табылады. Оқып-үйрену объектісінің құрамына дүниежүзілік және отандық философияның ішкі бірлігіне алынған негізгі бағыттары мен мәселелері кіреді.

Философия- бұл адам болмысының іргелі принциптері мен негіздері туралы, адамның табиғатқа, қоғамға және барлық негізгі көріністерінде алынғандығы рухани өмірге қарым-қатынасының ең жалпы мәнді сипаттары туралы білімдер жүйесін қаузайтын дүниені танудың айрықша формасы.

2.2. Пәннің мақсаты.

Болашақ мамандардың қазіргі күрделі әрі динамикалық дүние жағдайындағы дұрыс дүниетанымдық бағдарларын қалыптастыруға жәрдемдесу.2.3. Оқытудың міндеттері:

- философиялық ой кешудің тарихи типтерін мәдениет контекстінде талдау;

-болашақ мамандардың философиялық-дүниетанымдық және методологиялық мәдениетін қалыптастыру;

-пән мазмұнын студенттердің оған деген қызығуын тойтаратын бұрынғы идеологиялық жүктемеден, догматикалық штамптар мен клишелерден азат ету.2.4. Оқытудың соңғы нәтижесі:

Дублиндік

дескрипторлар

ОҚМФА-да жасалынған мамандықтардың құзіреттіліктері

Пәнді оқытудың нәтижелері

(МЖМБС) тұжырымдамасы бойынша оқытудың нәтижелері

А

Зертеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Ауызша формада философияның негізгі терминдері мен проблемаларын көрсетеді.

Р1

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

Аксиология көзқарасы тұрғысында адамның рухани құндылықтары санына қосылған мүліктік емес қарым-қатынастарды реттейтін құқықтық актілерді көрсетеді, «құқық философиясы», «аксиология», «рухани және материалдық құндылықтардың ара қатынасы» тақырыптарында бейнеленген

(реферат,баяндама)
Р6

Кәсіпкерлік құзіреттілігі

Таңдау бойынша, ауызша «мәдениеттегі аксиологиялық құндылықтардың ара қатынасы (ғылым, өнер, дін, мораль)» тақырыбы бойынша бәсекелестік жағдайлардағы (қайрымдылық, зұлымдық, борыш, толеранттылық, қамқорлық, ұстамдылық, әділеттілік) мінез-құлықтың этикалық катигориялары туралы жалпы түсініктерді көрсетеді.

Р15

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Таңдау бойынша философияның диалектиканың және әлеуметтік философияның, танымның негізгі ұғымдарын, терминдері мен проблемаларын көрсетеді (ауызша).

Р3

Бастапқы ғылыми зерттеулердегі ойлаудың логикасын көрсетеді (теорияны практикадан, теорияны болжамдаудан айыра алады, елестету және бақылау), жазбаша (баяндама, реферат).

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Бақылаушылықты көрсетеді және интернет-ресурстар арқылы алынған ақпартты жүйелейді:

-слайттар құрастыру

-презентациялар құрастыру

-глоссарилер құрастыруР2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

«ХІХ ғ мәдениетіндегі батысеуропалық философия», «Болмыс философиясы», «Ренессанс, Реформация және Жаңа уақыт» тақырыптары бойынша ауызша кейс-дәрежелерді және жағдаяттық тапсырмаларды

шешуге креативтілік көрсетеді.Р8

В

Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Философиядағы негізгі философиялық тұжырымдамалар мен теорияларды таным, болмыс, адам мәселесі мысалында жазбаша (баяндама, реферат) және ауызша (карточкалармен, жағдаяттық тапсырмалармен жұмыс жасауды көрсетеді.

Р1

«Ғылыми зерттеулер дағдылары» құзіреттілік

Таңдау бойынша философияның жаһандық мәселелерін білуді көрсетеді (ауызша).

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Заманауи ақпарттық технологиялар мен техникалық құрылғыларды көрсетеді (мультимедиялық проектормен , сауалнамалық және ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау)

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Сипаттау, ерекшелеуқабілеттілігін көрсетеді және осымен байланыстынегізгі философиялық бағыттар мен тұжырымдамалар бойынша пікірталас жүргізеді (ауызша).

Р8

Таным теориясы аймағындағы ойлаудың сынилығын көрсетеді (ауызша).

Диалектиканың негізгі заңдарының, категорияларының сыни тұрде пайымдалуын көрсетеді (ауызша және жазбаша).

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Мәдениет контекстіндегі дүниетанымдық мәселелерде шешудің негізгі философиялық тәсілдерін көрсетеді (ауызша және жазбаша).

Р1

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

Қазақстандық қоғамды модеризациялау мәселелеріндегі мемлекеттің әлеуметтік саясатын көрсетеді (ауызша).

Р6

Кәсіпкерлік құзіреттілігі

Қазақстандық қоғамды модернизациялау мен философияның жаһандық мәселелеріндегі кәсіпкерлік жүйесіндегі әлеуметтік өмірдің дамуының жалпы үдерістерін көрсетеді (ауызша және жазбаша).

Р15

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

«Эпистемология», «Таным теориясы», «Техника философиясы» тақырыптарында эксперимент және бақылау, абстракция және нақтылаудың жалпығылыми әдістері мысалында рациональдық және эмперикалық ойлаудың нәтижелері мен олардың қолданылуын көрсетеді. Жазбаша (баяндама, реферат, эссе) және ауызша (кейс-дәрежелер, жағдаяттық тапсырмалар, ауызша сұрау формасында) түрде көрсетеді.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Ақпаратпен жұмыс істеудің дағдыларын, оны интернет-ресурстың әр түрлі дерек көздерінен алу тәсілдерін көрсетеді.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Стандарттық емес жағдайлардағы ұйымдастырушылық- басқарушылық шешімдерді және олар үшін болатын жауапкершілікті алып жүру дайындығын көрсетеді.

Пікірталастарда, ауызша сауалнама формасында көрсетіледі.
Р8

Д

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпарттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Ауызша және жазбаша түрде дедукция және индукция әдістерін қолдана отырып, жаратылыстану және ғылымның философиялық мәселелерін көрсетеді.


Р1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Ғылыми және ғылыми-теориялық зерттеулерге қатысу үшін баяндама, жоба түрінде рәсімдеуді, базалық теориялық білімдерді, тәжірибелік дағдылар мен икемділіктерді қолданудың тәсілдерін көрсетеді.


Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Мазмұның барабар түрде қабылдануын көрсетеді, философияның негізгі ағымдық мәселелерінде бағытталу үшін, БАҚ-да болатын ақпараттарды табу мен талдау.


Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Орын алған мәселелер бойынша студенттік үйірмелер жиындарында, студенттік-ғылыми конференцияларда (философиялық терминологияны еркін қолдана отырып), жеке пікірлерін көрсетеді

Р8

Е

Ақпаратты, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Философиядағы қоғамдық құбылыстардағы және үдерістердегі, олардың себеп-салдар байланыстары туралы өзіндік білімдерді беру қабілетін көрсетеді


Р1

Бақылау мен эксперименттің нәтижелерін көрсетеді және интерпретациялайды, эпистемологиядағы және диалектика теориясының мәселелеріндегі бақыланатын айғақтар мен құбылыстарды түсіндіреді (ауызша).
«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Ғылыми қауымдастыққа мақалалар немесе баяндама тұрінде жүргізілген зерттеудің нәтижелерін көрсетеді.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Дербес компьютермен, бағдарламалық қамсыздандырумен және желілік ресурстарымен болатын жұмыс дағдыларын іс-әрекеттің кәсіби аймағында қолдана алушылықты көрсетеді.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Өзіндік пікірді, зерттелетін аймақтағы ақпаратты талдануы мен синтезінің көрсетілуімен болатын пікірсайыстың, пікірталастың жүргізілуінің, баспасөздің, дәлел келтірудің дағдыларын көрсетеді, сондықтан өзінең жетістіктері мен кемшіліктерінің сыни бағасын береді.

Р8
Одан арғы өзіндік түрде оқытуды жалғастыру қабілеті.
Теориялық материалды менгеруді көрсетеді (презентация, слайдтар құрастыру және т.б.)

Студент білуі қажет:

  • философия пәні, мақсаттары мен міндеттерін;

  • философия мәселелерінің негізгі шеңберін;

  • философиялық дүниетанымның мәдениет контекстіндегі ерекшеліктерін;

Студент меңгеруі қажет:

  • дүниетанымдық мәселелерді анықтау;

  • негізгі терминдер мен философиялық мәселелерді;

  • негізгі философиялық тұғырнамаларды;

2.5 Реквизитке дейінгі: «Қазақстан тарихы», «Экономикалық теория негіздері».

2.6 Реквизиттен кейінгі: «Әлеуметтану», «Саясаттану».

2.7.Тақырыптық жоспар:

Дәрістің тақырыптық жоспары:


Тақырыбы

Өткізілу түріСабақтың ұзақтылығы

(сағат саны)1

Философия мәдениет феномені хақысында.

кіріспе дәріс

1

2

Мәдениет контекстіндегі философиялық ой кешудің тарихи типтері.

ақпараттық


6

3

ХХ-ХХІ ғғ. батыстық философия.

тақырыптық

1

4

Философияның негізгі мәселелері.

жалпы шолу

1

5

Философиялық антропология.

жалпы шолу

1

6

Әлеуметтік философия.

жалпы шолу

1

7

Диалектика теориясының мәселелері.

тақырыптық

1

8

Эпистемиология

тақырыптық

1

9

Жаһандық мәселелер философиясы.

ақпараттық

1

10

Қазақстан қоғамының модернизациялауының философиялық мәселелері.

ақпараттық

1
Барлығы:_____15___Семинарлық_сабақтың_тақырыптық_жоспары'>Барлығы:
15


Семинарлық сабақтың тақырыптық жоспары


Тақырыбы

Өткізілу түріСабақтың ұзақтылығы

(сағат саны)1

Философия мәдениет феномені хақысында.

ауызша сұрау

2

2

Шығыс және антикалық мәдениетіндегі философия феномені.

ауызша сұрау

2

3

Батысеуропалық және арабтық-мұсылмандық ортағасырлық философия.

пікірталас

2

4

Ренессанс, Реформация және Жаңа Уақыт мәдениетіндегі философия.

кейс-дәрежелер

2

5

ХІХ ғ. мәдениетіндегі батысеуропалық философия.

жағдаятық тапсырмалар

2

6

Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.

ауызша сұрау

2

7

ХХ-ХХІ ғғ. мәдениет контекстіндегі батыстық философия.

ауызша сұрау

2

8

Болмыс философиясы.

жағдаятық тапсырмалар

2

9

Философиялық антропология.

карточкамен жұмыс

2

10

Әлеуметтік философия.

ауызша сұрау

2

11

Мәдениет, дін және махаббат философиясы.

ауызша сұрау

2

12

Диалектика теориясының мәселелері.


карточкалармен жұмыс

2

13

Эпистемология.

ауызша сұрау

2

14

Жаһандық мәселелер философиясы.

ауызша сұрау

2

15

Қазақстан қоғамының модернизациялауының философиялық мәселелері.

ауызша сұрау

2
Барлығы:
30

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет