ЖҰмыс бағдарламасы семей 2012 Алғы сөз 1 ҚұрастырғанДата01.05.2016
өлшемі223.9 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК 042-14-02-03.1.20.280/02-2012

«Ақпараттың қолданбалы теориясы» пәннің оқу-әдістемелік кешені

Баспа №1


«Ақпараттың қолданбалы теориясы» пәнінен

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

050702- Автоматтандыру және басқару мамндықтарына арналғанОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2012

Алғы сөз

1 Құрастырған

Құрастырушы Оспанов Е.А., «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

« » 2012 ж.


2 Талқыланды

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Автоматтандыру және басқару» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « » 2012 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ А. Золотов

2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № ___ «_____» ____________________ 2012 ж.

Төрағасы __________ Кайсанов С.Б.
3 бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № ___ «___»______________2012ж.
ОӘК төрағасы_______________Б.А.Рскелдиев
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


Мазмұны
1

Қолдану аймағы

4

2

Нормативті құжаттар

4

3

Жалпы жағдайлар

4

4

Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

5

5

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

6

6

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсздандыру картасы
8

Әдебиттер


 1. Қолданылу аймағы«Ақпараттың қолданбалы теориясы» пәнiнiң оқу-әдiстемелiк кешенi 050702 Автоматтандыру және басқару -мамандығының студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.

 1. Нормативтi құжаттар

«Ақпараттың қолданбалы теориясы» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк кешенi келесi құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:


050702 Автоматтандыру және басқару мамандығының Мемлекеттiк жалпыға бiрдей оқу стандарты, МЖС ҚР 3.08.079-2004, ол Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 7 тамыз 2004 жылғы, № 671 бұйрығы бойынша бекiтiлiп, енгiзiлдi
 1. Жалпы жағдайлар
 • Оқытушының тегi, аты-жөнi – Оспанов Ербол Амангазович, аға оқытушы

 • Кафедра – Автоматтандыру және басқару;

 • Ақпарат – тел: 35-84-38, № 1 оқу ғимараты, кабинет № 701;

 • Сабақ өткiзу орны – аудитория №

 • Пәннiң атауы – «Ақпараттың қолданбалы теориясы»;

 • Кредит саны – 3;

 • Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер 1-кестеде көрсетiлген:  1. Пәннің қысқаша мазмұны

   1. Пәннің мақсаты

Пәннің мақсаты студенттерді информатика және есептеу техникасы саласында дайындау және жаңашыл компьютерлер мен телекоммуникациялық жүйелер туралы жалпы түсініктер алу.

Ақпарат теориясы пәнінің негізгі мақсаты тасымалданатын ақпараттың өте жоғары жылдамдықпен сенімді түрде берілуін қамтамасыз ету. Мұндағы негізгі атқарылатын жұмыстар: ақпараттың мөлшерін өлшеу тәсілдері, ақпараттың қасиеттері, бөгеуге төзімді кодтау, қолданбалы сипаттағы есептерді шешу.


   1. Пәнді меңгеру талаптары

Пәнді оқығаннан кейін студент келесілерді білуі қажет:

3.1.3. Ақпарат теориясының негізгі ұғымдарын, Хартли және Феннон бойынша ақпарат модельдерін, дискреттік байланыс каналдарының модельдерін, ақпаратты тиімді түрде кодтау тәсілдерін, бөгеулі және бөгеусіз байланыс каналдарының өткізу каналдарыны туралы Феннон теоремасын,білулері қажет.

3.2 Курстың пререквизиттері:    • Микроэлекроника


3.3 Курстың постреквизиттері:

    • Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер


Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит

саны


Д,

сағ


П,

сағ.


Л,

сағ.СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Сағ.


Соңғы бақылау түрі

3

6

3

15

15

15

45

45

135

Емтихан

(тест)4 Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
Пәннiң оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасында қарастырылатын сұрақтар, бөлiмдер, тақырыптар толық түрде көрсетiлiп, сағат бойынша бөлiнген. Пәннiң жұмыс бағдарламасы 2-кестеде көрсетiлген.
Пәннiң мазмұны

2-кесте Сабақ түрiне байланысты сағаттардың бөлiнуiТақырыптың атауы

Номері

Мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиеттер

Д

П

Л

СОӨЖ

СӨЖ

1
3

4

5

6

7

8

9

№1 тақырып
Кіріспе. негізгі ғымдар мен анықтамалар


Тақырып

№1.1.1.Пәннiң негiзгi мақсаты. Автоматты басқару жүйелерiн құрастырудағы ақпарат теориясының орны және маңызы..

1

4.1.1, с. 3-5;

Тақырып №1.1.2.


Курстың құрылымы және мазмұны. Ақпарат теориясының негiзгi ұғымдары. Негiзгi терминдер жiне анықтамалар


2

4.1.1, с. 13-16;№1 лабораториялық жұмыс

MATLAB жүйесiмен жұмыс iстеу негiздерi

1

2
4.2.4, с 5-6;
Барлығы:

1
1

2

2
2-кестенің жалғасы

№2 Тақырып
Детерминирленген сигналдардың маТақырыптикалық модельдері

Тақырып

№2.1.1.Ақпарат ұғымы. Ақпарат теориясы. Сигналдардың маТақырыптикалық модельдерi. Сигнал ұғымы және оның модельдерi. Стационарлық және эргодикалық кездейсоқ процестер.

1

4.1.1,с 33-37;

4.2.4,с 4;Тақырып

№2.1.2.Детерминеленген сигналдарды көрсету формалары. Импульстер ұзақтығы мен олардың енi арасындағы қатынас.2
4.1.1,с 40-44;


Тақырып

№2.1.3.Детерминирленген сигнал қуатының спектрлiк тығыздығы. Автокорреляция функциясы.

1

4.1.1,с 52;

Тақырып

№2.1.4.Кездейсоқ сигналдардың спектрлiк көрсетiлуi. Стационар кездейсоқ процестердiң жиiлiктiк көрсетiлуi.


2

2

4.1.1,с 52-64;
2 лабораториялық жұмыс.Әр түрлi формалы импульстi сигналдарды тарату24.1.3,с 33-44;Барлығы:

2
2

4

2
№3 Тақырып

Үзіліссіз сигналдарды дискреттіге түрлендіруТақырып

№3.1.1.Үзiлiссiз сигналдарды дискреттiкке түрлендiру. Сигналдарды көрсетудiң цифрлық формасының қасиеттерi.. Котельников теоремасын қолданудың практикалық және теориялық аспектiлерi.

1

4.1.1, с 52-58

Тақырып

№3.1.2.Дискреттеу есебiнiң қойылуы. Үзiлiссiз дабылды қалпына келтiру сапасының критерийлерi

14
4.1.1,с 59

Тақырып

№3.1.3.Қалпына келтiру сапасының критерийлерi. Бiрқалыпты дискреттеу. Котельников теоремасы.

1


1

4.1.1,с 62;

Тақырып

№3.1.4.Үлкен ауытқулар критериi бойынша дискреттеу. Адаптивтi дискреттеу. Сигналдарды кванттау. Сигналдардың геометриялық түрде көрсетiлуi.


4

№1 практикалық жұмыс

Дискреттi хабарламалардың артықтық анализi


2
2

4


№2 практикалық жұмыс

Дискреттi хабарламаларды тиiмдi кодтау


34


3 лабораториялық жұмыс

Сигналдардың дискреттi түрлерiн зерттеу

2
1


Барлығы:

3

5

2

10

10
№4 Тақырып
Ақпараттың сандық түрде бағалануыТақырып

№4.1.1.Энтропия. Оның негізгі қасиеттері. Шартты энтропия. Дискретті процестердің энтропияларының қасиеттері.

1


2

4.1.1,с114-127;

Тақырып

№4.1.2.Үзіліссіз кездейсоқ шамалардың анықталмағандығы. Дифференциалды энтропия. Салыстырмалы энтропияны есептеу.

22

2Тақырып

№4.1.3.Дискретті сигналдағы ақпарат мөлшері. Хратли өлшемі. Ықтималдылық шамаларадан ақпарат санын анықтау.

2

4.1.1,с 153;

Тақырып

№4.1.4.Бөгеулер бар кездегі ақпарат мөлшерін анықтау. Екі кездейсоқ шаманың өлшемі ретіндегі ақпарат санын анықтау.


4

1

4.1.1,с 134;


Тақырып

№4.1.5.Ақпарат мөлшерінің негізгі қасиеттері.


4

2

4.1.1,с 134;
4 лабораториялық жұмыс

Фильтрациялаудың жалпы жабдықтарын жасау

24.1.1,с 134;Барлығы:

5
2

10

7
№5 Тақырып
Байланыс каналдары бойынша ақпараты беру


Тақырып

№5.1.1.Тасымалдау каналдарының түрлері. Каналдардың бөлінуі.

1

4.1.1,с 179;

2-кестенің жалғасы


Тақырып

№5.1.2.Каналдық ақпараттық моделі. Бөгеулі жіне бөгеусіз үзіліссіз және дискретті каналдар.

2

4.1.1,с 189;
Тақырып

№5.1.3.Бөгеулі жіне бөгеусіз каналдардың өткізу мүмкіндігі және тасымалдау жылдамдығы.


4

2

4.1.1,с 191;5 лабораториялық жұмыс

Дискреттi хабарламалар көздерiн тиiмдi кодтау тәсiлдерiн зерттеу

2

4
4.2.4, бөлім 86 лабораториялық жұмыс

Периодты сигналдардың спектрлерiн зерттеу

2

4
4.1.4. бөлім 8.1.Барлығы:

1
4

12

4
№6 Тақырып

Дискретті канал бойына ақпараты кодтау

Тақырып

№6.1.1.Тиiмдi кодтау. Оптималды кодтарды тұрғызу тәсiлдерi. Тиiмдi кодтарды кодтаудың техникалық жабдықтары.

Көп деңгейлi кодтар.1

4.1.1,с 236;

Тақырып

№6.1.2.Бөгеулi каналдарды кодтауға арналған Шеннонның негiзгi теоремасы.

1


4

4.1.1,с 237;

Тақырып

№6.1.3.Бөгеуге төзiмдi каналдар түрлерi. Сызықты кодтау. Блокты кодтар.

1


4

4.1.1,с 138-140;

Тақырып

№6.1.4.Манчестерлiк код. Миллер коды. Хемминг коды. Циклдiк кодтарды тұрғызу. Итеративтi кодтар.


4

4

4.1.1,с 141;
7 лабораториялық жұмыс

Периодты емес сигналдардың спектрлерiн зерттеу

2

3
4.2.4, бөлім.9
8 лабораториялық жұмыс

Ақпаратты тасымалдаудың көп каналды жүйелерi

24.2.4.
№3 практикалық жұмыс

Хемминг кодтарын қолдану арқылы екiлiк хабарламаларды бөгеуге төзiмдi түрде кодтау


34

4.1.3,с 74


№4 практикалық жұмыс

Хемминг кодтарын декодтау


22№5 практикалық жұмыс

Циклдiк кодтарды қолдану арқылы екiлiк хабарламаларды бөгеуге төзiмдi түрде кодтау


32№6 практикалық жұмыс

Циклдiк кодтарды декодтау


2Барлығы:

3

10

4

7

20


Курс бойынша барлығы:

15

15

15

45

45

 1. СОӨЖ және СӨЖ

Бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiнде оқытушыға студенттердiң өздiк жұмыстарының бiлiктiлiгiн көтеруге үлкен талап қойылады. Ол үшiн студенттерге үйге жеке тапсырмалар берiледi.
СОӨЖ

СӨЖ

Аудиторияда

Аудиториядан тыс

Ақпарат көздерi

Теориялық материалдарды оқу және практикалық сабақтарға дайындалу

Есептiк-графикалық жұмыстарға есеп дайындау

Байланыс каналдары

Теориялық материалдарды оқу және практикалық сабақтарға дайындалу

Есептiк-графикалық жұмыстарға есеп дайындау

Ақпарат көзiн кодтау

Теориялық материалдарды оқу және практикалық сабақтарға дайындалу

Есептiк-графикалық жұмыстарға есеп дайындау

Түзетушi кодтар

Теориялық материалдарды оқу және практикалық сабақтарға дайындалу

Есептiк-графикалық жұмыстарға есеп дайындау

6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсздандыру картасы


4.1 кесте№ р\с

Әдебиеттер және оқу әдістемелер- атауы

Саны

Экз.


Студенттер саны

Пайыздық қамсыздандыру

ескерту

1

2

3

4

5

6Негізгі әдебиеттер


1.
2.

3.


4.

5Дмитриев В.И. Учебное пособие по курсу «Теория информации и кодирования» –М.: 1977.

Дэвис Д.,және басқалары.Вычислительные сети сетевые протоколы.-М.:Мир,1982. Зиновьев А.Л. Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей.-М.: Высшая школа, 1975. Игнатов В.А. Теори информации и передачи сигналов. –М.: Высшая школа, 1998. -563 с.

Коган И.М. Прикладная теория информаии. –М.: Радио исвязь, 1981.

Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории и кодирования. –Киев,1977Қосымша әдебиеттер

5.
6

6.

7.Мамиконов А.Г. Управление и информация.-М.: Наука,1975.

Мельников Ю.Н. Достоверность информации В сложных системах. –М.: Советское радио,1973.

Пугачев В.С. Теория случайных функции и ее применение к задачам автоматического управления. И контроля.. –М.: Из-во технико-теоретической литературы, 1967.

8 Әдебиеттер.


8.1 Негізгілер

8.1.1 Дмитриев В.И. Учебное пособие по курсу «Теория информации и кодирования» –М.: 1977.

8.1.2. Дэвис Д.,және басқалары.Вычислительные сети сетевые протоколы.-М.:Мир,1982.

8.2. Қосымша


8.2.1. Зиновьев А.Л. Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей.-М.: Высшая школа, 1975.

8.2.2 Игнатов В.А. Теори информации и передачи сигналов. –М.: Высшая школа, 1998. -563 с.

8.2.3 Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории и кодирования. –Киев,1977

8.2.4 Пугачев В.С. Теория случайных функции и ее применение к задачам автоматического управления. И контроля.. –М.: Из-во технико-теоретической литературы, 1967.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет