Жұмыс бағдарламасы «Стереометрия курсы бойынша салу есептері»Дата26.04.2016
өлшемі128 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.01.20.168/01-2013ПОӘК

Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы «Стереометрия курсы бойынша салу есептері»02.09.08 ж. №1 басылым орнына 27.08.10 ж. №2 басылым

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Стереометрия курсы бойынша салу есептері»

050109 – – «Математика» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

1 ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрыстырушы __________ «___»_____________ 2013__г.

Накишбекова К. М., «Математика және математиканы оқыту» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Математика және математиканы оқыту» кафедра отырысында
«____» _______________ 2013__ж., № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ О.М. Жолымбаев
2.2 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында
«____» _______________ 2013__ж., № ___хаттама.
Төраға ______________ Г.Е.Берикханова
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
«____» _______________ 2013__ж., № ___хаттама.
ОӘК төрағасы ______________ Г. К. Искакова
1 01.09.2013 ж. № 1 басылым

Мазмұны1

Қолданылу саласы ....................................................................................

4

2

Нормативтік сілтемелер ...........................................................................

4

3

Жалпы ережелер .......................................................................................

4

4

Оқытушыларға арналған пәндердің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны .....................................................................................................

5


5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі ........

7

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы .....................

8

7

Әдебиеттер ................................................................................................

8

1.3. Пререквизиттер (Пәнге қажет білім): Педагогикалық институтта оқитын студенттерді болашақ мамандыққа тәрбиелеуде, оның біліктілігін арттыруда оқыту теориясының, дидактикасының және практикалық технологиясының алатын орны мен атқаратын қызметі ерекше. Сондықтан бұл пәнді жақсы меңгеру үшін студенттер мектепте қаралатын геометрия курсын жақсы меңгергендері жөн.


1.4. Постреквизиттер (Пәнді оқытудан кейінгі білім): Геометрия курсында қаралатын материалдар, соған байланысты есептер мектептің геометрия курсында қаралатын дәлелдеуге, есептеуге, салуға берілген есептермен тығыз байланыста болуы шарт. Бұлар болашақ математика мамандарының білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастырады. Геометрияның негізгі фактыларын, олардың геометриялық және механикалық мағыналарын білу;

Теориялық білімдерін стереометрияның есептерін шеше білу дағдыларын, іскерліктерін қалыптастыру.


Пәннің мақсаттары мен міндеттері және оның оқу үрдісінде алатын орны
Педагогикалық институтта оқитын студенттерді болашақ мамандыққа тәрбиелеуде оның біліктілігін арттыруда оқыту теориясының яғни дидактикасының, математикалық психология мен математикалық логикасын және практикалық технологиясының алатын орны, атқаратын қызметі ерекше. Қазіргі кезде оқытуды ұйымдастырудың екі стратегиясы бар: дәстүрлі және инновациялық. Инновация оқыту – жеке тұлғаның қоғамда болып жатқан өзгерістерге дайындығын қалыптастыруға бағытталған.

Инновация латынша –іn – в, novus – новый яғни жаңалық ендіру, жаңаша деген ұғымды білдіреді. Инновация мектепте, ЖОО-да қалыптасқан дәстүрлер мен практикалармен салыстырғанда дамудың прогрессивтік басы болып табылады.

Технология грекше – techne - өнер, шеберлік, іскерлік және логия- ілім, білім, яғни дайын қорытынды алу үшін қолданылатын тәсіл деуге болады.

Педагогикалық технология мен техникалық процестердің міндеттері: • Стереометрия есептерін оқыту үрдісінде студенттерге терең және берік білім беру, іскерлік пен дағдыларын бекіту;

 • Технологиялық амал-тәсіл түрлерін орындау жолдарын меңгерту, салу есептерін шешу процесінде қолданылатын аспаптарды қолдана білуге үйрету

 • Технологиялық ойлауды дамыту, өз бетімен жоспарлауды, алгоритмдеуді, өзінің оқу, өз білімін жетілдіру әрекетін стандарттауды үйрету;

 • Оқу сабақтары мен есептеуге, дәлелдеуге, салуға берілген есептерді шешуді ұйымдастырудағы технологиялық тәртіп талаптарын сақтауға тәрбиелеу.

Геометрия есептерін шешуде қолданылатын геометриялық түрлендірулерді қолдануда, кеңістіктегі декарттық координаталар, нүктелердің ара қашықтығы, кесіндінің ортасының координаталары, т.б. тақырыптарына жаңа компъютерлік технологияны (жаңа ақпараттық технология) қолдану студенттерге жаңа ақпараттарды түсіндіру арқылы олармен жұмыс істеу қабілеттерін, дағдыларын, іскерліктерін дамыту.

Бұл пән мектептегі геометрия оқулығындағы кеңістіктік фигураларды оқыту курсына тікелей байланысты боп келеді..


2 ПӘНДЕРДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Курсты бастамас бұрын ең алдымен студент ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралымен толық танысып шығуы керек, бұдан студенттің кітапттармен жұмысын жеңілдетеді. Қысқаша дәріс материалдарындағы әрбір тақырыптан кейін студенттің өзбетінше дайындалуына сұрақтар берілген.

Дұрыс таңдалған оқу құралы да маңызды. Бірнеше кітаппен жұмыс жасауда көптеген қиындықтар туындайды. Сондықтан ұсынылған әдебиеттердің ішінен біреуін негізгі етіп таңдап алу қажет. Ал қалған әдебиеттерден тақырыпты толықтыру үшін немесе мысал-есептер қарау мақсатында пайдаланған жөн.

Курсты бағдарламалық тақырып бойынша ретімен оқу міндетті.Кітаппен жұмыс кезінде студент міндетті түрде өзбетімен есеп шығаруға дағдылануы керек.

Теориялық білімді практикада (есеп шығаруда) қолдана алған жағдайда ғана оқу материалын студент толық игерді деп есептеуге болады.


Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК

(сағ)


СПС

(сағ)


ЗТ

(сағ)


СОӨЖ

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың нысаны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І

І

2

15

30

-

15

45

105

Емтихан

4 ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


2 кесте – Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырыптардың атауы және

олардың мазмұныСағаттар саны

Әдебиеттер

1

2

3Дәріс сабақтар

Стереометрия курсындағы аксиоматикалық әдіс. Геометриялық түрлендірулер туралы ұғым. Метрикалық және позициялық есептер.


2

[1],[6], [7],[8], [9].


Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы;

1

[1],[6], [7],[8], [9].

Паралель проекция және оның қасиеттері. Центрлік проекция, қасиеттері.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Стереометрия курсында кескіндерді салуға оқыту. Проекцияның, кескіндеудің анықтамалары.Жазық фигуралардың кескіндерін салу.Толық және толық емес кескіндер. Кескіннің толықтығы және метрикалық анықталуы.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Іштей проекциялау арқылы кеңістік фигураларының қималарын салу;

Іздер әдісі арқылы қима салу.

Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлылығы.


2

[1],[6], [7],[8], [9].


Кеңістіктегі декарттық координаталар және векторлар; Салуға берілген есептер.

1

[1],[6], [7],[8], [9].


Ұқсас түрлендіру, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

1


[1],[6], [7],[8], [9].


Параллель көшіру. Симметрия түрлендірулері, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Бұру, инверсия. Оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

2

[1],[6], [7],[8], [9].Практикалық сабақтарСтереометрия курсындағы аксиоматикалық әдіс. Геометриялық түрлендірулер туралы ұғым. Метрикалық және позициялық есептер. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Паралель проекция және оның қасиеттері. Центрлік проекция, қасиеттері

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Стереометрия курсында кескіндерді салуға оқыту. Проекцияның, кескіндеудің анықтамалары.Жазық фигуралардың кескіндерін салу.Толық және толық емес кескіндер. Кескіннің толықтығы және метрикалық анықталуы.

2[1],[6], [7],[8], [9].


Іштей проекциялау арқылы кеңістік фигураларының қималарын салу.

4

[1],[6], [7],[8], [9].


Іздер әдісі арқылы қима салу.


4

[1],[6], [7],[8], [9].


Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлылығы. Салу есептері.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Кеңістіктегі декарттық координаталар және векторлар; Салуға берілген есептер.

3

[1],[6], [7],[8], [9].


Ұқсас түрлендіру, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

3

[1],[6], [7],[8], [9].


Параллель көшіру. Симметрия түрлендірулері, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.


2

[1],[6], [7],[8], [9].


Бұру, инверсия. Оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

2

[1],[6], [7],[8], [9].

Түрлендіру. Жазықтықтың қозға­лысы, аналитикалық өрнегі. Қозғалыстарды классификация­лау.

2

[1],[6], [7],[8], [9].


Аффиндік түрлендіру

2

[1],[6], [7],[8], [9].

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Стереометрия курсындағы аксиоматикалық әдіс. Геометриялық түрлендірулер туралы ұғым. Метрикалық және позициялық есептер. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы..

5.2 Паралель проекция және оның қасиеттері. Центрлік проекция, қасиеттері

5.3 Стереометрия курсында кескіндерді салуға оқыту. Проекцияның, кескіндеудің анықтамалары.Жазық фигуралардың кескіндерін салу.Толық және толық емес кескіндер. Кескіннің толықтығы және метрикалық анықталуы.

5.4 Іштей проекциялау арқылы кеңістік фигураларының қималарын салу

5.5 Іздер әдісі арқылы қима салу.

5.6 Түзу мен жазықтықтың перпендикулярлылығы. Салу есептері.

5.7 Ұқсас түрлендіру, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

5.8 Параллель көшіру. Симметрия түрлендірулері, оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

5.9 Бұру, инверсия. Оларды стереометрияның салу есептерін шешуде қолдану.

5.10 Түрлендіру. Жазықтықтың қозға­лысы, аналитикалық өрнегі. Қозғалыстарды классификация­лау.

5.11 Аффиндік түрлендіру

6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ3 кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. А.А.Адлер. Теория геометрических построений. Пер.под ред. Проф. С.О.Шатуновского. Одесса-1924.

3

3

100%

 1. Н.Ф.Четверухин. Изображения фигур в курсе геометрии. М.-1958

3

3

100%

 1. А.П.Киселев. Геометрия. Учебник для 6-9 классов СШ. Часть первая. М.1951.

3

3

100%

 1. Н.В.Наумович. Геометрические места в пространстве и задачи на построение. М.-1956

1

3

33%Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р


 1. А.П.Киселев. Элементарная геометрия. М.-1980.

 2. А.П.Киселев. Геометрия. Учебник для 6-9 классов СШ. Часть первая. М.1951.

 3. А.А.Адлер. Теория геометрических построений. Пер.под ред. Проф. С.О.Шатуновского. Одесса-1924.

 4. И.И.Александров. Методы решений геометрических задач на построение. М.- 1950.

 5. И.И.Александров Сборник геометрических задач на построение. М. -1954.

 6. Н.Ф.Четверухин. Изображения фигур в курсе геометрии. М.-1958.

 7. А.А.Стражевский. Задачи на геометрические места точек в курсе геометрии средней школы. М.-1954.

 8. Н.В.Наумович. Геометрические места в пространстве и задачи на построение. М.-1956

 9. Л.М.Лоповок. Сборник геометрических задач на построение. М.-1953.

 10. Н.Ф.Четверухин. Методы геометрических построений. М.1952.

 11. И.В.Мисюркеев. Геометрические построения. М.-1950.

 12. Г.П.Сенников. УІ-УІІІ кластарда салу есептерін шешу. Алматы-1959.

 13. Саламатин Салу есептерін шешу әдістемесіне методикалық талдаулар. Алматы-2003.

 14. Қазақ және орыс тілдеріндегі мектепке арналған геометрия оқулықтары.

 15. В.Е.Назаретский және Н.Г.Федин. Элементар геометриядан есептік-практикум. Алматы – 1972.

 16. В.Н.Литвиненко. Практикум по решению задач школьной математики. Геометрия. М. «Просвещение»-1982.

 17. Геометрические построения в курсе средней школы. Автор-составитель А.О.Корнеева.Саратов «Лицей»-2003.

 18. Н.В.Наумович. Простейшие геометрические преобразования в пространстве и задачи на построение. М.Учпедгиз-1959.

 19. А.Д.Семушин. Методика обучения решению задач на построение по стереометрии. М.1959.

 20. Е.С.Кочеткова. Сборник задач и упражнений по стереометрии. М.Учпедгиз-1956.

 21. М.Ж.Ахметов. Кеңістіктегі векторлық алгебра элементтері. Алматы – 1982.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет