Жұмыс бағдарламасы «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында ҚР 03. 001-2004ж. Мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарты негізінде 5В012000 «Кәсіптік оқыту»Дата18.04.2016
өлшемі267.05 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет 6тен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Тау-кен металлургия

факультет деканы
_____________А.К.Адрышев

__________________ 2013 ж.


ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕР ФИЗИОЛОГИЯСЫ МЕН

МЕКТЕП ГИГИЕНАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Жұмыс оқу бағдарламасы


ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ШКОЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ Рабочая учебная программа

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Жұмыс бағдарламасы «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында ҚР 5.03.001-2004ж. Мемлекеттік жалпыміндетті білім стандарты негізінде 5В012000 «Кәсіптік оқыту»мамандығының студентеріне арналып құрастырылған.

«ТӘҚ және ҚОҚ» кафедра отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі М.К.Жаманбаева

№____ хаттама ____________________ж.

Тау-кен металлургия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төрайымы Н.А.Нурбаева


Хаттама __________ _____________ 2013ж

Құрастырған

Аға оқытушы А.Ш.Букунова

Норма бақылаушы Е.В. Петрова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
4

2

15

15

-

15

45

45

90

емтихан

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пән сипаттамасы
Білім беру үрдісінің субъектісі ретінде адам туралы, адамның жас және даралай ерекшеліктері, оның дамуының әлеуметтік факторлары туралы білім жүйесін студентерге таныстыру мектеп гигиенасы негізіндегі жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасы негіздері.

Жасөспірімдерге, оқушыларға оқу, кәсіби білім алу барысында қолайлы жағдайын жасау және оларды зиянды әсерінен қорғау үшін адам ағзаларының физиологиялық құрылымы мен қызметін, ағзалар жүйесін және тұтас организм құрылысын жас еркшкліктерін білуді қажет етеді.2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
«Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері» пәнін оқыту мақсаты – студенттерге адам организмінің жасқа байланысты физиологиялық даму заңдылықтарын, тұлғалық өсуіне әсер ететін факторлар туралы білім жүйесі туралы білім беру.
2.3 Пәнді оқытудың міндеттері

Жас ерекшеліктері физиологиясы – тірі организмнің біртұтас қызметі және оның қимыл қозғалыс жұмыс әрекеті барысындағы ағзада болып жатқан процесстер мен оның механизмі туралы және оның жас ерекшеліктері туралы ғылым. Жас ерекшеліктері физиологиясының негізгі міндеті тірі организмнің жасқа байланысты тіршілік ету заңдарын анықтау және оларды басқару. Ал мектеп гигиенасының негіздері оқушылардың еңбек және демалыс ережелерін тиімді ұйымдастыруды, есті жаттықтыру еңбек гигиенасы туралы ғылым. • Алған білімдерін практикада, іс жүзінде қолдану әдістерін үйрету.2.4 Пререквизиттар
«Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері» пәнін оқу үшін студенттерге «биология» «анатомия», «психология», «адам анатомиясы мен физиологиясы негіздері», пәндерінен алған білімдері қажет.

Жас ерекшелегі физиологиясы, ғылым ретінде бір топ ғылыми және ғылыми-қолданбалы пәндермен негізгі байланыста тұрады. Осыған сәйкес адам физиологиясынын оқу курсы басқа пәндермен тікелей байланыста болады, ағзаның физиологиялық қызметтері және оның құрылымымен және бөлімдерімен тығыз байланысты. Сондықтан, бұл пәнді меңгеру үшін студенттердің анатомия және биология, дене шынықтыру сияқты пәндерден алған білімдеріне негізделген.


2.5 Постреквизиттар
«Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері» пәнін оқып алған білімдері практикалық нәтижесі жалпы гигиена, балалар мен жасөспірімдер гигиенасы, мамандыққа дайындау саласында жасөспірімдермен жұмыс істеуде қажет теориялық ілімі мен әдістемесі пәндерін меңгеруге мүмкіндік жасайды.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Сабақтың түрлері бойынша тақырыбы, аптасы көрсетіліп, сағаттарға бөлінген

тақырыптық –күнтізбелік жоспар


Тақырып аты, оның мазмұны

Еңбексыйымдылығы,

сағ.


Ұсынылатын әдебиет

Дәрістер

1. Кіріспе. «Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшеліктері)» пәні, мазмұны, басқа ғылымдармен байланысы, оқу-тәрбие жұмысындағы маңызы. Физиологиялық зерттеу әдістері. Ғылымның негізгі даму кезеңдері. Жалпы физиологиялық түсініктер.

1

Негізгі 1-2

4-6


Қосымша

1-82 Орталық жүйке жүйесі (ОЖЖ) және оның жастық ерекшеліктері. Жүйке-бұлшық ет жүйесі және оның жас ерекшеліктері. Жалпы физиологиялық ерекшеліктер

1

Негізгі 1-2,

4-6 Қосымша 1-83 Вегетативті жүйке жүйесі (ВЖЖ) және оның жас ерекшеліктері ВЖЖ-нің вегетативті қызметтердің реттелуіндегі және ағзаның ішкі орта тұрақтылығын сақтаудағы маңызы. Симпатикалық және парасимпатикалық бөлімдердің қызметтік құрылымдары және қызметтері.

1

Негізгі 1-2,

4-6 Қосымша 1-84 Тірек-қимыл аппаратының дамуы. Қаңқа бұлшық еттерінің калыптасуы. Қимыл бірліктері. Бұлшық ет талшықтары, олардың түрлері. Бұлшық ет талшығының жиырылу және босаңсу механизмі.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-85Анализаторлар жүйесі және олардың жас ерекшеліктері. Анализаторлар жүйелерінің биологиялық маңызы және негізгі қызметтері. Сенсорлық жүйенің дамуы. Рецепторлардың жіктелуі және қозу механизмі. Көру. Есту. Тепе-теңдік. Қимыл анализаторлары

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-86 Қан және оның жас ерекшеліктері. Қан жүйесі. Қанның құрамы және көлемі. Қан жүйесінің дамуы, қызметтері. Қан жасушалары және қан плазмасы. Қан топтары.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-87 Қан айналымы және оның жас ерекшеліктері

Қан айналымының маңызы. Жүрек-тамыр жүйесінің қызметтік құрылымы. Жүректің дамуы. Жүректің қызметі. Жүрек қызметінің реттелу механмзмі.1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-88 Тыныс алу және оның жас ерекшеліктері.Тыныс алу және оның қызметтері.Ағзадағы газ алмасу кезеңдері. Дем алу және дем шығару механмзмі. Өкпе көлемдері және сыйымдылығы.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-89 Ас қорыту, сыртқа шығару және олардың жас ерекшеліктері, жалпы сипаттамасы. Ас қорыту жолының әртүрлі бөлімдеріндегі астың қорытылуы.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-810 Зат пен қуат алмасу және оның жас ерекшеліктері

Зат және қуат алмасуының өзара байланысы. Ассимиляция, диссимиляция. Жас ерекшеліктері.1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-811 Жылу алмасуы және оның жас ерекшеліктері

Ағзаның температуралы гомеостазы және жылу балансы туралы түсінік.1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-812 Ішкі секреция бездері және олардың жас ерекшеліктері Эндокринді жүйенің жас ерекшеліктері. Ішкі секреция бездерінің қызметі. Гуморалдық реттелу.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-813 Әртүрлі жастағы адамдардың морфофункционалды ерекшеліктері Мектеп жасына дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың морфофуккционалды ерекшеліктері.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-814 Орта мектеп жасындағы балалар мен жоғарғы мектеп жасындағы балалардың морфофункционалды ерекшеліктері. Егде жастағы адамдардың морфофункционалды ерекшеліктері.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-815 Мектеп гигиенасы, мақсаты, талаптары, дұрыс тамақтану гигиенасы, киімге, оқу құралдарына қойылатын талаптар. Мектеп ауласына қойылатын гигиеналық талаптар. Қандай аймақтарға бөлінеді, оның көлемі.

1

Негізгі 1-2, 4-6

Қосымша 1-8Практикалық сабақтар


Артериялық қысымды өлшеу. Есептеу формулаларының көмегімен қанның систолалық көлемі мен минуттық көлемін анықтау Өлшеу жұмыстары мен есептеу формулаларының көмегімен физикалық дамуды бағалау

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Вегетативтік жүйенің күйін зерттеу

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Көз өткірлігі мен көру ауданын анықтау

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Қан тобын анықтау

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Артериялық қысымды өлшеу. Есептеу формулаларының көмегімен қанның систолалық көлемі мен минуттық көлемін анықтау

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Тамақ рационын құру

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Дене температурасын өлшеу

1

Әдістемелік әзірлеме

Н.: 7-8 Қ.: 9Оқытушының жетекшілігімен студентердің жұмыстары


1Адамның рефлекторлық реакцияларын зерттеу1.«Рефлекс. Рефлекс доғасы» туралы теориялық материалды қарастырып келу;2. Лабораториялық жұмысты орындау әдістемесін меңгеру.

1

Негізгі 1-6

Қосымша1-8
2 Орталық нерв жүйесі бөлімдерінің кейбір қызметтерін зерттеу Ми бағанасы құрылымдарының физиологиясын, олардың жастық ерекшеліктері туралы теориялық материалдарды қарастырып келу;

1

Әдістемелік нұсқау

3 Динамометрия 1.Бұлшық ет физиологиясы туралы теориялық материалды дайындау; 2. Лабораториялық жұмысты орындау әдістемесін меңгеру

1

Әдістемелік нұсқау

4 Басым топ темпераментін анықтау 1.ЖДНҚ, оның негізінде жатқан нерв процестері, түрлері туралы теориялық материалдарды қарастыру;

2. Лабораториялық жұмысты орындау әдістемесін меңгеру1

Әдістемелік нұсқау

5 Ерікті қимылдар және оның жастық ерекшеліктері Тақырып бойынша теориялық материалды қарастыру.


1

Әдістемелік нұсқау

6 Спирометрия Спирометрия әдісінің көмегімен тыныс көлемдері мен өкпенің тіршілік сыйымдылығын өлшеуге үйрену

1

Әдістемелік әзірлеме

7 Ас қорыту, сыртқа шығару және олардың жас ерекшеліктері


1

Әдістемелік әзірлеме

8 Қан және қан айналым жүйелері, оның жас ерекшеліктері


1

Әдістемелік әзірлеме

9 Негізгі алмасуды анықтау


1

Әдістемелік әзірлеме

10 Ішкі секреция бездері және олардың жас ерекшеліктері


1

Әдістемелік әзірлеме

11 Әртүрлі жастағы адамдардың морфофункционалды ерекшеліктері


1

Әдістемелік әзірлеме

12 Танымдық видиофильмдер көрсету, талдау.

1

видиофильм

13 СӨЖ шегінде берілген тақырыптар бойынша мультимедиялық презентацияны жасау

1

Кестелер

Схемалар


Видеофильм

14 СӨЖ шегіндегі жұмыстарды қорғау

2

Слайдтар

15 Рейтинг (бақылау жұмысы)

2

Дәріс конспектілері

Студентердің өздік жұмыстары

«Адам физиологиясы (жалпы және жас ерекшеліктері)» пәні, мазмұны, басқа ғылымдармен байланысы, оқу-тәрбие жұмысындағы маңызы..

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Физиологиялық зерттеу әдістері. Ғылымның негізгі даму кезеңдері.

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Жалпы физиологиялық түсініктер. Жас ерекшеліктері

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Қызметтер реттелулерінің механизмдері жас ерекшеліктері

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Ағзаның даму кезеңдері. Тіршілік жағдайының балалар мен жасөспірімдердің өсуіне, дамуына тигізетін әсері тақырыптары бойынша глоссарий құрастыру.

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Нерв жүйесінің физиологиясы. Бас мидың қызметті ассиметриясы тақырыптары бойынша глоссарий құрастыру

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Анализатор-лар жүйесі және олардың жас ерекшеліктері

Балалар мен жасөспірімдердің сенсорлық жүйелерінің даму ерекшеліктері. Егде жастағы адамдардың анализаторлар жүйесі кызметінің өзгеруі тақырыптары бойынша глоссарий құрастыру1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Ес, оның түрлері.

Мотивация және эмоцияның физиологиялық механизмдері.1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Адамның күрделі қимыл әрекеттерінің қызметін ұйымдастыру.

Ұйқы мен сергектіктің нейрофизиологиясы. Сезінудің, ыкыластың, ойлаудың физиологиялық механизмдері тақырыптары бойынша мультимедиялық презентация жасау1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Бұлшық ет жұмысы кезіндегі қан ағымының қайта таралуы. Қылтамырлардағы қан айналымы. Лимфа жүйесі таұырыптары бойынша мультимедиялық презентация жасау

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Тыныс алу және оның жас ерекшеліктері


1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Ас қорыту, сыртқа шығару және олардың жас ерекшеліктері


1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Жылу алмасуы және оның жас ерекшеліктері


1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Ішкі секреция бездері және олардың жас ерекшеліктері


1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер

Әртүрлі жастағы адамдардың морфофуккционалды ерекшеліктері

1

Тізімде көрсетелген әдебиеттер2.2 Өздік жұмысқа тапсырма (СӨЖ)


Сабақтың тақырыбы

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын

әдебиеттерБақылау түрі

Өткізу мерзімі

1

Адам физиологиясы жас ерекшеліктері пәні, мазмұны, басқа ғылымдармен байланысы, оқу-тәрбие жұмысындағы маңызы

Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің қасиеттері көрсетіледі;- түсініктерді сызбанұсқа, түрінде бейнелеуге болады.


Негізгі

1-2


4-6

Қосымша


1-8Ауызша сұрау

1 рейтинг шегінде

2

Нерв жүйесінің физиологиясы

Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу: - жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі

Негізгі

1-2


4-6

Қосымша


1-8


Ауызша сұрау

1 рейтинг шегінде

3

Анализатор-лар жүйесі және олардың жас ерекшеліктері

Түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу: жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі

Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


Ауызша сұрау

1 рейтинг шегінде

4

Мидың интегративті қызметі және мінез-құлықтың бейімделуінің жүйелілігі

Слайдтарды келесі талаптарға сәйкес рәсімдеу: титул; жоспар; пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

суреттер,сызбанұсқалар, графиктер түрінде тақырыпты өңдеу.Негізгі

1-2


4-6

Қосымша


1-8


қорғау, ауызша сұрау

1 рейтинг шегінде

5

Жүйке-бұлшық ет жүйесі және оның жас ерекшеліктері

Ерікті қимылдар және оның жас ерекшеліктері
Слайдтарды келесі талаптарға сәйкес рәсімдеу:

- титул;


- жоспар;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

- суреттер, сызбанұсқалар, графиктер түрінде тақырыпты өңдеу.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


Мультимедия-лық презен-тацияны қорғау, ауызша сұрау

1 рейтинг шегінде

6

Қан және қан айналым, оның жас ерекшеліктері


Слайдтарды келесі талаптарға сәйкес рәсімдеу:

- титул;


- жоспар;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

- суреттер, сызбанұсқалар, графиктер түрінде тақырыпты өңдеу.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


Мультимедия-лық презен-тацияны қорғау,

1 рейтинг шегінде

7

Тыныс алу және оның жас ерекшеліктері


Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің принциптері көрсетіледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің қасиеттері көрсетіледі;

- түсініктерді сызбанұсқа, графиктер, кесте түрінде бейнелеуге болады.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2 рейтинг шегінде

8

Ас қорыту, сыртқа шығару және олардың жас ерекшеліктері


Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің принциптері көрсетіледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің қасиеттері көрсетіледіНегізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2

рейтинг шегінде9

Зат пен қуат алмасу және оның жас ерекшеліктері


Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің принциптері көрсетіледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің қасиеттері көрсетіледі;

- түсініктерді сызбанұсқа, графиктер, кесте түрінде бейнелеуге болады.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2 рейтинг шегінде

10

Жылу алмасуы және оның жас ерекшеліктері


Слайдтарды келесі талаптарға сәйкес рәсімдеу:

- титул;


- жоспар;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

- суреттер, сызбанұсқалар, графиктер түрінде тақырыпты өңдеу.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


Мультимедия-лық презен-тацияны қорғау

2

рейтинг шегінде11

Ішкі секреция бездері және олардың жас ерекшеліктері


жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің принциптері көрсетіледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің қасиеттері көрсетіледі;

- түсініктерді сызбанұсқа, графиктер, кесте түрінде бейнелеуге болады.Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2

рейтинг шегінде12

Жылу алмасуы және оның жас ерекшеліктері


Слайдтарды келесі талаптарға сәйкес рәсімдеу:

- титул;


- жоспар;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;

- суреттер, сызбанұсқалар, графиктер түрінде тақырыпты өңдеу.


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


Мультимедия-лық презен-тация

2

рейтинг шегінде13

Ішкі секреция бездері және олардың жас ерекшеліктері


Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- жаңа түсініктер алфавит бойынша тіркеледі;

- түсініктер аппаратын жіктеудің


Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2 рейтинг шегінде

14

Әртүрлі жастағы адамдардың морфофуккционалды ерекшеліктері

Тақырып бойынша білімді тереңдету

Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2 рейтинг шегінде

15

Мектеп гигиенасының тамақтануға, киімге, оқу құралдарына қоятын талаптары

Тақырып бойынша түсініктер аппаратын құрап, оны талаптарға сай ресімдеу:

- түсініктер аппаратын жіктеудің принциптері көрсетіледі;
Негізгі

1-6


Қосымша

1-8


ауызша сұрау

2 рейтинг шегінде
  1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі*
Бақылау түрі

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Лекциялар конспектісі
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Тесттік бақылау

*

*

*

Реферат баяндама


*


*


Эссе


*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы


*Ескеру: пәннің оқытылу ерекшелігіне байланысты тапсырмалар мен күнделікті бақылау кезеңі оқытушымен анықталады.


 1. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер


1 Бап-Баба С.Б. Жалпы физиология мен психология : оқу құралы- Алматы : Заң әдебиеті, 2004. - 267 б.

2 Жарықбаев Қ. Б. Еңбек физиологиясы негіздері : оқулық - Алматы : Эверо, 2005. - 462 б.3 Максимов В.И, Ипполитова Т.В., Фомина В.Д. Основы анатомии и физиологии человека – М.: КолосС, 2004 г. - 168 с.

 1. Куинджи Н. Н. Пути формирования здоровья школьников: методическое пособие М. : Аспект-Пресс, 2001. - 139 c.

 2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин Б.И. и др. Физиология. – Книга 1,2.- Алма-Ата: Казахстан, 2002.-245с.

 3. Психофизиология. Учебник для вузов. Ред. Ю.И. Александров. С.-Петербург, 2001.-496 с.

 4. Практика по физиологии. Метод. рекоменд. для студ. ИП факультета. Е.Е. Лысенко, Т.П. Коваленок. М. Изд. Московск. гос. агроуниверситет, 2004.-32 с.

Қосымша әдебиеттер

 1. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена.- М., Просвещение, 1990 г. 319 с

 2. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология.- Учебное пособие для студ. вузов.-М.:высш.шк.,1985-384с.

 3. Бабский Е.Б. и др. Физиология человека. – М.: Медицина, 1983

 4. Коробков А.Б., Башкирова А.А., Ветчинкина К.Т. Нормальная физиология. – М.: Высшая школа, 1980

 5. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1990 г.

 6. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека Т 1,2,3 - М: Медицина, 1975

 7. Физиология человека (под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько), Т.1,2 – М.: Медицина, 1998

 8. Шклярова О.А. Мектеп экоглогиясын меңгеру. Мектептегі биология, №3,1990

 9. Кузнецова О.Б. Мектептің экологиялық паспортизациясы, Вологда,1993

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет